Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 
Betegség leírása

Nem differenciált átható fejlődési zavar

Betegség megnevezésének szinonímái:

 • Undifferentiated Pervasive Developmental Disorder

BNO:

 • F8490

Alapadatok:

 • Férfi: 6 hónapos kortól
 • Nő: 6 hónapos kortól

Betegség leírása:

 • A "Nem differenciálható átható fejlődési zavar" diagnózis csak akkor használható, ha megfelel a pervazív fejlődési zavar kritériumainak, de nem elégíti ki a specifikus diagnosztikus kategóriák kritériumait.

Betegség lefolyása:

 • Ezt a diagnosztikus kategóriát csak azokra a zavarokra lehet használni, melyek kielégítik az átható fejlődési zavar kritériumait, de megfelelő információ

  hiányában vagy ellentmondó adatok miatt egyéb specifikus diagnózis nem adható.

  A fejlődés átható zavaraira jellemző, hogy a gyermek magatartásának az egészére kihatással vannak. A klinikai kép előterében a kommunikációs készségek fejlődési zavara, az érzelmi kötődés hiánya és a sztereotíp magatartási módok megjelenése áll. A zavarok oka ismeretlen. Gyakran társulnak különféle kromoszóma rendellenességekkel vagy a központi idegrendszert érintő betegségekkel. Az esetek kétharmadában a tünetekhez mentális retardáció is társul.

  A fejlődés átható zavarainak eredményes kezelés csak hosszú távú, integrált gyógypedagógiai és pszichiátriai kezelési programoktól várható. A társuló érzelmi és viselkedésbeli problémák kezelésében a gyógyszeres terápia is szóba jöhet. Mindezek mellett igen fontos a család együttműködő részvétele a kezelési programban.

Megelőzési és más fontos tanácsok:

 • Az együttes gyógypedagógiai és pszichiátriai kezelések csak hosszútávon mutatnak eredményt. A kezelésben a család együttműködése elengedhetetlen.

Előzmények:

 • Ismeretlen kórok
  • Intrauterin noxa 0. és 40. gesztációs hét között
 • Öröklődés, családi halmozódás
  • Családi halmozódás ismeretlen öröklésmenettel
 • Betegségek
  • Dopaminerg neurotranszmisszió változása
  • Szerotonerg neurotranszmisszió változása
  • Agyi fejlődési rendellenesség k.m.n

Gyakoribb panaszok, tünetek:

 • Mentális és viselkedészavarok
  • Figyelmetlenség
  • Elemi és összetett magatartásmódok ismételgetése
  • Kerüli az emberekkel való kapcsolatot
  • Céltalan, automatizmusként ismételgetett mozgássor
  • Korábbi életére jellemző dolgok kevésbé érdeklik
  • Viselkedésbeli gátoltság

Fizikális vizsgálatok:

 • Mellkasi szervek
  • Tachypnoe
 • Idegrendszer
  • Beszéd helyett gesztusokat, mimikát használ
  • Beszédkészség kifejlődésének késlekedése vagy teljes hiánya
  • Dyslalia
  • Hangsúlytalan beszéd
  • Helytelen hangképzés
  • Helytelen szóhasználat
  • Hiányos mondatok alkotása
  • Hiányos szókincs
  • Nehezen érthető a beszéd mások számára
  • Nehezen érti a nem verbális jeleket
  • Nyelvtani szabályok helytelen alkalmazása
  • Sajátos egyéni nyelvezet
  • Sztereotíp ismétlődő nyelvi fordulatok

Speciális, műszeres vizsgálatok:

 • Pszichiatriai diagnosztika
  • Pszichiátriai anamnesztikus adatok (auto-/heteroanamnézis alapján)
  • Emocionalitás (érzelmi élet)
  • Figyelem vizsgálata
  • Magatartás, viselkedés megfigyelése
  • Motivációk és cselekvések zavarai
  • Alkalmazkodási képesség vizsgálata
 • Pszichológiai és neuropsychológiai vizsgálatok és tesztek
  • Gyermeki fejlődés vizsgálata próbákkal

Gyakoribb szövődmények:

 • Mentális és viselkedészavar és egyéb psychés okok
  • Súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással

Mely szakterületek foglalkoznak ezzel a kórképpel:

 • Pszichiátria

Gyógyszeres terápia: