Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Ajánlás az osteoporosis prevenciójára, az

osteoporosisos beteg rehabilitációjára

• Magyar Osteoporosis és Osteoarthrologiai Társaság •

 

Ma a világon hozzávető;leg 200 millióan élnek csontritkulással, Európában, az Egyesült Államokban és Japánban mintegy 75 millió embert érint a betegség, a teljes lakosságra vonatkoztatott incidencia 9–15% között van. Ezeknek az adatoknak megfelelő;en Magyarországon kb. 900 ezer fő; érintett. A nő;-férfi arány 2:1.

 

Az Európai Unióban minden fél percben bekövetkezik egy olyan törés, melynek kiváltó oka az osteoporosis. Statisztikailag minden második nő; számolhat azzal, hogy élete hátralévő; részében valamilyen típusos osteoporosisos törést (csukló,

 

csigolya, felkar, csípő;) szenvedhet el. Hazánkban osteoporosis következtében évente kb. 30 ezer csigolyatörést és több mint 51 ezer nonvertebralis törést tartunk számon. Ha kiemeljük a rehabilitáció szempontjából legfontosabb csípő;táji törések adatait, azt látjuk, hogy 1990-ben a világon regisztrált 1,6 millió csípő;táji töréssel szemben a becslések szerint 2050-re 6,3 millió lesz. Ez a tendencia Magyarországon is érvényesül; 1987-ben 8 ezer csípő;táji törést regisztráltak, míg 1995-ben 15 ezret. A csípő;táji törések egyharmada férfiaknál következik be. A National Osteoporosis Fundation adatai szerint a csípő;táji törésen átesettek közül fél évvel a törés elszenvedése után 10 betegbő;l 5 képtelen volt segítség nélkül öltözködni, 9 képtelen volt segítség nélkül 800 métert gyalogolni, 9 képtelen volt segítség nélkül félemeletnyi magasságot megtenni; 6 betegbő;l 1 hunyt el szövő;dmények következtében.

 

Az osteoporosisos beteg rehabilitációja során éppúgy elengedhetetlen a csonttörés kockázati tényező;inek a felmérése, mint a diagnózis felállítása során az osteoporosis kockázati tényező;inek a felmérése. Az osteoporosis kockázati tényező;i                                                           A csonttörés kockázati tényező;i

 

Postmenopausa                                                   Életkor >72 év

OP-törés >50 év                                                   Korábbi OP-törés

Családban osteoporosis                                       Anyai csípő;táji törés

Családban OP-törés                                            Az utóbbi 6 hónapban >2 elesés

Korai menopauza <45 év                                    Naponta <4 órát van fenn

Hysterectomia <45 év                                         Tartós immobilizáció

Késő;i menarche                                                  Szteroidok használata

Elhúzódó amenorrhoea                                      10%-ot meghaladó testtömegcsökkenés

Anorexia nervosa                                                Sovány testalkat

Hyperthyreosis                                                    Karok segítsége nélkül nem tud felállni ülésbő;l

Hyperparathyreosis                                           

Cushing-szindróma                                             Segédeszközzel tud csak járni

Myeloma multiplex                                              Dohányzás

Korábbi szteroidkezelés (>7,5 mg naponta/3hó)              Hyperthyreosis

Malabszorpció, malnutritio                                 Benzodiazepinek használata

Alacsony BMI                                                       Antikoagulánsok használata

Vesekövesség/hypercalciuria                             Csökkent látás

Krónikus májbetegségek                                   Csökkent hallás

Korábbi májtranszplantáció                               Testmagasság csökkenése

Sokízületi gyulladás (RA)                                   BMD t-score <–2,5 I. csop.

Fokozott alkoholbevitel                                      BMD t-score <–3,0 II. csop.

Dohányzás                                                                            BMD t-score <–3,5 III. csop.

(>10 szál cigaretta/nap az utóbbi 5 évben)        BMD t-score <–4,0 IV. csop.

 

Prevenció

 

Primer prevenció

 

a károsodás megelő;zésére szolgál, a csúcscsonttömeg (peak bone mass) 30 éves korig alakul ki.

Kialakulását befolyásoló tényező;k:

• genetika;

fizikai aktivitás;

táplálkozási szokások;

hormonális tényező;k;

egyéb (antikoncipiens, multiparitás, laktáció).

 

 


Eszközei: egészséges életmód (helyes táplálkozás; a Ca- és a D-vitamin lehető;ség szerinti természetes pótlása, rendszeres testedzés, dohányzás- és alkoholmentes életmód).

 

Primer mozgásprevenció

 

Célja: csúcscsonttömeg kialakítása és megő;rzése.

 

Módszere: a gerinc megengedhető; maximális axiális terhelése, az izomtömeg fejlesztése, amely arányos a csonttömeggel.

 

Posztprimer mozgásprevenció

 

Nő;knél 25–30 éves kortól 45–50 éves korig, a maximális csonttömeg kialakulásától a praemenopausáig. Legalább napi egy óra testedzés, az axiális terheléssel járó sportok a gerincet és a medence csonttömegét növelik.

 

Szekunder prevenció

 

Ha a károsodás már fennáll, a fogyatékosság kialakulását elő;zi meg.

 

Eszközei: korai kezelés, szű;rés, foglalkozási tanácsadás, megfelelő; munka biztosítása, a „befolyásolható” rizikótényező;k (dohányzás, alkoholizmus, kávéabúzus, elégtelen Ca-fehérje- és vitaminellátottság, mozgásszegény életmód) kiiktatása.

 

Szekunder mozgásprevenció

 

Célja: a további csontvesztés megelő;zése.

 

Lényeges, hogy a csontvesztés mértéke ne érje el a törési küszöböt.

 

A csontvesztést befolyásoló tényező;k: életkor, genetika, étkezési-életmódi szokások, endokrin tényező;k, egyéb, pl. gyógyszer-indikáció.

 

Módszerei: kocogás (legalább 8–10 km hetente) és szakember által kontrollált súlyemelés, gerinctorna.

 

Tercier prevenció

 

A már fogyatékos beteg rokkantságát elő;zi meg.

 

Eszközei: gyógytorna, munka- és pszichoterápia, az önellátás gyakoroltatása, segédeszköz-ellátás, közösség-család nevelése, közlekedési-építészeti megoldások, lakásátalakítás (akadálymentes környezet), motiváció elő;segítése.

 

Tercier mozgásprevenció

 

Célja: a gerincdeformitások kialakulásának, illetve romlásának megelő;zése, elesések megakadályozása, a beteg aerob kapacitásának javítása vagy legalábbis megtartása.

 

Módszere: axiális terhelés a törési küszöb értéke alatt; napi fél-másfél óra séta sík terepen, gyógytornász által összeállított mozgásprogram egyéni vagy kiscsoportos formában.

 

 

Kezelés

 

A prevenció szakaszában már szükség van a megfelelő; kalciumbevitelre a maximális csúcscsonttömeg elérésének érdekében. Fokozott figyelmet igényel, hogy a túlzott kalciumbevitel patológiás következményekkel járhat (lásd Terápiás ajánlás). A prevenciós D-vitamin-pótlásra a gyermekoszteológia szabályai az irányadóak.

 

A korai terápia a szekunder prevenció szakaszában jelenik meg: szükség szerinti gyógyszeres kezelés (lásd Ajánlás a korral járó osteoporosisok gyógyszeres kezelésére). Terápiás választásunkban az evidence based medicine szabályait kell követni. Csigolyatörés/ek gyógyszeres kezelésénél SERM és biszfoszfonátok, csípő;táji törések kockázatának megelő;zésére biszfoszfonátok, a szekunder prevenció késő;bbi szakaszában – mind a férfiaknál, mind a nő;knél – kalcitoninterápia jön szóba. Ez a terápiás hatás irodalmi adatok szerint férfiak osteoporosisában is érvényesül. Bázisterápiaként szolgál a kalcium- és a D-vitamin-pótlás (tabletta és italok formájában), az aktivált D-vitaminok alkalmazása esetén Ca-pótlás nem szükséges, használatuk beszű;kült vesefunkciónál különösen ajánlható. Az egyéb terápiás lehető;ségek (HPK, fluoridok, anabolikus androgének) egyéni terápiás megfontolásként jönnek szóba.

 

A tercier prevenció módszerei az „Orvosi rehabilitáció” alcím alatt leírtakkal megegyeznek.

 

 

Rehabilitáció

 

Az orvosi rehabilitáción azt a tevékenységet értjük, amelyet az orvostudomány saját eszközeivel (diagnosztika, terápia, prevenció, gondozás) nyújt a fogyatékos és rokkant embereknek, hogy meglévő; képességeik fejlesztésével önállóságukat részben vagy egészben visszanyerjék, beilleszkedjenek családjukba, munkahelyükre, a társadalomba. Lényege tehát a meglévő; funkciók és teljesítő;képesség pontos megítélése, kompenzatorikus fejlesztése és tréningje.

 

A károsodás, fogyatékosság, rokkantság mérése

 

A károsodás biológiai tesztekkel mérhető;:

csontdenzitás;

testmagasság (testmagasság-csökkenés);

gerincgörbületek;

crista–bordaív távolság;

gerincmozgások;

elő;ző; törések száma;

röntgenfelvételek (morfometria) stb.

 

A fogyatékosság funkcionális tesztekkel mérhető;:

ADL-tesztek (napi élettevékenység), pl. FIM;

Qualeffo („humán” funkciókra és társadalmi kapcsolatokra vonatkozó kérdéseket egyaránt tartalmaz) stb.

A rokkantság foka generikus kérdő;ívekkel, illetve életminő;ség-skálákkal határozható meg:

WHO Qol bref;

WHO Qol 100;

Euro Qol;

SF-36 stb.

 

Az orvosi rehabilitáció indikációi

 

Törések utáni állapotok (azok a törések, amelyek következményei egyszerű; utókezeléssel nem szüntethető;k meg, és amelyek miatt a beteg „humán funkciói”, illetve társadalmi kapcsolatai sérülnek):

- csuklótörések (ha mindkét csukló törött vagy multi-, illetve politrauma utáni állapotban);

- kompressziós csigolyatörés/ek;

- csípő;táji törés/ek;

- felkartörés/ek;

- egyéb törések.

Adekvát terápia ellenére állapotromlás a mozgásfunkciók elvesztésével.

Szekunder osteoporosis esetén, ha az alapbetegség is rehabilitációra szorul (pl. stroke, rheumatoid arthritis stb.).

 

A rehabilitáció célja:

 

a mozgásfunkciók javítása;

az önellátó képesség helyreállítása, javítása;

a közlekedő;képesség helyreállítása, javítása;

a társadalmi integrálódás helyreállítása vagy javítása.

 

Orvosi rehabilitáció

 

Gyógyszeres terápia: fájdalomcsillapítók, izomlazítók, antidepresszánsok és egyéb kiegészítő; gyógyszerek, osteoporosis elleni gyógyszerek (lásd Ajánlás a korral járó osteoporosisok gyógyszeres kezelésére), a rehabilitáció szempontjából kiemelést érdemel a kalcitoninterápia kedvező; fájdalomcsillapító mellékhatása és a D-vitamin-terápia extrasceletalis hatásai is. Az aktivált D-vitamin alkalmazása a sokszor idő;skorú, beszű;kült vesefunkciójú betegeknél gyakoribb, mint a primer és a szekunder prevenció idő;szakában.

 

Rehabilitációs célú mű;tétek:

- csípő;táji törések utáni mű;tétek (rehabilitáció elő;tti mű;tét):
fontos, hogy a mű;téti technika a terhelésstabil beavatkozásokat részesítse elő;nyben;

- gerincsebészeti beavatkozások (rehabilitációs mű;tét):
mű;téti indikáció a konzervatív kezelésre nem reagáló gerincfájdalom, esetleg idegrendszeri tünetekkel; alloplasztikus anyagok hátulsó oszlopra applikálása (flexibilis gerincimplantátumok), illetve a ventralis oszlop teherbíró kapacitásának erő;sítése = vertebroplasztika.

 

Fizioterápia legfontosabb hatásai a mozgásszervekre: fájdalomcsillapítás, hiperemizálás, izomlazítás, izomerő;sítés, a vénás és lymphás keringés javítása, kontraktúraoldás.

- Mechanoterápia:

· gyógytorna – víz alatti torna: extenziós gyakorlatok (a flexiós gyakorlatok kerülendő;k a kompressziós csigolyatörések veszélye miatt), légző;gyakorlatok, ügyességi, koordinációs és járásgyakorlatok, izomerő;-javító gyakorlatok;

· masszázs (óvatosan);

· ultrahang (paravert izomspazmus oldása);

· magnetoterápia.

- Elektroterápia – TENS, diadinamikus vagy interferencia, EMT-kezelés (fájdalomcsillapítás, spazmusoldás).

- Fototerápia (helioterápia).

- Termoterápia, hidroterápia, krioterápia, nagy frekvenciás kezelések (trauma után, akut fázisban általában hideg kezelés, krónikus fázisban általában meleg kezelés).

- Balneoterápia.

- Klímaterápia.

- Dietoterápia.

 

Pszichoterápia
Célja: a betegséggel kapcsolatos változások, a fájdalomélmény feldolgozása, relaxációs technikák oktatása, koherenciaérzés (értelmes, perspektivikus, problémamegoldó életérzés) kialakítása.

 

Foglalkoztató terápia
Célja: a legmagasabb szintű; funkció és függetlenség elérése a mindennapi élettevékenységek során. A terapeuta hívja fel a figyelmet a házban, lakásban szükséges esésmegelő;ző; átalakításokra is (kis sző;nyegek felszedése, küszöbök kiiktatása, megfelelő; éjszakai világítás stb.).

 

Segédeszközök

- Gyógyászati (testközeli) segédeszközök: fű;ző;k, csípő;védő; nadrág.

· Friss csigolyakompresszió esetén a gyors mobilizáció érdekében traumás fű;ző;, egyéb esetekben, illetve a késő;bbiekben egyéni mérlegelés alapján felírt fű;ző; (a legkorszerű;bbek a biofeedback elvén alapulnak, nem annyira merevek: formálható, a gerinclefutását követő; flexibilis ortézis, tépő;záras hevederrendszerrel).

· Eleséskor ütéstompító hatásúak a csípő;védő; nadrágok, újabb fejlesztésben a polipropilén tok közvetlenül a bő;rre ragasztható.

- Rehabilitációs (testtávoli) segédeszközök: mobilitást, munkavégzést, öltözködést, étkezést, önellátást segítő; eszközök (vécémagasító, kapaszkodók, hosszított nyelű;, átalakított munkaeszközök).

· Kiemelten ajánlható idő;s betegeknek a guruló járókeret: gyorsabb mobilitás, nagyobb biztonság, kis helyigény (csomagtartó), pihenést szolgáló ülő;felület.

 

Foglalkozási rehabilitáció

 

Segédeszközök használatának tanítása, betegek átképzése, munkaterület ki/átalakítása, használata.

 

Szociális rehabilitáció

 

Jelentő;sége nő;tt az aktív kor kitolódásával, a nyugdíjkorhatár mindkét nemnél való emelésével. Célja: a reszocializáció családi, munkahelyi és lakókörnyezeti megvalósítása.

 

A rehabilitáció szintjei és színhelyei:

 

optimális esetben az osteoporosisos beteg rehabilitációjának a 70%-a lakóközösségi, 20%-a szakrendelő;i, 10%-a kórházi szinten végezhető;;

szakkórházban, intézetben; a törést ellátó osztály kontrollált igénye szerint, szekunder osteoporosis esetén akkor, ha az alapbetegség a fekvő;beteg-ellátási formát indokolja, illetve ha az egyenletes állapotromlás – mozgásfunkció elvesztése, multimorbiditás – indokolja, és a beteg aktivitása, motiváltsága megfelelő;;

reumatológiai osztályon;

félútintézményekben (nappali kórház);

járóbeteg-ellátásban (szakrendelő;, kórházi ambulancia);

lakóközösségi szinten (OBME).

 

Az orvosi rehabilitáció humánerő;forrás-szükséglete

 

A rehabilitáció csak teammunkában valósítható meg.

 

Az osteoporosisos beteg rehabilitációja során tevékenykedő; lehetséges teamtagok:

rehabilitációs szakorvos;

nő;vér;

gyógytornász;

pszichológus;

szociális munkatárs;

gyógyfoglalkoztató;

dietetikus;

ortopéd mű;szerész;

fizikoterápiás asszisztens;

gyógymassző;r;

beteg;

beteg családja, barátai;

társadalmi szervezetek (OBME);

építész;

jogász,

munkaügyi tanácsadó, munkaközvetítő; stb.

 

 

 Fejlesztés alatt!