Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnosztikus és terápiás ajánlások

kardiológiai kórképekben

 

A Kardiológiai

Szakmai Kollégium irányelvei

I. kötet

 

Lektorálta

a Kardiológiai Szakmai Kollégium

Szakmai Irányelv Munkabizottsága

 

Elnök:

Czuriga István

 

Tagok:

Hő;gye Márta

Jánosi András

Karlócai Kristóf

Lengyel Mária

Polgár Péter

Simon Kornél

 

 

 

 

A Kardiológiai Útmutató 2005/I. kötetében megjelent

klinikai irányelveket

a Kardiológiai Szakmai Kollégium felkérésére írták:

 

 

Balogh Ildikó

Bán Éva

Bányai Ferenc

Bodor Elek

Borbola József

Csanádi Zoltán

Forster Tamás

Jánosi András

Kádár Krisztina

Karlócai Kristóf

Kékes Ede

Lengyel Mária

Prinz Gyula

Pump Ágnes

Székely Ádám

Szerafin Tamás

Szilvási István

Temesvári András

Vályi Péter

 

 

 

további szerző;ink:

az Agyérbetegségek Országos Központjának munkatársai

a Magyar Hypertonia Társaság Szakmai Irányelvek „Ad Hoc” Bizottsága

valamint a Magyar Resuscitatios Társaság munkatársai.

 

 

 

 

 

 

Elő;szó

 

A cardiovascularis betegségek diagnózisának, kezelésének és megelő;zésének kérdései továbbra is az orvostudomány érdeklő;désének középpontjában állnak, s a szomorú hazai mortalitási statisztikáért napjainkban is első;sorban a cardiovascularis betegségek a felelő;sek.

 

A tudomány fejlő;désével megismert újabb összefüggések, az ezekbő;l adódó kezelési lehető;ségek térhódítása és a diagnosztikus módszerek fejlő;dése egyaránt indokolják a legújabb ismeretek rendszeres összefoglalását és közreadását.

 

A Kardiológiai Szakmai Kollégium – az európai és az amerikai kardiológiai társaságok (ESC, AHA, ACC) hagyományait követve – elő;ször 2002-ben részletes, tudományos igényű; anyagban foglalta össze kilenc, klinikailag fontos kardiológiai kérdéskör gyakorlati ismereteit és ajánlásait. Azóta minden évben a korábbi irányelveket megújítva és újakkal kibő;vítve, valamint néhány más, orvosi tudományos társaság kardiológiai határterületet érintő; irányelveivel kiegészítve jelentetjük meg a Kardiológiai ÚTMUTATÓ című; kiadványunkat. Az irányelvek szövegét – akárcsak korábban – ezúttal is munkacsoportok dolgozták ki, a különböző; fejezetek bírálatában, értékelésében több, hivatalosan felkért szakember vett részt. Külön bizottságot hoztunk létre a munka koordinálására és ellenő;rzésére. Az ismételt javításokat, pontosításokat követő;en a szakmai kollégium valamennyi anyagot konszenzussal fogadta el.

 

A Kardiológiai ÚTMUTATÓ 2005-ben is három kötetben jelenik meg, melyekben a régi, még érvényben lévő; irányelvek mellett számos megújított és több új témájú is szerepel.

 

Az I. kötetben a Kardiológiai Szakmai Kollégium hét irányelve mellett – a jól ismert összefüggésekre tekintettel – az Agyérbetegségek Országos Központjának a stroke megelő;zésével, diagnózisával, akut és korai rehabilitációjával kapcsolatos irányelveit és a Magyar Hypertonia Társaságnak a magasvérnyomás-betegséggel foglalkozó részletes irányelvét, valamint a Magyar Resuscitatios Társaság újraélesztéssel kapcsolatos ajánlását találhatja meg az olvasó.

 

Körültekintő;, számos véleményt és eredményt integráló munkánk ellenére sem állíthatjuk, hogy a kiadvány tovább már nem javítható, nem tökéletesíthető;. Kérünk mindenkit, hogy az irányelvekkel kapcsolatos észrevételeit jelezze az  e-mail címen, ahová minden kritikát vagy javaslatot örömmel várunk. 

 

Reméljük, hogy a megújult és kibő;vült Kardiológiai ÚTMUTATÓ mindannyiunk számára hasznos és hatékony segítséget nyújt a szív- és érrendszeri betegek mindennapi gyógyítása során.

 

 

Debrecen, 2005. február 1.

 

 

               Dr. Préda István                                                                    Dr. Czuriga István

a Kardiológiai Szakmai Kollégium elnöke                                            a Kardiológiai Szakmai Kollégium

                                                                                       Szakmai Irányelvek Munkabizottságának elnöke

 

 

Tartalom I. kötet

 

 

 

 

Terheléses kardiológiai vizsgálómódszerek ischaemiás szívbetegségben

Kardiológiai Szakmai Kollégium

 

Echokardiográfia

Kardiológiai Szakmai Kollégium

 

A szív-elektrofiziológiai vizsgálat indikációi és a katéteres ablatio

Kardiológiai Szakmai Kollégium

 

Infektív endocarditis

Kardiológiai Szakmai Kollégium

 

Aortadissectio

Kardiológiai Szakmai Kollégium

 

A szívtranszplantációra jelöltek kiválasztása, pre- és posztoperatív kezelése

Kardiológiai Szakmai Kollégium

 

A szívbillentyű;-betegségek diagnosztikája és kezelése

Kardiológiai Szakmai Kollégium

 

A hipertónia-betegség kezelésének szakmai és szervezeti irányelvei

Magyar Hypertonia Társaság

 

A cerebrovascularis betegségek megelő;zése

Agyérbetegségek Országos Központja

 

A cerebrovascularis betegségek diagnosztikája, akut ellátása és korai rehabilitációja

Agyérbetegségek Országos Központja

 

Cardiovascularis resuscitatio

Magyar Resuscitatios Társaság

 

 

 

 Fejlesztés alatt!