Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Diagnosztikus és terápiás ajánlások kardiológiai kórképekben

A Kardiológiai
Szakmai Kollégium irányelvei
I. kötet

Lektorálta
a Kardiológiai Szakmai Kollégium
által felkért Szakértői Bizottság

Elnök:
Czuriga István

Tagok:
Hőgye Márta
Jánosi András
Karlócai Kristóf
Lengyel Mária
Simon Kornél

A Kardiológiai Útmutató 2004/I-II-III köteteiben megjelent klinikai irányelveket a Kardiológiai Szakmai Kollégium felkérésére írták:

Apró Dezső Lupkovics Géza
Balikó Tamás Matos Lajos
Balogh Ildikó Merkely Béla
Bán Éva Mohácsi Attila
Bányai Ferenc Molnár Ferenc
Batthyány István Németh József
Berényi István Nyolczas Noémi
Blaskó György Préda István
Bodor Elek Prinz Gyula
Bogár Lajos Pump Ágnes
Borbola József Radnai Béla
Csanádi Zoltán Rostás László
Csanády Miklós Rudas László
Csapó Kálmán Sárosi István
Czuriga István Sepp Róbert
Dékány Miklós Simon Kornél
Duray Gábor Szász Károly
Édes István Szatmáry György
Forster Tamás Székely Ádám
Gruber Noémi Szeles Éva
Halmay László Szerafin Tamás
Hőgye Márta Szilvási István
Horváth Erzsébet Tekeres Miklós
Horváth Iván Temesvári András
Jánosi András Tenczer József
Kádár Krisztina Tomcsányi János
Kancz Sándor Tóth Károly
Karlócai Kristóf Ungi Imre
Kékes Ede Vályi Péter
Keltai Mátyás Vecsey Tibor
Kiss Róbert Gábor Veress Gábor
Lengyel Mária Voith László
Lőrincz István Zámbó Katalin
Losonczy Hajna Zámolyi Károly

további szerzőink:

az Agyérbetegségek Országos Központjának munkatársai
valamint a Magyar Hypertonia Társaság Szakmai Irányelvek „Ad Hoc” Bizottsága

Előszó

A cardiovascularis betegségek diagnózisának, kezelésének és megelőzésének a kérdései továbbra is az orvostudomány érdeklődésének középpontjában állnak, s a szomorú hazai mortalitási statisztikáért napjainkban is elsősorban a cardiovascularis betegségek a felelősek.

A tudomány fejlődésével megismert újabb összefüggések, az ezekből adódó kezelési lehetőségek térhódítása, a diagnosztikus módszerek, eljárások fejlődése egyaránt indokolják a legújabb ismeretek rendszeres összefoglalását és közreadását.

A Kardiológiai Szakmai Kollégium - az európai és amerikai kardiológiai társaságok (ESC, AHA, ACC) hagyományait követve - először 2002-ben részletes, tudományos igényű anyagban foglalta össze kilenc, klinikailag fontos kardiológiai kérdéskör gyakorlati ismereteit. 2003-ban elkészítette és a korábban elkészült irányelvekkel egységes kiadásban megjelentette újabb kilenc fontos terület, kórkép klinikai irányelveit, néhány más orvosi tudományos társaság olyan irányelveivel kiegészítve, melyek ismerete a gyakorló kardiológusok számára magától értetődően nélkülözhetetlen.

Az irányelvek szövegét - akárcsak korábban - ezúttal is munkacsoportok dolgozták ki, a különböző fejezetek bírálatában, értékelésében több hivatalosan felkért szakember vett részt. Külön bizottságot hoztunk létre a munka koordinálására és ellenőrzésére. Az ismételt javításokat, pontosításokat követően valamennyi anyagot konszenzussal fogadta el a szakmai kollégium.

A Kardiológiai ÚTMUTATÓ 2004-ben immáron három kötetben jelenik meg, s a Kardiológiai Szakmai Kollégium kilenc új irányelve mellett nyolc korábban már megjelent irányelv is megújult. Az orvostudomány fejlődését és a nemzetközi szakirodalom eredményeit összegző megújítások révén a magyar irányelvek is a kardiológia tudományának legfrissebb ismereteit tükrözik.

A Kardiológiai ÚTMUTATÓ 2004 I. kötete a Kardiológiai Szakmai Kollégium hét irányelve mellett - a jól ismert összefüggésekre tekintettel - az Agyérbetegségek Országos Központjának a stroke megelőzésével, diagnózisával, akut és korai rehabilitációjával kapcsolatos irányelveit és a Magyar Hypertonia Társaságnak a magasvérnyomás-betegséggel foglalkozó részletes, 2003 decemberében megújított irányelvét is tartalmazza.

Körültekintő, számos véleményt és eredményt integráló kitartó munkánk ellenére sem állíthatjuk, hogy a kiadvány tovább már nem javítható, nem tökéletesíthető. Kérünk mindenkit, hogy észrevételeit a kollégium honlapján jelezze (edes@kardkoll.hu), ahol minden kritikát vagy javaslatot örömmel várunk.

Reméljük, hogy megújult és kibővült Kardiológiai ÚTMUTATÓnk mindannyiunk számára hasznos és hatékony segítséget nyújt a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők gyógyításához.

Debrecen, 2004. február 6.

Dr. Édes IstvánDr. Czuriga István
a Kardiológiai Szakmai Kollégium elnökea Szakértői Bizottság elnöke

A Szakmai Kollégium köszönetet mond a Merck Kft.-nek az irányelvek kidolgozásához nyújtott segítségért.

Tartalom I. kötet
Terheléses kardiológiai vizsgálómódszerek ischaemiás szívbetegségben
Kardiológiai Szakmai Kollégium
15
Echokardiográfia
Kardiológiai Szakmai Kollégium
37
A szív-elektrofiziológiai vizsgálat indikációi és a katéteres ablatio
Kardiológiai Szakmai Kollégium
61
Infektív endocarditis
Kardiológiai Szakmai Kollégium
69
Thromboemboliák megelőzése és kezelése
(műbillentyűvel élők antitrombotikus gondozása)
Kardiológiai Szakmai Kollégium
87
Pitvarfibrilláció, pitvari flattern kezelése
Kardiológiai Szakmai Kollégium
107
A szívtranszplantációra jelöltek kiválasztása, pre- és posztoperatív kezelése
Kardiológiai Szakmai Kollégium
118
A cerebrovascularis betegségek megelőzése
Agyérbetegségek Országos Központja
149
A cerebrovascularis betegségek diagnosztikája, akut ellátása és korai rehabilitációja
Agyérbetegségek Országos Központja
160
A hipertónia-betegség kezelésének szakmai és szervezeti irányelvei
Magyar Hypertonia Társaság
171

„Az egészségügyi szolgáltatás megfelelő minőségének alapvető feltétele, hogy (...)
az ellátás során
érvényesüljenek a jogszabályban foglalt
vagy egyéb szakmai szabályok,
így különösen
a tudomány mindenkori állását tükröző
és bizonyítékokon alapuló
szakmai irányelvek,

ezek hiányában a módszertani útmutatókban
közzétett szabályok, a szakmai irányelvek vagy
módszertani útmutatók hiányában a széles körben
elfogadott szakirodalomban közzétett szakmai
követelmények (...)”

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 119. § (3) b) pontjaFejlesztés alatt!