Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

A preoperatív vizsgálat

• Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium •

Az anyag kapcsolódik az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás, valamint a Sebész Szakmai Kollégium 1994. évi közös ajánlásaihoz. Az abban rögzített alapelvek szerint konkrétan megjelöli a minimális (azaz kötelező) és a mérlegelendő vizsgálatok körét. Célja az, hogy a preoperatív kivizsgáláshoz algoritmust adjon. Mivel a preoperatív kivizsgálás a sebész és az aneszteziológus közös feladata, javasoljuk a kompetenciák intézeten belüli írásbeli definiálását.

A preoperatív állapotfelmérés szempontjai

A preoperatív értékelés céljai

 • A beteg preoperatív állapotának megismerése, amely tartalmazza:
  • az anamnézist;
  • az aktuális betegséget, amely a műtétet indokolja;
  • a fizikális vizsgálat eredményeit;
  • az előzetes egészségügyi dokumentációkat és az elvégzett vizsgálatok eredményeit.
 • Speciális konzultációk igénybevétele.
 • A perioperatív aneszteziológiai kezelés tervének elkészítése, amely tartalmazza a preoperatív gyógyszeres kezelést, a tervezett aneszteziológiai technikát, az intraoperatív monitorozást, valamint a posztoperatív felügyeletet és fájdalomcsillapítást.
 • A beteg teljes körű felvilágosítása a tervezett aneszteziológiai eljárásról (adott esetben több válastható eljárásról), az ahhoz kapcsolódó lehetséges rizikókról és a szükséges előkészítésről.
 • Megfelelő dokumentáció előállítása.
 • A preoperatív értékelés eredményét megismerhetővé kell tenni a beteg, az operáló orvos és az aneszteziológiai team számára. Ez nem helyettesíti a beteg és az anesztéziát végző orvos személyes találkozását.

A beteg állapotának megítéléséhez támpontot ad:

 • az ASA-beosztás;
 • a kor és a nem;
 • a társbetegségek;
 • a Mallampati-beosztás (vagy egyéb pontrendszer) a légútbiztosítás felmérésére;
 • a kardiális rizikó felmérése (Goldman, Mangano, AHA 2002).

A műtét típusa, amelyre három rizikókategóriát érdemes kialakítani:

 • Alacsony rizikó, kis beavatkozás, kevesebb mint 200 ml vérvesztéssel (lágyéksérv, artroszkópia stb.).
 • Közepes rizikó, közepes sebészi beavatkozás, a vérvesztés az 1000 ml-t nem haladja meg (mandula-, epekőműtét, transvesicalis prostatectomia stb.).
 • Magas rizikó, amelynél a vérvesztés az 1000 ml-t meghaladhatja, kiterjesztett felső hasi, mellkasi, intracranialis beavatkozás, amely fokozott posztoperatív megfigyelést és kezelést igényel, a műtéthez köthető morbiditás és mortalitás aránya magas (intracranialis aneurizma, májreszekció, nyitott szívműtét stb.).

A műtét sürgőssége; célszerű három csoport elkülönítése:

 • életmentő;
 • sürgős;
 • elektív (ezen belül ambuláns/egynapos);

Célszerű meghatározni két vizsgálati csoportot:

 • minimális
 • mérlegelendő.

Műtét előtti kivizsgálás

Feltételrendszere

 • Aneszteziológiai ambulancia;
 • aneszteziológus szakorvos részvétele a munkában;
 • az operáló orvos által biztosított minimálisan elvárható dokumentáció meghatározása (a sebészi kivizsgálás, előzetes konzultációk és vizsgálatok leletei, a műtéti terv, posztoperatív rehabilitáció kívánalmai).

Ideje

Úgy választandó, hogy idő és mód legyen a célzott vizsgálatokra és a szükséges előkészítésre.

Végrehajtója, szervezője

Az aneszteziológus orvos, szükség esetén konziliáriusként egyéb szakorvos.

Módszerei

 • Anamnézis (kórelőzmény);
 • fizikális vizsgálat;
 • laboratóriumi vizsgálatok;
 • képalkotó eljárások (röntgen, ultrahang, izotóp-módszerek, CT, MRI stb.);
 • funkcionális vizsgálatok (EKG, légzésfunkció, hemodinamikai, terheléses vizsgálatok stb.);
 • szakorvosi konzíliumok.

Kórelőzmény:

 • gondos kikérdezés (életfontos működések);
 • korábbi betegségek és leletek megismerése;
 • célzott sebészeti anamnézis (sebészeti betegségek, műtét, vérzékenység);
 • célzott aneszteziológiai anamnézis (érzéstelenítések, vérátömlesztés, gyógyszerszedés, allergia, életmód, élvezeti szerek, dohányzás, glaukóma, porphyria, malignus hyperpyrexia, terhesség stb.).

Fizikális vizsgálat:

 • általános fizikális vizsgálat;
 • speciális vizsgálatok (vénák, szájüreg, intubációs nehézség stb.);
 • vérnyomás, pulzus.
 • testmagasság, hőmérséklet.

Laboratóriumi vizsgálatok:

 • Ún. „rutinvizsgálatok” helyett célzott, az adott betegre szabott vizsgálatok végzendők az anamnézis, a betegvizsgálat és a tervezett műtét alapján a sebész és az aneszteziológus egyetértésével. A beteg stabil állapota esetén maximum egy hónapos lelet fogadható el.
 • Műtétre kerülő beteg vércsoportját minden esetben meg kell határozni az érvényes transzfúziós szabályzat szerint, amennyiben a sebészeti beavatkozáshoz kötött rizikócsoport közepes vagy magas.
 • Fertilis korú nőnél bizonytalan esetben terhességi teszt szükséges.

Preoperatív laboratóriumi vizsgálatok

A laboratóriumi vizsgálatok részletes taglalása a táblázatban található, amely a minimális és optimális beosztást ötvözi a sebészeti rizikócsoportokkal és a műtéti sürgősség három alcsoportjával.

Mellkasröntgen javallatai:

 • légzőszervi megbetegedésre utaló tünetek és/vagy lelet;
 • krónikus specifikus vagy aspecifikus légzőszervi betegség;
 • előzetes mellkasi, tervezett mellkasi műtét;
 • ismeretlen eredetű lázas állapot;
 • rosszindulatú betegség vagy annak gyanúja;
 • aktív vagy kórelőzményből ismert tuberkulózis;
 • immundepresszió.

Egyéb képalkotó eljárás speciális indikáció alapján javasolt (lásd a táblázatot: időskor, nagy rizikójú műtét, súlyosabb társbetegség).

Képalkotó eljárások - mellkasröntgen

EKG javallatai:

 • előzetes szívbetegség (infarktus, vitium, carditis stb.);
 • szívelégtelenség klinikai jelei, ritmuszavarok a kórelőzményben és/vagy a betegvizsgálat során, beleértve a brady- és tachycardiát);
 • hyper- vagy hypokalaemia, egyéb jelentős elektrolitzavar (Mg, Ca);
 • stenocardia (anginás panaszok);
 • férfiak 40, nők 50 év feletti életkora;
 • hipertónia, perifériás érbetegség;
 • hypercholesterinaemia, hypertriglyceridaemia, hyperurikaemia, diabétesz;
 • egyes gyógyszerfogyasztók (antiaritmikumok, fenotiazidok, triciklikus antidepresszánsok, diuretikumok, digitális, coronariaprotektívumok, antihipertonikumok).

Funkcionális vizsgálatok - EKG

Kardiális rizikófelmérés

A kardiális rizikófelmérés a perioperatív kardiális szövődmények előrejelzését, illetve kivédését célozza:

 • rizikóindexek: Goldman, Detsky, Eagle;
 • funkcionális vizsgálatok (Barash);
 • hemodinamikai vizsgálatok: egyéni mérlegelés szerint.

Funkcionális vizsgálatok - Terheléses EKG

Légzésfunkciós vizsgálat, együttműködésre képtelen betegnél artériás vérgáz:

 • mellkasröntgen javallatainak 2-4. sora + aspiráció gyanúja esetén;
 • dohányosoknál egyéni mérlegelés alapján;
 • asthma bronchiale;
 • neuromuscularis betegség;
 • a műtét teszi szükségessé.

Funkcionális vizsgálatok - légzésfunkció

Egyéb funkcionális vizsgálóeljárás speciális indikáció, szakkonzílium alapján.

Az aneszteziológus és a szakkonziliárus kompetenciája a műtét előtti kivizsgálásban

Alapelvek:

 • Mindkét orvosnak megvannak a saját szempontjai, amelyek egymást kiegészítik. A preoperatív kivizsgálásnak meg kell felelnie mindkét fél igényeinek.
 • Az adott intézetben célszerű az együttműködés alapelveit (írásban) rögzíteni.
 • Friss eredmények beszerzésére kell törekedni. Stabil állapot esetén a műtét előtt egy hónapon belüli lelet elfogadható.
 • Sürgős esetekben is törekedni kell a szükséges minimális vizsgálatok elvégzésére.

Aneszteziológus kompetenciája:

 • érzésteleníthetőség meghatározása;
 • preoperatív kivizsgálás - előkészítés;
 • betegfelvilágosítás, beleegyezési nyilatkozat;
 • az anesztézia módjának meghatározása;
 • ébredőszobai felügyelet;
 • az intenzív osztályra való felvétel tervezése/eldöntése;
 • perioperatív fájdalomcsillapítás irányítása;
 • ambuláns műtéteknél: betegszelekció.

Konziliárius kompetenciája:

Az aneszteziológus kérésére az adott betegség kivizsgálásával, illetve kezelésével kapcsolatos véleménynyilvánítás, melynek célja:

 • pontosabb diagnózis;
 • a beteg állapotának optimalizálása a tervezett műtéthez;
 • a beteg biztonságának növelése, a kockázat csökkentése a műtéti és a posztoperatív szakban.

Az alábbi táblázat segítséget nyújt az elektív, a sürgős és az ambuláns műtétekhez szükséges laboratóriumi vizsgálatok indikációjához, az életkorhoz és a legfontosabb kísérő betegségekhez igazítva.

Irodalom

  Ajánlások:

 1. Perioperative Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery. ACC/AHA Guidelines, Circulation 1996, 93:1278-1317.
 2. ACC/AHA Guideline Update for Perioperative Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery - Executive Summary. Circulation 2002, 105: 1257-1267.
 3. ACC/AHA Guidelines for Exercise Testing. Circulation 1997, 96:345-354.
 4. Perioperative Cardiopulmonary Evaluation and Management. Chest 1999, 115: 43-171.
 5. Guidelines for Assessing and Managing the Perioperative Risk from. Coronary Artery Disease. Part I-II. Ann Intern Med 1997, 127: 309-328.
 6. Vanderbilt University Guidelines for Preoperative Evaluation and Preparation - 1998.
 7. Az aneszteziológiai ambulancia. Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium ajánlása. Aneszteziológia és Intenzív Terápia 1993.
 8. A műtét előtti betegvizsgálatról és a műtéti előkészítésről. Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium ajánlása. Aneszteziológia és Intenzív Terápia 1994.
 9. A gyermeksebészeti műtétek előtt ajánlott vizsgálatok. Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság módszertani ajánlása. Aneszteziológia és Intenzív Terápia 1995.
 10. Közlemények:

 11. Risk Indices (Editorial). Anesthesiology 2001, 94: 191-193.
 12. Pre-existing medical conditions as predictors of adverse events in day-case surgery. F. Chung et al: Br J Anaesth. 1999, 83: 262-270.
 13. Perioperative Medizine: Die Bedeutung arteriosclerotischer. Erkrankungen Mangano D. T. Anaesthesist 2000, 49: 171-173.
 14. The aged cardiovascular risk patient. Priebe H. J. Br J Anaesth. 2000, 85: 763-778.
 15. Prospective Evaluation of Cardiac Risk Indices for Patients Undergoing Noncardiac Surgery. Kenneth G. et al: Ann Intern Med. 2000, 133: 356-359.
 16. Perioperative medicine - a new sub-speciality, or a multi-disciplinary strategy to improve perioperative management and outcome? Dahl J. B., Kehlet H.: Acta Anaesthesiol Scand 2002, 46: 121-122.
 17. Könyvrészletek:

 18. Preoperative Evaluation: Adults and children: Roizen M. F., Fischer S. P. in White P. F. (ed): in Ambulatory Anesthesia and Surgery pp.155-172, 1997.
 19. Patient selection for ambulatory surgery: Cutter Th. W. in White P.F. (ed): in Ambulatory Anesthesia and Surgery pp. 133-137, 1997.
 20. Management of outpatients with pre-existing diseases: Gold B. S., Fleischer L. A. in White P.F./ed/: in Ambulatory Anesthesia and Surgery pp. 138-154, 1997.
 21. Preoperative evaluation: Fleischer L. A. in Barash P. G. (ed): in Clinical Anesthesia pp 443-459, 1997.
 22. Preoperative Assessment and Premedication: Smith G. in Textbook of Anaesthesia : Aitkenhead A. R., Smith G. pp. 305-318, 1996.

Elektív műtét 1.

  Alacsony sebészi rizikó Közepes sebészi rizikó Magas sebészi rizikó
Minimális Mérlegelendő Minimális Mérlegelendő Minimális Mérlegelendő
Újszülött Hb, ht, vizeletVérzési idő, PI, vércukor Vércsoport, Hb, ht, ionok, vizeletVérzési idő, PI, vércukor Vércsoport, vérkép, ionok, vizeletVérzési idő, PI, mellkasröntgen, vércukor
Gyerek  Hb, ht, vizelet, EKG, ionok Vércsoport, Hb, ht, ionok, vizeletEKG Vércsoport, vérkép, ionok, vizeletMellkasröntgen, EKG
Férfi 40 év felett    Vércsoport, Hb, ht, vizeletEKG, ionok Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, EKG, mellkasröntgenA műtét jellegétől függ
Nő 40 év felett Hb, ht, vizelet  Vércsoport, Hb, ht, vizeletEKG, ionok Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, mellkasröntgenA műtét jellegétől függ
40-60 Hb, ht, vizeletEKG Vércsoport, Hb, ht, ionok, vizelet, EKGKreatinin, májenzimek, mellkasröntgen Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, EKG, mellkasröntgenTerheléses EKG, májenzimek, kreatinin
60 év felett Hb, ht, ionok, szérumkreatinin, vércukor, vizelet, EKGMellkasröntgen Vércsoport, Hb, ht, ionok, szérumkreatinin, vércukor, vizelet, mellkasröntgen, EKGMájenzimek Vércsoport, vérkép, ionok, szérumkreatinin, vércukor, vizelet, mellkasröntgen, EKGTerheléses EKG, kardiológiai konzílium
Érbeteg, ISZB Hb, ht, ionok, szérumkreatinin, vércukor, vizelet, mellkasröntgen, EKG  Vércsoport, Hb, ht, ionok, szérumkreatinin, vércukor, vizelet, mellkasröntgen, EKGTerheléses EKG Vércsoport, vérkép, ionok, szérumkreatinin, vércukor, vizelet, mellkasröntgen, EKGTerheléses EKG, kardiológiai konzílium
Tüdőbeteg
tartós dohányzás
Hb, ht, ionok, vizelet, EKG mellkasröntgen  Vércsoport, Hb, ht, ionok, vizelet, EKG, mellkasröntgen  Vércsoport, vérkép, ionok, vércukor, vizelet, EKG, mellkasröntgenLégzésfunkció, vérgáz, pulmonológiai konzílium

Elektív műtét 2.

  Alacsony sebészi rizikó Közepes sebészi rizikó Magas sebészi rizikó
Minimális Mérlegelendő Minimális Mérlegelendő Minimális Mérlegelendő
DM/anyagcsere Hb, ht, ionok, szérumkreatinin, vércukor, szérumbilirubin, vizelet, EKGMájenzimek Vércsoport, Hb, ht, ionok, szérumkreatinin vércukor, májenzimek, vizelet, EKG Vércukorprofil, mellkasröntgen Vércsoport, vérkép, ionok, szérumkreatinin májenzimek, vizelet, bilirubin, vércukor, mellkasröntgen, EKGVércukorprofil
Idegrendszeri beteg Hb, ht, ionok, szérumbilirubin, májenzimek, vizelet, EKGMellkasröntgen Vércsoport, Hb, ht, ionok, bilirubin, májenzimek, vizelet, EKG, mellkasröntgenNeurológiai konzílium Vércsoport, vérkép, ionok, vércukor, se kreat. bilirubin, májenzimek, vizelet, EKG, alvadási param., mellkasröntgenNeurológiai konzílium
Alkoholista, drogfüggő Hb, ht, ionok, szérumbilirubin, májenzimek, vizelet, EKG, mellkasröntgen  Vércsoport, Hb, ht, ionok, bilirubin, májenzimek, vizelet, EKG, mellkasröntgenNeurológiai konzílium Vércsoport, vérkép, ionok, vércukor, bilirubin, májenzimek, vizelet, EKG, mellkasröntgenNeurológiai konzílium
Fertőző beteg Vérkép, ionok, szérumkreatinin, bilirubin, májenzimek, vizelet, mellkasröntgenEKG Vércsoport, vérkép, ionok, szérumkreatinin, bilirubin, májenzimek, vizelet, mellkasröntgenInfektológiai konzílium, EKG Vércsoport, vérkép ionok, szérumkreatinin, bilirubin, májenzimek, vizelet, EKG, mellkasröntgenInfektológiai konzílium
Vesebeteg Vérkép, ionok, májenzimek, szérumkreatinin, bilirubin, vizelet, protrombin/INRKreatininclearance, mellkasröntgen, EKG Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, EKG, szérumkreatinin, mellkasröntgenKreatininclearance Vércsoport, vérkép ionok, vizelet, EKG, szérumkreatinin, mellkasröntgenKreatininclearance, hasi UH
Májbeteg Vérkép, ionok, májenzimek, szérumkreatinin, -bilirubin, vizelet protrombin/INRKoagulogram, mellkasröntgen, EKG Vércsoport, vérkép, ionok, vércukor, májenzimek, szérumkreatinin, bilirubin, vizelet Hasi UH, koagulogram, mellkasröntgen, EKG Vércsoport, vérkép, ionok, májenzimek, szérumkreatinin, -bilirubin, vizelet, EKG, mellkasröntgenHasi UH, koagulogram

Elektív műtét 3.

  Alacsony sebészi rizikó Közepes sebészi rizikó Magas sebészi rizikó
Minimális Mérlegelendő Minimális Mérlegelendő Minimális Mérlegelendő
Véralvadási zavar/ antikoagulált beteg Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, vérzési, véralvadási idő, PTI, protrombin/INRMellkasröntgen, EKG, kvalitatív vérkép Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, vérzési, véralvadási időAPTI, PI, trombelasztogram, mellkasröntgen, EKG, hematológiai konzílium Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, vérzési, véralvadási idő, mellkasröntgen, EKGAPTI, PI, trombelasztogram, hematológiai konzílium
Daganatos beteg Vérkép, vizelet, mellkasröntgen, EKGKvalitatív vérkép Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, mellkasröntgen, EKGKvalitatív vérkép Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, mellkasröntgen, EKGKvalitatív vérkép, hasi UH
Immundeprimált/ szteroidkezelt Vércsoport, vérkép, ionok, vércukor, vizeletMellkasröntgen, EKG, kvalitatív vérkép Vércsoport, vérkép, ionok, vércukor, vizelet, mellkasröntgen, EKGKvalitatív vérkép, vércukorprofil Vércsoport, vérkép, ionok, vércukor, vizelet, mellkasröntgen, EKG, kvalitatív vérképVércukorprofil

Sürgős műtét 1.

  Alacsony sebészi rizikó Közepes sebészi rizikó Magas sebészi rizikó
Minimális Mérlegelendő Minimális Mérlegelendő Minimális Mérlegelendő
Újszülött Hb, ht, vizeletVérzési idő, PI, vércukor Vércsoport, vérkép, ionok, vizeletVérzési idő, PI, vércukor Vércsoport, vérkép, ionok, vizeletVérzési idő, PI, mellkasröntgen, vércukor
Gyerek Hb, ht, vizeletEKG, ionok Vércsoport, vérkép, ionok, vizeletEKG Vércsoport, vérkép, ionok, vizeletMellkasröntgen, EKG
Férfi 40 év felett    Vércsoport, vérkép, vizeletEKG, ionok Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, EKGMellkasröntgen
Nő 40 év felett Hb, ht, vizeletIonok Vércsoport, vérkép, vizeletEKG, ionok Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, EKGMellkasröntgen
40-60 Hb, ht, vizelet, EKGIonok Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, EKGMellkasröntgen Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, mellkasröntgen, EKGKreatinin, májenzimek
60 év felett Hb, ht, vizelet, EKGIonok, kreatinin, vércukor Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, szérumkreatinin, EKGMellkasröntgen, májenzimek, vércukor Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, szérumkreatinin, mellkasröntgen, EKGVércukor, sz. sz. kardiológiai konzílium
Érbeteg, ISZB Hb, ht, ionok, szérumkreatinin, vizelet, EKGMellkasröntgen Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, szérumkreatinin, EKGMellkasröntgen, vércukor, májenzimek Vércsoport, vérkép, ionok, vércukor, szérumkreatinin, vizelet, EKG, mellkasröntgenKardiológiai konzílium, echokardiográfia
Tüdőbeteg/ tartós dohányzás Hb, ht, ionok, vizelet, mellkasröntgenEKG Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, mellkasröntgen, EKGVérgáz Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, mellkasröntgen, EKGVérgáz, pulmonológiai konzílium
DM/anyagcsere Hb, ht, ionok, szérumkreatinin, -bilirubin, vércukor, vizelet, EKGMájenzimek Vércsoport, vérkép, ionok, vércukor, EKG, szérumkreatinin, májenzimek, vizeletMellkasröntgen Vércsoport, vérkép,ionok, vércukor,szérumkreatinin, EKG, -bilirubin, májenzimek vizelet, mellkasröntgen

Sürgős műtét 2.

  Alacsony sebészi rizikó Közepes sebészi rizikó Magas sebészi rizikó
Minimális Mérlegelendő Minimális Mérlegelendő Minimális Mérlegelendő
Idegrendszeri beteg Hb, ht, ionok, vizelet, EKGMellkasröntgen Vércsoport, vérkép, ionok, májenzimek, szérumbilirubin, vizelet, EKGMellkasröntgen Vércsoport, vérkép, ionok, májenzimek, szérumbilirubin, alvadási param., vizelet, EKGMellkasröntgen neurológiai konzílium
Alkoholista, drogfüggő Hb, ht, ionok, vizelet, EKGMellkasröntgen Vércsoport, vérkép, ionok, májenzimek, szérumbilirubin, vizelet, EKGMellkasröntgen Vércsoport, vérkép, ionok, szérumbilirubin, májenzimek, vizelet, EKGMellkasröntgen, neurológiai konzílium
Fertőző beteg Vérkép, ionok, szérumkreatinin, -bilirubin, májenzimek, vizeletMellkasröntgen, EKG Vércsoport, vérkép, ionok, májenzimek, szérumkreatinin, -bilirubin, vizelet Mellkasröntgen, EKG Vércsoport, vérkép, ionok, májenzimek, szérumkreatinin, -bilirubin, vizelet, mellkasröntgen, EKGInfektológiai konzílium
Vesebeteg Vérkép, ionok, szérumkreatini, vizelet, EKG  Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, szérumkreatinin, EKGMellkasröntgen Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, szérumkreatinin, mellkasröntgen, EKG 
Májbeteg Vérkép, ionok, vizelet, májenzimek, szérumkreatinin, -bilirubin Mellkasröntgen, Vércsoport, vérkép, EKG ionok, májenzimek, szérumkreatinin, -bilirubin, vizeletMellkasröntgen, EKG, vérzési-, alvadási idő, szérumkreatinin, -bilirubin Vércsoport, vérkép, ionok, májenzimek,Koagulogram
Véralvadási zavar/ antikoagulált beteg Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, vérzési-, alvadási idő Mellkasröntgen, Vércsoport, vérkép, EKG, kvalitatív ionok, vizelet, vérkép vérzési-, alvadási időAPTI, PI, mellkasröntgen, EKG ionok, vizelet, hematológiai konz. Vércsoport, vérkép, hematológiai mellkasröntgen, EKGAPTI, PI, hematológiai konzílium
Daganatos beteg Vérkép, vizelet, mellkasröntgen, EKG Kvalitatív vérkép Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, mellkasröntgen, EKGKvalitatív vérkép ionok, vizelet, mellkasröntgen, EKG Vércsoport, vérkép,Kvalitatív vérkép

Sürgős műtét 3.

  Alacsony sebészi rizikó Közepes sebészi rizikó Magas sebészi rizikó
Minimális Mérlegelendő Minimális Mérlegelendő Minimális Mérlegelendő
Immundeprimált/ szteroidkezelt Vércsoport, vérkép, ionok, vércukor, vizeletMellkasröntgen, EKG Vércsoport, vérkép, ionok, vércukor, vizelet, EKGMellkasröntgen Vércsoport, vérkép, ionok, vércukor, EKG vizelet, kvalitatív vérképMellkasröntgen

Ambuláns műtét 1.

  Alacsony sebészi rizikó Közepes sebészi rizikó
Minimális Mérlegelendő Minimális Mérlegelendő
Újszülött Hb, ht, vizeletVérzési idő, PI, ionok, vércukor Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, vércukorVérzési idő, PI, vércukor
Gyerek  Hb, ht, vizelet, EKG, ionok Vércsoport, vérkép, ionok, vizeletEKG
Férfi 40 év felett  Hb, ht, vizelet Vércsoport, vérkép, vizeletEKG, ionok
Nő 40 év felett Hb, ht, vizelet  Vércsoport, vérkép, vizeletEKG, ionok
40-60 Hb, ht, vizelet,EKG Vércsoport, vérkép, vizelet, EKGKreatinin
60 év felett Hb, ht, vizelet, EKGMellkasröntgen, ionok, szérumkreatinin, vércukor Vércsoport, vérkép, vizelet, EKGMellkasröntgen, ionok, szérumkreatinin, májenzimek
Érbeteg, ISZB Hb, ht, ionok, vizelet, EKGMellkasröntgen, szérumkreatinin Vércsoport, vérkép, EKG, szérumkreatinin, vizeletMellkasröntgen, ionok
Tüdőbeteg/ tartós dohányzás Hb, ht, vizelet, EKGMellkasröntgen Vércsoport, vérkép, vizelet, mellkasröntgen, EKGIonok
DM/anyagcsere Hb, ht, ionok, vércukor, vizelet, EKGSzérumbilirubin, -kreatinin, májenzimek Vércsoport, vérkép, ionok, szérumkreatinin, vércukor, májenzimek, vizelet, EKGMellkasröntgen
Idegrendszeri beteg Hb, ht, ionok, vizeletMellkasröntgen, EKG, szérumbilirubin, májenzimek Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, EKGNeurológiai konzílium, mellkasröntgen, bilirubin, májenzimek
Alkoholista, drogfüggő Hb, ht, ionok, szérumbilirubin, májenzimek, vizeletMellkasröntgen, EKG Vércsoport, vérkép, ionok, bilirubin, májenzimek, vizelet, EKGNeurológiai konzílium, mellkasröntgen
Fertőző beteg Hb, ht, vizelet, szérumkreatinin, -bilirubin, májenzimek, EKGMellkasröntgen Vércsoport, vérkép, vizelet, szérumkreatinin, -bilirubin, májenzimek, EKGMellkasröntgen infektológiai konzílium

Ambuláns műtét 2.

  Alacsony sebészi rizikó Közepes sebészi rizikó
Minimális Mérlegelendő Minimális Mérlegelendő
Vesebeteg Hb, ht, ionok, szérumkreatinin, vizeletMellkasröntgen, EKG Vércsoport, vérkép, ionok, szérumkreatinin, vizelet, mellkasröntgen, EKGKreatininclearance
Májbeteg Hb, ht, ionok, bilirubin, májenzemik, vizelet, szérumkreatinin, EKGVérzési, alvadási idő, mellkasröntgen Vércsoport, vérkép, ionok, szérumkreatinin, -bilirubin, májenzemik, vizelet, EKGMellkasröntgen, koagulogram
Véralvadási zavar/ antikoagulált beteg Vércsoport, Hb, ht, ionok, vizelet, vérzési, alvadási időMellkasröntgen, EKG, kvalitativ vérkép Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, vérzési, alvadás időMellkasröntgen, EKG, APTI, PI, kvalitatív vérkép, hematológiai konzílium
Daganatos beteg Hb, ht, vizelet, mellkasröntgen, EKGKvalitatív vérkép Vércsoport, vérkép, ionok, vizelet, mellkasröntgen, EKGKvalitatív vérkép
Immundeprimált/ szteroidkezelt Vércsoport, Hb, ht, ionok, vércukor, vizeletMellkasröntgen, EKG, kvalitativ vérkép Vércsoport, vérkép, ionok, EKG, vércukor, vizelet, mellkasröntgenKvalitatív vérkép

Magyarázatok:
Minimális = kötelező vizsgálatok.
Mérlegelendő = kiegészítő vizsgálatok.

Az irányelvről további információk kérhetők:

dr. Janecskó Mária
Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.Fejlesztés alatt!