Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Cardiomyopathiák

• Kardiológiai Szakmai Kollégium • 2004

Írták: Csanády Miklós, (munkacsoport-vezető); Hőgye Márta, Sepp Róbert

Felosztás

A cardiomyopathiák ma már bonyolult felosztásánál célszerű Goodwin és munkatársai által az 1970-es években javasolt beosztásból kiindulni, mely szerint a szívizombetegségeket funkcionális szempontból három nagy csoportra osztjuk: 1. dilatatív (congestiv), 2. hipertrófiás, 3. restriktív-obliterativ cardiomyopathiák. E beosztás az anatómiai és funkcionális eltérések összegzésén alapul, inkább leíró csoportosítás.
A korábbi szemlélet alapján csak az elsődleges szívizombetegségeket nevezték cardiomyopathiának, a szekunder formákat myocardiumlaesiónak hívták. 1996-ban - számos felosztás után - egy nemzetközi konszenzust követően publikálták a cardiomyopathiák legújabb beosztását (WHO/ISFC 1995 cardiomyopathia-klasszifikáció) (1) (1-3. táblázat).

1. táblázat I. A myocardiumdiszfunkció jellege alapján

Dilatatív cardiomyopathia

 • idiopathiás
 • familiáris/genetikus
 • vírusos és/vagy immuneredetű
 • alkoholos/toxikus
 • más szívbetegség, ahol a myocardium diszfunkcióját nem magyarázzák az abnormális telődési viszonyok

Hipertrófiás cardiomyopathia

Restriktív cardiomyopathia

 • idiopathiás
 • más betegséghez társuló:
  • amyloidosis
  • endomyocardialis fibrosis
  • hypereosinophilia

Arrhythmogen jobb kamrai cardiomyopathia

Nem osztályozható cardiomyopathiák

 • fibroelastosis
 • szisztolés diszfunkció minimális dilatációval
 • mitokondriális szívizombetegség

Circulation 93,841 (1996)

2. táblázat II. Specifikus cardiomyopathiák

Ischaemiás cardiomyopathia

Valvularis cardiomyopathia

Hipertenzív cardiomyopathia

Gyulladásos eredetű cardiomyopathia

 • idiopathiás myocarditis
 • autoimmun myocarditis
 • Chagas-kór
 • vírusmyocarditisek (HIV, enterovírusok, adenovírusok, cytomegalovirus)
 • familiáris mediterrán láz

Metabolikus cardiomyopathiák

Endokrin betegségek:

 • thyreotoxicosis
 • hypothyreosis
 • adrenalis hipofunkció
 • phaeochromocytoma
 • acromegalia
 • diabetes mellitus
 • hypoparathyreosis*

Raktározási betegségek:

 • haemochromatosis
 • glikogén raktározási kór
 • Hurler-szindróma
 • Refsum-szindróma
 • Niemann-Pick-szindróma
 • Hand-Schüller-Christian-kór
 • Fabry-betegség
 • Morquio-Ulrich-szindróma
 • amyloidosis (primer, szekunder)

Hiánybetegségek:

 • kálium-, magnéziumhiány
 • kwashiorkor
 • anémia
 • beriberi
 • szelénhiány

Tachycardia indukálta cardiomyopathia

*Az eredeti táblázatban nem szerepel.

Circulation 93,841 (1996)

3. táblázat Rendszerbetegséghez csatlakozó cardiomyopathia

 • SLE
 • polyarthritis
 • RA
 • scleroderma
 • dermatomyositis
 • sarcoidosis
 • leukémia

Izomdisztrófiák

 • Duchenne-kór
 • Becker-szindróma
 • muscularis disztrófia

Neuromuscularis betegségek

 • Friedreich-ataxia
 • Noonan-szindróma
 • lentiginosis

Túlérzékenységi és toxikus reakciókhoz csatlakozó

cardiomyopathia

 • alkohol
 • katecholaminok
 • antraciklin
 • irradiáció
 • vegyes

Peripartum cardiomyopathia

Circulation 93,841 (1996)

Mint a táblázatokból kiderül, a beosztásban számos átfedés van, a sok példa közül egy: az amyloidosis az első és második táblázatban, illetve felosztásban is szerepel.

Dilatatív cardiomyopathia

Lényege

A szív pumpafunkciójának romlása. A szívizom kontraktilitása reverzíbilisen vagy irreverzibilisen csökken, a szívizomrostok helyett más elemek, kötőszövet szaporodik fel. A szívizom kontrakciója diffúz módon csökken, a szívizom rostjai megnyúlnak, a kamrafalak elvékonyodnak, a szívüregek dilatálnak, a kamrában a végdiasztolés nyomás megnövekszik. A perctérfogat csökken, előrefelé elégtelenség, hátrafelé pangás alakul ki, a keringés elégtelenné válik.

Lefolyás

A dilatatív cardiomyopathia bizonyos eseteit kivéve (pl. peripartális esetek egy része, szanálódó vírusmyocarditis, alkoholos myocardiumlaesio esetén, ha a beteg időben abbahagyta az ivást) általában progresszív betegségről van szó, amely évek alatt halálhoz vezet. A prognózis függ az alkalmazott kezeléstől, ezért ma jobb eredményeket érhetünk el annál, mint amit a régebbi statisztikák mutatnak. Mindent el kell követni ezért a korai felismerésért, az esetlegesen fennálló noxa eliminálásáért, az alapbetegség korai kezeléséért, de fontos a tüneti kezelés is. Rendkívül fontos már a NYHA I. stádiumú (aszimptomatikus) betegek kiemelése és korai kezelése, ami echokardiográfiás vizsgálattal lehetséges, különösen a familiáris esetekben nyílhat erre könnyen mód (családszűrés). A cardiomegalia - mely a cardiothoracicus ratióval (CTR) jellemezhető - ernyőképszűrési retrospektív vizsgálataink alapján mintegy 8-10 évvel megelőzi a panaszok jelentkezését. Familiáris esetekben is megfigyelték, hogy az érintettek rokonai egy részénél csak kamratágulat van, és az ejekciós frakció még jó.
A pumpafunkció jelentős romlása csak később manifesztálódik. (3) Összehasonlítva a familiáris és nem familiáris DCM-betegek túlélését, a familiáris formáét kedvezőtlenebbnek találtuk, az első klinikai észlelést követő 5 év után a familiáris DCM-csoportban a betegeknek csak 15%-a volt életben, míg a nem familiáris (sporadikus) csoportban 48%-uk. (3)

Etiológia

Congestiv szívizombetegség vagy dilatatív cardiomyopathia (DCM) számos különböző okból kialakulhat, bizonyos értelemben sokfajta szívbetegség végállapotának tekinthető, amikor a szívizomban károsodott hegek, kötőszövetes elemek szaporodtak fel. Külön figyelmet érdemel az a tény, hogy ezek a különböző okok egy betegnél együttesen is jelentkezhetnek, pl. fel nem ismert familiáris eredet melletti alkoholfogyasztás vagy vírusinfekció, Lyme-kór stb. együttes fennállása is lehetséges. Ha semmiképp sem tudjuk az okot valószínűsíteni, idiopathiás dilatatív cardiomyopathiáról beszélhetünk (egyre ritkábban; mert ismereteink gyarapodásával egyre gyakrabban tudjuk megállapítani a betegség okát). A kutatások egyre több primernek tartott esetben igazolták azok eredetét, pl. azt, hogy lezajlott (többnyire vírusos, esetleg Lyme) myocarditis következményéről van szó. Elsősorban a „lassú” (slow) vírusok oki szerepére gondolhatunk. Lehet, hogy az ún. autoimmun szívizombetegség kialakulásában is szerepe van a vírusinfekciónak, ilyenkor szívizom-biopszia során PCR-technikával vírus RNS/DNS-t és - direkt immunofluoreszcens technikával - szívizomellenes antitesteket lehet kimutatni a szívizom szövettani vizsgálata során.

Természetesen jelentkezhet az autoimmun myocarditis egy szisztémás autoimmun betegség részeként is, de az esetek többségében szívizom-biopsziával autoimmun myocarditist találunk olyankor is, amikor semmilyen más autoimmun betegségre utaló jel sincs. (Nem tárgyaljuk itt a különböző szekunder myocardiumkárosodásokat.)

Az utóbbi években fordult a figyelem arra, hogy a dilatatív cardiomyopathiák is halmozottan fordulnak elő egyes családokon belül. Az új felosztás szerint az etiológiai jegyek alapján megkülönböztetett dilatatív cardiomyopathia forma: familiáris/genetikus dilatatív cardiomyopathia. Az előző, elsősorban Goodwin és munkatársai által sugallt szemlélet, illetve a régi, 1980-as funkcionális jegyeken alapuló felosztás szerint még nem tartották érdemesnek a DCM familiáris halmozódását a felosztásban figyelembe venni. (4) Az elsők között hívta fel a figyelmet a familiáris forma létezésére Csanády és Szász 1976-ban. (5) Később a különböző munkacsoportok megfigyelései bizonyították azt is, hogy nem is ritka betegségről van szó. (3, 6, 7, 8)
A DCM-esetek mintegy 20-25%-a familiáris előfordulást mutat. Az elmúlt két évtized folyamatos megfigyelései szerint magunk családvizsgálatok alapján kb. 25% előfordulási gyakoriságot találtunk. (8) Az öröklődésmenet az esetek 70,8%-ában egyértelműen autoszomális domináns öröklődést mutatott nagy penetranciával, 3 családban az öröklődés ugyancsak domináns volt inkomplett penetranciával (12,5%), míg 4 család esetében csak nagyon valószínű volt az autoszomális domináns öröklésmenet. (9)

Valószínű, hogy nem egy betegségről van szó, különböző congestiv szívizombetegségekhez vezető betegségek öröklődhetnek. Két, nagyobb problémakör köré csoportosíthatók a dilatatív cardiomyopathiához vezető familiáris betegségek: 1. a „szívizom-alkotórészek” (sarcolemma, extracelluláris mátrix) genetikailag kórosan kódoltak; 2. a kóros autoimmun „válasz” öröklődik (pl. familiáris autoimmun myocarditisek).

Genetika

Dilatatív cardiomyopathiában az eddigi genetikai kutatások nem szolgáltattak olyan egységes patogenetikai modellt, mint pl. hipertrófiás cardiomyopathiában. Ez nem meglepő, tekintve, hogy DCM képében számos etiológiájú (vírus, immun-autoimmun, ischaemia) szívizombetegség megjelenhet. A DCM-esetek kb. 25-30%-a lehet primeren genetikai eredetű..

A DCM genetikai eredetéről eddig megismert adatok nagyfokú genetikai heterogenitást mutatnak. Számos DCM-et okozó gént azonosítottak, de még több vár azonosításra. Az eddigi genetikai eltérések több molekuláris folyamatot valószínűsítenek a DCM patomechanizmusában (10). A DCM családon belüli halmozódását és így örökletes voltát a genetikai eltérések tanulmányozásával tárhatjuk fel. A genetikai vizsgálatokat célszerű a fenotípussal kezdeni, azaz echokardiográfiával megvizsgálni a vérrokonokat, hogy van-e bármilyen balkamra-diszfunkciójuk.

Egyéb etiológiai tényezők

A toxikus anyagok is gyakran okozhatnak congestiv szívizombetegséget. A legjellegzetesebb példa a hazánkban igen gyakori alkoholos szívizombetegség, amely kezdetben reverzíbilis (az alkoholfogyasztás mellőzésére teljesen visszafejlődhetnek az elváltozások), későbbi stádiumban viszont már irreverzíbilis szívizom-károsodás következik be. Kb. 100-110 ml tiszta szesz/nap feletti rendszeres fogyasztás vezet alkoholos cardiomyopathiához. A fő tényező az alkohol direkt toxikus hatása - elsősorban a mitokondrium funkcióját károsítja -, és csak mellékesen játszhatnak szerepet más tényezők: hiányos táplálkozás, gyakori infekciók, tiamindeficit stb. A korábbi években a sörivók szívizombetegségének kialakulásában az alkohol mellett a habot stabilizáló kobalt is oki szerepet játszott (ma már nem alkalmaznak kobalttartalmú sörhab-stabilizáló anyagot), de a bevitt nagy folyadékvolumennek esetleg lehet oki szerepe. Érdekes, hogy az alkoholisták relatíve kis hányada szenved myocardiumkárosodást, ami az egyéni hajlamot, a multifaktoriális eredet jelentőségét húzza alá. Más toxikus anyagok is okozhatnak irreverzíbilis szívizomlaesiót (pl. organofoszfát).
A citosztatikumok közül kiemelt jelentőségű az adriamycincsoport, 450 mg/kg felett a toxikus hatást lineárisan dózisfüggőnek tartják.

A hiánybetegségek közül a B1 (tiamin)-vitamin-hiány okoz - többnyire reverzíbilis - szívizombetegséget: beriberit. (Ennek a cardiomyopathiaformának a különlegessége, hogy a többivel ellentétben magas perctérfogattal jár.)

Néhány endokrin kórképben is előfordul congestiv szívizombetegség: hypoparathyreosis, phaeochromocytoma, pajzsmirigybetegségek.
A peripartum cardiomyopathia a terhesség utolsó harmadában és a terhesség után alakul ki, és súlyos állapotot okozhat. A betegségre sokszor a progresszivitás jellemző, a várható élettartam rövid, de a prognózis a különböző irodalmi adatok alapján rendkívül változó.. (11) Trópusi vidékeken gyakori a Chagas-kór, mely Tripanosoma crusi fertőzés következménye, súlyos dilatatív cardiomyopathiát eredményez.

Diagnosztika

A korai stádiumban sokszor nincsenek tünetek, és később sem patognomikusak: fáradékonyság, fulladás, fizikálisan telődési és pitvari galopp hallható, a szívcsúcslökés emelő, le- és kihelyezett. Fokozatosan alakulnak ki a kardiális dekompenzáció klasszikus jelei. A vénás nyomás fokozott, májmegnagyobbodás, perifériás ödéma és tüdőpangás, pulsus alternans egyaránt kialakulhatnak. Ekkor a galoppritmus mellett regurgitatiós (mitralis, tricuspidalis) szisztolés zörejek is hallhatók. A legfontosabb diagnosztikai módszer a 2D echokardiográfia, amellyel mérhető a szívüregek dilatációja, a kamrafalak elvékonyodtak, és a bal kamrai ejekciós frakció csökkent (EF 40% alatt), (a mitralis vitorla korai zárása a végdiasztolés nyomás emelkedésére utal). Doppler- (különösen színes Doppler-) technikával jól kimutatható az anulusdilatatio következményeként kialakult mitralis és tricuspidalis regurgitatio. Szöveti Doppler-technikával (TDI) jól látható a kamrai aszinkrónia, mely az esetleges reszinkronizációs terápiánál nyerhet jelentőséget.
A echokardiográfiával jól kimutathatók a gyakori intracavitalis thrombusok (bal kamrában, bal pitvarban), amelyek szisztémás embólia forrását képezhetik. A pitvari (és fülcse)thrombusok transoesophagealis echokardiográfiával mutathatók ki. A lassú véráramlás következményeként gyakran látunk ún. spontán echókontraszt-jelenséget is, mely pretrombotikus jelenségnek tekinthető.

A mellkasröntgenen a szív dilatált, és a kamrák kontúrjai renyhén mozognak. A mellkasröntgen azonban tévedések forrása lehet: összetéveszthető a dilatatív szívizombetegség a krónikus pericardialis folyadékgyülemmel. Mellkasröntgenen „nagy-csendes” szív látható, az echokardiográfia elvégzése mielőbb kötelező.
Az EKG-n balkamra-hipertrófiára utaló jelek, aspecifikus ST-T eltérések és gyakran bal Tawara-szár-blokk képe látható. Gyakoriak a különböző ritmuszavarok: supraventricularis és ventricularis extrasystolia, valamint a súlyosabb esetekben viszonylag gyakran jelentkező pitvarfibrilláció. Gyakori az életveszélyes kamrai ritmuszavarok jelentkezése, melyek a hirtelen halál fellépéséért felelősek. Minthogy echokardiográfiával és izotópmódszerekkel (RNV) igen sok információt nyerhetünk a betegről, a szívkatéterezés elsődleges célja a koronarográfia, meggyőződni arról, hogy a koszorúerek épek, és nem diffúz koszorúér-betegség okozza-e a rossz myocardiumfunkciót. Ritkán szívizom-biopsziát végezhetünk, ha a cardiomegalia új keletű, és gyulladás fennállására utal. A szövettani vizsgálattal megállapítjuk, hogy immunmyocarditisről, esetleg óriás sejtes myocarditisről van-e szó, mert ennek terápiás konzekvenciája lehet. A szívizom-biopszia nem rutindiagnosztikai eljárás, csak ott érdemes elvégezni, ahol a cardiomegalia friss keletű, s ez gyulladás fennállására utalhat.

DCM kivizsgálása során javasolt vizsgálatok

1. Alapvizsgálatok:

 • fizikális vizsgálat, mellkasröntgen, 12 elvezetéses EKG-felvétel, echokardiográfia;
 • családvizsgálat: családfakészítés, szűrés;
 • laboratóriumi vizsgálatok:
  • rutin + CK;
  • laktát és piruvát - csak anyai ági öröklődés gyanúja esetén;
  • C-reaktív protein - csak gyulladásos eredet gyanúja esetén;
  • tiamin - csak gyermekeknél;
  • szérum- és vizeletkarnitin és acil-karnitin - gyermekeknél;
  • vizelet-aminosav és szerves sav ürítése - csak 16 év alatt.

2. Speciális vizsgálatok

 • Terheléses vizsgálat: futószőnyeg-, ill. kerékpár-ergometria, tünetlimitált, módosított Bruce-protokollal, 6 perces sétateszttel. A tünetlimitált terheléses vizsgálatok célja a funkcionális kapacitás lemérése. Az ergospirometria a funkcionális korlátozottság mértékét objektíven határozza meg, segít a betegség progressziójának és prognózisának megítélésében, és a transzplantáció indikációjának alapja.
 • Myocardialis ischaemia nem invazív megítélése: dobutamin-echokardiográfia, talliumszcintigráfia.
 • Koronarográfia: elsősorban ISZB-gyanús eseteknél (40 év feletti férfibetegek, effort angina jelenléte, pozitív terheléses vizsgálat, feltételezett ischaemiás diszfunkció).
 • Szívizom-biopszia: (jobb és/vagy bal szívfélből) szövettani, immunhisztokémiai, molekuláris biológiai, molekuláris virológiai vizsgálatokra: PCR-rel vírusparticulumok kimutatása. (12, 13) Az endomyocardialis biopszia számos myocardiumbetegséget képes igazolni, pl. haemochromatosis vagy egyéb infiltratív betegség és gyulladás gyanúja esetén.
 • Radionuklid-ventrikulográfia: amennyiben az echokardiográfia nem alkalmas az ejekciós frakció mérésére.
 • EKG-Holter-monitorozás.
 • Neuromuscularis szakvizsgálat: neuromuscularis betegség gyanúja esetén vázizom-biopszia (hisztológia, immunhisztokémia), metabolikus zavar gyanújakor (elektronmikroszkópia, karnitin, karnitin-palmitiltranszferáz meghatározása).
 • Molekuláris genetikai analízis: örökletesség gyanúja esetén.
 • Molekuláris virológiai vizsgálatok.

Szövődmények

 1. Intracardialis thrombusok a bal pitvarban és/vagy a bal kamrában, melyek leszakadva nagy vérköri embolisatiót hoznak létre (coronaria-, agy-, végtag-, mesenterialis stb.), míg a jobb pitvar, jobb kamra thrombusai leszakadva pulmonalis embolisatiót okozhatnak.
 2. A krónikus szívelégtelenség progressziója.
 3. Életet veszélyeztető ritmuszavarok (kamrai tachycardia, kamrafibrilláció) gyakran fordulnak elő, amelyek szintén hirtelen halálhoz vezethetnek.
 4. Hirtelen szívhalál.

A hirtelen szívhalál (SCD), mely a malignus aritmiák miatt következik be, a DCM mortalitásának egyik legfontosabb oka. A balkamra-diszfunkció súlyossága, a dilatáció mértéke és a visszatérő syncope a hirtelen szívhalál bekövetkeztének prediktorai. A hirtelen szívhalál kockázatának felmérésére, valamint primer és szekunder prevenciójára az ESC a következő ajánlást adja. (14)

Kockázatbecslés:

I. osztályú prediktor: kamrafibrilláció
tartós kamrai tachycardia
II/a osztályú prediktor: syncope
II/b osztályú prediktor: csökkent EF
nem tartós kamrai tachycardia

Primer prevenció:

I. osztályú indikáció: ACE-gátlók
béta-blokkolók
II/a osztályú indikációk: ICD
aldoszteron receptor blokkolók
II/b osztályú indikáció: amiodaron

Szekunder prevenció:

I. osztályú indikáció: ICD
ACE-gátlók
béta-blokkolók
II/a osztályú indikáció: aldoszteron receptor
blokkolók
II/b osztályú indikáció: amiodaron

Kezelés

Függ az etiológiától és a betegség súlyossági fokától. Rendkívül fontos minden szívizom-károsító faktor eliminálása. Azonnali szigorú, teljes alkoholtilalom (akkor is, ha nem alkohol okozta az elváltozást). Permetezőszerek kerülése. Beriberi esetén B1-vitamin pótlása, de B1-vitamin adása minden típusú congestiv szívizombetegségben hasznos lehet (30-60 mg/nap). A DCM-betegek nagyobb részénél, akiknél specifikus ok nem mutatható ki a betegség hátterében, nincs specifikus, oki terápia.
A kezelés célja mindezek alapján a tünetek mérséklése, a progresszió késleltetése, valamint a komplikációk (a progresszív szívelégtelenség, hirtelen szívhalál és thromboembolisatio) megelőzése. Mivel a betegség leggyakrabban szívelégtelenség formájában manifesztálódik, a betegeknek a szívelégtelenség konvencionális terápiáját kell kapniuk (lásd szívelégtelenség-útmutató). (15-17)

Életmód-változtatás:

 • kímélő életmód, az állapotnak megfelelő terhelés

Gyógyszeres kezelés

 • ACE-gátlók (angiotenzin-II receptor blokkolók)
 • Béta-receptor blokkolók
 • Aldoszteron receptor antagonisták
 • Diuretikumok
 • Digoxin
 • Vasodilatatorok
 • Amiodaron
 • Antikoaguláns szerek

Nem gyógyszeres kezelés

 • Biventricularis pacing, reszinkronizáció
 • Keringéstámogató eszközök
 • Szívtranszplantáció

Immunszuppresszív terápia akkor jön szóba, ha a szívbiopszia szövettani leletében gyulladásra utaló szövettani képet látunk (pozitív Dallas-kritériumok) és direkt immunofluoreszcens technikával szívizomellenes ellenanyagok, valamint immunkomplex depozíció mutatható ki, illetve PCR-technikával nem mutatható ki vírus RNS/DNS, megpróbálható az immunszuppresszív (szteroid, szteroid és azathioprin, cyclosporin) terápia is, lehetőleg szakintézetben, bár ez a terápia többnyire csak átmeneti (6-10 hónap) javulást eredményez, kivéve néhány esetet (pl. óriássejtes myocarditist). (18) Egyes adatok amellett szólnak, hogy nagy dózisú immunglobulin és immunoadszorpció rövid távú javulást okoz DCM esetén és peripartum cardiomyopathiában.

Végstádiumú DCM kezelése: a NYHA IV. funkcionális osztályra jellemző panaszok perzisztálásakor, az előbbi terápiás lépések eredménytelensége esetén speciális ellátás, a beteg hemodinamikai paraméterek alapján irányított kezelése válhat szükségessé, megfelelő feltételek fennállásakor szívtranszplantáció számbavétele is javasolt. A beteget szívelégtelenség kezelésére specializálódott fekvőbeteg-gyógyintézetbe szükséges irányítani. A súlyos végstádium állapotában a hemodinamikai monitorozás révén nyert paraméterek szerint egyénileg irányított („tailored”) kezelésre lehet szükség. A célparamétereket rendszerint infúzióban alkalmazott pozitív inotrop szerek (dobutamin, dopamin, levosimendan) alkalmazásával kísérelhetjük meg először elérni, majd 24-48 órás iv. kezelést követően rendszerint nagy dózisban alkalmazott per os szerekkel (direkt értágítók, ACE-gátlók) kísérelhetjük meg fenntartani. E kezelési stratégia alkalmazásával a szívtranszplantációra küldött betegek csaknem 30%-át sikerült levenni a várakozási listáról. Amennyiben a beteg a kórházból elbocsátható, javasolható esetleges otthoni ellátás keretében tartós vagy intermittáló inotrop kezelése.

Összegzés

A dilatatív cardiomyopathia kezelése gyakorlatilag egyezik a krónikus szívelégtelenség terápiájával, melyet az AHA/ACC és ESC 2001 irányelvei, ill. hazai kardiológiai Útmutatók is részleteznek. (15-17)

Hipertrófiás cardiomyopathia (HCM)

Definíció

A hipertrófiás cardiomyopathia a bal és/vagy a jobb kamra hipertrófiájában megnyilvánuló szívizombetegség, mely gyakran aszimmetrikus és az interventricularis septumot érinti. A betegség leginkább autoszomális domináns formában öröklődő familiáris betegség formájában nyilvánul meg. A betegséget a sarcomer kontraktilis fehérjéit kódoló gének mutációi okozzák. Morfológiailag myocytahypertrophia és „myofiber disarray” jellemzi. Funkcionálisan a diasztolés diszfunkció jellemző. Ritmuszavarok és korai hirtelen szívhalál gyakori.

Megjelenési formái

Hipertrófiás obstruktív cardiomyopathia (HOCM), nem obstruktív forma, izolált apicalis hipertrófia. Utóbbi elsősorban Japánból származó leírások alapján ismert, azonban ez nem gyakori. Izolált jobb kamrai HCM nem ismert. HOCM esetén az intraventricularis gradiens a bal kamrai kiáramlási pályában, ritkábban midventricularisan mérhető. A betegség megjelenhet sporadikus formában is, „de novo” mutációk eredményeképpen, amennyiben ez a csírasejtvonalban alakul ki, a de novo mutáció átörökíthető. HCM-hez hasonló szívmorfológiával járhat számos ritka genetikai kórkép, mint pl. Friedreich-ataxia, neurofibromatosis, Noonan-szindróma, LEOPARD szindróma, Csanády-szindróma (HCM veleszületett süketséggel). (2)

Patológia

A hipertrofizált myocardium metszlapja abnormisan rövid és széles izomrostokat mutat, melyek különböző irányba haladnak, néha extenzív fibrosis lehet jelen. A subepicardialis coronariaágak rendszerint nem mutatnak kóros eltérést. A septum subendocardialis megvastagodása is jelen lehet a mitralis billentyűvel szembehelyezkedő részen, melyet a mitralis billentyű anterior vitorlájának septumhoz való repetitív ütődése vált ki.

Epidemiológia

HCM minden emberi rasszban előfordulhat. A prevalenciáját vizsgáló tanulmányok a HCM általános populációban meglévő 0,2-0,5%-os prevalenciájáról számolnak be, mely adat (1:500) napjainkban jóval magasabb, mint amennyit korábban gondoltak. (18-20)

A betegség lefolyása

A szívhipertrófia az egyed fejlődésének gyors növekedéssel jellemzett stádiumaiban manifesztálódik, mely lehet az élet első éve, de típusosabban a kamaszkor. A legtöbb HCM-betegnél a tünetek lassú, korspecifikus progresszióját lehet észlelni, melyet a balkamra-funkció fokozatos romlása kísér. A betegség lefolyása alatt bármikor bekövetkezhet hirtelen szívhalál. Tercier centrumok (ahol értelemszerűen a súlyosabb esetek akkumulálódnak) kb. 2%-os évi összmortalitást közölnek, melynek maximuma gyermek-, ill. kamaszkorban van, kb. 4-6%-os mortalitási értékkel. Ezzel ellentétben általános populációt szolgáló ambuláns felmérések kb. 1%-os mortalitási arányt adnak meg. A betegek kevesebb mint 10%-ánál a bal kamra falvastagságának progresszív elvékonyodása, balkamra-dilatáció és a szisztolés funkció csökkenése alakul ki az idők folyamán, melyet gyors szimptómás rosszabbodás kísér.

Tünetek

A HCM-betegek tünetei bármely életkorban kialakulhatnak, melyek dyspnoe, mellkasi fájdalom, syncope, aritmia vagy hirtelen szívhalál képében jelentkezhetnek. Sok betegnek egyáltalán nincsenek vagy csak enyhe tünetei vannak, s a betegségre gyermekeknél és kamaszkorban gyakran csak családszűrés során derül fény. Terhelésre jelentkező mellkasi fájdalom a felnőtt betegek mintegy 30%-ánál van jelen, másoknál atípusos, elhúzódó mellkasi fájdalom a jellemző, mely nyugalomban vagy étkezések után jelentkezik. A betegek mintegy 15-25%-ánál van jelen syncope, kb. 20%-uknak van praesyncopés panasza. Egyeseknél a fentiek oka paroxizmális aritmia, vezetési zavar vagy terhelésre létrejövő abnormis vascularis válasz, de a legtöbb esetben még intenzív kivizsgálás sem ad választ a syncope okára. Visszatérő syncopés epizódok a hirtelen szívhalál fokozott kockázatával járnak. Szintén gyakori panasz a palpitáció. A kamrai extrasystolia nem ritka, de a hosszan tartó palpitációk hátterében gyakrabban áll supraventricularis aritmia.

Diagnózis

Fizikális vizsgálat

A betegek 25%-ánál a bal kamrai kiáramlási pálya szűkülete miatt szisztolés zörejt lehet hallani a sternum bal oldalán, mely az aorta, ill. a mitralis area felé kisugárzódik, de a carotisok, ill. axilla felé nem. A protoszisztolés csattanás hiányzik. A zörej jellegzetessége a kamrai volumen nagyságától való variabilitása. Fiziológiai vagy gyógyszeres manőverek, melyek az afterloadot vagy a vénás visszafolyást csökkentik (állás, Valsalva-manőver, amil-nitrát), növelik a zörej intenzitását, míg az afterload növekedése (guggolás, fenilefrin) csökkenti azt. Az obstrukcióban szenvedő betegek nagy részénél mitralis regurgitatio is jelen van. Ezt hallgatózással nehéz elkülöníteni a kiáramlási zörejétől, de hosszú, regurgitatiós típusú (30-40 ms-mal a gradiens előtt kezdődő zörej), az axilla felé vezetődő zörej jellegzetes lehet. Ritkán a pulmonalis areában is hallhatunk szisztolés zörejt, amennyiben jobb kamrai kifolyótraktus-obstrukció is jelen van, valamint tricuspidalis regurgitatiós zörej is lehetséges.

EKG

Bár a betegek nagy számánál található valamilyen EKG-eltérés, nincs olyan EKG-jel, mely specifikus lenne HCM-re. Bal és/vagy jobb pitvari terhelés/hipertrófia gyakori az EKG-n, csakúgy, mint a bal kamrai hipertrófia jelei, szekunder ST-T eltérésekkel. Abnormis Q-hullámok a betegek mintegy 25-50%-ánál találhatók, elsősorban az inferolaterális elvezetésekben és fiatal betegeknél. „Óriás” negatív T-hullámok a mid-praecordialis elvezetésekben a leírások szerint apicalis HCM-re jellemzők, bár más bal kamrai szegmenseket érintő HCM-ben is megfigyelhetők. A teljesen szabályos EKG manifeszt betegség ellen szól.

A 48 órás Holter-monitorozás alatt látható aritmiák megjelenése korspecifikus. Nem tartós supraventricularis tachycardia (NSVT) a HCM-betegek kb. 30-50%-ánál észlelhető. A legtöbb epizód viszonylag alacsony frekvenciájú és nem kísérik tünetek, s megnövekedett vagustonus hatása alatt (pl. alvás) alakul ki. Pitvarfibrilláció a betegek 5%-ánál mutatkozik az első klinikai észleléskor, és a betegek további 10%-ánál alakul ki a következő 5 évben. A pitvarfibrillációra hajlamosító tényezők közül a bal pitvari tágulat és a jelentős balkamra-hipertrófia emelendők ki. A pitvarfibrillációt nem tolerálják jól a betegek, mivel a pitvari szisztolé elvesztése a súlyos diasztolés relaxációs zavarral járó HCM-ben még tovább rontja a kamrák telődését, melynek akár katasztrofális hemodinamikai következményei is lehetnek.

Echokardiográfia

Az HCM diagnózisa az echokardiográfiás kritériumokon alapul. A balkamra-hipertrófia a bal kamrai szegmensek gyakorlatilag bármelyikét érintheti. Jobbkamra-hipertrófiát a HCM-betegek legalább egyharmadánál lehet észlelni. (21)

A HCM-betegek kb. 25%-ánál észlelhető nyugalmi intraventricularis nyomásgradiens a bal kamra ürege és a kiáramlási pálya között, ezek az obstruktív formák. Ez gyakorlatilag mindig a mitralis billentyű szisztolés anterior mozgásával (SAM), valamint a septum aszimmetrikus hipertrófiájával jár együtt.

A nyugalmi gradiens jelenléte nélkül is nyomásgradiens provokálható olyan élettani és gyógyszeres manőverekkel, melyek a bal kamrai végdiasztolés térfogatot csökkentik, vagy fokozzák a myocardium kontraktilitását (ún. dinamikus gradiens).

A mitralis billentyű-septum kontaktus kezdete és tartama a kiáramlási pálya nyomásgradiens-mértékével korrelál. Rendszerint a nyomásgradiens mértéke Doppler-echokardiográfiával meghatározható. Klinikailag jelentős, „szignifikáns” gradiens tehát 50 Hgmm feletti értékeknél jön létre.

Mitralis regurgitatio szinte minden obstruktív HCM esetén jelen van, részben a SAM miatt, részben az abnormis mitralis billentyű apparátus miatt. Amennyiben a mitralis regurgitatiót kizárólag a SAM okozza, direkt összefüggés van az insufficientia mértéke és a nyomásgradiens között. Az obstrukciót mutató betegek 20%-ánál a mitralis insufficientiát tovább súlyosbítja a mitralis anulus meszesedése, a septalis kontaktus miatti repetitív traumatizáció következtében kialakuló vitorla fibroelastosis, valamint esetleg társuló mitralis prolapsus. A nem obstruktív esetek mintegy 30%-ánál észlelhető mitralis insufficientia, mely általában nem súlyos.

A bal kamrai szisztolés funkció típusosan normális vagy „szupernormális”, a bal kamra ürege rendszerint kicsi, bár a betegség progressziója folytán a bal kamra fala elvékonyodhat és a bal kamrai átmérők nőhetnek. A diasztolé csaknem összes fázisa kóros lehet HCM-ben: az izovolumetriás relaxáció megnyúlhat, a gyors telődés aránya és volumene lecsökkenhet, a pitvari szisztolé volumene nőhet és a kamrafal merevsége fokozódhat.

Mágneses rezonanciavizsgálatok (MRI)

A HCM-betegek legnagyobb részénél a jó minőségű echokardiográfia mind diagnosztikus, mind terápiás szempontokból kielégítő. Egyes szelektált esetekben, mint pl. a jobbkamra-hipertrófia vagy a csúcsi HCM pontosabb megítélésére, MRI-vizsgálat lehet indokolt.

Összefoglalva a diagnosztikus kritériumokat:

A hipertrófiás cardiomyopathia diagnózisa a bal kamra hipertrófiájának kimutatásán alapul, mely mögött egyéb kóroki tényezőt (szisztémás hipertenzió, aortastenosis) nem lehet igazolni. A bal kamrai morfológia és hipertrófia heterogenitása miatt általánosan elfogadott diagnosztikus kritériumok nem adhatók meg, amennyiben a HCM klasszikus aszimmetrikus septumhypertrophia képében jelenik meg, általánosan 13-15 mm septumvastagságot (echokardiográfiával parasternalis hosszmetszetben, M-módban az anterior septumnál mérve) tekintenek diagnosztikusnak.

A vizsgálatok menete

Alapvizsgálatok:
 • fizikális vizsgálat, mellkasröntgen, 12 elvezetéses EKG-felvétel;
 • echokardiográfia (M-mód, 2D, Doppler és színkódolt);
 • laboratóriumi vizsgálatok (mint a DCM esetében);
 • családvizsgálat (fenotípus meghatározása, családfa készítése).
Kockázatbecslés (lásd később):
 • terheléses vizsgálat;
 • Holter-monitorozás.
Speciális vizsgálatok:
 • koronarográfia: ISZB gyanúja esetén: 40 év feletti férfibetegek, effort angina jelenléte, pozitív a terheléses vizsgálat;
 • MRI;
 • molekuláris genetikai vizsgálatok, mutációanalízis.

Terápia

A HCM-betegek terápiás alapelveit a tünetek enyhítése, a komplikációk kivédése és a túlélés növelése jelenti.

Tüneti terápia

A szignifikáns mértékű gradienssel bíró betegeknél a terápia elsődleges célja a gradiens csökkentése gyógyszeres, sebészi vagy egyéb invazív módon.
A gradiens nélküli betegeknél a terápiás lehetőségek limitáltabbak, az egyedüliként alkalmazható gyógyszeres terápia célja a tünetek, a mellkasi fájdalom, ill. dyspnoe enyhítése (pl. vízhajtás), esetleg a diasztolés funkció javításának megkísérlése.

Obstruktív HCM

Az obstruktív HCM első vonalbeli gyógyszeres terápiája a béta-blokkoló kezelés. Egyes tanulmányok szerint a betegek akár 70%-a is javulhat béta-blokkoló kezelés hatására, de gyakran nagy dózisokat kell alkalmazni (elsősorban propranololt, akár 3x80 mg-os adagban, de más béta-blokkoló is alkalmazható), melyek mellékhatásai limitálóak lehetnek. A verapamil hatása obstruktív esetekben gyakran kiszámíthatatlan, és akár hemodinamikai kollapszust is okozhat súlyos gradiens, ill. a kifejezett diasztolés diszfunkció esetén. Jelentősen csökkentheti az afterloadot, fokozza az áramlási sebességet a bal kamrai kifolyótraktusban, ami a Venturi-effektus alapján fokozza az elülső mitralis vitorla septum felé való mozgását (SAM), azaz fokozhatja a kiáramlási traktus obstrukcióját. Nincsenek meggyőző adatok arról, hogy a béta-blokkoló vagy a verapamilterápia csökkenti-e a hirtelen szívhalál bekövetkeztének kockázatát. Disopyramid szintén hatásos a gradiens csökkentésére és a tünetek mérséklésére, valószínűleg negatív inotrop hatása miatt, de a hemodinamikai és klinikai hatásossága csökken a későbbiekben. A szer dózisát a beteg tünetei és a mellékhatások fellépte alapján kell titrálni, 400-600 mg napi dózis elérését célozva. A disopyramid- és a béta-blokkoló terápia hatásosságának összehasonlításáról nincsenek megbízható adatok, de a disopyramid egyesek szerint jobban javítja a terhelési toleranciát és csökkenti az esetleges a kamrai ES-ek számát.

Sebészeti beavatkozás azoknál a betegeknél fontolandó meg, akiknél szignifikáns, nyugalmi vagy provokált (>50 Hgmm) gradiens áll fenn, panaszosak és gyógyszeres terápiára refrakterek. A sebészeti beavatkozás célja ezekben az esetekben a SAM és a mitralis billentyű-septum kontaktus megszüntetése, a bal kamra kifolyótraktusának kiszélesítésével. A leginkább alkalmazott eljárás a septalis myotomia-myectomia (Morrow-féle műtét), leginkább transaorticus úton. A műtét a betegek 95%-ánál szignifikánsan csökkenti a gradienst, a mitralis regurgitatio nagyságát, és a betegek mintegy 70%-ánál hosszú távon is javítja a tüneteket. A műtéti mortalitás napjainkban <1-2% körüli a tapasztalt centrumokban. A műtét komplikációi közé az atrioventricularis (AV-) blokk és kamrai septumperforáció tartozik, de ezek egyre ritkábbak a műtéti technika finomodása és az intraoperatív transoesophagealis echokardiográfia elterjedése óta. Az esetleges posztoperatív aortaregurgitatio hemodinamikailag általában nem jelentős. Ha a jelentős mitralis regurgitatiónak strukturális okai is vannak, valvuloplasztika javasolt.

A gradiens csökkentésére újabban két új terápiás módot dolgoztak ki. Az egyik a kétüregi (jobb pitvari és jobb kamrai) pacemakerterápia, rövid AV-késleltetéssel, mely kezdeti adatok szerint javítja a tüneteket obstruktív HCM-betegeknél. A terápia sikere (20-30%) az AV-késleltetés programozásán múlik, mely maximális preexcitációt okoz a jobb kamra csúcsa felől, valamint aszinkron septalis kontrakciót a kiáramlási pályában, de alig befolyásolja a kamra telődését. Bár a pacemakerterápia 50%-kal is csökkentheti a gradienst, a betegek javulásának objektív és szubjektív paraméterei nem mindig korrelálnak a pacemaker implantációját követően. A kétüregi pacemakerkezelést pediátriai csoportban is jól tolerálhatónak és hemodinamikailag effektívnek találták.

A másik relatíve új terápiás eljárás az ún. transcoronariás septalis redukció, melynél a bal elülső leszálló coronaria első septalis ágát 1-3 ml alkohol befecskendezésével okkludálják, s ezáltal infarktust indukálnak a hipertrofizált septum részben. A nekrózis hatására az érintett septumrész a későbbiekben elhegesedik, elvékonyodik, volumene csökken, így az obstrukciót is csökkenti, de a későbbiekben arrhythmogen gócot képezhet, vagy végstádiumú szívelégtelenséghez vezethet.

Nem obstruktív forma

Az elsőként választandó szer a béta-blokkoló, mely javíthatja az anginás és dyspnoés panaszokat, de általában nem kellő mértékben. Alternatív szerként választható a verapamil, gyakran nagy dózisban (240-480 mg naponta), ha a béta-blokkoló ineffektív vagy kontraindikált. A disopyramid és a dihidropiridin típusú Ca-antagonisták kerülendők. Bár vízhajtók alkalmazása, elsősorban kombinációban béta-blokkolókkal vagy verapamillal, javíthatja a pulmonalis pangás okozta tüneteket, de különösen súlyos diasztolés diszfunkció esetén veszélyes is lehet, így adásuk nem ellenjavallt, ám bizonyos óvatosság indokolt.

A supraventricularis aritmiák kezelése

A perzisztáló pitvarfibrillációt konvertálni kell, amennyiben ez nem lehetséges, adekvát kamrai frekvencia elérésére kell törekedni. A pitvarfibrilláció HCM-ben is a thromboembolisatio fokozott veszélyével jár, e miatt minden pitvarfibrillációs beteget antikoagulálni kell. Az egyéb supraventricularis aritmiák általában klinikailag nem jelentősek, amennyiben igen, a ritmuszavarnak megfelelő terápiát kell alkalmazni. Alacsony dózisú amiodaronterápia (1000-1400 mg hetente) hatásos a sinusritmus fenntartására és frekvenciakontrollra egyaránt. A béta-blokkolók és a verapamil ebben az indikációban is hatásosak lehetnek, az I. osztályú szerek pitvarfibrilláció-prevencióra való alkalmazásukról nincsenek adatok HCM-betegeknél, inkább kerülendők. A nem obstruktív formában frekvenciakontroll céljából digitálisz is adható.

A hirtelen halál kockázati tényezői és prevenciója

A HCM természetes kórlefolyása változó, és relatíve jóindulatú az esetek többségében. SCD fiatalkorban a leggyakoribb (30 éves kor alatt), de a betegség folyamán bármikor előfordulhat, referenciacentrumok adatai alapján mintegy 2-4%-os, nem szelektált populációs mintában mintegy 1%-os éves gyakorisággal. SCD nem gyakori 10 éves kor alatt. A HCM a fiatalkorban bekövetkező SCD leggyakoribb oka, sportolók között is. Miután az SCD fiatal és gyakran tüneteket nem mutató egyéneknél következik be, a HCM-betegek megítélésének egyik legfontosabb aspektusa az SCD-re való kockázat felmérése. (14) Bár csak limitált adatok ismeretesek abortív szívhalálon átesett HCM-betegeken, a rendelkezésre álló eredmények arra utalnak, hogy a tartós kamrai tachycardia (VT), ill. kamrafibrilláció (VF) nem jelent annyira malignus prognózist HCM-ben, mint ISZB esetén vagy egyéb cardiomyopathiákban.

Anamnézis

A hirtelen halál gyakran első tünet. Azok a HCM-es gyermekek, ill. kamaszok, kiknek családjában két vagy több hirtelen halál történt, nagy kockázatúnak tekintendők, hasonlóképpen azok a fiatalok is, akiknél több, megmagyarázhatatlan syncopés epizód történt.

Echokardiográfia

Az igen jelentős (>30 mm) septumvastagság esetében a hirtelen halál kockázata fokozott. Szimptómás betegek, akiknek kifejezett és diffúz balkamra-hipertrófiájuk van, magasabb kockázatúak lehetnek, de minimális hipertrófiával bíró HCM-betegek is hirtelen halált szenvedhetnek (pl. troponin T-mutációt hordozók). Hasonlóképpen nincs arra sem meggyőző bizonyíték, hogy a bal kamrai kiáramlási pálya gradiensmértéke - megfelelő kezelés mellett - prognosztikus értékű lenne.

EKG

HCM-betegeknél észlelt nem tartós kamrai tachycardia (NSVT) a hirtelen szívhalál fokozott kockázatával jár. ISZB esetén és szívelégtelenségben szenvedőknél a csökkent paraszimpatikus és/vagy megnövekedett szimpatikus tónus korrelációt mutat kamrai aritmiák jelenlétével és hirtelen szívhalál kockázatával.

Vascularis válaszreakciók

A HCM-betegek mintegy 25%-ánál tapasztalható abnormis vérnyomásválasz terhelés alatt. Ez a jelenség összefüggést mutat a hirtelen szívhalál familiáris halmozódásával, kis bal kamrai dimenziókkal és - 40 évesnél fiatalabb betegek esetében - magasabb mortalitással. Az abnormis vascularis válasz kialakulására a nem terhelt izmok paradox vasodilatatiója az egyik lehetséges magyarázat. A nyomásdependens vasodepressor mechanizmusok jelenléte magyarázhatja a paroxizmális aritmiák, ill. pitvarfibrilláció intoleranciáját is egyes HCM-betegeknél. Az ilyen különösen érzékeny betegeknél az indukált hipotenzió a myocardium perfúziójának csökkenését is okozhatja, mely kamrai aritmiát triggerelhet.

Gyógyszeres és nem gyógyszeres prevenció

Bár a hirtelen szívhalál különböző rizikófaktorainak egyedi értékéről nincsenek igazán meggyőző bizonyítékok, a HCM rizikófaktoraiként definiált klinikai paraméterei széles körben elfogadottak. A gyakorlatban két vagy több ilyen rizikófaktorral bíró beteget lehet „magas rizikójú”-nak tekinteni. A profilaktikus terápiának ilyenkor a hirtelen szívhalál/életveszélyes aritmia potenciális triggereinek kivédésére kell irányulnia (paroxizmális pitvarfibrilláció [amiodaronkezelés], tartós monomorf kamrai tachycardia [amiodaron- vagy ICD-terápia], vezetési zavar [pacemaker], akcesszorikus köteg [ablatio] vagy myocardialis ischaemia [nagy dózisú verapamil]). Az alacsony dózisú amiodaronkezelés hatásosnak látszik a hirtelen szívhalál kivédésére NSVT-n átesett HCM-betegeknél és „magas rizikójú” gyermekeknél. Az alacsony dózisú amiodaronterápia (100-300 mg naponta) minden olyan esetben indokolt, amikor két vagy több rizikófaktor azonosítható, függetlenül a kamrai aritmia potenciális triggerétől. HCM-ben alacsony a progresszív szívelégtelenség, infektív endocarditis, thromboembolia incidenciája, így a betegek életkilátásai, amennyiben a hirtelen szívhalál megelőzhető, a legtöbb esetben viszonylag jók.

A hirtelen halál kockázatának felmérésére, valamint primer és szekunder prevenciójára az ESC az alábbi ajánlást adja. (14)

Kockázatbecslés:

I. osztályú prediktor: tartós kamrai tachycardia (VTs)
kamrafibrilláció (VF)
II/a osztályú prediktor: SCD a családi anamnézisben
syncope
3 cm < septumvastagság
nem tartós kamrai tachycardia (VTns)
hipotenzív vérnyomásválasz terhelésre
II/b osztályú prediktor: malignus mutációk

Primer prevenció:

I. osztályú indikáció: nincs
II/a osztályú indikációk: ICD
II/b osztályú indikáció: amiodaron

Szekunder prevenció:

I. osztályú indikáció: ICD

Fizikai aktivitás és HCM

Bár a HCM-betegek 40%-ánál a hirtelen szívhalál mérsékelt vagy kifejezett fizikai aktivitás közben következik be, nem tudni, hogy a fizikai aktivitás mekkora kockázatot jelent egy adott esetben. Bár nincs adat arra nézve, hogy a fizikai terheléstől való tartózkodással megelőzhető a hirtelen szívhalál, egyetértés van abban, hogy elsősorban a fiatal HCM-betegeknek kell tartózkodniuk az aktív versenysporttól. A 29. Bethesda-konferencia állásfoglalása szerint HCM-betegeknek nem szabad aktív versenysportot űzniük, függetlenül attól, hogy vannak-e tüneteik, ill. obstruktív jellegű-e a betegségük. 30 évesnél idősebb betegeknél a potenciális vagy azonosított rizikófaktorok alapján egyéni elbírálás dönthet a fizikai aktivitás mértékéről, amely ebben a korban amúgy sem szokott már túlságosan intenzív lenni.

Restriktív és obliterativ szívizombetegségek

Relatíve ritka kórképek. A restriktív szívizombetegség típusos példája a szívamyloidosis. Az amiloid lerakódása a szívizomban a szívizmot mérsékelten megvastagítja, de a szív nem dilatál jelentősen. A betegség lehet primer vagy szekunder megjelenésű. Primer amyloidosisban egy immunglobulin típusú fehérje szaporodik fel és rakódik le a myocardiumban és más szervekben, melyet AL-lel jelölünk. A szekunder formában egy nem immunglobulin típusú fehérje halmozódik fel, melyet AA-val jelölünk (amyloid analogon). Elsősorban a szív diasztolés funkciója károsodik, mert a relaxáció megnehezített, de a későbbiekben szisztolés diszfunkció is kialakul. Akkor kell gondolni szívamyloidosisra, ha az EKG-n low voltage van, az echokardiogramon pedig ennek ellenére megvastagodtak a kamrai falak. A szívamyloidosis diagnózisa szívbiopsziával igazolható; gyanúnkat felkeltheti más szervek amyloidosisa is. A diasztolés diszfunkció szívelégtelenséghez vezethet, a betegség végső soron intractabilis dekompenzáció következtében vezet halálhoz.

Az obliterativ típus jellegzetes megjelenési formája az endomyocardialis fibrosis. Alapvetően két formája ismert, az egyik a trópusi, elsősorban az egyenlítői afrikai országokban előforduló endomyocardialis fibrosis, mely ezeken a területeken általában endémiás. Oka nagy valószínűséggel a gyakori helminthiasis. A másik forma a mérsékelt övi Löffler-féle endocarditis parietalis fibroplastica vagy hypereosinophil szindróma. Valamennyi forma lényege a jelentős eozinofília: az eozinofil granulumokból kiszabaduló anyag az endocardium nekrózisát okozza, a nekrotikus fázist a trombotikus követi, később fokozatosan fibrotizál, megvastagszik, és ez a vastag fibroticus anyag meggátolja a szívizom kitágulását diasztoléban. A folyamat a jobb vagy a bal kamra csúcsában keletkezik, de gyakran mindkettőben megtalálható, később felfelé terjedve rákúszhat a tricuspidalis és a mitralis billentyűre, tönkretéve azokat.

Diagnózis

Legfontosabb eleme az echokardiográfia. Mind a jobb, mind a bal kamra csúcsában jól látszik az obliterativ felrakódó szövetplusz és a belülről kicsi kamraüreg. Ha a folyamat a billentyűkre is ráterjed, mitralis és tricuspidalis insufficientia jegyeit is láthatjuk; ezt elsősorban színkódolt Doppler-vizsgálattal lehet kimutatni. A diagnózis bizonyítására szívkatéterezést kell végezni, a kamrai angiokardiogramokon a kamrafalak trabecularisatiója eltűnik, és az üreg „cukoröntet”-hez hasonlít belülről. A diagnózis másik fontos eleme a szívkatéterezés közben elvégzett szívbiopszia és annak szövettani vizsgálata.

Gyógyítás

Műtéti: thromboendocardiectomia, a sebész lehántja a szívizom belsejéről ezt a fibroticus masszát, és tricuspidalis és/vagy mitralis műbillentyű-implantációra is szükség lehet. A műtéti kezelés nem látszik azonban önmagában elegendőnek, mert recidíva fejlődhet ki. A magas eozinofil sejtszám csökkentése is alapvető, mert ennek elmaradása esetén következik be a recidíva. Ebből a szempontból ígéretesnek látszik a hydroxyurea (Biosuppressin, Litaril). Szükség esetén szteroidra is szorulhatunk.

Arrhythmogen jobb kamrai cardiomyopathia (ARVC)

Az arrhythmogen jobb kamrai cardiomyopathia (melyet korábban arrhythmogen jobb kamrai dysplasiának neveztek és a legutóbbi WHO-klasszifikáció sorolta a cardiomyopathiák közé) ismeretlen eredetű, primer szívizombetegség, melyet a jobb kamrai myocardium degenerációja és annak kötőszövetes-zsírszövetes infiltrációja jellemez.

Mint a neve is elárulja, a jobb szívfél, a jobb kamra betegségéről van szó. Jellegzetes a hirtelen halál, gyakori a kamrafibrilláció.. Familiáris halmozódása gyakori (lásd később). A jobb kamra kitágul, az izomrostok helyén elzsírosodott foltok jelennek meg. A szívizom „elzsírosodása” (zsíros degenerációja kívülről [pericardium] „befelé” [endocardium irányába] halad, ezért sikertelen és veszélyes az endomyocardialis biopszia). A fenti eltérések kétdimenziós echokardiográfiával kimutathatók, de csak kiterjedt esetben. Kis kiterjedésű anomáliákat igen nehéz vagy nem is lehet észrevenni. Kétes esetben MRI-vizsgálat deríthet fényt a jobb kamra falának helyenkénti elvékonyodására és e helyeken zsírszövet megjelenésére. A kamrafibrillációk kezelésére itt is ICD-beültetés a megfelelő megoldás. Ez a forma Magyarországon viszonylag ritka, míg Olaszország bizonyos területein feltűnően gyakori.

Klinikai genetika

Az ARVC az esetek egy részében családi halmozódást mutat, melyekben autoszomális domináns öröklésmenet állapítható meg (McKuscik). Az autoszomális domináns öröklésmenet mellett egy jól körülírt, autoszomális, recesszív módon öröklődő szindróma is ismert (Naxos-betegség), melynek része az arrhythmogen jobb kamrai cardiomyopathia. Jelenleg nem állnak rendelkezésre megbízható adatok a betegség prevalenciájáról, de a betegség valószínűleg gyakoribb, mint ahogy azt korábban gondolták.

Diagnosztikus kritériumok

Az arrhythmogen jobb kamrai cardiomyopathia (ARVC) diagnózisa az ARVD Task Force ajánlása alapján a morfológiai, EKG- és anamnesztikus adatok alapján, major és minor kritériumok figyelembevételével történik. Az ARVC diagnózisa felállítható, amennyiben két major, egy major és két minor vagy négy minor kritérium teljesül.

I. Globális és/vagy regionális diszfunkció és strukturális eltérés (echó, angiográfia, MRI vagy szcintigráfia alapján azonosítva)

Major:

 • Kifejezett jobb kamrai dilatáció és jobb kamrai ejekciós frakció csökkenés a balkamra-funkció károsodása nélkül (vagy enyhe károsodásával)
 • Lokalizált jobb kamrai aneurizma (akinetikus vagy dyskineticus részek diasztolés kiboltosulással)
 • A jobb kamra súlyos szegmentális dilatációja

Minor:

 • Enyhe jobb kamrai dilatáció és jobb kamrai ejekciós frakció csökkenés a balkamra-funkció károsodása nélkül
 • Regionális jobbkamra-hipokinézis
 • A jobb kamra enyhe szegmentális dilatációja

II. Szövettan

Major:

 • A myocardium zsírszövetes-kötőszövetes átalakulása endomyocardialis biopsziában

III. Repolarizációs eltérések

Minor:

 • Negatív T-hullámok jobb kamrai praecordialis elvezetésekben (V2-3) (12 évesnél idősebbeknél, jobb Tawara-szár-blokk hiányában)

IV. Depolarizációs/vezetési rendellenességek

Major:

 • Epszilon-hullámok vagy a QRS lokalizált kiszélesedése (>110 ms) jobb kamrai praecordialis elvezetésekben (V2-3)

Minor:

 • Kóros utópotenciál jelenléte (jelátlagolt EKG-n)

V. Ritmuszavarok

Minor:

 • Bal Tawara-szár-blokk típusú kamrai tachycardia (tartós vagy nem tartós) (EKG, Holter, terheléses vizsgálat)
 • Frekvens kamrai extraszisztolék (>1000/24 h) (Holter)

VI. Családi anamnézis

Major:

 • Familiaritás igazolása sectio vagy operáció kapcsán

Minor:

 • Hirtelen szívhalál (<35 év) a családban, feltételezhetően ARVD miatt
 • Familiaritás igazolása (jelen) klinikai kritériumok alapján

Vizsgálatok

 1. Alapvizsgálatok:
  • fizikális vizsgálat, mellkasröntgen, 12 elvezetéses EKG-felvétel;
  • echokardiográfia (M-mód, 2D, Doppler és színkódolt);
  • laboratóriumi vizsgálatok (mint a DCM-nél);
  • családfavizsgálat;
  • terheléses vizsgálat;
  • Holter-monitorozás;
  • szívkatéterezés (hemodinamikai vizsgálat, jobb kamrai ventrikulográfia, koronarográfia);
  • szívizom-biopszia (jobb szívfélből) szövettani, immunhisztokémiai, molekuláris biológiai vizsgálatokra;
  • jelátlagolt EKG;
  • MRI.
 2. Elvégezhető vizsgálatok:
  • elektrofiziológiai vizsgálat;
  • molekuláris genetikai vizsgálatok.

Hirtelen szívhalál ARVC esetén

Jelen adatok azt bizonyítják, hogy az ARVC a fiatalkorban bekövetkező hirtelen szívhalál egy másik fontos oka a HCM mellett, mely pl. fiatal sportolók szívhalálakor mintegy 25%-ban játszhat szerepet. A betegség serdülőknél vagy fiatal felnőtteknél jelentkezik kamrai ritmuszavarok formájában, míg gyermekeknél ritka. A kezdeti megjelenési forma gyakran syncope (29%) vagy szívmegállás (7-23%). Az ARVC esetén megfigyelhető leggyakoribb ritmuszavarforma a bal Tawara-szár-blokk képében megjelenő monomorf kamrai tachycardia, de megfigyelhetők tünetmentes kamrai extraszisztolék és nehezen tolerálható polimorf kamrai tachycardiák is. Az ARVC is vezethet szívelégtelenséghez, de gyakrabban okoz SCD-t, és amennyiben ez megelőzhető, az életkilátások közel normálisak lehetnek. A hirtelen szívhalál kockázatának felmérésére, valamint primer és szekunder prevenciójára az ESC a következő ajánlást adja. (14)

Kockázatbecslés:

I. osztályú prediktor:nincs
II/a osztályú prediktor:tartós kamrai tachycardia/kamrafibrilláció
jobbkamra-dilatáció
jobbkamra-diszfunkció + programozott elektromos stimuláció indukálhatósága
II/b osztályú prediktor:SCD a családi anamnézisben
jobbkamra-diszfunkció + kóros utópotenciál
kamrai tachycardia
programozott elektromos stimuláció indukálhatósága

Primer prevenció:

I. osztályú indikáció: nincs
II/a osztályú indikáció: ICD
II/b osztályú indikáció: antiarrhythmiás szerek

Szekunder prevenció:

I. osztályú indikáció: ICD

Nem klasszifikált cardiomyopathiák

A cardiomyopathiák nem klasszifikált formái közé azok a szívizombetegségek tartoznak, melyek egyik csoportba sem illenek tökéletesen (pl. fibroelastosis, non-compacted myocardium, szisztolés diszfunkció minimális dilatációval, mitokondriális betegség).

Specifikus cardiomyopathiák

A specifikus cardiomyopathiák jelen definíció szerint azon szívizombetegségeket jelölik, melyek specifikus szív- vagy szisztémás betegséghez társulnak. A korábbi definíció specifikus szívizombetegségként határozta meg ezeket.

Ischaemiás cardiomyopathia: dilatatív cardiomyopathia formájában megnyilvánuló elváltozás, amelynél a csökkent kontraktilis funkciót nem magyarázza a coronariabetegség súlyossága vagy az ischaemiás károsodás mértéke.

Valvularis cardiomyopathia: kamrai diszfunkció képében jelentkező betegség, melynél az abnormis hemodinamikai viszonyok önmagukban nem magyarázzák a diszfunkció mértékét.

Hipertenzív cardiomyopathia: gyakran balkamra-hipertrófia képében nyilvánul meg, melyhez a dilatatív cardiomyopathia, ill. restriktív cardiomyopathia vonásai társulnak.

Inflammatorikus cardiomyopathia: a szívizom-diszfunkció formájában megnyilvánuló myocarditist jelöli. A myocarditis a szívizom gyulladásos megbetegedése, diagnózisát megalapozott szövettani, immunológiai és immunhisztokémiai kritériumok alapján lehet felállítani. Etiológiája szerint lehet idiopathiás, autoimmun és infektív. A gyulladásos szívizombetegség (pl. Chagas-betegség, HIV, enterovírus, adenovírus, cytomegalovirus) a dilatatív és más cardiomyopathiák kialakulásában is szerepet játszhat.

Metabolikus cardiomyopathia a következő cardiomyopathiákat foglalja magában: endokrin (pl. hyperthyreosis, hypothyreosis, mellékvesekéreg elégtelensége, phaeochromocytoma, acromegalia, diabetes mellitus); raktározási betegségek (pl. haemochromatosis, glikogén tárolási betegség, Hurler-szindróma, Refsum-, Niemann-Pick-, Hand-Schüller-Christian-, Fabry-Anderson-, Morquio-Ulrich-betegség); hiánybetegségek (pl. kálium- és magnézium-elektrolitzavar, nutricionális betegségek: kwashiorkor, anémia, beriberi, szelénhiány), amyloidosis (primer, szekunder, familiáris és örökletes szívamyloidosis, familiáris mediterrán láz és szenilis amyloidosis).

Szisztémás betegségekhez társuló: kötőszöveti betegségek (pl. SLE, polyarteritis nodosa, reumatoid arthritis, scleroderma, dermatomyositis. Infiltratív betegségek és granulomatosisok: sarcoidosis, leukémia.

Izomdisztrófiákhoz társuló: Duchenne-féle, Becker-féle, myotoniás disztrófia.

Neuromuscularis disztrófiához társuló: Friedreich-ataxia, Noonan-szindróma, lentiginosis.

Túlérzékenységi és toxikus reakciókhoz társuló: alkohol, katecholaminok, antraciklinek, irradiáció. Alkoholos cardiomyopathia nagy mennyiségű alkoholfogyasztással összefüggésben állhat, de jelenleg az alkohol oki vagy kondicionáló szerepét illetően nincsenek precíz adatok, amire diagnosztikus kritériumokat lehetne alapozni.

Peripartum cardiomyopathia: A peripartum időszakban megjelenő cardiomyopathia. Feltehetőleg heterogén csoport.

Vírusmyocarditisek

Ha egy gyulladásos megbetegedés fertőző ágensek útján a szívet is érinti, szívizomgyulladásról beszélünk. Myocarditist teoretikusan bármilyen fertőző kórokozó előidézhet (vírus, baktérium, Rickettsiák, protozoon, metazoon stb.). A gyulladás lehet akut vagy krónikus. A fertőzésért felelős kórokozó kimutatása nem mindig lehetséges.

A myocarditisek kórokaként szereplő főbb kórokozók:

 1. Bakteriális fertőzések:
  Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, Meningococcus, Haemophilus, Gonococcus, Brucella, diftéria, Salmonella, tuberkulózis, tularaemia, Chlamydia.
 2. Spirochaeta-fertőzések:
  leptospirosis, Lyme-betegség (borreliosis), szifilisz.
 3. Gombás fertőzések:
  aspergillosis, candidiasis, cryptococcosis, coccidioidomycosis.
 4. Parazitás fertőzések:
  toxoplazmózis, cysticercosis, schistosomiasis, trichinosis, tripanosomiasis.
 5. Rickettsiosis:
  Q-láz, tífusz.
 6. Vírusfertőzések (legveszélyesebbek a cardiotropok):
  Coxsackie A-, B-vírus, adenovírus, cytomegalovirus, Epstein-Barr-vírus, ECHO-vírus, Herpesvirus hepatitis, HIV, mononucleosis, influenza, mumpsz, mycoplasma, RSV, rabies, rubeóla, sárgaláz, vaccinia, varicella stb.

A fertőző ágensek három fő mechanizmus alapján okozhatnak myocarditist:

 1. a szívizom inváziójával;
 2. toxinhatással (pl. diftéria);
 3. immunközvetített szívizom-károsodással.
 4. A gyulladás érintheti a myocytákat, az intersztíciumot és a vascularis elemeket.

  Vírusmyocarditisek diagnózisa

  Cellulárisan mediált immunológiai reakciók zajlanak, és a szívizom-károsodás nem csupán a vírusreplikáció okozta sejtkárosodás következménye. Immunkomplex depozíció antitestképződés intracelluláris komponensekkel szemben, pl. ICAM-1 (intracellular adhesion molecule) stb. A diagnózist a folyadékterekből történő vírusizolálás vagy a vírusneutralizáló, komplement fixációs, hemagglutiningátló antitestek titerének növekedése támaszthatja alá.

  A diagnózis alapjai: az extracardialis tünetek, laboratóriumi leletek, illetve a szívizom-biopszia hisztológiai lelete. A vírusmyocarditis klinikai spektruma igen széles, kezdve a véletlenül az EKG-n felfedezett ST-, T-hullám-eltérésektől az akut szívelégtelenséget okozó formáig. Késői kimenetele is változó. Legtöbbször önmagát kioltó, korlátozó folyamat, és teljes felgyógyulást eredményez.
  Az esetek viszonylag kis részében azonban a vírusmyocarditis (gyakran lappangó formában) krónikus (dilatatív cardiomyopathiának megfelelő) formába transzformálódik át, melynek hátterében vírusmediált immunológiai károsodás áll.

  Általános tünetek

  Fáradékonyság, gyengeség, tachycardia, subfebrilitas. Esetlegesen atrioventricularis blokkok, jobb- és/vagy balszívfél-elégtelenség tünetei alakulhatnak ki.
  Dyspnoe, galoppritmus, szívnagyobbodás, a kamrák dilatációja, akut mitralis és tricuspidalis regurgitatio (zörejek) megjelenése a jellemző. Mellkasi fájdalom, kísérő pericarditis jelei észlelhetők. Bal kamrai szisztolés pumpafunkció-károsodás is kialakulhat. Az akut fázisban befolyásolhatatlan keringési elégtelenség, sőt hirtelen halál is felléphet. De: legtöbbször szubklinikus, panasz és tünet nélküli!

  Tünetei nem patognomikusak. Láz, izzadékonyság, végtagfájdalom, levertség stb. más betegségekben is előfordulhat.

  A myocarditis diagnózisában alkalmazható vizsgálatok

  1. Fizikális kardiológiai vizsgálat (szívnagyság, zörejek).
  2. EKG (a betegség folyamán minor EKG-eltérések léphetnek fel, melyek időben változnak, gyakoriak az I fokú AV-blokk, ST-eleváció, T-hullám-inverzió, ingerületvezetési zavarok stb.).
  3. Echokardiográfia: a gyulladás okozta kamrai diszfunkció kimutatására. Dilatált bal kamra csökkent ejekciós frakcióval.
  4. Nukleárkardiológiai vizsgálat (EF-meghatározás - radionuklid-ventrikulográfia).
  5. Laboratóriumi leletek (víruskimutatás stb.) - a hagyományos gyulladásra jellemző laboreltérések nem jellegzetesek. Sokszor észlelhető kisfokú troponin- és CPK-MB emelkedés.
  6. Szívizom-biopszia: részletes, speciális módszereket is magába foglaló szövettani vizsgálat: fény-, elektronmikroszkópos és immunofluoreszcens technikával, PCR segítségével a vírus RNS/DNS kimutatása.

  A vírusmyocarditisek kezelése

  Specifikus terápia nem ismeretes.

  Szupportív terápia: nyugalom, fizikai kímélet, afterload csökkentése - ACE-gátlókkal. Diuretikumok, b-blokkolók, szükség szerint. A fellépő aritmiák kezelése is rendkívül fontos. Akut fázisban vírus RNS/DNS jelenléténél (poz. PCR) immunszuppresszív terápia nem, de krónikus fázisban megkísérelhető (kortikoszteroidkezelés jótékony hatású lehet).

  A myocarditisek természetes lefolyása

  Irodalom

  1. P Richardson, W McKenna, M Bristow, B Maisch, B Mautner, J O'Connell, E Olsen, G Thiene, J Goodwin, I Gyarfas, I Martin, P Nordet: Report of the 1995 World Health Organization/International Society and Federation of Cardiology Task Force on the Definition and Classification of cardiomyopathies Circulation 93, 841, 1996.
  2. Csanády M., Hőgye M., Forster T., Hypertrophic cardiomyopathy associated with congenital deaf-mutism Eur Heart J, 1987; 8,528-534.
  3. M Csanády, M Hőgye, Á Kallai, T Forster, T Szárazajtai: Familial dilated cardiomyopathy: a worse prognosis compared with sporadic forms Br Heart J 74, 171, 1995.
  4. R O Brandenburg, E Chazov, G Cherian, A O Falase, Y Grosgogeat, C Kawai, F Loogen, V Martin Judez, E Orinius, J F Goodwin, E G J Olsen, C M Oakley, Z Pisa: Report of the WHO/ISFC task force on the definition and classification of cardiomyopathies Br Heart J 44, 672, 1980.
  5. Csanády M, Szász K: Familial cardiomyopathy Cardiology, 61,122, 1976.
  6. McKenna WJ: Familial dilated cardiomyopathy- not so xare. Br Heart J.1992;67:324-8.
  7. Mestroni L, Krajinovic M, Severini GM, Pinamonti B, DiLenarda A, Giacca M, et al. Familial dilated cardiomyopathy. Br. Heart J.1994;72:35-41.
  8. Csanády M. Familiáris dilatativ cardiomyopathia. Orv. Hetil., 1993; 134: 507-511.
  9. Csanády M, Faragó M, Forster T, Hőgye M, Piros Gy: Study of the course of inheritance of dilated familial cardiomyopathy Eur Heart J, 12, 191 1991.
  10. Keeling PJ, McKenna WJ. Clinical genetics of dilated cardiomyopathy. Herz, 1994;19:91-6.
  11. Csanády M, Hőgye M: A peripartum cardiomyopathia lefolyásának nyomon követése echokardiográfiával terhesség alatt és után. Orv.Hetil., 1980;121:2443-2448.
  12. Mason JW, O'Connel JB. Clinical merit of endomyocardial biopsy. Circulation, 1989;79:971.
  13. Mason JW, O'Connel JB, Herskowitz A, et al. A clinical trial of immunosuppressive therapy for myocarditis. N. Engl. J. Med. 1994;321:1061-68.
  14. Priori SG, Aliot E, Blomstrom-Lundquist C, et al. Task Force on sudden cardiac death, European Society of Cardiology. Europace 2002;4:3-18.
  15. Kardiológiai Útmutató. Klinikai Irányelvek Kézikönyve, 2003/II.
  16. Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure. Task Force for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure. European Society of Cardiology: Remme WJ. And Swedberg K. European Heart Journal 2001;22:1527-60.
  17. ACC/AHA Guidelines for the Evaluation and Management of Chronic Heart Failure in the Adult - A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J. Am. Coll. Cardiol. 2001;38:2001:13.
  18. Maron BJ, McKenna WJ, Danielson GK, Kappenberger LJ, Seidman CE, Shah PM, Spencer WH, Spirito P, Ten Cate FJ, Wigle ED: ACC/ESC clinical expert consensus document on hypertrophic cardiomyopathy: a report of the American College of Cardiology Task Force on Clinical Expert Consensus Documents and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines. Eur.Heart J. 2003;24:1965-1991.
  19. Wigle ED, Rakowski H, Kimball BP, Williams WG. Hypertrophic cardiomyopathy. Clinical spectrum and treatment. Circulation 1995;92:1680-92.
  20. Maron BJ. Hypertrophic cardiomyopathy. Lancet 1997;350:127-33.
  21. Maron BJ, Harding AM, Spirito P, Roberts WC, Waller BF. Systolic anterior motion of the posterior mitral leaflet. A previously unrecognized cause of dynamic subaortic obstruction in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Circulation 1983;68:282-93.
  22. Braunwald: Heart Disease, Textbook of Cardiovascular Medicine 5th Edition. Saunders 1997.


Fejlesztés alatt!