Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A szív, mint embóliaforrás

Készítette: A Belgyógyászati Szakmai Kollégium

1. Alapvető megfontolások

Az utóbbi években egyre inkább megnőtt az ischaemiás cerebrovascularis események száma. Ezek mögött jelentős százalékban, mint embóliaforrás a szív áll. A 70-es években még csak 3 %-ra tették, míg a 80-as években 30-40 %, jelenleg már közel 50 %-ról beszélhetünk, akiknél egyértelműen a szív az embóliaforrás. Az akut artériás érelzáródások az utóbbi időben elsősorban a 65-70 év feletti populációban növekedést mutatnak. Szerepet játszanak az évek során egyre gyakoribbá váló invazív beavatkozások is.

A protokollok alkalmazási / érvényességi területe

A szívben szívbetegség, vagy más szerv megbetegedése következtében o legtöbbször ritmuszavarok hatására o thrombotikus folyamat indul meg, és így a szíven belül kialakult thrombusból az artériás rendszer bármely ágában felléphet embólia (agy, vese, lép, végtag erek, stb.). Ennek következtében az angiológia az a szakterület, ahol az embóliaforrás keresésével a szívre irányul a figyelem. Itt természetesen a kardiológussal együtt működve kell feltárni, hogy az embólia forrása valóban a szív, vagy más érterület. Itt lép be a képalkotó technikák alkalmazása. Legtöbb esetben elegendő a transthoracalis, vagy transoesophagialis ultrahang alkalmazása, de a technika fejlődésével ma már helyet kér a MRI és a PET is. A betegség fellépésének helyén a hirtelen kialakult ischaemia jellemzi a tüneteket. Ágy a betegek különböző szakterületen kerülnek először ellátásra (agyi esemény neurológia vagy belgyógyászat, mesenteriális erek esetében belgyógyászat vagy sebészet, vese erek esetében hypertonologus-nephrologus az első észlelő orvos, stb.). Genetikai tényezők a dilatatív cardiomyopathiában, tumoroknál játszanak szerepet. Az agyi vascularis történések hátterében ma már 50 %-ban beszélhetünk arról, hogy a kiinduló forrás a szív, az alsóvégtagi ereknél az utóbbi időkben jelentősen megnőtt az érelzáródás incidenciája. Az invazív beavatkozások gyakorisága is szerepet játszhat mind a koronária, mind a vese ereknél vagy nagy ereknél fellépő akut ischaemia egyre gyakoribbá válásában. A 65 -70 év feletti lakosoknál ugrásszerűen megnőnek az embolizáció következtében kialakuló szerv(ek) ischaemias tünetei. A nemek közötti különbség kezd elmosódni, de még mindig a férfiaknál gyakoribb e betegség. A társbetegség kialakulását természetesen az akut ischaemiát elszenvedő szerv határozza meg (pl.: vese erek esetében oliguria-azotemia-urémia, koronária esetében myocardiális infarctus, cerebralis ereknél ischaemias infarctus kialakulása).

II. Diagnózis

Az embóliaforrás kimutatására ajánlható a következő algoritmus: o Ha valamely szerv(ek) ischaemias történésének hátterében embólia gyanú áll fenn,

o Az anamnézis és a fizikális vizsgálat során kiderül a már régebben tudott szívbetegség (myocardialis infarctus, vitium, ritmuszavar) o Laboratóriumi vizsgálatok kevésbé játszanak szerepet (hyperthyreosis-pitvar fibrilláció, myocardiális infarctus enzim vizsgálatai)

o A képalkotó vizsgálatok között elsősorban az ultrahang használható : a carotisok, vese erek, mesenteriális erek, nagy erek ultrahang segítségével történő ábrázolása a már meglévő szűkületekre derít fényt és kimutathatja az akut teljes elzáródást is. Az utóbbi időben alkalmazást nyernek a CT, MRI, PET technikák is.

A transthoracalis (TTE) echocardiographia 30-40 %-ban, míg a transoesophagialis (TEE) echocardiographia már 80-85 %-ban képes a szívben a lehetséges embóliaforrást kimutatni. Shunt gyanúja esetén szóba jöhet a kontrasztos technika alkalmazása is. E metodika művelőjének tudnia kell, hogy a szív melyik anatómiai képleténél milyen eltérést kell keresnie (1. táblázat). Ezzel növelhető a metodika érzékenysége és fajlagossága.Gyakorlott vizsgáló személy esetében mindkét paraméter elérheti a 90-100 %-ot.

1. Az intracardialis thrombus képződésének leggyakoribb oka a pitvari fibrilláció (2. sz. táblázat). Ilyen esetekben mindig törekedni kell arra, hogy a kiváltó betegséget tisztázzuk, és az oki kezeléssel a tünetet megszüntessük. Amennyiben ez nem lehetséges, a tüneti kezelés mellett a megfelelő kritériumok figyelembevételével törekedni kell a sinus ritmus helyreállítására, hogy ezáltal csökkentsük az embolizáció veszélyét. Gyakran visszatérőpitvari fibrillációnál a megfelelő anticoaguláns kezelés és kamrai frekvencia controll mellett fenntartható a pitvari fibrilláció is. Akkor, amikor a TEE-vel nem látunk thrombust, az embolizáció esélye alacsony, de ha egyéb indirekt jelek (tág bal pitvar, hypokinetikus balkamra, vitium okozta pitvarfibrilláció) kimutathatók, a thrombus képződés lehetőségei adottak, így az embolizáció veszélye is jelentősen megnő.

1.1. Bal kamrai thrombus kialakulásához vezet a részleges vagy teljes balkamrai dysfunctio, mely leginkább transmuralis mellsőfali infarctus kísérője lehet, ahol a thrombus fellépésének gyakorisága 30-50 %, leggyakrabban, 80-90 %-ban a csúcsban, 10 %-ban a septumon és 5 % alatt a hátsó szabad falon helyezkedik el. Nagyon ritka hátsófali eseménynél, vagy jobb kamrai infarctusnál.

1.1.1. Az intracardialis áramlás megváltozását, lassulását bal kamrai aneurizma, bal kamrai csökkent funkció vagy a mitrális szájadék szűkülete (stenosis vagy protézis hiba) okozhatja, és így elsősorban a bal pitvarban jelenik meg a spontán echo kontraszt (füst), amely bal pitvari thrombus kialakulásának előjele lehet. Ezekben az állapotokban jelentősen megnövekedik a thrombo-embóliás szövődmények rizikója. Az atrialis septum aneurizmája indirekt embóliaforrás lehet, az előfordulása 1 % körül van, gyakran társul nyitott foramen ovaleval (50 %).

1.1.1.1. Billentyű (vagy protézis) hiba miatt fellépő pitvarfibrilláció szignifikánsan növeli a nagyvérköri embolizáció veszélyét. Ha a vitorlákon (vagy protézisen) infectív endocarditishez társuló vegetáció jelenik meg, tovább nő az embolizáció lehetősége.

1.1.1.1.1. A mitralis vitorla prolapsusa indirekt jele az embolizáció veszélyének, természetesen a TEE metodikával érzékenyebb a kimutatása, mint a TTE-vel. Mitralis anuláris meszesedés a bal kamrai beáramlási pálya obstrukcióját okozza, társulhat hozzá bakteriális endocarditis, így nagyvérköri embolizációhoz vezethet. Az embolizáció veszélyét jelentősen fokozza, ha az anatómia eltéréshez pitvari fibrilláció társul, vagy klinikailag kimutatható coronaria betegség, vagy dilatatív cardiomyopathia. A bal pitvarban levőthrombuson kívül a tumorok közül a myxoma vezet a szíven belül kialakuló embóliaforráshoz. Ágy diagnózisának felállítása o mivel nem tudjuk, mikor történik embolizáció o sürgősségi műtétet indikál. A ritkán előforduló jó-, illetve rosszindulatú primer szívdaganatok ritkán okoznak embolizációt.

 • A mellkasi szakaszon az aortán elhelyezkedőatheromás plakkokból, valamint ezen a szakaszon fellépőaorta dissectio következtében 7-10 %-ban észlelünk nagyvérköri embolizációt, és ezt az invazív beavatkozások jelentősen növelhetik.

 • Nyitott foramen ovale kimutatása biztosan csak TEE metodikával lehetséges. Ezekben az esetekben közismert a paradox embolizáció lehetősége. Azon congenitalis vitiumok, melyek septum defectussal járnak együtt, csak a shunt megordulásakor vezetnek paradox embolizációhoz, legtöbb esetben a jobb szívfélben elhelyezkedő thrombusból kisvérköri embolizáció lesz.

 • 2.2. Kisvérköri embolizáció elsősorban kiterjedt jobb kamrai myocardialis infarctus, szívizomzúzódás (trauma), dilatatív cardiomyopathia, cor pulmonale okozhatja azáltal, hogy a jobb kamrában thrombus alakul ki. A jobb pitvarban lényegesen ritkábban fordul elő a thrombus vagy myxoma (tumor).

  2.2.2. Különböző invazív manipuláció okozta trauma, pacemaker drót, vagy tricuspidalis vitium, valamint jelentős jobb kamrai nyomásemelkedés (pulmonalis hypertonia) jobb kamrai embóliaforráshoz vezethetnek.

  2.2.2.2. Ritkán tumor, ezek közül elsősorban myxoma alakulhat ki a jobb pitvarban. Mindezen esetben az embolizáció a tüdőben történik. Ki kell emelni, hogy a ‡szív, mint embóliaforrás“ kimutatásához a vizsgáló személynek értenie kell a használatos ultrahang metodikákhoz, ismernie kell, hogy a szív mely anatómiai részénél milyen eltérést keressen, tisztában kell lennie a beteg teljes klinikumával. Meg kell még említeni, hogy az echocardiographiás metodika fejlődése egyre több esetben igazolja a cardio-emboliás szövődményt a vascularis eseményeknél. Ágy remélhető, hogy a feltárt anatómia-eltérés lehetőség szerinti megszüntetése, - az echocardiographias ellenőrzésre támaszkodó kezelés - e súlyos betegség jelentős csökkenéséhez fog vezetni.

  III. Kezelés

  Terápiás beavatkozási lehetőségeink minden esetben a klinikai állapottól függenek. Fontos, hogy a betegnek volt-e már nagyvérköri, vagy kisvérköri embóliás szövődménye, az anatómiai eltéréshez társul-e pitvari fibrilláció, heveny ellátást, vagy krónikus kezelést igénylő esetről van-e szó. ‰ltalánosságban elmondható, hogy amennyiben mód van rá, az anatómiai eltérést kell megszüntetni, ill. amennyiben non-valvularis pitvari fibrilláció áll fenn, akkor az ezt kiváltó okot szükséges kezelni (pl. hyperthyreosis). Az akut agyi vascularis események gyógyításában országunkban is működő, ún. stroke centrumok állnak e betegek rendelkezésére. Ezekben az esetekben nagyon fontos a tünetek felléptétől a beavatkozás megkezdéséig eltelt idő. Megfelelő időben érkező betegeknél o akiknél a vérzés lehetőségét kizártuk o legeredményesebben fibrinolysissel tudunk eredményt felmutatni. Az artéria carotis interna szűkülete következtében kialakuló agyi vascularis eseményeknél a műtéti megoldás áll az első választandó helyen. Műtét nélkül a betegek egy év után 23 %-ban, 5 év elteltével 35 %-ban kapnak ismételt stroke-t, még ha a műtétet sikerrel végeztük el, az elkövetkező 5 évben mindössze 2-3 %-ban fordul elő ismételt stroke. Krónikus kezelésnél az orális anticoaguláns kumarin hatásának kifejlődéséhez több napra van szükség, így minden esetben heparin, vagy alacsony molekulatömegű heparin adásával

  ‡ölelkező“ módon kell bevezetni. A megfelelő terápiás szint elérése után még legalább két napig szükséges a heparin, ill. az alacsony molekulatömegű heparin adása. A Magyar Kardiológusok Szakmai Kollégiumának 2002. évi ajánlása szerint non-valvularis pitvari fibrilláció eseteiben a kumarin kezelés indokolt egy major, vagy két minor rizikófaktor fennállása esetén.

  A major tünetek:

  - 75 év feletti életkor,

  - korábbi embólia / stroke,

  - hypertonia betegség,

  - szívelégtelenség fennállása.

  Minor tünetek:

  - 65-75 év közötti életkor, diabetes mellitus,

  - igazolt ischaemiás szívbetegség jelenléte.

  Az alacsony molekulatömegű heparin teljes körben alkalmas a thrombo-emboliás profilaxisra, szívüregben keletkező thrombus kezelésére.

  A thrombocyta aggregáció gátlók közül az aszpirin esetében az ISIS-2 vizsgálat kimutatta, hogy a nem fatális cerebrovascularis esemény előfordulása 42 %-ra csökkent. Transitoricus ischaemiás attack (TIA) után hatása megegyezik a kumarinéval, de jobban tolerálható. Pitvari fibrillációval súlyosbított esetekben viszont egyértelműen a kumarin a hatékonyabb. A WARSS = Warfarin Antiplatelet Recurrent Stroken Study habár szignifikáns eltérést nem tudott kimutatni, mégis az aszpirint részesítette előnyben a warfarinnal szemben. A Ticlopidin, clopidogrel a cerebrovascularis megbetegedésekben eléri és meg is haladja az aszpirin hatását. Jelenleg két nagy vizsgálat folyik, mely a kumarin és az aszpirin, ill. clopidogrel együttes adását vizsgálja (WATCH = Warfarin and antiplatelet Therapy in Chronic Heart Failure és a WAVE = Warfarin and Antiplatelet Vasculari Evaluation). A vizsgálat átfogó eredménye csak ezután várható.

  Természetesen a kezelésnek ki kell térnie a meglévő atherosclerosis csökkentésére is (ha fennáll) a rizikófaktorok kiiktatására (pl. nikotin), vagy kézben tartására (diabetes mellitus).

  Amennyiben az ok megszüntetése (pl. vitium, myxoma, bal kamrai aneurizma, stb.) műtéttel lehetséges, úgy törekedni kell ennek minél hamarabbi elvégzésére.

  IV. Rehabilitáció

  Az ischaemias szerv(ek)től függően kell a rehabilitációs programot beállítani. Más rehabilitációt igényel természetesen az agyi vascularis eseményen átesett, vagy nagyvérköri embolizáció következtében amputált, alsóvégtagját elvesztett, vagy vese erek embolizációja következtében kialakult urémiás beteg.

  V. Gondozás

  Szívbetegség esetén fellépő embolizációnál a kiváltó októl függően okvetlenül fontos a kardiológiai gondozás. A kiváltó ok megszüntetése (pl. vitium-műtét után ultrahanggal rendszeres ellenőrzése) vagy kezelés (myocardiális infarctus után rendszeres kardiológiai gondozás). Szíven belül kialakult thrombus, ami nem szívbetegség következtében lépett fel más gondozást igényel (pl.hyperthyreosis-pitvari fibrilláció esetében endokrinológus és kardiológus együttes gondozása jön szóba).

  VI. Irodalomjegyzék:

 • Ford C. S., Toole J. F.: Clinical Manifestations of Cerebral Ischemic 64-79 in Robicsek F.: Extracranial cerebrovascular disease. Maxmillan Publ. Comp. New York, Toronto, London 1986.

 • Chambers J. B., Belder M. A., Moore D.: Echocardiography in Stroke ant Transient Ischemic Attack. Heart (suppl.) 1997. 78. 2-6.

 • Erbel R., Rohman S., Drexler M. et al.: Imoproved Diagnostic Value of Echocardiography in Patients with Infective Endocarditis bí Transoesophageal Approach. A Prospective Study. Eur. Heart. J. 1988. 9. 43-53.

 • Daniel W. G., Mügge A.: Transoesophageal Echocardiography. N. Engl. J. Med. 1995.

 • 322. 1268-1279.
 • Espinosa R. E., Click R. L., Bailey K. R. et al.: Transoesophageal Echocardiography in Patients with Suspected Cardiac Source of Embolism. (abstract) Circulation 1990. 82. suppl. 3. III-245.

 • Cerebral Embolism Task Force. Cardiogenic Brain Embolism. The Second Report of the Cerebral Embolism Task Force. Arch. Neurol. 1989. 46. 727-43.

 • Click R. L., Espinosa R. E., Khandheria B. K.: Source of Embolism 469-99 In Freeman

 • V. K., Seward J. B., Khandheria B. K., Tajik A. J.: Transoesophageal Echocardigraphy. Little Brown and Company Boston, New York, Toronto, London 1994.
 • Kronzon J., Tunick P. A.: Transoesophageal Echocardiography as a Tool in the Valution of Patients with Embolic Disorders. Progr. Cardiovasc. Dis. 1993. 36. 39-60.

 • Freeman W. K., Reeder G. S.: Cardiac Neoplasms and Thrombi 339-384. In: Freeman

 • W. K., Seward J. B., Khandheria B. K., Tajik A. J.: Transoesophageal Echocardiography. Little Brown and Company. Boston, New York, Toronto, London. 1994.
 • Otto C. M.: The Practise of Clinical Echocardiography (Second Edition) W. B. Saunders Company (An Inprint of Elsevier Service) Philadelphia, London, New York, St Luis, Sydney, Toronto. 2002.

 • Vascularis Medicina (szerkesztő Meskó Éva) Therápia kiadó 2004. Budapest

 • A szakmai protokoll érvényessége: 2008. december 31.

  VII. Melléklet

  1. sz. táblázat: Kardiológiai embóliaforrás keresés

  HOL MIT
  Szívüregek Tumor, thrombus, vegetáció, spontán echo kontraszt
  Pitvari septum Defektus, aneurizma, nyitott foramen ovale
  Vitorlák Vegetáció, thrombus, meszesedés, MPS, anularis meszesedés, protézis hiba
  Aorta Atheroma, thrombus, tumor, dissectio

  2. sz. táblázat: A szív, mint embóliaforrás

  OK SZ‰ZALÉKBAN (%)
  1. Pitvarfibrilláció 45
  2. Szívizom elhalás 15
  3. Bal kamrai aneurizma 10
  4. Billentyű hiba 10
  5. Műbillentyűk 10
  6. Egyéb: MPS, anulus meszesedés, infectív endocar-ditis, meszes aorta vitium, myxoma, conge-nitalis vitiumok, dilatatív cardiomyopathia, pitvari septum aneurizma, nyitott foramen ovale, paradox embolizáció, aortaív atheroma 10
  Fejlesztés alatt!