Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A hyperlipoproteinaemiák kezelése

Készítette: A Belgyógyászati Szakmai Kollégium és a Magyar Atherosclerosis Társaság

I. Alapvető megfontolások

Bevezetés

Intervenciós, illetve ún. regressziós (az atheroscleroticus plakk visszafejlődését mérő) vizsgálatok sora bizonyította, hogy a vérl ipidszintek étrend i és gyógyszeres változtatásával a szekunder, sőt a primer prevenció során mind a cardiovascularis eredetű, mind a teljes mortalitás is statisztikailag szignifikánsan csökkenthető. Az ‡evidence based medicine" alapelvei szerint újra meghatározták a veszélyeztetettek körét, újrafogalmazták a kezelési irányelveket, és pontosították a kezelés során elérendő célértékeket is. Ebben az Európai Atherosclerosis Társaság, illetve az amerikai NCEP (National Cholesterol Education Program) ismételt állásfoglalásait tekintettük irányadónak, melyeket az 1992-es I., i l letve az 1997-es I I. magyar lipid konszenzuskonferenciákon hazai viszonyokra alkalmaztunk. 1998-ban az Európai Atherosclerosis-, Hipertónia- és Kardiológiai Társaság közös második ajánlása és a harmadik amerikai állásfoglalás (Adult Treatment Panel -ATP III.) alapján alakítottuk ki társaságunk 2001-es irányelveit, mint a zsíranyagcsere-betegségek ellátásának irányításában, koordinálásában illetékes szakmai testület állásfoglalását, a Belgyógyász Szakmai Kollégium jóváhagyásával.

2003-ban jelent meg az International Atherosclerosis Society új harmonizált ajánlása, valamint az európai társaságok közös konszenzusirányelvei, melynek alapján 2003. november 3-án hazai terápiás konszenzus is született 9 társaság részvételével, és ezeket figyelembe véve társaságunk is aktualizálta irányelveit. Ezeknek a módosított irányelveknek rövid, elsősorban a kockázat felmérésére, a kezelés célértékeire és a terápiás irányelvekre vonatkozó összegzését adjuk meg e helyütt.

II. Diagnózis

A kockázat felmérése

Az első lépés az adott egyén kockázatának becslése a kockázati tényezők és klinikai állapot felmérése alapján. Ehhez a ‡lipidprofil" ismerete feltétel, mely ez esetben a szérumkoleszterin (C), triglicerid, HDL-C és LDL-C érték mérését jelenti. Mindaddig, míg az LDL-C mérése nem válik általánossá, a feltételek megléte esetén értéke az első három lipidparaméter ismeretében az ún. Friedewald-képlettel kiszámítható, ha a triglicerid szint <4,5-nél (valamennyi érték mmol/l-ben): LDL-C = össz - C - (HDL-C + TG/2,2)

A primer prevenció során a kockázat becslésére két ajánlás közül is választhattunk. Az európai társaságok - a Framingham-tanulmány adataiból - színes coronariabetegség-kockázati diagramot (risk chart) szerkesztettek, melyből az egyén kora, neme, dohányzási szokásai, vérnyomása és koleszterinadatai alapján a grafikus ábrából leolvasható a 10 éven belül várható coronariaesemények százalékos valószínűsége. Nagy kockázatnak tekinthető, ha ez 20% felett van.

Az új amerikai ajánlás (ATP III.) az ún. Framingham ponttáblázatot - mellékelve -javasolja ugyanerre a célra. Ebben a ponttáblázatban az európai diagram adatsora kiegészül a HDL-C-értékkel. Az adatokhoz pontszámok tartoznak, ezek összegéből olvasható le a tízéves kockázat százalékos esélye. Az európai ajánlás külön elemezte a diabetes mellitusban szenvedők kockázatát. E betegség fennállása kb. megkétszerezi a 10 éven belüli megbetegedés százalékos esélyét. Az amerikai ajánlás azonban - hiszen a diabetes mellitusról azóta bebizonyosodott, hogy jelen léte egy lezajlott infarktussal azonos kockázatot jelent - már az ischaemiás szívbetegség ekvivalensei közé sorolja.

A 2003-as európai ajánlás az új európai SCORE projekt alapján új kockázatbecslési eljárást közölt az aszimptomatikus, de nagy kockázatú betegek definiálására. A SCORE Chart a fatál is cardiovascularis kockázatot mutatja európai nagy rizikójú népességekben, ahova Magyarországot is sorolják (lásd a kockázatbecslő táblát a fejezet elején ‡A nagy cardiovascularis kockázatú betegek általános kezelési irányelvei" c. útmutató 3. oldalán). Nagy kockázatúnak tekintik azokat, akiknek egy fatális cardiovascularis eseményre 10 éven belül >5% az esélyük. Három kockázati kategóriát különíthetünk el.

I. Nagy kockázat, fokozottan veszélyeztetett kategória:

I/1.

 • koszorúér-betegség, vagy

 • perifériás érbetegség, vagy

 • cerebrovascularis szindróma I/2.

 • diabetes mellitus, vagy

 • metabolikus szindróma (ATP III.-kritériumok szerint) I/3.

 • Tünetmentes egyének, nagy kockázatú állapottal

 • a 10 éves coronariaesemény kockázata nagyobb mint 20% (Framingham-pontszám), vagy

 • fatális cardiovascularis rizikó > 5%/10 év (SCORE Chart), vagy

 • egy súlyos kockázati tényező megléte:

 • -összkoleszterin >8,0 mmol/l, vagy

  - LDL-koleszterin >6,0 mmol/l, vagy - vérnyomásérték >180/110 Hgmm, vagy - testtömegindex (BMI) >40 kg/m2.

  A nagy kockázatú kategóriába az európai ajánlástól eltérően tehát beemeltük a metabolikus szindrómát (ATP III.-kritériumok szerint), valamint a morbid elhízást is (BMI >40 kg/m2) önmagában súlyos kockázati tényezőként.

  II. Közepes kockázat, veszélyeztetett kategória

  Idetartoznak azok, akik

  • legalább két kockázati tényezővel bírnak, de a tízéves coronaria esemény kockázatuk kisebb, mint 20% (10-20%), vagy fatalis cardiovascularis rizikójuk 4%/10 év.

  A számba veendő kockázati tényezők: dohányzás, hipertónia, alacsony HDL-C-szint, hypertriglyceridaemia, ISZB családi halmozódása, korai fellépésű ISZB a családban (elsőfokú férfi rokonoknál 55 éves, női ágon 65 éves korig), életkor (férfi >45, nő >55 év) és az abdominalis típusú elhízás (BMI>30 vagy haskörfogat férfi >102, nő >88 cm).

  III. Alacsony kockázati kategória

  Idetartoznak, akiknek

 • nincs vagy maximum 1 kockázati tényezőjük van

 • coronaria rizikójuk < 10%/10 év, vagy

 • fatális cardiovascularis rizikójuk < 3%/10 év

 • Ezekhez a kategóriákhoz különböző LDL-C illetve koleszterin-célértékek tartoznak, és különböző LDL-C, ill. koleszterinértékek mellett indokolt diétás, illetve gyógyszeres terápiát kezdeni.

  Kockázatbecslő tábla

  Fatális SZÁV- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül

  III. Kezelés

  A kezelés célértékei

  Az európai társaságok 1998-as ajánlása leegyszerűsítve és kerekítve 3 mmol/l-es LDL-C- és 5 mmol/l-es szérum C-célértéket javasol, összevonva a nagy kockázati kategóriában, hozzátéve, hogy ha ezeket életmódváltoztatással nem lehet elérni, akkor gyógyszeres kezelés indokolt.

  A 2003-as európai ajánlás tovább szigorította cardiovascularis betegségek, valamint diabetes mellitus esetén e nagy kockázatú állapotokban a koleszterin szint célértékét (<4,5 mmol/l), míg a tünetmentes nagy kockázatú egyéneknél 5,0 mmol/l-es értéken hagyta, de ha a kezelés során a fatál is card iovascu laris rizikó 5%/10 év felett marad, akkor 4,5 mmol/l-es célérték alá kell törekedni. Figyelemre méltó, hogy az amerikai ajánlás ugyan osztályozza a lipidszinteket, azok nagysága szerint (1. táblázat), ezeket azonban nem tünteti fel a I I. kategóriában felsorolt kockázati tényezők között.

  Ennek oka, hogy az adott kategóriához rendelt LDL-C-értéket a kezelés céljaként határozza meg, mely célokat módosíthatja (azaz alacsonyabb értéket céloztat meg) az egyéb kockázati tényezők halmozott jelenléte.

  Hazai viszonylatban sem az LDL-koleszterin-szint meghatározása, sem az LDL-koleszterin-szint ismerete széleskörűen még nem terjedt el. Mivel átlagos triglicerid- és HDL-koleszterin-szintek mellett az LDL-koleszterin és a koleszterinszint

  között kifejezett pozitív korreláció van, ezért az LDL célértékei és kezelési határértékei mellett a gyakorlat számára indokoltnak tartjuk megadni a koleszterincélértékeket is (megközelítő ekvivalenciák: LDL-C 4,9 = C 7,8; LDL-C 4,1 = C 6,5; LDL-C 3,4 = C 5,2 és LDL-C 2,6-3,0 = C 4,0-4,5).

  A primer hyperl ipopro-teinaemiák gyógyszeres kezeléseinek irányelvei

  A kockázat, ill. a klinikai állapot alapján elkülönített három kockázati kategóriában különbözőC-, LDL-C-érték mellett indokolt gyógyszeres kezelést kezdeni, ha életmód-változtatással, diétával nem értük el a célértékeket. Minél nagyobb a kockázat (I.>II.>III.), annál alacsonyabb koleszterin- és LDL-C-értéknél kell elkezdeni a gyógyszeres kezelést. Az I. kategóriában lényegében már szekunder prevencióról beszélünk, ez is indokolhatja az alacsonyabb célértékeket.

  A 2. táblázatban a gyógyszeres kezelés megkezdésének ajánlását foglaltuk össze, az LDL-C-szintek mellett feltüntetve a szérum koleszterin-értékhatárait is. Szekunder hyperlipaemiák esetén az alapbetegség kezelése alapvető (diabétesz, hypothyreosis, obstrukciós májbetegség, krónikus veseelégtelenség, gyógyszerek indukálta hyperlipidaemia stb.). Az irányelvek a 20 év feletti lakosságra vonatkoznak.

  A 2. táblázatban szereplő ajánlott értékek obligátok, a mérlegelések fakultatívnak értelmezendők. A gyógyszeres kezelés halasztása vagy egy kategóriával kevésbé szigorú célérték mellett szólhatnak olyan tényezők, mint pl. a vesebetegség, 65 év feletti kor, nagy lipidcsökkentődózis vagy kombinációs terápia szükségessége, melyek a kezelés biztonságát veszélyeztethetik (pl. a cerivasztatinnál megismert mellékhatások tapasztalatai alapján).

  Ugyanakkor egy kategóriával szigorúbb célérték mellett szólhatnak olyan tényezők, mint szubklinikus atherosclerosis (pl. carotisplakk) kimutatása vagy pozitív familiáris anamnézis.

  A hypertriglyceridaemia, alacsony HDL-C-szint (atherogen dyslipidaemia) kezelési irányelveiről

  Az ISZB gyakran lép fel normális vagy ahhoz közel eső lipidszintek esetében. Ezen kórképek hátterében az esetek m integy 20-30%-ában a vélhetően inzulinrezisztencia talaján kialakuló metabolikus szindróma állhat, melynek egyik részeleme az ún. atherogen dyslipidaemia: magas trigliceridszint; alacsony HDL-C-szint; mérsékelten emelkedett koleszterinszint; kisméretű, nagy sűrűségű ‡smal l-dense" LDL, mely oxidációra hajlamos, valamint postprandialisan trigliceriddús lipoprotein-remnantok nagy koncentrációja.

  A 3. táblázat szerint valószínűsíthető a metabolikus szindróma jelen léte az 5 komponensből legalább 3 megléte esetén, mely az LDL-C (illetve az össz C) csökkentése, mint elsődleges cél mellett felveti az elhízás, a cukoranyagcsere lehetséges zavarainak, a hipertónia kezelésének szükségességét, oly módon, hogy külön kezelendő az atherogen dyslipidaemia.

  A trigliceridszintek osztályozása:

 • <1,7 = kívánatos;

 • 1,7-2,3 határérték;

 • >2,3 mmol/l = emelkedett szint.

 • Az 1,7 mmol/l feletti trigliceridértéknél jelentősen nő a ‡small-dense" LDL aránya, ez is szükségessé teszi a hypertriglyceridaemia minél előbbi kezelését.

  A hypertriglyceridaemia étrendi úton jobban befolyásolható, mint az LDL-C-szint, így gyakrabban és könnyebben elérhető az 1,7 mmol/l-es célérték. Ha mégsem, akkor az I/1. és I/2. rizikókategóriában 1,7 mmol/l, az I/3.-ban 2,3 (fakultatíve 1,7), a II. kategóriában 2,3 mmol/l, a III. kategóriában pedig 4,5 mmol/l felett (fakultatíve 2,3-4,5 között) megfontolható a kiegészítő gyógyszeres kezelés. A kockázattól függetlenül gyógyszeres kezelés indokolt viszont 11 mmol/l-es trigliceridérték felett pancreatitis megelőzésére.

  A HDL-C értéke módosító tényezőként szerepelhet a különböző kockázati kategóriákban. Izolált, alacsony HDL-C-szintű, I. rizikókategóriába tartozó betegeknél még normális tartományba eső LDL-C-, illetve az összkoleszterinszint esetén is mérlegelendő a gyógyszeres kezelés.

  Ha a hypertriglyceridaemia hypercholesterinaem iával együtt van jelen és II/B típusú hyperlipoproteinaemia-fenotípus képében jelenik meg, akkor az LDL-C-szint kezelésére vonatkozó irányelvek szerint kell eljárni. Utóbbi csökkentésére elsősorban a sztatinok alkalmasak. Ha a kezelés során a trigliceridszint magas marad, akkor óvatos sztatin-fibrát kombináció szóba jöhet. Azokban a nem gyakori esetekben, amikor II/B típusban az LDL-C-szint normális (<3,2-3,4 mmol/l), akkor kezdhetjük fibráttal a kezelést.

  A hazánkban forgalomban lévő lipidszintcsökkentő gyógyszerek listáját mellékelten közöljük.

  Sztatinok (HMG Co-A reduktáz gátlók)

 • Atorvasztatin (Sortis, ill. generikus készítmények: Atoris, Atorva)

 • Fluvasztatin (Lescol - Lescol XL, ill. Lochol - Lochol XL)

 • Lovasztatin (Mevacor, gen.: Stoplip)

 • Pravasztatin (Prastin, Pravastar, Nikron)

 • Roszuvasztatin (Crestor)

 • Szimvasztatin (Zocor, ill. generikus készítmények: Sicor, Simvacol, Simvagamma, Simvastatin 1a Pharma, Simvastatin - ratiopharm, SimvEP, Simvor, Vasilip)

 • Koleszterinabszorpció-gátló

  • Ezetimib (Ezetrol)

  Ioncserélő gyanták

 • Colestid (colestypol)

 • Questran (cholestyramin)

 • Fibrinsav-származékok (fibrátok)

 • Bezafibrát (Bezalip, Besafibrat-Q)

 • Fenofibrát (Lipanthyl, mikronizált fenofibrát: Lipidil, Lipidil Supra 160 mg, Lipidil 267M, retard fenofibrát: Fenobrat)

 • Gemfibrozil (Gevilon, Innogem, Minilip)

 • Îmega-3 zsírsavak (Omacor)

  Nikotinsav-származékok

  • Acipimox (Olbetam)

  IV. Rehabilitáció V. Gondozás

  VI. IrodalomjegyzékA szakmai protokoll érvényessége: 2008. december 31.

  Fejlesztés alatt!