Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori diszpepszia háziorvosi ellátása

Készítette: A Háziorvostani Szakmai Kollégium, a Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium egyetértésével

I. Alapvető megfontolások

1. A protokoll alkalmazási / érvényességi területe

A protokoll a felnőttkori diszpepszia háziorvosi ellátásának (diagnosztika, kezelés, gondozás) javasolt teendői írja le, a Háziorvosi Hatásköri Lista 2005-s kiadásának szempontjait figyelembe véve.

2. A protokoll bevezetésének alapfeltétele

A protokoll ajánlásainak megvalósításához szükséges tárgyi, személyi és képzettségi feltételek-kel valamennyi magyarországi, felnőtt betegeket ellátó háziorvosi praxisnak rendelkeznie kell. A prevenciós feladatok teljesítéséhez a prevenciós pályázati részvétel támogató hátteret biztosít.

3. Definíciók (1) A diszpepszia o tünetcsoport fogalmát a Római II. kritériumok alapján határozzák meg (8,9): a has felső részére lokalizálódó krónikus vagy visszatérő fájdalom vagy diszkomfort érzés. A diszkomfort érzést negatív szubjektív érzésként írják le, mely nem jár fájdalommal és a legkü-lönbözőbb tünetet foglalhatja magában (étkezés utáni korai teltségérzés, hányinger, puffadás, meteorizmus, flatulentia, gyomorégés). A diszpepsziás panaszok hátterében az esetek kb. egy-harmadában jól körülírt organikus betegségek, kórállapotok állhatnak: fekélyek, gastritisek (H.p. függő vagy független), NSAID okozta gastro-enteropathia, reflux betegség, máj-, pancreas-, epe-úti és epehólyag-betegségek, gasztrointesztinális vagy tápcsatornán kívüli daganatok, anorexia nervosa. Amennyiben a tünetcsoport hátterében szervi betegségek mutathatók ki, organikus diszpepsziáról van szó, míg ennek hiányában jelentkező, előbbieknek megfelelő tartós (perzisztens vagy rekurrens,) diszpepsziát funkcionálisnak tekinthetjük. Funkcionális jellegéből adódóan utóbbi közel áll az irritábilis bél szindrómához, melytől megkülönbözteti felső tápcsa-tornai dominanciája, míg irritábilis bélszindrómában feltétlen összefüggés van a széklet, székürí-tés zavaraival. Szélsőségesnek tartott vélemények szerint ugyanakkor egyazon betegség kétféle megnyilvánulásáról lehet szó, megkülönböztetésük következésképpen önkényes. Egy hazai fel-mérés alapján a gasztroenterológiai szakrendelésen megjelent betegek 52%-a számolt be több mint 1 hónapja fennálló diszpepsziának megfelelő panaszokról, a kivizsgálás során a betegcso-port 31,6%-a bizonyult tisztán funkcionális diszpepsziás betegnek. A predomináns tünetek alap-ján a funkcionális diszpepszia két alcsoportra bontható:

o fekélyszerű diszpepszia alcsoport: fekélyszerű, epigastrialis/éhség fájdalom, mely étke-zésre, antacida- vagy szekréciógátló kezelésre mérséklődik, illetve megszűnik

o dysmotilitás típusú, vagy reflux-szerű diszpepszia alcsoport: korai teltségérzés, felhasi diszkomfort-, puffadásérzés, émelygés, hányinger; a panaszok étkezésre fokozódnak, prokinetikum adására mérséklődnek vagy megszűnnek.

o kevert típusú diszpepszia alcsoport: a tünetek gyakran keverten jelentkeznek egy beteg-nél, ezekben az esetekben alcsoport kategorizálás nem lehetséges.

o NSAID-gastropathia: a nem szteroid gyulladáscsökkentők (továbbiakban: NSAID) által lét-rehozott gyomor-bélnyálkahártya okozta klinikai tünetegyüttes, mely akut állapotok (fekély, vérzés, perforáció) kialakulásával fenyegető krónikus elváltozást jelez. (6)

o Helicobacter pylori (továbbiakban Hp) fertőzöttség: Hazánkban a Hp nevű, Gram-negatív baktériummal létrejött fertőzöttség átlagosan 52-63%; 20 éves kor körül 20-25%, 60 éves kor felett 60-80%. A fertőződés tipikusan gyermekkorra esik, elterjedtségének elsődleges okai a rossz szocio-ökonomikus viszonyokban keresendők. Elsődleges rezervoárja az emberi gyo-mor, fertőzés átvitelében szerepet játszhat a juhtej, házilégy, folyó és állóvíz, természetes for-rás és kútvíz. Kezelése a gyomorból történő gyógyszeres kiirtással történik, melyet

‡eradikáció“-nak nevezünk (5)

o Fekélybetegség: népbetegség, az életút során az átmeneti vagy tartós fekélyhordozás esélye kb. 10%. Legfontosabb patofiziológiai faktora a Hp baktérium, melynek sikeres eradikációja a fekély szanálódásán túl végleges gyógyulással jár, azaz a recidívák esélyét is csökkenti, míg eradikáció nélküli savszekréció-gátlókkal történő kezelés mellett gyógyuló, fenntartó kezelés nélküli fekély, 2 éven belüli kiújulásának esélye 80%. (3) Formái: o Hp asszociált fekély o esetek 80-85%-a o NSAID vagy cetil-szalicilsav (ASA) indukálta fekély o esetek 15-20%-a o egyéb elenyésző esetszámú formák (stresszfekély, Zollinger-Ellison szindróma talaján ki-

alakult fekély, Hp-negatív speciális fekélyek)

4. Diszpepszia háziorvosi ellátásának háttere

Az e klinikai terület körébe tartozó kórképek, illetve betegségek a mindennapi ellátási szükséglet jelentős arányát képviselik: nemzetközi felmérések szerint a leggyakrabban előforduló 10 panasz, tünet vagy kórkép körébe sorolhatók az emésztőrendszerrel, tápcsatornával kapcsolatosak Az utóbbi két évtized folyamatos fejlődést, ismeret-bővülést hozott a tápcsatorna betegségek kórélettanának, diagnosztikájának és terápiájának területén egyaránt. A gyors fejlődés természe-tesen több szakmát érintett, és szerencsére elérte a háziorvosi gyakorlatot is. A jobb szakmai ellá-tást segíti az a körülmény, hogy e szakma képviselői Magyarországon (is) gondot fordítanak saját maguk és kollegiális partnereik ellátói működésére, az ellátás színvonalára. A bizonyítékokon alapuló orvoslás alapelveit és gyakorlatát alapként elfogadva egyre több szakmai irányelvet szer-kesztenek meg, tesznek közzé, melyek alkalmasak az alapellátók jobb tájékozódására, illetve a velük szemben elvárt követelmények pontosabb körülírására. A hazai háziorvosi kompetencia lista minden eddigi verziója egyértelműen írja körül a tápcsator-náról szóló fejezetében a háziorvos e klinikai területen jelentkező feladatainak körét. A fentiek alapján jogos elvárás, hogy a háziorvos tisztában legyen feladatkörével, annak határai-val és a szakellátással integrált ellátás alapjaival, mindennapos gyakorlatával. Legyen ismerete a profilba tartozó hazai szakmai irányelvekről, azokat, valamint a szorosan mű-ködési területén ezekhez igazított protokollokat is ismerje és vegye figyelembe!

5. Diszpepszia háziorvosi ellátásának céljai

o Folyamatosan növekedjék, azaz váljon ismertté az epizódikus és idült emésztőszervi pana-szokkal, tünetekkel, betegséggel rendelkező betegek száma és aránya a praxisban. Meg-jegyzendő, hogy sok, e körbe tartozó beteg ‡öngyógyítja“ magát, pl. OTC savcsökkentők, antacidák, görcsoldók, fájdalomcsillapítók, pankreas enzim kivonatok, hashajtók, és o fogók, többé-kevésbé elfogadott diéták, teák, táplálék-kiegészítők, stb. Ezek tényéről, hasz-nálatuk mértékéről és gyakoriságáról körültekintő felderítéssel minél több információt kell beszerezni, és utóbbiak lehető teljességét felhasználni a betegek általános kockázat-becslése, rizikócsoportba sorolása során is.

o Csökkenjen a diszpepszia miatt hospitalizáltak aránya és a kezelés tartama.

o Csökkenjen a más kezelések mellékhatása miatt (NSAID, antikoaguláns, nem-célzott, szé-les spetrumú antibiotikum terápia, stb.) további ellátást, (főleg szak-, hospitalizálás) igénylőbetegek száma.

o Az idült organikus és funkcionális tápcsatornai betegségben szenvedő betegek életminősé-ge javuljon, illetve jobb színvonalon stabilizálódjék.

II. Diagnózis

II./1. Háziorvosi ellátás algoritmusa A funkcionális diszpepszia és szövődménymentes gastrooesophagealis-reflux betegség (továb-biakban GORB) a háziorvos önálló betegellátási tevékenységi körébe tartozik, míg a szövőd-ményes GORB, a gyomor-, és nyombél fekélybetegség kivizsgált, egyensúlyban lévő eseteinek gondozása a feladata.

igen Alarmírozó jelek?

nemAlábbi szervi manifesztációra utaló

igen

jelek: szív, máj, epehólyag,hasnyálmirigy, bélrendszernemOrganikus diszpepszia

nemnagy valószínűséggelkizárható?

igen

6

 • Gyógyszeres kezeléshez társuló diszpepszia esetén terápia revíziója

 • Feltételezett funkcionális diszpepszia ellátása

 • o életmód változtatás o proton-pumpa gátlók (PPI)

  2. Diszpepsziás tünetcsoporttal jelentkező beteg differenciál diagnosztikája

  Ha a háziorvos diszpepsziás tünetcsoport mellett alarmírozó jeleket (dysphagia, perzisztáló há-nyás, gastrointestinális vérzés, anaemia, indokolatlan nagymértékű fogyás, illetve a has felsőrészében tapintható rezisztencia) észlel, akkor a tünetek súlyosságától függően azonnali vagy programozott módon kórházi vagy járóbeteg szakellátásba kell irányítani a beteget. Szakellá-tás által elvégzett, mielőbbi endoszkópiára van szükség abban az esetben is, ha fekélybetegség van az anamnézisben, ha tartósan NSAID kezelésre szorul a beteg, ha nagy a gyomor carcinoma kockázata ((utóbbi esetben különösen 55. életév felett). (7. - ‡C“ szintű ajánlás) A diszpepsziaotünetcsoport hátterében a gyomor és nyombél kórállapotain kívül számos egyéb szerv (szív máj, epehólyag, hasnyálmirigy, bélrendszer) pathológiája is állhat, melyekre gondolni kell. Az első terápiás döntés meghozatala előtt, az anamnézis és a panaszok, tünetek alapján ezek lehetőségét nagy valószínűséggel ki kell zárni. Az organikus eredet kizárására alapozott diagnosztikus ténykedés rendkívül költséges, a nem organikus eredetű esetek magas aránya miatt alacsony a költség-hatékonysága és a betege-ket/ellátó szolgálatot is szükségtelenül megterheli. A nyolcvanas évektől kezdve különböző régi-ókban és központokban is végeztek szakmai és hatékonysági elemzéseket, melyek eredménye alapján az utóbbi, mintegy másfél évtizedben lényeges szemléletváltozás következett a diszpepsziás tünetcsoport diagnosztikájában, az ide kapcsolódó stratégiában, az ajánlásokban, protokollokban, melyet ún. pozitív megközelítésű diagnosztikus szemléletként emlegetnek. Esze-rint a beteget s környezetét jól ismerő (házi)orvos, a jellegzetes és aránylag hosszú ideje fennálló tünetcsoport alapján, limitált mennyiségű vizsgálat (vérkép, májfunkció, süllyedés, szükség ese-tén Helicobacter pylori kimutatás; hasi ultrahang vizsgálat) elvégzését követően, nagy biztonság-gal ki tudja zárni az organikus diszpepsziát (1. táblázat). Ha nagy valószínűséggel nem organi-kus diszpepsziáról van szó, a ‡feltételezetten funkcionális diszpepszia“ diagnózisával (az angolszász irodalomban ‡uninvestigated dyspepsia“ o 8), megkezdheti az empirikus kezelést. Az anamnézis felvételekor nagyon fontos, hogy pontosan felmérjük, a beteg orvosi segítségkérés előtti gyógyszereszedési gyakorlatát, mivel többnyire már tartósan fennálló, öngyógyszerezett panaszokkal jelentkeznek a betegek. NSAID terápia bevezetését megelőzően javasolt a Helicobacter pylori (Hp) keresése, pozitív esetben eradikációja.

  o Organikus diszpepszia alapos gyanúja esetén szakellátásba kell irányítani a beteget o Ha az alarmírozó tüneteket nem mutató betegnél az organikus diszpepszia nagy valószí-nűséggel kizárható, feltételezett funkcionális diszpepsziaként kell elindítani a kezelést.

  Organikus diszpepsziát támogató tünetek Funkcionális diszpepsziát támogató tünetek
  55 év feletti életkor 55 év alatti életkor
  újonnan jelentkező panaszok régóta fennálló panaszok
  panaszok jellegének megváltozása nem változó panaszok
  étvágytalanság, ételundor jó étvágy
  gyors, nagymértékű fogyás megtartott testsúly
  vérzés, anémia normális vérkép
  széklet-habitus megváltozása negatív fizikális státusz
  tapintható hasi rezisztencia negatív családi anamnézis
  családi daganathalmozódás
  dysphagia, hányás
  sárgaság; stb.

  1. sz. táblázat: Organikus és funkcionális diszpepszia elsődleges elkülönítése az anamnézis és fizikális vizsgálat alapján (1,8)

  Ez a szemléletváltozás jól mutatja, hogy a bizonyíték alapú orvoslás nem feltétlenül jelenti az egyre költségesebb és bonyolultabb eljárások alkalmazását, sőt, a diagnosztikus tevékenység so-rán még inkább számít a körültekintően feltárt kórelőzmény és fizikális vizsgálati kör. Ezek ada-taira, azok szakszerű értelmezésére és interpretációjára, összességében az erre predesztinált alap-ellátó orvos felkészültségére és horizontális beteg- és környezetismeretére számít a szakmai és laikus közvélemény.

  III. Kezelés

  1.1. Gyógyszerszedés kapcsán jelentkező diszpepsziás jellegű panaszok ellátása

  o Ha a beteg tartósan nem-szteroid gyulladásgátló kezelésben (NSAID) részesül, a terápia áttekintése illetve revíziója szükséges a gyomor-bélnyálkahártya károsodás kialakulásának illetve, további súlyosbodásának megelőzésére. Kezelés fenntartásának szükségessége ese-tén (6)

  o racionális NSAID-terápia: o több NSAID egyidejű szedése kerülendőo mérlegelni kell, meddig van feltétlen szükség NSAID szedésére o per os alkalmazott kezelés esetén át lehet térni kúp vagy injekció adására o tilos, illetve erősen megfontolandó NSAID kezelés beállítása, ha májcirrózis, súlyos

  vesebetegség, terhesség, vérzékenység, gyógyszeres interakciók (ACE-gátlók vagy anticoagulánsok, kivéve coxibok; citosztatikum, orális antidiabetikum, szteroid) lehe-tősége, gyulladásos vastagbélbetegség, illetve NSAID-re túlérzékenység áll fenn.

  o gasztrointesztinális mellékhatásra magasabb kockázattal rendelkező (időskorúak; fekélyes anamnézisű betegek; tartós szteroid terápián lévő betegek; korábbi NSAID kezelés már okozott vérzést;) egyének esetében tartós kezelés szükségessége esetén megelőző szemlé-letre van szükség: o aktív prevenció protonpumpa-gátlók (7. o ‡A“ szintű ajánlás) esetleg bevonószerekkel

  történő kombinálásával o specifikus COX-2 gátlók alkalmazása.

  o Egyéb gyógyszeres kezelések lehetséges kóroki szerepének felmérése, szükséges és le-hetséges terápia-módosítás: acetil-szalicilsav (ASA), Ca-antagonisták, nitrátok, theophyllin (elsősorban diszmotilitás típusú diszpepsziát okozhatnak), szteroid, bifoszfonát. (7.- ‡D“ szintű ajánlás)

  1.2. Feltételezett funkcionális diszpepszia ellátása

  o Életmódbeli, diétás tanácsadás: Gyógyszerterápiás döntésünket előzze meg ill. egészítse ki mindenkor tanácsadás, egészség-nevelési célzatú konzultáció a beteg és közvetlen környezete vonatkozásában egyaránt! Elemei: egészségesebb táplálkozás (alkohol, koffein, csokoládé, zsí-ros ételek mellőzése), testsúlycsökkentés, dohányzás elhagyása, magasabb fejtartással történőalvás, lefekvés előtti étkezés mellőzése (7. o ‡C“ szintű ajánlás). A beteg tájékoztatás során ab-ból induljunk ki, hogy a funkcionális diszpepszia jól ismert és kielégítően körülírt tünetcsoport, melynek hátterében nem áll súlyos szervi megbetegedés (nem okozza daganat!) és ezért sem befolyásolja a várható élettartamot. Nincs továbbá szükség kezelése során különleges diétára, csak a panaszokat okozó ételféleségek kerülését vagy minimális fogyasztását érdemes javasol-ni. Tanácsos tudatosítani és gyakran ismételni azt, hogy a széleskörű tapasztalatok szerint a stressznek, ill. erre visszavezethető helyzeteknek panaszokat kiváltó és súlyosbító szerepe le-het, ezek kerülése tehát feltétlenül indokolt! o

  o Gyógyszeres kezelés: o Fekélyszerű illetve kevert diszpepszia esetén

  o Empirikus, teljes dózisú protonpumpa gátló (PPI) kezelés (7. o ‡A“ szintű ajánlás), közülük is kiemelten az un. második generációs szerek (esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol)

  o Ha fenti kezelésre nem reagál, prokinetikus terápia javasolt (7. o ‡A“ szintű ajánlás) A gyógyszercsoportra adott pozitív klinikai válasz differenciál diagnosztikai eszköz is a fekélyszerű (organikus vagy funkcionális háttérrel) panaszok diszmotilitásos jellegű pa-naszoktól való elkülönítésében.

  o Diszmotilitás típusú diszpepszia esetén prokinetikus terápia o domperidon o metoclopramid.

  Megjegyzés: a prokinetikus gyógyszercsoportból egyedüliként bizonyítékkal rendelkezőcisapridot toxikus hatása (QT szakasz megnyújtása) miatt ki kellett vonni a terápiás kínálatból, a jelzett előbbi szerekkel viszont még nem végeztek el a hatékonysági vizsgálatokat kivizsgálatlan diszpepsziás betegek körében.

  HA 1 HÎNAPOS KEZELÉS MELLETT tünetmentesség vagy jelentős javulás van, a beteg gyógyultnak illetve jól reagáló funkcionális diszpepsziásnak tekinthető, követése a házior-vos feladata, a kezelés szükség szerinti fenntartásával.

  HA 1 HÎNAPOS KEZELÉS MELLETT tünetmentesség vagy jelentős javulás nem lép fel, Helicobacter pylori irányában történő vizsgálat szükséges. (7. o ‡A“ szintű ajánlás). Nega-tív eredmény esetén a panaszos beteg gasztroenterológiai konzultációja ajánlott.

  MEGJEGYZÉS: Mind a Hp diagnosztika és kezelés, mind a proton-pumpa gátló kezelés ‡A“ szintű ajánlásként szerepelnek. Ha az ellátott populációban magas a Hp prevalencia ( > 10%; hazánkban átlagosan 52-63%), akkor a Hp diagnosztika és kezelés elsődleges lépésként ajánlott, s a PPI kezelést akkor vezessük be, ha a Hp sikeres eradikációja ellenére a panaszok perzisztálnak. Ebben az esetben 4-8 hét kezelést javasolnak. (8). A jelenlegi gyakorlat megváltoztatására (előbb végezve a Hp tesztet, s ezzel annak esetszámátnövelve) hozott döntésünket befolyásolják még:

  o A Hp tesztek számának lényeges emelkedésére a laboratóriumi hálózat infrastruktúrája nincs felkészülve.

  o A laboratóriumok helyzetét tovább nehezíti a 2006-tól bevezetésre kerülő volumen korlát, melynek eredményeként adott vizsgálatra jutó finanszírozás sokszor nem éri el a ráfordí-tott költségeket.

  o Nem minden praxis számára érhető el a Hp teszt, ehhez a lépéshez több beteget kellene szakellátásba irányítani, mely magasabb OEP kiadásokat eredményezne a szükségesnél

  o Figyelembe véve az előbbieket és azt az elvárást, miszerint az ajánlások (nemzeti proto-kollok) a meglévő adottságra alapuljanak, valamint a kiemelkedő költséghatékonyságot o PPI-k ára vs. vizsgálati költségek o az ajánlás gyakorlati alkalmazása fokozottan egyéni mérlegelésen kell hogy alapuljon.

  2. Hp diagnosztikája és kezelése

  A Hp diagnosztikájának elsődleges szabálya: ‡keresd és kezeld“ (5,8). A Hp elsődleges diagnosztikai tesztjeként az egyszerű, non-invazív ureakilégzési teszt (UBT)javasolt, amennyiben a háziorvosi praxis számára a vizsgálat elérhető; ha nem, a beteget szakellátásba kell irányítani.

  Hp pozitivitás esetén eradikáció javasolt 7 napon keresztül: o proton-pumpa gátló (ranitidin-bizmutcitrát=RBC) standard dózis dupláját alkalmazva + o clarithromycin 2x500 mg + o amoxicillin 2x 1000 mg, ha penicillin érzékenység van, helyette metronidazol 2x500 mg Fenti kombináció helyett alternatíva lehet még: RBC dupla dózisának 2x500 mg clarithromycin kombinációja két hét tartamban.

  Hp eradikáció sikerességének ellenőrzése UBT teszttel: o legkorábban 6 héttel az eradikáció befejezése után o legkorábban 2 héttel a PPI elhagyása után o legkorábban 1 héttel a H2-RA elhagyása után

  SZAKELL‰T‰SBA KELL IR‰NYÁTANI A BETEGET, HA o az első lépcsős eradikáció sikertelen o sikeres eradikáció mellett is perzisztáló/rekurráló panaszok vannak

  IV. Rehabilitáció V. Gondozás

  A szakellátásban diagnosztizált gastrooesophagealis reflux (GORB), gyomorfekély (GU) és duodenális fekély (DU) betegek gondozása

  A szakellátás keretében történt endoszkópos és egyéb diagnosztika alapján beállított terápia foly-tatása, a szövődménymentes betegek követése, gondozása a háziorvosi praxis feladatkörébe tar-tozik. Évenkénti találkozás javasolt az életmódi elemek betartásának követésére és a gyógyszeres kezelés megbeszélésére. Az ellátás az érvényben lévő szakmai irányelvek alapján történjen.

  Háziorvosi ellátás megfelelőségének indikátorai

 • Azon bejelentkezettek száma, akik állapotfelmérő anamnézisében megtalálhatóak a tápcsa-tornára, emésztésre vonatkozó információk / bejelentkezettek száma X 100. Célértéke 80%.

 • Azon szteroidot vagy nem-szteroid gyulladásgátlót (NSAID) szedő betegek száma, akiknél a kezelés elindításának időpontjában felvett anamnézisben megtalálható a pontos diszpepsziás jellegű anamnézis (negatív is) / szteroidot vagy nem-szteroid gyulladásgátlót (NSAID) szedő betegek száma X 100. Célértéke 80%.

 • Azon 50 év feletti, szteroidot vagy NSAID-t szedő betegek, akik kisadagú PPI kiegészítőterápiában részesülnek / 50 év feletti, szteroidot vagy NSAID-t szedő betegek száma X 100. Célértéke 80%.

 • Azon Hp pozitív teszttel rendelkező betegek száma, akik eradikációs kezelésben részesültek / Hp pozitív teszttel rendelkező betegek száma X 100. Célértéke 80%.

 • VI. Irodalomjegyzék

  A protokoll alapját képező, kiindulásként felhasznált, érvényes magyar irányelv:

 • Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium: A funkcionális dyspepsia. Ótmutató 2005/II.

 • Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium: A gastrooesophagealis reflux betegség diagnózisa, terápiája. Ótmutató 2005/II.

 • Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium: A fekélybetegség: a nyombél-, és a gyomorfekély ellátási protokollja. Ótmutató 2005/II.

 • Magyar Gasztroenterológiai Társaság: A Helicobacter pylori fertőzés kezelésének időszerűkérdései. Ótmutató 2005/II.

 • Magyar Gasztroenterológiai Társaság: A Helicobacter pylori fertőzés epidemiológiája és diagnosztikus irányelvei. Ótmutató 2005/II.

 • Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium, Reumatológiai és Fizioterápiás Szakmai Kollégi-um: A nem-szteroid gyulladásgátlók gasztrointesztinális mellékhatásainak megelőzése és kezelése. Ótmutató 2004. Gasztroenterológiai Különszám

 • A nemzetközi, bizonyítékokon alapuló irányelvek közül felhasználásra kerültek:

 • National Institute for Clinical Excellence : Dyspepsia. Management of dyspepsia in adults in primary care. (www.nice.org.uk/CG017NICEguideline).

 • Talley, N. J., Vakil, N. and the Practice Parameters Comittee of the American College of Gastroenterology: Guidelines for the management of dyspepsia. Practice Guidelines. Am. J. Gastroenterol. 2005;100:2324-2337

 • Drossman DA, Corrazziari E, Talley NJ, et al., Rome II: The functional gastrointestinal disorders. 2nd Ed. McLean:Degnon, 2000.

 • Az ESZCSM szakmai irányelve a bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez. Egészségügyi Közlöny, 2004. január 22.

 • A szakmai protokoll érvényessége: 2008. december 31.

  VII. Melléklet

  A protokollban az alábbi ajánlás besorolást alkalmaztuk (a szakmai irányelvekben talált egyéb besorolásokat is erre adaptálva) (10):

  ‡A“ szintű ajánlás: Az ajánlások randomizált kontrollált tanulmányok (RCT) jó minőségűmeta-analízisén, vagy rendszerezett irodalmi áttekintésén vagy több jó minőségű, hasonló hatást mutató RCT-n alapulnak, és a saját populációra jól adaptálhatók; ‡B“ szintű ajánlás: Az ajánlások jó minőségű kohorsz vagy eset-kontroll vizsgálatok szisztema-tikus irodalmi áttekintéséből vagy jó minőségű, a bizonyítékok és következtetések közötti ok-okozati összefüggések nagy valószínűségét leíró, egyértelműen hasonló hatást mutató több kohorsz vagy eset-kontroll vizsgálatból származó bizonyítékokon alapulnak, és a saját populáció-ra jól adaptálhatók; ‡C“ szintű ajánlás: Az ajánlások jól kivitelezett, a bizonyítékok és következtetések közötti ok-okozati összefüggések közepes valószínűségét leíró, egyértelműen hasonló hatást mutató kohorsz vagy eset-kontroll vizsgálatokból származnak, és a saját populációra jól adaptálhatók; ‡D“ szintű ajánlás: Az ajánlások nem kísérleti tanulmányok eredményein, konszenzus és más szakmai véleményeken alapulnak
  Fejlesztés alatt!