Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Két-dimenziós echocardiographia

Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium

I. Alapvető megfontolások

1. Jelentőség

Az echocardiographia non-invazív képalkotó eljárás, mely döntő szerepet játszik a kardiológiai diagnosztikában, döntéshozatalban, terápiás vezetésben, sürgősségi ellátásban.

2. Definíció

A két-dimenziós echocardiographia (2DE) fogalma magába foglalja a szív két-dimenziós mozgó structuráinak ábrázolását, az üregek és falvastagságok pontos méretét (M-mód), a haemodynamikai viszonyok ábrázolását (színes Doppler technika) és az áramlási sebességek, nyomások mérését, a pulzatilis Doppler (PD) és a folyamatoshullámú Doppler (CW) módszerek segítségével. Összefoglalóan ezeket a módszereket transthoracalis echocardiographiának (TTE) hívjuk. A TTE-hez tartozó speciális módszerek: a stress-echocardiographia, szöveti Doppler echocardiographia és a kontraszt echocardiographia. A stress-echocardiographia formái: fizikai terheléssel és farmakológiai terheléssel (Dobutamin, Dipyridamol) végzett terheléses echocardiographia. A két utóbbi eljárás alkalmazása a standard, rutin TTE-nek még nem képezi részét. A szöveti Doppler echocardiographia (TDI) pulzatilis formája a globális diastolés functio értékelésére szolgál.

3. Cél

A jelen irányelvek célja a TTE optimális kihasználása a költség-haszon elvi figyelembevételével és a maximális szakmai színvonal biztosításával a felnőtt ellátásban.

4. Személyi feltételek

A TTE vizsgálatot akkreditált echocardiographiás (echo) laboratóriumban, akkreditált szakemberek végzik. Az akkreditációt pályázat és licenc-vizsgák alapján a Nemzeti Akkreditációs Bizottság (NEAB) adja ki. A NEAB tagjait a Kardiológiai Szakmai Kollégium pályázat alapján 5 évre nevezi ki. NEAB tag olyan országosan elismert hazai szakember lehet, aki az oktatásban és tudományos munkában is jártas, előny, ha minősített is. A NEAB választja meg az elnököt, alelnököt és titkárt.

Az echocardiographiás szakember kritériumai Echocardiographiát az a kardiológus, gyermekkardiológus, szívsebész szakorvos végezhet, aki középszintű vagy magas szintű licenccel rendelkezik. Az echocardiographus szakember felügyeletével echo-t végezhet az a kardiológiai szakorvosjelölt, aki az alapszintű licencet megszerezte, ill. a megszerzés (tréning) folyamatában van.

Alapképzés Legalább 3 hónapos gyakorlat, összesen 1 hét tanfolyam, legalább 120 echo-vizsgálat elvégzése és leletezése, elméleti (teszt) és gyakorlati vizsga. A vizsgabizottság elnöke csak NEAB tag lehet. A gyakorlati képzést leckekönyvben kell dokumentálni.

Középfokú szakértői szint A képzés tartalmaz egy összesen 1 hetes tanfolyamot, 180 önálló (felügyelet melletti) TTE vizsgálatot leletezéssel, majd elméleti (teszt) és gyakorlati vizsgát, melyet a NEAB bírál el. A vizsgán legalább 10, különféle betegségben készített videoval dokumentált eset bemutatása is szükséges. A középszintű képzés után a szakértő echo-laboratórium önálló vezetésre alkalmas. A speciális módszerek nem tartoznak a licenc kritériumai közé. A licencet ‡honoris causa“ is meg lehet szerezni, melyhez a pályázatokat a NEAB bírálja el. Pályázat csak 2006. január 31-ig adható be. Az Európai Echocardiographiás Társaság (EAE) által elfogadott vizsga automatikusan középszintű licencet jelent.

Magas szakértői szint A magas szakértői szint annak a szakembernek ítélhető oda, aki legalább 4 éve megszerzett középfokú szakértői szinttel rendelkezik, olyan echo-laboratóriumban, ahol a betegségek és módszerek teljes spectruma megvan, az éves vizsgálati szám legalább 5000, a jelölt nemzetközi tudományos tevékenységet tud dokumentálni. Ez a szint jogosítja fel a szakembert referencia-központ vagy regionális központ vezetésére, 2. szintű képzés vezetésére, kutatási és oktatási programok irányítására. Pályázat alapján a licenc odaítéléséről a NEAB dönt. 2006. január 31-ig ‡honoris causa“ pályázat is lehetséges.

5. Tárgyi feltételek

Legalább évi ezer vizsgálat és olyan echocardiographiás készülék, amely a korszerűvizsgálatok végzésére alkalmas, lehetőleg a speciális vizsgálatok közül is. Feltétel a folyamatos regisztrálás video vagy digitalis technikával. A működési engedélyt az ANTSZ adja ki.

Echocardiographiás asszisztensek Asszisztens nélkül az echocardiographiai labor nem működtethető. Speciális echotanfolyam nem szükséges, de szakasszisztensi képzettség alapfeltétel. Feladatok az orvosi munka ssegítése a naprakész, korrekt szakmai és finanszírozási jellegű betegadminisztrációval. Asszisztálás a speciális vizsgálatokban (stressz echo, kontraszt, TTE o lásd ott), betegek megfigyelése, megnyugtatása.

Szervezeti feltételekEchocardiographiai sürgősségi szolgálat megszervezése területi egységenként kötelező.

II. Diagnózis

A vizsgálat menete

A beküldő diagnózistól függetlenül teljes körű vizsgálatot kell végezni valamennyi struktúrára és a haemodynamikai viszonyok értékelésére vonatkozóan. A vizsgáló a vizsgálat során alakítja ki véleményét, és rögtön leletben foglalja össze. A lelet a mérési adatokat, leírásokat és ezek értelmezését is tartalmazza. A leletben a negatívumot is fel kell tüntetni és arra is ki kell térni, ha a vizsgálat egésze, vagy valamely része nem értékelhető. Minden vizsgálatot videón vagy digitálisan kell rögzíteni. A vizsgálat a tankönyvekben meghatározott metszetek szabályos sorrendjét követi.

Speciális módszerek feltételei Személyi feltételek A stressz-echocardiographia önálló végzéséhez középfokú szakértői szint, legalább 50 vizsgálat felügyelet melletti elvégzése és leletezése szükséges. A szöveti Doppler echocardiographia és a kontraszt echocardiographia is középfokú szakértői szinten további tréninghez kötött, ennek pontos szabályai még nincsenek kidolgozva.

Tárgyi feltételekA stressz és a kontrasztechocardiographia végzéséhez harmonikus képalkotás, továbbá antidotumok és életmentő tálca jelenléte szükséges. A szöveti Doppler echocardiographia csak speciális software segítségével végezhető. A kontraszt echocardiographiához speciális kontrasztanyag szükséges.

A 2DE (TTE) vizsgálat indikációi

Az indikációk osztályozása:

I. osztály. Egyértelműen ajánlott/hasznos a bizonyítékok vagy vélemények alapján.

II.a. osztály. A vizsgálat inkább ajánlott/hasznos az ellentmondásos bizonyítékok vagy vélemények alapján.

II.b. osztály. A vizsgálat hasznossága kevésbé megalapozott a bizonyítékok vagy vélemények alapján.

III. osztály.Bizonyítékok vagy általános véleményezés alapján a vizsgálat nem hasznos, sőt ártalmas lehet.

A bizonyítékok osztályozása A-szintű bizonyíték: Több randomizált klinikai tanulmány vagy metaanalízis adatai. B-szintű bizonyíték: Egy randomizált vizsgálat vagy nem randomizált vizsgálatok adatai. C-szintű bizonyíték: Szakértői vélemények consensusa, esettanulmányok, standard kezelési

tapasztalatok.

Az echocardiographiában általában C-szintű evidenciák állnak rendelkezésre. Az ettől eltérőevidencia szinteket zárójelben tüntetjük fel.

A 2DE (TTE) vizsgálat indikációi

1. Billentyűhibák

Szívzörej

I. osztály

- szívzörej panaszos betegben

- vagy panaszmentes betegben, ha strukturális szívbetegség valószínű pl. mitralis billentyű prolapsus gyanúja

Billentyű stenosis

I. osztály

- a haemodynamikai súlyosság megítélésére - a bal- és jobbkamra functio megítélésére - ismételt vizsgálat a tünetek és panaszok változása esetén - ismételt vizsgálat panaszmentes betegnél, ha a stenosis súlyos

- terhesség alatt II.a.

- Ismételt vizsgálat enyhe-közepes aorta stenosis balkamra hypertrophiával vagy dysfunctióval - Ismételt vizsgálat aorta ascendens tágulat esetén a stenosis fokától függetlenül

II.b.

- Dobutamin echocardiographia, alacsony gradiens és balkamra dysfunctió esetén aorta stenosisban

- Ismételt vizsgálat enyhe-közepes aorta stenosisban, mitralis vagy aorta insufficientia esetén, ha jó a balkamra functió, klinikai változás nélkül

Billentyű elégtelenség

I. osztály

- a diagnózis és a súlyossági fok megítélésére

- balkamra és jobbkamra functio megítélésére, szükség szerint ismételten

- enyhe-közepes regurgitáció esetén, ha a panaszok és tünetek változnak

- panaszmentes betegek kontroll vizsgálatai, ha az insufficiencia súlyos

- terhesség alatt

- ismételt vizsgálat panaszmentes, enyhe-közepes insufficienciájú betegeknél, ha már kamra dilatáció áll fenn

- a gyógyszeres terápia hatásának megítélésére a regurgitáció súlyosságára és a kamrafunctióra, ha a vizsgálattól függ a kezelés változtatása

- az anorexiás gyógyszerfogyasztók vizsgálata panaszok és szívzörejek esetén

II.a.

- kontroll vizsgálatok az aorta ascendens tágulata esetén

II.b.

- ismételt vizsgálat enyhe-közepes aorta stenosisban, mitralis vagy aorta insufficientia esetén jó balkamra functióval, klinikai változás nélkül

III.

- Rutin kontroll vizsgálat panaszmentes, enyhe billentyűhiba és jó balkamra functio esetén, ha nincs klinikai változás

2. Natív billentyű endocarditisben az echocardiographia major diagnosztikus kritérium, ezért

I. osztály

- a vegetatiók és billentyűhibák kimutatása, súlyossági fokuk és a kamrafunctio megítélése - a vegetatiók kimutatása a veleszületett szívhibákban - a szövődmények (abscessusok, shuntök) kimutatása

- ismételt vizsgálatok magas rizikó esetén (virulens kórokozó, súlyos regurgitatio, aorta billentyű lokalizáció, persistáló láz és bacteriemia, klinikai progresszió)

- negatív haemokultúrájú endocarditis alapos gyanúja esetén

II.b.

-Rutin kontroll vizsgálat szövődménymentes endocarditisben az antibiotikus terápia alatt.

III.

- Láz és ártatlan zörej esetén, bacteriemia nélkül.

3. Billentyűhibák és műbillentyűk intervenciós kezelése

I. osztály

- az intervenció/műtét optimális időpontjának megállapítására

- mitralis billentyűhiba esetén az alternatív megoldások közül a megfelellő kiválasztása: ballon-valvuloplasztika, műbillentyű beültetés mitralis stenosis esetén ill. műtéti mitralis billentyű plasztika vagy műbillentyű beültetés mitralis insufficiencia esetén

- postintervenciós/postoperatív alapvizsgálatok a korai billentyűfunctio és a késői kamra remodelling megítélésére

- műbillentyű dysfunctio (főleg stenosis) megítélésére, ha a műbillentyűs beteg panaszai, tünetei változást mutatnak.

II.a.

- Rutin kontroll vizsgálat klinikai változás nélkül

II.b.

- Bioprothesis rutin kontroll vizsgálata dysfunctio klinikai gyanúja nélkül

III.

- Ha nincs terápiás konzekvencia

4. Acut coronaria syndroma

I. osztály

- aorta dissectio differenciáldiagnózisa (B)

- minden esetben az ejectiós fractio mérése (B)

- acut iscahemia vagy infarctus diagnózisa, ha az EKG nem-diagnosztikus

- mechanikai szövődmények (szabadfali ruptura, septum ruptura, papilláris izom ruptura) diagnózisa haemodynamikai instabilitás vagy új zörej esetén

- balkamrai thrombus kimutatása az anticoagulans kezelés megkezdésének eldöntésére

- jobbkamrai infarctus kimutatása

- rizikóstratifikáció céljából az infarctus méretének megítélése

- kibocsátás előtti stress echo az ischaemia megítélésére, ha az EKG nem alkalmas - kibocsátás előtt Dobutamin stress echo az életképesség megítélésére, ha revascularisatio szóbajön

- a hirtelen halál prevencióját szolgáló ICD implantáció indikációjának eldöntéséhez kibocsátás előtt ejectiós fractio mérés (A)

II.a.

- Balkamra functio kontroll revascularisatio után

II.b.

- A késői prognosis (>2 évvel a myocardialis infarctus után) értékelése

III.

- Rutin kontroll klinikai változás nélkül

5. Chronicus ischaemiás szívbetegség (ISZB)

I. osztály

- panaszos betegekben a myocardialis iscahemia kimutatása stress echocardiographiával, ha az EKG kevésbé megbízható (digitalis kezelés, balkamra hypertrophia, WPW syndroma, balszárblock, pacemaker, nyugalmi ST depresszió miatt) és az ISZB pretest valószínűsége legalább közepes fokú

- nyugalmi balkamra functió megítélése

- az életképesség (hibernált myocardium) diagnózisa dobutamin stress echo o cardiographiával revascularisatio tervezéséhez

- percutan coronaria intervenció előtt a coronaria stenosisok értékelése stress-echocardiographiával

- revascularisatio után a restenosis értékelése stress echocardiographiával

II.a.

- Postinfarctusos betegekben balkamra functio meghatározás az ICD implantatio indicatiójához a hirtelen halál primer prevenciójára

- Stress echocardiographia szívtranszplantáció után - Stress echocardiographia ischaemia kimutatására nőkben, ha az ISZB valószínűsége alacsony vagy közepes

- Restenosis értékelése revascularisatio után típusos tünetek esetén stress-echoval

II.b.

- Pozitív terheléses EKG panaszmentes betegben stress-echocardiographia

- Globalis balkamra functio értékelés terheléskor

III.

- Panaszmentes betegek szűrése, ha a coronaria betegség valószínűsége kicsi

- Rutin kontroll stabil betegekben, ha terápia változás nincs tervezve - Rutin terheléses echocardiographia terheléses EKG helyett - Rutin vizsgálat panaszmentes betegekben revascularisatio után

6. Szívelégtelenség (dyspnoe, oedema) vagy cardiomyopathia gyanú esetén Szívelégtelenség echocardiographia nélkül nem diagnosztizálható

I. osztály

- a kezdeti kivizsgálás részeként a balkamra méret, functio, billentyű functio, falvastagság megítélése szívelégtelenség klinikai diagnózisa esetén

- perifériás oedema esetén

- dyspnoe és szívbetegség klinikai tünetei esetén

- cardiotoxikus terápia során

- ismételt vizsgálat, ha a klinikai status változik

II.a.

- Kontroll ejectios fractio meghatározás szívelégtelenségben, ha a klinikai status változott vagy új esemény következett be, vagy a kezelésben olyan változás történt, mely a szívfunctiót befolyásolhatja.

- Szöveti pulzatilis Doppler echocardioraphia (TDI) a diasztolés szívelégtelenség diagnózisához, különösen pitvarfibrillatióban

II.b.

- Cardiomyopathiás betegek kontroll vizsgálata klinikai változás nélkül.

III.

- Ejectiós fractio meghatározás, miután izotóp vagy angiographiás módszerrel is megtörtént.

- Rutin kontroll vizsgálat klinikailag stabil betegekben

- Oedema esetén szívbetegség gyanúja nélkül

7. Pericardialis betegség

I. osztály

- pericardialis folyadék, constrictio vagy a kettő kombinációjának gyanúja

- hemopericardium gyanú (trauma, perforáció, aorta dissectio, szabadfali ruptúra)

- ismételt vizsgálatok recidív pericardialis folyadékgyülem vagy korai constrictio gyanúja

- acut myocardialis infarctusban, ha pericardialis dörzszörej, fájdalom, hypotonia jelentkezik

II.a.

- Követéses vizsgálat a tamponád korai jeleinek kimutatására, ha a pericardialis folyadék jelentős.

- Echo vezérelt pericardiocentesis

II.b.

- Postoperatív pericardialis betegség hemodinamikai következmények lehetőségével

III.

- Kismennyiségű pericardialis folyadék rutin követése klinikiailag stabil betegekben

- Követéses vizsgálatok malignus betegségben, ha nincs terápiás konzekvenciájuk

- Pericardium vastagság mérése constrictios tünetek nélkül

- Pericardialis dörzszörej szövődménymentes infarctus vagy szívműtét utáni korai szakban

8. Szívtumorok, thrombusok gyanúja

I. osztály -olyan klinikai syndromában, ha ez a gyanú felmerül

- ha a műtéti vagy anticoagulans kezelés indikációjáról kell dönteni

-myxoma műtét után, a recidíva diagnózisához -olyan malignus betegségekben, melyekben a szív érintettsége is felmerül

II.b.

- Szűrés, klinikai gyanú nélkül

III.

- Ha az echocardiographiás vizsgálatnak nincs terápiás konzekvenciája

9. A mellkasi aorta betegségeinek gyanúja

I. osztály

- aorta ascendens vagy aortagyök aneurysma - aorta gyök dilatáció Marfan syndromában - aorta dissectio postoperatív követése

- Marfan syndromás betegek közeli hozzátartozóinak szűrése

10. Tüdőbetegségek

I. osztály

- pulmonalis hypertonia gyanúja

- dyspnoe cardialis és nem-cardialis okának elkülönítése

- a pulmonalis nyomás követése pulmonalis hypertonia kezelése során

- cor pulmonale gyanúja

II.a.

- Terheléses pulmonalis nyomásmérés

- Tüdőtranszplantáció vagy tüdőműtét előtt

III.

- Tüdőbetegség szívbetegség klinikai gyanúja nélkül

- Jobbkamra functio kontroll COPD-ben klinikai változás nélkül

11. Hypertonia

I. osztály

- a balkamra hypertrophia, concentrikus remodelling és a balkamra funkció megítélése, mert ez befolyásolja a terápiát

- balkamra dysfunkciós betegekben klinikai változás esetén

II.a.

- Balkamra diastolés functio vizsgálata standard vagy/és szöveti Doppler echocardiographiával systolés dysfunctió esetén vagy nélkül - Balkamra hypertrophia értékelése enyhe hypertoniában, ha az EKG negatív, a gyógyszeres terápia indicatiójának felállításához

II.b.

- Rizikóstratificatio

III.

- Balkamra hypertrophia regressio megítélése

- Panaszmentes betegekben balkamra functio értékelés

12. Cardioembóliás betegség gyanúja

I. osztály

- periferiás vagy viscerális arteriás occlusió esetén

- cerebrovascularis esemény (stroke) forrásának keresése, ha egyéb ok nem mutatható ki és a terápiás döntés (anticoagulans kezelés) az echocardiographiától függ

II.a.

- Embólia gyanú és bizonytalan stroke diagnózis

III.

- a nincs terápiás konzekvencia

13. Arrhythmiák

I. osztály

- structurális szívbetegség gyanúja esetén

- ha a családi anamnézisben olyan genetikusan transmittált szívbetegség van, mely arritmiával jár

- pitvarfibrilláció minden esetében

- electrophysiológiai ablatio előtt

- syncope esetén, ha szívbetegségre klinikai gyanú van

- effort syncope

II.a.

- Kezelést igénylő arrhythmia

- Syncope veszély esetén

II.b.

- Ha szívbetegség nem igazolható

- Radiofrekvenciás ablatio után szövődmény nélkül

III.

- Palpitatio arrhythmia nélkül

- Sporadikus kamrai extrasystolia

- Recidív syncope, amikor az előző vizsgálatokból ismert a syncope oka

- Syncope szívbetegség gyanúja nélkül

- Klasszikus neurogen syncope

14. Szűrés

I. osztály

- ha a családi anamnézisben genetikusan transmittált szívbetegség van

- szívtranszplantációs donorok

- Marfan fenotípus

- Cardiotoxikus chemoterápia megkezdése előtt

- Primer dilatatív cardiomyopathiás betegek elsőfokú rokonai (szülő, testvér, gyerek)

II.b.

- Szisztémás betegség, mely érintheti a szívet

III.

- A lakosságban

- Versenysportolókban szívbetegség gyanúja nélkül.

15. Kritikus állapotú betegek

I. osztály

- haemodynamikai instabilitás

- tompa vagy penetráló mellkasi trauma

- pericardium sérülés gyanúja (katéter, pacemaker elektróda, pericardiocentesis tű) tamponád tüneteivel vagy nélkül

II.a.

- Multiplex trauma

- Súlyos mellkasi trauma utáni követés

III.

- Hemodinamikai instabilitás szívbetegség gyanú nélkül

- Követéses vizsgálatok hemodinamikailag stabil betegekben

- Myocardialis contusio gyanúja stabil betegben, normális EKG-val

16. Felnőtt congenitalis szívbetegség

I. osztály

- klinikai gyanú szívzörej, cyanosis, EKG, röntgen alapján

- ismert congenitalis szívhiba, ha a klinikai kép változik, vagy ha az eredeti diagnózis bizonytalan

- ismételt vizsgálatok a kamrafunkció, az atrioventricularis regurgitáció követésére műtét nélkül vagy után

- a pulmonalis nyomás követése

- műtéti reconstructio vagy palliatio után a residualis hibák diagnózisa és követése

- az interventionalis valvulotomia és radiofrekvenciás ablatio irányítása

II.b.

- Rutin követéses vizsgálat 1-2 évente súlyos congenitalis szívbetegségben, ha klinikai változás nincs

III.

- Ismételt kontroll vizsgálatok nyitott Botallo-vezeték, pitvari septum defectus, kamrai septum defectus vagy coarctatio műtét után és bicuspidalis aorta billentyű esetén klinikai változás nélkül

- Kontroll vizsgálatok enyhe congenitalis szívbetegségben klinikai változás nélkül

III. Terápia

IV. rehabilitáció V. Gondozás

VI. Irodalomjegyzék

  • Ripp RL, Winters WL. Clinical competence in adult echocardiography. ACP/ACC/AHA Statement. Circulation 1990;81:2032-35.

  • Cheitlin MD et al. ACC/AHA guidelines for the clinical application of echocardiography. JACC 1997;29:862-79.

  • Lengyel M, Forster T, Kádár K. Echocardiographia. A Kardiológiai Szakmai Kollégium irányelvei. 2005/I.

  • Cheitlin MD, Armstrong WF, Aurigemma GP et al. ACC/AHA/ASE guideline update for the clinical application of echocardiography: summary article. J. Am. Coll. Cardiol. 2003;42:954-70.

  • Armstrong VF, Pelikka PA, Ryan T et al. Stress echocardiography: recommendations for performance and interpretation of stress echocardiography. J. Am. Soc. Echocardiogr. 1998;11:97-104.

  • A szakmai protokoll érvényessége: 2008. december 31.

    Fejlesztés alatt!