Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Magzati echocardiographiás viszgálatok indikációi

Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium

I. Alapvető megfontolások

1. Jelentőség, alapelvek

Az echocardiographia a csecsemő-gyermekkardiológia alapvető noninvaziv vizsgálóeljárása és az igen korszerű gépek alkalmazása mellett is vizsgálódependens vizsgálómódszer.

A magzati echocardiographia szűrővizsgálatként nem követelmény nemzetközi viszonylatban, és így, hazákban sem. A szülész kollégák által örvendetes módon éppen a magzati echocardiographiát végző gyermekkardiológosuk ösztönzésére ‡rátekintéses - négyüregi“ vizsgálatot végeznek. Ez azonban a szülészeti rutin ultrahang vizsgálathoz (már követelményként is) is hozzátartozik, de nem számít echocardiographiának, hiszen csupán ezen módszer alkalmazásával sok súlyos szívbetegség nem kerülhet felismerésre. A veleszületett szívbetegség szempontjából azonban ‡veszélyeztetett“ magzatoknál feltétlenül indokolt a részletes magzati echocardiographia.

Legfontosabb javallatok: Szülői szívbetegség, vagy családban előfordult szívhiba, anyai diabetes, terratogen ártalom, magzati ritmuszavar, decompensatio, kóros szülészeti

‡négyüregi“ kép, vagy extracardiális anomalia.

2. Definíció

A magzati echocardiographia (ME) során a hasfalon keresztül végezzük a 2DE vizsgálatot az anatómiai feltérképezés mellett a magzati szív haemodynamikájának, ritmuszavarának, keringési elégtelenségének vizsgálatára, kiegészítve a különböző Doppler technikákkal.

Cél

Jelen irányelvek célja a magzati echocardiographiás vizsgálatok optimális kihasználása a költség-haszon elv figyelembevételével és a maximális szakmai színvonal biztosításával a perinatalis és gyermek ellátásban.

Személyi feltételek:

A magzati echocardiographiás vizsgálatokat akkreditált szakemberek végzik. Az akkreditációt pályázat és licenc-vizsgák alapján a Nemzeti Akkreditaciós Bizottság (NEAB) adja ki.

Az echocardiographiás szakemberek kritériumai: A magzati echocardiographiát az a gyermekkardiológus végezheti, aki középszintű vagy magas szintű licenccel rendelkezik. Az echocardiographus szakember felügyeletével echocardiographias vizsgálatot végezhet az a gyermekkardiológiai szakorvosjelölt, aki a megszerzés (tréning) folyamatában van.

A licenc (jogosítvány) megszerzésének feltételei

2. szint (szakértői)

Ez kizárólag magas szakértői szintű vezetővel rendelkező laborban történő képzéssel lehetséges és 100, ellenőrzés mellett végzett vizsgálathoz kötött. Ismerni kell a kóros magzati anatómiai/functionalis eltéréseket, azokat önállóan kell tudni értékelni. Kötelező ismerni a magzati szívbetegségek prognózisát, kezelési-, ellátási folyamatait, a tanácsadás folyamatát. Ehhez szükséges minimálisan eltöltendő idő 3 hó. Tekintettel arra, hogy ezen típusú vizsgálat során azonnal kell véleményt formálni, leletet kiadni, nem érdemes alapszintű kategóriát felállítani. Évente magzati echocardiographiás témákat is érintő tanfolyamon, kongresszuson való részvétel, licenc szerzés előtt leckekönyv vezetése szükséges.

3. szint (magas szakértői)

A képzési idő hat hó, 300 önálló vizsgálat elvégzéséhez kötött. A vizsgálónak naprakész ismeretekkel kell rendelkeznie az egyes szívhibák műthetőségéről, prognózisáról, hiszen a sorsdöntő felvilágosítást a betegségről először ő adja a szülőnek. Ismernie kell a magzati szívritmuszavarok diagnózisát, kezelési stratégiáját. Folyamatos gyermekkardiológiai munka, konzultációs kapcsolat szívsebésszel, szülésszel, genetikussal alapfeltétel. A magzati cardiológiai centrumban folyamatosan történő haemodynamikai, pathologiai, szívsebészeti konferenciákon kell résztvennie. Leckekönyv vezetése szükséges.

A gyakorlati képzés helye, struktúrája:

Gyermek echocardiographiás centrum, ahol a vizsgálómódszerek minden típusa rendelkezésre áll. Feltétel, hogy a képzést 3. Szintű jogosítvánnyal rendelkező, teljes munkaidős gyermekkardiológus echocardiographus szakember vezesse.

Akkreditált echocardiographiás laboratórium:

* A laboratóriumban technikai szempontból korszerű, speciális vizsgálatokra alkalmas készülék szükséges. Legalább évi 1000 vizsgálat elvégzése feltétel. A vizsgálat rögzítése folyamatos videó vagy digitális technikával elengedhetetlen. * A vezetőnek minden típusú gyermek echocardiographiában, 3. szintű jogosítvánnyal kell rendelkeznie, a magzati echocardiographiában jártasnak kell lennie

Echocardiographiás asszisztensek

Asszisztens nélkül az echocardiographiás labor nem működtethető. Speciális tanfolyam nem szükséges, de szakasszisztensi képzettség alapfeltétel. Feladata az orvosi munka segítése, betegadminisztráció végzése, asszisztálás a speciális vizsgálatokban, a gyermekek megnyugtatása.

II. Diagnózis

A vizsgálatok menete:

A beküldő diagnózistól függetlenül teljes körű vizsgálatot kell végezni az anatómia és haemodynamikai viszonyokra vonatkozóan. A véleményt rögtön leletben kell összefoglalni, a lelet kell, hogy a mérési adatokat, leírásokat, és ezek értelmezését is tartalmazza. A leletben a negatívumot is fel kell tüntetni, vagy ha a vizsgálat valamely része, vagy egésze nem értékelhető. Minden vizsgálatot videón, vagy digitálisan rögzíteni kell. A vizsgálatok a tankönyvekben meghatározott metszetek sorrendjét kell követnie.

Magzati echocardiographiás vizsgálatok indikációi

Az indikációk osztályozása:

I. osztály. Egyértelműen ajánlott, hasznos a bizonyítékok, vagy vélemények alapján.

II.a. osztály. A vizsgálat inkább ajánlott, hasznos az ellentmondásos bizonyítékok, vagy vélemények alapján.

II.b. osztály. A vizsgálat hasznossága kevésbé megalapozott a bizonyítékok, vagy vélemények alapján.

III. osztály.Bizonyítékok, vagy általános véleményezés alapján a vizsgálat nem hasznos, sőt ártalmas lehet.

A bizonyítékok osztályozása:

A-szintű bizonyíték: több randomizált klinikai tanulmány, vagy metaanalízis adatai. B-szintű bizonyíték: egy randomizált vizsgálat, vagy nem randomizált vizsgálatok adatai. C-szintű bizonyíték: szakértői vélemények consensusa, esettanulmányok, standard kezelési

tapasztalatok.

Indikációk:

I.osztályú indikációk magzati echocardiographia elvégzésére:

 • A magzat rutin (szülészeti) ultrahang vizsgálata után, ha szív rendellenesség gyanúja merült fel,

 • Klinikai vizsgálat, vagy szülészeti rutin ultrahang vizsgálat során észlelt magzati tachycardia, bradycardia, tartósan fennálló irreguláris ritmus esetén,

 • Ismert anyai, vagy családi rizikó tényező esetén (a szülőknél, testvérnél, vagy elsőfokú rokonságnál), ha azok cardiovascularis betegségek előfordulására hajlamosítanak,

 • Anyai diabetesben,

 • Anyai szisztémás lupus erythematosusban,

 • Magzati differenciálódás szakában őt ért taratogen hatás esetén,

 • A magzat egyéb szervrendszeri rendellenessége esetén, beleértve a kromoszóma anomáliákat is,

 • Transplacentalis kezelés monitorizálására. Korábbi, átmeneti, de jelentős arritmia, vagy aktuálisan előforduló arritmia esetén.

 • II.a. osztályú indikációk

  • Ismeretlen eredetű magzati distress, keringési elégtelenség.

  II.b. osztályú indikációk

  • Anamnesisben előforduló spontán abortusok.

  III. osztályú indikációk (nem indokolt)

 • Alacsony rizikójú terhességben, ha normális a rutin szülészeti ultrahang vizsgálat,

 • Alkalmanként extraszisztoliákban, ha nincs tartós tachycardia, magzati distress, vagy keringési elégtelenség,

 • Extracardialis anomáliákban, ahol a cardiovascularis rendszer vizsgálatának eredménye nem befolyásolja a terhesség folytatására vonatkozó döntéshozatalt, vagy a terhesség kimenetelét.

 • III. Terápia

  IV. Rehabilitáció V. Gondozás

  VI. Irodalomjegyzék

 • Meyer R.A.: Guidline for physician training in fetal echocardiography J.Am.Soc.Echo. 1990, 3:1-8.

 • Recommendations for Fetal Cardiology Practice Europe Fetal Cardiology Working Group of AEPC Newsletter 2003.contributors: L.Allen, J.Dangel,M.Mellande

 • A szakmai protokoll érvényessége: 2008. december 31.

  Fejlesztés alatt!