Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az általános (nem szívsebészeti) műtétek cardiovascularis kockázatának felmérése és aperioperatív kezelés kardiológiai szempontjai

Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium

I. Alapvető megfontolások

A mindennapi klinikai gyakorlatban ismétlődően felmerülő kérdés, hogy a tervezett műtét az adott betegnél elvégezhető-e, megvannak-e a feltételei a műtét elfogadható kockázattal történőelvégzésének. A kockázat megítélése o mint ahogy arról a következőkben részletesen szó lesz o függ a műtéti beavatkozás milyenségétől, ill. a beteg cardiorespiratoricus állapotától.

A műtéti kockázat megítélése o általában o teammunka. A team ‡nagysága“ a beavatkozás bonyolultságától, ill. a beteg állapotától függ. Egyszerű esetben a döntés a sebész és az aneszteziológus konzultációján alapul, míg máskor belgyógyász, kardiológus, pulmonológus stb. közreműködésére is szükség van. A konzílium célja egy vagy több konkrét kérdés megválaszolására irányulhat, a ‡lássa belgyógyász“ szövegű felkérés értelmetlen. A konziliárius véleménye az adott kockázat megítélését segíti elő, annak vállalása vagy elutasítása a beavatkozásban közvetlenül részt vevők felelőssége (sebész, aneszteziológus). Tisztán kell látni, hogy a be nem avatkozásnak, az ‡obszervációnak“ is van kockázata, így elképzelhető, hogy a beavatkozás indikációját felállító szakember más operatív team segítségét is kérheti, akik esetleges nagyobb gyakorlatukkal o vállalható rizikó mellett o képesek a beavatkozás elvégzésére.

Definíciók

‰ltalános sebészeti beavatkozáson (noncardiac surgery) mindazon sebészeti beavatkozásokat értjük, amelyek nem tartoznak a szívsebészet körébe.

A sebészi beavatkozásokat a sürgősséget illetően felosztjuk:

 • sürgős (emergency)

 • sürgető (urgent)

 • választott időben végezhető (elective).

 • A beosztás azon alapul, hogy az időbeni halasztás milyen kockázattal jár. A részletesebb műtéti rizikó felmérése a sürgős beavatkozásoknál nem jön szóba.

  A sebészeti beavatkozások felosztása a beavatkozás kockázata szerint:

 • Nagy kockázatú beavatkozások: pl. idős egyéneken sürgősen végzett nagyobb műtétek, aortán és nagyereken végzett beavatkozások, nagy folyadék-, ill. vérvesztéssel járó műtétek.

 • Közepes kockázatú beavatkozások: pl. intraperitonealis műtétek, carotis-endarteriectomia, ortopédiai beavatkozások, prosztataműtét, fej- és nyaksebészeti beavatkozások.

 • Kis kockázatú beavatkozások: endoszkópiás beavatkozások, katarakta-, ill. emlőműtét, felületes sebészi beavatkozások.

 • II. Diagnózis - III. Kezelés

  A beteg kockázati szintjének megállapítása a klinikai adatok alapján:

 • Nagy kockázatú betegek: pl. idős, polimorbid betegek, akut coronariaszindróma (beleértve a myocardialis infarktust, instabil angina pectorist is) miatt 1 héten belül kezelt betegek, heveny szívelégtelenségben vagy pulmonalis hipertóniában szenvedők, akiknél súlyos ingerképzési és -vezetési zavar áll fenn, illetve súlyos strukturális szívbetegségben (billentyű-, ill. szívizom-elváltozás) szenvednek.

 • Közepes kockázatú betegek: pl. akiknél a kórelőzményben szívinfarktus, ill. szívelégtelenség szerepel (>1 hónap), enyhe angina pectorisról számolnak be, pitvarfibrillációjuk van, EKG-n patológiás Q-hullám látható, cukorbetegek, nem kellően kontrollált hipertónia-, agyi történésük volt, vesefunkciójuk beszűkült, funkcionális kapacitásuk (lásd később) alacsony.

 • Kis kockázatú betegek: mindazok, akiket fentebb nem soroltunk fel.

 • Funkcionális kapacitás

  A beteg funkcionális kapacitása azzal a tevékenységgel jellemezhető, amelyet a beteg panasz nélkül végre tud hajtani. A teljesítmény jól jellemzi a cardiorespiratoricus állapotát. A funkcionális kapacitást a MET-tel (metabolic equiqulent) mérjük.

  ?2 MET Személyi higiéné elvégzése, önálló evés,tisztálkodás, öltözködés, a lakáson belüli járkálás
  3o4 MET A ház körüli tevékenység ellátása, takarítás, ágyazás, mosogatás
  4o5 MET Néhány kg-os csomaggal fél emelet megtétele, kertészkedés, közösülés
  5o6 MET Kocogás, úszás, páros tenisz
  >7 MET Síelés, squash, teniszezés (nem páros, hanem ‡single“ játék)

  A műtéti teherbírás szempontjából a 4 MET vagy annál jobb funkcionális kapacitást kedvezőnek tartjuk.

  Speciális cardiovascularis állapotok preoperatív jelentősége és ellátása

  Hipertónia

  Amennyiben a szisztolés vérnyomás eléri vagy meghaladja a 180 és/vagy a diasztolés 110 Hgmm-es értéket, a vérnyomás preoperatív rendezése kívánatos. Amennyiben a műtét sürgős, gyorsan ható szer alkalmazása javasolt, míg elektív beavatkozásnál lassabban ható szerek jönnek szóba. Több adat ismeretes arra vonatkozóan, hogy a béta-blokkoló kezelés csökkenti a perioperatív ischaemiás szövődmények előfordulási gyakoriságát, ezért első lépésben antihipertenzív gyógyszerként alkalmazandók.

  Billentyűbetegségek

  A tüneteket okozó, súlyos billentyűszűkület(ek), pl. mitralis stenosis, aortastenosis stb., jobban emelik a perioperatív szövődmények (szívelégtelenség, sokk) kialakulásának a kockázatát, mint a billentyűelégtelenség. Sok esetben o elektív beavatkozások esetén o javasolt lehet a billentyűhiba előzetes korrekciója.

  Szívizombetegségek

  Mind a dilatatív, mind a hipertrófiás cardiomyopathia növeli a perioperatív szívelégtelenség valószínűségét. A műtét előtt az optimális kezelés beállítása, a hemodinamikai eltérések lehetséges korrekciója javítja a prognózist.

  Ingerképzési és ingervezetési zavarok

  Az ingerképzési zavarok jelentőségét az alapbetegség határozza meg. A strukturális szívhibákhoz, ill. csökkent balkamra-funkcióhoz társuló, hemodinamikai következménnyel járó ingerképzési zavarok kezelése jön elsősorban szóba. A gyakori, de tüneteket nem okozó kamrai vagy pitvari extrasystolia, pitvarfibrilláció, nem tartós kamrai tachycardia sem kezelést, sem az átlagosnál szorosabb posztoperatív monitorozást nem igényel. A pacemakerkezelés indikációja megegyezik az eszköz beültetésének általában elfogadott javallatával, a műtéti beavatkozás miatt ideiglenes pacemakerindikáció ritkán jön szóba.

  A műtéti alkalmasság megítélése ischaemiás szívbetegség gyanúja esetén vagy revascularisatiós beavatkozás után

  Amennyiben a beteg ischaemiás jellegűmellkasi panaszokról számol be, vagy a műtéti revascularisatio 5 évnél régebben történt, akkor további részletes kardiológiai kivizsgálás (terheléses EKG, szívultrahang) indokolt. A koronarográfia csak igen válogatott esetekben jön szóba. A vizsgálatok eredménye a perioperatív komplikációkat és ezzel kapcsolatban a műtéti indikációt befolyásolhatja. Amennyiben a beteg kórelőzményében 5 éven belül végzett revascularisatiós beavatkozás szerepel és panaszmentes, akkor további speciális vizsgálatok nem szükségesek.

  Nincs adat a tervezett műtét előtt elvégzett revascularisatiós beavatkozások (PCI, CABG) kockázatcsökkentő hatásáról.

  Perkután coronariaintervenció (PCI) után a kombinált thrombocytaaggregációs kezelés (aszpirin

  + clopidogrel) növeli a perioperatív vérzések gyakoriságát, a kezelés elhagyása vagy megszakítása stenttrombózis veszélyével jár. A kombinált thrombocytaaggregációs kezelést minimálisan 4 hétig, optimálisan 9o12 hónapig kell folytatni az elektív sebészi beavatkozások előtt. Sürgős sebészi beavatkozás esetén a lehető legrövidebb időre szabad csak felfüggeszteni a kombinált thrombocytaaggregáció-gátlást.

  Sebészi beavatkozás pacemakert (PM) vagy intracardialis defibrillátort (ICD) viselő betegeknél

  A sebészi beavatkozás során alkalmazott elektrokauter zavarhatja a PM, ill. az ICD működését. A beavatkozás idejére az ICD kikapcsolása, ill. az elektrokauter alkalmazásának mellőzése javasolt.

  Sebészi beavatkozás krónikus antikoaguláns kezelésben részesülő betegeknél

  A krónikus antikoaguláns (chr. ac.) kezelés felfüggesztése a sebészi beavatkozások esetén alapos megfontolást igényel, és a teendőket az határozza meg, hogy a beteg a thromboemboliás komplikációk szempontjából milyen rizikóval rendelkezik.

  Kicsiny thromboemboliás rizikójú betegeknél (pl. aorta bileaflet műbillentyű esetén, sinusritmusban, több mint 3 hónappal a szívműtét után) a chr. ac. terápiát felfüggesztjük, ill. az adag mérséklésével érjük el, hogy a műtét idejére az INR 1,3o1,5 között legyen. A műtéti utóvérzés rizikóját mérlegelve 12o24 óra után nem preventív, hanem terápiás dózisú, alacsony molekulatömegű heparinkezelést (LMWH) adunk, egyidejűleg a kumarin fenntartó adagjának elkezdésével. Az LMWH-kezelést a terápiás INR-érték eléréséig folytatjuk (2o3 nap).

  Közepes thromboemboliás rizikójú betegeknél (pl. 1o6 hónap között lezajlott thromboemboliás esemény) az orális chr. ac. kezelés elhagyását követően profilaktikus adagban LMWH adása célszerű12 óránként, amelyet a beteg a műtétet megelőzően 12 órával kap utoljára. A műtéti utóvérzés rizikóját mérlegelve 12o24 óra után alacsony molekulatömegűheparinkezelést (LMWH) adunk, egyidejűleg a kumarin fenntartó adagjának elkezdésével. Az LMWH-kezelést a terápiás INR-érték eléréséig folytatjuk (2o3 nap).

  Nagy thromboemboliás rizikójú betegek (ide tartozik általában az egyéb műbillentyűs beteg, pitvarfibrilláció stb.), akiknél mind a heparinkezelés vagy az LMWH-terápia testsúlynak megfelelő, terápiás dózisban alkalmazható. A heparin esetén 1300 E/óra folyamatos infúzióban, hogy a PTI a terápiás tartományba essen. A heparininfúziót a műtét előtt 5 órával felfüggesztjük. Amennyiben LMWH-t alkalmaztunk, a műtét előtt 12 órával kell a kezelést megszakítani. A műtét után 12o24 órával a heparin-vagy az LMWH-terápiát ismételten elkezdjük a kumarin egyidejű alkalmazása mellett. A cél INR-érték elérésekor a kettős kezelést abbahagyjuk.

  A kardiális állapot megítélését segítő nem invazív vizsgálatok

  EKG Az EKG a kardiológiai vizsgálat része. A vizsgálat preoperatív elvégzése indikált.

  Balkamra-funkció meghatározása

  Az általános sebészeti beavatkozások esetén a nyugalmi balkamra-funkció prediktív jelentősége a perioperatív ischaemiás események tekintetében kevéssé bizonyított. A balkamra-funkció preoperatív meghatározása (az esetek döntő többségében szív-ultrahangvizsgálattal végezzük el a balkamra-funkció meghatározását) az alábbi esetekben indokolt:

 • aktuálisan fennálló vagy az anamnézisben szereplő szívelégtelenség és korábbi szívinfarktus után ;

 • ismeretlen okú dyspnoe fennállásakor a panaszok tisztázása céljából a preoperatív kivizsgálás részeként az echokardiográfia elvégzése indokolt;

 • szívzörej, pitvarfibrilláció és bal Tawara-szár-blokk, valamint 70 év felett a vizsgálat ugyancsak indokolt.

 • Terheléses vizsgálat

  A terheléses vizsgálat a koszorúér-betegség nem invazív diagnosztikája szempontjából fontos, alkalmas a funkcionális kapacitás objektív lemérésére is. A vizsgálat során vagy dinamikus terhelést, vagy a coronariakeringést befolyásoló farmakológiai terhelést alkalmazunk, ill. a módszernek megfelelő leképezési módszert veszünk igénybe (EKG, izotópperfúzió, echokardiográfia). A részleteket illetően utalunk a Kardiológiai Szakmai Kollégium megfelelőirányelveire. A koszorúér-betegség növeli a nagy kockázatú beavatkozások (pl. vascularis műtétek) perioperatív szövődményeit.

  Koronarográfia indokolt:

 • ha a nem invazív vizsgálatok magas rizikójú koszorúér-betegségre utalnak;

 • gyógyszeres kezeléssel nem vagy nem kellően befolyásolható anginás panaszok esetén;

 • akut coronariaszindróma esetén, közepes vagy magas rizikójú sebészi beavatkozást megelőzően.

 • Koronarográfia mérlegelendő:
 • közepes rizikóra utaló klinikai adatok esetén érsebészeti beavatkozás előtt;

 • a nem invazív vizsgálatok közepes vagy súlyos ischaemiát igazolnak, és a balkamra-funkció csökkent;

 • közepes rizikójú betegek esetén magas rizikójú sebészi beavatkozás előtt, ha a nem invazív vizsgálatok eredménye kétséges;

 • sürgős sebészeti beavatkozás szükségessége esetén, akut myocardialis infarktusban.

 • A preoperatív időszakban alkalmazott kezelés szempontjai

  Koszorúér-revascularisatio

  A koszorúér-revascularisatiós műtét (CABG), ill. PCI indikációira vonatkozóan hivatkozunk a Kardiológiai Szakmai Kollégium megfelelő szakmai irányelveire. Önmagában az általános sebészi beavatkozás miatti kockázat nem képezi revascularisatiós beavatkozás indikációját. A koronarográfia során igazolt súlyos koszorúér-betegség műtéti vagy katéterterápiás revascularisatiója magas rizikójú sebészi beavatkozások esetén indokolt.

  Béta-blokkoló kezelés

  A perioperatív ischaemiás események megelőzésében jelentős szerepe van a béta-blokkoló terápiának. Optimálisan hetekkel, napokkal a műtéti beavatkozás előtt célszerű a kezelést megkezdeni, az adag fokozatos titrálásával érjük el, hogy a nyugalmi szívfrekvencia 50o60/min között legyen.

  A béta-blokkoló kezelés az alábbi esetekben indokolt:

 • angina pectoris, hipertónia, tüneteket okozó szívritmuszavarok kezelése;

 • a preoperatív vizsgálatok alapján közepes vagy nagy rizikójú betegeknél, akiknél érsebészeti beavatkozás történik;

 • minden ischaemiás szívbeteg esetén, ill. olyan egyéneknél, akiknél a rizikófaktorok halmozottan fordulnak elő.

 • Anesztézia

  A műtéti érzéstelenítés céljára számos anesztetikum áll rendelkezésre, ezek mindegyikének cardiodepressiv hatása van. A műtéti érzéstelenítés optimális formájának megválasztása az aneszteziológus kompetenciája. A nem megfelelő műtéti érzéstelenítés növeli a műtéti megterhelést, fokozza a myocardiumischaemia kialakulásának kockázatát.

  Intra- és perioperatív ST-szakasz-monitorozás

  A megfelelő eszközzel végzett intra- és perioperatív ST-szakasz-monitorozás alkalmas eszköz a silent és a tünetekkel járó ischaemiás epizódok rögzítésére, ill. prediktív értéke van a perioperatív myocardialis infarktus, ill. a hirtelen halál tekintetében.

  Perioperatív fájdalomcsillapítás

  A beteg által szabályozható intravénás és/vagy epiduralis fájdalomcsillapítás hatékony módszere a posztoperatív katecholamin-túlprodukció elkerülésének, ezen keresztül a perioperatív ischaemiás történések megelőzésének.

  A normális testhőmérséklet biztosítása

  Azon betegeknél, akiknél normotermia biztosítható a levegődirekt melegítésével, a perioperatív cardiovascularis szövődmények száma kisebb, mint akik csak a szokásos posztoperatív ellátásban részesültek.

  A perioperatív myocardialis infarktus diagnózisa

  A perioperatív myocardialis infarktus diagnózisa a klinikai tüneteken, az EKG-változáson, ill. a laboratóriumi paraméterek (biomarkerek) változásán alapul. Az EKG-változás megítélésére legalább 4 EKG-felvétel elkészítése szükséges: 1 preoperatív, 1 közvetlen posztoperatív felvétel, ill. a posztoperatív időszak első 2o3 napján 1o1 felvétel. A ma számításba jövő biomarkerek közül a CK-MB, ill. a kardiospecifikus troponin- (T, ill. I troponin) meghatározások jönnek szóba.

  IV. Rehabilitáció V. Gondozás

  VI. Irodalomjegyzék

 • Eagle, K.A.(chair); Berger, P.B., Calkins, H., Chaitman, B.R., et al.: ACC/AHA Guideline Update for Perioperative Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery - Executive Summary. Circulation, 20020;105:1257o1267.

 • Hirsch, J., Fuster, V., Ansell, J., Helperin, J. L.: American Heart Association/American College of Cardiology Foundation Guide to Warfarin Therapy. J Am Coll Cardiol 2003;41:1633o1652.

 • A Kardiológiai Szakmai Kollégium Szakmai Ajánlása: Terheléses kardiológiai vizsgálómódszerek ischaemiás szívbetegségben (összeállította: Jánosi, A., Balogh, I., Forster, T., Szilvási, I.).

 • A Kardiológiai Szakmai Kollégium Szakmai Ajánlása: Thromboemboliák megelőzése és kezelése; műbillentyűvel élők antitrombotikus gondozása (összeállította: Lengyel, M., Kiss,

 • R. G.).
 • A Kardiológiai Szakmai Kollégium Szakmai Ajánlása: A stabil angina pectoris. (összeállította: Czuriga I., Jánosi A.).

 • A szakmai protokoll érvényessége: 2008. december 31.

  Fejlesztés alatt!