Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

A fekélybetegség: a nyombél- és a gyomorfekély ellátási protokollja

• Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium •

Cél

 • A fekélybetegek lehető legkorszerűbb, legracionálisabb kivizsgálási és kezelési algoritmusának ismertetése, amelynek révén a felesleges vizsgálatokat el lehet kerülni, a szükséges vizsgálatok el nem hagyhatók, a terápia a leghatásosabb és a beteg állapotához adaptált.
 • További cél, hogy a szövődmények kockázata a lehető legminimálisabbra csökkenjen, és a kezelés indikációja és mibenléte a legnagyobb valószínűséggel meghatározható és alkalmazható legyen.

Az ellátás indoka és a kórkép főbb jellemzői

 • A fekélybetegség népbetegség. A felnőtt lakosok kb. 1,5-1,8%-a fekélyhordozó egyidejűleg. Az életút során az átmeneti vagy tartós fekélyhordozás esélye kb. 10%.
 • A fekélybetegség ma elismerten legfontosabb patofiziológiai faktora a Helicobacter pylori (H. pylori) nevű Gram-negatív baktérium. Hazánkban a felnőtt lakosok kb. 60-65%-a H. pylori fertőzött. A H. pylori fertőzötteknek ugyanakkor kb. 15%-ban alakul ki fekélybetegség életútjuk során.
 • A H. pylori gyógyszeres kiirtása a gyomorból, az ún. eradicatiós kezelés a fekély szanálódásán túl a recidívák esélyét is jelentősen csökkenti, tehát a fekélybetegség végleges gyógyulásával jár.
 • Ha fekélybetegeknél a H. pylori eradicatio nélkül, savszekréció-gátlókkal történik a terápia, akkor a gyógyult fekély kiújulásának esélye kb. 80% két éven belül (fenntartó kezelés nélkül). A H. pylori eradicatiója után, a sikeresen gyógyult fekély kiújulási esélye 5-6% csupán 1-2 éven belül (fenntartó kezelés nélkül is).
 • A gyomor- és nyombélfekély formái és kóroki háttere:
  1. H. pylori asszociált fekély.
  2. NSAID indukálta fekély.
  3. Stresszfekély (politraumatizáltakban, égési sérülés után, nagy műtéteket követően, intenzív terápiás osztályon kezelteknél).
  4. Zollinger-Ellison-szindróma talaján kialakult fekély.
  5. H. pylori negatív speciális fekélyek: parietalis sejtek genetikusan determinált hyperplasiája talaján, Crohn-betegségben kialakuló fekélyek, toxikus eredetű és citosztatikus kúra során kialakuló fekélyek, vírusinfekciók (pl. CMV-fertőzés) miatti fekélyek.
 • Hazánkban a fekélybetegek kb. 80-85%-a H. pylori asszociált fekélybetegségben szenved, az esetek kb. 20%-ában NSAID-kezelés áll a háttérben. A gyakorlati ellátási protokollban tehát elsősorban e két főbb fekélytípus diagnosztikus és kezelési módszerének bemutatása indokolt.

A fekélybetegség diagnosztikájának és kezelésének alapelvei

 • A nyombél- és gyomorfekély diagnózisának alapmódszere a felső panendoszkópia.
 • Gyomorröntgen-vizsgálat csak a gyomorürülés zavarának gyanúja esetén indokolt.
 • Nyombélfekély esetén az egyetlen alkalommal végzett endoszkópia, illetve a nyombélfekély bizonyítása elégséges, a továbbiakban a diagnosztika célja a H. pylori status tisztázása.
 • Újabb endoszkópos vizsgálat korábban már bizonyított nyombélfekély esetén csak ún. alarm jelek (nagyfokú fogyás, anémia, gyomorürülési zavar), illetve vérzéses szövődmény esetén indokolt.
 • Gyomorfekély esetén hisztológiai vizsgálattal kiegészített endoszkópos ellenőrzés kötelező az első észlelést követő 4-6. héten és a kezelés 3. hónapjának végén is. Ha a fekély hisztológiailag malignus vagy súlyos dysplasia szövettani jelei észlelhetők, illetve a gyomorfekély nem gyógyult meg a kezelés 3. hónapjának végéig, akkor a gyomorműtét indokolt.
 • Korábban endoszkóppal kimutatott duodenalis ulcus (DU) esetében a H. pylori tesztelésére az ureakilégzési teszt (UBT) javasolt. A szerológiai módszerek csak kivételes esetben jönnek szóba (oka: a H. pylori eradikálódása után a szerológiai lelet még 6-12 hónapig is álpozitív maradhat).
 • Az eradicatiós kúra eredményének ellenőrzésére nyombélfekélyeseknél az UBT a választandó módszer, gyomorfekély esetén az ellenőrző endoszkópiához csatolt rapid ureázteszt (RUT) és a hisztológiai vizsgálat együttesen. A beteg H. pylori pozitívnak tekintendő akár a RUT, akár a hisztológia H. pylori jelenlétét jelzi.
 • Az eradicatiós kezelést a nemzetközi irodalom által bevált módszerrel javasolt végezni, első lépcsős kezelésként akár a PPI (omeprazol vagy lanzoprazol vagy pantoprazol vagy rabeprazol) alapú kettős antibiotikus kúra, akár az RBC alapú kúrák választhatók. Penicillinallergia esetén amoxicillin nem adható. A döntésnél figyelembe kell venni a hazánkban magas (30-40%-os) metronidazol primer rezisztencia tényét is.
 • Sikertelen első lépcsős kezelést követően újabb empirikus eradicatiós kúra javasolt az ún. második lépcsős négyes kezeléssel (PPI, bizmut, tetraciklin, metronidazol).
 • Eradicatiós kezelést kizárólag bizonyítottan H. pylori pozitív esetekben indokolt végezni.
 • Eradicatiós kezelést bármely orvos (háziorvos is) végezhet, aki a korszerű diagnosztikai és terápiás ismeretek birtokában van.
 • Az eradicatiós kúrák után, illetve H. pylori negatív fekélybetegeknél alapkezelésként hatékony savszekréció-gátló kezelést indokolt alkalmazni 1-3 hónapig. A hatékony savszekréció-gátló kezelés alap- vagy emelt dózisú (2x standard dózis) PPI-kezelés vagy terápiás, illetve emelt dózisú (2x standard dózis) H2-receptor gátló (H2RA szerek: ranitidin, famotidin, nizatidin) kezelés egyaránt lehet.
 • A PPI alapú eradicatiós kúrát célszerű 4-6 hetes PPI-tartalmú savszekréció-gátlással folytatni, ezután váltható át a kezelés H2RA szerre.
 • Sikeres eradicatio és fekélygyógyulás után ún. posteradicatiós panaszokkal (reflux és ulcus típusú dyspepsia) számolhatunk az esetek kb. 30-40%-ban. Ilyen esetekben - individuálisan, a panaszok elemzése után - 3-6 hónapig fenntartó (1x standard dózisú PPI, vagy 0,5x standard dózisú H2RA) savszekréció-gátló kezelést javasolt alkalmazni.
 • NSAID indukálta fekélyes betegeknél az NSAID lehetőség szerinti elhagyására kell törekedni, a szükséges kezelés a H. pylori statustól függően ezzel párhuzamosan végezhető. Ha az NSAID-kezelés nem hagyható el, akkor a már kialakult fekély gyógyítására a PPI-kezelés az ajánlatos, sőt a beteget folyamatos PPI-védő kezelésben indokolt részesíteni az NSAID-kezelés teljes időszakában.

A H. pylori eradicatiós kezelés javallatai bizonyítottan H. pylori pozitív betegeknél

 • DU és GU akut szaka;
 • DU és GU krónikus, tünetmentes szaka;
 • vérző DU- és GU-betegnél, a primer haemostasis biztosítása után.
 • Fekélybetegek esetében az eradicatiós kúra megindítása a H. pylori pozitivitás kimutatásának mellőzésével nem indokolt!

Műtéti javallat DU esetén

 • Perforáció;
 • pylorus stenosis;
 • komplex endoszkópos és gyógyszeres kezeléssel nem uralható vérzés.

Innovációs igények

 • Korszerű endoszkópos eszközpark (évi 30-35 000 hazai ulcusbeteg diagnosztikájának biztosítása);
 • endoszkópos biopsziás mintavételi lehetőség;
 • automata endoszkópsterilizáló berendezés (20 min. sterilizálás);
  • egy óra alatt 1 endoszkóppal 2-3 vizsgálat végezhető) a sterilizálási elvek és szabályok betartásával!)
 • rapid ureázteszt (RUT);
 • ureakilégzési teszt (UBT);
 • szövettani vizsgálati háttér (sz. e. immunhisztokémiával);
 • H. pylori tenyésztés és rezisztenciavizsgálat lehetősége minden megyében;
 • a H. pylori eradicatióhoz szükséges összes gyógyszer elérhetősége, a gasztroenterológus szakorvos által javasolt eradicatiós kúra magas, lehetőség szerint 90%-os tb-támogatása;
 • a savszekréció-gátláshoz szükséges gyógyszerek hozzáférhetősége.

Választandó hatóanyagok

 • H. pylori eradicatiós kezelés: ld. táblázat.
 • Savszekréció-gátló kezelés
  • Protonpumpa-bénítók:
   • lanzoprazol
   • omeprazol
   • pantoprazol
   • rabeprazol
  • H2-receptor gátlók:
   • famotidin
   • nizatidin
   • ranitidin
 • Felszíni bevonószer:
  • sucralfát

A kórkép becsült esetszáma

 • 150 ezer fekélybeteg egyidejűleg az országban (kb. 60-70% H. pylori pozitív).

1. táblázat Helicobacter pylori eradicatio céljára több tanulmányban hatékonynak bizonyult gyógyszer-kombinációk (metaanalízis - nemzetközi és hazai adatok)

Gyógyszerek kezelés időtartama
Protonpumpagátló alapú hármas kezelésProtonpumpagátló alapú hármas kezelésProtonpumpagátló alapú hármas kezelés
PPI x 2Amoxicillin 1000 mg x 2Clarithromycin 500 mg x 27 nap
PPI x 2Amoxicillin 1000 mg x 2Metronidazol 4-500 mg x 2-37 nap
PPI x 2Clarithromycin 500 mg x 2Metronidazol 4-500 mg x 2-37 nap
Ranitidin-bizmut-citrát alapú hármas kezelésRanitidin-bizmut-citrát alapú hármas kezelésRanitidin-bizmut-citrát alapú hármas kezelés
RBC x 2Amoxicillin 1000 mg x 2 Clarithromycin 500 mg x 27 nap
RBC x 2Amoxicillin 1000 mg x 2 Metronidazol 4-500 m x 2-37 nap
RBC x 2Clarithromycin 500 mg x 2Metronidazol 4-500 mg x 2-37 nap
Ranitidin-bizmut-citrát alapú kettős kezelésRanitidin-bizmut-citrát alapú kettős kezelésRanitidin-bizmut-citrát alapú kettős kezelés
RBC x 2Clarithromycin250-500 mg x 214 nap
Klasszikus hármas kezelésKlasszikus hármas kezelésKlasszikus hármas kezelés
Bizmut (CBS vagyTetraciklin 500 mg x 414 nap
Subsalicylat x 4)Metronidazol 4-500 mg x 2-3
Négyes kezelésNégyes kezelésNégyes kezelés
PPI x 2Bizmut x 4Tetraciklin 500 mg x 47 nap
Metronidazol 4-500 m x 2-3

Megjegyzés: A táblázatban szereplő gyógyszeradagok a felnőttek kezelésére vonatkoznak.Fejlesztés alatt!