Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Reprodukciós elégtelenség genetikai kivizsgálása

Készítette: A Klinikai Genetikai Szakmai Kollégium

I. Alapvető megfontolások

1. A protokoll alkalmazási területe

Genetikai kivizsgálás elsősorban a primer sterilitás, valamint az ismételt vetélés azon eseteiben indokolt, amelyek hátterében nem deríthető ki a hagyományos meddőségi kivizsgálás során egyértelműen nem genetikai eredetű nőgyógyászati, vagy andrológiai tényező. Szekunder sterilitás kivizsgálása során korai petefészek elégtelenség esetén merülhet fel genetikai vizsgálat indokoltsága.

2. A protokoll bevezetésének feltétele

a protokoll megismertetése szülész-nőgyógyászokkal, valamint andrológusokkal és humán/klinikai genetikusokkal, akik a női és férfi eredetű meddőség kivizsgálásával és kezelésével foglalkoznak, illetve ilyen esetekben tanácsot adnak.

Ezen szakemberek feladatai a következők:

 • a meddőség eredetének kivizsgálása (andrológiai, nőgyógyászati, endokrinológiai, valamint cytogenetikai és molekuláris genetikai vizsgálatok elvégzése, illetve elrendelése)

 • ismételt vetélés hátterének kivizsgálása (nőgyógyászati, endokrinológiai, valamint cytogenetikai és molekuláris genetikai vizsgálatok elvégzése, illetve elrendelése)

 • a genetikai háttér ismeretében genetikai tanácsadás, felvilágosítás

 • a laboratóriumi háttér és kapacitás regionális elérhetőségének biztosítása (cytogenetikai és molekuláris genetikai laboratórium országos hálózat megteremtése) személyi feltételek biztosítása (szakemberképzés, reprodukciós-genetikai tanácsadás országos hálózat kiépítése) személyi és működési költségek biztosítása

  3. Definíció

  A ‡reprodukciós elégtelenség“ fogalomkörébe tartoznak a férfi és női eredetű meddőség különböző formái, valamint az ismétlődő vetélés, amennyiben ennek hátterében nem deríthetőki egyértelmű nőgyógyászati, vagy andrológiai tényező. Meddőségről (sterilitás) akkor beszélünk, ha rendszeres, fogamzásgátlástól mentes házasélet ellenére egy év alatt nem jön létre terhesség. Amennyiben előzőleg sem jött létre terhesség, primer sterilitásról, amennyiben az anamnézisben terhesség szerepel, szekunder sterilitásról beszélünk. Ismétlődő vetélésről két vagy több vetélés/magzati elhalás esetén beszélünk.

  4. Incidencia:

  A primer sterilitás gyakorisága 10-15%-ra tehető, az ismétlődő vetélés gyakorissága 0,5-1% közötti a reproduktív életkorban lévő házaspárok esetén.

  5. 1. A női meddőség lehetséges okai:

  A női meddőség okai funkcionális, vagy organikus eredetűek lehetnek. A funkcionális okok közé az endokrin működés vagy a peteérés zavarai, az organikus okok közé a reprodukcióban részt vevő szervek egyéb betegségei tartoznak, pl. petevezeték-elzáródás, méhfejlődési rendellenességek.

  Funkcionális okok:

 • a hypothalamus működésének zavara

 • hypophysis eredetű meddőség

 • petefészek eredetű meddőség

 • anovulatiós infertilitás

 • mellékvese eredetű meddőség

 • pajzsmirigy eredetű meddőség

 • psychés eredetű meddőség

 • Organikus okok:

 • Petevezeték eredetű meddőség

 • Kismedencei endometriosis

 • Az uterus myomája

 • Intrauterin adhaesio

 • A cervixnyák rendellenességei

 • Hüvelyfejlődési rendellenesség

 • 5.2. Az andrológiai eredetű meddőség okai:

 • praetesticularis okok:

 • o chromosomalis

 • o hormonális

 • o erectilis dysfunctio

 • o ejaculatio zavarai

 • testicularis okok:

 • o congenitalis (criptorchismus, immotilis cilia syndroma) o orchitis

 • o vascularis (torsio, varicocele)

 • o antispermatogén ágensek (kemoterápia, irradiatio, stb)

 • Posttesticularis okok: o obstructiv (vas deferens)

 • o mellékhere-gyulladás

 • o immunológiai eredetű

 • A meddőség hátterében 25%-ban andrológiai, 25%-ban ovulatórikus, 20%-ban tubarius és 20%-ban egyéb okok állnak. A jelenleg alkalmazott kivizsgálási protokollok alapján a meddőpárok 10%-a a nem tisztázott hátterű csoportba kerül.

  A sterilitás megállapítása után, az asszisztált reprodukciós kezelés megkezdése előtt a házaspár kivizsgálásának menetével az asszisztált reprodukciós protokollok foglalkoznak, amelyek azonban nem térnek ki a különböző genetikai vizsgálatok szükségességére. Ennek eldöntésére, a nyilvánvalóan nem genetikai okok kivételével, a házaspárokat a genetikai tanácsadóba indokolt küldeni.

  II. Diagnózis

  1. Genetikai vizsgálatokra az alábbi esetekben lehet szükség:

  1.1. Női eredetű meddőség (a meddőségi esetek mintegy 50-60%-a)

 • Primer/secunder/oligoamenorrhoea eseteiben cytogenetikai vizsgálat indokolt, amennyiben a nőgyógyászati és endokrinológiai kivizsgálás során más ok nem igazolódott. Hypogonadotróp-hypogonadismus esetén cytogenetikai vizsgálat nem indokolt. [KAL1 vagy más felmerülő gén vizsgálata jelenleg Magyarországon a rutin diagnosztikában nem elérhető.]

 • Korai petefészek elégtelenség (POF) olyan állapot, melyet amenorrhoea, hypoösztrogenizmus, emelkedett gonadotropin-szint és infertilitás jellemez, és a 40. életév előtt következik be. A korspecifikus incidencia 40 éves kor alatt 1:100, míg 30 éves kor alatt 1:1000. Oka lehet a már pubertas idején észlelhető alacsony follikulus-szám (pl. tiszta gonad-dysgenesis, 46,XX gonad-dysgenesis, thymus aplasia/hypoplasia), ill. az acceleralt folliculus atresia (pl. Turner-syndroma, X-chromosoma mozaicizmus, X chromoszóma deléciója, kiegyensúlyozott translocatio, fragilis-X (FMR-1 gén) premutáció, galactosaemia). A secunder amenorrhoeás betegek 4-18%-a szenved a petefészkek korai kimerülésében. A POF sporadikus előfordulása esetén 1,6%, míg familiáris halmozódásnál 16%-ban kell az FMR-1 gén premutációjára számítani. A korai petefészek elégtelenségben cytogenetikai vizsgálata indokolt. A cytogenetikai vizsgálatok negativitása esetén más betegségekre irányuló (pl. fragilis-X, dystrophia myotonica) vizsgálatok egyedileg mérlegelendők [ilyenekre jelenleg csak korlátozottan van lehetőség].

 • Az 1. táblázat összefoglalja a női eredetű meddőség lehetséges genetikai okait

  ‹ Chromosoma-eltérések

 • o Nemi chromosomák 45,X; mozaik 45,X; Xq isochromosoma; del(Xq); del(Xp); stb. Gonád dysgenesis Y-sejtvonallal X-autosoma translocatio 47,XXX; mozaikosság

 • o Autosomalis Robertson-translocatio Reciprok translocatio Inversio

 • ‹ Génmutációk

 • o X-hez kötött FRAXA

 • Kallmann syndroma Teljes androgén insensivitás syndroma
 • o Autosomalis Monogénesen öröklődő súlyos anyagcserebetegségek részjelensége Gonadotropin-receptorok genetikai defektusai GnRH receptor genetikai defektusa Egyéb

 • A 2. táblázat összefoglalja a női eredetű meddőség esetén elvégezhető genetikai vizsgálatokat

  Amenorrhoea (primer, secunder és POF) Kimutatható eltérés nélkül ismételt vetélés esetén
  Karyotypus + + +
  FRAXA* + (POF esetén) + (‡poor responder“-ek esetén) -
  CFTR* - + (a partner CFTR mutáció hordozó statusa esetén) -

  * Ezekre egyedi mérlegelés után (pl. pozitív családi anamnézis) kerülhet sor.

  1.2. Andrológiai eredetű meddőség (a meddőségi esetek mintegy 40-50%-a)

  Az andrológiai eredetű meddőség hátterében az esetek mintegy 5%-ában áll chromosomalis ok, amely azoospermia esetén 15%-ra emelkedik. A legtöbb esetben Klinefelter syndroma, vagy a nemi chromosomák egyéb szám-, vagy szerkezetbeli eltérése áll a férfi eredetűmeddőség hátterében. TESE, illetve ICSI kezeléssel elért terhesség esetén ezek a rendellenességek mintegy 1,5%-ban öröklődhetnek.

  Az 3. táblázat összefoglalja az andrológiai eredetű meddőség lehetséges genetikai okait

  Chromosoma-eltérések

 • o Nemi chromosomák 47,XXY; 47,XYY; 46,XX és 45,X férfiak, stb. Strukturális Y chromosoma-eltérések

 • o Autosomalis Robertson-translocatio Reciprok translocatio Inversio Egyéb eltérések

 • Génmutációk

 • o Y-hoz kötött Yq11 mikrodeléciók

 • o X-hez kötött Kallmann syndroma Teljes androgén insensivitás syndroma

 • o Autosomalis CFTR mutációk

 • Monogénesen öröklődő súlyos anyagcserebetegségek részjelensége Gonadotropin-receptorok genetikai defektusai Egyéb

  A meddőség androgén eredetének megállapításához első lépésként spermavizsgálat és urológiai/andrológiai vizsgálat végzendő. A nyílvánvalóan nem genetikai okok kizárása után az alábbi genetikai vizsgálatok végzendők:

 • Nem-obstructiv azoospermia, ill. 20 millió/ml alatti spermiumszám esetén chromosoma vizsgálat indokolt. [Bár a férfi infertilitást elsősorban a spermavizsgálattal jellemezzük, hangsúlyzni kell, hogy ép sperma lelet mellett is előfordulhat genetikai eredetű infertilitás. Jelenleg arra nincs mód, hogy minden betegnél megtörténjen a chromosomaanalízis. Javasolt azonban 3 sikertelen IVF/ICSI beavatkozás után, vagy más, az anamnézis alapján felmerülő, s a genetikai tanácsadó által eldöntendő okok miatt normospermia esetén is a chromosomavizsgálat elvégzése.] Amennyiben a chromosomavizsgálat nem igazol eltérést, nem-obstructiv azoospermia és 5 millió/ml alatti spermiumszám esetén az Y chromosoma mikrodeléció (AZF mutációk) analízise végzendő.

 • Az apánál kimutatott, Y chromosomát érintő deléciók/mikrodeléciók esetén a fiúmagzatok kockázata 100%, így preimplantációs diagnosztika létjogosultsága felmerül. Amennyiben az apa Y chromosoma átrendeződést hordoz (pl. pseudodicentrikus Y, vagy gyűrű Y chromosoma), a 45,X mozaikosság kockázata miatt prenatális diagnosztika felajánlandó.

 • Azoospermia esetén az andrológusnak a vas defferens meglétéről vagy hiányáról véleményt kell adnia. Congenitalis bilateralis vas defferens hiány (CBAVD) -ban szenvedő férfiben a leggyakoribb szóbajövőCFTR-mutációk vizsgálata a meddőségi kivizsgálás során elvégzendő. [Magyarországon a delta-F508 mutáció mintegy 60%-ban áll a CF esetek hátterében. A további mintegy 1400 mutáció vizsgálatának indikálására a rendelkezésre álló laborkapacitást és a hazai populációs gyakoriságot kell figyelembe venni. Az R117H, a 218delA, és a 1148T mutációk fordulnak elő a leggyakrabban, az 5/7/9T polimorfizmus pedig a CBAVD-re jellemző.] Amennyiben az andrológiai eredetű meddőség hátterében CFTR mutáció igazolódott, indokolt az asszisztált reprodukciós kezelés (ART) megkezdése előtt a partner vizsgálata CFTR mutációk irányában. Ha a pár mindkét tagja CFTR mutáció hordozó, genetikai tanácsadás keretében prenatális (esetleg preimplantációs genetikai) diagnosztika ajánlandó a párnak.

 • A 4. táblázat összefoglalja az andrológiai meddőség esetén végezhető genetikai vizsgálatokat

  Azoospermia Súlyos oligozoospermia (Spermaszám: <10X106/ml) Mérsékelt oligozoospermia (10-20X106/ml)
  Karyotypus + + +
  Deletiók vizsgálata az Y chromosoma hosszú karján + (non-obstruktív esetekben + <5 millió/ml (non-obstruktív esetekben) -
  CFTR mutációk + (CBAVD) + (CUAVD) -

  CBAVD: congenital bilateral absence of the vas deferens; CUADV: congenital unilateral absence of the vas deferens

  1.3. Ismétlődő vetélés

  Két vagy több vetélés esetén, amennyiben a nőgyógyászati kivizsgálás után nem tisztázott a kóreredet, genetikai tanácsadás, ill. a pár chromosomavizsgálata szükséges. Kiegyensúlyozott chromosoma-átrendeződés, valamint mozaik formában jelentkező nemi chromosoma aneuploidia megállapítása esetén egy létrejött terhességben praenatalis diagnosztika indokolt.

  III. Terápia

  IV. Rehabilitáció V. Gondozás

  VI. Irodalomjegyzék

 • Aittomaki K, Bergh C, Hazekamp J, Nygren KG, Selbing A: Genetics and assisted reproduction technology. Acta Obstet Gynecol Scand 2005; 84: 463-473.

 • ESHRE Capri Workshop Group: Diagnosis and management of the infertile couple: missing information. Hum Reprod Update. 2004; 10: 295-307.

 • Foresta C, Ferlin A, Gianaroli L, Dallapiccola B: Guidelines for the appropriate use of genetic tests in infertile couples. Eur J Hum Genet 2002;10:303-312.

 • Papp Z (szerk.): A szülészet-nőgyógyászat tankönyve. 2. kiadás. Semmelweis Kiadó, .Budapest, 2002.

 • Laml T, Preyer O, Umek W et al.: Genetic disorders in premature ovarian failure. Hum. Reprod. Update 2002; 8: 483-91.

 • Simpson JL: Genetics in Obstetrics and Gynecology. Saunders 2003.

 • Simoni M, Bakker E, Krausz C: EAA/EMQN best practice guidelines for molecular diagnosis of Y-chromosomal microdeletions. State of the art 2004. Int J Andrology 2004; 27: 240-249.

 • A szakmai protokoll érvényessége: 2008. december 31.

  Fejlesztés alatt!