Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A véráram infekciók mikrobiológiai diagnosztikájára

Készítette: Az Orvosi mikrobiológiai Szakmai Kollégium

1. Bevezetés

A véráram normálisan steril és számos antimikróbás hatású komponenst tartalmaz. A mikróbák extravasculáris (valamely fertőződött testtáj, a kolonizált bőr és nyálkahártyák sérülése), vagy intravasculáris (natív vagy műbillentyű, kanül) forrásból kerülnek a vérbe. A bacteriaemia, ill. a fungaemia fogalma baktériumok, ill. gombák jelenlétét jelenti a vérben, etiológiai szerepük megítélése a klinikus feladata. A bacteriaemia, ill. fungaemia lehet átmeneti, rövid ideig tartó, pl. kisebb sebészi beavatkozásokat, húgyúti katéterezést, vagy foghúzást, fogmosást követően. Extravasculáris infekciók esetében a bacteriaemia, ill. fungaemia szakaszos: a mikroorganizmusok időnként megjelennek a vérben, majd eltűnnek. Intravasculáris fertőző forrás esetén a mikroorganizmusok folyamatosan jelen vannak a vérpályában. A vér tenyésztése a klinikai mikrobiológiai laboratórium egyik legfontosabb feladata. A bacteriaemia, ill. fungaemia kimutatásának igen nagy a klinikai jelentősége bizonyos magas kockázatot jelentő fertőző megbetegedések diagnosztikájában. Számos esetben a pozitív eredmény közvetlenül a diagnózishoz vezet (pl. infektív endocarditis), míg más klinikai szituációban o amikor a kórokozó nehezen mutatható ki a fertőzés helyéről o a HK pozitivitása közvetett módon bizonyítja az infekciót (pl. osteomyelitis). Hemokultúra (HK) vétele indokolt minden olyan esetben, amikor bacteriaemiát, ill. fungaemiát feltételezünk, vagy megkísérlünk kizárni:

 • Lázas állapotban o Ismeretlen eredetű láz o Bacteriaemia/fungaemia gyanúja, vagy szisztémás gyulladásos válaszreakció (systemic

 • inflammatory response syndrome=SIRS) esetén ismert vagy feltételezett góccal kapcsolatosan (meningitis, endocarditis, peritonitis, urosepsis, pneumonia, sebfertőzés, posztoperatív fertőzés, gyermekágyi láz, abscessus szisztémás infekcióra utaló tünetekkel, neutropéniás láz, intravasculáris és protetikus eszközökkel kapcsolatos infekciók)
 • Láz hiányában o Minden olyan esetben, ha a beteg állapota instabil, és a háttérben infekció feltételezhetőo Idős betegek váratlan állapotromlása, tudatzavara o Indokolatlan vérnyomásesés

 • 2. A vérminta vétele tenyésztésre

  A vérminta vételének időzítése

  A vérminták vételére az antimikróbás kezelés megkezdése előtt kerüljön sor. Ha a beteg antimikróbás kezelésben részesül, a következő dózis beadása előtt kell vért venni, de ha a beteg állapota megengedi, ajánlott az antibiotikum terápia 1-2 napos felfüggesztése is. A vérminta vételére az az időpont a legalkalmasabb, amikor a mikroorganizmusok a legnagyobb valószínűséggel jelen vannak a vérben. Folyamatos bacteriaemia, ill. fungaemia esetén a mintavétel időpontja nem kritikus, a kórokozó kitenyészésének jók az esélyei, bármikor is vesszük a vért. Szakaszos bacteriaemia, ill. fungaemia esetén a mintavétel időpontját körültekintően kell megválasztani. Bizonyított, hogy a mikroorganizmusok a hidegrázás és a láz fellépése előtt 60-90 perccel árasztják el a vérpályát1,2,3. Következésképpen a HK-t a lázas epizód legkorábbi szakaszában kell venni, azaz a hidegrázás alatt, vagy a lázmenet kezdetén. A kórokozó kitenyészésének esélye a lázcsúcs idején vett mintából a legkisebb.

  A vérminta vételének módja és helye

 • A tenyésztésre szánt vért az aszeptikus technika és az eredményesség jelentősége miatt erre a feladatra kiképzett orvos vagy nővér vegye.

 • A mintavételhez gumikesztyű viselése kötelező a vérvételt végző védelme érdekében.

 • A HK palack védőkupakjának eltávolítása után a gumidugót 70%-os alkohollal, vagy alkalmas fertőtlenítő szerrel kell dezinficiálni.

 • A vérvétel helyének fertőtlenítésére elsősorban povidon iodin (Betadin) oldat ajánlott a kiválasztott hely jobb láthatósága érdekében. A povidon iodin-os fertőtlenítés után 70%-os alkoholos lemosás alkalmazható. A bőrfelszín száradását követően végezhető el a vérvétel.

 • A vérvétel helyét a fertőtlenítés után nem szabad kézzel érinteni.

 • A vérvétel steril, egyszer használatos tűvel, vagy zárt vérvételi szerelékkel történjék.

 • Vérvétel céljára az ép, perifériás vénák a legalkalmasabbak. Az intravasculáris kanülön át vett vér gyakran kontaminálódik a kanült kolonizáló baktériumokkal, ezért vétele nem ajánlott, mert a tenyésztés eredménye félrevezető lehet. Kanülinfekció gyanúja esetén viszont a kanülön át és egy perifériásis vénából is kell vérmintát venni. Ha a kanülinfekció gyanúja miatt a kanül eltávolításra kerül a kanülvéget is tenyésztésre kell küldeni.

 • A vérminta mennyisége6

  Klinikailag szignifikáns bacteriaemia esetén a felnőttek vérében keringő baktériumok száma többnyire csekély, <10 telepképző egység/ml, míg gyermekeknél ennél több: >10 telepképzőegység/ml3,4,5,6. Ezért a kórokozó kitenyésztésének eredményessége nagymértékben függ a vérminta mennyiségétől. Felnőtteknél a szükséges és elégséges mennyiség lázas epizódonként 2-3 vénapunkció során vett, alkalmanként 20-30 ml vér. Mivel 1 ml-nél kevesebb vér tenyésztése gyermekeknél nem kellően eredményes, újszülötteknél 1-2 ml, csecsemőknél 2-3 ml, kisgyermekeknél 3-5 ml, serdülőknél 10-20 ml vérminta vétele szükséges3. Lokális infekció ismerete vagy gyanúja, ismeretlen eredetű láz esetén elegendő 2 vénapunkció alkalmával vett vér vizsgálata. Endocarditis gyanúja esetén a csekély baktériumszám miatt legalább 3 mintavétel szükséges. Ugyancsak ajánlatos 3 alkalommal vett vér vizsgálata antibiotikum kezelésben részesülő betegeknél.

  A mintavétel gyakorisága3

  Egy lázas periódusban a 2-3 vérvétel 24 órán belül történjék, akár random módon. Ha az antibiotikum terápia megkezdése halaszthatatlan, a 2-3 mintavételre 20-30 perces időközönként kerüljön sor a terápia alkalmazása előtt. Ha az első napon vett HK-k negatívak, klinikai gyanú esetén a mintavétel megismétlése ajánlható a következő napon. Ha a HK negativitása ellenére tápigényes, különleges tenyésztési körülményeket igénylőmikroorganizmus által okozott infekció gyanúja áll fenn, az újabb mintavételt illetően konzultálni kell a mikrobiológussal.

  A HK palackok megválasztása3

  A tenyésztésre szánt vérmintát speciális, rendszerint kereskedelmi forgalomban kapható HK palackba kell venni. Az egy vénapunkció során levett vérmennyiséget nem lehet egyetlen HK palackba juttatni. A vérminta táptalajban való hígulása biztosítja, hogy a vér saját antimikróbás anyagai és az esetlegesen alkalmazott antibiotikumok növekedés gátló hatása kiküszöbölődjék. Az optimális vér:táptalaj arány 1:5 és 1:10 között változik. Kereskedelmi forgalomban kapható palackok használatakor a gyártó által előírt mennyiséget kell a palackba engedni. A vér túlzott kihígulása sem előnyös, ezért a gyermekektől vett kis mennyiségű vért kevesebb táptalajt tartalmazó gyermekpalackba kell venni. A palackok túltöltése a CO2 termelés detektálásán alapuló rendszerekben álpozitív jelzéshez vezethet, amit a túl sok vérrel bevitt vörösvértestek által szállított CO2 okoz. Az egy mintának számító, egy vénapunkció során nyert vért a mennyiségtől függően tehát több palackba kell elosztani. Mivel olyan táptalaj nincs, amely valamennyi szóba jövőbaktérium növekedési igényét kielégítené, célszerű a vért egy aerob és egy anaerob palackba elosztani, annak ellenére, hogy anaerob bacteriaemiával csak ritkán kell számolni. Az anaerob palackok tápanyagokban gazdag táptalajában számos fakultatív anaerob baktérium jobban növekszik (pl. streptococcusok). A gombák általában jól növekednek a baktériumok tenyésztésére szolgáló aerob HK táptalajokban, de egyes esetekben szükség lehet speciális gombatáptalajt tartalmazó palackok használatára. A mycobacteriumok tenyésztésére szintén speciális táptalajt tartalmazó palackok vannak forgalomban. Antibiotikum terápiában részesülő betegeknél célszerű az antibiotikum inaktiváló anyagokat (aktív szén, gyanta) tartalmazó palackok használata. Egyes hemokultúra rendszerekben az aerob palackokat egy erre a célra szolgáló tűvel beoltás előtt levegőztetni kell.

  A HK palackok tárolása, szállítása

  A HK palackokat o amennyiben mód van rá o azonnal küldjük a mikrobiológiai laboratóriumba, vagy transzportálásig helyezzük termosztátba, ennek hiányában tartsuk szobahőn, hűtve ne tároljuk. Automata hemokultúra rendszerek használata esetén különösen fontos, hogy a palackok még a növekedés megindulása előtt az automatába kerüljenek, mivel egyes automaták (BACTEC, Becton-Dickinson, Cockeysville, USA) csak a növekedés során keletkezett CO2 koncentrációjának változását képesek detektálni, nem jelzik a palack pozitivitását, ha abban már az automatán kívül elszaporodtak a mikroorganizmusok.

  3. A vérminták tenyésztése

  A HK inkubálása3

  Szokásosan a HK palackokat 5-7 napig inkubálják 35-37°C-on. Hosszabb inkubációs időre csak a pozitív HK-k mintegy 10-20-%-a miatt van szükség, mivel a pozitív palackok rendszerint már a tenyésztés első 24-48 órájában pozitívnak bizonyulnak, még a hagyományos detektálási módszerekkel is. Ennél hosszabb inkubációs időre, általában 21 napra van szükség Brucella, Legionella, az infektív endocarditis kórokozói közül a tápigényes HACEK csoport baktériumai (Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella) és a fonalas gombák kimutatására. Ismeretlen eredetű láz esetén is ajánlott a 21 napos inkubációs idő. A mycobacteriumok kitenyészéséhez még hosszabb inkubációs időre, 8 hétre van szükség. M. xenopi gyanú esetén 10 hét az ajánlott inkubációs idő. Immunszupprimált betegeknél megfontolandó a rutinszerűen alkalmazott 2 hetes inkubációs idő, gombainfekció gyanúja esetén 4 hét. Számos HK rendszerben a palackok rázatása az inkubálás alatt elősegíti az aerob baktériumok és a gombák szaporodását, nem befolyásolja az anaerobok szaporodását.

  A növekedés detektálása3

  A növekedés detektálásának módszere attól függ, hogy a laboratórium milyen hemokultúra rendszert alkalmaz.

 • Hagyományos, folyékony táptalajt tartalmazó palackokból meghatározott időközönként (az 1., 3. és az utolsó napon) ún. ‡vak“ kioltásokat kell végezni, függetlenül attól, hogy a folyékony táptalajban mutatkoznak-e a szaporodás jelei. A hagyományos aerob palackoknál a meghatározott időközönkénti kioltás véres (V) és csokoládé (CS) agarra

 • történik, gombainfekció gyanúja esetén szilárd Sabouraud (Sab) táptalajra is. Az anaerob palackokból aerob módon inkubált V, Cs és az anaerobok növekedési igényeinek megfelelő, anaerob módon inkubált V táptalajra kell oltani.
 • A folyékony és szilárd táptalajt is tartalmazó, ún. bifázisos palackoknál, valamint a szilárd táptalajlemezeket feltétként tartalmazó palackoknál a folyékony fázissal naponta be kell ‡oltani“ a szilárd fázist. A folyékony táptalaj zavarosodása mellett a szilárd táptalajon megjelenő telepek jelzik a növekedést.

 • Az automata hemokultúra rendszerek (BACTEC, Becton Dickinson, Cockeysville, USA; BacT/Alert, bioMérieux, Durham, USA) a baktériumok szaporodásakor keletkező CO2 mennyiségének folyamatos monitorozásán alapulnak. Ha a CO2 koncentráció elér egy bizonyos értéket, az automata hang- és fényjelzést ad. A CO2 detektálásának előnye, hogy a szaporodás jóval előbb (esetenként néhány órán belül) észlelhető, mint a hagyományos módszereknél, ugyanakkor a palackok munka- és anyagigényes, a kontamináció veszélyével járó ‡vak“ kioltását feleslegessé teszi. A CO2 detektálásán alapuló rendszereknél csak a pozitív jelzést adó palackokból kell az előbbiek szerint kioltani. Az inkubációs idő lejártakor nem kell ún. terminális kioltást végezni, bár egyes szerzők ajánlják neutropéniás betegek esetében3. A pozitív palackból végzett Gram-festés eredménye segítheti a szubkultúra készítésére használt táptalajok megválasztását, pl. Gram-negatív baktérium esetén eozin-metilénkék (EM), gomba esetén Chromagar, vegyes baktérium és gomba tenyészet esetén szelektív Sab táptalajra is érdemes kioltani a HK-t a mielőbbi előzetes diagnózis érdekében. Mycobacteriumok esetében speciális mycobacterium táptalajra kell kioltani.

 • Előfordulhat, hogy a vérben lévő baktérium szaporodásnak indul, a pozitív jelzést adó HK-ból készült kenetben látható is, de mégsem tenyészik ki a szubkultúrában. A Streptococcus pneumoniae pl. a tápanyagokban gazdag HK táptalajokban igen jól szaporodik, de ugyanakkor autolizáló enzimjeit is nagyobb mennyiségben termeli, aminek következtében el is pusztul. A baktérium antigénjei azonban az antigéndetektáló tesztek valamelyikével kimutathatóak. A B6 dependens streptococcusok szaporodnak a pyridoxalt is tartalmazó HK táptalajokban, de nem nőnek a streptococcusok tenyésztésére alkalmas szokásos táptalajokon. A szubkultúra nyeréséhez ezért pyridoxallal kiegészített táptalajt, vagy olyan V lemezt kell használni, amelyre kioltás után Staphylococcus tenyészetet szélesztünk, amely biztosítja a szükséges pyridoxalt.

 • Ha a CO2 detektáláson alapuló rendszereknél pozitív jelzést adó HK-ból készített kenetben baktérium nem detektálható, végezzük el a szokásos kioltást és helyezzük vissza a palackot az automata inkubátorába. Ellenőrizzük a szaporodási görbét, ha pozitívnak tűnik, ismételjük meg a mikroszkópos vizsgálatot.

 • Szintén a baktériumok szaporodásakor keletkező CO2 jelzi a növekedést egy olyan rendszerben (Signal, Oxoid, Basingstoke, UK), amelyben a termelődött CO2 a palackban túlnyomást előidézve egy, a táptalajba vezetett tűn keresztül a palackhoz csatlakoztatott detektáló feltétbe nyomja a vér-táptalaj elegyet. A folyadék megjelenése a feltétben szabad szemmel is könnyen észlelhető. Ennek a rendszernek hátránya a hamis pozitív jelzések nagy aránya és az Acinetobacter spp., a Pseudomonas spp., a gombák, a Haemophilus influenzae és a Neisseria meningitidis gyenge detektálása7.

 • 4. A HK vizsgálat eredménye

  A véráram infekciók (bacteriaemia/fungaemia) hagyományos és molekuláris módszerekkel történő diagnosztikájának folyamatábráját az 1. számú melléklet tartalmazza.

  Pozitív: o A HK palackból (vagy a natív vérből) közvetlenül végzett vizsgálatok

 • A közvetlen vizsgálat eredményét, amennyiben informatív, mielőbb közölni kell a klinikussal. Az értesítés módját, időpontját, az értesített személy nevét dokumentálni kell.

 • A hagyományos HK palackokból ‡vakon“ végzett mikroszkópos vizsgálatnak nincs értelme, szaporodásra utaló jelek esetén Gram-festés végzendő. A CO2 detektáláson alapuló rendszereknél a pozitív jelzést adó palackokból kell Gram-festést, Mycobacterium kimutatására irányuló vizsgálat esetén saválló festést végezni. A natív vizsgálat fáziskontraszt mikroszkóppal, a metilénkékkel, vagy acridin orange festékkel festett készítmény vizsgálata segítheti a mikroorganizmus detektálását, morfológiájának jobb megítélését a pozitív HK-ban, de csak kiegészítheti, nem helyettesítheti a Gram-festést.

 • A HK palackban tenyésző baktériumok közvetlen identifikálása néhány kórokozó gyanúja esetében megkísérlendő antigén kimutató vagy gyors identifikáló módszerrel: pl. Streptococcus pneumoniae o Slidex pneumo-Kit (antigénkimutatás latex agglutinációval), bioMérieux, Franciaország, Staphylococcus aureus o Rapidec Staph (gyors identifikáló mikromódszer), bioMérieux, Franciaország

 • Az antigénkimutatás natív vérből megkísérelhetőStreptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis/Escherichia coli K1, Streptococcus agalactiae, Haemophilus influenzae gyanúja esetén a liquordiagnosztikában használatos antigénkimutató kittel: pl. Wellcogen Bacterial Antigen Kit, Remel Europe Ltd., Dartford, Anglia

 • Ugyancsak alkalmasak a kórokozók gyors kimutatására és meghatározására az aszepszis szabályainak betartásával vett vérmintából (plazma, szérum vagy EDTA-val alvadásgátolt teljes vér) vagy a pozitív jelzést adó HK palackból a molekuláris biológiai technikák8,9. A ma Magyarországon beállított és beállítható eljárások a véráram infekciók molekuláris diagnosztikájára:

 • Közvetlenül a vérből species-specifikus real-time quantitatív PCR a Neisseria meningitidis DNS- kimutatására

 • Közvetlenül a vérből broad-range real-time PCR: Gram-pozitív, Gram-negatív baktériumok és gombák kimutatására (a csoportokon belül a klinikailag legfontosabb speciesek), egyes rezisztencia gének pl. mecA, van-gének meghatározására

 • Növekedést mutató haemokultúrából hibridizációs eljárás: fluorescent in-situ hybridisation (FISH): Gram-pozitív, Gram-negatív baktériumok és gombák kimutatására (a gyári kit leírásában szereplő kórokozók)

 • Növekedést mutató haemokultúrából broad-range PCR és hibridizáció: Gram-pozitív, Gram-negatív baktériumok (a csoportokon belül a klinikailag legfontosabb speciesek), egyes rezisztencia gének pl. mecA, van-gének meghatározására A molekuláris technikák előnyei és hátrányai

 • A növekedést mutató haemokultúrákból elvégzett FISH vagy PCR vizsgálat előnye, hogy az élő baktériumok identifikálása gyorsabb, hátránya, hogy a kimutatás csak bizonyos patogénekre korlátozódik, az antibiotikum érzékenységi vizsgálat csak a szokásos módon kitenyésztett kórokozóval végezhető el. A vérmintából közvetlenül elvégzett PCR vizsgálat előnye, hogy a detektálás gyors, nem befolyásolja a mintavétel idején alkalmazott antibiotikum terápia, mennyiségi meghatározásra is van lehetőség, hátránya, hogy nem élő baktériumot, hanem csupán bakteriális DNS-t mutatunk ki, az antibiotikum érzékenység/rezisztencia vizsgálata csak egyes rezisztencia gének kimutatására korlátozódik, a minta kontaminálódásával számolni kell, zavaró lehet a háttér bakteriális DNS a vérben.

  o A HK-ból izolált baktériumok és gombák identifikálása 10,11

  A szubkultúrákból mielőbb (a reggel kioltott lemezekről esetleg aznap délután) el kell kezdeni a kitenyészett baktérium identifikálását a szokásos módszerekkel. Ha egyazon sorozat palackjaiból morfológiailag azonos baktérium vagy gomba tenyészik, elegendő az egyik tenyészet további vizsgálata. A klinikailag szignifikáns izolátumokat a lehető legpontosabban kell meghatározni, a törzseket fenn kell tartani és meg kell őrizni (a tároló kapacitástól függően fél-egy évig). Az identifikálás előzetes-, rész- és végleges eredményéről a beküldőt szóban vagy írásban mielőbb tájékoztatni kell. A szóbeli közlést a munkalapon dokumentálni kell.

  o A HK-ból izolált baktériumok és gombák antibiotikum érzékenységének vizsgálata 10,11

  A klinikailag releváns izolátumok antibiotikum érzékenységét a CLSI/NCCLS (Clinical and Laboratory Standards, korábban National Committee for Clinical Laboratory Standards) érvényben lévő ajánlása alapján kell meghatározni. Tekintettel a véráram fertőzések súlyosságára, törekedni kell a minél gyorsabb és pontosabb érzékenység/rezisztencia meghatározásra. A korongdiffúziós érzékenységi vizsgálat elvégezhető közvetlenül a HK-palackból, az eredmény azonban csak tájékoztató jellegű: a vizsgálatot a kitenyészett izolátummal meg kell ismételni.

  Negatív:

  A megválasztott inkubációs idő lejárta után aerob és/vagy anaerob baktérium, gomba, Mycobacterium nem detektálható és/vagy nem tenyészik ki.

  5. A HK eredményének interpretálása12,13

  A következő izolátumok tekinthetők szignifikánsnak, még akkor is, ha csak egyetlen HK palackból tenyésznek ki:

  Staphylococcus aureus Enterobacteriaceae spp. Pseudomonas aeruginosa Streptococcus pneumoniae Streptococcus A és B csoport Haemophilus influenzaeNeisseria meningitidis Listeria monocytogenes Salmonella spp. HACEK csoport Anaerob Gram-negatív baktériumok Clostridium spp. Candida spp.

  Csak az esetek egy részében tekinthetők szignifikánsnak az alábbi izolátumok: Enterococcusok 80% Streptococcus ?-hemolizáló 40-60% Staphylococcus koaguláz-negatív 20-40%

  Az esetek nagy részében kontaminánsnak tekinthetők az alábbi izolátumok:

  Staphylococcus koaguláz-negatív Micrococcus spp. Corynebacterium spp. Propionibacterium spp. Bacillus spp.

  Ha a koaguláz-negatív staphylococcusok, vagy az ?-hemolizáló streptococcusok csak a ?2 palackból álló sorozat egyikéből tenyésznek ki, nagy a valószínűsége annak, hogy azizolátum kontamináns. Önkényesen azonban nem tarthatjuk kontaminánsnak az ?-hemolizáló streptococcusokat, ha csak egyetlen palackból tenyésznek ki. Ilyenkor újabb HK vétele ajánlott: ha ?2 palack pozitív, a zöldítőStreptococcus nagyobb valószínűséggel szignifikáns13. Egyes szerzők szerint nagyobb valószínűséggel tartható kontaminánsnak az a baktérium, amely a szokásosnál hosszabb inkubációs idő után tenyészik ki. Az egyes betegek esetében azonban ez a megfigyelés nem alkalmazható a valódi pozitivitás eldöntésére, mivel jelentős átfedés van a kontaminánsok és a valódi kórokozók növekedési rátája között12.

  6. A HK vizsgálat érzékenysége és fajlagossága12

  A hemokultúra egy olyan mikrobiológiai vizsgálat, amelynek eredménye rendkívüli mértékben függ a klinikus magatartásától (a steril mintavételi technika alkalmazásától, a HK vétel időzítésétől, a vérminta mennyiségének és a palackok számának megválasztásától), valamint a klinikai kép megítélésétől (a bacteriaemia/fungaemia, ill. sepsis valószínűségének becslésétől, az etiológiai ágens feltételezésének helyességétől, az eredmény interpretálásától). Mivel nincs független ‡arany standard“, amelyhez viszonyítva értékelni lehetne a vizsgálat érzékenységét és fajlagosságát, csak becslésre hagyatkozhatunk. Az érzékenységet alapvetően a véráram infekció természete szabja meg. A HK pozitivitása pl. endocarditisben 53-99%, S. pneumoniae pneumoniában 25-30%, neutropeniás betegek lázas epizódjában 10-20%, hasűri fertőzésekben 30-40%. Az érzékenységet az egy napon vett vérminták számának növelésével lehet maximalizálni úgy, hogy vénapunkciónként legkevesebb 10 ml vért vesznek. A 24 órán belül történt 2-3 vérvételt követően végzett további meggondolatlan HK ismétlések csak jelentéktelen mértékben növelik a pozitivitást, viszont munka- és költségigényesek, ezért nem ajánlott14. A HK fajlagosságát a hamis pozitív izolátumok aránya határozza meg. A kontaminánsok interpretálása bizonyos mértékig függ a beteg jellemzőitől. Az otthon szerzett infekciókban a valódi kórokozók és a kontaminánsok spektruma jól elkülöníthető. A nozokómiális infekciókban, az immunszupprimált betegek infekcióiban azonban olyan baktériumok lehetnek valódi kórokozók, amelyek az ‡egészségesekben“ (immuncompetens személyekben) kontaminánsnak minősülnek. A fajlagosság javításának legfontosabb módja a mintavételi előírások, kiemelten az aszepszis szigorú betartása, valamint annak megkövetelése, hogy többszörös mintavétel történjék olyan véráram fertőzésben, amelyben a lehetséges kórokozók és a lehetséges kontaminánsok ugyanazok (pl kanüllel, műanyag eszközzel kapcsolatos infekciók, neutropeniás láz). Két-három vénapunkció során nyert HK rendszerint elegendő a véráram infekció bizonyítására vagy kizárására, egyetlen vérminta azonban elégtelen.

  7. Irodalomjegyzék

  1 Weiss, H., Ottenberg, R.: Relation between bacteria and temperature in subacute bacterial endocarditis. J Inf Dis 1932; 50, 61-68.2 Bennett, I.L., Beeson, P.B.: Bacteremia: a consideration of some experimental bacteremias. Yale J Biol Med 1954; 226, 241-262.3 Wilson, H.L. (szerk.): Clinics in Laboratory Medicine o Blood Cultures. Vol. 14. W. B. Saunders Co., Philadelphia, London, Toronto, montreal, Sydney, Tokyo 1994. 4 Henry, N.K., McLimans, C.A., Wright, A.J., Thompson, R.L., Wilson, W.R., Washington, A.J.: Microbiological and clinical evaluation of the lysís-centrifugation blood culture tube. J Clin Microbiol 1983; 17, 864-869.

  5

  Campos, J.M., Spainhour, J.R.: Comparison of the Isolator 1.5 Microbial Tube with a conventional blood culture broth system for detection of bacteriaemia in children. Diagn Microbiol Inf Dis 1985, 3, 167-174.6 Arpi, M., Bentzon, M.W., Jensen, J., Frederiksen, W.: Importance of blood volume cultured in the detection of bacteremia. Eur J Clin Microbiol Inf Dis 1989; 8, 838-842.7 Dunne, W.M., Nolte, S.F., Wilson, M.L.: Blood Cultures III. Cumitech 1B. ASM Press. 1997. 8 Remco, P.H., Peters et al.: The Lancet Inf. Dis 2004;4:751-760. 9 Corless, C.E., Guiver, M., Borrow, Edwards-Jones, R.V., Fox, A.J.,. Kaczmarski, E.B: Simultaneous Detection of Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, and Streptococcus pneumoniae in suspected cases of meningitis and septicemia using real-time PCR. J Clin Microbiol. 2001; 39: 1553-1558. 10 Czirók, É. (szerk.): Klinikai és Járványügyi Bakteriológia. Kézikönyv. Melania, Budapest, 1999. 11 Murray, P.R., Baron, E.J., Jorgensen, J.H., Pfaller, M.A., Yolken, R.H.: Manual of Clinical Microbiology. 8th kiadás. ASM Press, Washington D.C., 2003. 12 Aronson, M.D., Bor, D.H.: Blood cultures. Ann Intern Med 1987; 106: 246-253.

  13

  Barenfanger, J.: Improving the clinical utility of microbiology data: an update. Clin Microbiol Newsl 2003; 25: 1-7.

  14

  Tabriz, M.S., Riederer, K., Baran, J. Jr., Khatib, R.: Repeating blood cultures during hospital stay: practice pattern at a teching hospital and a proposal for guidelines. Clin Microbiol Infect 2004; 10: 624-627.

  A szakmai protokoll érvényessége: 2008. december 31.

  1. sz. melléklet Véráram infekciók (bacteraemia, fungaemia) hagyományos és molekuláris diagnosztikája

  Vérminta

  natív vér

  antigén kimutatás

  EDTA-s csőben

  HK palackban

  real-time PCR

  hagyományos PCR

  növekedés negatív

  növekedés pozitív

  broad-range PCR*

  patogén specifikusPCR

  broad-range PCR*

  patogén specifikus PCR

  festés, direkt antigén kimutatás, hagyományos izolálás, identifikálás, rezisztencia meghat.

  nukleinsav alapú identifikálás

  hybridizáció amplifikáció
  (FISH) broad-range PCR*
  vagy
  patogén specifikus PCR

  * broad-range PCR esetén szekvenálással species meghatározás lehetséges

  Fejlesztés alatt!