Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A Parkinson kór és parkinsonismus gyógyszeres kezelése

Készítette: A Neurológiai Szakmai Kollégium

Tartalomjegyzék

1. A PARKINSON KÎRRÎL ‰LTAL‰BAN .................................................................................................... 2

2. AZ IR‰NYELV CÉLJA................................................................................................................................... 2

3. CÉLCSOPORTOK........................................................................................................................................... 2

4. AZ IR‰NYELVET ÖSSZE‰LLÁTÎ BIZOTTS‰G TAGJAI ÉS A VÉLEMÉNYEZŐK......................... 2

5. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT.......................................................................................... 3

6. AZ IR‰NYELV GYAKORLATI KIPRÎB‰L‰SA ...................................................................................... 3

7. AZ IR‰NYELV ÉRVÉNYESSÉGE................................................................................................................ 3

8. AZ ISMERETEK (BIZONYÁTÉKOK) ‰TTEKINTÉSÉNEK MÎDSZERE............................................. 3

9. A PARKINSON KÎR KEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TUDOM‰NYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLAL‰SA AZ EGYES KÎRKÉPEKBEN:..................................................................................... 4

PARKINSON KÎR............................................................................................................................................... 4

1. MAO-B inhibitorok................................................................................................................................................... 4

1.1. Selegiline................................................................................................................................................................ 4

1.2. Rasagiline............................................................................................................................................................... 4

2. Amantadin................................................................................................................................................................. 5

3. Anticholinerg szerek ................................................................................................................................................. 5

4. Dopamin agonisták: .................................................................................................................................................. 6

5. Levodopa................................................................................................................................................................... 7

6. COMT inhibitorok .................................................................................................................................................... 7

10. A PARKINSON KÎR KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS EDDIGI IR‰NYELVEK............................ 8

11. A NEUROLÎGIAI SZAKMAI KOLLÉGIUM AJ‰NL‰SAI ................................................................... 8

11.1. Indikáció .............................................................................................................................................................. 8

11.2. Kontraindikáció.................................................................................................................................................... 8

11.3. A kezelendő betegek várható száma..................................................................................................................... 9

11.4. A kezelés gyakorisága.......................................................................................................................................... 9

11.5. Költséghatékonysági elemzés............................................................................................................................... 9

12. KIEGÉSZÁTŐ MUTATÎK, MELYEK A TEVÉKENYSÉGET JELLEMEZHETIK............................ 9

13. IRODALOM.................................................................................................................................................. 10

I. Alapvető megfontolások

1. A Parkinson kórról általában

A Parkinson kór progresszív lefolyású, degeneratív központi idegrendszeri betegség. Nagyrészt sporadikus előfordulású, kialakulásában komplex poligénes hatás és környezeti faktorok, toxinok együttes oki szerepét feltételezik. A monogénesen öröklődő formák ritkák. A betegség prevalenciája 100-200/100.000 fő. Az előfordulás gyakorisága az életkor előrehaladtával növekszik. A Parkinson kór biztos diagnózisa patológiai: a substantia nigra pars compactjának sejtpusztulása és Lewy testek (intraneuronalis hyalin zárványtestek) megléte jellemző. A klinikai diagnózis felállításához a három motoros alaptünet (hypokinesis/bradykinesis, rigor, nyugalmi tremor) közül legalább kettő fennállása szükséges. Idiopátiás Parkinson kórban a tünetek mindig féloldali indulásúak, és a levodopa terápia jellemzően kedvező hatású. A betegség kezdeti fázisára a tartási instabilitás nem jellemző, de késői fázisában általában tartási instabilitás alakul ki. A motoros tünetek mellett pszichiátriai tünetek (depresszió, kognitív zavar, késői fázisban demencia) és autonóm zavarok (szintén késői fázisban) jelentkezhetnek. A betegség diagnózisának in vivo felállítása a klinikai tünetek alapján lehetséges, azonban differenciáldiagnosztikai szempontok indokolhatják koponya MRI vizsgálat, válogatott esetekben agyi SPECT vagy PET, Doppler vizsgálat, és pszichológiai tesztek alkalmazását is. (Jelen irányelvnek nem célja részletes diagnosztikus algoritmus kidolgozása). Post mortem vizsgálatok szerint a klinikai diagnózis és a patológiai diagnózis gyakorlott klinikus esetén is csak kb. 80-85%-ban egyezik. A fő differenciáldiagnosztikai problémát egyéb, a Parkinson kórhoz hasonló klinikai tünetekkel járó degeneratív központi idegrendszeri kórképek: ún. ‡Parkinson plus szindrómák“ illetve más, ismert etiológia (pl. vascularis, toxicus stb.) következtében kialakuló ‡másodlagos Parkinson szindrómák“ jelentik.

2. Az irányelv célja

A jelenlegi klinikai irányelvet az Egészségügyi Minisztérium kezdeményezésére, a Neurológiai Szakmai Kollégium által felkért bizottság állította össze. Az irányelv célja, hogy összefoglalja a Parkinson kór és rokon szindrómák kezelésének szakmai és szervezeti feltételeit.

3. Célcsoportok

Neurológusok Családorvosok Rehabilitációs szakemberek Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészségügyi Minisztérium

4. Az irányelvet összeállító bizottság tagjai és a véleményezők

A dokumentumot összeállították: PTE OEC Neurológiai Klinika, SZAOTE OEC Neurológiai Klinika, PTE Neurológiai Klinika. Az irányelvet véleményezték: a Magyar Tudományos Parkinson Társaság elnöke, a Neurológiai Szakmai Kollégium minden tagja, és az országos neurológiai szakfőorvos.

5. Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Az irányelvet összeállítók nem rendelkeznek tulajdonrésszel vagy részvénnyel egyik érdekelt cégben sem, ill. egyikük sem kapott anyagi, vagy egyéb támogatást ezen cégektől.

6. Az irányelv gyakorlati kipróbálása

Az irányelvet formális gyakorlati próbának nem vetették alá, azonban az irányelvben foglaltak tükrözik a Parkinson kór kezelésével kapcsolatos jelenlegi hazai és nemzetközi gyakorlatot.

7. Az irányelv érvényessége

A szakmai irányelv érvényessége: 2008. december 31.

8. Az ismeretek (bizonyítékok) áttekintésének módszere

A bizottság az ajánlások összeállításához áttekintette a rendelkezésre álló szakirodalmi adatokat. A szakirodalom áttekintése során figyelembe vette a hozzáférhető nemzetközi irányelveket, valamint a Cochrane Könyvtárban és a MEDLINE adatbázisban talált szisztematikus áttekintéseket. Az irányelv összeállításakor a bizottság nem értékelte újból egyenként a klinikai vizsgálatokat, hanem a talált szisztematikus összefoglalók elemzésére támaszkodott. A jelenlegi klinikai irányelv a rendelkezésre álló legjobb bizonyítékok alapján tesz javaslatot a kezelésre. A bizonyítékok szintjei és az ajánlás ereje az Európai Neurológiai Társaságok Szövetsége javaslata (Brainin és mtsai, 2004) szerint szerepel. Ez rövidített formában a következő:

I. szintű bizonyíték: Megfelelő számú esetet magába foglaló, randomizált kontrollált klinikai vizsgálat, melyben az alkalmazott módszerek (megfelelő módon történőrandomizálás, előre rögzített végpontok, egyértelműen definiált bevételi és kizárási kritériumok, a vizsgálatból kiesők megfelelő elemzése, stb.) miatt kicsi a szisztematikus hiba (az ún. torzítás) lehetősége. I. szintű bizonyító ereje van az ilyen, kiváló módszertannal végzett vizsgálatok szisztematikus összefoglalóinak is.

II. szintű bizonyíték: Az eredmények jó minőségű kohorsz vagy eset-kontroll vizsgálatok szisztematikus irodalmi áttekintéséből, vagy olyan jó minőségű kohorsz vagy eset-kontroll vizsgálatokból származnak, melyekben nagyon alacsony a szisztematikus hiba és a zavaró hatások esélye, vagy olyan randomizált, kontrollált vizsgálat, mely nem minden szempontból kifogástalan módszertannal készült.

III. szintű bizonyíték: Minden egyéb kontrollált vizsgálat (ideértve például az ún.

‡történelmi kontroll“ csoport alkalmazását, vagy az önkontrollos vizsgálatokat is)

IV. szintű bizonyíték: Kontroll nélküli vizsgálatok, esetsorozatok, esetismertetések, szakértői vélemények.

A fentiek alapján az ajánlások ereje a következőképp határozható meg:

A) Az adott beavatkozás hatásossága egyértelműen bizonyított (továbbiakban ‘hatásos‘) Azaz: legalább egy I. szintű vagy legalább két II. szintű vizsgálat egybehangzó eredménye támasztja alá.

B) Az adott beavatkozás hatásossága valószínű Azaz: legalább egy II. szintű vagy legalább három III. szintű vizsgálat egybehangzó eredménye támasztja alá. C) Az adott beavatkozás hatásossága lehetséges Azaz: legalább két III. szintű vizsgálat meggyőző és egybehangzó eredménye támasztja alá

9. A Parkinson kór kezeléssel kapcsolatos tudományos eredmények összefoglalása az egyes kórképekben:

Parkinson kór

‰ltalános bevezetés:

Parkinson kórban a terápiás törekvések a tünetek javítása mellett a betegség progressziójának lassítására, illetve a levodopa kezelés késői mellékhatásainak (motoros fluktuáció és diszkinéziák) megelőzésére és enyhítésére irányulnak.

1. MAO-B inhibitorok

1.1. Selegiline

‰ltalános bevezetés: A selegiline és rasagiline a dopamin metabolizálásában részt vevő MAO-B (monoamin-oxidáz-B) enzim szelektív, irreverzibilis bénítói.

Hatásosság:

Jelenleg nincs elégséges adat arra vonatkozóan, hogy a selegiline neuroprotektív hatású volna. A selegiline hatásos monoterápiában is a betegség kezdeti szakaszában.Nincs elégséges adat arra vonatkozóan, hogy a selegiline hatásos lenne levodopa kombinációban. A selegiline nem hatásos a levodopa okozta diszkinéziák rizikójának csökkentésére, nincs elégséges adat arra, hogy motoros fluktuációk megelőzésében hatékony lenne. Nincs elégséges adat arra, hogy a selegiline motoros komplikációk kezelésében hatékony.

Biztonságosság

A vizsgálatok alapján a selegiline használata biztonságos, a mellékhatások rizikója elfogadható. Speciális monitorozást nem igényel.

1.2. Rasagiline

Hatásosság:

Jelenleg nincs elégséges adat arra vonatkozóan, hogy a rasagiline neuroprotektív hatású volna. A rasagiline monoterápiában hatásos a betegség kezdeti szakaszában. A rasagiline hatásos késői kombinációban fluktuáló betegek esetén.

Nincs elégséges adat arra, hogy a rasagiline a motoros szövődmények megelőzésében hatékony.

Biztonságosság

A vizsgálatok alapján a rasagiline használata biztonságos, a mellékhatások rizikója elfogadható. Speciális monitorozást nem igényel.

2. Amantadin

‰ltalános bevezetés: Az antivirális szerként is használt amantadin hatásmechanizmusa nem pontosan ismert. Fokozza a preszinaptikus terminálokon a dopamin felszabadulást, posztszinaptikusan gátolja a dopamin visszavételt. Emellett enyhe anticholinerg hatást is tulajdonítanak neki, illetve NMDA glutamát receptor blokkoló.

Hatásosság:

Jelenleg nincs elégséges adat arra vonatkozóan, hogy az amantadin a betegség progresszióját lassítaná. Az amantadin monoterápiában valószínűleg hatásos a betegség kezdeti szakaszában.Az amantadin valószínűleg hatásos levodopával kombinálva. Nincs elegendő adat arra, hogy az amantadin hatékony a motoros komplikációk rizikójának csökkentésére. Az amantadin hatékony levodopa indukálta diszkinéziák kezelésében, nincs elégséges adatarra, hogy a motoros fluktuációk kezelésére hatékony volna.

Biztonságosság

A vizsgálatok alapján az amantadin használata biztonságos, a mellékhatások rizikója elfogadható. Speciális monitorozást nem igényel.

3. Anticholinerg szerek

‰ltalános bevezetés: Indikációs területük nem demens, tremor domináns Parkinson kóros betegekre korlátozódik. Kedvező hatásúak antipszichotikumok szedése mellett létrejött Parkinson szindrómában. Azanticholinerg szerek alkalmazhatóságának korlátja a gyógyszerek mellékhatás profilja: centralis és perifériás anticholinerg hatások (kognitív teljesítmény romlása, konfúzió,hallucinózis, szájszárazság, obstipáció stb.)

Biperiden, Procyclidine

Hatásosság:

Jelenleg nincs elégséges adat arra vonatkozóan, hogy az anticholinerg szerek lassítanák a betegség progresszióját. Az anticholinerg szerek valószínűleg hatékonyak monoterápiában és levodopával kombinálva. Jelenleg nincs elegendő adat arra vonatkozólag, hogy az anticholinerg szerek a motoros komplikációk rizikójának csökkentésében és kezelésében hatékonyak volnának.

Biztonságosság

A vizsgálatok alapján az anticholinerg szerek használata biztonságos, a mellékhatások rizikója elfogadható. Speciális monitorozást nem igényelnek.

4. Dopamin agonisták:

‰ltalános bevezetés: A dopamin agonisták a postszinaptikus dopamin receptorok közvetlen stimulálásával fejtik ki hatásukat. A levodopával ellentétben nem kell átalakulniuk aktív vegyületté, ill. nem függnek a túlélő (dopaminerg) sejtektől. Hátrányuk a levodopával szemben a kisebb tüneti hatás, valamint a nem eléggé szelektív receptor affinitás.

4.1. Bromocriptin

Hatásosság:

Jelenleg nincs rá megfelelő klinikai evidencia, hogy a bromocriptin neuroprotektív hatású volna. Nincs megfelelő I szintű placeboco-kontrollált vizsgálat bromocriptin monoterápiában történőalkalmazásával, de az adatok alapján a gyógyszer valószínűleg hatásos monoterápiában is a betegség kezdeti szakaszában. Jelenleg nincs megfelelő klinikai evidencia arra, hogy relatív sorrendet lehessen felállítani a dopamin agonisták között. Jelenleg nincs rá megfelelő klinikai evidencia, hogy a bromocriptin hatásos lenne korai kombinációban stabil, nem fluktuáló betegeken. Azonban hatásos késői kombinációban fluktuáló betegek esetén. A bromocriptin valószínűleg hatásos a levodopa okozta motoros komplikációk rizikójának csökkentésére. A bromocriptin valószínűleg hatásos motoros komplikációk kezelésére.

Biztonságosság

A vizsgálatok alapján a bromocriptin használata biztonságos, a mellékhatások rizikója elfogadható. Speciális monitorozást nem igényel.

4.2. Ropirinol

Hatásosság:

Jelenleg nincs rá megfelelő klinikai evidencia, hogy a ropirinol neuroprotektív hatású volna. A ropirinole monoterápiában hatásos a betegség kezdeti szakaszában. Jelenleg nincs elegendő adat arra vonatkozólag, hogy a ropirinole hatásos lenne levodopa kombinációban előrehaladott stádiumban. A ropirinole hatásos a levodopa okozta motoros komplikációk rizikójának csökkentésére. A ropirinole hatásos motoros komplikációk kezelésére.

Biztonságosság

A vizsgálatok alapján a ropirinole használata biztonságos, a mellékhatások rizikója elfogadható. Speciális monitorozást nem igényel.

4.3. Pramipexole

Hatásosság:

Jelenleg nincs rá megfelelő klinikai evidencia, hogy a pramipexole progresszió lassító hatású volna. A pramipexole monoterápiában hatásos a betegség kezdeti szakaszában.A pramipexole hatásos levodopa kombinációban előrehaladott stádiumban is. A pramipexole hatásos a levodopa okozta motoros komplikációk rizikójának csökkentésére.

A pramipexole hatásos motoros komplikációk kezelésére.

Biztonságosság

A vizsgálatok alapján a pramipexole használata biztonságos, a mellékhatások rizikója elfogadható. Speciális monitorozást nem igényel.

5. Levodopa

‰ltalános bevezetés: A bélből felszívódó levodopa gyorsan az agyba jut, ahol átalakul dopaminná a neuronokban ill. a glia sejtekben. A gyógyszer adagolásából fakadóan a szintetizálódott dopamin koncentrációja ingadozást fog mutatni, amely a postszinaptikus sejtek pulzatilis stimulációjához fog vezetni. Feltehetően ez a megváltozott tüzelési mintázat tehető felelőssé a motoros fluktuációk, ill. a dyskinesiák kialakulásáért.

Hatásosság:

Nincs I szintű placeboco-kontrollált vizsgálat levodopa alkalmazásával, de a gyógyszerhatásossága egyértelműen megállapítható. Jelenleg nincs rá megfelelő klinikai evidencia, hogy a levodopa kezelés befolyásolná a betegség progresszióját. A levodopa monoterápia valószínűleg hatásosabb, mint az amantadin, ill. az anticholinergszerek monoterápiában, bár a vizsgálatok módszertana kifogásolható. Monoterápiában egyértelműen hatásosabbnak tartható azonban a pramipexol és a ropirinol monoterápiánál. A levodopa szedése egyértelműen összefüggésbe hozható a motoros komplikációk és a diszkinéziák kialakulásával. Jelenleg nincs rá megfelelő klinikai evidencia, hogy a különböző levodopa készítmények alkalmazásával befolyásolni lehetne a motoros komplikációk kialakulását.

Biztonságosság

A vizsgálatok alapján a levodopa készítmények használata biztonságos, a mellékhatások rizikója elfogadható. Speciális monitorozást nem igényel.

6. COMT inhibitorok

‰ltalános bevezetés: A catechol-O-methyltransferas (COMT) enzim katalizálja a levodopa átalakulását az inaktív 3-o-metil-dopává. Ágy az enzim gátlása egyenletesebbé teszi a levodopa szintet a vérben, és ezáltal folyamatosabb dopaminerg stimulációt fog eredményezni. Jelenleg két COMT inhibitor van forgalomban: entacapone, tolcapone.

6.1. Tolcapone

Hatásosság:

Jelenleg nincs rá megfelelő klinikai evidencia, hogy a tolcapone kezelés befolyásolná a betegség progresszióját. A tolcapone hatásos motoros fluktuációkat mutató betegek kezelésében a tünetek javítására. Jelenleg nincs rá megfelelő klinikai evidencia, hogy a tolcapone kezelés megelőzné a motoros komplikációk kialakulását.

Biztonságosság

A vizsgálatok alapján azokban a betegekben, akik más szerekkel hatásosan kezelhetők, a tolcapone használata nem megengedhető rizikót jelent. Azoknál, akiknél a megfelelő kezelés más szerekkel nem oldható meg, a tolcapone alkalmazása megengedhető, de speciális labormonitorozást igényel.

6.2. Entacapone

Hatásosság:

Jelenleg nincs rá megfelelő klinikai evidencia, hogy az entacapone kezelés befolyásolná a betegség progresszióját. Az entacapone hatásos motoros fluktuációkat mutató betegek kezelésében a tünetek javítására. Jelenleg nincs rá megfelelő klinikai evidencia, hogy az entacapone kezelés megelőzné a motoros komplikációk kialakulását.

Biztonságosság

A vizsgálatok alapján az entacapone biztonságos, a mellékhatások rizikója elfogadható. Speciális monitorozást nem igényel.

10. A Parkinson kór kezelésével kapcsolatos eddigi irányelvek

A Parkinson kór kezelésével kapcsolatosan számos irányelvet azonosítottunk. Ezek közül több nem hozzáférhető. A kezelésével kapcsolatos több irányelv, így a legutóbbi amerikai útmutató (Olanow 2001) is, jelen összeállításban felhasználásra került. Magyar kezelési javaslat a Magyar Tudományos Parkinson Társaság gondozásában 2000-ben készült.

11. A Neurológiai Szakmai Kollégium ajánlásai

A fentiek áttekintése után a Neurológiai Szakmai Kollégium a Parkinson kór kezelésére az alábbi ajánlásokat fogalmazza meg:

11.1. Indikáció

G20H0 Idiopathiás Parkinson kór G2110 Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus G2120 Más külső tényezők okozta másodlagos parkinsonismus G2130 Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus G2180 Egyéb másodlagos parkinsonismus G2190 Másodlagos parkinsonismus k.m.n. G22H0 Parkinsonismus máshová osztályozott betegségekben G2300 Hallervorden-Spatz betegség G2310 Progresszív supranuclearis ophthalmoplegia G2320 Striatonigralis elfajulás G2380 A törzsdúcok egyéb, meghatározott elfajulásos megbetegedései G2390 A törzsdúcok nem meghatározott elfajulásos betegsége

11.2. Kontraindikáció

részletesen l. az OGYI előírásokban

Relatív kontraindikációk:

Cardiális decompenzáció (I5010) Pszichomotoros nyugtalanság, agitáció, delírium, pszichózis (F2000-F29H0-ig, F0500-F0590-ig)

Monoterápiában hatásos (A szintű):

Selegiline, rasagiline, pramipexole, ropirinol, levodopa készítmények

Kombinációs terápiában hatásos (A szintű):

Rasagiline, bromocriptin, pramipexole, ropirinol, levodopa készítmények, entacapone (tolcapone)

11.3. A kezelendő betegek várható száma

Magyarországon nincs átfogó epidemiológiai vizsgálat. A környező országok adatait figyelembe véve a prevalencia 200 / 100.000 lehet. Ágy Magyarországon Parkinson kór és rokon szindrómák esetén a betegszám 20.000 körül várható. Jelenleg kb. a betegek 50-70%-a kezelt. Az évi incidencia kb. 8 / 100.000 lehet, így az új betegek száma 800 beteg/év körül alakulhat.

11.4. A kezelés gyakorisága A készítmények használata a klinikai képtől és a mellékhatásoktól függően évekig/élethosszig tarthat.

11.5. Költséghatékonysági elemzés

Az irányelvhez jelenleg nem csatlakozik költséghatékonysági elemzés.

12. Kiegészítő mutatók, melyek a tevékenységet jellemezhetik

 • Oktatási munka (családorvosi és szakorvosi továbbképzés)

 • Tudományos munka (közlemények, előadások, együttműködés hazai és külföldi intézményekkel, orvosi társasági tagság, kongresszusok szervezése)

 • Részvétel gyógyszervizsgálatokban a Good Clinical Practice követelményeinek megfelelően

 • Appendix: A protokoll benyújtásakor még érvényben lévő jogszabályok o a 44/2004. (IV. 28) ESzCsM rendelet o fogalmazta meg először, s a 2005. évi XCV. törvény 25. § (1) bekezdése megismételte, amely szerint ‡gyógyszert rendelni csak a forgalomba hozatali engedélyében jóváhagyott alkalmazási előírásban szereplő o Vényminták Gyűjteményében szereplőkészítmény esetén az ott közölt o javallatban jogosult minden orvos és fogorvos " figyelembe vétele mellett sem tartható etikusnak, ha nem tájékoztatjuk teljes körűen kollégáinkat

  ‡evidence based“ kezelési lehetőségekről.

  Clozapine

  Magas impakt faktorral rendelkező vezető neurológiai szaklapokban közölt dupla vak multicentrális vizsgálatok bizonyították, hogy a clozapine hatásosan mérsékli a parkinsonos tünetek mérséklésére alkalmazott gyógyszerek által indukált pszichosist és diszkineziákat.

  13. Irodalom

 • Brainin M, Barnes M, Baron JC, Gilhus NE, Hughes R, Selmaj K, Waldemar G; Guideline Standards Subcommittee of the EFNS Scientific Committee. Guidance for the preparation of neurological management guidelines by EFNS scientific task forces--revised recommendations 2004. Eur J Neurol. 2004;11:577-581.

 • Clarke C E, Speller J M, Clarke J A: Pramipexole versus bromocriptine for levodopa-induced complications in Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(3):CD002259

 • Clarke CE, Deane KH: Ropinirole versus bromocriptine for levodopa-induced complications in Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev. 2001;(1):CD001517

 • Durif F, Debilly B, Galitzky M, Morand D, Viallet F, Borg M, Thobois S,Broussolle E, Rascol O. Clozapine improves dyskinesias in Parkinson disease: a double-blind, placebo-controlled study. Neurology. 2004 Feb 10;62(3):381-8.

 • Goetz CG, Koller WC, Poewe W, Rascol O, Sampaio C: Amantadine and Other Antiglutamate Agents: Mov Disord. 2002 17(Suppl.4):S13-S22

 • Goetz CG, Koller WC, Poewe W, Rascol O, Sampaio C: Anticholinergic Therapies is the Treatment of Parkinson‘s Disease: Mov Disord. 2002 17(Suppl.4):S7-S12.

 • Goetz CG, Koller WC, Poewe W, Rascol O, Sampaio C: COMT inhibitors Mov Disord. 2002 17(Suppl.4): S45-S51.

 • Goetz CG, Koller WC, Poewe W, Rascol O, Sampaio C: DA Agonists - Ergot Derivaties: Bromocriptine Mov Disord. 2002 17(Suppl.4):S53-S67.

 • Goetz CG, Koller WC, Poewe W, Rascol O, Sampaio C: DA agonists - Non-Ergot derivaties: Pramipexole Mov Disord. 2002 17(Suppl.4):S93-S97

 • Goetz CG, Koller WC, Poewe W, Rascol O, Sampaio C: DA agonists - Non-Ergot derivaties: Ropinirole Mov Disord. 2002 17(Suppl.4):S98-S102

 • Goetz CG, Koller WC, Poewe W, Rascol O, Sampaio C: Evidence-based medical review update: pharmacological and surgical treatments of Parkinson's disease: 2001 to 2004. Mov Disord. 2005 May;20(5):523-39.

 • Goetz CG, Koller WC, Poewe W, Rascol O, Sampaio C: Levodopa Mov Disord. 2002 17(Suppl.4):S23-S37.

 • Goetz CG, Koller WC, Poewe W, Rascol O, Sampaio C: MAO-B Inhibitors for the Treatment of Parkinson‘s Disease: Mov Disord. 2002 17(Suppl.4):S38-S44

 • Goetz CG, Poewe W, Rascol O, Sampaio C: Evidence-based medical review update: pharmacological and surgical treatments of Parkinson's disease: 2001 to 2004. Mov Disord. 2005 May;20(5):523-39.

 • Olanow CW, Watts RL, Koller WC: An algorithm (decision tree) for the management of Parkinson's disease (2001): treatment guidelines. Neurology. 2001 Jun;56(11 Suppl 5):S1-S88

 • Parkinson Study Group: A randomized placebo-controlled trial of rasagiline in levodopa-treated patients with Parkinson disease and motor fluctuations: the PRESTO study: Arch Neurol. 2005 Feb: 62(2): 241-8

 • Pollak P, Tison F, Rascol O, Destee A, Pere JJ, Senard JM, Durif F, Bourdeix I. Clozapine in drug induced psychosis in Parkinson's disease: a randomised,placebo controlled study with open follow up. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004 May;75(5):689-95.

 • Ramaker C, Hilten JJ: Bromocriptine/levodopa combined versus levodopa alone for early Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev. 2002;(2):CD003634

 • Ramaker C, van Hilten JJ: Bromocriptine versus levodopa in early Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(3):CD002258.

 • Rascol O, Brooks DJ, Melamed E, Oertel W, Poewe W, Tolosa E: Rasagilin as an adjunct to levodopa in patients with Parkinson‘s disease and motor fluctuations (LARGO, Lasting effect in Adjunct therapy with Rasagiline Given Once daily, study): a randomised, double-blind, parallel-group trial: Lancet 2005 Mar 12-18, 365(9463): 9146

 • Fejlesztés alatt!