Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

A Helicobacter pylori fertőzés epidemiológiája és diagnosztikai irányelvei

• Magyar Gasztroenterológiai Társaság - Helicobacter Pylori Munkacsoport •

Epidemiológia és mikrobiológia

Prevalencia, incidencia

A H. pylori infekció - elsősorban a lakosság szocio-ökonomikus helyzetétől függően - országonként változó prevalenciájú. A H. pylori infekció a világ népességének több mint a felét érinti.

A fejlődő országokban a felnőtt lakosság 80-100%-a fertőzött. A fejlett országokban a prevalencia az életkor előrehaladtával nő: 40 éves kor alatt kevesebb mint 20%, míg 60 éves kor felett több mint 50%.

Hazánkban a fertőzöttség átlagosan 52-63%; 20 éves kor körül 20-25%, 60 éves életkor körül 60-80%.

A H. pylori-fertőzöttek körében 60% körüli a cagA-pozitívok aránya, részarányuk a korral nő.

A fejlett országokban a seroconversio és seroreversio incidenciája megközelítőleg azonos: 1%/év alatt van.

A sikeres eradikációt követő reinfekció incidenciája évente 1-2% a fejlett országokban, míg a fejlődő országokban jóval magasabb.

Az egészségnevelés fő mondanivalójaként tudatosítani kell, hogy a H. pylori-fertőzés gyermekkori elterjedtségének elsődleges okai a rossz szocio-ökonomikus viszonyokban keresendők.

A higiénés viszonyok javítása és a gyermekkori egészségkultúra fejlesztése fontos feladat.

Transzmisszió

A fertőződés típusosan gyermekkorra esik.

A H. pylori elsődleges reservoárja az emberi gyomor.

Az átvitel feltehetőleg faeco-oralis vagy gastro-oralis úton történik, noha egyértelmű bizonyíték erre nincs még.

A fertőzés átvitelében szerepet játszhat juhtej, házilégy, folyó és állóvíz, természetes forrás- és kútvíz.

Oro-orális átvitel, illetve háziállatok közvetítő szerepe nem bizonyított.

Vitatott, hogy az egészségügyi dolgozói munkakör kockázati tényező-e.

Az endoszkópia, mint vizsgálati módszer, a megfelelő fertőtlenítő eljárások betartása mellett nem szerepel fertőződési útvonalként.

Mikrobiológia

A H. pylori tenyésztése mikrobiológiai mintából a legspecifikusabb módszer (100%), de szenzitivitása nagyban függ a mintavételtől (biopsziák száma, helye), a tárolástól (kiszáradásra érzékeny a kórokozó), annak időtartamától, a szállítástól és a tenyésztés körülményeitől.

A tenyésztés legfőbb célja a diagnózishoz jutás mellett az esetleges antibiotikum-érzékenység meghatározása. (Magyarországon mindössze néhány laboratóriumban folyik H. pylori tenyésztés, és egy helyen végeznek rezisztenciavizsgálatot.)

Szerzett rezisztencia alakulhat ki a terápiában jelenleg használt szerekkel kapcsolatban (különösen a metronidazollal és clarithromycinnel szemben), a rezisztens törzsek száma világszerte emelkedik.

A rezisztencia vizsgálatára a minimális gátló koncentrációt (MIC) meghatározó módszerek az elfogadottak, a korongdiffúziós módszer nem alkalmazható.

A második eradikációs kudarc után szükség van rezisztenciavizsgálatra.

Direkt, invazív módszerek

Vizsgálat neveSpecificitásSzenzitivitásÁrMegjegyzés
Gyors ureázteszt (RUT)95%90%olcsógyors, egyszerű; a vér rontja a szenzitivitást, kontamináció miatt a specificitást is
Tenyésztés100%változó (ld. fent)kp. drágagyakorlott laboratóriumi személyzetet igényel
Szövettan95%95% (erősen változó)kp. drágakis számú baktérium esetén szenzitivitása csekély, nagyban függ a vizsgáló gyakorlottságától
Polimeráz láncreakció (PCR)100%94%drágalaboratórium, felszerelés, személyzet igényes, kutatási célokból jelentős

Direkt, nem invazív módszerek

Vizsgálat neveSpecificitásSzenzitivitásÁrMegjegyzés
Széklet H. pylori antigén (HpSA)96%95-96%drágagyors, eradikáció eredményének ellenőrzésére alkalmas (már 1-2 nappal a kezelés befejezése után; gyermekeknél ajánlott
Széklet PCR80-90%61-100%drágaa baktérium életképességét nem bizonyítja, rezisztencia nem határozható meg

Indirekt módszerek

Vizsgálat neveSpecificitásSzenzitivitásÁrMegjegyzés
Szerológia (ELISA)86-100%75-95%kp. drágaepidemiológiai vizsgálatokra, gyermekeknél a kezelés eredményességének ellenőrzésére kevéssé alkalmas
Szerológia „in office”80-92%56-79%olcsóa kis specificitás és szenzitivitás miatt széleskörű rutinvizsgálatra nem alkalmas
Nyál85-92%72-85%diagnosztikai alkalmazása még nem ajánlott
Urea kilégzési teszt
(UBT)
(13C és 14C)
95%95%*drágaegyszerű, gyermekeknél is alkalmazható, az eradikáció sikerességének ellenőrzésére első helyen ajánlott módszer

*savszekréciógátlók csökkentik, kontroll UBT el?tt min. 3–4 hetes kezelési szünet szükséges

Diagnosztika

Általában

„Ne vizsgáld, ha nem kezeled!”

Lehetőség szerint le kell szerelni az indokolatlan, beteginiciált diagnosztikus kéréseket. Kerülni kell a felesleges, ismételt, nem releváns vizsgálatokat.

Az invazív módszerek helyét egyre inkább a noninvazív módszerek veszik át.

A szerológia elsősorban epidemiológiai tanulmányok céljára alkalmas, a kezelés hatásának ellenőrzésére nem. (A H. pylori fertőzés kb. 98%-ban lokális és szisztémás immunválaszt vált ki.)

A molekuláris módszerek közé tartozó PCR során a H. pylori DNS-specifikus szakaszát mutatják ki (biopsziából, gyomornedvből, székletből). Főleg kuatatási célokra szolgál; virulenciafaktorok (vacA, cagA) génjei vizsgálhatók, a baktérium életképességét nem bizonyítja, rezisztencia nem határozható meg.

Invazív módszerek alkalmazása esetén a kimutatás endoszkóppal vett gyomorbiopsziás mintából történik, különböző módszerekkel.

Előnyük, hogy a H. pylori-status mellett makroszkópos és szövettani diagnózishoz is juthatunk.

A fals negatív eredmény elkerülése érdekében tudni kell, hogy a H. pylori nem egyenletesen, hanem foltosan helyezkedik el, különböző helyről kell mintát venni (min. 2 antrum, 2 corpus minta).

Antibiotikus kezelés és bizmut tartalmú terápia illetve atrophiás gastritis csökkenti a baktériumszámot.

A szekréciógátló kezelés hatására a baktériumok proximális irányba vándorolnak a gyomorban, csökken a kolóniák sűrűsége.

A H. pylori-pozitivitás ténye akkor is elfogadható, ha a RUT pozitív, de a hisztológia a baktériumra negatív.

Eradikációs kúra után panasz- és tünetmentes nyombélfekélyes betegeken minden esetben szükséges a H. pylori teszt (UBT-vel).

Minden egyéb esetben is szükséges az eradikációs kúra sikerének az ellenőrzése.Fejlesztés alatt!