Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az acut coronaria szindróma (ACS) laboratóriumi diagnosztikája

Készítette: Az Orvosi laboratóriumi vizsgálatok Szakmai Kollégiuma

I. Alapvető megfontolások

 • Alkalmazási terület: orvosi diagnosztikai laboratóriumok, illetve intenzív osztályok

 • A protokoll bevezetésének alapfeltétele: megfelelő műszerek és vegyszerek, valamint gyakorlott személyzet rendelkezésre állása. Az intézmény vezetése részéről garanciavállalás az anyagi háttér biztosításáról előzetes költség becslés alapján (?)

 • Definíció: Az acut coronaria szindróma (ACS) egy olyan, jellegzetes klinikai tünetekkel és és egyéb elváltozásokkal (EKG, laboratóriumi paraméterek) járó állapot, amelyet a szívizom acut ischaemiája idéz elő.

 • ACS

  NSTEACS STEMI

  IA NSTEMI

  1. ábra Az acut coronaria szindróma (ACS) felosztása:

  NSTEACS: Non-ST-elevációs acut coronaria szindróma STEMI: ST-elevációs myocardialis infarctus IA: Instabil angina NSTEMI: Non-ST-elevációs myocardialis infarctus

  Az IA és NSTEMI klinikai tünetei hasonlóak és patogenezisük is közös, de súlyossági fokuk különböző. Az utóbbi esetében az ischaemia mértéke és időtartama a szívizom elhalását idézi elő. A STEMI és NSTEACS elkülönítése az alkalmazandó terápia megválasztása szempontjából is igen nagy jelentőséggel bír.

  Az ACS etiológiájában 5 fő tényező szerepel:

 • Plakk ruptura acut thrombosissal

 • A coronaria progresszív mechanikus elzáródása

 • Gyulladás

 • Másodlagos instabil angina (súlyos anaemia vagy hyperthyreosis következtében)

 • A coronaria dinamikus elzáródása (vasoconstrictio)

 • Az esetek többségében, a fentiek közül, ugyanazon betegnél több is hozzájárulhat a tünetek kialakulásához.

  Fontosabb kockázati tényezők: atherosclerosis, dyslipidaemia, diabetes mellitus (2. típusú), magas vérnyomás, dohányzás. Több kockázati tényező együttes előfordulása esetén az esemény bekövetkeztének valószínűsége igen jelentős mértékben emelkedik. A fentieken kívül számos egyéb kockázati tényezőt is ismerünk, amelyeknek ugyancsak szerepe lehet az ACS kialakulásában.

  A myocardialis infarctus egy hosszú patológiás folyamat végkifejlete. A folyamat az érfal különböző eredetű gyulladásos folyamataitól az atheroscleroticus plakk kialakulásán és rupturáján keresztül vezet el a progrediáló, majd occlusiv coronaria thrombus kialakulásáig. Utóbbi a csökkent vérellátás következtében ischaemiához, s végső soron myocardium necrosishoz vezet. Az acut myocardialis infarctus (AMI) WHO által elfogadott eredeti definíciója, a súlyos és tartós mellkasi fájdalom, a jellegzetes EKG elváltozások mellett, harmadikként a biokémiai markerek pozitivitását sorolja fel. A definíció szerint a három kritériumból kettő jelenléte elegendő az AMI bizonyítására. A biokémiai markerekre vonatkozóan a definíció a következő követelményeket sorolja fel: egyértelmű sorozatos változások a diagnosztikus enzimaktivitásokban, emelkedő tendenciával, vagy a kezdeti emelkedést követő csökkenéssel, amely jellemző az adott enzim kinetikai viselkedésére a tünetek fellépte és a vérvétel között eltelt időben. Az utóbbi években bevezetett, nagy érzékenységű és szívizom-specifikus biomarkerek alkalmazása azonban, több szempontból is elavulttá tette az eredeti WHO definíciót. Ezáltal egyértelműen szükségessé vált a korábbi bokémiai markerekre vonatkozó kritériumok felülvizsgálata. Az AMI modern biokémiai diagnosztikája nem kinetikus enzim meghatározásokon, hanem szívizom-specifikus fehérjék immunológiai módszerekkel történőmérésén alapul. Jóllehet, továbbra is érvényes az, hogy az AMI biokémiai markerekkel történő kizárása csak sorozatvizsgálatok alapján történhet, az AMI bizonyítására azonban az egyetlen időpontban mért szívizom-specifikus biomarker pozitivitása is elegendő lehet. Az új szívizom-specifikus biomarkerek immunológiai módszerekkel történő meghatározása révén lehetségessé vált olyan, kisebb mértékű myocardialis szöveti elhalás észlelése is, mely a korábbi kevésbé érzékeny módszerekkel nem volt lehetséges, s amely nem éri el a klasszikusWHO meghatározás szerinti AMI mértékét. Ágy az elváltozás instabil angina képében manifesztálódik. Ezért ma már helyesebb az acut coronaria szindróma o amely egy gyűjtőfogalom - laboratóriumi diagnosztikájáról beszélni AMI diagnosztika helyett.

  II. Diagnózis

  Az ACS gyanújával az egészségügyi intézménybe érkező beteg kivizsgálása általában 4 fő lépésből áll:

 • Kórelőzmény felvétele, amely magában foglalja a kockázati tényezőket is

 • Fizikális vizsgálat

 • A 12-csatornás EKG felvétel elkészítése (lehetőleg 10 percen belül) és értékelése

 • Laboratóriumi vizsgálatok végzése

 • Biomarkerek, amelyek használata jelenleg ajánlott az ACS laboratóriumi diagnosztikájában:

 • Cardialis troponin T (cTnT)

 • Cardialis troponin I (cTnI)

 • CK-MB tömeg (immunológiai módszerrel mérve)

 • Mioglobin

 • Biomarkerek felosztása időbeli megjelenésük alapján:

 • Korai markerek: a rendelkezésre álló korai markerek nem, vagy csak kevéssé szívizom specifikusak, azonban szérum/plazma szintjük az AMI bekövetkezte után legtöbbször 1-2 órán belül emelkedik, s 6 órán belül biztosan jelzik az infarctust. Szintjük a kezdeti gyors emelkedést követően gyorsan csökkenni kezd, s hamarosan (24 órán belül) visszaáll az eredeti értékre. Ilyen korai markernek tekinthetők a mioglobin és a hazánkban, az AMI diagnosztikában kevésbé alkalmazott CK-MB izoformák (CK-MB2 és CK-MB1).

 • Definitív markerek: szívizom specifikusak és érzékenyek, de szintjük csak később emelkedik (az AMI bekövetkezte után 6-9 óra között) és napokig emelkedett marad. Definitív markernek tekinthető az abszolút szívizom specifikus cardialis troponin I (cTnI) és troponin T (cTnT), a kettő között diagnosztikai értéküket illetően nincs minőségi különbség. Bizonyos fenntartásokkal, a CK-MB immunológiai módszerrel történő meghatározása (CK-MB tömeg) után, ugyancsak alkalmazható definitív markerként. Utóbbi esetben azonban számításba kell venni, hogy a CK-MB, vázizom károsodással járó kórképekben is emelkedhet. Ennek észlelésében segít, ha az eredményeket relatív indexben (CK-MB tömeg/össz-CK aktivitás x 100) is kifejezzük. Az egészségesre jellemző összetételű vázizom sérülése esetén, a relatív index nem emelkedik. A vázizom CK-MB tartalma (normálisan az össz-CK mintegy 3%-a) azonban regenerálódó izomban illetve rendszeres komoly fizikai megterhelés következtében lényegesen megemelkedhet. E mellett a CK-MB az uterusból, a placentából és az intestinális rendszerből is származhat. Ilyen esetekben, a relatív indexben történő kifejezési mód sem segíti a differenciál diagnózist.

 • Régi biomarkerek, amelyek használata a továbbiakban nem ajánlott az ACS laboratóriumi diagnosztikájában:

 • Össz-kreatinkináz (CK)

 • CK-MB (az M-alegység immungátlása után mérve)

 • Laktátdehidrogenáz (LDH)

 • Alfa-hidroxibutirát-dehidrogenáz (alfa-HBDH)

 • Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, SGOT)

 • A jelenleg ajánlott biokémiai markereket az alábbi célból használjuk az acut coronaria szindróma diagnosztikájában:

 • A myocardialis károsodás kimutatására

 • A myocardialis károsodás mértékének megítélésére

 • A betegség lefolyásának monitorozására, esetleges reinfarctus detektálására,

 • A thrombolyticus terápia eredményességének ellenőrzésére.

 • Szabályok az ACS biokémiai markerek segítségével történő laboratóriumi diagnosztikájában a beteg első megjelenésekor:

  Class I:

 • A vizsgálatokat minden olyan betegnél el kell végezni, akinél az ACS gyanúja felmerül.

 • Az anamnézis, a fizikális vizsgálat és az EKG változások, a laboratóriumi paraméterekkel együttesen értékelendők a diagnózist illetően.

 • A biokémiai markerek közül a cardialis troponinok (cTnT, cTnI) alkalmazása preferált. Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre, akkor a CK-MB tömeg meghatározása elfogadható alternatíva.

 • A vérvételt a beteg megjelenésekor azonnal el kell végezni a minta nyerés és azonnali meghatározások céljából. A további mintavételi időpontok a klinikai körülményektől függenek. Amennyiben az első minta eredménye negatív volt, de az ACS gyanúja az egyéb tünetek alapján továbbra is fenn áll, akkor a következő időpont 6-9 óra között legyen. Amennyiben ez is negatív, de a klinikai kép ennek ellent mond, akkor a továbbiakban 12-24 óra közötti mintavétel ajánlott.

 • ACS-re jellemző klinikai kép megléte mellett, az alábbiak utalnak acut myocardialis necrosisra (AMI):

 • A cardialis troponinok (cTnT, vagy cTnI) maximális koncentrációja a klinikai tünetek megjelenése utáni első 24 órában legalább egyszer meghaladja a referencia érték 99 percentiljét (cut-off érték).

 • A CK-MB tömeg koncentrációja két egymást követő mintában meghaladja a nemre specifikus referencia érték 99 percentiljét. (A CK-MB-nek kezdeti emelkedés után csökkennie kell, jellemző kinetika szerint).

 • Össz-CK aktivitás mérés esetén (ha sem troponinok, sem CK-MB tömeg meghatározás nem lehetséges) akkor, ha a mért érték meghaladja a nemre specifikus referencia érték felső határának kétszeresét.

 • Class IIa

  1. Azoknál a betegeknél, akik a tünetek megjelenése után 6 órán belül kerülnek felvételre, ott egy úgynevezett korai marker vizsgálatának elvégzése is megfontolandó a troponinok meghatározása mellett. Ebből a célból a mioglobin a legkiterjedtebben alkalmazott marker.

  Class IIb

  1. Egy gyorsított protokoll kidolgozása a korai mintavételek számának emelésével ott látszik indokoltnak, ahol ennek terápiás konzekvenciái vannak.

  Class III

 • Az össz-CK, CK-MB (immungátlásos) LDH, alfa-HBDH és ASAT (SGOT) a továbbiakban nem alkalmazható az ACS (AMI) laboratóriumi diagnosztikájában.

 • Azoknál a betegeknél, akiknél felvételkor az EKG egyértelműen igazolja az AMI-t, a diagnózissal és a kezelés megkezdésével nem szabad megvárni a laboratóriumi eredményeket.

 • Szabályok a biokémiai markerek vizsgálatával kapcsolatban az AMI diagnózisa után:

  Class I

  1. Az AMI diagnózisának bizonyítása utáni időben a biomarkerek vizsgálata csökkentett frekvenciával, értékes információt szolgáltat a necrosis kiterjedését, valamint az esetleges reinfarctus bekövetkezését illetően.

  Class IIa

  1. Az esetleges reinfarctus észlelésére a CK-MB tömeg vizsgálata a legmegfelelőbb.

  A reinfarctus észlelése igen fontos. Azokban az esetekben, ahol a kezdeti cTn érték magas, ott mindenképpen célszerű szekvenciálisan mintákat venni rövidebb felezési idővel rendelkezőmarker (mioglobin, CK-MB tömeg) vizsgálatra. Az emelkedett cTn-ok hosszú félélet idejük miatt ugyanis elfedhetik a reinfarctust vagy megnehezítik annak felismerését.

  A szívsebészeti perioperatív AMI diagnosztikájában kizárólag a cTnI vagy cTnT alkalmazható, mert a CK-MB egy része a sebészi trauma miatt a vázizomból származik, és ez rontja a specificitást. A cardialis troponinok cut-off értékeit ilyen esetekben jóval magasabban kell megállapítani, mint a nem szívsebészeti betegekben, tekintettel arra, hogy a szíven végzett közvetlen beavatkozás is myocardialis károsodással jár. Az irodalomban nincs egységes állásfoglalás arról, hogy mennyi legyen a cut-off érték ezekben a betegekben.

  Pecutan coronaria intervenciók (PCI) után a cardialis markerek cut-off értékeit szintén magasabban kell megállapítani, mint azokban a személyekben, akikben ilyen beavatkozás nem történt.

  Az AMI betegek mintegy 50%-a típusos EKG elváltozásokkal kerül felvételre, a típusos EKG jelek alapján a diagnózis biztosan kimondható. Ezeknél a betegeknél a kezelés (pl. thrombolysis, PTCA) megkezdhető a diagnózis biokémiai markerekkel történő megerősítése nélkül is.

  Azoknál a betegeknél, akiknél az EKG elváltozások nem egyértelműek, vagy hiányoznak, a biokémiai markereknek döntő szerepe van az AMI diagnózisában, illetve kizárásában. Az AMI csak többszöri (legalább két egymást követő időpontban vett) negatív eredménnyel járó marker vizsgálattal zárható ki. CK-MB tömeg meghatározása esetén az AMI diagnózisához, illetve kizárásához ugyancsak legalább két vizsgálat kell. A jellegzetes időbeli emelkedés, majd az azt követő csökkenés, illetve ezek elmaradása biztosítja a helyes diagnózist.

  Amennyiben a myocardialis biomarkerek meghatározása a központi laboratóriumban történik, úgy a vérvétel és a leletkiadás közötti idő (TAT: turnaround time, átfutási idő) nem lehet több, mint 60 perc (Ezen belül törekedni kell arra, hogy az analitikai tevékenység ideje ne lépje túl a 30 percet). Amennyiben ezeket a követelményeket a központi laboratórium nem tudja biztosítani, akkor a vizsgálatokat betegágy melletti (POC: point-of-care) diagnosztika keretében kell elvégezni. A POC diagnosztika csak a központi laboratórium felügyelete mellett végezhető. A laboratóriumi szakemberek feladata a megfelelő készülék kiválasztása és beállítása, a kezelő személyzet betanítása, a működés, a belső és külső minőségi kontroll biztosítása és ellenőrzése.

  Laboratóriumban végzett vizsgálat esetében, elvileg szérum, vagy heparinos plazma egyaránt használható a cardialis markerek meghatározására, de a különböző forgalmazó cégek erre vonatkozó utasításait és javaslatait feltétlenül figyelembe kell venni.

  A POC készülékkel történő cardialis marker vizsgálatokat heparinnal alvadásgátolt teljes vérből kell végezni, ha csak a forgalmazó nem rendelkezik másképpen.

  III. Terápia

  IV. Rehabilitáció V. Gondozás

  VI. Irodalomjegyzék

 • National Academy of Clinical Biochemistry Standards of Laboratory Practice: Recommendations for the Use of Cardiac Markers in Coronary Artery Diseases Alan H.B. Wu, Fred S. Apple, W. Brian Gibbler, Robert L.Jesse, Myron M. Warshaw and Roland Valdes, Jr. Clinical Chemistry. 1999;45:1104-1121.

 • Myocardial Infarction redefined o A consensus document of The Joint European Society of Cardiology Committee for the Redefinition of Myocardial Infarction European Heart Journal. 2000;21:1502-1513.

 • American College of Cardiology Key Data Elements and Definitions for Measuring the Clinical Mnagement and Outcomes of Patients with Acute Coronary Syndromes. A report of the American College of Cardiology Task Force on Clinical Data Standards (Acute Coronary Syndrome Writing Committee). Journal of the American College of Cardiology. 2001;38:2115-2130.

 • NACB Laboratory Medicine Practice Guidelines: Characteristics and Utilization of Biochemical Markers in ACS and Heart Failure. Clinical: Acute Coronary Syndromes o Chapter 1. Version Date: Draft April 8, 2004. (Internetről letölthető).

 • Panteghini M. Role and Importance of Biochemical Markers in Clinical Cardiology. European Heart Journal. 2004;25:1187-1196.

 • Panthegini M. The New Definition of Myocardial Infarction and the Impact of Troponin Determination on Clinical Practice. International Journal of Cardiology. 2005 (in press). Internetről letölthető.

 • A szakmai protokoll érvényessége: 2008. december 31.

  VII. Melléklet

  2. ábra: Myocardialis markerek változásai acut coronaria szindrómában.

  Fejlesztés alatt!