Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A humerus gyermekkori supracondylaris törésének (BNO: S4240) kórismézéséhez és kezeléséhez

Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium

Konszenzus a gyermeksebész társszakmával

I. Alapvető megfontolások

1. A protokollok alkalmazási / érvényességi területe

Traumatológia, gyermeksebészet, ortopédia

2. A protokollok bevezetésének alapfeltétele

A gyermek sérültellátás alapos ismerete mindkét szakmában.

3. Definíció

A humerus distalis vég condylusok feletti extraarticularis törése, mely a növekedési porcot nem érinti.

3.1.) Kiváltó tényezők:

A sérülés lehet indirekt (extensios) és direkt (flexios) erőbehatás következménye Extensios törés: kinyújtott karral elesett gyermeknél a kézre ható linearis erő a könyökízületben a fiziológiás hyperextensio miatt feszítőerővé változik, amely az olecranont a fossa olecranonba beékelve hatalmas erőt közvetít a supracondylaris régióra, dorsalis elmozdulású törést eredményezve. Flexiós törés: a könyök eleséskor flexiós helyzetben van és direkt erőbehatás éri a könyökcsúcsot, melynek eredménye, hogy törésnél a distalis fragment a proximalishoz képest előre mozdul el.

3.2.) Kockázati tényezők:

Gyermekkorban a humerus distalis vég metaphysisében átalakulási folyamat zajlik le: a trabecularis szerkezet kialakulatlan, a csont vékonyabb és laposabb, mint felnőttkorban. A könyökszalagok lazák, mely miatt fiziológiás hyperextensio figyelhető meg.

4. Panaszok / Tünetek / ‰ltalános jellemzők: A tünetek változatosak, a törés súlyossági fokozatának megfelelően. A nyomásérzékenység körkörös a supracondylaris régióban, I, II fokú törésnél a duzzanat és fájdalom enyhébb. A III., IV. típusú sérülésnél az elmozdulás jelentős lágyrészduzzanattal, fájdalommal, deformitással jár. Jellemző a könyök kettős görbülete, a Hueter háromszög formáját megtartja! E tájékozódási pontok még kövér gyermeknél és duzzadt könyök esetén is kitapinthatók óvatos nyomással. A törés formái Baumann klasszifikációjában:

1. extensios:

 • Első fokozat: dislocatio nélküli vagy minimális elmozdulással járó törés.

 • Második fokozat:a distalis fragmentum hátrafelé elmozdul, de a hátsó corticalis intrakt marad, tehát csak szöglettörés jön létre. A trochleo-humeralis szög egyenesebb lesz, a megmaradó corticalis kellő stabilitást biztosít.

 • Harmadik fokozat: áthatoló törés a distalis törvég dorso ulnaris vagy dorso radialis elmozdulásával.

 • 2. flexiós:

 • Első fokozat: dislocatio nélküli vagy minimális dislocatioval járó törés

 • Második fokozat: a distalis fragmentum előre mozdul el a trochleo humeralis szög fokozódik, az elülső corticalis ép marad.

 • Harmadik fokozat: teljes törés a distalis törvég antermedialis vagy anterolateralis elmozdulásával.

 • 5. A betegség leírása:

  5.1.) Érintett szervrendszer(ek): a humerus distalis vége

  5.2.) Genetikai háttér: hajlamosító tényező a könyökízület lazasága, a könyökben emiatt kialakuló physiologiás hyperextensio.

  5.3.) Incidencia / Prevalecia / Morbiditás / Mortalitás Magyarországon: a gyermekkor egyik leggyakoribb sérülése, az összes könyöktáji törés 60%-a. Az összes supracondylaris törés 97-99%-a extensios, 1-3 %-a flexiós jellegű

  5.4.) Jellemző életkor:10 év alattiak sérülése.

  5.5.) Jellemző nem: fiúknál lényegesen gyakoribb

  II. Diagnózis

 • Diagnosztikai algoritmusok Anamnézis, a beteg megtekintése, fizikális vizsgálat, konvencionális röntgenvizsgálat. Kiegészítő vizsgálat: érsérülés gyanúja esetén angiográfia

 • Anamnézis: az anamnézis irányt mutathat a sérülés jellegére: nyújtott karral történőesésnél extensios, hajlított könyöknél történő eséskor flexios törés várható

 • Fizikális vizsgálatok: jól lehet tapintani a mindig zsírpárna nélküli epycondilus medialist, epycondylus radialist és az olecranon csúcsot (a három pontot összekötve nyújtott könyökhelyzetben Hueter vonal, hajlított könyöknél Hueter háromszög). Krepitáció kiváltásával ne kísérletezzünk a lehetséges melléksérülések és a nagy fokú fájdalom miatt. Elengedhetetlen a keringésvizsgálat, melyet a radialis pulzus tapintásával és az ujjvégek kapillárs telődésével ellenőrzünk. Az idegek érintetlenségéről az ujjak mozgásával és érzésvizsgálatával győződünk meg. Az alkar általánban követi a distalis fragmentumot, így a gyakoribb postermedialis dislocationál berotalt helyzetben, a posterolateralisnál kirotatioban van. Ritkán jellemző, hogy a proximalis törvég áthatolva a lágyrészeken, beakad a subcutisba, narancshéj szerűen megkeményítve és megakasztva a bőrt. Ez a jelenség valószínű repositios képtelenségre utal, ilyenkor ne kísérletezzünk fedett manipulációval. Vizsgálat során gondoljunk ipszilateralis (csukló) sérülésre is.

 • Képalkotó vizsgálatok

 • 4.1.) Konvencionális

  Kétirányú felvétel a humerus distalis végéről a könyökízülettel többnyire elegendő a diagnosishoz. Az anteroposterior felvétel a könyök nyújtott helyzetében készül, a kar párhuzamos a röntgenfilmmel és a sugár merőleges a csontra. Oldalirányú felvételnél a könyök hajlított helyzetben van és mindig a sugárnyalábot állítjuk a könyökre merőlegesen, nem a gyermek alkarját fektetjük le. Ha a sérült könyököt a gyermek nem tudja a duzzanat miatt kinyújtani, az ap felvételt a könyök hajlított helyzetében végezzük, a kar a vizsgálóasztalon a filmmel párhuzamosan fekszik, a sugárirány merőleges a karcsontja (Jones felvétel). Ebben a helyzetben zavaró lehet, hogy a radius és az ulna proximális vége a kar distalis végére vetül, ennek kiküszöbölésére külső és belső ferde felvételek készülhetnek.

  4.2.) Kiegészítő vizsgálatok:

  Érsérülés gyanúja esetén angiográfiát végzünk (DSA). Ha ezt nem áll módunkban azonnal véghezvinni, inkább a sebészi feltárás mellett döntsünk. Doppler vizsgálta nem elégséges az érsérülés megítélésére. Idegsérülés súlyosságának eldöntésére EMG alkalmazható. Myositis ossificans esetén izotóp vizsgálat.

  4.3) Differenciál diagnózis: Elsősorban a könyök ficamától kell elkülönítenünk: a Hueter háromszög supracondylaris törésnél szabályos, ficamnál az olecranon hátrafelé kiugrik, az epycondylusok mögé kerül. Az elülső duzzanat ficamnál jóval distalisabban helyezkedik el. Supracondylaris törés, lateralis condylus törés, könyökficam és epiphyseolysis elkülönítése radiológiailag is nehéz kisgyermekkorban, mert a capitulum humeri csontosodási magján kívül más tájékozódási pontunk nincs. Ilyenkor a capitulum radii csontmagja helyett a radius képzeletbeli tengelyének a capitulum humerihez való viszonya ad támpontot.

  III. Terápia

  III/1. Konzervatív kezelés

 • A megfelelő egészségügyi ellátás szintje: Kórházi háttérrel rendelkező, gyermeksérültek ellátásában jártas traumatológus, gyermeksebész és ortopéd szakorvos.

 • Járóbetegként csak a dislocatio nélküli illetve kis dislocatioval járó esetek láthatók el, melyeknél a könyök duzzanata nem jelentős.

 • Repositio (WHO 82080): a repositio feltétele a gyermek általános anaesthesiája, jó minőségű képerősítő használata és műtői háttér.

 • I. fokú törésnél repositio nem szükséges,

  II. fokú törésnél a repositiot a könyök hiperflexióba hozásával végezzük az alkar maximálisan pronalt helyzet mellett a trochlea humeralis szög helyreállításával.

  III. fokú törésnél a repositio lépései: a könyök óvatos húzása nyújtott helyzetben. A törvégek szembeállításáig. Ezt követően a medialis vagy lateralis eltérés korrigáljuk, majd direkt nyomást gyakorolva a könyökcsúcsra flektáljuk a könyököt. A reponált helyzet fenntartására az alkart pronatioba hozzuk.

 • Stabilitás vizsgálat: A stalilitás vizsgálat supinatioval illetve extensioval történik.

 • Retenció: I. fokú törésnél felkargipsz 90 fokos helyzeten. II. fokú törésnél felkargipsz 120 fokos helyzetben, amennyiben a könyökön jelentős duzzanat nincs. III. fokú törésnél külső

 • rögzítéssel a törést csak flexiós és erősen berotált helyzetben lehetne megtartani törzskar gipszben, az alkar és a kéz enyhén elevált helyzetben a szagitális síkban. E töréstípusok konzervatív kezelés ezért nem javasolt. A primer gipszet felhelyezés után utolsó szálig felvágjuk. A repozíciót igénylő töréseknél, vagy ha a duzzanat jelentős, a gyermek kórházi obszervációja célszerű. Maximális rögzítési idő: három hét.

  III/2. Műtét

 • A megfelelő egészségügyi ellátás szintje: traumatológiai és gyermeksebészeti osztály II. és III. kompetenciaszinten, ahol gyermekellátásban nagy gyakorlatot szerzett szakorvos tevékenykedik.

 • Műtéti indikáció:

 • 2.1. fedett repositio és percutan dróttüzés. (WHO 57900) II. fokú töréseknél repositiot követően ha a könyök duzzanata jelentős, percutan fixatio célszerű. III. fokú töréseket instabilnak tekintjük ezért sikeres repositiot követően percutan dróttűzést végzünk az epycondylusok felől, vagy mindkét drótot lateral felől vezetve.

  2.2. Nyílt repositio, dróttűzés (WHO 82020)

  2.2.1. Nyílt repositio indikációi:

 • vascularis sérülés,

 • nyílt törés és

 • nem reponálható törés.

 • 2.2.2. A feltárás formája: dorsamedialis dislocational anterolateralisan, dorso laterlais dislocational anteromedialisan, érsérülésnél az artéria cubitalis felett. Műtéti töréskezelés után felkar gipszkötés három hétre.

  2.2.3. Műtéti előkészítés. Szükséges dokumentáció, szülő felvilágosítás, kontraindikációk kizárása, műtéti előkészítés, hygienés rendszabályok. Vértelenítést csak az érsérülés ellátására alkalmazunk.

  2.2.4. Érzéstelenítés: narcosis

  2.2.5. Műtét utáni teendők: keringésellenőrzés, felvágott felkargipsz maximum három hétre.

  IV. Rehabilitáció

 • A szülők és a gyermek felvilágosítása gipszelés időtartama alatt a végtag keringésének és beidegzésének ellenőrzésére.

 • Gipszrögzítés ideje alatt izometriás gyakorlatok végzése, a keringés javítására, az izomzat megőrzésére.

 • Gipszlevételkor kétirányú röntgen felvétel.

 • Gipszlevételt követően néhány nap múlva drótkivétel.

 • A könyökfunkció visszatéréséig türelmes, óvatos aktív gyógytorna.

 • Gyermekkori sérülések után a szülők figyelmét felhívjuk arra, hogy növekedési zavar, deformitás optimális ellátás mellett is előfordulhat.

 • V. Gondozás

 • Rendszeres ellenőrzés: a növekedés befejeztéig rendszeres ellenőrzés. Előbb félévente, majd évente.

 • Megelőzés: A szülők és a gyermek figyelmét fel kell hívni a veszélyes helyzetek elkerülésére.

 • Lehetséges szövődmények:

 • 3.1.) Nyílt törés. Mindig műtéti indikációt jelent.

  3.2. Keringési zavar. A balesetnél vagy repositio során az arteria brachialis sérülhet. Érsérülés gyanúja esetén annak feltárása és ellátása indokolt.

  3.3.) Idegsérülés. Gyakorisága 7%. Baleset során sérülhet a nervus radialis (leggyakrabban) és a nervus medianus. A sérülés többnyire neuropraxia és teljes regenerációra számíthatunk. A nervus ulnaris laesioja többnyire iatrogén. Ha négy hét után az EMG ideglaesiora utal, revisiot végzünk.

  3.4.) Volkmann féle ischaemiás kontraktúra. Az idejében elvégzett dekompresszió illetve

  keringés helyreállítás miatt igen ritka szövődmény de előfordul!. 3.5.) Cubitus varus. Rotációs hiba következménye. Kozmetikai és funkcionális hibát okoz. 3.6.) Myositis ossificans. Erőteljes passzív mozgatás és erélyes masszázs után, valamint nyílt

  könyökműtétek után gyakori. Műtéti megoldásával, az elcsontosodott részek eltávolításával egy évig célszerű várni, amíg a folyamat megnyugszik.

 • A kezelés várható időtartama: szövődménymentes esetben 4-6 hét.

 • Az ellátás megfelelőségének indikátorai

 • Szakmai munka eredményességének mutatói

 • Fel nem ismert supracondylaris törések aránya

 • Feltárásos repositiok aránya

 • Reoperációk aránya

 • Szeptikus szövődmények gyakorisága

 • Ellátás utáni rotációs hiba aránya

 • Egyéb nem kielégítő repositios eredmény

 • Ischaemiás károsodások aránya

 • Nervus ulnaris (iatrogén) sérülések gyakorisága

 • Késői kontraktura aránya

 • 6. Dokumentáció, bizonylat

  Kórlap, lázlap, laboratóriumi leletek, részletes dekurzus, műtéti beleegyező nyilatkozat, műtéti leírás, nyílt törés vagy szövődmény esetén bakteriológiai leoltás, zárójelentés.

  VI. Irodalomjegyzék

 • ‰cs, G.: Könyöktáji törések. In: ‰cs G.- Hargitai E.: Gyermektraumatológia. Medicina Budapest, 2001.

 • ‰cs, G.: Gyermekkori törések. In: Cziffer E.: Operatív töréskezelés. Springer Hungarica Budapest, 1997.

 • Hargitai, E: Mozgásszervi sérülések a gyermekkorban. In: Renner A.: Traumatológia. Medicina Budapest, 2000.

 • Dénes J.- Pintér A.: Gyermeksebészet és határterületei. Medicina, Budapest, 1987. Morrissy RT. Pediatric Orthopaedic Surgery. Lippincott-Raven, Philadelphia, 1996.

 • Rang M. Children‘s Fractures. Lippincott, Philadelphia, 1983.

 • Rockwood CA, Wilkins KE, King RE. Fractures in Children. J. B. Lippincott, Philadelphia, 2005.

 • Weber BG, Brunner CH, Freuler F. Die Frakturenbehandlung bei Kindern und Jugendlichen. Springer Verlag, Berlin, 1979.

 • Wilkins KE. The Operative Management of Supracondylar Fractures. Orthop Clin North Am 1990; 21:269-288

 • A szakmai protokoll érvényessége: 2008. december 31.

  VII. Melléklet

  Humerus supracondylaris törés ellátásának algoritmusa

  Humerus supracondylaris törés

  Kétirányú könyök felvétel a kar distalis végére centrálva

  Extensios Flexios

  Baumann III. ventroradialis vagy ventroulnaris dislocatio

  Nem reponálható

  Hátsó feltárás nyílt repositio dróttűzés felkargipsz 3 hétre, korai drótkiv.

  ajánlott a 3 hétre. Korai percutan drótkivétel tűzés

  Repositio, Dróttűzés, felkargipsz 3 hétre kórházi

  bi Repositio, Dróttűzés, felkargipsz 3 hétre kórházi

  bi

  Fejlesztés alatt!