Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokolljaiA krónikus obstruktív légúti betegség (chronic obstructive pulmonary disease o COPD) diagnosztikája és kezelése

Készítette: A Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium és az Infektológiai Szakmai Kollégium

I. Alapvető megfontolások

1. Bevezetés

Az 1994-ben közölt Lung Health Study (6000 beteg 5 éven át tartó megfigyelése) fordulópont a COPD szemléletében, amelynek következményeként a World Health Organisation (WHO) és a National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI, USA) szakértői 2001 áprilisában közzétették a COPD diagnosztikájával és kezelésével kapcsolatos irányelveiket (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diasease o GOLD).

Jóllehet a Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium hasonló irányelvei már 2000-ben megjelentek, és számos, lényeges ponton eltértek az említett nemzetközi ajánlástól, a GOLD 2003-ban közzétett, átdolgozott szövege példaként szolgál a ‡nemzeti“ COPD diagnosztikus és terápiás protokollok szerkesztésénél.

Az itt közölt diagnosztikus és terápiás ajánlás a 2003. november 21o22-én Budapesten megrendezett COPD-konszenzuskonferencia állásfoglalásain alapul, amelyek egyben a Tüdőgyógyászati és Infektológiai Szakmai Kollégiumok irányelvei.

Az alábbi diagnosztikus és terápiás ajánlások különböző erejű bizonyítékokon alapulnak, amelyeket o az állítás, ill. javaslat végén, zárójelben o A, B, C, D betűkkel jelölünk.

2. A bizonyítékok forrásai a következők

A: nagyszámú randomizált és ellenőrzött vizsgálat;

B: az előbbinél kisebb betegszámon alapuló randomizált és ellenőrzött vizsgálatok (vagy ún. metaanalízisen alapuló eredmények);

C: nem randomizált, nem ellenőrzött klinikai vizsgálatokon alapuló eredmények;

D: szakértő testület egyeztetett véleménye. A bizonyítékok forrásai a GOLD 2003. évi kiadásában találhatók (www.goldcopd.com).

3. Definíció

A krónikus obstruktív légúti betegséget (COPD) lassan és fokozatosan súlyosbodó funkciózavar (emelkedő bronchialis áramlási ellenállás) jellemzi, amely túlnyomóan irreverzíbilis, de hörgtágítók vagy más kezelés hatására mérséklődhet az obstrukció. A bronchialis obstrukció a tüdő-, szövetkárosító gázok és részecskék hatására kialakuló, kóros gyulladásos reakciójának a következménye.

A krónikus obstruktív bronchitis vezető tünete a legalább két egymást követő évben, évente legkevesebb három hónapon át fennálló produktív köhögés, amely nem szív- (pl. balkamra-elégtelenség) vagy egyéb tüdőbetegség (tüdődaganat, hörgőtágulat stb.) következménye.

Hiperszekréció, azaz éveken át fennálló produktív köhögés légúti funkciózavar nélkül is előfordulhat (egyszerűkrónikus bronchitis). A nyákmirigy-hyperplasia ugyanis főként a centrális hörgők falában alakul ki, míg az obstrukció helye elsősorban a periferikus, ún. kis légutak területe. Az egyszerűkrónikus bronchitis nem kezelendő ugyan, de a későbbi bronchialis obstrukció kialakulása szempontjából magas kockázatú csoportnak tartják (C).

Az emphysemát a terminális bronchiolustól distalisan elhelyezkedő légterek túltágulása és ezek falának pusztulása (bullózus parenchymadegeneráció) jellemzi, és mindez nem tüdőfibrosis kísérőjelensége (1. ábra).

Az asthma bronchiale o definíciójának megfelelően o reverzíbilis légúti obstrukciót jelent, és az asztmás gyulladás jellege is más, mint COPD esetén (2. ábra).

A COPD kialakulásában a gyulladás/szerkezeti átépülés elemei a következők:

 • krónikus bronchitis (nyákos hiperszekréció), nyákmirigy- és kehelysejt-hyperplasia CD8+ T-lymphocyta, neutrofil és CD68+ monocyta/makrofág sejtdominanciával;

 • krónikus bronchiolitis (kis vagy perifériás légúti betegség) túlnyomóan CD8+ és pigmentált makrofáginfiltrációval, simaizom-hyperplasiával és a bronchiolus támasztó környezetének (alveoláris kapcsolatok) pusztulásával;

 • emphysemás alveoláris gyulladás (T-lymphocyták, neutrofilek és makrofágok) magas elasztázkoncentrációval, kiterjedt szövetpusztulással, a terminális bronchiolushoz kapcsolódó ‡perifériás“ légterek túltágulásával. Olyan betegek esetében, akiknél a légúti funkciózavar megszüntethető, elvethető a COPD-diagnózis. Ugyanakkor a krónikus asztmás betegek egy részénél a légúti funkciózavar reverzibilitása o a COPD-hez hasonlóan o csupán részleges.

 • A krónikus obstruktív bronchitis és emphysema kórfejlődése eltérő ugyan, de általában egymáshoz társulnak, és egy adott betegnél a bronchitises vagy emphysemás elem dominanciája megállapítható. Az obstruktív bronchitis-emphysema (COPD) tünetegyüttes időszakosan asztmás jellemzőket mutathat (vagy a COPD asthma bronchialéhoz társulhat).

  4. Panaszok / Tünetek / ‰ltalános jellemzők

  Légúti obstrukció valószínűsíthető, amikor hallgatózással sípoló légzési hang hallható, vagy az erőltetett kilégzés hossza ?6 s.

  A súlyos emphysemát a mellkas túltágulása (hordómellkas), alacsony rekeszállás, halk légzési és szívhangok, az inspiratorikus segédizmok aktivitása, belégzés közben az alsó bordaközök behúzódása, az ajkak szűkítő hatású csücsörítése exspiriumban (‡ajakfékes légzés“, auto-PEEP hatás) jellemzi.

  5. A betegség leírása

  5.1. Incidencia / Prevalencia / Morbiditás / Mortalitás

  A krónikus obstruktív tüdőbetegség (chronic obstructive pulmonary disease o COPD) a felnőtt lakosság 4o7%-át érinti a fejlett ipari világban. A prevalencia világszerte emelkedik. Magyarországon pontos epidemiológiai adatok nincsenek, de a becsült betegszám 400o500 ezer lehet (a tüdőgondozókban 2002-ben nyilvántartott 50 298 beteg 8o10-szerese). A hazai nyilvántartás főként a súlyos, rendszeresen kórházi kezelést igénylő eseteket tartalmazza, míg az enyhébb, a megelőző, ill. hörgtágító terápia szempontjából ígéretesebb többség ismeretlen, azaz nem kezelt és gondozott beteg.

  A COPD a halálokok rangsorában jelenleg világszerte a 4o6. helyen áll (az USA-ban a 45 évnél idősebbek csoportjában a 4. vezetőhalálok). 2020-ra várhatóan a 3. leggyakoribb halálokká válik a világon. A vezető halálokok közül egyedül a COPD mortalitása nő, miközben például a degeneratív cardiovascularis betegségek okozta halálozás a nyugati világban csökken vagy stagnál. A COPD kezelése drága: kb. az asthma bronchiale terápiájának 2,5-szerese, ugyanakkor a jelenlegi farmakoterápiás lehetőségek hatásfoka gyenge, így ebben a betegcsoportban a megelőzés különösen kiemelkedő fontosságú.

  5.2. Jellemző nem

  A betegség gyakorisága a nők körében a férfiakénál valamivel alacsonyabb.

  5.3. Kockázati tényezők

  A dohányzás a legfontosabb kockázati tényezőa COPD kialakulásában (A), így a dohányzás abbahagyása meghatározó jelentőségűa betegség összes súlyossági fokozatában (A). A genetikus prediszpozíció jelentőségét mutatja, hogy a dohányzók csupán 15o20%-ánál alakul ki fokozatosan súlyosbodó légúti obstrukció (COPD), ugyanakkor az e betegségben szenvedők 10o 15%-a nem dohányzott soha.

  II. Diagnózis

  1. Anamnézis

  A dohányzás kezdete, mértéke (az esetleges leszokási kísérletek), környezeti, munkahelyi kockázati tényezők, a köhögés gyakorisága, jellege, ‡sípoló“ légzési hang, akut légúti betegségek gyakorisága, természete, a nehézlégzés súlyossága. A mérsékelt fizikai terhelés közben fellépő légszomj, amely gyakran a COPD első tünete, már a légzési tartalék (pl. FEV1) 40o50%-ának elvesztését jelentheti. Főként a COPD dominálóan emphysemás típusaiban alakulhat ki jelentős légúti funkciózavar anélkül, hogy a képet krónikus köhögés és köpetürítés kísérné.

  2. Kötelező diagnosztikai vizsgálatok

  Mellkasröntgen

  A röntgeneltérések a betegség késői tünetei, csak súlyos emphysema esetén diagnosztikus értékűek, ill. a peribronchialis infiltrátumok, a tág pulmonalis vasculatura utalhat idült obstruktív bronchitisre. Nélkülözhetetlen azonban a mellkas-röntgenfelvétel más, krónikus, produktív köhögést okozó szív- és tüdőbetegség kizárása szempontjából.

  Spirometria

  A spirometria (hörgtágító előtt és után) nélkülözhetetlen a légúti obstrukció megléte, súlyossága, reverzibilitása mértékének megállapítása céljából. A légúti obstrukció korai felfedezésére korábban ajánlott ‡kis légúti funkcionális jellemzők“ (dinamikus compliance, záródó térfogat stb.) mérése körülményes, vagy az eredmények nagy variabilitása nehezíti az értékelést. Kétségtelen azonban, hogy az erőltetett kilégzési áramlási sebesség/térfogat regisztrátumon olyan, az áramlási sebességértékekben (pl. FEV1, FEV1/FVC) nem tükröződő, ugyanakkor kis légúti obstrukcióra utaló deformációk jelenhetnek meg, amelyeket szakértő tüdőgyógyász értékelni tud.

  A megfelelően hitelesített spirométerrel, gyakorlott vizsgáló által mért FEV1 intraindividuális variabilitása 4o5%, így a legalább 3 éven át megfigyelt FEV1-csökkenés alapján a veszélyeztetett csoport elkülöníthető: a normális 25o30 ml/év helyett ilyenkor az évi térfogatvesztés meghaladja az 50 ml-t.

  3. Kiegészítő diagnosztikai vizsgálatok

  RV-, CO-diffúzió

  A diffúziós kapacitás mérése az emphysema korai diagnosztikájában fontos módszer, de Magyarországon szűk körben alkalmazott eljárás. Ágy az RV- és CO-diffúzió (TLCO) meghatározása csak különleges körülmények fennállása esetén javasolt (pl. nagy bullák láthatók a tüdőben, vagy a légúti obstrukció mértékével nem korreláló nehézlégzés jelentkezik).

  Vérgázanalízis

  Enyhe formákban elvégzése szükségtelen, de a tartós oxigénterápia kezdeményezése csak a PaO2, ill. PaCO2 ismeretén alapulhat.

  ?-1-antitripszin-hiány

  ?-1-antitripszin-hiány mutatható ki a COPD-esetek kevesebb, mint 1%-ában. A vizsgálat indokolt, ha COPD, panlobularis emphysema, terápiarezisztens ‡asztma“ vagy egyéb okkal nem magyarázható májcirrózis tünetei alakulnak ki 50 évesnél fiatalabb, nem dohányzó betegnél (1. táblázat).

  A COPD súlyossága

  Az erőltetett kilégzési másodperctérfogat (FEV1) mérésén alapul a COPD diagnózisa, valamint aktuális súlyosságának és prognózisának megítélése is (2. táblázat).

  Egyértelműen súlyos csoport a COPD-n belül az 1 liter FEV1-érték alatti, többnyire középkorú férfiak köre.

  A légúti obstrukció reverzibilitásának vizsgálatát lásd a 3. és 4. táblázatban.

  III. Kezelés

  1. Gyógyszeres kezelés

  (felhasznált bizonyítékok, azok szintjei)

  1.1. Ajánlott gyógyszeres kezelés

  (a COPD kezelésében alkalmazott broncholyticumok és gyulladáscsökkentők felsorolását lásd a 5. táblázatban)

  Hangsúlyozni kell, hogy a farmakoterápia egyik formája sem képes a légúti funkció progresszív hanyatlását megállítani COPD esetén (A). Erre csak a dohányzás felfüggesztése képes. A gyógyszeres kezelés hatása tehát tüneti: a panaszokat enyhíti és a szövődmények kialakulásának valószínűségét csökkenti.

  A COPD farmakoterápiájának általános irányelvei:

 • a klinikai tünetek súlyosságához illeszkedő lépcsőzetes kezelés (6. táblázat);

 • a rendszeres, folyamatosan azonos gyógyszerhatást biztosító terápia mindaddig, amíg a mellékhatások vagy a betegség súlyosbodása a ‡fenntartó“ kezelés megváltoztatását teszik szükségessé;

 • a ‡terápiás válasz“ betegenként igen eltérő lehet: ennek gondos észlelése, a gyógyszeradagok szükség szerinti módosítása szükséges.

 • Antikolinerg és béta-2-agonista hörgtágítók

  A rövid hatású béta-2-agonisták a COPD bármely súlyossági lépcsőjében használhatók szükség szerint vagy rendszeresen a tünetek enyhítésére. Hörgőtágító hatásuk kezdete lassúbb, mint asztmásoknál. Maximális hatásukat 15o30 perc alatt érik el, ami átlagosan 4o6 órán át tart (A).

  Rövid hatású antikolinerg hörgtágítók, a béta-sympathicomimeticumokhoz hasonlóan, a COPD bármely súlyossági fokozatában alkalmazhatók. Hatásuk hosszabb, mint a rövid hatású ß-2agonistáké: átlagosan 6o8 óra (A). Antikolinerg hörgtágító kúraszerű alkalmazása ajánlott, ha a FEV1 nem éri el a referenciaérték 60%-át, még akkor is, ha a beteg panaszmentes (B). Ilyen mértékű légúti funkciócsökkenés ugyanis általában nehézlégzést okoz, de a betegek egy része fokozatosan alkalmazkodik az obstrukcióhoz: panaszt nem eredményezőterhelési módokat választ, vagy természetesnek veszi a légszomjat a fizikai erőfeszítés adott szintjén. A hörgtágító kúra elindítását tehát ne a beteg panasza, hanem az obstrukció objektív súlyossága vezesse. Ezzel ellentétben a gyógyszerhatás lemérése nem alapulhat kizárólag a FEV1 vagy FVC változásán: az erőltetett kilégzés alatt kialakuló hörgőkollapszus miatt az inspiratorikus kapacitás (IC) vagy vitálkapacitás (IVC) érzékenyebben jelzi a légúti funkciójavulást a FEV1-nél. Ugyanígy a beteg panaszainak csökkenése, a fizikai terhelhetőség fokozódása általában fontosabb adat COPD esetén, mint a spirometria eredménye. Az utóbbi változások különböző, Magyarországon ritkán használt módszerekkel ‡objektivizálhatók“ (betegnaplók, életminőség-kérdőívek, 6 perces séta stb.).

  Az ipratropium és a rövid hatású béta-2-agonista aeroszolok a szokásos adagban egyenértékűhörgtágítók (A). Egyes vizsgálatok szerint az ipratropium csúcshatása és hatástartama meghaladja a béta-sympathicomimeticumokét COPD esetén (B).

  A COPD II. súlyossági lépcsőjétől kezdve az elhúzódó ß-2-agonisták rendszeres használata javasolt (A). Hatékonyabb és kényelmesebb a használatuk, mint a rövid hatású ß-2-agonistáké (A).

  Az elhúzódó hatású antikolinerg tiotropium hörgőtágító hatástartama több mint 24 óra, és placebóval, valamint ipratropiummal összehasonlítva szignifikánsan csökkenti a COPD akut exacerbatióinak gyakoriságát (A).

  A 6. táblázat IIoIV. súlyossági lépcsőjében olvasható ‡egy vagy több elhúzódó hatású hörgtágító adása“ ajánlás tehát ß-2-sympathicomimeticum vagy antikolinergikum alkalmazását jelenti (kombinációjukkal tapasztalatok egyelőre nincsenek).

  Xantinszármazékok

  A teofillin közepes hörgtágító hatása mellett javítja a mucociliaris clearence-t, csökkenti a légúti gyulladást, hiperreaktivitást és nehézlégzést, javítja a légzőizmok kontraktilitását, a jobb és bal kamrai ejekciós frakciót, a fizikai terhelhetőséget, valamint csökkenti a pulmonalis arteriális nyomást (B). A xantinszármazékok analeptikus hatása miatt a PaO2 általában emelkedik és a PaCO2 csökken, de gyakran alvászavarok és gyomorpanaszok jelentkezhetnek.

  A teofillin metabolizmusa betegenként igen eltérő lehet, farmakokinetikája nem lineáris, ezért a dózis pontos megválasztásához a szérum-teofillinszint meghatározása szükséges.

  A nyújtott hatású xantinkészítményeknek monoterápiában való alkalmazása nem ajánlott, de béta 2-agonista és antikolinerg hörgtágító aeroszolokkal való kombinációban, 8o12 g/ml szérumszint mellett hatásos gyógyszerek, és mellékhatásaik ritkán jelentkeznek.

  Mukolitikumok

  A fokozott légúti váladéktermelés a COPD egyik vezetőtünete, ezért számos vegyület hatását vizsgálták a célból, hogy a köpetürítést megkönnyítsék, és így a légúti vezetőképességet javítsák:

 • a dohányzás abbahagyása a hiperszekréció csökkentésének leghatékonyabb módszere;

 • az antikolinerg hatású és béta-agonista hörgtágítók, valamint a xantin készítmények is jelentősen javítják a tüdő öntisztulását;

 • az N-acetilcisztein, karbocisztein, bromhexol, ambroxol in vitro csökkenti a nyák viszkozitását, de klinikai hatásukat nem támogatják egyértelmű bizonyítékok; ugyanakkor a N-acetilcisztein erős antioxidánsként ritkítja a COPD akut exacerbatióinak jelentkezését, és a lefolyás súlyosságát is mérsékeli (D);

 • a DNS-t bontó enzim (alfadornáz) hatása bizonytalan COPD esetén, miközben cisztás fibrosisban alkalmazása bizonyítottan előnyös.

 • 1.2. Kiegészítő / Alternatív gyógyszeres kezelés

  Kortikoszteroidok

  Az orális glükokortikoszteroidokat régóta alkalmazzák a COPD akut exacerbatióiban, és inhalációs szteroid alkalmazását is megkísérelték a COPD olyan változataiban, ahol a betegség asztmás karaktere szembetűnő(ez utóbbi csoport a COPD-esetek legfeljebb 10o%-a, és sok szerző ezt a betegcsoportot asztmásnak tartja).

  Az inhalációs glükokortikoszteroiddal történő kúraszerű kezelés csak a COPD olyan eseteiben javasolt, amelyeknél a tünetek enyhülése mellett a légúti funkció javulása is bizonyítható, vagy a betegség súlyos (FEV1<50%), és a gyakori exacerbatiók antibiotikumok és orális kortikoszteroidok alkalmazását teszik szükségessé (A).

  Randomizált, ellenőrzött klinikai vizsgálatok alapján az elhúzódó ß-2-sympathico-mimeticum + inhalációs glükokortikoszteroid kombináció hatásosabb volt, mint a gyógyszer-kombináció összetevőinek hatása külön-külön (A).

  A COPD akut exacerbatióinak kezelése

  A COPD akut exacerbatiója a beteg állapotának elhúzódó (legalább két napja tartó) rosszabbodása, amely hirtelen kezdődik, meghaladja a panaszok napi ingadozását, és az alapbetegség fenntartó kezelésének megváltoztatását teszi szükségessé. Változatlanul érvényesek az ún. Winnipeg-kritériumok (fokozott dyspnoe, a köpet gennytartalmának, ill. mennyiségének fokozódása), amelyek alapján az akut exacerbatio súlyossági csoportokba sorolható.

  A krónikus bronchitis akut exacerbatióinak oka összetett: vírusinfekció vagy a légszennyezés fokozódása súlyosbíthatja a krónikus légúti gyulladást, és így megkönnyíti másodlagos bakteriális infekciók kialakulását (amelyek forrása a felső és alsó légúti bakteriális kolonizáció). Az akut exacerbatiók kb. 80%-át tartják ma infekciós eredetűnek (fontos hangsúlyozni, hogy az esetek legalább 20o25%-a nem purulens, hanem ún. mukoid exacerbatio, amelyeket nem infekció okoz).

  Az akut exacerbatio tüneteit utánozhatják a következő betegségek: pneumónia, pneumothorax, balkamra-elégtelenség, tüdőembólia, felső légúti obstrukció, progrediáló bronchusrák, altatószer-mérgezés, diabétesz, éhezés, agyvérzés stb. Ezek kizárása legtöbbször csak kórházi-klinikai osztályon lehetséges.

  A COPD akut exacerbatiói idején a mély légúti váladékmintákból kitenyészthető kórokozók a gyakoriság sorrendjében: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae és Moraxella catarrhalis.

  Antibiotikum kezelés

  Az akut exacerbatiók enyhe eseteinek spontán gyógyhajlama jó. Antibiotikum kezelés csak akkor indokolt, ha a következőnégy tünet közül legalább kettő fennáll (B):

 • fokozódó mennyiségű, purulens köpet ürül;

 • a tüdőfunkció romlása, a légzési panaszok súlyosbodása;

 • a beteg lázas;

 • leukocytosisa van.

 • Az antibiotikum-választást a klinikai súlyosság határozza meg (7. táblázat). A IIIoIV. súlyossági csoportban, ahol a légzési tartalék kicsi és kórokozóként penicillin-és makrolidrezisztens Pneumococcusokkal, valamint Gram-negatív bélbaktériumokkal kell számolni, a megfelelőantibiotikum kiválasztása életmentő lehet.

  Hörgtágítók

  A fenntartó kezelés módosítása szükséges, ha az obstrukció fokozódik. A legmagasabb ajánlható adag rövid hatású béta-2-agonista adagoló aeroszolból 3o400 ?g 1o2 óránként, amíg a panaszok nem enyhülnek (A). A mellékhatások (tremor, tachycardia, szívritmuszavarok) fokozódnak a dózis emelésével. Ugyanígy a béta-sympathicomimeticum adagjának óvatos titrálása ajánlott, ha az egyén coronariabetegségben, balkamra-elégtelenségben szenved, vagy tudomásunk van korábbi aritmiás epizódokról.

  Az ipratropium-bromid hatása hasonló mértékűa COPD exacerbatióiban a rövid hatástartamú béta-sympathicomimeticumokéhoz, kombinációjuk ajánlott a COPD akut exacerbatióiban is (A). Ipratropium-bromid monoterápiaként csak akkor ajánlható, ha a béta-2-agonista aeroszol effektivitása gyenge vagy a beteg nem tolerál nagy adagokat az utóbbi gyógyszerből (B).

  Glükokortikoszteroidok

  A szisztémás hatású glükokortikoszteroidok hatásosak a COPD akut exacerbatióinak kezelésében: meggyorsítják a gyógyulást és a légúti funkció visszatérését a kiindulási értékre (A).

  Az emelt dózisú hörgtágító kezelés kortikoszteroiddal való kiegészítése mérlegelendő, ha a mért FEV1alacsonyabb a referenciaérték 50%-ánál. Az ajánlott napi szteroidmennyiség 40 mg metilprednizolon 10 napon át (D).

  A COPD exacerbatióinak súlyos esetei kórházi kezelést indokolnak, amelynek kritériumai a következők: a beteg zavart, aluszékony, nyugalomban légszomja van, a légzésszám >25/perc, pulzusszám >110/perc, mélyülőcianózis, az inspiratorikus segédizmok használata.

  A tudatzavar önmagában, míg a többi tünetből kettőmegléte kórházi beutalást indokol. Ugyanígy kórházi beutalás ajánlott akkor, ha a COPD exacerbatiójának súlyossága az előbbinél enyhébb ugyan, de a beteg otthoni ápolása, felügyelete megoldhatatlan (8. táblázat).

  Folyamatos oxigénkezelés A tartós otthoni oxigénkezelés súlyos, előrehaladott COPD okozta hypoxia esetén átlagosan 6o7 évvel megnyújtja az élettartamot (A).

  A tartós otthoni oxigénkezelést pulmonológus szakorvos javasolhatja általában intézeti megfigyelést követően akkor, ha a beteg klinikai szempontból kiegyensúlyozott állapotában, optimális farmakoterápia mellett ezt a PaO2 és a SaO2 értéke szükségessé teszi. Tartós otthoni oxigénkezelés indokolt, ha a PaO2 7,3 kPa-nál (55 Hgmm-nél) vagy a SaO2 nyugalomban 88%-nál alacsonyabb. Az otthoni oxigénkezelés javallatát nem elég egy mérés eredményére alapozni, hanem legalább két, 3 hét időkülönbséggel végzett vizsgálat eredményét kell tekintetbe venni. Jóllehet a pulzusoximetria alkalmas arra, hogy a hypoxaemia fennállását kizárjuk, a tartós oxigénterápia csak a nyugalmi PaO2 mérésén alapulhat, miután 30 percen át, nyugalomban szobalevegőt légzett a beteg. A pulzusoximetria később az oxigénadagolás korrekciójában segíthet. Az olyan betegek akár felénél, akiknél az oxigénpótlást hibásan, dekompenzált állapotukban kezdeményeztük, az otthoni oxigénterápia néhány hét után feleslegessé válhat.

  A dohányzás folytatása nagy biztonsági kockázatot jelent otthoni oxigénkezelés esetén, emellett a terápia előnyei általában nem érvényesülnek, ha a beteg folytatja a dohányzást és a karboxihemoglobin-szint emelkedett marad.

  Amennyiben a PaO2 magasabb ugyan (7,3o8,0 kPa vagy 55o60 Hgmm között), s ennek ellenére dekompenzált pulmonalis hipertenzió tüneteit észleljük, tartós otthoni oxigénkezelés mérlegelendő. Ilyenkor a kép hátterében obstruktív alvási apnoe szindróma okozta éjszakai deszaturációk gyanúja is fel kell merüljön. Az éjszakai pulzusoximetriás mérés általában elegendő, hogy az alvás alatti artériás oxigéndeszaturációs epizódokat kimutassuk (bizonytalan esetben poliszomnográfiás vizsgálat is szükségessé válhat).

  Az általában orrszondán keresztül adagolt (O2-palackból percenként kb. 1o3 l, oxigénkoncentrátorból 2o4 l) oxigénterápiát naponta legalább 15 órán át kell folytatni, hogy a klinikai tünetekre, túlélésre kifejtett előnyös hatások érvényesüljenek (A).

  Oxigénpótlás mellett a vérgáznyomásokat gondosan ellenőrizni kell: a rotamétert úgy kell beállítani, hogy a PaO2 8 kPa (60o65 Hgmm), a SaO2 90% fölé emelkedjen anélkül, hogy a PaCO2 növekedése meghaladná a 2,0 kPa-t (15 Hgmm-t). Javasolt, hogy a tartós otthoni oxigénkezelés hatását félévente a terápiát kezdeményező orvos ambuláns vizsgálattal ellenőrizze.

  A legolcsóbb oxigénforrás az O2-koncentrátor, amelyhez a megyei, ill. fővárosi pulmonológus szakfőorvosok engedélyével lehet hozzájutni. Az oxigénpalackok bérlete olcsó ugyan és a gyors palackcsere Budapesten s a nagyobb vidéki városokban megoldott, napi 15 órán át tartó oxigénadagolás mellett a nagyméretű(3 m3-es) palack is kiürül 2o3 nap alatt, így a koncentrátornál sokkal drágább. A cseppfolyós oxigénellátó rendszerek lehetővé teszik a beteg lakáson kívüli mozgását és rehabilitációját.

  IV. Rehabilitáció o V. Gondozás

  Légzésrehabilitáció

  A pulmonológiai rehabilitáció komplex folyamatában (állapotfelmérés, farmakoterápia, légzőtorna, expektorációs és inhalációs technikák, mellkasi fizioterápia, terhelési tréning, diétás tanácsadás, pszichoszociális támogatás, betegoktatás) a rendszeres dinamikus tréning csak az egyik komponens, de hatásosságát illetően az újabb bizonyítékok egyértelműek (A). Az edzési program megtervezésének és a kardiális kockázat pontos becslésének előfeltétele, hogy először cardiopulmonalis terheléses vizsgálat történjen. Ezután a kondicionáló tréning, ellenőrzött feltételek mellett, akár egy tüdőgyógyászati járóbeteg-rendelésen is folyhat. Már 6o8 hetes, hetente 3o5 alkalommal végzett, 30o45 perces kerékpár-ergométeres vagy járószalagtréning jelentősen javíthatja a fizikai terhelhetőséget anélkül, hogy a nyugalmi légzésfunkciós értékek változnának (A).

  Megelőzés

  A dohányzásról való leszoktatás

  A dohányzás abbahagyása az egyetlen beavatkozás, amely képes fékezni a meredek légúti funkcióvesztést COPD esetén (A), így az összes dohányzó betegnél meg kell kísérelni a dohányzás felfüggesztését. A 40 évnél idősebb, dohányzó, esetleg légúti tünetekről beszámoló betegek spirometriás vizsgálata ajánlott az alap-, valamint az ambuláns szakellátásban. A dohányzásról leszoktató módszerek hatásfoka jobb, ha azt a terhelési dyspnoe kialakulása előtt kezdik el. A légúti obstrukció korai felfedezésekor a beteg szembesül a kórkép késői következményeivel, és ez a dohányzásról való lemondás igen erős motivációja. Amennyiben a beteg erre hajlandóságot mutat, akkor hatékony orvosi segítséget kell kapnia (tanácsadás, önsegítő, tájékoztató nyomtatványok, filmek, nikotinpótló rágógumi vagy tapasz stb.). Magyarországon a dohányzók 40%-a próbálná meg a dohányzás abbahagyását, ha megfelelő segítséget kapna (a leszoktatás 1994 óta regisztrált eredményessége Magyarországon 30%). A legtöbb leszoktatóprogram a nikotinmegvonási tünetek csökkentésére vény nélkül kapható nikotinpótló készítményeket, valamint különböző antidepresszáns gyógyszereket (pl. bupropiont) ajánl (A).

  Magyarországon az Országos Egészségfejlesztési Intézet irányításával több mint száz intézményben (többségük tüdőbeteg-gondozó) működik dohányzásról való leszoktatást segítőrendelés. Tájékozódni lehet a következő ingyenes telefonszámon: 06o40o200o493.

  Pneumococcus-vakcináció

  A nemzetközi ajánlások többsége javasolja a vakcinációt COPD esetén 5o6 évenként, jóllehet az előnyös hatás mellett a bizonyítékok gyengék (B).

  Influenzavakcináció

  A súlyos COPD exacerbatióinak szövődményeit hatásosan védi ki, az exacerbatio kialakulásuk valószínűségét 50%-kal csökkenti (A).

  Immunstimulánsok

  Az OM85-BV (Broncho-Vaxom) a leggyakoribb légúti kórokozók liofilizált kivonatának keveréke, amely immunmodulátor hatású (a makrofágokat aktiválja). A COPD exacerbatióinak gyakoriságát ritkítja, súlyosságát enyhíti (B).

  A 2003. november 21o22-én Budapesten rendezett COPD-konszenzuskonferencián elfogadott ajánlás

  VI. Irodalomjegyzék

 • A krónikus obstruktiv légúti betegség (chronic obstructive pulmonary disease o COPD) diagnosztikája és kezelése. A Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium ajánlása. Medicina Thoracalis: 2000: 53: 1-11.

 • American Thoracic Society/European Respiratory Society: Skeletal muscle dysfunction in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1999: 159: S1-S40.

 • Anthonisen NR, Connett JE, Kiley JP és mtsai.: Effects of smoking intervention and the use of an inhaled anticholinergic bronchodilator on the rate of decline of FEV1. The Lung Health Study. JAMA: 1994: 272: 1497-1505.

 • Anthonisen NR, Connett JE, Murray RP: Smoking and lung function of Lung Health Study participants after 11 years. Am J Respir Crit Care Med 2002: 166: 675-679.

 • A pulmonológiai intézmények 2003. évi epidemiológiai és működési adatai. Az Országos

 • Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet kiadása, 2003. 6 Arcasoy SM, Kotloff RM: Lung transplantation. N Engl J Med 1999: 340: 1081-1091.

 • Aubier M: Pharmacotherapy of respiratory muscles. Clin Chest Med 1988: 9: 311-324.

 • Barnes PJ: Theophylline: new perspectives for an old drug. Amer J Respir Crit Care Med 2003: 167: 813-818.

 • Belman MJ, Botnick WC, Shin JW: Inhaled bronchodilators reduce dynamic hyperinflation during exercise in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1996: 153: 967-975.

 • Brucasco V, Hodder R, Miraviteles M és mtsai: Health outcomes following treatment for six months with once daily tiotropium compared with twice daily salmeterol in patients with COPD. Thorax 2003: 58: 399-404.

 • Buist S: Definitions. In: Barnes P, Drazen J, Rennard S, Thomson N szerk.: Astma and COPD. Basic Mechanisms and Clinical Management. Academic Press, London, New York : 2002

 • Calverley PM, Burge PS, Spencer S és mtsai.: Bronchodilator reversibility testing in chronic obstructive pulmonary disease.Thorax 2003: 58: 659-664.

 • Calverley P, Pauwels R, Vestbo J és mtsai: Combined salmeterol and fluticasone int he treatment of chronic obstructive pulmonary disease: a randomised controlled trial.Lancet 2003: 361: 449-456.

 • Celli B, ZuWallack R, Wang S és mtsai: Improvement in resting inspiratory capacity and hyperinflation with tiotropium in COPD patients with increased static lung volumes. Chest 2003: 124: 1743-1748.

 • COPD Konszenzus Konferencia. Program és előadások. Hotel Sofitel Atrium Hotel, Budapest 2003. november 21-22. Kézirat: 2003.

 • Emerman CL, Connors AF, Lukens TW és mtsai: Relationship between arterial blood gases and spirometry in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Ann Emerg Med 1989: 18: 523-527.

 • Ferguson GT, Enright PL, Buist AS és mtsai: Office spirometry for lung health assessment in adults: a consensus statement from the national lung health education program. Chest 2000: 117: 1146-1161.

 • Fletcher C, Peto R: The natural history of chronic airflow obstruction. BMJ 1977: 1: 1645-1648.

 • Geddes D, Davies M, Koyama H és mtsai: Effect of lung-volume reduction surgery in patients with severe emphysema. N Engl J Med 2000: 343: 239-245.

 • Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, updated 2003. National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute: 2003. (www.goldcopd.com)

 • Landbo C, Prescott E, Lange P és mtsai: Prognostic value of nutritional status in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1999:160: 1856-1861.

 • McCrory DC, Brown C, Gelfand SE és mtsai: Management of exacerbations of COPD: a summary and appraisal of the published evidence. Chest 2001: 119: 1190-1209.

 • McKay SE, Howie CA, Thomson AH és mtsai: Value of theophylline treatment in patients handicapped by chronic obstructive lung disease. Thorax 1993: 48: 227-232.

 • Medical Research Council Working Party. Long term domiciliary oxygen therapy in chronic hypoxic cor pulmonale complicating chronic bronchitis and emphysema Lancet 1981: i: 681-686.

 • Murray CJL, Lopez AD: Evidence-based health policy o lessons from the Global Burden of Disease Study. Science 1996: 274: 730-733.

 • National Emphysema Treatment Trial Research Group. A randomized trial comparing lung-volume-reduction-surgery with medical therapy for severe emphysema. N Engl J Med 2003: 348: 2059-2073.

 • Niewoehner DE, Erbland MR, Deupree RH és mtsai: Effect of systemic glucocorticoids on exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Department of Veterans Affairs Cooperative Study Group. N Engl J Med 1999: 340: 1941-1947.

 • Nocturnal Oxygen Therapy Trial Group. Continuous or nocturnal oxygen therapy in hypoxemic chronic obstructive lung disease: a clinical trial. Ann Intern Med 1980: 93: 391-398.

 • Rodriguez-Roisin R.: Toward a consensus definition for COPD exacerbations. Chest 2000: 117: Suppl. 2: 398S-401S

 • The Tobacco Use and Dependence Clinical Practice Guideline Panel, Staff, and Consortium representatives. A clinical practice guideline for treating tobacco use and dependence. JAMA 2000: 283: 244-254.

 • O‘Donell DE, Lam M, Webb KA: Spirometric correlates of improvement in exercise performance after anticholinergic therapy in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1999: 160: 542-549.

 • Office of the Surgeon General. Tobacco Cessation Guideline www.suregongeneral.gov/tobacco/default.htm.

 • Poole PJ, Black PN: Mucolytic agents for chronic bronchitis or chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Re 2000:2: www.update-software.com vagy www.updatusa.com

 • Saint SK, Bent S, Vittinghoff E és mtsai: Antibiotics in chronic obstructive pulmonary disease exacerbations: a meta-analysis. J Am Med Assoc 1995: 273: 957-960.

 • Schermer T, Eaton T, Pauwels R és mtsai: Spirometry in primary care: is it good enough to face demands like World COPD Day ? Eur Respir J 2003: 22: 725-727.

 • Sethi S: Infectious origin of acute exacerbation of chronic bronchitis. Chest 2000: 117: 380S-385S.

 • Somfay A: Pulmonológiai rehabilitáció. Medicina Thoracalis 2002: LV: 1-9.

 • Standards for the diagnosis and treatment of patients with COPD: a summary of the ATS/ERS position paper. Szerk. BR Celli és W. MacNee. Eur Respir J 2004: 23: 932-946. (www.copd-ats-ers, www.ersnet.org és www.thoracic.org)

 • Sutherland ER, Allmers H, Ayas NT és mtsai: Inhaled corticosteroids reduce the progression of airflow limitation in chronic obstructive pulmonary disease: a meta-analysis. Thorax 2003: 58: 937-941.

 • Swanney MP, Jensen RL, Crichton DA és mtsai: FEV(6) is an acceptable surrogate for FVC in the spirometric diagnosis of airway obstruction and restriction. Am J Respir Crit Care Med 2000: 162: 917-919.

 • The Tobacco Use and Dependence Clinical Practice Guideline Panel, Staff, and Consortium representatives. A clinical practice guideline for treating tobacco use and dependence. JAMA 2000: 283: 244-254.

 • Vestbo J, Lange P: Can GOLD Stage 0 provide information of prognostic value in chronic obstructive pulmonary disease ? Am J Respir Crit Care Med 2002: 166: 329-332.

 • Weitzenblum E, Chaouat A: Sleep and chronic obstructive pulmonary disease. Sleep Med Rev 2004: 4: 281-294.

 • Wilson R: Bacteria, antibiotics and COPD. Eur Respir J 2001: 17: 995-1007.

 • A szakmai protokoll érvényessége: 2008. december 31.

  VII. Melléklet

  Fejlesztés alatt!