Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A tüdő és a mellhártya elsődleges rosszindulatú megbetegedéseinek diagnosztikája és kezelése

Készítette: A Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium és a Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium

I. Alapvető megfontolások

1. Bevezetés

A tüdőrák halálozása tekintetében Magyarország világelső. Míg a férfiak tüdőrák incidenciája az utóbbi években nem emelkedett, addig a nők esetében a növekedés üteme töretlen. A várható ötéves túlélés világviszonylatban 10-15%-os. Fejlődés az utóbbi időben a rövidebb távú túlélési mutatókban, a komplex terápiás eljárások alkalmazásában, a szupportív terápia fejlődésében mutatkozik. Reményt keltőek a molekuláris célzott kemoterápia eredményei a nem kissejtes tüdőrák esetén. A tüdőrákos betegek ellátása komplex feladat, amely feltételezi a stratégiai kérdésekben egységes szemléletű epidemiológusok, háziorvosok, tüdőgyógyászok, képalkotó diagnoszták, pathológusok, mellkassebészek, sugárterapeuták, onkológusok, pszichoterapeuták és rehabilitációs szakemberek hatékony együttműködését. A tüdőrákos betegek komplex ellátása hazánkban a mindenkori vonatkozó és hatályos jogszabályok rendelkezései alapján történik. A jelen módszertani ajánlás a diagnosztika és a terápia elveinek és módszereinek egységes alkalmazását hivatott szolgálni.

2. Szűrés, korai felismerés

A tüdőrák szűréséről több évtizedes szakmai vitát követően sem sikerült egyértelműállásfoglalást kialakítani. Vitatott a lakosságszűrés effektivitása, mivel az alkalmazható módszerek nem eredményezték a tüdőrák mortalitás csökkenését. Ugyanakkor jelenleg is több olyan vizsgálat van folyamatban, amelyek közelebb vihetnek az igazsághoz. Az tény, hogy a szűrővizsgálatokkal, így a hazánkban is alkalmazott EF/mellkas röntgen vizsgálatokkal nagyobb arányban lehet korai stádiumban felfedezni a betegséget. Saját adataink is azt igazolják, hogy a szűrt csoportban a panasszal felfedezettekkel szemben magasabb a reszekciós műtéten átesettek száma, s ebből következik az is, hogy a legalább öt évet túlélők között is nagyobb a kiszűrtek aránya. Ma nincs nemzetközileg elfogadott ajánlás a mellkas röntgen vizsgálattal történő tüdőszűrést illetően. Ugyanakkor a szűrővizsgálattal felfedezettek jobb túlélése miatt javasoljuk a tüdőrák szempontjából rizikócsoportot képező 40 évesnél idősebb dohányosok (pack-year >15;) aktuálisan dohányoznak, vagy öt éven belül hagyták abba a dohányzást) évenként mellkas röntgen vizsgálatát a tüdőrák korai felfedezése céljából.

3. A tüdőrák klinikuma

Korai stádiumban a tüdőrákosok többségének nincsenek markáns klinikai tünetei. Alapos anamnézis felvétellel azonban kideríthető, hogy a szűréssel kiemeltek közel felében olyan tüneteket lehet retrospektíve megállapítani, amelyek alapján, ha a beteg orvoshoz fordult volna, a diagnózis korábban felállítható lett volna. A tüneteket a daganat lokális hatása, a metastasisok, valamint a paraneoplasiás jelenségek váltják ki.

3.1. Panaszok, tünetek

3.1.1. A köhögés jelentkezése, felerősödése, jellegének (hangjának) megváltozása, alapos gyanújelnek tekinthető, különösen a nagy rizikójú populációban.

3.1.2. A vérköpés a hörgőrákosok 20-30%-ában fordul elő. Vérköpésnél a bronchoscopia 10%-ban igazol centrális tumort. Bár a haemoptoe hypertoniában, bal szívfél elégtelenségben, tüdőembóliában röntgenelváltozás nélkül is gyakori, a hörgőrákot ilyenkor is ki kell zárni. Bőséges, habos köpetürítés a manapság egyre gyakrabban előforduló bronchioloalveoláris carcinomára hívhatja fel a figyelmet.

3.1.3. A mellkasfájdalom a tüdőrákosok egynegyedénél-felénél fordul elő. Az egyik típusa intermittáló; azon az oldalon jelentkezik, ahol a daganat van, oka nem ismert, de nem jelenti a hörgőrák inoperábilitását, szemben a súlyos, állandó jellegűfájdalommal, mely arra utal, hogy a daganat ráterjedt a mediastinumra, pleurára, vagy mellkasfalra.

3.1.4. Stridor a trachea, belégzési sípolás a nagyhörgők tumoros szűkülete esetén észlelhető.

3.1.5. Azonos lokalizációban ismétlődő pneumonia mindaddig tüdőrák gyanúját kelti, ameddig azt nem sikerül kizárni.

3.1.6. Dyspnoe perifériás tumorok esetén nem szokott előfordulni. A nagyhörgők elzáródása (pneumonitis, atelectasia), pleurális folyadékgyülem, lymphangitis carcinomatosa, pericardialis folyadékgyülem okozhatják, általában a III-IV. stádiumban. Korai diagnosztikus értéke elhanyagolható.

3.1.7. A rekedtség és rekeszbénulás a nervus recurrens, illetve a nervus phrenicus tumoros involvációjára utal. Míg az előbbi rekedtséget okozva arra készteti a beteget, hogy orvoshoz forduljon, az utóbbi nem ritkán tünetmentes radiológiai lelet.

3.1.8. A mellkasi folyadék leggyakrabban adenocarcinomához társul, többnyire a daganat ráterjed a pleurára és a mellkasfalra és általában inoperabilitásra utal. Az esetek 5-10%-ában azonban a tüdőrák mellett a nyirokkeringés zavara, retenciós pneumonia, tüdőinfarktus következtében is létrejöhet pleurális folyadék, ezért ha a citológiai vizsgálat ismételten negatív, és nem bizonyítható, hogy a tumor ráterjedt a fali pleurára, a reszekabilitást nem szabad eleve kizárni.

3.1.9. A Pancoast syndromát általában nem kissejtes típusú, tüdőcsúcsi, a plexus brachialist, a C.VII - Th. I-II-t, a ganglion stellatumot is involváló tumor okozza. Vállfájdalommal jár, melyhez Horner-trias társulhat.

3.1.10. A vena cava superior syndromát oedemás, plethorás arc, telt nyaki vénák, dyspnoe jellemzi.

3.1.11. A májmetastasis általában nem okoz tüneteket, de a májenzimek az esetek 50-70%-ában kórosan emelkedettek lehetnek.

3.1.12. A mellékvese áttét tüdőrákban viszonylag gyakori, mely általában tünetmentes; klinikailag ritkán észlelhetők hipofunkciós tünetek.

3.1.13. Csontok: a kissejtes tüdőrák lokalizáltnak látszó formájában az esetek 30-40%-ában mutatható ki áttétképződés klinikai és laboratóriumi tünetek nélkül. A nem kissejtes tüdőrákban a bizonyított csontáttétek aránya 10%.

3.1.14. Az agyi áttétek gyakran tünetmentesek. Növekedésük fejfájást, hányingert, hányást idézhet elő, góctünetek is jelentkezhetnek, mint pl. hemiparesis, agyidegbénulásos tünetek, látómező kiesés. Leggyakrabban a kissejtes tüdőrák, majd az adenocarcinoma ad a központi idegrendszerbe áttétet.

 • Paraneoplasiás tünetek: A tumor szisztémás hatása a betegek 10-20%-ában igen változatos tüneteket hozhat létre, melyek a daganat eltávolítása után vagy kemoterápiát követően visszafejlődnek, ugyanakkor a tumor progressziójakor súlyos, akár halálos szövődményeket okozhatnak.

 • A tüdőrák kockázati tényezői

 • Váz-izom rendszer Vascularis
  Hypertrophiás osteoarthropathia Thrombophlebitis
  Polymyositis Arteria-thrombosis
  Dobverőujjak Nem bakteriális thromboticus endocarditis
  Haematologiai Trousseau syndroma:migrációs thrombophlebitis
  Thrombocytosis Neurológiai
  Polycythaemia Lambert-Eaton syndroma
  Haemolythicus anaemia Peripheriás neuropathia
  Vörösvérsejt aplasia Encephalopathia
  Leukemoid reakció Bőr
  Eosinophilia Dermatomyositis
  Thrombocytopeniás purpura Pruritus
  Endokrin Hiperpigmentáció
  Cushing syndroma Erythema multiforme
  Antidiuretikus hormontúltermelés tünete (SIADH) Leser-Trélat syndroma
  Hypercalcaemia Basex betegség
  Carcinoid syndroma Szerzett hypertrichosis lanuginosa
  Hyper-, hypoglycemia Acanthosis nigricans
  Növekedéshormon kiválasztás fokozódása Vegyes
  Hyperuricaemia
  Nephrosis syndroma
  Cachexia

  4.1. Dohányzás

  A dohányzással eltöltött évek száma, az elszívott cigaretták mennyisége, a cigaretta kátrány és egyéb rákkeltő anyag tartalma, valamint a tüdőrák előfordulása között bizonyított a szorosösszefüggés. Érvényes ez a megállapítás a passzív dohányzásra is. A tüdőrákos betegek 90-95%-a dohányzik, vagy dohányzott. A dohányosok tüdőrák kockázata 15-szörös a nem dohányzókéhoz képest. A dohányzás megelőzésére és a leszokás támogatására irányuló programokat minden módon támogatni kell, még ha azok eredménye csak évek, évtizedek elteltével lesz is mérhető.

  4.2. Foglalkozási ártalmak

  A dohányzással együtt hatványozottan, de a dohányzástól függetlenül is növelik a tüdőrák kockázatát az azbeszt, a radon, a policiklikus aromás szénhidrogének, a króm, a nikkel és az arzén vegyületek. A dohányzás és az azbeszt expozíció együtt ötvenszeresre növeli a kockázatot.

  4.3. Obstruktív légzési betegségek

  Azoknál a dohányosoknál, akiknél obstruktív légzőszervi betegség is kialakul, a tüdőrák kockázata megemelkedik azokkal a dohányosokkal szemben, akiknél nem alakult ki obstrukció.

  4.4. Nem és kor

  Amíg 1960-ban még 1:8 volt a nő - férfi megoszlás a tüdőrákos betegek körében, mára ez az arány 1:3-ra módosult. Figyelembe véve az elmúlt évtized nemzetközileg is tapasztalt trendjét, a dohányzó nők nagyobb arányát, illetőleg a nemdohányzó nők magasabb tüdőrák kockázatát, prognosztizálható az arány további módosulása a nők hátrányára. A nők esetében különösen a betegség fiatalabb kori megjelenése és az adenocarcinomák magasabb aránya figyelhető meg. Mindkét nemet figyelembe véve a tüdőrákos betegeknek kevesebb, mint a tíz százaléka fiatalabb 45 évesnél. A halmozódást 60-69 év között észleljük.

  5. A tüdőrák pathológiája, molekuláris biológiája

  A tüdőrákokban o más szervek malignus daganataihoz hasonlóan o számos genetikai eltérés, vagy o egy adott gén működését befolyásoló o molekuláris változás mutatható ki. A változás eredményezheti:

 • a daganat proliferációs képességének növekedését, illetve az apoptózis mértékének csökkenését

 • a DNS repair rendszer működésének károsodását

 • az onkogének (myc, ras) túlműködését, illetve a tumor szuppresszor gének (RB, P53) elégtelen működését, vagy hiányát

 • a növekedési faktorok és receptoraik (EGFR, Her-2/neu) túlműködését

 • a sejt-sejt, illetve a sejt-extracelluláris mátrix közötti kapcsolat megváltozását

 • az exogén vagy endogén anyagoknak a sejtekbe történő felvételének és

 • metabolizmusának megváltozását. A tüdőrákokban az elmúlt évtizedekben igen intenzíven tanulmányozott molekuláris biológiai eltérések közül feltétlenül kiemelendő egy, amely o a napról napra bővülő és egyre meggyőzőbb nemzetközi kutatási eredmények alapján o a közeljövőben meghatározhatja terápiás döntéseinket. Az EGFR-t (epidermal growth factor receptor) a C-erbB-1 gén kódolja és az EGF mellett a TGFá (transforming growth factor á) is aktiválhatja. 2004. májusa óta számos rangos tudományos közlemény hívta fel a figyelmet arra, hogy az EGFR gén bizonyos aktiváló mutációit (pl. L858R és del747-753insS) hordozó nem-kissejtes tüdőrákok egy része rendkívüli érzékenységet mutat az EGFR tirozin kinázt gátló anilinoquinazoline származékkal (gefitinib és erlotinib) szemben, ami mind a terápiás válaszarány növekedésében, mind pedig a túlélési mutatók javulásában kifejeződik. A gefitinib és az erlotinib hatékonysága főként adenocarcinomában, főként pedig bronchioloalveolaris carcinomában szenvedő, nemdohányzó nőbetegeknél figyelhető meg. Az EGFR gén mutációinak meghatározása már hazánkban is lehetséges. E diagnosztikai módszer klinikai alkalmazhatóságának meghatározása, illetőleg az EGFR megváltozott működésének vizsgálata (pl. overexpresszió, gén amplifikáció) jelenleg intenzív kutatások tárgyát képezik.

  5.1. Preinvazív léziók

  A primer malignus tüdődaganatok szövettani felosztása a WHO 1999-ben kiadott klasszifikációján alapul (lsd. melléklet), melyben helyet kaptak a preinvazív léziók is; a laphámrákot megelőző squamosus dysplasia/carcinoma in situ (CIS), valamint az atípusos adenomatosus hyperplasia (AAH) és a diffúz idiopathiás neuroendocrin sejt hyperplasia (DIP-NECH). Ez utóbbiakat az adenocarcinomák, illetve a carcinoidok prekurzor lézióinak tartják.

  A squamosus dysplasia/CIS egyre gyakoribb diagnosztizálását nagyban elősegítette az autofluoreszcens bronchoscopos vizsgálatok növekvő mértékű elterjedése. Morfológiai hasonlóságuk miatt az AAH sokszor igen nehezen különíthető el a non-mucinosus bronchiolo-alveolaris carcinomától; a 0,5 cm-nél kisebb átmérőjű elváltozások az AAH diagnózisát erősítik. Érdemes megjegyezni, hogy mai tudásunk szerint nem mindegyik preinvazív lézió válik invazív tüdőrákká, sőt spontán regressziót is megfigyeltek. Ez a tény fontos szerepet játszhat terápiás döntéshozatalainkban. A tüdőrákoknak az alábbi négy fő altípusát különítjük el: laphámrák, adenocarcinoma, kissejtes tüdőrák és nagysejtes tüdőrák.

  5.2. Laphámrák

  A laphámrákok a tüdőrákok közel 30 %-át alkotják és kialakulásukban a dohányzás döntőszerepet játszik. Kb. kétharmaduk centrális elhelyezkedésű következményes atelectasiát és obstructiv pneumonitist eredményezve. Az elszarusodó altípust - különösen a jól differenciált daganatokban - szarugyöngyök, sejt keratinizáció és intercelluláris hidak megléte jellemez. Főbb variációi a papilláris, a világos sejtes, a kissejtes és a basaloid laphám carcinoma. Ritkán a laphámrák laryngo-tracheo-bronchialis papillomatosis talaján alakul ki; az ilyen tumorokban gyakran humán papillomavírus DNS mutatható ki.

  5.3. Adenocarcinoma

  Az adenocarcinomák a tüdőrákok 30 o 40 %-át teszik ki. Előfordulási gyakoriságuk az utóbbi években - különösen a nők körében - ugrásszerűen megnőtt. A daganatok kb. 80 %-a perifériás elhelyezkedésű. Számos szövettani altípusuk ismeretes, mint pl.: acinaris, papillaris, mucint termelő szolid forma, pecsétgyűrű sejtes stb. Igen gyakran heterogén megjelenésűek, illetve kombinált tumorok egyik komponensét alkotják. A szoliter kerekárnyék formájában megjelenő adenocarcinománál mindig ki kell zárni annak metastatikus eredetét; ehhez klinikai és speciális immunhisztokémiai (pl. TTF-1) vizsgálatok elvégzése nyújthat segítséget. Az adenocarcinomák egyik jól elkülönülő fajtája a bronchiolo-alveolaris carcinoma, amit jól differenciált hengerhámsejtek alkotnak. A daganat stromát alig termel és invázió jelei nélkül, az alveoláris septumok mentén terjed. Radiológiailag szoliter göb, vagy diffúz infiltrátum formájában jelenik meg. Az előbbi gyakran non-mucinosus tumor és kedvező prognózisú, míg az utóbbi többnyire mucint termel és igen rossz prognózisú.

  5.4. Kissejtes tüdőrák

  A kissejtes tüdőrákok a primer bronchus carcinomák kb. 15-18 %-át alkotják. Közel kétharmaduk radiológiailag perihilaris árnyék formájában jelentkezik, melynek hátterében gyakori centrális elhelyezkedés és igen korai hilusi nyirokcsomó érintettség áll. Szövettanilag vékony cytoplasmájú, kicsiny kerek sejtekből épül fel; gyakori a mitózis és a necrosis. Immunhisztokémiailag jellegzetes a gyakori NSE, chromogranin A, synaptophysin és bombesin immunpozitivitás. A kissejtes tüdőrák diagnózisa alapvetően haematoxylin-eosin festett metszetek vizsgálatán alapul; ezt fontos kihangsúlyozni, hiszen pl. a nem-kissejtes tüdőrákok közel 20 %-a mutat neuroendocrin differenciációt immunhisztokémiai és/vagy elektronmikroszkópos vizsgálat során. A kissejtes tüdőrákok kevesebb, mint 10 %-a kombinált (kissejtes - nem-kissejtes) tumorok egyik alkotórészét képezi.

  5.5. Nagysejtes tüdőrák

  A nagysejtes tüdőrák rosszul differenciált carcinoma, mely nem mutatja sem a laphámrák, sem az adenocarcinoma, sem pedig a kissejtes tüdőrák jellegzetességeit, így a diagnózis leginkább kizáráson alapul. Prominens nucleolusokat tartalmazó, nagy, polimorf sejtek jellemzik. Gyakori a necrosis. Legfőbb altípusai a világos sejtes carcinoma, a lympho-epitheliomaszerű carcinoma és a nagysejtes neuroendocrin carcinoma. Prognózisa rendszerint igen rossz.

  Előfordulási gyakoriságuk, illetve klinikai jelentőségük alapján megemlítendők még az alábbi tüdőrák altípusok:

  5.6. Típusos és atípusos carcinoid: Jól differenciált neuroendocrin carcinomák, melyek döntően (90%) centrális elhelyezkedésűek. Az atípusos carcinoidot a carcinoiddal szemben a nagyobb fokú atípia, a gyakoribb sejtoszlások, a necrosisok jelenléte, valamint a kifejezettebb metastatizáló hajlam jellemzi. Egyesek átmeneti formának tartják a carcinoid és a kissejtes tüdőrák között.

  5.7. Bronchusmirigy carcinomák: Identikusak a nyálmirigyekben előforduló tumorokkal. Ide tartozik az adenoid cystikus carcinoma (régebbi nevén cylindroma) és a mucoepidermoid carcinoma.

  5.8. Adenosquamosus carcinoma: Az új WHO/IASLC kritériumok szerint a tumor legalább 10-10 %-ban kell, hogy tartalmazzon adenocarcinoma és laphámrák komponenseket. Egyesek laphám irányú differenciációt mutató adenocarcinomának tartják.

  5.9. Pleomorf, sarcomatoid, vagy sarcomatosus elemeket tartalmazó carcinoma: Epithelialis és mesenchymalis komponenst is tartalmazó, rossz prognózisú daganatok. E csoportba tartozik többek között az óriássejtes carcinoma, a carcinosarcoma és a pulmonaris blastoma.

  A histopathologia döntő szerepet játszik a tüdőrák diagnosztizálásában, a pontos stádium meghatározásban (a tumor és a környező szervek viszonya, nyirokcsomó érintettség stb.), valamint a daganat sebészi eltávolításakor a műtéti preparátum (műtéti szél, hörgő reszekciós vonal stb.) megítélésében. Ideális esetben tumor miatti tüdőreszekcióra a daganat preoperativ cytologiai és/vagy histologiai verifikációja után kerül sor. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a műtét alatt biztosítani kell fagyasztott szövettani vizsgálat elvégzésének feltételeit. A pathologiai staging számos nyirokcsomó régió átvizsgálását jelenti. A mikrometastasisok detektálása néha (különösen kis kereksejtes tumoroknál) rendkívül nehéz; ilyenkor immunhisztokémiai vizsgálatok (pl. hám markerek) nyújthatnak segítséget. Annak ellenére, hogy a tüdőrák számos szövettani altípusát ismerjük, terápiás döntésünket jelenleg még alapvetően a kissejtes - nem-kissejtes tüdőrák elkülönítés határozza meg. Ebben azonban a molekuláris célzott terápiás lehetőségek térhódításával a közeljövőben alapvetőváltozások várhatók. Ismeretesek a tumorok olyan fénymikroszkópos jellemzői (pl. differenciáltsági fok, mitózis index, érbetörés, nyirokérbetörés), amelyek átfogó, nemzetközi vizsgálatok alapján prognosztikai faktornak tarthatók, ennek ellenére jelenleg nem képezik neoadjuváns és/vagy adjuváns kemo/radioterápia indikációját.

  II. Diagnózis

  A tüdődaganat diagnózisának igazolása szakkórház feladata, ami nem jelent feltétlenül kórházi bennfekvést. A vizsgálatok többsége járóbeteg ellátás formájában is végezhető (1 ábra). A tüdőrák diagnózisa egyenlő a pathomorphologiai igazolással. Az anyagvételi módszerek - a köpetcitológia kivételével - invazív beavatkozást jelentenek. Alapelvként elfogadható, hogy a különböző mintavételi technikák alkalmazása csak akkor indokolt, ha a pozitív eredménynek terápiás és prognosztikai következményei vannak. Egyetlen kivételtől eltekintve (vena cava superior syndroma) a citotoxikus kemoterápia és/vagy sugárkezelés is csak igazolt daganat esetén alkalmazható, de a hosszabb időn keresztül adandó maior analgetikumok is a megbetegedés természetének tisztázását igénylik.

  1. Képalkotó eljárások

  1.1. Hagyományos radiológiai módszerek

  1.1.1. Mellkas röntgenfelvétel - átvilágítás A keménysugár-technika (120-160 kV) és az újabban elterjedő digitális radiográfia jelentősen javítja a mellkasi átnézeti felvételtechnika alkalmazhatóságát a tüdőrákok diagnosztikájában. Jobb lett a mellkas ‡átláthatósága“ és a filmek értékelhetősége. E technikákkal készített kétirányú mellkasfelvétel az elsőként választandó alapvizsgálat szűrés után vagy diagnosztikus célból, mely átvilágítással kiegészítendő a szummálódott árnyékok szétvetítésére és a cardiorespiratoricus mozgások értékelésére. A daganatdiagnosztikában a dinamikus értékélés a szűrővizsgálatok státusrögzítő szerepén alapszik.

  1.1.2. Csontfelvételek

  Panaszos betegeknél csontfájdalmak helyének megfelelően célzott nagyított felvételeket készítünk a csontszerkezet megítélésére, illetve pozitív csontszcintigráfia esetén kontrolláljuk a megfelelő területet csontáttétek bizonyítására vagy kizárására. Kétes diagnózis esetén célzott CT- vagy MR-vizsgálatra, illetve PET-CT alkalmazására is sor kerülhet.

  1.2. Computertomográfia (CT)

  1.2.1. Mellkasi CT-vizsgálat

  Mellkasi CT-vizsgálat (spirál- és MSCT) elvégzése thoracotomia előtt minden esetben szükséges. Ha a mellkasfelvételen felmerül a tüdőrák lehetősége vagy bronchoscopia a daganatot bizonyította, a diagnózis pontosítására és a tumor stádium meghatározására CT-vizsgálatot végzünk. A PET-CT technika elterjedése, a CT (anatómiai felbontású morfológiai) és PET (anyagcsereszintű funkcionális) információk egymásbevetítése (hardveres), a diagnosztikai megbízhatóság, a szenzitivitás és a lokalizációs pontosság jelentős növelését eredményezi. A CT előnye, hogy nagy térbeli- és kontrasztfelbontó, valamint szöveti karakterizációs képessége alapján a segítségével egyszerre és részleteiben is lehet ábrázolni a parenchymát, a mediastinum képleteit, a hilusokat, a pleura és mellkasfal struktúráit és kontrasztanyag felhasználásával az ereket és a szívet. Mindezen jellemzői lehetővé teszik, hogy aktuális differenciáldiagnosztikai kérdéseket megoldva alapvető vizsgálat legyen a tumor diagnosztikában, különös tekintettel a stádium besorolásra. A multidetektoros spirál CT-k az 1 cm-nél kisebb multiplex gócok detektálásában is megbízhatóak. A CT használható mediastinum műtét előtti szűrésére, az N2 nyirokcsomók megítélésére, a negatív prediktív érték meghaladja a 85-90 %-ot. A felesleges preoperatív mediastinoscopiák száma negatív CT-lelet mellett csökkenthető. Mikrometastasis az esetek 10-14 %-ban fordul elő, mely fals negatív eredményt okoz. A PET-CT vizsgálat a tumor diagnosztikában malignitás tisztázása mellett magas szenzitivitással mutatja a folyamat kiterjedését, közeli és/vagy távoli metastasisok jelenlétét.

  1.2.2. Hasi CT-vizsgálat

  A mellkasi CT-vizsgálatot stádium meghatározásakor a felhasi szakaszra mindig ki kell terjeszteni, a tüdődaganatok áttéteinek predilekciós helye a máj és a mellékvesék, de nem ritka, hogy a vesékben, pancreasban, lépben is van malignus góc. Hasi CT-vizsgálat előnye elsősorban az extrahepaticus áttétek pontos kimutatásában van a rekesztől a gátig. A mellékvesék natív CT-vizsgálata vízválasztó lehet benignus adenomák és metasztázisok elkülönítésében. A jóindulatú mellékvese megnagyobbodások esetén a terimék átlagdenzítása 10-18 HU alatt van. Bizonytalan máj UH-lelet után MSCT (multislice CT) alkalmazása javasolt, a CT-angiográfia szenzitivitása kicsiny májáttétek esetén is igen magas. Bizonyos esetekben, a májgócok további tipizálására MR-vizsgálat kell májspecifikus kontrasztanyag használatával. Több primer tumor esetén pathológiai verifikálás UH- vagy CT- vezérelt biopsiától várható. A malignus és benignus elváltozások elkülönítésében, áttéti folyamatok tisztázásában a PET-CT vizsgálat irányadó.

  1.2.3. Agyi CT-vizsgálat

  Idegrendszeri tünetek esetén vagy kissejtes és agresszív sejttípusú tüdődaganatoknál, metastasis gyanújakor a koponya CT-vizsgálat a kontrasztanyagos mellkasi és felhasi vizsgálattal együlésben elvégezhető. Multiplex agyi (mikro)metastasisok kimutatásában a CT azonban jóval elmarad az MR mögött, ezért solitaer agyi metastasis CT diagnózisa esetén, műtét előtt, kontrasztanyagos MR-vizsgálat indokolt.

  1.3. Mágneses magrezonancia (MR)

  1.3.1. Mellkasi MR-vizsgálata

  A tüdődaganatos betegeknél az MR-vizsgálatot, mint kiegészítő, problémamegoldó módszert kell alkalmazni, mindig csak elvégzett mellkasi CT után, akkor ha nem egyértelmű a mediastinum és a mellkasfal struktúráinak tumoros infiltrációja, a nagyerek és a daganat viszonya, a bal pitvar vagy a szívizom érintettsége. A többsíkú ábrázolás pontosabb megítélést tesz lehetővé a Pancoast-tumorok, a plexus brachialis, a paravertebralis és a rekeszközeli folyamatok esetén. A vizsgálat eredménye hozzájárul a daganat reszekálhatóságának eldöntéséhez.

  1.3.2. Idegrendszer MR-vizsgálata

  Az agyi és gerincvelői áttétek megítélésében a legmagasabb találati aránnyal rendelkezővizsgálati technika az MR (pl.: leptomeningealis áttétek, stb). Viabilis tumor vagy más nem egyértelmű, vagy nem tisztázott kérdés esetén indokolt lehet a PET-CT. Agyi mikrometastasisok vagy multiplicitás bizonyítására a legalkalmasabb módszer a kontrasztanyagos MR-vizsgálat (microcellularis carcinoma, adenocarcinoma). Sürgős sebészi vagy sugárkezelést igénylő gerincvelői harántlaesio esetében akut gerinc MR-vizsgálat elvégzése indokolt.

  1.3.3. Kiegészítő MR-vizsgálatok

  Pozitív teljestest csontszcintigráfia (SPECT a megfelelő területről) és/vagy symptomák esetén az érintett csontokról és lágyrészekről célzottan készített MR-felvételek távoli áttétek részletes leírását adja, hozzájárulva metastasis sebészet és sugárterápia megtervezéséhez.

  1.3.4. Hasi MR-vizsgálat

  A máj kiegészítő vizsgálatára akkor kerül sor, ha az UH- és a CT-lelet ellentmondásos, májspecifikus kontrasztanyagok biztosabb diagnózishoz vezetnek a májban lévő különbözőgócok kórisméjében. Mellékveseáttétek és adenomák elkülönítése a benignus terimék

  intracelluláris zsírtartalma alapján történhet az ‡in phase és out of phase“ felvételek segítségével. Jelvesztés (fekete jel) az ‡out of phase“ metszeteken jóindulatú terime mellett szól.

  1.3.5. MR-angiográfia (MRA)

  Natívan vagy kontrasztanyaggal végzett vizsgálatok a nagyerekről és tüdőerekről adnak többlet információt, s mindig a mellkasi CT- és MR-vizsgálattal együtt kell értékelnünk.

  1.4. Ultrahang diagnosztika

  1.4.1. Mellkasi ulltrahang vizsgálat

  Az ultrahang technika a mellkasban korlátozott értékű a csontok és a levegő zavaró hatása miatt. Megfelelő akusztikus ablak segítségével (máj, lép, rekeszizom, pleuralis folyadék, perifériás atelectasia, stb.) elsősorban a mellkasfal, pleuraűr és a subpleuralis régió vizsgálata lehetséges. A tüdőrákok staging-jében fontos kiegészítő vizsgálat lehet az UH pleuralis folyadék és áttétek kimutatásában és aspirációjában. Speciális vizsgálatra, echocardiográfiára lehet szükség a daganat szívizomzatra és szívüregbe való terjedésének kimutatására, de ennek szerepét is átveszik a modern MR-berendezések. A tüdőrákok helyi és regionális kiterjedésének meghatározásában a miniatűr transducert alkalmazó transbronchialis endoszonográfiának egyre nagyobb térhódítása várható, mely biopsiával is kiegészíthető.

  1.4.2. Hasi ultrahang vizsgálat

  A hasi ultrahang szerepe a tüdőrákok műtét előtti kivizsgálásában kezd visszaszorulni, a vizsgálat szűrő jellegét még megtartotta, de stádium meghatározásban a felhasi CT-vizsgálat átvette szerepét. A carcinoma kórisméje után panaszmentes betegeknél is rutinszerűen sor kerülhet a vizsgálatra, mert ebben a populációban is a távoli áttétek 5-10 %-os gyakoriságával kell számolnunk. Abban az esetben, ha az UH-vizsgálat eredménye nem egyértelmű, kiegészítő CT/MR-vizsgálat vagy UH- és CT- vezérelt biopsia biztosít többlet információt.

  1.5. Angiográfia, DSA

  A klasszikus angiográfiát a tüdődaganatok diagnosztikájában a részletgazdag lágyrész ábrázolással és kiegészítő angioprogramokkal rendelkező CT és MR váltja fel napjainkban. Intraarterialis DSA során az arteria bronchialisok szelektív katéterezésével ábrázolhatók a daganatot tápláló erek. Megkísérelhető palliatív megoldásként embolizációjuk vagy a carcinoma katéteres kemoterápiája, de számos szövődménnyel kell számolnunk a vérellátási variációk miatt, többek között például nyelőcső nekrózis alakulhat ki.

  1.6. Nukleáris medicina vizsgálatok

  A nukleáris medicina (radionuklid technikai eljárás) alaptechnológiája a SPECT (single-photon emission computed tomography) és a PET (positron emission computed tomography) a megbetegedések kimutatásában új lehetőséget nyújt, a test különböző régióiban zajló biokémiai folyamatok in vivo mérésével.

  1.6.1. SPECT kamera vizsgálatok

  1.6.1.1. Tüdőszcintigráfia A perfúziós és ventilációs tüdőszcintigráfia a röntgenfelvételekkel összevetve alapvetőinformációt nyújt a tüdőlebenyek perfúziójáról, funkcionális állapotáról. Az ép és a kóros tüdőrészek összehasonlításából [jobb-bal tüdő, V/Q (ventiláció/perfúzió) scan] következtetni lehet a posztoperatív funkcióra, így meghatározható a még megengedett legnagyobb tüdőreszekció mértéke, természetesen a spirometriai adatok egybevetésével. A perfúziós tüdőszcintigráfia elvégzése különösen fontos pulmonectomia előtt. A vizsgálat szenzitivitása magas, viszont nem specifikus, mivel a perfúzió károsodhat (aktivitáscsökkenés, aktivitáskiesés) az ereket szűkítő vagy elzáró folyamatok (pl.: embolia) következtében, de szekunder módon a parenchymát érintő betegségekben is létrejöhet. Perifériás carcinomák és AV-shuntök elkülönítésében a perfúziós szcintigramon ábrázolódó kóros értékűaktivitásfokozódás segíthet.

  1.6.1.2. Csontszcintigráfia A teljestest és SPECT csontszcintigráfia a tüdőrákok csontokra való direkt ráterjedését vagy távoli áttétek megjelenését magas szenzitivitással jeleníti meg. A panaszokat nem okozó korai metastasisok kimutatásában magas érzékenységgel bír, többnyire a röntgentünetek megjelenése előtt már hónapokkal ábrázolja az áttéteket. A vizsgálathoz használt 99mTc-foszfát-komplexek különböző mértékben akkumulálódnak a csontokban, a hyperaemiás vagy fokozott osteoblast-tevékenységet mutató területekben egyaránt. A csontmetastasisok többnyire körülírt aktivitásfokozódásként ábrázolódnak. Hasonló mértékű halmozást az osteomyelitisek vagy a degeneratív elváltozások is mutathatnak, de a radiofarmakon halmozási mintázata számos esetben típusos lehet. A pozitív vagy metastasisra gyanús területekről SPECT-vizsgálat készítése szükséges. Fájdalom esetén a csontdestrukció igazolására célzott röntgenfelvétel, illetve CT indokolt. A teljestest PET-CT vizsgálat (a végtagokról is szükséges felvétel készítése) a csontáttétek megítélésében magas szenzitivitással bír.

  1.6.1.3. Immunoszcintigráfia Az immunoszcintigráfiás eljárás jól használható mind a daganat felismerésében, mind a terápiás hatékonyság mérésében. A tüdőtumorok detektálásában és staging-jében jól használható a somatostatin receptor szcintigráfia. A 99mTc-depreotid SPECT vizsgálat például, ahol a trészer a somatostatin receptorok 2, 3 és 5 altípusához kötődik, 97%-os szenzitivitással és 73%-os specificitással bír.

  1.6.2. PET-CT vizsgálatok Tünetmentes, közeli és távoli áttétek kimutatásában, malignitás, recidíva tisztázásában a teljestest PET-CT a legszenzitívebb módszer. A PET, illetve ma PET-CT ultrarövid felezési idejű pozitronsugárzó radionuklidokat (18F, 11C, 13N, 15O) alkalmaz. A tüdőrákok diagnosztikájában, a tumor stádiumbesorolásában, a terápia hatékonyságának követésében és a recidívák kimutatásában a PET-CT technika (a CT-nek köszönhetően) magas lokalizációs megbízhatósággal és (a PET-nek köszönhetően) magas szenzitivitással és specifitással bír. A PET-CT az ugyanazon időben készült funkcionális és morfológiai információkat egymásba vetítve mutatja. A fals-pozitív 18F-FDG vizsgálat hátterében állhat gyulladásos folyamat (pl. bakteriális pneumónia, pyogén abscessus, aspergillosis) és granulomatosus megbetegedés (pl. tuberkulózis, sarcoidosis, histoplasmosis, Wegener-granulomatosis, ‡szénbányászok tüdeje“). Fals negatív esetek a kis kiterjedésű tumoroknál (pulmonalis metastasis, carcinoma in situ) fordulhatnak elő, mivel egy bizonyos térfogatú, metabolikusan aktív malignus sejttömeg szükséges ahhoz, hogy az érintett szövet láthatóvá váljon. A TNM rendszeren belül a PET-CT a tumor (T), a regionális nyirokcsomó metastasisok (N) és a távoli áttétek diagnosztikájában meghaladja az eddig alkalmazott technikák diagnosztikai megbízhatóságát, a malignitás, recidíva, távoli áttétek detektálása kérdésekben. A PET negatív prediktív értéke a staging során azért fontos, mert mediastinalis nyirokcsomó-érintettség hiányában a betegek további invazív beavatkozás(ok) nélkül kerülhetnek thoracotomiára.

  2. Légzésfunkciós értékhatárok tüdőreszekció előtt

  A beteg funkcionális terhelhetősége határt szab akár a thoracotomiának is. Összességében az megfogalmazható, hogy a vitálkapacitás a thoracotomiától a pulmonectomiáig az előírt érték legalább 35, illetőleg 50%-át érje el (1,2 liter felett). A dinamikus paraméterek (FEV1) esetén pedig a referencia érték 50%-át (legalább 0,6 liter) haladja meg. Határesetekben a farmako-spirometria, ergo-spirometria végzése, perfuziós szcintigráfia és a beteg cardiorespiratorikus teherbíróképességének szakvéleményezése után az egyéni megítélés indokolt. A beteg általános klinikai állapotát mindig meghatározó figyelemmel kell értékelni (társbetegségek, dohányzás, pszichés állapot, kooperációs készség).

  3. Anyagvételi módszerek

  3.1. Bronchoscopia

  A felnőttkori bronchoscopos vizsgálatok 85o95%- át diagnosztikus indikáció alapján végzik. A hörgők endoscopos vizsgálatának célja leggyakrabban a tumor gyanújának megerősítése vagy kizárása. Röntgeneltéréssel járó esetekben vagy a röntgenelváltozás morfológiája, vagy pedig az alkalmazott terápia melletti nem megfelelő regresszió indokolhatja a bronchoscopos beavatkozást. Radiológiailag negatív esetekben, pl. a dohányosok megváltozott köhögése, ingerköhögés vagy vérköpés miatt kerül sor a vizsgálatra. A tüdődaganatok verifikálásának és stádiumba sorolásának nélkülözhetetlen eszköze a bronchoscop. Tüdődaganat miatt tervezett műtét előtt a hörgők endoscopos vizsgálata kötelezőnek tekintendő. A hajlékony bronchofiberoscoppal a hörgőrendszerben látható elváltozásokat (2o3 rendűsubsegment bronchusok szintje) 80o90%-ban lehet szövettani, illetve citológiai módszerekkel igazolni. Különösen igaz ez akkor, ha egyidejűleg többféle technikával veszünk anyagot; hörgőkefével, excisorral, BAL segítségével, illetve transbronchialis punctióval. Látható elváltozások esetén a szem ellenőrzése mellett kivitelezhető a többszörös anyagvétel. Nemcsak a többfajta technika alkalmazása, hanem a kivett anyag többféle feldolgozása is növelheti a mintavétel hatékonyságát. A nyálkahártya alatt, illetve a peribronchialisan terjedő malignus folyamatok is elérhetőek bronchoscopos módszerekkel. Ilyen esetekben a transbronchialis punctio az alkalmazható technika. A mediastinalis staging (stádiumbesorolás) vizsgálatok (a nyirokcsomó nagyságától függően) 25o40%-os eredményességről számolnak be akkor, ha kiszélesedett carinán keresztül végzik a biopsiát. CT, illetve újabban az endoscopos ultrahangvizsgálatok jelentik azt a célzási technikát, melyek segítségével a punctio helye kiválasztható azokban az esetekben, amikor a hörgőrendszerben nem látható kóros elváltozás. Perifériás (bronchoscoppal nem látható) elváltozásokat röntgen-képerősítő alatt, esetleg endobronchialis ultrahangkészülék segítségével lokalizáljuk. Az anyagvétel eredményessége függ az elváltozás nagyságától. 2 cm-nél kisebb elváltozások verifikációs aránya <35%, 2 cm-nél nagyobb árnyékok esetén a pozitív leletek száma meghaladja a 65%-ot. Négy szövettani feldolgozásra alkalmas anyag szükséges ahhoz, hogy az eredményesség az elvárható szinten mozogjon. A tüdőfolyamat természetének igazolása mellett a bronchoscopia másik alapvető feladata az endoscopos staging vizsgálatok elvégzése. Ennek kötelező rutin része a reszekciós vonal intrabronchialis meghatározása. A daganattól proximalisan legalább 1 cm-es tumormentes terület szükséges ahhoz, hogy a sebész biztonsággal tudjon reszekálni. Ehhez újabban jelentős segítséget nyújt a fluoreszcens bronchoscopia. A bronchoscopos vélemény kötelező része (intrabronchialis lelet alapján) az elvégezhető műtét típusának meghatározása. Bronchoscopos vizsgálat szükséges lehet műtét közben is, pl. a varratsor ellenőrzésére a mellkas bezárása előtt, vagy a nagyhörgők reszekciója esetén, amikor a daganatszövet csak intrabronchialisan észlelhető.

  A napjainkban klinikai kutatás tárgyait képező virtualis bronchoscopia, autofluorescens bronchoscopia és bronchoscopos ultrahang módszerek sokat ígérő technikák, melyek a korai daganat-felismerést és a pontosabb stádiumba-sorolást próbálják elősegíteni.

  3.2. Perthoracalis tűbiopsia

  A tűbiopsia a bronchoscopos vizsgálatnál lényegesen kisebb terhelést jelent a beteg számára. A perthoracalis biopsiás módszerek közül hazánkban elterjedt vékonytűs technikák citológiai feldolgozásra alkalmas anyag vizsgálatát teszik lehetővé. A jóindulatú, illetve rosszindulatú daganatsejtek kimutatása esetén o nagy gyakorlattal rendelkező citológus mellett o az elváltozások definitív diagnózisához juthatunk. Egyéb esetekben viszont el kell különítenünk a tűbiopsia mint módszer találati arányát (vagyis azt, hogy a tüdőelváltozást eltaláltuk-e vagy nem), illetve a citológiai lelet klinikai felhasználhatóságának ‡találati arányát“. Epitheloid sejtek, aspecificus gyulladás, necrosis, anthracoticus macrophagok stb. esetén ‡eltalált“ elváltozás mellett sem nyerhető definitív pathomorfológiai diagnózis. A tüdő perifériás kerekárnyékok eredményes kivizsgálása csak több társszakma szoros együttműködésével lehetséges. Hazai körülményeink között is a kerekárnyékok racionális kivizsgálási menetével a betegeket kevésbé terhelve, egyszerűbb úton is exakt diagnózishoz juthatunk. A perthoracalis tűbiopsia indikációi azok az elváltozások (kerekárnyékok, infiltrátumok), amelyek bronchoscopos vizsgálattal nem érhetők el (rendszerint perifériás árnyékok). A mellkasi elváltozások biopsiájában az átvilágító rendszerrel irányított beavatkozás marad az elsődleges az 1,5 cm-nél nagyobb kerekárnyékok azonosítására. A hagyományos technika során keletkezett pneumothoraxok száma alacsonyabb (25o30%), mint a CT vezérelt mintavétel után. A pneumothoraxok többsége (~90%) a vizsgálat után 1 óra múlva megjelenik. A biopsia után keletkezett pneumothorax 10%-a esetén szükséges a mellkasi drain alkalmazása. Biopsia utáni vérköpés kb. 10%-os gyakorisággal jelentkezik, klinikailag igen enyhe formában. Amennyiben a betegnél a biopsia után azonnal megtörténik a citológiai vizsgálat, ha szükséges további punctiók következnek, mely a találati arányt javítja. A perthoracalis tűbiopsia kontraindikációi között szerepel a beteg ismert coagulopathiája, súlyos pulmonalis hypertoniája. Arteriovenosus malformatio, haemangioma, sequestratio gyanúja esetén a punctio kerülendő. Pulmonectomia után, légzési elégtelenség, súlyos emphysema esetén, vagy nem kooperáló betegnél a módszer alkalmazása szintén kontraindikált.

  3.2.1. CT-vezérelt biopsiák A hagyományos képerősítő alatt végzett és CT-vezérelt mellkas biopsiák indikációi megegyeznek. A súlyos szövődmények száma elenyésző, de a CT-vel végzett mellkas biopsiák után a pneumothoraxok aránya magasabb, 33% körül mozog, ami abból adódik, egyrészt hogy kicsiny pneumothorax (2o3 mm-es) is felismerésre kerül, másrészt a vizsgálat hosszabb és rendszerint bonyolultabb elváltozások kerülnek mintavételre. CT-vezérelt mellkasi tűbiopsia indokolt, ha:

 • a hagyományos felvételeken az elváltozás nem jól látható vagy lokalizálható,

 • tűvezetés pontos ellenőrzése szükséges, hogy a szomszédos képletek ne sérüljenek,

 • a góc 2 cm-nél kisebb vagy nekrózist, üregképződést tartalmaz,

 • a tüdőtumorok stádiummeghatározásához hilusi, mediastinalis, pleuralis, mellkasfali elváltozások tisztázására van szükség,

 • a képerősítő alatt végzett perthoracalis vagy transbronchialis biopsia sikertelen,

 • a CT- vizsgálat során felfedezett 1 cm-nél nagyobb gócok pathológiai tisztázása indokolt.

 • 3.2.2. Egyéb biopsias eljárások

  Ha a képalkotó módszerek segítségével a feltételezett primer daganat mellett egyéb (mintavétel szempontjából egyszerűbben megközelíthető helyen; mellkasi folyadékgyülem, supraclavicularis nyirokcsomó stb.) lokalizációban kóros elváltozás észlelhető, akkor e helyekről kell megpróbálni a betegséget igazolni. Ugyanezen meggondolások alapján, ha extrathoracalis szoliter metastasis gyanúja merül fel, akkor pl. vékonytű-biopsia segítségével e helyről ajánlott a megbetegedést igazolni. UH- és CT-vizsgálatok nem tudják mindig kellőbiztonsággal a mellékvese-megnagyobbodás okát meghatározni, ekkor, ha az anatómiai szituáció megengedi, UH- vagy CT-vezérelt biopsiát végzünk. Az MR és az izotópvizsgálat együttesen nagymértékben valószínűsítheti a diagnózist, de a biopsiát nem pótolja.

  3.3. Köpet citológia

  Az egyetlen, nem invazív, biopsiás technika a köpetcitológia, mely centrális elhelyezkedésűdaganatok esetén lehet hatékony (szenzitivitás: 0,71). A módszer eredményességét nagymértékben befolyásolja a minta mennyisége (optimálisnak tekintik a 3 különbözőidőpontban elküldött anyagot) és minősége (megfelelő technikával gyűjtött alsó légúti váladék). Az alacsony performance státusú betegeknél, akiknél az invazív beavatkozások kockázata magas, szinte az egyetlen elvégezhető mintavételi technika. Perifériás elhelyezkedésű röntgenárnyékok esetén a köpetcitológiai vizsgálatok szenzitivitása alacsony (0,49). A bronchoscopos vizsgálatot követő köpetvizsgálatok szenzitivitása szintén alacsony; 0,22.

  3.4.1. Sebészi anyagvételi technikák

  3.4.1.1. Mediastinoscopia

  A felső elülső mediastinum, a paratrachealis, subcarinalis és tracheobronchialis nyirokcsomók érintettségének (N2 N3) vizsgálatára alkalmas, magas diagnosztikus értékű operatív diagnosztikus módszer. Indikációja:

  - műtét előtt: -ha az cTNM alapján N3 gyanúja merül fel (ellenoldalon megnagyobbodott nyirokcsomó,a III/A. és III/B. stádium elkülönítésére)

  - neoadjuvans kemo- és radioterápia indikációjakor, ha a cTNM felveti N2 lehetőségét (N2 igazolása vagy kizárása, illetve mediastinalis staging)

  - kissejtes tüdőrákban, tervezetten a műtéti kezelés algoritmusának eldöntése előtt

  - bizonyos esetekben szükséges az onkológiai staging elvégzése, nyirokcsomó sampling

  az onkológiai reszekábilitás megítéléséhez A CT és MR által leírt pathológiás méretet elért nyirokcsomók esetében adenocarcinománál és anaplasztikus carcinomáknál minden esetben ajánlott, míg laphám rákoknál opcionális.

  3.4.1.2. Kiterjesztett mediastinoscopia

  Az aorta ablakba lokalizált megnagyobbodott nyirokcsomók miatt (gyakran bal felső lebenyi carcinomák propagációja során) az N2 pathológiai igazolásához az egyik sebésztechnikai megközelítési mód a kiterjesztett mediastinoscopia.

  3.4.1.3. Parasternalis mediastinotomia (Stemmer)

  Elsősorban az elülső mediastinumba lokalizált (1.régió) nyirokcsomó staging elvégzéséhez ajánlott.

  3.4.1.2. Video-Thoracoscopia (VATS)

  A VATS segíthet mind a diagnózis, mind a stádium megállapításában. Mind a T, N és M meghatározására alkalmas, amelyeket más sebészi invazív diagnosztikus módszerrel nem lehetett megállapítani. Elsősorban a pleura, a hilaris, subcarinális, mediastinalis (elsősorban hátsó) és subaortikus nyirokcsomók biopsiája érhető el, továbbá a tumor pericardialis és egyéb szervi inváziója itélhető meg. Ha a cardio-respiratorikus és technikai feltételek adottak (egyoldali lélegeztetés!), akkor elsősorban az onkológiai operábilitás és a technikai reszekábilitás VATS segítségével eldönthető.

  3.4.1.3. Thoracotomia

  Az invazív sebészi diagnosztika utolsó, de legbiztosabb módja. Ma már a hazai gyakorlatban is alig 10%-ot ér el az exploratív thoracotomiával történő operábilitás megítélése, amelynek további csökkentése kívánatos. Az egész mellkas szem ellenőrzése mellett, tapintással és tetszőleges biopsiával végzett feltárása során a legpontosabb információt nyerhetjük mind a technikai reszekálhatóságról (T faktor), mind az onkológiai operábilitásról (N és M faktor). Arra kell törekednünk, hogy egyrészt a klinikai stádium meghatározás, másrészt egyéb szemiinvazív, vagy más invazív módszerek biztos és pontos diagnózist nyújtsanak és minél ritkábban alkalmazzuk a thoracotomiát diagnosztikus eszközként.

  4. A kivizsgálás menete

  A diagnosztikus módszerek sorrendjét, számát a célszerűség, a gyorsaság, a beteg kímélete, a gazdaságosság és hozzáférhetőség szabja meg. A kivizsgálás menete és módszerei az alábbi ábrán látható:

  Tünetek-panaszok köhögés vérköpés nehézlégzés mellkasifájdalom fogyás ismétlődő pneumoniák paraneoplasias syndroma vena cava superior syndroma
  Tünet-panaszmentes
  Felfedezés Szűrővizsgálatok
  Egyéb orvosi vizsgálat

  Localisatio:Hagyományos radiológiaCT

  Pathologiai igazolás:

  köpet citologia bronchoscopia perthoracalis tűbiopsia pleuroscopia, VATS mediastinoscopia sebészi biopsia

  Staging:

  CT, MRI, UH, PETScintigraphia (csont, perfusio)AngiographiaAutofluorescens bronchoscopiaThoracoscopia, VATSMetastasisok verifikálása

  Klinikai állapot felmérése TNM stadium megállapítása

  Operabilitás

  4.1. TNM klasszifikáció

  A tüdőrák ismételten módosított WHO klasszifikációjának meghatározása a terápia tervezésénél és a prognózis felállításánál döntő jelentőségű. A TNM stádium a betegség folyamán módosul, ezért annak meghatározását ismételten szükséges elvégezni.

  T primer tumor

  TX A primer tumor nem ítélhető meg, vagy kimutathatók malignus sejtek a köpetben, vagy a bronchusmosó folyadékban, anélkül, hogy akár bronchoscopiával, akár radiológiai vizsgálattal látható volna a tumor.

  T0 Primer tumor nem igazolható. Tis Carcinoma in situ. T1 A tumor legnagyobb kiterjedése 3 cm, vagy annál kisebb, tüdőszövet vagy visceralis

  pleura fogja körül, bronchoscopos vizsgálattal nem mutatható ki infiltráció egy lebenyhörgőtől proximalisan (a főhörgő szabad). T2 - a tumor legnagyobb kiterjedésében 3 cm-nél nagyobb,

  - a tumor befogja a főhörgőt, 2 cm-re, vagy annál távolabb a carinától, - a tumor infiltrálja a visceralis pleurát

  -kísérő atelectasia, vagy a hilusig terjedő obstruktív gyulladás, mely azonban nem terjed ki a az egész tüdőre.

  T3 Bármely méretű tumor, mely közvetlenül ráterjed a következő struktúrák egyikére: mellkasfal (beleértve a sulcus superior tumorait), rekeszizom, mediastinalis pleura, parietalis pericardium; vagy főbronchusban elhelyezkedő tumor, mely 2 cm-nél kisebb távolságban helyezkedik el a carinától distalisan, de maga a carina nincs beszűrve; vagy a tumor az egész tüdő atelectasiáját, vagy obstruktív gyulladását okozza.

  T4 Bármely nagyságú tumor, mely infiltrája a következő struktúrák egyikét: mediastinum, szív, nagyerek, trachea, oesophagus, csigolyatest, carina; vagy tumor malignus pleuralis, pericardialis folyadékgyülemmel, vagy különálló daganatfészkek az azonos tüdőlebenyben.

  N nyirokcsomók

  NX Regionális nyirokcsomók nem megítélhetők. N0 Nincs regionális nyirokcsomó-metastasis. N1 Metastasisok az ipsilateralis peribronchialis nyirokcsomókban, és/vagy az ipsilateralis

  hilusi nyirokcsomókban (ideértve a primer tumor közvetlen ráterjedését is).

  N2 Metastasisok az ipsilateralis mediastinális és/vagy subcarinalis nyirokcsomókban. 1-es régió: felső mediastiális 2-es régió: felső paratracheális 3-as régió: praetrachealis

  3a régió: elülső-felső mediastinális

  3p régió: hátsó-felső mediastinális 4-es régió: tracheobronchiális 5-ös régió: subaorticus (aorto-pulmonalis ablak) 6-os régió: paraaorticus 7-es régió: subcarinalis 8-as régió: paraoesophageális 9-es régió: pulmonális ligamentum

  N3 Metastasisok a kontralateralis mediastinalis, kontralateralis hilusi, ipsi- vagy kontralateralis scalenus- vagy supraclavicularis nyirokcsomókban.

  M áttétek

  MX A metastasisok jelenléte nem ítélhető meg. M0 Nincs metastasis. M1 ‰ttétek kimutathatók. Ide tartoznak a másik - azonos vagy ellenoldali - lebenyben lévő

  különálló daganatfészkek is.

  A tüdőrák TNM klasszifikációja (Mountain 1997.)

  Occult carcinoma Tx N0 M0 I/A I/B II/A II/B III/A Stádium III/B Stádium IV
  Stádium T1 N0 M0
  Stádium T2 N0 M0
  Stádium T1 N1 M0
  Stádium T2 N1 M0
  T3 N0 M0
  T3 N1 M0
  T1-3 N2 M0
  T1-3 N3 M0
  T4 bármely N M0
  Stádium bármely T bármely N M1

  Kissejtes tüdőrákban is a TNM klasszifikáció alkalmazandó.

  5. A nem kissejtes tüdőrák kezelése

  5.1. Sebészi kezelés

  A tüdőrák sebészi kezelésében az elmúlt tíz év szemléleti változást hozott. Egyrészt a TNM- besorolás révén a nem kissejtes és a kissejtes tüdőrák meghatározott algoritmus szerint operálható, másrészt az operálhatóság kritériumai is változtak. Köszönhetően annak az alapvető változásnak, hogy a kemo/radioterápia sőt egyéb kiegészítő kezelések (neoadjuvans, adjuvans) a sebészi beavatkozások eredményeit javították. Másrészt a nem sebészi onkoterápia hatásossága a határtalanul kiterjesztett, illetve onkológiailag kétséges esetekben a sebészi beavatkozással azonos eredményeket nyújtanak (figyelembe véve a magasabb kockázatot is!). E szempontok aláhúzzák a klinikai és különösen a sebészi staging pontosságának jelentőségét és felelősségét.

  Abszolút inoperábilitás- hematogen disseminatio a tüdőben - pleuritis carcinomatosa bármely formája

  -III/B-(T4 vagy N3,), kivéve carina érintettség

  -távoli áttétek (kivételek később)

  Relatív inoperábilitás - n.recurrens paresis (bal oldali N2, jobb oldali Pancoast)

  - n.phrenicus infiltratio (kp. lebeny, lingula tumor) - szoliter agyi metastasis sebészi vagy sugársebészeti kezelése után -szoliter ellenoldali tüdőáttét (azonos lebenyben T4) - szelektált esetekben szoliter mellékvese ill. májáttét - véna cava superior infiltratiója

  A tüdőreszekció vezető alapelve ma még egyértelműen lobectomia ill. pulmonectomia végzése, minden tumoros szövet komplett eltávolításával. Ma már elfogadottnak tekinthető, hogy az előzőekben hangsúlyozott komplett reszekcióra törekvés (R0) mellett az ún. palliatív műtétek lehetőségét sem szabad kizárni (súlyos vérköpés, nagy fájdalmak, befolyásolhatatlan szeptikus állapot stb.) Ma hazánkban és még sok civilizált országban a VATS szerepe a tüdőrák kezelésében sem technikailag, sem onkológiailag nem egyértelműen tisztázott, de rutinszerűen semmiképpen nem ajánlott! A komplett (radikális) reszekcióra törekvés mellett a hörgőplasztikák, anasztomózisok onkológiailag elfogadható, elektív beavatkozások. A tüdőszövet kímélő reszekciók (atípusos, vagy ék, ill. segment) elsősorban funkcionális okok miatt választhatóak. Az adjuvans onkológiai kezelés mérlegelendő.

  5.1.1. —0“ stádiumú tüdőrák (in situ carcinoma) esetén a tervezett reszekció lobektomia, de onkológiailag az izolált hörgőreszekció is elfogadható módszer. A sebészi beavatkozás a legkedvezőbb késői eredménnyel jár (80% feletti 5 éves túlélés).

  5.1.2. I. II. stádiumban a komplett reszekció jó esélyt ad a gyógyulásra, az öt éves túlélés az I.stádiumban 50-70%-os lehet, míg a II. stádiumban 40% körüli. Ez utóbbi stádiumban vagy lokális recidíva (elsősorban laphám cc.), vagy nyirokrendszeri propagatio (főleg adenocc.-nél) jelenik meg. A klinikai és sebészi stagingben az N2-t kell kizárni.

  5.1.3. III/A. stádiumban előrehaladott daganat áll fenn, elsősorban az operabilitás és reszekábilitás eldöntése pontos klinikai, majd sebészi és pathológiai stádium-meghatározást kíván. N2 gyanú esetén a nyirokcsomó-státusz pathológiai megítéléséhez leggyakrabban mediastinoscopia szükséges, egyúttal kizárva az N3-t. Intracapsuláris nyirokcsomó áttét esetén napjainkban legelfogadottabb sebészi kezelési taktika a preoperatív kemoterápia, esetleg radioterápiával kombinálva (neoadjuvans vagy indukciós kezelés). Az un. —downstaging“ mindig az N-státuszra vonatkozik, a T változása (regressziója) az eredeti reszekciós szintet mai álláspontunk szerint nem befolyásolhatja. A várhatóan 50% feletti remissio, esetleg változatlan állapot (—stable disease“) mellett thoracotomia jön szóba, illetve következik. A várható 5-éves túlélés 25-40% között kedvezőnek tekinthető, de ezt a posztoperatív adjuvans kezeléssel együtt (kemoterápia folytatása, esetleg radioterápiával kombinálva) lehet elérni. Ennek mellőzése esetén, csak a sebészi reszekcióval jóval szerényebb eredmények várhatóak (5-éves túlélés 20% alatt). Ugyanakkor szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy a multicentrikus értékelések alapján a posztoperatív mortalitas és morbiditas is valamelyest magasabb. A súlyos vérköpés, nagy, lokális fájdalom, szeptikus állapotot okozó tumor-tályog inkomplet eltávolítása (palliatív műtét) nemcsak az életminőséget javítja, hanem a beteg életét is meghosszabbítja. Továbbá ezután már elvégezhetővé válik az adjuvans onkológiai kezelés is.

  Különleges helyet foglal el e kezelési csoportban a sulcus superior tumorok (Pancoast tumorok) sebészete. A daganat az első bordákat destruálja, a plexus ill. nagyerek érintettségével jár, de egyéb környéki strukturákat is beszűrhet. A ma még legelfogadottabb kezelési algoritmus preoperatív radioterápia (esetleg radiokemoterápia), sebészi reszekció (lobectomia, de parenchyma kímélő műtét is) nyirokcsomó samplinggel, amely után posztoperatív radioterápiával folytatódik. Az öt éves túlélés elérheti a 30-40%-ot. Lényegesen rontja a túlélést a nyirokcsomó érintettség, illetve a csigolyatest destrukciója (preoperatív mediastinális staging!). A mellkasfalat involváló tumorok kezelésénél is komplex protokolt érdemes választani. Kérdéses a preoperatív radioterápia szükségessége, de az —en-bloc“ tumor-mellkasfal reszekciót radioterápiával szükséges kiegészíteni. A mellkasfali infiltráltság mélységétől függően az 5-éves túlélés elérheti a 35-60%-ot, nyirokcsomó érintettségnél ~ 15%.

  5.1.4. A III/B. stádium nem minden esetben jelent onkológiai inoperábilitást. A carina tájéki tumorok pulmonectomiával, vagy izolált carina reszekcióval operálhatóak. Jóllehet a mortalitas magas ( akár 15-20% ), de az 5-éves túlélés megközelíti a 20%-ot. Vena cava superior érintettség, csigolyatest destrukció esetén szelektált esetekben az életminőség javítására palliatív műtétek szóba jöhetnek. A pitvarreszekció illetve rekesz irányába végzett kiterjesztések onkológiai értéke és a késői eredmények szerények, ezek indikációja nagyon kétséges.

  5.1.5. A IV.stádiumú tüdőrák alapvetően nem sebészi eljárással kezelendő. Ugyanakkor bizonyos jól válogatott esetekben az interdiszciplináris gyógyítás a tüdőreszekció lehetőségét is felveti. A tüdőrák szoliter agyi metastasis esetén egyéb szervi propagatio kizárása mellett elvileg reszekálható, az 5-éves túlélés megközelítheti a 20%-ot (természetesen az agyi metastasis (radio) sebészi kezelésével kombinálva). Ugyancsak helye lehet a sebészi terápiának a tüdőrák szoliter mellékvese és ritkán májmetastasisok megjelenése mellett is. Ma már kategórikusan nem jelent onkológiai kontraindikációt a tüdőrák szoliter tüdőáttéte sem (azonos lebenyben T4, más megjelenésben M1). A tüdőreszekció(k) után a várható 5-éves túlélés 20-25%! Az alapelv az, hogy a tüdőrák szoliter metastasisai mellett a reszekciótól csak akkor várható kedvező késői eredmény, ha a primér daganatot komplett (radikális) műtéttel el lehet(ett) távolítani!

  5.1.6. Recidív tüdőrákok vonatkozásában kijelenthetjük, hogy a nyirokrendszerben recidiváló folyamat az onkológiai alapelvek szerint nem sebészileg kezelendő! A re-reszekció indikációjának algoritmusa a metastasis sebészetben alkalmazott elvekhez igazodik. A re-interventio nem technikai kérdés, hanem a komplex onkoterápia alapelvét kell, hogy kövesse!

  5.1.7. Szinkron tüdőtumorok előfordulása 1 % körül van. Sokszor nehéz elkülöníteni a szinkron kettős megjelenést a szoliter metastasistól. Az onkológiai kiterjesztésnek ebben az esetben sincs értelme. Emiatt helyesebb döntés akár kétoldali lokalizáció esetén is az egy ülésben végzett reszekció (lehetőség a parenchyma takarékos reszekcióra). Az 5-éves túlélés 20-25% között várható.

  5.2. Sugárkezelés

  5.2.1. A tüdőrák sugárkezelésével szorosan összefüggő ismeretek

  A besugárzás helyi terápiás eljárás, melynek indikációjához, tervezéséhez és adekvát kivitelezéséhez elengedhetetlen a daganat lokalizációjának, a betegség kiterjedésének (stádium), szövettani típusának ismerete, valamint a beteg megfelelő általános állapota, panaszainak, kísérőbetegségeinek figyelembe vétele. A tumoros folyamat kiterjedésének és elhelyezkedésének meghatározása a képalkotó eljárások, illetve pathológiai mintavétel segítségével lehetséges. A CT és MR-módszer korlátai, valamint a PET vizsgálat hazai elérhetőségének nehézségei miatt jelenleg a sebészi beavatkozások (mediastinoscopia vagy műtét) biztosíthatnák a nyirokcsomó-staginget és intraoperatív jelöléssel a lokalizációt. A pathologiai stagingre a sugárterápia szempontjából különösen nagy szükség lenne, ugyanis annak hiányában (még a hagyományos képalkotó vizsgálatok mediastinalis negativitása esetén is) a mediastinum elektív besugárzására kényszerülünk, ami jelentősen megemeli a sugárzásból eredő korai és késői morbiditást. A sebészi beavatkozásokat követően minden esetben fontos tudni, hogy honnan és hány pozitív nyirokcsomót távolítottak el, ugyanis a radiogén mellékhatások csökkentése érdekében az a legfontosabb jelenlegi trend, hogy a mediastinalis besugárzást igyekeznek csak a pathológiailag érintett nyirokcsomó-csoportokra korlátozni. A tüdőrákok jellemzően egymás után betegítik meg az egyes nyirokcsomó-állomásokat, hangsúlyozni szükséges azonban, hogy ugrások is előfordulhatnak. Ágy a hilaris nyirokcsomók negativitása esetén is mintegy 20%-ban előfordul, hogy a mediastinumban már vannak (esetleg csak mikroszkopikus méretű) nyirokcsomóáttétek. A nyirokterjedés legfontosabb, említést érdemlő jellegzetessége az, hogy a bal oldali tüdőrákok viszonylag korán adnak áttétet a jobb oldali nyirokcsomócsoportokba (pl. a jobb supraclaviumban levő, laphámcarcinoma szövettanú nyirokcsomóáttét occult primaer tumora gyakran a bal tüdőben helyezkedik el). Daganatos nyirokcsomók esetén igen fontos információ a nyirokcsomó tokjának jellemzése (látható-e extracapsularis tumorterjedés), ugyanis tokáttörés mellett az érintett nyirokcsomó-állomásra kiegészítő (boost) dózis indikált a sugárterápia során. A műtétet követően makroszkópos és mikroszkópos vizsgálattal egyaránt meg kell határozni a reszekciós vonalak állapotát (infiltráltak-e vagy nem) és azt, hogy az infiltráció hány mm-re található a reszekciós vonaltól. Legfontosabb a bronchusfal beszűrtségének a megadása, mivel a daganatterjedésnek ez a fő útvonala. Az újabb tanulmányok adatai alapján a hörgőben a pozitív reszekciós vonal előfordulása 2-4% között mozog. Ha a reszekciós vonal és a makroszkóposan látható tumor között <1 mm a távolság, akkor 100%, 2-5 mm-es távolság esetén 30%, 5-10 mm esetén 15% és 10-20 mm közötti távolság mellett már csak 5% valószínűséggel találhatók daganatsejtek. Más adatok szerint a mikroszkopikus méretű gócok 95%-a adenocarcinoma esetén 8 mm-en, laphámcarcinoma esetén pedig 6 mm-en belül helyezkednek el a daganathoz képest. Sugárterápiás szempontból pozitív reszekciós vonalról beszélünk, ha a daganat elérte a kimetszést, vagy ha a sebészi szélet 10 mm-re megközelítette. Mivel a mikroszkopikus méretű daganatos gócok 10 mm-en túli előfordulási gyakorisága csak ?5%, ezért a sugárterápiás gyakorlatban a makroszkóposan látható daganat körül 10 mm-es biztonsági zóna tervezése általában elégséges. A bronchusokon kívül viszonylag gyakran találunk pozitív sebszéleket perifériás daganatoknál a mellkasfal közelében, illetve a hilus-mediastinum tájékán levő tumoroknál a mediastinum szöveteiben is. A pleuralis mosófolyadék vizsgálata a mellhártyán bekövetkező disszemináció tisztázása érdekében szükséges, és a pozitivitás a továbbiakban csak palliatív kezelési indikációt, s azon belül is elsősorban kemoterápiát jelent. A beteg általános állapotát is figyelembe kell venni a lehetséges sugárkezelési módozatoknál. Vezérelvként le lehet szögezni, hogy jó általános állapot mellett jön csak szóba a nagyobb térfogatok besugárzása (így az elektív indikációk), valamint a kemoterápiával való kombináció. Rossz általános állapot esetén kisebb térfogatok irradiációja, valamint a citotoxikus kemoterápia elhagyása a jellemző (a dózist lehetőleg nem szabad csökkenteni). A jó általános állapot definíciója: ?70% Karnofsky-index és <5% testsúlyveszteség. A sugárterápia szempontjából fontos az egy másodpercre eső forszírozott expirációs volumen (FEV1) értéke is. Az alacsony (700 ml vagy 30% alatti) FEV1-es betegekben a sugárkezelés térfogatát mindenképpen csökkenteni kell, amire a háromdimenziós (3D) CT-alapú tervezés a legalkalmasabb (a dóziscsökkentés nem fogadható el). Mérlegelendő a besugárzott térfogat redukciója 1200-1700 ml (40-50%-os) FEV1 mellett is. A tüdőparenchyma várható sugár/kemoterápiás károsodásának legmegbízhatóbb prediktív faktora az alveolokapilláris diffúzió (DLCO): a normál érték 60%-a alatt redukált sugárterápiás célvolumen javasolt. A sugárkezeléshez a kemoterápia szekvenciális, szinkron (a szokottnál gyakrabban és kisebb dózisban adott citotoxikus szer az irradiáció idején) vagy konkurrent módon kapcsolódhat. A konkurrent radiokemoterápia (teljes dózisú kemoterápia saját ritmusában a sugárkezelés alatt) többnyire valamivel jobb lokális kontrollt és hosszabb túlélést eredményez. További előnye a szekvenciális adással szemben az, hogy nem jelent időveszteséget, ugyanakkor viszont toxikusabb. Ez utóbbi következtében csak jó általános állapotú beteg ellátására alkalmazható.

  5.2.2. Postoperatív sugárkezelés Célja

  A műtét után jelen levő mikroszkopikus méretű nyirokcsomóáttétek és/vagy a műtéti területen visszamaradt daganatsejtek elpusztítása. A szisztematikus sebészi mediastinalis staging elvárás lenne a postoperatív kezelési terv felállításához, de ezt Magyarországon általában nem végzik el, ezért a korlátozott stagingre (vagy annak teljes hiányára) is útmutatót kell adni.

  Nyirokcsomó-régió- és tumorágybesugárzás A postoperatív besugárzás indikációja

  - indokolt a primer tumor helyének (beleértve a mellkasfalat) és a nyirokrégiók postoperatív besugárzása azoknál a betegeknél, akiknél a lokális és regionalis kiújulás valószínűsége (és az abból eredő halálozás kockázata) a klinikai adatok alapján jelentős, mert a besugárzás csökkenti a lokális és regionalis kiújulást (és ezzel növeli a túlélést). Ezek a következő szituációk: a tumor közel van a sebszélhez vagy érinti azt, a hilaris (bizonyos esetekben) és a mediastinalis nyirokcsomókban tumoros érintettség mutatható ki, de az nem bulky-jellegű (tehát a távoli áttétképződés miatti halálozás valószínűsége nem jelentős, ellenkező esetben ugyanis a lokális/regionalis besugárzásnak tulajdoníthatóan a halálozás nem csökkenne, mert a betegnek már úgyis lenne távoli áttéte, ami a kórlefolyás során halálokká válna). A tumorágy mint irradiációs célvolumen nem a preoperatív képalkotás, hanem a részletes műtéti leírás (esetleg:clip) alapján határozandó meg: a reszekált parenchyma helyére túltáguló bent hagyott lebeny sugárkárosítása felesleges.

  - ha nem történik pathológiai mediastinalis staging, akkor a hagyományos képalkotó vizsgálatok (CT, MRI) negativitása esetén is elektív besugárzásban kell általában részesíteni a mediastinumot.

  A postoperatív besugárzás kontraindikációja

  - Nincs szükség a postoperatív mediastinalis nyirokrégió besugárzásra a pT1-3 pN0 és a pT1-2 pN1, negatív reszekciós vonallal operált esetekben. Külön kiemeljük, hogy a T3os tumorok kuratív reszekálását követően (negatív reszekciós vonal, pN0) nem indikált a besugárzás. A daganatoknak csupán 5%-a érinti a mellkasfalat. A probléma viszonylagos ritkasága következtében nincs elég beteg ahhoz, hogy jelentősebb számú randomizált tanulmányt végezhessenek. Ezen kívül a tesztelhetőség is problematikus, ugyanis jó kórjóslatú, lehetőleg nyirokcsomóáttét nélküli vagy csak minimális számú/tumormennyiségűnyirokcsomóáttéttel rendelkező beteg kiválasztására lenne szükség bármilyen kérdés helyes felvetéséhez és megválaszolásához. A mellkasfalat beszűrő Pancoast tumorokat, a beteg performance státuszától függően indukciós konkurrent kemoradioterápiában kell részesíteni (25x1,8 Gy + platina bázisú kemoterápia), majd opus és konszolidációs kemoterápia következik.

  Sugárterápia pozitív reszekciós vonal esetén

  Nincs bizonyító értékű tanulmány a pozitív reszekciós vonalra vagy az azzal egyenértékűleletre (a legfelső mediastinalis nyirokcsomó, a #1 nyirokrégió érintettségére) vonatkozóan. Ennek ellenére a retrospektív tanulmányok és konszenzus-vélemények alapján pozitív reszekciós vonal esetén indikált a sugárkezelés.

  A sugárterápia dózisa

  50-50,4 Gy a standard adjuváns dózis (a dózisértékeket végig inhomogenitás-korrekció nélkül adjuk meg), napi 2-1,8 Gy frakcióban és minden mezőt naponta kezelve. A dózis eszkalálásának eldöntése individuális. Műtét előtt kimutatható mellkasfali érintettség, extracapsularis nyirokcsomó-érintettség, pozitív reszekciós vonal, R2-reszekció esetén további 5-15 Gy boost-dózis adása indokolt.

  5.2.3. A marginálisan reszekábilis daganatok sugárkezelése

  A randomizált tanulmányok alapján ezekben az esetekben a sugárkezelés egyedüli preoperatív és postoperatív alkalmazása nem növeli a túlélést, legfeljebb a lokális/regionalis kontrollt javítja. Ez várható eredmény, hiszen ebben a stádiumban a beteg életkilátásait a távoli áttétek valószínű jelenléte szabja meg, és nem a helyi/regionalis daganatkiterjedés. A fentiekkel ellentétben a kemoterápiát és sugárkezelést is alkalmazó, neoadjuváns vizsgálati karokon a betegek daganatspecifikus túlélése jobbnak bizonyult a pusztán besugárzást tartalmazó karokénál. Az ilyen típusú kezelések jelenleg intenzív klinikai vizsgálatok tárgyát képezik, ugyanis a műtét előtt alkalmazva növelhetik a reszekabilitást (alacsonyabb N-kategóriába kerülés, down-staging révén). A kemoterápia szekvenciális és konkurrent alkalmazása egyforma túlélési eredményeket ad, ugyanakkor viszont nagyobb a toxicitás a konkurrent karon. Ez utóbbi miatt kizárólag jó általános állapotú beteget lehet konkurrent radiokemoterápiával kezelni, rossz általános állapot vagy súlyos kísérőbetegségek esetén csak önálló sugárkezelés javasolható. Ha a reszekciónál makroszkópos tumor maradt vissza, a beteg performance státusától függően konkurrent kemoradioterápia (+ concommittant boost) jön szóba.

  5.2.4. Agresszív nem sebészi kezelés (I-III/B stádium) A kezelési forma azt jelenti, hogy a beteg a sugárterápia kívánatos dózisát a daganatos terjedés kockázatának kitett egész szöveti térfogatra megkapja. Emellett a stádium által megkívánt kemoterápiát is teljes dózisban alkalmazzák. Irányelvként megállapítható, hogy jó általános állapot mellett a tumor előrehaladott volta, míg korai daganatok esetén a rossz általános állapot vezethet a sebészi kezelés elmaradására. E kategóriába tartoznak a következőklinikai entitások:

  - sebészileg reszekábilis I-IIIA. stádiumú daganatok, melyeket a beteg valamilyen tüdőfunkciós, cardiovascularis vagy egyéb orvosi problémái miatt nem lehet megműteni. Ilyenkor a betegeket besugárzással és kemoterápiával (vagy utóbbi nélkül) kezelik. A sugárkezelést legalább CT alapján, de legcélszerűbben 3D konformális módszerrel ajánlatos megtervezni. Szignifikáns túlélés javulást nem eredményez, de kevesebb késői mellékhatás révén az életminőséget javítja.

  -onkológiai okból kétes reszekabilitású nem kissejtes III/A stádiumú tüdőtumoroknál a

  neoadjuváns kemo-radioterápia okozta down-staging szignifikáns prediktora a

  túlélésnek

  - sebészileg nem operálható, III/B. stádiumú daganatok. Jó általános állapot esetén konkurrent radiokemoterápia indikált. Rossz általános állapot mellett palliatív kezelést alkalmaznak egyedüli sugárterápia vagy egyedüli kemoterápia formájában. A randomizált tanulmányok szerint a radiokemoterápiás (konkurrent vagy szekvenciális) karok túlélése jobbnak bizonyult az egyedüli sugárterápiás karokénál, de nagyobb volt a toxicitás. Konkurrent alkalmazás esetén mindkét hatás jobban érvényesül, ezért ilyen esetekben különösen fontos a rutinszerű szupportáció. Sugárkezelés utáni recidíva hypofrakcionált palliatív reirradiációja (1.és 8.napon 1x8 Gy szűkített mezőkből) egyes pilot-study-k szerint jó tüneti eredményt ad.

  A sugárterápia dózisa

  Primaer tumor: 64-66 Gy/2-1,8 Gy frakciónként Nyirokrégiók: 50-50,4 Gy/2-1,8 Gy frakciónként, boost-dózis: 10-15 Gy a jelentősen megnagyobbodott nyirokcsomókra

  5.3. Kemoterápia

  A nem kissejtes tüdőrák kemoterápiára kevésbé érzékeny daganat. A jelenlegi álláspont szerint a nem kissejtes tüdőrákban megfelelő indikációval, a komplex kezelés részeként alkalmazott, meghatározott ideig és megfelelő dózisban adott platina bázisú, kombinált szisztémás kemoterápia alkalmazása szelektált betegcsoportban indokolt. A szelekció kritériuma a betegek jó általános állapota. A nem kissejtes tüdőrák citotoxikus kemoterápiájában hatékony hagyományos gyógyszerek: cisplatin, carboplatin, vindesin, vinblastin, ifosfamid, mitomycin, etoposid, epirubicin. Az újabb harmadik generációs citotoxikus kemoterápiás szerek alkalmazása a klinikai gyakorlat része. Ezek: a taxanok

  (paclitaxel, docetaxel), gemcitabine, vinorelbine, pemetrexed és a camtothecin analógok.

  5.3.1. Preoperatív kemoterápia Az I-es és II-es stádiumban neoadjuváns kemoterápia adása nem indokolt. A III/A (N2) stádiumban alkalmazott két-három ciklus kemoterápia után 50 % feletti remissziót lehet elérni, javul a reszekciós ráta és növekszik az átlagos túlélési idő.

  5.3.2.. Adjuváns kemoterápia

  Ablasztikusan reszekált betegeknél az adjuvans kemoterápia adása több lezárult nagy randomizált klinikai vizsgálat eredményei alapján szignifikáns túlélési előnyt eredményez az adjuváns kemoterápiában nem részesültekhez képest. Ágy szelektált betegcsoportban (fiatalabb korosztály, jó általános állapotú betegek) három-négy ciklus platina bázisú, harmadik generációs citotoxikus kemoterápiás szerrel kombinált két gyógyszert tartalmazó (‡doublet“) kezelés adása alkalmazható. Kivételt képez az I/A stádium, ahol továbbra sem szükséges adjuváns kezelés. Nem ablasticus műtét esetén az onkológiai stádiumtól függően határozandó meg a terápiás stratégia, kemoterápia és sugárkezelés kombinált alkalmazása szükséges.

  5.3.3. Kombinált kemo-radioterápia

  A lokálisan kiterjedt nem reszekábilis (IIIA/“bulky“N2, III/B stádiumú) betegek esetén a komplex daganatellenes kezelés megvalósítása a cél. A szekvenciálisan adott radio-kemoterápiánál jobb túlélési eredmények mutatkoznak az együtt adott (konkurrens) sugár+kemoterápiás alkalmazási módokban. Az új kemoterápiás szerek beépítése a konkurrens sugárterápiás metódusba további túlélési javulást eredményezhet. Jó általános állapotú betegeknél tehát a konkurrens radiokemoterápia alkalmazása indokolt.

  5.3.4. IV-es stádiumú betegek kemoterápiája A harmadik generációs citotoxikus szerek platina bázisú kettős (‡doublet“) kombinált kemoterápiája tekinthető a jelenlegi standard kemoterápiás kezelési metódusnak. A harmadik generációs szerek platina bázisú kombinált kemoterápiája azonos hatékonyságúnak tekinthető, különbség a toxicitási profilban mutatkozik meg. Az alkalmazott protokoll kiválasztásában elsődleges a költség-hatékonysági szempont figyelembe vétele. A harmadik generációs szerek egymással való kombinálásával a hatékonyság nem növekszik. A kemoterápia hatékonyságának megítélése legalább két ciklus után lehetséges, majd a második ciklus kemoterápia után 3-4 héttel restaging vizsgálatok szükségesek. A terápiás válasz függvényében dönthetünk a további kezelésről. Összesen négy ciklus kemoterápia adása javasolt.

  5.3.5. Második választásként adott kemoterápia

  Második választásként a jelenlegi standard kezelés a docetaxel monoterápia. Ójabb vizsgálat alapján azonos hatékonyságúnak bizonyult a pemetrexed monoterápia a docetaxel monoterápiával összevetve, de a pemetrexed toxicitási profilja jobb volt a docetaxel toxicitási profiljánál, így másodvonalban a pemetrexed monoterápia is választható. Figyelembe véve az első választásként alkalmazott kemoterápiás protokollt, második választásként adható a paclitaxel, a vinorelbine, a gemcitabine monoterápia is. Klinikai vizsgálatok a molekuláris célzott kemoterápiás szerek közül az epidermiális növekedési faktor tirozin kináz gátlók hatékonyságát támasztják alá. Az erlotinib mind másodvonalbeli kezelésben, mind pedig harmadvonalban választási lehetőség. Biztató klinikai vizsgálatok folynak többek között az angiogenezis gátlók és az epidermiális növekedési faktor elleni antitestek klinikai hatékonyságával kapcsolatban.

  5.4. A nem kissejtes tüdőrákos betegek követése

  2 éven át 3 havonta, majd 3 éven át fél évente, ezután évente javasolt az anamnézis felvétele, fizikális vizsgálat és mellkas röntgen elvégzése. A mellkasi CT helye a betegek követésében vitatott. Egyéb vizsgálatok végzése a betegek tünetei és panaszai alapján indokolt.

  6. Kissejtes tüdőrák terápiája

  6.1. Kemoterápia

  A kissejtes tüdőrák generalizált betegségként fogható fel, ezért a kezelés alapja a kombinált szisztémás kemoterápia. Míg a nem kissejtes tüdőrák kombinált kemoterápiájának indikációja relatívnak tekinthető, addig a kissejtes tüdőrák esetében a kemoterápia alkalmazása abszolút indikációval bír. A kissejtes tüdőrák kemoterápiájában hatékony gyógyszerek:

  cyclophosphamid, ifosfamid, doxorubicin, epirubicin, vincristin, vindesin, cisplatin, carboplatin, etoposid, teniposid. Az első vonalban alkalmazott terápiás standard a platina/etoposid kezelés. Kísérlet alatt álló gyógyszerek: vinorelbine, taxanok (paclitaxel, docetaxel), topotecan, irinotecan, zeniplatin, gemcitabine. Megjegyzendő, hogy eddigi klinikai vizsgálatokkal nemsikerült a harmadik generációs citotoxikus szerek szignifikánsan jobb hatékonyságát bizonyítani a hagyományos szerekhez képest. A leginkább tanulmányozott

  irinotecan/cisplatin kombináció utánvizsgálatai eddig nem igazolták magasabb hatékonyságát, összevetve a cisplatin/etoposid kombinációval, kiterjedten propagáló kissejtes tüdőrák esetén. A klinikai gyakorlatban alkalmazott gyógyszerkombinációk hatására a IV. stádiumú betegek várható élettartama 7-9 hónapra, I-III/B stádiumban átlagosan 20 hónapra nő. A kemoterápia 4-6 ciklusból áll, az ennél hosszabb kezelés nem javítja a túlélést.

  6.1.1. Recidíva, progresszió

  Ha a remisszió három hónapig, vagy annál tovább tart, az eredeti hatékony kombináció visszaadása szükséges. Hatékony lehet másodvonalban az ECO kezelés (lsd. melléklet) vagy az ifosfamid tartalmú kombináció. A második választásként adott kemoterápiával elérhetőterápiás válasz jóval alatta marad az első választásként elérhető terápiás válasznak és a túlélési mutatatók is szerények, ezért a költség hatékonysági mutatók figyelembe vétele ebben az esetben is indokolt.

  6.2. A kissejtes tüdőrák sugárkezelése

  A tüdőrákok kb. 15-18 %-a kissejtes rák. Bár a daganatok egynegyede ‡limited“ (korlátozott) kiterjedésű, az áttétképződés ezeknél a betegeknél is szinte kivétel nélkül bekövetkezik. Az elmondottak alapján a betegség ellátására kombinált kezelési eljárások javalltak, melyek között elsődleges a kemoterápia alkalmazása. A daganat megfelelő mellkasi sugárkezelése ugyanakkor elengedhetetlen, hogy ezzel csökkenteni lehessen a helyi kiújulást, ami megrövidítené a beteg életét. A metaanalízisek és randomizált tanulmányok kimutatták, hogy a mellkasi tumor besugárzása 20-26%-kal csökkenti a helyi kiújulást és meghosszabbítja a túlélést.

  6.2.1. A ‡korlátozott“ kiterjedésű betegség standard sugárkezelése

  A konkurrens radiokemoterápia tekinthető a standard kezelési eljárásnak, melynek alkalmazása jó általános állapotú betegek esetén indokolt.

  Dozírozás a mellkasban

  - napi egyszeri 1,8 Gy, az összdózis 54-56 Gy, citotoxikus kemoterápiával. - napi kétszeri 1,5 Gy, legalább 6 órás időkülönbséggel, az összdózis 45 Gy. A kezelés időigénye és mellékhatásai számottevőek, de a konkurrent kemo+ hyperfrakcionált irradiáció az eddigi egyetlen módszer, ami szignifikánsan emelte a túlélést.

  6.2.2.Profilaktikus koponyabesugárzás

  Komplett remisszióba került betegek esetén indokolt 15x2 Gy.

  6.2.3. Az előrehaladott betegség kezelése

  Sugárkezelés itt elsősorban a távoli áttétek palliációjára szolgál (csont, agy), A mellkasi primer folyamat sugárterápiás palliációjának csak tünetek enyhítésére ill. uralt áttétek esetén az életminőség javítására lehet indikációja 50 Gy dózisban.

  6.3. Sebészi kezelés

  A kissejtes tüdőrák sebészi kezelésében a limited és extenzív besorolás némi kaotikus megítéléssel járt. Talán a legtöbb mellkassebész a 70-es évek elejétől következetesen kitartott a TNM rendszer alkalmazása mellett. Ma is ez a sebészi indikáció vezető elve. Alapelv az, hogy az onkológiai operábilitást elsősorban az N-státusz határozza meg. A kedvezőeredmények N0-nál várhatóak, de N1-nél sem kell kategórikusan elvetni a reszekció lehetőségét. N2-nél azonban a műtét értelmetlen, a beteg sorsát akár kedvezőtlenül is befolyásolhatja. A daganat tipizálása után a pontos sebészi staging-gel az N-státuszt kell meghatározni (mediastinoscopia, VATS). Ezt követően a műtétre alkalmas folyamat esetén neoadjuvans kezelést ajánlott kezdeni, majd a klinikai re-staging és extratorakális propagáció kizárását ( koponya CT/MR, csontscintigráfia, hasi UH/CT) követően kerülhet sor a thoracotomiára. A posztoperatív kezelés (kemo,-radioterápia) a komplex terápia része. A fenti protokoll után a sebészileg is kezelt betegeknél 15-20%-os, vagy kedvezőbb 5-éves túlélést remélhetünk. A PCR (profilaktikus craniális radioterápia) a radikálisan operált, panaszmentes betegeknél a komplex terápia része!

  6.4. A kissejtes tüdőrákos betegek követése

  Fél éven át 2 havonta, majd másfél éven át 3 havonta, majd 3 éven át fél évente javasolt az anamnézisis felvétele, fizikális vizsgálat és mellkas röntgen elvégzése. A mellkasi CT helye a betegek követésében vitatott. Egyéb vizsgálatok végzése a betegek tünetei és panaszai alapján indokolt.

  7. A pleura malignus mesotheliomája

  7.1. Epidemiológia, etiológia

  Az incidencia az iparilag fejlett országokban 1975 és 85 között négyszeresére nőtt, ennek oka a XX. század első kétharmadában bekövetkezett jelentős azbeszt felhasználás. Az azbeszt expozíció kezdete és a mesothelioma észlelése között általában 20-40 év telik el. Az azbeszt expozició és a malignus pleuralis mesothelioma közötti oki összefüggés nyomatékosan csupán 1960-ban merült fel. Azóta ez a feltételezés az irodalomban mindinkább elfogadottá vált, a mindennapok gyakorlata ezt igazolta. A mesothelioma kialakulása szempontjából döntő fontossága van a hosszú expozíciós időnek, az azbeszt típusának és a rostok méretének. Hazánkban a 27/1996/VIII.28./NM rendelet előírja az ún. foglalkozási betegségek bejelentési kötelezettségét, a 44/2000/XII.27./EüM rendelet pedig meghatározza az ún. veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályait. Az SV 40 egy kettős szálú DNS vírus, úgy tűnik, szintén egyik fontos etiológiai tényező a malignus mesothelioma kialakulásában. Egyéb ágensek, így a radioterápia, talcum, genetikai öröklődő tényezők, gyulladás, valamint intrapleuralisan bejuttatott thorium dioxid és más szilikát, beleértve a talcum alapanyagát képező zeolitot is, szintén malignus mesothelioma kialakulásához vezethet.

  7.2. Tünetek, diagnosztika

  Az első tünetek a nehézlégzés, tompa mellkasi fájdalom. A fájdalom a has felső részébe és a vállba sugározhat. Később fokozódó dyspnoe, köhögés, láz, fogyás jelentkezhet. A betegek 75 %-nál észlelhető mellkasi folyadék. Laboratoriumi tünetek közül nem ritka a thrombocytosis, paraneoplasztikus tünetek közül a SIADH. A mellkasi folyadék exsudatum, az esetek felében véres. A folyadékban 30 %-ban mutathatók ki mesothelioma sejtek, ezek adenocarcinoma sejtektől való elkülönítéséhez immuncitokémia reakciók szükségesek. A mesothelioma diagnózishoz az esetek zömében szövettani vizsgálat kell, gyakran immunhisztokémiai vizsgálattal (citokeratin, vimentin, TTF-1, calretinin) kiegészítve. Radikális műtéti megoldás előtt PET-CT vizsgálat szükséges a tumor pontos kiterjedésének megítélése végett.

  7.3. Pathológia

  A betegség korai stádiumában mellkasi folyadék mellett multiplex csomók észlelhetők a fali pleurán. Ezek összefolyása után a pleura diffúzan egyenetlenül megvastagszik. A tumor beboríthatja és infiltrálhatja a tüdőt, a rekeszt, a pericardiumot, a szívet és az ellenoldali pleurát. Az érintett oldali mellkasfél zsugorodik. A hasban folyadék, a peritoneumon tumoros göbök jelenhetnek meg, amennyiben a mezentérium is érintett. A mesotheliomák felosztása, korszerű WHO beosztás hiányában, a legújabb AFIP (1995) besorolás alapján történik:

  A serosus membránok primer tumorai

  Lokalizált

  Mesotheliális Adenomatoid tumor Benignus cysticus mesothelioma

  Submesothelialis Soliter fibrosus tumor (benignus és malignus) Angioma és egyéb lágyrésztumorok

  Diffúz Mesotheliális

  Malignus mesothelioma Epithelialis Tubulopapillaris Solid (pl.deciduoid) Sarcomatosus (desmoplasticus)

  Bifázisos Differenciálatlan Submesotheliális Angiosarcoma Epithelioid haemangioendothelioma

  Az esetek nagy része epithelialis típusú.

  7.4. Stádiumbeosztás (International Mesothelioma Interest Group, IMIG)

  T stádium:

  T1a: A tumor egyoldali,csak a fali pleurát érinti. T1b: A visceralis pleura is érintett a fali mellett, de a folyamat ipsilateralis. T2: A tumor ipsilateralisan minden pleura felszint érint, ezenkivül a diaphragmát, vagy a

  visceralis pleurán túlnő és a tüdő parenchymát érinti. T3: potenciálisan még reszekálható tumor, bár benő a lágyrészek közé, az endothoracalis fasciába, T4: technikailag nem reszekálható, mindent befogó tumor.

  N stádium:

  Nx: nyirokcsomó érintettség nem mutatható ki. N0: nincs nyirokcsomó áttét N1 azonos oldali bronchopulmonalis vagy hilaris nyirokcsomó érintettség N2: subcarinalis vagy azonos oldali mediastinalis nyirokcsomó érintettség N3: ellenoldali mediastinalis nyirokcsomó érintettség

  M stádium

  Mx: távoli metastasis nem mutatható ki M0 nincs távoli metastasis M1 távoli metastasis megléte.

  Stádiumok:

  St.I. I.a T1aN0M0

  I.b T1bN0M0 St.II. T2N0M0 St.III T3N0M0

  T3N1M0 T3N2M0

  St.IV valamennyi T4 valamennyi N3 M1

  Az átlagos túlélés a betegség stádiumától függően két és tizennégy hónap között mozog. Fiataloknál és nőknél, valamint epithelialis típusban a prognózis valamivel kedvezőbb.

  7.5. Terápia

  Sokak szerint a mesothelioma túlélési ideje a kezelt és nem kezelt csoportban csaknem azonos.

  7.5.1. Sebészi kezelés

  A malignus pleuralis mesothelioma sebészi kezelése az egyetlen lehetőség, hogy hosszú távú túlélést remélhessünk. A kiterjesztett pleuro-pneumonectomiák mortalitása 10% alatt elfogadható. Az I-II stádiumú folyamatok esetén érdemes akár kiterjesztett műtétet, akár korlátozott kiterjesztésű reszekciót végezni. Elsősorban az epithelialis tumorok reszekciója jön szóba. A késői eredményeket befolyásolja a nyirokcsomó érintettség is. Az ötéves túlélés a reszekált betegek között jó esetben is csak 10-15% lehet.

  7.5.2. Radioterápia

  A mesothelioma közepesen sugárérzékeny daganat. A tumor kiterjedtsége, tömege, a tüdő, oesophagus, szív és gerincvelő sugárkárosodásának veszélye miatt hatékony teleterápia rutinszerű alkalmazása nem jön szóba. Természetesen palliatív, ill. fájdalomcsillapító céllal adható helyi besugárzás, ill. a biopsiás szúrcsatorna területén megjelenő fájdalmas progresszió megelőzésére profilaktikus céllal a mellkasfalra adható általában 21 Gy (7x3 Gy). Radikális műtétet követően megkísérelhető postoperativ hemithorax besugárzás, ill. amennyiben residualis tumorszövetet klippekkel jelöltek, célzott irradiáció. Egyes esetekben próbálkozhatunk tangenciális mezőkkel, ill. ú.n. héjbesugárzással, de a tüdőt teljesen vagy nagyrészt körbefogó betegség palliatív sugárkezelése csak ú.n. inverz besugárzás tervezésen alapuló, intenzitás-modulált sugárkezeléssel oldható meg elvben. Ez még külföldön sem a napi rutin része, hazánkban bevezetés alatt áll.

  7.5.3. Kemoterápia

  Mesotheliomában hatékony szerek: cyclophosphamid, doxorubicin, edatrexat, epirubicin, ifosfamid, methotrexat, gemcitabine, pemetrexed. A hasonló, antifolat készítmények közül monoterápiában malignus mesotheliomában a trimetrexat kezelésre adott válasz 12 %, az edatrexat esetén 18 %, methotrexat alkalmazásánál 37 %. Kombinációk közül a cisplatin és gemcitabine, cisplatin és pemetrexed bizonyult a leghatékonyabbnak. A pemetrexed a klinikai vizsgálatok szerint monoterápiában is hatékony. Elsőként és egyetlen szerként törzskönyvezték hazánkban is malignus mesothelioma kezelésére, így jelenleg a pemetrexed/cisplatin kombináció tekinthető a standard kemotrápiás metódusnak e megbetegedésben.

  8. A tüdőrák szupportív és palliatív kezelése

  A szupportív kezelés célja, hogy a beteg kezelése, betegségének követése során, egészen a haláláig panaszait a minimálisra csökkentsük. A szupportív kezelés lényege az elérhetőlegjobb életminőség biztosítása. A palliatív kezelés a szupportív kezelés része, mely a terminális fázisban lévő betegek szakszerű, magas szintű ellátását jelenti.

  8.1. Inoperábilis daganatok palliatív (nem agresszív, nem sebészi) kezelése (III-IV. stádium)

  A nem agresszív kezelés egyrészt azt jelenti, hogy a beteg nem kap kemoterápiát, másrészt a besugárzás térfogatát a lehető legnagyobb mértékben csökkentik a radiogén mellékhatások visszaszorítása érdekében. Dózisredukció csak igen rossz általános állapotú betegben javasolható, mert jelentősen rontja a túlélés esélyeit. A palliatív, teljes dózisú sugárterápia alkalmazásának létjogosultsága azzal magyarázható, hogy a betegek túlélése ezzel az eljárással statisztikailag szignifikáns módon javítható. A 3D konformális tervezés csökkenti a toxicitást és növeli a leadható daganatölő dózist, de ehhez fel kell adni a nyirokrégiók elektív besugárzását (csak a makroszkóposan látható primaer és áttéti daganatszövetet látják el). Egyelőre azonban nem bizonyított, hogy a fentiekben részletezett sugárterápiás stratégia növeli-e a daganatspecifikus túlélést. Ennek ellenére a jó általános állapotú beteg magas összdózisú kezeléséhez minden esetben követelmény a CT-alapú tervezés. Az új frakcionálási sémák és a brachyterápiával történő kombinált alkalmazás eredményességére vonatkozóan további prospektív randomizált tanulmányok szükségesek. A palliatív célú (dyspnoe, köhögés, postobstruktív pneumonia, tüdő-collapsus vagy atelectasia miatt végzett), csökkentett dózisú külső sugárkezelés esetén a 40 Gy/2 Gy, illetve a 30 Gy/3 Gy megszakítás nélkül adott besugárzás hasonló eredményre vezet. A bronchoscopos terápiás technikák közül az afterloading kezelés, a LASER és a stent implantatio terjedtek el. A fenti beavatkozások leggyakoribb indikációja a malignus megbetegedések, amikor az elzáródott légutak időszakos megnyitása jelenti az elsődleges célt. Az endobronchialis besugárzás (afterloading kezelés, vagy brachyterápia) olyan nagylégúti szűkületek esetén alkalmazható, amikor a stenosist külső compressio okozza. Alkalmazható még a hörgők lumenében hosszan, lapszerint, infiltratíve növekvő malignus elváltozások esetén is. A módszer előnye, hogy a legnagyobb sugárdózis közvetlenül az elváltozásra koncentrálódik. Bronchoscoposan bevezetett katéterbe juttatott sugárzó izotóppal történik a kezelés. A szűkület hossza és lokalizációja, a kezelni kívánt szöveti mélység függvényében egyedüli brachyterápia formájában kuratív célkitűzéssel 3-6x5-7,5 Gy, palliatív célkitűzéssel 2-4x6-10 Gy közölhető 0,5-1 cm szöveti mélységre az ép szöveti sugárterhelés elkerülésével. A módszer legtöbbször palliatív jelentőséggel bír. Az afterloading kezelés kombinálható LASER kezeléssel (a légútak átjárhatóságának biztosítása) és percutan besugárzással.

  A LASER kezelés elsősorban olyan szűkületek esetén alkalmazható, melyeknél a stenosist a lumenben helyet foglaló idegenszövet (tumor, granulatiós szövet, hegszövet stb.) okozza. Külső compressio, vagy collabált hörgőfalak (tracheomalácia) által okozott légúti szűkületek megoldása LASER fototerápiával nem érhető el. Ugyancsak kontraindikált a kezelés akkor, ha a stenosis hossza meghaladja a 3-4 cm-t. Endobronchialis prothesisek (stent-ek) elsődleges indikációs területe a nagylégúti compressiok. Intraluminalis térfoglaló folyamatok esetén, amikor a LASER-rel eltávolított tumor ismételt proliferatiója restenosist okozhat, a beültetett stent megakadályozhatja a légutak ismételt elzáródását. Leggyakoribb szövődmény a prothesisek elmozdulása, mely bronchoscoppal korrigálható.

  8.2. Panaszt okozó mellkasi folyadékgyülem

  A mellkasi folyadék okozta dyspnoe pleurodesissel, punkcióval vagy pleuroperitonealis pumpával kezelhető. Pleurodesis panaszt okozó, teljesen leszívható folyadékgyülem esetén végezhető, ha a beteg a punkció után megkönnyebbül, és a tüdő kitágul. A pleurodesishez talkum, doxycyclin, vagy tetracyclin használható tartós mellkasi szívás mellett. Nem táguló tüdőnél a pleuroperitonealis pumpa jelenthet megoldást, ha nincs ascites.

  8.3. Fájdalomcsillapítás

  A tüdődaganatok okozta különböző mechanizmusú fájdalmak csillapítására gyógyszeres, non-invazív eljárások, idegblokádok, idegsebészeti eljárások alkalmazhatók. A legfontosabb a gyógyszeres kezelés, ami hetven-nyolcvan százalékban hatékony. A tumoros fájdalom csillapítása ‡óra“ és ‡lépcső“ szerint történik (WHO ajánlás). Az analgetikumok adagját ki kell titrálni, a dózist addig kell fokozatosan emelni, míg a beteg közérzete javul. A WHO ajánlás szerint a fájdalomcsillapítás különböző lépcsőfokai adjuváns analgeticumokkal egészíthetők ki.

  Fájdalomcsillapítás lépcsőzetes elve:

  Erős opioid ± nem opioid ± adjuvans

  Gyenge opioid ± nem opioid ± adjuvans

  Nem opoid ± adjuvans

  Gyógyszeres terápiás lehetőségek: Opioid mentes (minor adalgeticumok)

  Salicylat Paracetamol Nem szteroid gyulladásgátlók Novamidazophen

  Gyenge opioidok

  CodeinDihidrocodein Tramadol

  Erős opioidok

  orális morfin készítmények (rövid és retard hatásúak) sc., im. morfin transdermalis opioid (fentanyl)

  Adjuváns analgetikumok

  Ezek: kortikoszteroidok, neuroleptikumok, antihisztaminok, benzodiazepinek, antidepresszánsok, antikonvulziv szerek, bisphosphonátok, calcitonin

  Mind a nem kissejtes, mind pedig a kissejtes tüdőrákban igazolt csontáttét(ek) esetén bisphosphonat adása indokolt (clodronat, pamidronat, zoledronat). A harmadik generációs bisphosphonátok ( pl.a zoledronat) fájdalomcsillapító illetőleg csontreszorpció gátló hatás mellett direkt tumorellenes hatást is kifejtenek.

  8.4. Antiemeticus terápia

  A citotoxikus kemoterápia leggyakoribb mellékhatása a hányinger, hányás melynek formái az azonnali, elhúzódó és a megelőző típusok, illetőleg ezek kombinációi. Erősen emetogének a cisplatin tartalmú kemoterápiás kombinációk és a nagy dózist tartalmazó terápiás protokollok. Mérsékelten emetogének a tüdőrák kemoterápiájában alkalmazott kombinációkban és dózisban a carboplatin, adriamycin, epirubicin, cyclophosphamid, etoposid, gemcitabine, taxanok. Mivel mind a nem kissejtes, mind pedig a kissejtes tüdőrákban a standard kezelés a platina bázisú kemoterápia, cisplatin alapú kombinációk alkalmazása esetén a megfelelőantiemeticus kezelés megválasztása alapvető fontosságú. Az antiemeticus kezelés megtervezésekor a beteg személyiségét, az alkalmazott kemoterápia emetogenitását, illetőleg kombinációban alkalmazott egyéb terápiás metódusokat szükséges figyelembe venni. Ennek függvényében metoclopramid, serotonin antagonisták (ondansetron, granisetron, tropisetron), adjuvánsan steroid kezelés, benzodiazepamok alkalmazása megfelelő kombinációban szükséges.

  8.5.Hemotológiai toxicitás

  A citotoxikus kemoterápia egyik legfőbb dózislimitáló tényezője a kemoterápiás szerek hemopoetikus szisztémára gyakorolt hatása.

  8.5.1. Anaemia

  Mind a kissejtes, mind pedig a nem kissejtes tüdőrákos megbetegedés esetén az anaemia nemcsak a beteg szubjektiv állapotát és életminőségét befolyásolja kedvezőtlenül, hanem rontja az alkalmazott kemo- és/vagy radioterápia hatékonyságát is (hypoxiában csökken a kezelésre adott válasz), ezért 11g/dl haemoglobin szint alatt mindenképpen szóba jön a korrekció szükségessége. A tüdőrákos beteg citotoxikus kemoterápia okozta anaemiájának kezelésében indokolt az erythropoietin készítmények alkalmazása, amennyiben jó általános állapotú (WHO 0-2) és hemoglobinszintje 11 g/dl alá csökkent, úgy epoietin alfa vagy epoietin béta, vagy darbopoietin subcutan adásával rendezhetjük vérszegénységét. A terápiás hemoglobin célérték 12-13 g/dl.

  8.5.2. Thrombocytopenia A kemoterápia szövődménye lehet a thrombocyta szám kritikus szint alá csökkenése. Jelenleg nem rendelkezünk olyan hemopoetikus növekedési faktorral, mellyel a klinikumban hatékonyan emelni tudnánk a vérlemezke számot. Jelenleg megoldásként a thrombocyta szuszpenzió adása kínálkozik. 0-5000/mm3 esetén minden esetben, 6-10000/mm3 között mérsékelt vérzésre utaló paraméterek esetén, 10000/m3 felett a klinikumtól függően javasolt az adása.

  8.5.3. Neutropenia

  A kemoterápia okozta abszolút neutrophil szám csökkenését kolóniastimuláló faktorok (filgrastim, pegfilgrastim, molgramostin, lenogastrim) adásával rendezhetjük. A kemoterápia okozta, vérképző szervet érintő nadír (mélypont) általában a 7-14. napon alakul ki. A nadír időszakában kialakult IV-es fokozatú neutropenia esetén -láztalan betegnél- figyelembe véve a beteg performance státuszát, a neutropenia tartamát is, stimuláló faktor adása indokolt lehet. Lázas neutropenia esetén széles spektrumú antibiotikus kezeléssel együtt való alkalmazása indokolt. Kissejtes tüdőrákos betegeknél, a megelőző citotoxikus kemoterápia során kialakult lázas neutropénia esetén adható secundaer profilaxisként a koloniastimuláló szer.

  IV. Rehabilitáció V. Gondozás

  VI. Irodalomjegyzék

 • Attanaos R.L. et al.: The pathology associated with therapeutic procedures in malignant mesothelioma. Histopathology 2004,45,393-397.

 • Baktai Gy, Strausz J, Zsiray M. (szerk.): Diagnosztikus és terápiás irányelvek a felnőtt és gyermek bronchológiában. Transthoracalis tűbiopsia. Medicína Thoracalis. Megjelenés alatt.

 • Borbely, K.: The place of positron-emission tomography in contemporary patient care. Orv. Hetil., 1999, 140, 171-178.

 • Bunn PA Jr.: Incorporation of pemetrexed (Alimta) into the treatment of non-small cell lung cancer (thoracic tumors). Semin Oncol 2002 Jun;29(3 Suppl 9):17-23

 • Diagnosis and management of lung cancer: ACCCP evidence-based guidelines Chest 2003;123(suppl): 1S-337S.

 • Giaccone G.: Pleural mesothelioma: combined modality treatments. Ann. Oncol. 2002,13,217-225.

 • Junker, K.: Prognostic factors in stage I/II non-small cell lung cancer. Suppl. 1, S17, 2001.

 • Kameyama, K., Huang, Ch. Et al.: Problems related to TNM staging: Patients with stage III non-small cell lung cancer. J.Thorac.Cardiovasc.Surg. 124, 503, 2002.

 • Kovács G, Ostoros Gy, Szondy K (szerk.): Tüdőrák a gyakorlatban. Második bővített kiadás. Medicína Kiadó. Budapest (Megjelenés alatt)

 • Leong S.S., Fong K.W., Ong Y.K. et al.: Chemo-radiotherapy for stage III unresectable non-small cell lung cancer long- results of a prospective study. Respiratory Medicine 2004. Nov.; 98(11): 1080-1086.

 • Lyntch TJ, Bell DVV, Sordella R, et al.: Activating mutations in the epidermal growth factor receptor underlying responsiveness of non small cell lung cancer to gefitinib. N. Eng. J. Med. 2004, 350: 2129-2139,

 • NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology www.nccn.org 2005

 • Paez JG, Janne PA, Lee JC, et al.: EGFR mutations in lung cancer: correlation with clinical response to gefitinib therapy. Science 2004, 304: 1497-1500

 • Pao W, Wang TY, Riely GJ, et al.: KRAS mutations and primary resistance of lung adenocarcinoma to gefitinib and erlotinib. PloS. Med. 2005, 57-61,

 • Pao W, Miller V, Zakowski M, et al.: EGF receptor mutations are common in lung cancers from —never smokers“ and are associated with sensitivity of tumors to gefitinib and erlotinib. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2004, 101, 13306-13311

 • Passlick, B.: Can surgery improve local control in small cell lung cancer? Lung Cancer Suppl. 1, S 147, 2001.

 • Pistolesi M. et al.: Malignant pleural mesothelioma. Chest 2004,126,1318-1329.

 • Pöttgen Ch., Eberhardt, W., Stuscke M.: Prophylactic cranial irradiation in lung cancer. Current Treatment Options in Oncology 2004. Febr; 5(1): 43-50.

 • Ruth van S. et al.: Surgical treatment of malignant pleural mesothelioma. Chest 2003,123,551-561.

 • Ryan CW, Herndon J, Vogelzang NJ: A review of chemotherapy trials for malignant mesothelioma. Chest 1998, 113(1 Suppl): 66S-73S.

 • Schrevens, L., Lorent, N. et al.: The role of PET scan in diagnosis, staging, and management of non-small cell lung cancer. Oncologist., 2004, 9, 633-643.

 • Singhal S. et al.: Malignant mesothelioma: options for management Surg. Clin. N. Amer. 2002,82,797-831.

 • Taylor N.A., Liao Z.X., Cox, J.D. et al.: Equivalent outcome of patients with clinical stage IIIA non-small-cell lung cancer treated with concurrent chemoradiation compared with induction chemotherapy followed by surgical resection. Int.J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2004. 58(1): 204-212.

 • Townsend, D. W.: Physical principles and technology of clinical PET imaging. Ann. Acad. Med. Singapore, 2004, 33, 133-145.

 • Trodella L., Granone P., Valente S., Margaritora S.: Neoadjuvant concurrent radiochemotherapy in locally advanced (IIIA-IIIB) non-small-cell lung cancer: long-term results according to downstaging Ann. Oncology 2004. March; 15(3): 389-398.

 • Waller, D.A.: Neoadjuvant chemotherapy in non small cell lung cancer o the UK experience. Lung Cancer 34, S31, 2001.

 • Zatloukal P., Petruzelka L., Zemanova M. et al.: Concurrent versus sequential chemoradiotherapy with cisplatin and vinorelbine in locally advanced non-small cell lung cancer: a randomized study. Lung Cancer 2004. Oct.; 46(1): 87-98.

 • Vansteenkiste, J. F.: Nodules, CT-scans and PET-scans: a good partnership. Lung Cancer, 2004, 45, 29-30

 • VII. Melléklet

  1. sz. melléklet

  A tüdőrák szövettana

  Laphámsejtes carcinoma

  variánsok: papilláris világos sejtes kissejtes basaloid sejtes forma

  Kissejtes carcinoma variáns: kombinált kissejtes carcinoma

  Adenocarcinoma acináris papilláris bronchioloalveoláris

  nem mucinosus (Clara sejtes/ II. pneumocyta típusú/) mucinosus (kehelysejtes) kevert mucinosus és nem mucinosus vagy meghatározatlan

  solid adenocarcinoma kevert altípusokkal

  variánsok: jól differenciált embrionalis adenocarcinoma mucinosus (‡colloid“) adenocarcinoma mucinosus cystadenocarcinoma pecsétgyűrű sejtes adenocarcinoma világossejtes adenocarcinoma

  Nagysejtes carcinoma variánsok: nagysejtes neuroendokrin carcinoma

  kombinált nagysejtes neuroendokrin carcinoma basaloid carcinoma lymphoepithelioma- szerű carcinoma világossejtes carcinoma nagysejtes carcinoma rhabdoid fenotípussal

  Adenosquamosus carcinoma Carcinomák pleomorf sarcomatoid vagy sarcomatosus elemekkel

  carcinomák orsó-, vagy óriássejtekkel pleomorf carcinoma orsósejtes carcinoma világossejtes carcinoma

  carcinosarcoma pulmonaris blastoma

  Carcinoid tumor típusos carcinoid atípusos carcinoid

  Nyálmirigy típusú carcinomák mucoepidermoid carcinoma adenoid cystikus carcinoma egyéb

  Nem osztályozott carcinoma

  2. sz. melléklet Performance status Karnofsky-index status Panaszmentes Normális életvitel Minimális panaszok, normális életvitel Önellátó, fizikai munkavégzésre nem képes Önálló életviteléhez kevés segítségre szorul ‰llandó segítségre és orvosi felügyeletre szorul Beteg, speciális ellátásra és felügyeletre szorul Nagyon beteg, kórházi ellátása indokolt lehet Nagyon beteg, kórházi ellátása, aktív kezelése szükséges Haldoklik Halál
  érték érték Zubrod-skála (WHO) status
  100 0 Normál aktivitás
  90 1 Ambuláns ellátásra szorul
  80
  70 2 A nappal kevesebb, mint 50%-át kell ágyban töltenie
  60
  50 3 A nappal több, mint 50%-át kell ágyban töltenie
  40
  30 4 ‰llandóan ágyhoz kötött
  20
  10
  0

  KEMOTER‰PI‰S PROTOKOLLOK: KEMOTER‰PIA, GEM/A PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama Protokollok közti szünet Fázisok száma : : : 08 [nap]13 [nap]02
  GEM GEMCITABIN Adagolás : 1250.0 mg/m2
  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 Fázisok: GEM
  1 0 0 0 0 0 0 2
  GEMCITABIN * *

  KEMOTER‰PIA, GEM+CDDP I. PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama : 15 [nap] Protokollok közti szünet : 13 [nap] Fázisok száma : 03

  GEM GEMCiTABIN Adagolás : 1000.0 mg/m2 CDDP CIS-PLATINUM Adagolás : 70.0 mg/m2

  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 91 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 Fázisok: GEM CDDP
  1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
  GEMCITABIN * * *
  CIS-PLATINUM *

  KEMOTER‰PIA, GEM+CDDP II. PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama : 8 [nap] Protokollok közti szünet : 13 [nap] Fázisok száma : 02

  GEM GEMCITABIN Adagolás : 1250.0 mg/m2 CDDP CIS-PLATINUM Adagolás : 70.0 mg/m2

  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 Fázisok: GEM CDDP
  1 0 0 0 0 0 0 2
  GEMCITABIN * *
  CIS-PLATINUM *

  KEMOTER‰PIA, GEM+CARBO PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama : 8 [nap] Protokollok közti szünet : 13 [nap] Fázisok száma : 02

  GEM GEMCITABIN Adagolás : 1200.0 mg/m2 CARBO CARBOPLATIN Adagolás : AUC 5

  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 Fázisok: GEM CARBO
  1 0 0 0 0 0 0 2
  GEMCITABIN * *
  CARBOPLATIN *

  KEMOTER‰PIA, GEM/B PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama : 15 [nap]

  Protokollok közti szünet : 13 [nap]

  Fázisok száma : 03

  GEM GEMCITABIN Adagolás : 1000.0 mg/m2

  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 91 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 Fázisok: GEM GEMCITABIN * * *
  1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3

  KEMOTER‰PIA, GEM+CDDP III. PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama : 15 [nap] Protokollok közti szünet : 13 [nap] Fázisok száma : 03

  GEM GEMCITABIN Adagolás : 1000.0 mg/m2 CDDP CIS-PLATINUM Adagolás : 100.0 mg/m2

  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 91 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 Fázisok: GEM CDDP
  1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
  GEMCITABIN * * *
  CIS-PLATINUM *

  KEMOTER‰PIA, TAX+CBP PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama : 1 [nap] Protokollok közti szünet : 20 [nap] Fázisok száma : 01

  TAX PACLITAXEL Adagolás : 175 mg/m2 CBP CARBOPLATIN Adagolás : AUC 6

  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 Fázisok: TAX CBP
  1
  PACLITAXEL *
  CARBOPLATIN *

  KEMOTER‰PIA, CISPLATIN-TAX PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama Protokollok közti szünet Fázisok száma : : : 1 [nap]20 [nap]01
  CDDP PAC CIS-PLATINUM PACLITAXEL Adagolás : 75.0 mg/m2 Adagolás : 175.0 mg/m2
  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 Fázisok: CDDP TAX
  1
  CIS-PLATINUM *
  PACLITAXEL *

  KEMOTER‰PIA, PACLITAXEL MONOTER‰PIA PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama Protokollok közti szünet Fázisok száma : : : 1 [nap]20 [nap]01
  PAC Paclitaxel Adagolás : 175.0 mg/m2
  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 Fázisok: PAC
  1
  PACLITAXEL *

  KEMOTER‰PIA, DOCETAXEL+CDDP PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama Protokollok közti szünet Fázisok száma : 1 [nap]: 20 [nap]: 01
  TXT CDDP DOCETAXEL CIS-PLATINUM Adagolás : 75.0 mg/m2 Adagolás : 75.0 mg/m2
  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 Fázisok: TXT CDDP
  1
  DOCETAXEL *
  CIS-PLATINUM *

  KEMOTER‰PIA, CBP+TXT PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama : 1 [nap] Protokollok közti szünet : 20 [nap] Fázisok száma : 01

  TXT DOCETAXEL Adagolás : 75.0 mg/m2 Carbo CARBOPLATIN Adagolás : AUC 6

  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 Fázisok: TXT CBP
  1
  DOCETAXEL *
  CARBOPLATIN *

  KEMOTER‰PIA, DOCETAXEL MONOTER‰PIA SZERINT

  Protokoll időtartama Protokollok közti szünet Fázisok száma : : : 1 [nap]20 [nap]01
  TXT DOCETAXEL Adagolás : 75.0 mg/m2
  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 Fázisok: TXT
  1
  DOCETAXEL *

  KEMOTER‰PIA, ALIMTA MONOTER‰PIA SZERINT

  Protokoll időtartama : 1 [nap]

  Protokollok közti szünet : 20 [nap]

  Fázisok száma : 01

  ALIM ALIMTA Adagolás : 500.0 mg/m2

  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 Fázisok: ALIM
  1
  ALIMTA *

  KEMOTER‰PIA, CDDP-VNB PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama : 8 [nap] Protokollok közti szünet : 13 [nap] Fázisok száma : 02

  CDDP CIS-PLATINUM Adagolás : 80 mg/m2 VNB VINORELBIN Adagolás : 30 mg/m2

  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 Fázisok: CDDP VNB
  1 0 0 0 0 0 0 2
  CIS-PLATINUM *
  VINORELBIN * *

  KEMOTER‰PIA, VNB PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama : 15[nap]

  Protokollok közti szünet : 13 [nap]

  Fázisok száma : 03

  VNB VINORELBIN Adagolás : 30 mg/m2

  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 91 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 Fázisok: VNB
  1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
  VINORELBIN * * *

  KEMOTER‰PIA, PE/B PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama : 3 [nap] Protokollok közti szünet : 25 [nap] Fázisok száma : 01

  CDDP CIS-PLATINUM Adagolás : 100 mg/m2 ETOP ETOPOSID Adagolás : 100 mg/m2

  Ellátási napok a ciklukezdetétől: s 1 2 3 Fázisok: CDDP ETOP
  1 1 1
  CIS-PLATINUM *
  ETOPOSID * * *

  KEMOTER‰PIA, MÎDOSÁTOTT PE/C PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama Protokollok közti szünet Fázisok száma : : : 3 [nap]18 [nap]01
  CDDP ETOP CIS-PLATINETOPOSID UM Adagolás : 80 mg/m2 Adagolás : 120 mg/m2
  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 Fázisok: CDDP ETOP
  1 1 1
  CIS-PLATINUM *
  ETOPOSID * * *

  KEMOTER‰PIA, CBP/VP/B PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama : 3 [nap] Protokollok közti szünet : 18 [nap] Fázisok száma : 01

  CBP CARBOPLATIN Adagolás : AUC 6 VP ETOPOSID Adagolás : 100 mg/m2

  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 Fázisok: CBP VP
  1 1 1
  CARBOPLATIN *
  ETOPOSID * * *

  KEMOTER‰PIA, MMC+IFO+CDDP PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama : 1 [nap] Protokollok közti szünet Fázisok száma MMC IFO CDDP
  : 20 [nap]
  : 01
  MITOMYCIN C Adagolás : 6.0 mg/m2
  HOLOXAN Adagolás : 3000.0 mg/m2
  CIS-PLATINUM Adagolás : 70.0 mg/m2
  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 Fázisok: MMC IFO CDDP
  1
  MITOMYCIN C *
  HOLOXAN *
  CIS-PLATINUM *

  KEMOTER‰PIA, PEV PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama : 3 [nap] Protokollok közti szünet : 25 [nap] Fázisok száma : 01

  CDDP CIS-PLATINUM Adagolás : 30 mg/m2 EPI EPIRUBICIN Adagolás : 50 mg/m2 VP ETOPOSID Adagolás : 100 mg/m2

  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 Fázisok: CDDP EPI VP
  1 1 1
  CIS-PLATINUM * * *
  EPIRUBICIN *
  Etoposid * * *

  KEMOTER‰PIA PEV/B PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama : 3 [nap] Protokollok közti szünet : 25 [nap] Fázisok száma : 01

  CDDP CIS-PLATINUM Adagolás : 60 mg/m2 EPI EPIRUBICIN Adagolás : 60 mg/m2 Etop. Etoposid Adagolás :100 mg/m2

  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 Fázisok:
  1 1 1
  CDDP CIS-PLATINUM *
  EPI EPIRUBICIN *
  VP ETOPOSID * * *

  KEMOTER‰PIA, ECO 1 PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama : 1 [nap] Protokollok közti szünet : 20 [nap] Fázisok száma : 01

  CPH CYCLOPHOSPHAMID Adagolás : 600 mg/m2 ADM EPIRUBICIN Adagolás : 60 mg/m2 VCR VINCRISTIN Adagolás : 2 mg

  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 Fázisok: CPH EPI VCR
  1
  CYCLOPHOSPHAMID *
  EPIRUBICIN *
  VINCRISTIN *

  KEMOTER‰PIA, ECO 2 PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama : 1 [nap] Protokollok közti szünet : 20 [nap] Fázisok száma : 01

  CPH CYCLOPHOSPHAMID Adagolás : 1000 mg/m2 ADM EPIRUBICIN Adagolás : 50 mg/m2 VCR VINCRISTIN Adagolás : 2 mg

  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 Fázisok: CPH EPI VCR
  1
  CYCLOPHOSPHAMID *
  EPIRUBICIN *
  VINCRISTIN *

  KEMOTER‰PIA, CEV/B PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama : 3 [nap] Protokollok közti szünet : 18 [nap] Fázisok száma : 01

  CPH CYCLOPHOSPHAMID Adagolás : 600 mg/m2 EPI EPIRUBICIN Adagolás : 45 mg/m2 VP ETOPOSID Adagolás : 80 mg/m2

  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 Fázisok: CPH EPI VP
  1 1 1
  CYCLOPHOSPHAMID *
  EPIRUBICIN *
  ETOPOSID * * *

  KEMOTER‰PIA, IEC PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama : 4 [nap] Protokollok közti szünet : 17 [nap] Fázisok száma : 01

  IFO HOLOXAN Adagolás :1200 mg/m2 VP VEPESID, Adagolás : 75 mg/m2 CDDP CIS-PLATINUM Adagolás : 20 mg/m2

  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 Fázisok: IFO VP CDDP
  1 1 1 1
  HOLOXAN * * * *
  ETOPOSID * * * *
  CIS-PLATINUM * * * *

  KEMOTER‰PIA, CEP/B PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama : 1 [nap] Protokollok közti szünet : 20 [nap] Fázisok száma : 01

  CDDP CIS-PLATINUM Adagolás: 50.0 mg/m2 CPH CYCLOPHOSPHAMID Adagolás: 600.0 mg/m2 EPI EPIRUBICIN Adagolás :75.0 mg/m2

  Fázisok: 1
  CDDP CIS-PLATINUM *
  CPH CYCLOPHOSPHAMID *
  EPI EPIRUBICIN *

  Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-ETOPOSID/B protokoll szerint

  Protokoll időtartama: 42 [nap] o hétfői kezdés esetén a teljes idő a sugárterápiás kezelési napok számának eléréséig tart, későbbi kezdés esetén a teljes időtartam a közbeeső hétvégi napok számával növekszik

  A sugárkezelés teljes időtartama: 30 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet) Protokollok közti szünet: nem értelmezett Fázisok száma: 01

  Sugárterápia: 54-60 Gy összdózisú megavoltterápia, 30 Gy összdózis ap-pa mezőelrendezéssel, 30 Gy összdózis három mezős boksz vagy konformális technikával a primér tumor területére, az érintett hiláris és/vagy mediasztinális nyirokcsomók területére. 1,8 o2,0 Gy naponta, 5x1,8-2,0 Gy hetente.

  CDDP-Etoposid polikemoterápiával: 50 mg/m2 Cisplatin az 1., 8., 29., 36. napon, 50 mg/m2 Etoposid az 1-5. és 29-33. napon (a 2. és 30. naptól az Etoposid iv. adása per os adással kiváltható).

  CDDP CIS-PLATINUM Adagolás : 50.0 mg/m2 ETOP ETOPOSID Adagolás : 50.0 mg/m2

  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 Fázisok: CDDP ETOP
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  CISPLATINUM * *
  ETOPOSID * * * * *
  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 Fázisok: CDD P ETO P
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  CISPLATINUM * *
  ETOPOSID * * * * *

  Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint

  Protokoll időtartama: 42 [nap] o hétfői kezdés esetén a teljes idő a sugárterápiás kezelési napok számának eléréséig tart, későbbi kezdés esetén a teljes időtartam a közbeeső hétvégi napok számával növekszik

  A sugárkezelés teljes időtartama: 30 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet) Protokollok közti szünet: nem értelmezett Fázisok száma: 01

  Sugárterápia: 54-60 Gy összdózisú megavoltterápia, 30 Gy összdózis ap-pa mezőelrendezéssel, 30 Gy összdózis három mezős boksz vagy konformális technikával a primér tumor területére, az érintett hiláris és/vagy mediasztinális nyirokcsomók területére. 1,8 o2,0 Gy naponta, 5x1,8-2,0 Gy hetente.

  TXT-CDDP terápiával: 30 mg/m2 Docetaxel és 30 mg/m2 Cisplatin az 1. a 8. a 29. 36. kezelési napokon a sugárkezelés ideje alatt.

  TXT DOCETAXEL Adagolás : 30.0 mg/m2 CDDP CIS-PLATINUM Adagolás : 30.0 mg/m2

  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 Fázisok: TXT CDDP
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  DOCETAXEL * *
  CIS-PLATINUM * *
  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 Fázisok: TXT CDD P
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  DOCETAXEL * *
  CISPLATINUM * *

  Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint

  Protokoll időtartama: 42 [nap] o hétfői kezdés esetén a teljes idő a sugárterápiás kezelési napok számának eléréséig tart, későbbi kezdés esetén a teljes időtartam a közbeeső hétvégi napok számával növekszik

  A sugárkezelés teljes időtartama: 30 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet) Protokollok közti szünet: nem értelmezett Fázisok száma: 01

  Sugárterápia: 54-60 Gy összdózisú megavoltterápia, 30 Gy összdózis ap-pa mezőelrendezéssel, 30 Gy összdózis három mezős boksz vagy konformális technikával a primér tumor területére, az érintett hiláris és/vagy mediasztinális nyirokcsomók területére. 1,8 o2,0 Gy naponta, 5x1,8-2,0 Gy hetente.

  TAX-CBP terápiával: 50 mg/m2 Paclitaxel és AUC 2 Carboplatin hetenként az első, a 8. stb. kezelési napokon a sugaras kezelés ideje alatt

  TAX PACLITAXEL Adagolás : 50.0 mg/m2

  CBP CARBOPLATIN Adagolás : AUC 2

  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 Fázisok: TAX CBP
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  PACLITAXEL * * *
  CARBOPLATIN * * *
  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 Fázisok: TAX CBP
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  PACLITAXEL * * *
  CARBOPLATIN * * *

  KEMOTER‰PIA ALIMTA CDDP PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama : 1 [nap] Protokollok közti szünet : 20 [nap] Fázisok száma : 01

  CDDP CIS-PLATINUM Adagolás : 75.0 mg/m2 AL ALIMTA Adagolás : 500.0 mg/m2

  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 Fázisok: CDDP AL
  1
  CIS-PLATINUM *
  ALIMTA *

  KEMOTER‰PIA, EPIRUBICIN-CISPLATIN/A PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama Protokollok közti szünet Fázisok száma : : : 1 [nap]20 [nap]01
  CDDP EPI CIS-PLATINUM EPIRUBICIN Adagolás : 75.0mg/m2Adagolás : 75.0mg/m2
  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 Fázisok: CDDP EPI
  1
  CIS-PLATINUM *
  EPIRUBICIN *

  KEMOTER‰PIA, EPIRUBICIN-CISPLATIN/B PROTOKOLL SZERINT

  Protokoll időtartama Protokollok közti szünet Fázisok száma : : : 1 [nap]20 [nap]01
  CDDP EPI CIS-PLATINUM EPIRUBICIN Adagolás:100.0 mg/m2 Adagolás: 75.0 mg/m2
  Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 Fázisok: CDDP EPI
  1
  CIS-PLATINUM *
  EPIRUBICIN *
  Fejlesztés alatt!