Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A decubitus rizikófelmérése, prevenciója és kezelése

Készítette: Az ‰polási Szakmai Kollégium

I. Alapvető megfontolások

1. Klinikai probléma

A decubitus, hazai epidemiológiai adatai, számos egészségügyi ellátó környezetben való előfordulása, magas költségei és a decubitusban szenvedő betegek drámaian csökkenőéletminősége alapján, hazánkban is népegészségügyi problémaként kezelendő. Ugyanakkor regisztrációja, utánkövetése és önálló diagnózisként történő finanszírozása nem megoldott. (4, 9, 10, 24, 27, 31, 32, 33)

1.1. A protokoll célja

o A decubitus kialakulása szempontjából veszélyeztetett páciensek mielőbbi felismerése, részükre a szükséges prevenció nyújtása, valamint a kialakult felfekvéses fekélyek helyi és általános kezelésének, ápolásának meghatározása.

o A decubitusok megelőzése, illetve előfordulási gyakoriságuk csökkentése. o A decubitus költség hatékony kezelési elveinek elterjesztése. o A betegek életminőségének javítása.

1.2. Fogalom meghatározások

Decubitus = nyomási fekély: a bőr és a bőr alatti szövet lokális sérülése, amelyet nyomás, nyíróerő, súrlódás, vagy ezek kombinációja okozott.(2, 18)

Decubitus rizikómérő skálák: előre jelzik, hogy kiknél és milyen eséllyel alakul(hat) ki decubitus, azaz a decubitus kialakulása szempontjából veszélyeztetett egyének/kliensek beazonosításával a rizikó globális mérését teszik lehetővé.( 2, 4, 15, 18)

1.3. Kiváltó tényezők

A decubitus a különféle okok miatt helyzetváltoztatásukban gátolt betegek bőrén nyomó, dörzsölő, nyíró erők hatására jön létre, leggyakrabban a nyomásnak leginkább kitett sacralis, glutealis, könyök, térd, boka és sarok területén.

1.4. Tünetek / ‰ltalános jellemzők

A decubitus kategóriái megjelenés szerint:

 • fokozat: nem kifehéredő erythema érintetlen bőrfelületen. A bőr elszíneződése, melegedése, ödémája, megkeményedése szintén jelzésként foghatók fel különösen sötétebb bőrű egyedek esetén.

 • fokozat: részleges hámhiány a bőr felületén, -alatt vagy mindkettőben. A fekély felületi és klinikai szempontból horzsolásnak vagy hólyagnak tekinthető.

 • fokozat: teljes hámhiány a subcutan szövetek sérülésével vagy elhalásával, amely tarthat a fasciáig, de nem terjed rá.

 • fokozat: nagykiterjedésű roncsolás, szövet elhalás, vagy izom-, vagy csont-, vagy vázsérülés teljes vagy részleges hámhiánnyal.(2, 18)

 • II. Diagnózis

  1. Anamnézis

  1.1. ‰polási anamnézis

  o ‰tfogó ápolási anamnézis felvétele szükséges, mely figyelembe veszi a beteg szomatikus, pszichés és szociális szükségleteit.

  o Kockázatfelmérés A decubitus kockázati tényezőit teljes körűen fel kell mérni: azaz az általános egészségi állapotot, a bőr állapotát, a mobilitást, a váladékozást és az inkontinenciát, a táplálkozást, a fájdalmat, a kooperációt. A bőr első felmérésének a következőkre kell kiterjednie:

 • o Csontos alapú testtájak (keresztcsont, csípő, sarok, boka, könyök, váll) megtekintése, a nyomás által okozott sérüléseket mielőbbi észrevétele miatt.

 • o A bőr állapotának leírása o szárazság, repedezettség, erythemia, irritáció, töredezettség, melegség és hámhiány.

 • o Meglévő nyomási fekély felmérése Elsődlegesen az elhelyezkedés, a fokozat, a méret, a sebágy, a váladék, a fájdalom és a környéki bőr állapota szempontjából. Különös figyelmet kell fordítani az alsó, vagy sinus formációkra.

  - A komplikációk felmérése. o Valamennyi felmért adat dokumentálása.

  1.2. Fizioterápiás anamnézis

  Veszélyeztetett csoportok feltárása (gyógytornászi kompetencia): o Csökkent mobilitás, immobilitás o Orthézist-, protézist viselők o Keringési zavarok érbetegségek o Idegsérülés o Érzés kiesés o Idős kor o Tudatállapot o Súlyos krónikus betegség o Korábbi decubitus

  1.3. Táplálkozási anamnézis

  Az ápoló és orvos szűrése és dokumentációja alapján a malnutrícióra (nem megfelelőtápláltsági állapot) veszélyeztetett ill. speciális szükségletű (vallás, nemzetiség, társbetegség,diéta igény, hiánybetegség, csökkent étvágy, étele 2/3-nál kevesebbet eszik, malnutríció veszélye) klienseknél, részletes táplálkozási anamnézis felvétel, ami a dietetikuskompetenciája. Javasolt szűrési módszerek: MUST (1. sz. melléklet), NRS, MNA (20). Az EPUAP ajánlása szerinti ajánlott szűrőmódszer az SGA (13).

  1.4. Dokumentáció

  Valamennyi az anamnézisre vonatkozó adat és megfigyelés (II. 1.1., 1.2., 1.3.) folyamatosan dokumentálása az egészségügyi dokumentációban.

  2. Fizikális vizsgálatok

  2.1. Fizikális állapot felmérése

  o megtekintés o tapintás Cél: a veszélyeztetett egyének/kliensek beazonosítása, a szükséges prevenció meghatározása, valamint a specifikus rizikófaktorok megállapítása miatt.

  2.1.1. Rizikófelmérés (rizikóskálák + klinikai ítéletalkotás alapján) o végzése és dokumentálása ápolói kompetencia A nyomás által okozott károsodás felméréséhez használt minden stratégiának a legjobb evidenciákon kell alapulnia. A rizikófelmérést, a klinikai ítéletalkotáshoz kapcsolva használjuk fel, és ne a többi klinikai jellemzőtől elkülönített eszközként. A rizikó előrejelzése, globális mérése különféle o Norton, Braden, Waterlow, Ek, Gossel stb. o skálákkal lehetséges, melyek segítségével, a beteggel való első találkozáskor eldönthető, hogy van-e vagy nincs decubitus veszélyeztetettsége, ezért az alkalmazott skálát a beteggel való első találkozáskor kell kitölteni. A decubitusra hajlamos betegnél o még a bőrtünetek megjelenése előtt o csak így tudunk hatékony és hatásos profilaxist kezdeni. A rendszeres, időszakos ellenőrzés/mérés alkalmas a prognózis meghatározására is (2, 10, 11, 15, 18, 30,). A felmérésnek folyamatosnak kell lennie és gyakorisága a beteg állapotától, és környezetétől kell, hogy függjön. A rizikófelmérést intézeti standard alapján szükséges végezni, mert így garantálható a hatékonyság és az egységes szakmai színvonal, így válnak ellenőrizhetővé a költségek és mérhetővé az outcome (11, 31)

  2.2. Mozgásállapot felmérése

  (gyógytornászi kompetencia) Megtekintés: bőr gyakori és rendszeres megtekintése veszélyeztetett helyeken. ‰gyban való mobilitás vizsgálata, képes-e a beteg önállóan oldalra, hasra fordulni, ágyszélére kiülni Mi a korlátozottság oka: o Izületi mozgásterjedelem vizsgálat o Izomerő vizsgálat o Motoros és szenzoros idegi funkciók vizsgálata o Motiváció o Segédeszközök használata befolyásolja-e a funkciót

  2.3. Tápláltsági állapot felmérése

  (dietetikusi kompetencia) A veszélyeztetett ill. a gyógyító team által meghatározott klienseknél tápláltsági állapot felmérés: antropometriai mérések, BMI, derék/csípő körfogat hányados, ideális/ jelen testtömeg hányados, bőrredő mérés, felkar körfogat mérés, és számítások elvégzése ill. javaslat laboratóriumi, bioimpedancia vizsgálatokra. Táplálási team tagjainak bevonása szükség esetén.

  2.4. Dokumentáció

  Minden felmért adatot és eredményt folyamatosan dokumentálni kell az egészségügyi dokumentációban (2).

  3. Diagnosztikai vizsgálatok

  3.1. Szakdolgozók által végezhető diagnosztikai vizsgálatok

  o Klinikai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatoknál:

 • o az elrendelés: orvosi kompetencia.

 • o vizsgálati anyagok levétele és /vagy a levételhez előkészítés, asszisztálás:

 • szakdolgozói kompetencia. o Diagnosztikus diéták egyénre szabott tervezése szükség esetén - dietetikusi kompetencia.

  3.2. Dokumentáció

  Minden beavatkozást és eredményt folyamatosan dokumentálni kell az egészségügyi dokumentációban.

  4. Diagnosztikai algoritmusok

  4.1. ‰polási diagnózisok

  Mindazon ápolási problémák feltárása, melyek o a decubitus kialakulásának kockázatát növelik, pl.:

 • o szöveti épség károsodásának veszélye a páciens mozgásképtelensége miatt

 • o felfekvés veszélye az ágyhoz-kötöttség következtében

 • o hámhiány kialakulásának veszélye az inkontinencia következtében o a decubitus kialakulásához hozzájárultak, pl.:

 • o a bőr folytonosságának megszakadása a kóros soványság és a tartós ágyban fekvés miatt

 • o a felfekvés kialakulása a magatehetetlen beteg rendszeres forgatásának elmaradása

 • miatt o a decubitus következményei, vagy azt súlyosbít(hat)ják, pl.:

 • o a felfekvés súlyosbodásának veszélye a testhelyzet változtatásának hiányában

 • o a felfekvés súlyosbodásának kockázata a felülfertőződés miatt

 • o fájdalom a felfekvés miatt

 • 4.2. Funkcionális diagnózis

  A stádiumbeosztás mellett az okok alapján (gyógytornászi kompetencia): o helyzetváltoztatási képtelenség izomgyengeség miatt kialakult felfekvés o műtéti fektetés során kialakult felfekvés o érzés kiesés miatt kialakult felfekvés. o felfekvés kerekes székben; segédeszközök, protézis alatt

  4.3. Táplálkozási zavarok diagnosztikája

  Táplálékfelvétel: nyelési nehezítettség, ízérzés változás, felszívódás, utilizáció zavarának felderítése.

  4.4. Dokumentáció

  Az diagnózisok folyamatosan dokumentálása az egészségügyi dokumentációban.

  5. Ellátás tervezése

  5.1. ‰polási terv

  Az ápolási terv vonatkozik: o decubitus prevencióra, o kialakult decubitus kezelésére. Minden ellátási környezetben, minden olyan beteg esetében, akinél fennáll a nyomási fekély kialakulásának a veszélye, egyénre szóló prevenciós tervet kell kidolgozni, amely tartalmazhatja a nyomás elosztásra használt készülék/eszközök alkalmazását is. A bőr állapotát naponta meg kell vizsgálni, és dokumentálni kell. Bármely változást az észlelés után azonnal dokumentáljunk, és ennek megfelelően alakítsuk át a prevenciós tervet. A meglévő nyomási fekély felmérése után, egyénre szóló ellátási/kezelési tervet kell kidolgozni. A nyomási fekélyt, ha lehet naponta, de legalább hetente egyszer mérjük fel újra. Ha a beteg, vagy a seb állapota romlik, alakítsuk át az ellátási tervet, amint a romlás első jelei mutatkoznak. Minden prevencióban vagy kezelésben részesülő beteg ápolási tervének tartalmaznia kell azt az időtartamot, ami helyzetváltoztatás nélkül maximálisan megengedett, de ez általában nem lehet több mint 2 óra. A mozgatásra/forgatásra vonatkozó dokumentációt o ‡forgatási lap“ o folyamatosan vezetni kell (2, 9, 12, 18).

  5.1.1. Decubitus prevenció o önálló ápolói kompetencia A decubitus prevenció alapja a betegek ez irányú hajlamának, rizikójának a megismerése.(Lásd.: II. 2.1.1.) Az alkalmazott rizikóskálával megtalált, ténylegesen veszélyeztetett betegeket azonnal (!) az adott skála pontértékei szerint (veszélyeztetett és erősen veszélyeztetett) kidolgozott, protokollban rögzített prevencióban kell részesíteni. A prevenciót nagymértékben nehezíti, hogy a bőr mélyebb rétegeinek károsodása megelőzi a felszíni károsodásokat. Ágy a decubitusra utaló első jelek o oedéma, erythema o és a decubitus kialakulása között csak igen kevés idő telik el. Ugyanakkor mivel a kialakult decubitus gyógyítása sokkal nehezebb és lényegesen költségesebb, mint a prevenciója, ezért a veszélyeztetett betegeknél még a bőrjelenségek kialakulása előtt (!) meg kell kezdeni a profilaxist, mert a kültakaró integritása, a kapilláris keringés minél további optimális szinten tartása csak így őrizhető meg (10, 11). Alapelvek: (2, 15, 17, 18) - Kerüljük el, hogy a beteg közvetlenül a kicsontosodó testrészein (térd, sarok, boka stb.)

  feküdjön, hacsak ezt az általános ápolási terv nem kontraindikálja, de ekkor megfelelő

  nyomáscsökkentő készüléket (pl. váltakozó nyomású matrac) kell használni. - Mindent meg kell azért tenni, hogy a páciens bőrének állapotát optimalizáljuk. - Találjuk meg a váladék forrását o inkontinencia, izzadás, vagy sebváladékozás o, és ahol

  lehet, küszöböljük ki. Ahol a nedvedzést nem tudjuk megakadályozni, más bőrsérülést megelőző módszereket kell alkalmazni. - Minden olyan egyént, akiknél a nyomásfekély kialakulásának a veszélye fennáll, mozgatni kell, ha ez orvosilag nem kontraindikált. - Minden beteget, akit lehet, bátorítani kell az önálló helyváltoztatásra. Azon egyéneket, akiket lehet, tanítsunk meg a nyomás elosztásának önálló változtatására 15 percenként.

  - Alkalmazzunk nyomási fekélyt megelőző eszközöket, melyek a súlyelosztás, a tehermentesítés, a stabilitás, a nyomáselosztás változtatásával és a beteg megfelelőtesthelyzetének biztosításával járulnak hozzá a decubitus prevencióhoz. (Ezek beszerzésénél fontos szempont, hogy olyan minősítő bizonyítvánnyal rendelkezzenek, melyek igazolják, hogy alkalmasak a decubitus megelőzésére.)

  - A kényelmi eszközök, nem specifikus decubitus prevenciós eszközök.

  A prevencióhoz javasolt tennivalókat, követelményeket a kockázati tényezők minél

  erőteljesebb mérséklése érdekében standard/protokoll formájában rögzíteni kell, melyben ki

  kell térni:

  - a beteget elhelyezésekor o ülő vagy fekvő helyzet o a nyomási fekély kialakulása veszélyének csökkentésére (testhelyzet, súlyeloszlás, stabilitás),

  - a beteg bőrének tisztán, szárazon tartására, a bőrápolás általános higiénés szabályainak betartására,

  - az inkontinencia hatékony és hatásos kezelésére,

  - a külső mechanikai erők különböző hatásai elleni védekezésre,

  - az esetleges sérülések, újabb szövetkárosodások megelőzésére,

  - a megfelelő ágyfelület kialakítására (komfortérzés növeléséhez gyapjú/báránybőr ágybetétek, alátétek használatára),

  - az aktív-passzív helyzetváltoztatás gyakoriságára (ún. forgatási tervre),

  - a beteg pozicionálásánál mozgatásánál, a kicsontosodó részek érintkezésének minimumra csökkentésére (párnák, szivacsékek)

  - speciális nyomáscsökkentő vagy enyhítő, azaz a nyomási fekélyt megelőző készülékek, eszközök alkalmazására (speciális matracok, ágyak),

  - a helyzetváltoztatáshoz használt eszközökre,

  - a helyzetváltoztatás o pozicionálás, mozgatás, átfektetés o során a súrlódó és nyíró erők hatásának minimálisra csökkentésére és kiküszöbölésére (kézi áthelyezés, és/vagy speciális készülékek használatakor),

  - a beteg tápláltságának javítására, a táplálkozási problémák felmérése alapján kiegészítőtáplálék vagy helyettesítő diéta alkalmazására, amely kielégíti az egyén igényeit és megfelel a terápia általános céljának, amennyiben a probléma 48 órán belül nem rendeződik, a dietetikust értesíteni kell.

  - a beteg és hozzátartozói oktatására (2, 4, 12, 17, 30).

  Bármely részlet elmaradása a megállapított rizikók elhárításában szakmailag kifogásolható prevenciót jelent. A prevenció során valamennyi beavatkozást, megfigyelést és kimenetelt az elemzés-értékelés miatt dokumentálni kell.

  5.1.2. Decubitus kezelése o lásd III. pont

  5.2. Gyógytorna o fizioterápiás kezelési terv

  - Gyengült izmok erősítése funkcionális helyzetben az önálló fordulás tanítása o önálló gyógytornászi kompetencia.

  - További nyomás megelőzése megfelelő pozicionálással; keringésjavítás o gyógytornászi, ápolói kompetenciák.

  - Megfelelő pozicionálás, mobilizálás o gyógytornászi, ápolói kompetenciák.

  - Nyomásnak kitett helyek feltérképezése, pozicionálás o gyógytornászi, ápolói kompetenciák.

  5.3. Táplálásterápiás terv

  (dietetikusi kompetencia a kezelőorvossal konzultálva) Egyénre szabott energia és tápanyagszükséglet meghatározása, kiszámítása, (Harris o Benedict egyenlet alapján) folyamatos utánkövetése és dokumentálása. Biztosítsuk az elegendő táplálékmennyiséget, hogy megelőzzük a malnutríciót, figyelembe véve az egyén állapotát, speciális tápanyag ill. táplálási mód igényét.

  5.4. Dokumentáció

  Minden beavatkozást és eredményt figyelni, és folyamatosan dokumentálni kell az egészségügyi dokumentációban.

  III. Kezelés

  1. Szakdolgozói tevékenységek

  1.1. ‰polási tevékenységek beavatkozások műveletek

  1.1.1. ‰ltalános alapelvek a decubitus kezelése során: o A nyomási fekély ellátása az orvosi rendelés vagy az orvos által jóváhagyott kezelési terv szerint történhet. - Kialakult decubitus esetén az előírt, elvégzett kezelés mellett a prevenciós technikákat is alkalmazni kell (II. 5.1.1.). Alapelv: a beteg nem fekhet a decubituson. o Amennyiben kialakult a fekély, a krónikus sebkezelés irányelveinek megfelelően kell eljárnunk. Az ápoló tájékozódjon a lehetséges ellátási módokkal kapcsolatban.

  - A felfekvést a szövetkárosodás súlyossági fokának (I-IV. stádium) megfelelően kell kezelni. A decubitus fokozatának megállapítása, a seb állapotának felmérése orvosi feladat! A kezelés hatékonyságának objektív méréséhez célszerű az ún. Decubitométer használata, mert 13 paramétere segítségével a decubitus gyógyulása monitorozható, illetve esetleges rosszabbodása idejekorán felismerhető (12).

  - A stádiumonkénti kezeléseket egységes intézeti protokollban kell rögzíteni. Az ott megfogalmazott elveknek, módszereknek tudományos bizonyítékokon kell alapulniuk. Csak így biztosítható a költség-hatékony, szakmailag egységes kezelés és megítélés, az elért kezelési eredmények elemzése, értékelése és összehasonlítása.

  - A kezelések során az asepsis, antisepsis szabályait szigorú be kell tartani.

  A decubitus kezelés lépései (2, 15, 17, 18, 32):

  - Permanens nyomásmentesítés o a felfekvéses terület tehermentesítése nélkül a megfelelővérellátás és így a környező szövetek életképessége nem tér vissza. Szöveti terhelést csökkentsük speciális nyomáscsökkentő vagy enyhítő eszközök, valamint ‡forgatási terv“ alkalmazásával.

  o Sebtisztítás, az elhalt szövetek eltávolítása o a tiszta sebalap biztosítása miatt elengedhetetlen. Leghatásosabb és legkíméletesebb módja a mechanikus vagy sebészi módszerekkel kombinált enzimatikus feltisztítás, amit fehérje oldó enzimeket tartalmazó kenőcsök alkalmazásával érünk el. Végzése sebészeti módszerekkel kizárólag orvosi kompetencia, enzimatikus módszerekkel és speciális kötszerekkel (NaCl tartalmúak, alginát tartalmúak, aktív szén tartalmúak, hydrogélek, hydrocolloidok) orvos által átadott ápolói kompetencia folyamatos jelentési kötelezettséggel, monitorizálással és dokumentálással. Szempontjai:

 • o Az elhalt szövet eltávolítása a nyomási fekélyről, a beteg állapotának és céljainak megfelelően történjen.

 • o Az enzimatikus módszer akkor javasolt, amikor nincs sürgős klinikai szükség a drenálásra vagy az elhalt szövet eltávolítására.

 • o Előrehaladott cellulitis, vagy sepsis esetén sebészi sebtisztítást kell alkalmazni.

 • o A száraz necroticumot el kell eltávolítani a fekélyről, ha oedéma, erythema vagy fluktuáció van jelen.

 • o Száraz necroticum eltávolítására alkalmazzuk a hydrocolloidokat, hydrogéleket. E sebeket naponta vizsgáljuk meg, hogy megállapíthassuk, hol van szükség sebtisztításra.

 • o A sebtisztítást, sebátöblítést steril 0,9%-os NaCl oldattal végezzük.

 • o Előzzük meg és menedzseljük a sebészi sebtisztításhoz kapcsolódó fájdalmakat.

 • - Optimális sebellátás o melynek lényege a gyógyuláshoz szükséges optimális mikrokörnyezet biztosítása. Ennek érdekében:

 • o Használjunk nedves mikrokörnyezetet biztosító kötszereket, hydrocolloidokat, vagy lágy szilikont, vagy polimert, vagy habszivacs kötszereket.

 • o A feltisztított sebalapot védjük a különböző mechanikai behatásoktól mely a sebalapot védő hálókkal érhető el (szilikon tartalmú, antiszeptikus géllel impregnált)

 • o Steril sebfedésre, a seb állapotának és a váladékozás mértékének megfelelősebpárnákat alkalmazzunk.

 • o Az izmokat és a csontot elérő fekély esetén aktív sebészi kezelés szükséges.

 • o Sebkötözés o önálló ápolói kompetencia vagy orvos által átadott kompetencia a dokumentációs kötelezettséggel együtt.

 • o A kötszer feleljen meg a seb és a környező bőr állapotának, a fekély fokozatának, váladék mennyiségének, a fertőzésveszély kizárásának.

 • o A kötszereket a gyártó előírásai szerint kell használni és cserélni. A gyakori csere, fertőzés forrása lehet. Az optimális fedőkötés a váladékot megfelelően tárolja, megfelelő gátja a baktériumoknak.

 • o Megfelelő evidenciákon alapuló kötözési protokollok használata csökkenti a felesleges kötéscseréket.

 • o Keményedő kötszereket ne használjunk, mivel nyomási sérülésekhez vezethetnek.

 • o A környező ép szövetek védelme o a nyomási fekély körüli bőr védelmével, a kötszerek megfelelő rögzítésével, a sebgyógyulást gátló okok kiküszöbölésével a sebgyógyulás minél optimálisabb feltételeinek megteremtésére kell törekedni.

  o Az infekció leküzdése o fontos része a kezelésnek. Ez magába foglalja a seb dezinficiálását, kórokozó(k) kitenyésztését a sebváladékból és az esetleges helyi és/vagy általános antibiotikus kezelést.

  o A hajlamosító kockázati tényezők kiiktatása, kezelése o ami legalább annyira fontos, mint a seb helyi kezelése. Pl. malnutríció, hypoalbuminaemia

  o Inkontinencia menedzselése o önálló ápolói kompetencia, folyamatos betegészleléssel és dokumentálással

  A fenti kezelési elveket a decubitus stádiumai szerint az adott környezet vonatkozásában (profil, betegösszetétel) részletesen kell meghatározni. A kezelések alatt, közben és után a higiénés-, és a környezetvédelmi szabályok betartása kötelező (védőeszköz, hulladékgyűjtés, felülfertőzés elkerülése).

  Valamennyi tevékenység és eredmény pontos dokumentálása, valamint a decubitus surveillance tevékenység végzése és értékelése, eredményei visszajelzése természetesen elengedhetetlen.

  1.1.2. Egyéb ápolási tevékenységek o Az orvos által előírt gyógyszerelés (helyi, általános) és diagnosztikus vizsgálatok szakszerű alkalmazása, lokális kezelésekhez előkészítés, kivitelezés o szakmai kompetenciák szerint o Előkészítés, közreműködés diagnosztikus vizsgálatokban

 • o mikrobiológiai mintavételezés

 • o klinikai laboratóriumi vizsgálatok

 • o Fájdalommenedzselés o kötözéskor, mozgatáskor, nyomási fekélyt megelőző eszközök használatakor önálló ápolói kompetencia, gyógyszerekkel kizárólagos orvosi kompetencia:

 • o a nyomási fekélyhez kapcsolódó fájdalom felmérése és dokumentálása.

 • o menedzseljük a fájdalmat a fájdalom forrásának kiiktatásával, vagy ellenőrzésével (pl. sebkötözés, felületek változtatása, mozgatás).

 • o szükség esetén megfelelő, gyógyszeres fájdalomcsillapítás. o Beteg pszichés vezetése

  1.2. Műtéti előkészítés, utókezelés

  Műtét = necrectomia (kizárólagos orvosi kompetencia) Műtéti indikáció: a decubitus stádiuma, kiterjedése, mélysége, állapota alapján orvos határozza meg.

  1.2.1. Műtéti előkészítés ápolói teendői - Előkészítés általános szabályai:

 • o előkészítés, közreműködés az orvos által előírt diagnosztikus eljárásokban

 • o higiénés előírások biztosítása (beteg testi higiénéje, tiszta ágynemű és ruha)

 • o folyadék, elektrolit, szénhidrát egyensúly biztosítása

 • o a beteg éhgyomorra marad o orvosi utasítás függvényében

 • o beteg eljuttatása a beavatkozás helyére o Beavatkozás alatti feladatok:

 • o a beteg pozicionálása

 • o ágyvédelem

 • o izoláció

 • o szükség esetén asszisztencia biztosítás

 • 1.2.2. Műtéti utókezelés ápolói teendői: - A beteg nyugalomba helyezése, kényelem biztosítása - A beteg szükségleteinek kielégítése - Szöveti kompressziót csökkentő fektetési mód, nyomáscsökkentő készülék, eszközök

  alkalmazása - A környezet rendbetétele - A beteg megfigyelése, jelentési és dokumentációs kötelezettséggel különös tekintettel:

 • o fájdalomra

 • o sebváladékozásra

 • o esetleges sebfertőzés tüneteire o A seb védelme külső fertőzési forrásoktól o Fájdalom menedzselése o Pszichés vezetés - Az esemény dokumentálása ápolói kompetencián belül

  1.3. Fizioterápiás kezelések o gyógytorna és diéta alkalmazása műtét (necrectomia) után

  (gyógytornászi és/vagy ápolói, illetve dietetikusi és/vagy ápolói kompetencia) Szükség esetén egyénre szabottan a kezelőorvossal való konzultálás után.

  2. Fizikai aktivitás

  2.1. ‰polási tevékenység

  Az alapdiagnózis ismeretében: o Ösztönzés az önálló mozgásra - Asszisztált mozgástevékenység - Gyógytornász javaslata alapján végzett mozgásra való serkentés vagy asszisztálás - Passzív mozgatás forgatási terv alapján

  2.2. Gyógytorna o fizioterápia

  (mozgásterápia, manuális terápiás beavatkozások, elektroterápiás eljárások) gyógytornászi kompetencia folyamatos monitorizálással és jelentési kötelezettséggel- Keringésjavítás. Vénás torna a vénás visszaáramlás segítése (19). - Az artériás vérkeringés fokozása fizikai gyakorlatokkal. - A vérkeringés fokozása svéd masszázzsal (26). - Elektrostimuláció TENS kezelés (5, 21, 22). - Mozgásterjedelem növelés a mobilitás biztosítása érdekében (23). - Manuál terápiás módszerek és lágyrész mobilizációs technikák alkalmazása. - Célzott izomerősítés. - PNF módszer alkalmazása a fordulás segítésére és tanítására, funkcionális izomerősítésre,stabilitás és mobilitás kialakítása az új helyzetben. - A sebgyógyulás befolyásolása polarizált fénnyel, vagy ultraibolya sugárzással (28).

  2.3. Táplálásterápia

  (részben önálló dietetikusi kompetencia folyamatos monitorizálással, dokumentálással és a kezelőorvossal való konzultálással) A diéta meghatározása az egységes diétás rendszerbe foglalva. Az egyéni, speciális szükségletek biztosítása a kliens igényeit és az evidence based medicine irányelveinek és az ide vonatkozó törvények betartásával. Speciális energia és tápanyagszükséglet egyénre szabott biztosítása, 30-35 kcal/ttkg 1-1,5g/ttkg fehérje, 1ml/kcal folyadék/nap, Arginin, antioxidáns mix, cink adása előnyös (13).Étrend energia és tápanyag összetételének számítása. Szükség esetén klinikai gyógytápszer alkalmazása. A mesterséges táplálás módjának és felépítésének meghatározása.

  3. Betegoktatás

  3.1. Betegtájékoztatás és edukáció szakdolgozói kompetencia szerint

  A betegek és a hozzátartozók/gondozók oktatásának az alábbi területekre kell kiterjedniük (15, 17, 18) - A nyomás okozta károsodás patofiziológiájára és kockázati tényezőire. - A bőr felmérésére (csontos alapú testtájak, bőr állapota) - Az érintett terület védelme érdekében megtehető tevékenységekre (szárazon tartás,

  szöveti terhelés csökkentése, aktivitás, ráncmentes tiszta fekhely, kényelmi és terápiás eszközök alkalmazása) - A testhelyzete gyakori változtatására, az ágyból való gyakori felkelésekre, kiülésekre, melyekkel megelőzhető a decubitus kialakulása. - Fokozatosan vonjuk be a beteget a mozgás folyamatos elvégzésébe, forszírozzuk az

  önállóságra. - Sebellátásra, kötözésre, javasolt kötszerekre, azok alkalmazási módjára. - A gyógyszer(ek) alkalmazásának oktatására (betegtájékoztató szerint). o Diétára, annak elkészítési módjára o dietetikusi és/vagy ápolói kompetencia o

  mesterséges táplálás esetén a megfelelő információ átadása o dietetikusi kompetencia. o Fertőzés megelőzésére.

  4. Kiegészítő/Alternatív gyógyszeres kezelés

  Ezek közé tartoznak a gyógynövényekből készült kenőcsök és az alacsony lézer besugárzás. Ugyanakkor jelenleg nincs elég kutatási anyag ezek gyakorlati alkalmazásának javaslatához.

  5. Dokumentáció

  Minden beavatkozást és eredményt figyelni, és folyamatosan dokumentálni kell az egészségügyi dokumentációban (2).

  IV. Rehabilitáció V. Gondozás

  1. Rendszeres ellenőrzés a szükséges korrekciók elvégzése

  A gondozás során, ha már gyógyult a decubitus a hangsúlyt az újbóli decubitusok megelőzésére kell fektetni.

  2. Megelőzés

  Lásd: II. 2. és 5. pont

  2.1. Szakdolgozói kompetencia szerint egészségnevelés és egészségfejlesztés

  o Betegek tanítása mely bőrterületek vannak különösen nagy veszélynek kitéve, hogyan

  kell megtekinteni a saját bőrüket és felismerni a decubitus kialakulásának korai jeleket. o Gyakori helyzetváltoztatásra bíztatás. o A fertőzésveszély csökkentését segítő eljárások (kézmosás, kötéscsere) elsajátíttatása.

  3. Lehetséges szövődmények

  3.1. Kockázati diagnózisra épített ápolási terv

  Lehetséges szövődmények kialakulásának kockázata esetén: o a kockázatot csökkentő és/vagy megszüntető ápolási tevékenységek tervezése, pontos

  utasítások és gyakoriság meghatározásával o beteg ápolásra adott reakcióinak rendszeres és gyakori értékelése o ápolási tevékenység fokozott ellenőrzése o infekciókontroll tevékenység (2).

  3.2. Gyógytorna o a fizioterápiás kezelési terv

  Szövődmények függvényében egyénre szabottan.

  3.3. Táplálásterápiás terv

  Szükség estén egyéni diéták tervezése. Malnutríció megelőzése.

  4. Szövődmények kezelése

  A szövődmények menedzselése kizárólag orvosi kompetencia

  4.1. ‰polási tevékenységek

  o Orvosi elrendelésre mikrobiológiai és/vagy klinikai laboratóriumi mintavételezés o Előírt terápia kivitelezése o Asepsis, antisepsis szabályainak szigorú betartása o A fertőzés veszélyének csökkentése gyakori kézmosással, sebtisztítással és kötéscserével o A nyomási fekély védelme a külső fertőzési forrásoktól. o A fájdalom menedzselése o Pszichés vezetés o Infekciókontroll (2)

  4.2. Gyógytorna, fizioterápia

  Szövődménytől függően, kezelőorvossal konzultálva: o Légzési fizioterápia o Trombózis profilaxis o vénás torna o Keringés javítás, értorna, kisfrekvenciás kezelések o Fájdalomcsillapítás (TENS, masszázs) o Fényterápia

  4.3. Táplálásterápia

  o Táplálásterápiás terv a kliens állapotára és helyzetére adaptálva (malnutríció, vagy szénhidrát anyagcserezavar)

  5. Betegoktatás

  5.1. Betegtájékoztatás és edukáció szakdolgozói kompetencia szerint

  A betegek és a hozzátartozók/gondozók oktatásának az alábbi területekre kell kiterjedniük: o A bőr kockázatának csökkentését célzó megelőző intézkedésekre, személyi higiéniára. - A testhelyzet gyakori változtatásának szükségessége. - Decubitus tüneteinek felismerésére, ekkor szükséges ápolási-gondozási teendőkre. - Egyéni szükségletek szerint a táplálásterápia kidolgozása dietetikai kompetencia, etetés és

  mesterséges táplálás kivitelezése o dietetikusi és/vagy ápolói kompetencia. - Orvoshoz fordulás indokaira.

  6. Kezelés várható időtartama / Prognózis

  6.1. Az ápolási és kezelési terv/cél várható időtartama

  A decubitus és a beteg általános állapotától függően, továbbá a beteg életkorából, mobilitási statusából következően egyedi ápolási tervet és cél(oka)t kell megállapítani. Rossz prognózis estén is törekedni kell az életminőség javítására. A prognózist elsősorban az határozza meg, hogy a decubitust melyik stádiumban diagnosztizáljuk, mikor kerül sor az oki terápiára és a nyomási expozíció megszüntetésére. o Korai felismerés és megfelelő időben elkezdett szakszerű kezelés esetén a prognózis

  kifejezetten jó.

  o Késői felismerés és/vagy szövődmények esetén a konzervatív kezelés általában nem eredményes, valószínűleg műtétre is kerülhet sor, ebben az esetben a prognózis gyakran rossz.

  6.2. Gyógytorna o fizioterápia terv/cél várható időtartama

  A beteg általános-, mozgás- és mentális állapotától, ill. a seb gyógyulásától függően az önálló mozgás megtanításáig.

  7. Otthoni szakápolás

  7.1. ‰polási tevékenység, beavatkozások, műveletek

  A korszerű kötözőszerek használata orvosi javaslat alapján, a gyártó által előírt szempontok figyelembe vételével. A beteg tartózkodási helyén is a szakma szabályainak betartásával történik az ellátás, személyre szabottan, egyéni lehetőségek figyelembe vételével. A decubitus ellátása, kompetencia határok betartásával: a kimetszés orvosi kompetencia, a prevenció és a kezelés orvosi utasítás/elrendelés alapján ápolói kompetencia. Az ápolt és hozzátartozója részére az egészségügyi személyzet elérhetősége biztosított legyen (ápoló szolgálat, háziorvos, ügyelet).

  7.2. Gyógytorna o fizioterápia

  - Keringésjavítás. Vénás torna a vénás visszaáramlás segítése (19).

  - Az artériás vérkeringés fokozása fizikai gyakorlatokkal.

  - A vérkeringés fokozása svéd masszázzsal (26).

  - Elektrostimuláció TENS kezelés (5, 21, 22) o beteg és vagy hozzátartozó megtanítása, lsd alább.

  - Mozgásterjedelem növelés a mobilitás biztosítása érdekében (23).

  - Manuál terápiás módszerek és lágyrész mobilizációs technikák alkalmazása.

  - Célzott izomerősítés.

  - PNF módszer alkalmazása a fordulás segítésére és tanítására, funkcionális izomerősítésre, stabilitás és mobilitás kialakítása az új helyzetben.

  - A sebgyógyulás befolyásolása polarizált fénnyel szakápolói kompetencia a sebellátással összekapcsolva (28).

  7.3. Táplálásterápia

  Az otthoni szakápolás, az alapellátás s a szakellátás szintjén individuális, progresszív táplálásterápia a kezelőorvossal konzultálva.

  7.4. Beszéd és foglalkozásterápia

  Szükségessége az alap betegségtől függ.

  7.5. Szakdolgozói kompetencia szerint egészségnevelés és egészségfejlesztés

  Az otthoni szakápolás során a beteg a család oktatásának jelentősége megnő.

  Kiterjedhet:

  o a sebellátására,

  o a polarizált fényterápiára,

  o a mobilizálásra,

  o a decubitus megelőzéséhez szükséges eszközök fontosságának elfogadtatására, azok használatára,

  o a bőr elváltozásainak megfigyelésére, különösen a decubitus szempontjából kritikus területek megfigyelésére,

  o a személyi higiénia kivitelezésére,

  o incontinencia megoldási lehetőségeire, a termékek használatára,

  o a katéter használatának higiénés szempontjaira,

  o a táplálás, táplálkozás minőségi szempontjaira

  o gyógyszerelés, különösen a fájdalomcsillapítás fontosságát kiemelve o fertőzés, fertőződés megelőzésére, o a veszélyes hulladék kezelésére, (hiszen az otthoni szakápolás a családokra támaszkodik)

  8. Dokumentáció

  Minden beavatkozást és eredményt figyelni, és folyamatosan dokumentálni kell az egészségügyi dokumentációban.

  9. Az ellátás megfelelőségének indikátorai

  9.1. Szakmai munka eredményességének mutatói

  o Folyamat indikátorok:

 • o A beteg felvétele és a rizikóskála kitöltése között eltelt idő

 • o Rendelkezésre álló nyomás csökkentő eszközök típusa és száma a veszélyeztetett betegek számához viszonyítva

 • o Az alkalmazott kötszerek típusa

 • o A decubitus rizikófelméréséhez, prevenciójához, kezeléséhez szükséges intézeti protokollok, műveleti utasítások léte

 • o A decubitus prevenció, kezelés hatékonyságának értékelése a beteg távozásakor megtörtént-e

 • o Működik-e az adott intézményben decubitus surveillance o Eredmény indikátorok:

 • o Decubitus incidenciája, prevalenciája az adott intézményben (8)

 • o A kialakult decubitusok / szövődményes decubitusok aránya

 • o Prevencióban részesített betegek/ veszélyeztetett betegek aránya

 • o Veszélyeztetett betegek között a decubitus incidenciája

 • VI. Irodalomjegyzék

 • Az Egészségügyi Minisztérium közleménye szakmai protokollok kiadásáról Egészségügyi Közlöny: LV. évf. 12. szám/I. kötet, 2005. július 15.

 • Az EPUAP irányelve nyomási fekély megelőzésére SEBINKO 2003. 1.

 • Bernadette Kerry: Current perspectives in nutritional management og wounds, RGN RPN, PGDiP;Tissue repair and Wound Healing

 • Bíró István: Decubitus: A felfekvés megelőzése és terápiája Golden Book Kiadó, Budapest, 1993.

 • Bogie KM, Reger SI, Levine SP, Sahgal V.: Electrical stimulation for pressure sore prevention and wound healing. Assist Technol. 2000;12(1):50-66.

 • Clark M., Watts S.: The incidence of pressure sores within a National Health Service Trust Hospital during 1991.J. Advanced Nursing, 1994.20.1. 33-36.

 • Cullum N, McInnes E, Bell-Syer SEM, Legood R: Support surfaces for pressure ulcer prevention (Cochrane Review) The Cochrane Library, Issue 2004. 3.

 • Draft EPUAP Statement on prevalence and incidence, Tom Defloor, Gerrie Bours, Lisette Schoonhoven, Michael Clark: EPUAP Review, 2002.1.

 • Dr. Gion Gábor, Molnár F. Orsolya: Eredmények a korai stádiumú decubitusok kezelésében körömvirágkenőcs alkalmazásával Nővér, 1998.11.6. 11-13.

 • Dr. Gulácsi László, Szloboda Imréné, Horváth Éva: A decubitus (felfekvés) epidemiológiája, finanszírozása és költsége Magyarországon Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1995.33.2. 201-222.

 • Dr. Gulácsi László: A decubitusról Nővér, 1998.11.2. 11-15.

 • Dr. Gulácsi László, Balatoni Ernőné, Dr.Tatár-Kiss Zsuzsa, Rózsa Márta, Miszti Cecilia, Németh Erzsébet, Priski Anna, Pálicz Andrásné: A decubitus rizikója, követése és a decubitométer használata: Standardizált metodika. SEBINKO, 1998. június 23-25.

 • EPUAP Guide Lines On the role of nutrition in pressure ulcer prevention and management G.Bennett, M.Clark, J.Schols, G.Benati, G.Langer, P.Jackson, B.Kerry: EPUAP Rewiew . 2003. 2.Vol.5. 50-53.

 • EPUAP Pressure Ulcers Advisory Panel Open Meeting Tampere, Finland 2003. Szept. 3-6.

 • Európai Decubitus Tanácsadó Testület szakmapolitikai nyilatkozata: A nyomási fekély megelőzése Nővér, 1998.11. 2. 25-27.

 • Harconof Publishes Kft.: Jelentés és irányelvek az Európa Tanácstól, hogyan lehet megelőzni az alultápláltságot, A.M. Beck, V.N. Balkans, P.Fürst, K.HasunenL.Jones,

 • J.C. Malichor, B.E. Mikkelsen, P.Schander, L.Sivonen, O.Zinek, Hyien, L.Ovesen: How to perevent hospital undernutrition, Clinical Nutrition 2001/20(5)455-460.
 • II. Szakmai Konszenzus Konferencia az EPUAP irányelve alapján: Decubitus prevenciója és kezelése; Lillafüred, 2003. április 3-4. Szervező: SEBINKO Szövetség

 • Jacqui Fletcher: Updating the EPUAP pressure ulcer prevention and treatment guidelines EPUAP Review, 2001.3.

 • Kaltwasser B.: Prevention and therapy of decubitus ulcers. Importance of positioning Pflege Z. 1996 Oct;49(10):648-51.

 • Kondrup J, Allison SP, Elia M et al.: Educational and Clinical Practice Committee, European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN): ESPEN guidelines for nutrition screening, 2002. Clin Nutr 2003;22(4):415o21.

 • Levine SP, Kett RL, Cederna PS, Bowers LD, Brooks SV.: Electrical muscle stimulation for pressure variation at the seating interface. J Rehabil Res Dev. 1989 Fall;26(4):1-8.

 • Levine SP, Kett RL, Gross MD, Wilson BA, Cederna PS, Juni JE.: Blood flow in the gluteus maximus of seated individuals during electrical muscle stimulation. Arch Phys Med Rehabil. 1990 Aug;71(9):682-6.

 • McCulloch JM: The role of physiotherapy in managing patients with wounds.

 • J. Wound Care. 1998 May;7(5):241-4.
 • Németh Erzsébet, Lukács Lászlóné, Kocsis Józsefné: A decubitus prevenciója és terápiája SEBINKO, 1998. június 13-14.

 • Nutritional aspects in presure ulcer care JMGA Schols 8th Eu.Pressure Ulcer Advisory Panel meeting 2005. 5 May

 • Olson B.: Effects of massage for prevention of pressure ulcers. Decubitus. 1989 Nov;2 (4):32-7.

 • Russel R.: Knowledge and practice in pressure area care Prof-Nurse, 1996.11.5. 301

 • 306.
 • Schubert V.: Effects of phototherapy on pressure ulcer healing in elderly patients after a falling trauma. A prospective, randomized, controlled study. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2001 Feb;17(1):32-8.

 • Szakmai konszenzus a betegségekhez kapcsolódó alultápláltság szűrése, felmérése és terápiája mindennapi gyakorlati kérdéseinek* témakörében Tatabánya, 2004.

 • Szloboda Imréné, Gulácsi László: A decubitus mint minőségi indikátor az ápolási menedzsment számára Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1995.33.3. 311-327.

 • Szloboda Imréné, Nagyné Lutter Katalin: Intézeti decubitus program módszertana, bevezetése és eredményei Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1997.35.4. 350-363.

 • Szloboda Imréné: Decubitus és racionális kezelési elvei Kórház, 2000.VII. 8. 17-20.

 • West P., Priestley J.: Money under the mattress Health Service Jourual, 1994. 14. April 20-23.

 • Kapcsolódó internetes oldalak

  o www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi. o www.diet.hu; www.mmtt.hu; www.espen.org; www.epuap.org/guidelines/index.html; o www.guideline.gov/ o 129.78.28.173/pedro/FMPro

  A szakmai protokoll érvényessége: 2008. december 31.

  VII. Melléklet

  Fejlesztés alatt!