Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

A colorectalis polipok és karcinómák ellátásának szakmai eljárása

• Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium •

Cél

 • A colorectalis rák és rákelőző állapotok ellátása folyamatosan feleljen meg a legjobb gyakorlatnak.
 • A képzés és továbbképzés segítése és
 • a betegek megfelelő tájékoztatásának támogatása.

Alkalmazási terület

Gasztroenterológiai, sebészeti, onkológiai ellátás.

Definíciók, rövidítések

CRC: colorectalis karcinóma
GDSZ: gasztroenterológiai diagnosztikai szakambulancia
GE: gasztroenterológus szakorvos
GEOK: gasztroenterológiai klinikai onkológiai konzílium
GSZR: gasztroenterológiai szakrendelés
OG: onkológiai gondozó
Rákelőző állapot: a vastagbél-adenomatosus polipjai, herediter CRC-állapot: szindrómák, gyulladásos bélbetegségek (IBD)
SZGR: számítógépes szakértői gondozási rendszer
TNM: Az American Joint Committee of Cancer osztályozási rendszere tumor, nyirokcsomó-metasztázis jelenléte alapján
TOC: totális kolonoszkópia: a colon teljes lefutásában történő átvizsgálása

Az eljárás leírása

(a számozás a folyamatábra számozását követi)

 1. CRC gyanúját kell megállapítani: okkult vérzés székletből történő kimutatása, tartósan rendszertelen székürítés, székelési szokások megváltozása esetén.
  Gyanú esetén a szabály szerint végzett első orvosi vizsgálat során fel kell tárni a rákbetegség családi előfordulását. A beteget negatív családi anamnézis esetén GSZR-re, pozitív családi anamnézis esetén GDSZ-re kell irányítani további ellátására.
 2. A GSZR, illetve a GDSZ szakvizsgálatra alapozottan kolonoszkópiát indikál az alábbiak szerint:
  • abszolút javallat:
   • tartósan fennálló székürítési zavar,
   • okkult vérzés a székletben;
  • relatív javallat:
   • ismert rákelőző állapot a 3. táblázatban foglaltak szerint,
   • 30 év alatti betegnél,
   • gyakori székürítés és
   • hasi fájdalom differenciáldiagnosztikájához.

  A vizsgálat indokáról, a kivitelezés során bekövetkező kellemetlenségekről, az előkészítés módjáról, a betegtől elvárt együttműködésről, a szövődmény lehetőségéről és annak lehetséges ellátásairól, következményeiről a vizsgálatot végző szakorvos a beteget tájékoztatja.

  • A vizsgálat elvégzése során különösen figyelemmel kell lenni az alábbiakra:
   • a colont teljes lefutásában át kell tekinteni;
   • CRC-gyanús elváltozás esetén biopsziát kell végezni;
   • a rákelőző állapotnak minősülő körülírt polypoid laesiónál minden esetben törekedni kell annak teljes eltávolítására;
   • Amennyiben a colon teljes lefutásában nem tekinthető át, a GE indokolt esetben kiegészítő radiológiai vizsgálatot: irrigoszkópiát, kolonográfiát indikál.
  • Ha a vizsgálat igazolja a CRC diagnózisát: lásd a 3. pontot.
  • Ha a vizsgálat rákelőző állapotot igazol: lásd a 6. pontot.
  • A GDSZ pozitív családi anamnézis esetén a kolonoszkópián kívül molekuláris genetikai vizsgálatot indikál a rendelkezésre álló keretig.< Amennyiben a GDSZ/GSZR nem indikált kolonoszkópiat, illetve genetikai vizsgálatot, vagy az elvégzett vizsgálatok egyértelműen kizárták CRC-t és a rákelőző állapotot, a vizsgáló orvos a beteget tájékoztatja a vizsgálat eredményéről, és megfelelő szakmai tartalmú írásos konziliáriusi véleménnyel a beutaló orvoshoz irányítja vissza.
 3. CRC diagnózisa esetén a GE
  • műtétet indikál, ha
   • a műtéttől a kórkép megoldása várható,
   • a műtéttől további eredményes palliatív kezelés várható,
   • életet veszélyeztető esemény: ileus, vérzés, stb. áll fenn.
  • A műtét elvégzése előtt a GE
   • bázis tumormarker-meghatározást indikál,
   • TNM-beosztást végez, melyhez
    • indikálja a szükséges vizsgálatokat: Rtg, UH, ezek közül hasi CT-t csak akkor, ha
     • rectumrákot kell osztályozni,
     • valószínűsíthető szomszédos szerv érintettsége, illetve
     • portalis nyirokcsomó-metasztázisok jelenléte;
    • a beteget szabály szerint tájékoztatja betegségéről, valamint a lehetséges kezelési módokról, és
    • amennyiben a beteg a műtétet elfogadja, sebészi (és aneszteziológiai) konzíliumot kér, melynek során közösen megtervezik a beteg további ellátását, ideértve a
     • preoperatív besugárzás,
     • speciális műtéti előkészítés és vizsgálatok szükségességét,
     • a műtét időpontját,
     • a választandó műtétet és
     • a beteg felvételét a sebészeti osztályra.
    • Ezeket a beteggel egyeztetik.
 4. A műtét során a sebész
  • az adott anatómiai és onkológiai helyzet alapján a beteg életminőségét legjobban támogató műtéti típust végzi a szakma szabályai szerint;
  • az a. hepatica perfúziós kemoterápia, illetve kemoembolizáció szükségességéről, lehetőségéről és kivitelezéséről a sebész és a GE együttesen dönt intraoperatív konzílium során;
  • az eltávolított szöveteket szövettani vizsgálatra küldi;
  • a szövettani lelet és a preoperatív vizsgálati eredmények birtokában elvégzi a TNM osztályozást. (1. táblázat).
 5. A TNM osztályozás elkészülte és a sebgyógyulást követően - 7, de mindenképpen 14 napon belül - a GEOK során a beteggel egyeztetve megtervezik a további kezelést, amelyet a klinikai onkológia irányít, illetve végez.

  • A 2. tálázatban foglalt javallatok alapján a GEOK javaslatot tesz szóban a beteg és írásban a beteg további ellátását végző/irányító orvos felé:
   • gondozásba vételre,
   • posztoperatív radioterápiára, majd adjuváns kemoterápiára,
   • palliatív kemoterápiára vagy
   • tüneti kezelésre.
  • Amennyiben a 3. pont 1. bekezdésében foglalt feltételek nem állanak fenn, a GE CRC diagnózisa esetén sem indikál műtétet: a beteget a szükséges tájékoztatás utána további ellátásra az OG-ba irányítja.
 6. Amennyiben rákelőző állapotok egyike kerül megállapításra, a beteg tájékoztatása után a GDSZ és a GSZR irányítja a 3. táblázatban leírtak szerint.

1. táblázat. A colorectalis tumorok TNM alapú osztályozása

AJCC-TNMRégi: Dukes-Aston Collier-féle beosztásLeírása
I. stádiumDukes ADukes A („O")::invázió: epithelium, lamina propria.
Dukes B1A m. propriát nem éri el.
I. stádium: meghaladja a m. propriát, de nincs nyirokcsomó-metasztázis.
II. stádiumDukes B2Serosába hatoló tumor: a környezet érintettsége nélkül;
Dukes B3érintettségével.
III. stádiumDukes CRegionális nyirokcsomó-metasztázisok.
IV. stádiumDukes DTávoli metasztázisok.

2. táblázat. A posztoperatív ellátás javallatai

ÁllapotPosztoperatív radioterápia és adjuváns kemoterápiaPalliatív kemoterápiaGondozás és ellenőrzésTüneti kezelés
0-I. stádium(Dukes A-B1):Konzílium alapján
bevonható:
70 év alatti életkor vagy 70 év fölött egyedi elbírálás szerint: ECOG status: 0-1-2
6. hó: hasi UH, tumormarker
12. hó: u.az + kolonoszkópia
18. hó: hasi UH, tumormarker
24. hó: u.az + kolonoszkópia
évente u.az
Fájdalomcsillapítás, stomagondozás
II. stádiumKörnyezeti érintettség esetén: konzílium alapjánkizárandó:
nagy tumor tömeg, ECOG 3-4, súlyos társbetegség, adjuváns kezelést 3 hónapon belül követő hematogen áttét
III. stádiumMinden esetben, ha ellenjavallat nincs.

3. táblázat. A CRC ellátásának szakmai eljárásai

A sporadikus - szoliter vagy multiplex - colorectalis polipok gondozásának rendszere

 • Totális kolonoszkópia, nyeles adenoma, épben eltávolítva

 • nem történt totál kolonoszkópia
 • 3 évenként kontroll

 • totális vastagbélvizsgálat a diagnosztika elvei szerint
 • Totális kolonoszkópia, a sessilis vagy nyeles adenoma nem az épben lett eltávolítva
 • 3 hónap: pozitív: új eljárás

 • negatív: 3 év
 • Súlyos dysplasia, épben eltávolítva
 • 6 hónap

 • 2 év

 • 5 év
 • Súlyos dysplasia, nem az épben eltávolítva
 • 3 hónap - új eljárás

 • 6 hónap

 • 2 évenként
 • Tubulovillosus adenoma az épben eltávolítva
 • 2 évenként
 • Hiperplasztikus polip nincs adenomatosus komponens
 • 3 év múlva, ha negatív, abba lehet hagyni
 • Endoszkóposan reszekált adenoma adenocarcinomával, totális kolonoszkópia esetén

 • Fokális karcinóma az adenomában nincs nyélinvázió
 • évente kontroll

 • „O” - Dukes A - kemoterápia nem indokolt
 • Adenocarcinoma nyélinvázióval
 • ultrahang-endoszkópia, a hisztológia után azonnal kontroll biopsziákkal ha negatív, 3 havonta kontroll

 • pozitív: szegmentreszekció onkológiai konzílium
 • Invazív karcinóma a vágásfelületen
 • eljárás előrehaladott CRC kezelése szerint
 • 4. táblázat. Genetikai érintettségű tünetcsoportok ellátása

  A CRC herediter formájaSzűrésSebészi beavatkozásMolekuláris genetikaiGenetikai tanácsadás
  FAP és alcsoportokKolonoszkópia az ismert családtagokban 10-12 éves korban. APC germline mutáció meghatározása alapján a kockázati csoportok elválasztása. Colonpolipok észlelése esetén évenkénti gasztroszkópia.Florid polyposis észlelésekor preventív colectomia. Rectum megtartása - mucosectomia, ilealis pouch képzés, endoszkópos követés szóba jöhet. Kemoprevenció: sulindac. 10-12 éves korban vizsgálat APC germline mutáció irányában.
  Bennmaradt polipok, vagy colectomia után génexpressziós vizsgálatok szóba jönnek.
  Szülők bevonása, vizsgálatok 10-12 éves kortól, AFAP-ban 20 éves kortól.
  Hamartomatosus és „kevert" polyposisokKolonoszkópia a hozzátartozókban is 10-12 éves kortól. Florid polyposisokban évenkénti gasztroszkópia.Kevert hisztológiai kép esetén a colectomia megfontolandó.Tirozin-foszfát gén (PTEN). Génexpressziós vizsgálatok a családtagokban szóba jönnek.Szülők bevonása, vizsgálatok a tizenéves kor előtt.
  Herediter, nem polyposisos colorectalis karcinóma (HNPCC)20-25 éves kortól javasolt a kolonoszkópia a germline mutációt hordozókban évenként, ha a mutációs vizsgálatokra nincs lehetőség, kétévenkénti kolonoszkópia a prediszpozíció szerint. Endometrium aspirációs biopszia.CRC-ben colectomia. Profilaktikus subtotalis colectomia germline hordozókban (?). Profliaktikus hysterectomia és salpingo-oophorectomia CRC-s betegekben.18-20 éves kortól kezdve germline mutáció vizsgálata.
  hMSH2
  hMLH1
  hPMS1
  hPMS2
  18 éves kortól a családtagok bevonásával, akár genetikai tesztelés nélkül is.
  Familiáris halmozottság3 évenként kolonoszkópia, 35 éves kortól, főleg, ha két 50 év alatti családtag érintett.Standard sebészeti beavatkozások.Még nem ismeretes.Nincs lehetőség, 30-35 éves kortól igazolt kockázat esetén mégis ajánlatos.

  Az ellátás megfelelő voltát és eredményességét jellemző mutatók

  • CRC-pozitív lelet/összes kolonoszkópia
  • Genetikai kivizsgálás/összes pozitív családi anamnézisű beteg
  • 4 napon belül GEOK elé került betegek/összes GEOK elé került beteg
  • A műtét indikálása - műtét elvégzése közötti időtartam
  • Kemoterápia hatásossága - túlélés
   Költséghatékonysági elemzések

  Megjegyzések

  • A colorectalis rák mortalitása Magyarországon kb. 4500-5000/év között van, az évi új esetek előfordulási gyakoriságára vonatkozóan nincs megbízható adat.
  • A kórkép gyógyszeres kezelésében használatos hatóanyagok:
   • Kemoprevenció:
    • acidum acetilszalicilikum
    • sulindac
    • hazai regisztrálása esetén specifikus COX-2 gátló NSAID (celecoxib, rofecoxib)
   • A kemoterápia gyógyszerei:
   • 1. vonal: 5-fluorouracil, tegafur, leucovorin
    2-3. vonal: raltitrexedum, irinothecan


  Fejlesztés alatt!