Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

A colorectalis karcinóma megelőzése és kemoprofilaxisa

• Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium •

Háttér

A colorectalis karcinóma (CRC) a fejlett országok többségében és Magyarországon is a második leggyakoribb halálozási ok.
Magyarországon évente mintegy 7500-8000 új vastag- és végbélrákesetet fedeznek fel, míg CRC következtében 4700 beteg hal meg évente.

A WHO adatai szerint Magyarország a CRC életkor szerint standardizált halálozási aránya tekintetében 50 állam között mindkét nemet tekintve a második helyen áll. Míg egyes országokban (pl. Kanada, Nagy-Britannia, Dánia) a CRC gyakorisága és halálozása csökken, az Országos Onkológiai Intézet adatai szerint Magyarországon az elmúlt négy évtizedben a CRC halálozási aránya mintegy háromszorosára növekedett.

Etiológia

Egyértelmű, hogy a legtöbb CRC polipokból (adenomából) alakul ki. A felmérések szerint az átlag populáció 24%-ában igazolható adenoma, közülük 5%-ban alakul ki CRC.

A CRC kialakulása többlépcsős, többtényezős folyamat, ahol az adenoma-CRC szekvencia (normál vastagbél → kis adenoma → nagy, villosus adenoma → CRC) 10-15 évet vesz igénybe. Az adenomák incidenciája az 55-65 éves, míg a CRC-é a 65-75 éves populációban a legnagyobb.

A CRC etiológiáját illetően megkülönböztetünk

 • sporadikus CRC-t (az esetek 75%-a);
 • pozitív családi halmozódást (15-20%);
 • herediter nem polyposis coloncarcinomát (HNPCC);
 • familiáris adenomatosus polyposist (FAP) (1%); valamint
 • a gyulladásos bélbetegségekhez (IBD) társuló CRC-t (1%).

Megelőzés

Elsődleges prevenció

Az elsődleges (primer) prevenció alatt azokat az életmódbeli és étrendi rendszabályokat értjük, amelyek betartásával a daganat kialakulása megelőzhető vagy késleltethető.

Számos epidemiológiai vizsgálat szerint

 • a fizikai aktivitás növelése (pl. közepes intenzitású séta);
 • a zöldség- és gyümölcsfogyasztás növelése;
 • a rostdús étrend és
 • a bevitt kalóriák (elsősorban az állati zsírok) mérséklése egyértelműen csökkentheti a CRC kialakulását. (1. táblázat)

Másodlagos prevenció

A másodlagos (szekunder) prevenció alatt a már elkezdődött malignus átalakulás lehető legkorábbi, lehetőség szerint praemalignus állapotban történő felismerését és kezelését értjük.

1. táblázat. Hogyan lehet egyénileg csökkenteni a colorectalis karcinóma kockázatát?

A zöldség- és gyümölcsfogyasztás növelése
Rostdús étrend
A bevitt kalóriák csökkentése (főleg az állati zsírok mennyiségének mérséklése)
A fizikai aktivitás növelése
Szűrővizsgálatokon való aktív részvétel

A másodlagos megelőzésben döntő szerepe van a szűrővizsgálatoknak (screening).

A korai stádiumban felfedezett CRC 5 éves túlélése meghaladja a 90%-ot.

Sajnos az esetek több mint 65%-ában a diagnózis előrehaladottabb stádiumokban születik meg, amikor már lényegesen nehezebb a kezelés és rosszabb a betegek túlélési aránya. A CRC kialakulása szempontjából három rizikócsoportot szokás megkülönböztetni (2. táblázat).

Mindezek alapján egyértelműnek tűnik, hogy megfelelően szervezett és kivitelezett szűrőprogramok segítségével a CRC az egyik legkönnyebben felismerhető daganat lehetne, és alapvetően csökkenne a CRC mortalitása. A különböző (alacsony, közepes, nagy kockázatú) rizikócsoportok eltérő szűrési-utókövetési stratégiákat igényelnek.

2. táblázat. A colorectalis karcinóma kialakulása szempontjából a különböző rizikócsoportok megkülönböztetése

 • Alacsony kockázatú csoport (a populáció 65-75%-a)
  • Tünetmentes populáció
  • Rizikótényezők nélküli egyének (nincs pozitív családi anamnézis)
 • Közepes kockázatú csoport (a populáció<20-30%-a)
  • Colorectalis karcinóma a családban (első fokú rokonnál)
  • >1 cm-es vagy többszörös adenoma
  • Colorectalis karcinóma az anamnézisben (daganatrezekció utáni állapot)
  • Nőgyógyászati daganat, irradiáció az anamnézisben
 • Nagy kockázatú csoport (a populáció 5-8%-a)
  • Familiaris adenomatosus polyposis (FAP)
  • Herediter nem polyposis coloncarcinoma (HNPCC)
  • Gyulladásos bélbetegség (IBD)

Harmadlagos prevenció

Harmadlagos (tercier) prevenciónak nevezzük azt a gyógyszeres kezelést, amely a daganat keletkezésének biokémiai menetébe beavatkozva késlelteti vagy megakadályozza a karcinogenezist. Ezt a stratégiát kemoprevenciónak vagy kemoprofilaxisnak nevezzük.
A kemoprevenció elméleti alapjait a CRC daganatbiológiájának pontosabb megismerése teremtette meg.

Kimutatták, hogy a prosztaglandinok és a ciklooxigenáz-2 enzim (COX-2) fokozott expressziója igazolható a colorectalis karcinómákban és a familiaris adenomatosus polyposis (FAP) szindrómában kialakuló tumorokban, míg az adenomákban az expresszió kisebb mértékű.

A nem szteroid gyulladáscsökkentő (NSAID) szerek kemoprofilaktikus hatásmechanizmusa nem teljesen tisztázott, de többféle módon befolyásolhatják a karcinogenezist. Az egyik legfontosabb mechanizmus a prosztaglandinszintézis gátlása. Fontos lehet továbbá a ciklooxigenáz enzim aktivitása folytán keletkező szabad gyökök felszabadulásának gátlása. A colorectalis karcinogenezis gátlásának másik lehetséges mechanizmusát az képezi, hogy az NSAID szerek indukálják az apoptosist (programozott sejthalál).

Számos kísérleti adat szól amellett, hogy az aszpirin (ASA) - és vélhetően más NSAID szerek is - nem kizárólag a ciklooxigenáz gátlásán keresztül fejtik ki kemopreventív hatásukat. Erre utal az, hogy az ASA közvetlen toxikus hatású a tumorsejtekre, míg a sulindac FAP esetében az adenomák regresszióját váltja ki, anélkül, hogy a nyálkahártya prosztaglandinszintjét befolyásolná. Azokban a colorectalis daganatokban, amelyekben ún. mikroszatellita-instabilitás tapasztalható (a humán CRC 15-20%-ában) a COX-2 enzim csak igen kis koncentrációban vagy egyáltalán nem expresszálódik.

Igazolódott, hogy az ASA és az egyéb nem szelektív nem szteroid gyulladáscsökkentő (NSAID) szerek, valamint a szelektív COX-2 gátlók in vitro izolált szövettenyészetben, állatkísérletekben, FAP szindrómában és humán epidemiológiai vizsgálatokban kemoprofilaktikus hatásuk révén gátolják a CRC keletkezését.

Számos állatkísérletes modell esetében bebizonyosodott, hogy az NSAID-kezelés hatására szignifikáns módon csökken a béldaganatok száma és mérete. A „multiple intestinal neoplasia” (MIN) egértörzs az APC génnek megfelelő mutációt hordozza. Ezekben az egerekben multiplex adenomatosus polipok, ill. daganatok alakulnak ki. A „COX-2 knockout” egerekben viszont (amelyeknél kiiktatták a COX-2 enzim működését) az adenoma- és a daganatképződés tendenciája megszűnik.

A FAP-betegek NSAID-kezelése számos új információval támasztotta alá a kemoprofilaxis lehetőségeit (3. táblázat). Colectomián átesett, ileoanalis anastomosissal rendelkező FAP-betegek esetében több kettős-vak, placebokontrollált vizsgálat igazolta, hogy a sulindackezelés szignifikáns módon csökkenti az adenomatosus polipok számát, nagyságát és a sejtproliferáció mértékét. FAP-betegeknél 6 hónapos szelektív COX-2 gátló (celecoxib)kezelés is hatékonynak bizonyult (2x100 mg celecoxib esetében 12%-kal, 2x400 mg alkalmazásakor pedig 28%-kal csökkent a polipok száma).

Nagy esetszámú retrospektív vizsgálatok igazolták, hogy a kontrollcsoporthoz (ASA-t vagy NSAID szert nem szedőkhöz) képest az ASA-szedők esetében a colorectalis adenoma képződésének relatív kockázata 0,57 (95%-os CI: 0,3-1,0), míg más, nem ASA típusú NSAID szer esetében a relatív kockázat 0,50 (95% CI: 0,3-1,0). A retrospektív vizsgálatok eredményei alapján a hosszabb időtartamú ASA- vagy NSAID-szedés esetén nő a védőhatás.

A CRC megelőzéséhez az ASA legalább 5 éves, de vélhetően ennél hosszabb ideig történő tartós szedésére van szükség.

Az ASA-szedés az adenomák keletkezésének relatív kockázatát is csökkentheti.

A szelektív COX-2 gátlók kemoprofilaktikus hatásával kapcsolatban még kevés adattal rendelkezünk, a prospektív vizsgálatok folyamatban vannak.

A kalciumnak, folsavnak, ösztrogéneknek, antioxidánsoknak (A-vitamin, ß-karotin, szintetikus retinoidok, C-, E-vitamin) kísérletes körülmények között kemopreventív hatása van. A több mint 1 évig történő napi 1,25-1,5 g kalcium-, illetve a 15 éven keresztül történő folsavszedés csökkentheti a CRC kialakulásának kockázatát, de összességében elmondható, hogy a fenti szerekkel kapcsolatos kontrollált esettanulmányok eredményei egyelőre ellentmondásosak (4. táblázat).

3. táblázat. Kemoprofilaxis familiaris adenomatosus polyposis szindrómában (FAP)

Vizsgálat(év)Beteg (n)SzerDózisKezelés (hónap)Elért hatás
Labayle19919Sulindac3x100 mg4Polipok száma szignifikáns módon csökkent
Nugent199314Sulindac2x200 mg6Polipok száma szignifikáns módon csökkent
Giardiello199322Sulindac3x150 mg9Polipok száma 56%-kal csökkent
Steinbach200077Celecoxib
Celecoxib
2x100 mg
2x400 mg
6
6
Polipok száma 12%-kal csökkent
Polipok száma 28%-kal csökkent

4. táblázat. Kemoprofilaxis colorectalis karcinómában (CRC)

Gyógyszer (Vizsgálat, év)VégpontBeteg (n) Relatív kockázatKockázatcsökkenés feltétele
Aszpirin (ASA)
Thun '91CRC-mortalitás6624240,77Rendszeres ASA-szedés
Giovanucci '95CRC-előfordulás894460,5620 éves ASA-szedés
Folsav
Giovanucci '98CRC-előfordulás887560,2515 éves folsavszedés
Kalcium
Baron '99CRC-előfordulás9130,851 éves kalciumszedés
Ösztrogének
Calle '95CRC-előfordulás4223730,71Folyamatos ösztrogénszedés
Grodstein '98Polip-előfordulás590000,65Adenoma mérete >1 cm

Következtetések

Annak ellenére, hogy a CRC kemoprofilaxisában az ASA és az NSAID szerek hatékonyságát számos kísérletes és klinikai eredmény alátámasztja, a jelenlegi ismereteink alapján rendszeres alkalmazásuk az átlag populáció számára ezzel az indikációval nem ajánlható. Nincs még megfelelő információ a fenti szerek pontos adagjáról és a profilaktikus kezelés időtartamáról, alkalmazásuk nem helyettesítheti az endoszkópos szűrővizsgálatokat, ill. a nagy kockázatú betegeknél az endoszkópos ellenőrző vizsgálatokat. Hangsúlyozni kell továbbá az NSAID szerek jelentős gastrointestinalis és egyéb mellékhatásait.

Az eddigi kontrollált, prospektív vizsgálatok nem tanulmányozták az NSAID szerek kockázat-haszon viszonyát a CRC kemoprofilaxisa terén. A fentiek miatt kemoprofilaxis céljából a rendszeres ASA- vagy nem szelektív NSAID-szedés a teljes felnőtt populációra vonatkozóan nem tekinthető standardizált kezelésnek. Amennyiben a folyamatban lévő prospektív vizsgálatok meggyőzően megerősítik a szelektív COX-2 gátlók kemoprofilaktikus hatását, kedvezőbb mellékhatásprofiljukat is figyelembe véve, reménykeltők lehetnek a közeljövőben.

A CRC-kemoprofilaxis alkalmazásának elsősorban a CRC kialakulása szempontjából nagy kockázatú csoportban (pl. FAP) lehet realitása, ill. a tartós ASA-szedés a cardiovascularis rizikócsökkentéssel párhuzamosan, szelektált betegpopulációban a CRC szempontjából is kemopreventív hatást fejthet ki.Fejlesztés alatt!