Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Pszichoterápiás módszerek

• Pszichiátriai Szakmai Kollégium •

Egyéni, illetve csoportos pszichoterápia alatt a hazánkban elterjedt, képzéssel és megfelelő szintű képviselettel rendelkező, tudományosan megalapozott módszerspecifikus pszichoterápiákat értjük. A protokollban azon pszichoterápiák szerepelnek, amelyek klinikai értelemben önmagukban fő terápiáként alkalmazhatók, a hazai klinikumban elterjedtek, és a hazai pszichoterápiás képzési rendszerben részt vesznek. Az eljárások sora nem véges, a későbbiekben további eljárások akkreditálhatók, amennyiben a fenti követelményeknek eleget tesznek.

A pszichoterápiás képzettség fokozatai szerint az ún. alappszichoterápiás tevékenységet pszichiáterek, gyermekpszichiáterek és klinikus szakpszichológusok végezhetik. Szakpszichoterápia (módszerspecifikus pszichoterápia) végzéséhez pszichoterapeuta szakképesítés és módszerspecifikus jártasság szükséges. Kombináció esetén valamennyi alkalmazott technikában való képzettség szükséges.
A pszichoterápia mindig kezeléssorozat, ún. üléseken történik. Az ülések gyakorisága és időtartama előre rögzített. A pszichoterápiás ülés időtartama alapesetben 60 perc, melyből a beteggel töltött idő 45-50 perc. Egyes módszereknél dupla (pl. ambuláns csoportpszichoterápia, családterápia), illetve tripla (pszichodráma, családterápia) ülésekkel helyes dolgozni. Bizonyos módszerek, ill. szupportív terápiák esetében esetleg indokolt a felezett ülés (25-30 perc).

A terapeuta és a páciens közötti megbeszélés alapján rögzítik a terápiás ülések idejét, gyakoriságát és a terápia várható hosszát. A terápiáról történő megállapodás és a beteg felvilágosítása elengedhetetlen.

A terapeutaváltás terápia közben nem lehetséges a lélektani kötődés miatt. A terápia megszakadása terapeutaváltás miatt általában megrázkódtatással, iatrogeniával jár. A páciens rendszerint nem adható át, a terápiát be kell fejezni, és egy másikat elkezdeni.

A pszichoterápia ambuláns és kórházi kezelésként alkalmazandó. Ambuláns pszichoterápiás ellátás keretében a terápia maga ún. zárt rendelés keretében folyik, azaz várakozás nincs, a beteg adott időre jön és távozik. Meghatározott indikációk esetén (így pl. krízisveszélyeztetettség, környezetből való kiemelés szükségessége, ambuláns kezelhetetlenség a tünet jellege miatt) pszichoterápiás osztályi kezelés szükséges. A pszichoterápiás munka a terápiás ülések mellett feldolgozási és esetmegbeszélési időt foglal magába (kb. négy órából három óra terápiás ülés, egy feldolgozás és esetmegbeszélés).

Fogalmi meghatározások

Pszichoterápia

Lélektani eszközökkel végzett kezeléssorozat, amelyről a beteggel megállapodás történik, és ez a terápia képezi a fő kezelési eljárást. A kezelés üléseken zajlik, melyek időtartama és gyakorisága kötött. A kezelés megkezdését egy vagy több diagnosztikus bevezető ülés és általában teamkonferenciai referálás és döntés előzheti meg.

Pszichoterápiás osztály

A pszichoterápiás osztály jellemzője, hogy a páciensek felvétele pszichoterápiás indikáció alapján történik, a fő terápiás módszer a pszichoterápia, mely kiegészülhet gyógyszeres kezeléssel. Az osztály életének szervezése pszichoterápiás szempontok szerint történik, a nagycsoport és a szocioterápiák mellett legalább rendszeres csoportpszichoterápia potenciálisan minden páciens számára biztosítható megfelelően képzett terapeutákkal, esetmegbeszélővel. Vegyes profilú pszichiátriai osztály esetében külön pszichoterápiás részleg felállítása célszerű, ahol a fenti feltételek biztosíthatók.

Pszichoterápiás szakrendelés

Pszichoterápiás kezelés céljára kialakított rendelőben pszichoterapeuta által végzett rendelés. A rendelés pszichoterápiás üléseken történik. Vegyes kezelési helyeken (pl. pszichiátriai gondozók) célszerű elkülöníteni a pszichoterápiás rendelést az egyéb gondozói, ill. pszichiátriai tevékenységtől.

Az egyes tevékenységek leírása

Diagnosztikus és indikációs szakasz

Előzetes diagnosztikus vizsgálat

Tevékenység: Exploratív beszélgetés, dokumentálás.

Időtartam: Egy ülés.

Járulékos tevékenység: 1-2 oldalas vélemény írása, szükség szerint pszichológiai tesztvizsgálat.

Szükséges: Valamennyi jelentkező páciensnél.

Kiegészítő tevékenységek: Csatlakozhat hozzá pszichoterápiás krízisintervenció vagy pszichoterápiás konzultáció.

Output: Kezelési javaslat vagy tanáccsal elbocsátás, illetve továbbküldés, minden esetben dokumentáció.

Kivizsgálás (pszichodiagnosztikai és indikációs)

Tevékenység: Pszichodiagnosztikus exploráció, dokumentálás, terápiára szocializálás, indikációállítás, problémamegfogalmazás és terápiás célkitűzés.

Szükségesség: Valamennyi, előzetesen terápiára indikált páciensnél.

Időtartam: Min. egy, max. négy ülés + dokumentációs idő (opcionálisan + teamkonferencia).

Járulékos tevékenység: Pszichodiagnosztikai teszt (szakpszichológusi tevékenység), illetve pszichiátriai vizsgálat (szakorvosi tevékenység).

Output: Részletes pszichodiagnosztikai és indikációállítási dokumentáció, előzetes kontraktus a pácienssel, nyilvántartásba vétel (pl. várólista).

Megjegyzés: Amennyiben a kivizsgálási szakaszban terápiás intervenció is történik, ez nem számít külön tevékenységnek. Ha a kivizsgálási szakasz két terapeuta bevonásával, illetve két vagy több személy részvételével zajlik (pl. családterápiás kivizsgálás), nem számít több tevékenységnek.

Pszichoterápiás szűrés

Tevékenység: Pszichés tekintetben veszélyeztetett adott populáció vagy személy preventív, célzott vizsgálata.

Időtartam: Egy ülés.

Eszközigény: Pszichodiagnosztikai tesztek, szükség esetén hang- és képrögzítő eszközök, számítógép és program.

Járulékos tevékenység: Az eredmény írásba foglalása + kiegészítő vizsgálatok.

Javasolt: Célpopulációnál vagy a veszélyeztetett személynél.

Output: A szűrés céljának megfelelő kezelési javaslat vagy átirányítás, minden esetben dokumentáció.

Pszichoterápiás véleményezés

Tevékenység: A beteg élet- és kórtörténetének, valamint a pszichodiagnosztikai vizsgálatok eredményeinek összegzése és a javasolható pszichoterápiás módszer(ek) kiválasztása.

Javasolt: Szakvélemény kérése esetén.

Időtartam: Két ülés.

Járulékos tevékenység: Szakvélemény írásba foglalása.

Output: Szakvélemény.

Megjegyzés: indokolt esetben a vizsgálatokon túl ismételt ülés szükséges.

Alappszichoterápiák

Pszichoterápiás krízisintervenció

Tevékenység: Pszichés tekintetben veszélyeztető állapotban lévő személy(ek) célzott vizsgálata és kezelése, amelynek célja a veszélyeztető állapot megszüntetése, illetve megfelelő szakmai ellátás.

Időtartam: 1-3 ülés (az adott helyzet szükségletei szerint, előre nem tervezhető).

Eszközigény: Nem tervezhető.

Javasolt: Pszichoterápiával megoldható krízisek esetén.

Output: A krízis megszűnése, további krízisprevenció.

Megjegyzés: Hospitalizáció vagy pszichiáter/pszichoterapeuta szakorvoshoz való irányítás válhat szükségessé.

Pszichoterápiás konzultáció

Tevékenység: Egy adott probléma vagy tünet rövid távú megszüntetése pszichoterápiás eszközök felhasználásával.

Indikáció-kontraindikáció: Megegyezik a pszichoterápia általános indikációival és kontraindikációjával.

Időtartam: 1-4 ülés.

Output: Az aktuális tünet, probléma megszüntetése, elfogadtatása + a konzultációról való elbocsátás.

Szupportív terápia - pszichoterápiás betegvezetés

Tevékenység: Pszichoterápiás szemlélettel vezetett célzott beszélgetések, melyek a beteg problémáinak felismerését, életvezetési nehézségeinek megoldását, egyéb kezeléseinek segítését és kiegészítését szolgálják. Csatlakozhat osztályos vagy ambuláns pszichoterápiához is, követési jelleggel.

Indikáció-kontraindikáció: Osztályos kezeléseknél pszichoterápiás betegvezetés, ambuláns kezelésnél követés, kapcsolatfenntartás; kiegészítésként más alapkezelés (pl. farmakoterápia) mellett. Szakpszichoterápia helyettesítésére nem alkalmas.

Időtartam: Alkalmanként fél-egy ülés.

Ülésszám, ülésgyakoriság: Max. 100, hetente egy vagy ritkábban.

Autogén tréning

Tevékenység: Testi működések tudatosítása és harmonizálása meghatározott gyakorlatsorozat alkalmazásával, amely során feltételes reflexek épülnek ki. A gyakorlatsor elsajátításával a pszichés tenzió csökken, a szorongás oldódik, a vegetatív működés stabilizálódik.

Indikáció-kontraindikáció: Neurózishoz tartozó diagnózisok, pszichoszomatikus zavarok F30-F39, F40-F49, F50-F59, F60-F69. Kontraindikáció: pszichózisok F2O-F29, F32-F39.

Ülésszám, ülésgyakoriság: Schultz-féle autogén tréning - 30 óra, egyénileg és csoportosan is végezhető. Speciális célú relaxációs technika terápiás céltól függően 30-50 óra. Heti 1-3 ülés.

Eszközszükséglet: Zajmentes környezet, ellazulásra alkalmas, kényelmes ülőhely.

Speciális járulékos tevékenység: Verbális pszichoterápia előkészítése.

Szakpszichoterápiák

Analitikus terápiák

Standard pszichoanalízis

Tevékenység: A pszichoanalitikus alapszabály (szabad asszociáció, egyenletesen lebegő figyelem) szerint folytatott terápiás eljárás, amely fekvő helyzetben történik. Feltáró, verbális módszer, fontos eszköze az értelmezés. A terápiás anyag jelentős része az áttételi-viszontáttételi konstellációból származik. A személyiségen belül működő - többnyire tudattalan - dinamikus erők átstrukturálásán keresztül hat, és ennek eredménye a tünetek, valamint a személyiség összműködésének javulása. A terápiás folyamat fontos része, hogy a személyiség kóros, konfliktusos részei a terápiás kapcsolatban - a páciens viselkedésében és viszonyulásában - széles területen megjelennek, megérthetővé és átdolgozhatóvá válnak. Általában ambulánsan alkalmazandó.

Indikáció-kontraindikáció: F28, F29, F4-, F5-, F6-. Kontraindikáció: F0-, F30, F31, F43.0, F7-.

Ülésszám, ülésgyakoriság: Heti 3-4 ülés, minimum 100 óra.

Megjegyzés: A kezelés több száz óra is lehet.

Pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia, pszichodinamikus terápia

Tevékenység: A pszichoanalízis dinamikus szemléletére építő, nem időhatáros egyéni terápia, amely egy vagy több paraméterében (pl. részleges szabad asszociáció, ülésgyakoriság, fekvő/ülő helyzet) eltér a standard analízistől a beteg terápiás terhelhetőségének függvényében. Feltáró módszer, amely a személyiség átdolgozásán keresztül éri el a tünetek javulását és a személyiség változását. Ambuláns és kórházi keretek között egyaránt alkalmazható.

Indikáció-kontraindikáció: F28, F32, F4-, F5-, F6-. Kontraindikáció: F0-.

Ülésszám, ülésgyakoriság: Heti 1-2 ülés, minimum 60 óra.

Járulékos tevékenység: Gyógyszeres kezeléssel kombinálható.

Pszichoanalitikus rövid terápia

Tevékenység: A pszichoanalízis elméletére és módszertanára támaszkodó terápia, amelyben az ülésszámot előre meghatározzák. A terápiás technika a pszichodinamikai fókuszra összpontosít. Célja a személyiség részleges, a tüneti viselkedéssel közvetlenül összefüggő megváltoztatása. Ülő helyzetben történik. Ambuláns és kórházi keretek között egyaránt alkalmazható.

Indikáció-kontraindikáció: F9, F40, F41, F43, F44, F51, F52 - megfelelő énerő mellett. Kontraindikáció: F0-, F30, F31, F45, F50, F6-, F7-.

Ülésszám, ülésgyakoriság: Heti 1-2 óra, összesen 20-30 ülés, számuk általában előre meghatározva.

Speciális járulékos tevékenység: Fókuszmeghatározás (team, teszt vagy szupervízió segítségével). Gyógyszeres kezeléssel kombinálható.

Viselkedés- és kognitív terápiák

Viselkedésterápia (magatartás-terápia)

Tevékenység: Kóros inadaptív magatartásformák kedvező irányú befolyásolása, hiányzó, de szükséges magatartásformák kialakítása a tanulási folyamatok törvényszerűségeinek figyelembevételével terápiás céllal.

Indikáció-kontraindikáció: A külsőleg is észlelhető magatartás zavarai F40-48, 50-59, 60-69, F80-89, F90-99. Kontraindikáció: dementiák, organikus mentális zavarok.

Ülésszám, ülésgyakoriság: 10-50 ülés, hetente kétszer, kéthetente egyszer.

Eszközszükséglet: A pszichoterápia szükségletei; ezenfelül videoberendezés (opcionális).

Kognitív terápia

Tevékenység: Magatartási, önképzavarok hátterében rejlő kóros (diszfunkcionális) attitűdök módosításának eljárásrendszere.

Indikáció-kontraindikáció: Szorongásos és affektív zavarok, személyiségzavarok F30-39, 40-48, 50-59, 60-69. Kontraindikáció: lényegében speciális nincs. Relatív: F00-09, F70-79, F80-89, F90-99.

Ülésszám, ülésgyakoriság: 20-50 ülés, hetente kétszer, kéthetente egyszer.

Eszközszükséglet: Általános pszichoterápia szükséglete, magnetofon (opcionális).

Integratív pszichoterápia

Tevékenység: Az integratív terápia a tudatállapot módosításának lehetőségeit a tanuláselméleten alapuló, a külső és belső viselkedés változtatását célzó viselkedéses és kognitív eljárásokat, valamint az interperszonális és interperszonális kommunikációs folyamatok befolyásolásának célzott eszközeit ötvözi az adott kórkép tüneti és patogenetikai sajátosságainak megfelelően.

Indikáció-kontraindikáció: F40-49, F60-62, F20-29.

Ülésszám, ülésgyakoriság: 20-100 ülés, heti 1-2 ülés.

Humanisztikus pszichoterápiák

Személyközpontú pszichoterápia

Tevékenység: Rogersi elvekre épülő pszichoterápia; mely során a problémája megoldását aktívan kereső személy - feltétel nélküli pozitív elfogadást, empátiát és kongruenciát tapasztalva - viselkedésében, énképében, személyiségszerveződésében tartós, kedvező változás jön létre. A terápiás folyamatban a terapeuta-kliens viszonyának milyensége a döntő. Ambulánsan és kórházi keretek között egyaránt alkalmazható.

Indikáció-kontraindikáció: F30-39, F40-49, F50-59, F60-69, F80-89, F90-99. Kontraindikáció: F20-29.

Ülésszám, ülésgyakoriság: Rövid: 10-50; hosszú: 50-100 ülés, heti 1-2-szer.

Egyéb mélylélektani pszichoterápiák

Jungi analitikus pszichoterápia

Tevékenység: Olyan mélylélektani eljárás, amelynek specialitása a személyes tudattalanon túl a kollektív tudattalan koncipiálása, az én és az ősvalónk kapcsolatainak kidolgozása, valamint a személyiség spirituális dimenziójában való központtalálásnak és moralitásának elméleti kidolgozása és gyakorlati kezelése.

Indikáció-kontraindikáció: Felnőttkor, igény és készség az önismeretre, F23-F52, adott esetben gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként. Kontraindikáció: 100 alatti IQ, gyógyszerrel nem oldható pszichózis.

Ülésszám, ülésgyakoriság: Heti 1-3 ülés, 30-100 ülés.

Eszközszükséglet: Hang- és képrögzítő eljárások (opcionális), képzőművészeti eszközök (opcionális).

Megjegyzés: A módszerek az egyéni életformákhoz és életstílusokhoz igazodnak.

Aktív analitikus pszichoterápia

Tevékenység: Más analitikus iskolák koncepciórendszerére épül, azt elfogadja. Hangsúlyozza azonban a tárgykapcsolatok fontosságát, épít az ép személyiségrészekre, és a terapeuta aktivitását a terápiás cél megvalósítása, a hatékonyság fokozása érdekében kiemelten kezeli. (Felhasznál ezért pszichoedukatív, pedagógiai, viselkedéstani stb. elemeket, mint például feladat adása, tiltás, gyakorlatok.) Ambuláns és kórházi keretek között egyaránt alkalmazható.

Ülésszám, ülésgyakoriság: Heti 1-2 alkalommal, 30-80 óra.

Indikáció-kontraindikáció: F30-38, F40-48, F50-53 (kivéve 53.1), F54, F60-68. Kontraindikáció: F20-29, F00-09, F70-79.

Járulékos tevékenység: Relaxáció, imagináció, párterápia.

Szimbólumterápia

Tevékenység: Tematikus képi megjelenítés útján pszichés problémák mélylélektani feltárása és megoldása. Múltbeli traumák felidézését teszi lehetővé, személyiségbe integrálhatóvá. Technikája: imaginatív, meditatív, expresszív módszerek.

Indikáció-kontraindikáció: Neurózishoz tartozó diagnózisok, pszichoszomatikus zavarok F30-F39, F40-49, F50-59, F60-F69. Kontraindikáció: pszichózisok, F20-F29, F30-F39.

Ülésgyakoriság és ülésszám: Heti 1-2 ülés, 10-100 ülés.

Dinamikus rövid pszichoterápia

Tevékenység: Pszichoanalitikus orientáltságú és megalapozottságú, az álmot vagy más képélményt a terápia középpontjába állító négyszemközti helyzetben történő pszichoterápia. Az álom mellett fókuszban lévő hatótényezők az áttétel-viszontáttétel, vagyis a pszichoterápiás kapcsolat, amelyben az álom, illetve képélmény az érzelmi megértés közös pszichoterápiás nyelvévé válik.

Indikáció-kontraindikáció: Jól megtartott realitásérzék. Kontraindikáció: F60-F62, F20-F29.

Ülésszám, ülésgyakoriság: 10-30 ülés. Hetente egy alkalom.

Megjegyzés: A kontraktus rögzíti a várható ülésszámot, folyamatos a terminatio előkészítése.

Egyéb terápiák

Hipnoterápia

Tevékenység: Olyan pszichoterápiás forma, amely a hipnózist - egy sajátosan módosult tudatállapotot - használja fel a terápiás folyamat facilitálására. Fontos eleme a szuggesztió, valamint a hipnoterapeuta és a páciens erős áttételes jellegű kapcsolata.

Indikáció-kontraindikáció: F10-19, F30-39, F40-48, F50-59, F60-69, F80-89, F90-98, valamint F20-29 bizonyos fázisai. Kontraindikáció: F00-F09, F70-79.

Ülésszám, ülésgyakoriság: A terápiás céltól függően 4 üléstől hosszú terápiáig, heti 1-3 ülés.

Eszközszükséglet: Relaxációs formájához kényelmes ülő- vagy fekvőbútor, aktív-éber formájához kerékpár-ergométer. (A szupervízió érdekében videotechnika ajánlott.)

Járulékos tevékenység (pl. más terápiás betétek): A hipnoterápia rendszerint viselkedés- és kognitív terápiás eljárásokkal, illetve pszichodinamikus terápiás módszerekkel kombinálva, integráltan alkalmazható.

Gyermekterápiák

Gyermekterápia

Tevékenység: A különböző pszichoterápiás módszerek gyermekkorú páciensekre adaptált formája. A pszichoterápiás iskolákból kinőtt gyermekpszichoterápiák közös jellemzője, hogy szem előtt tartják a fejlődési szempontot és az életkori sajátosságokat. Ebből következik, hogy a felnőtt-terápiáktól alapvetően eltérő, egységes eszközrendszerrel, esetenként nevelői attitűddel dolgozik, és magába foglalja a páciens szociális környezetével való kapcsolattartást.

Indikáció-kontraindikáció: F50-51, F80-89, F90-98. Kontraindikáció: F07, F72-79.

Ülésszám, ülésgyakoriság: Heti 1-3 ülés.

Szakember: Gyermekpszichoterapeuta, gyermekpszichiáter, gyermekpszichológus.

Eszközszükséglet: Játékbattéria.

Járulékos tevékenység: Család-, csoportterápia.

Csoportpszichoterápiák

Dinamikus csoportpszichoterápia

Tevékenység: Pszichodinamikus, analitikus szemléletű csoportban végzett verbális terápia, 6-10 pácienssel. A terápia a tüneti viselkedés, a társas kapcsolatok zavarának belső összefüggéseit célozza és a csoport pszichodinamikai terében gyógyítja. Rövid, előre meghatározott ülésszámú formája elsősorban fókuszálható problémák kezelésére alkalmas. Az ambuláns, hosszú távú forma alkalmas a személyiség összműködésének széles körű javítására. Csoportban sok, az egyéni terápiás kapcsolatot viselni nem tudó beteg is kezelhető. Osztályos és ambuláns helyzetben egyaránt alkalmazható, ambulánsan hosszú formái különösen hatékonyak.

Indikáció-kontraindikáció: F6-, F40, F41, F43, F44, F51, F52, F90-99. Kontraindikáció: F0-, F30, F31, F45, F50, F7-.

Ülésszám, ülésgyakoriság: Ambulánsan heti 1-3 dupla ülés, osztályos heti 2-5 ülés, legalább 20-100 ülésig; esetenként blokkosítva.

Eszközszükséglet: Csoportterápiára alkalmas helyiség kényelmes berendezéssel.

Járulékos tevékenység: Opcionálisan képmagnófelvétel, koterápiás vezetés.

Pszichodráma-csoportterápia

Tevékenység: Csoportban zajló terápia, melyben a tagok intrapszichés és interperszonális konfliktusait drámajátékba fordítjuk át. Az akció, az érzelmi átélés és belátás teszi lehetővé a terápiás változást. Oki és tüneti terápiaként alkalmazzuk.

Indikáció-kontraindikáció: F84, F40-F49, F10-F19, F60-F62, F30-39, F80-89, F90-99.

Ülésszám, ülésgyakoriság: A terápiás indikációtól függően legalább 20-70 tripla ülés, min. heti egyszer; esetenként blokkosítva.

Eszközszükséglet: Elkülönített helyiség, ahol a színpad tere elválasztható a csoport terétől, székek, párnák.

Járulékos tevékenység: Relaxáció, imagináció, hipnózis; csoportvezetéshez opcionálisan koterapeuta vagy pszichodrámaasszisztens.

Család- és párpszichoterápia

Család- és párterápia

Tevékenység: A családterápia a családot egységként, többnyire rendszerként kezelő segítő/gyógyító beavatkozás, amely emberi kölcsönhatás, azaz interakció, kommunikáció révén próbál változást elérni az élmények átélésének és feldolgozásának módjában, valamint a magatartásban. A pácienst az egész családdal való foglalkozás segítségével gyógyítja, ezáltal a diszfunkcionális családi rendszer is rendeződik.

Ülésszám, ülésgyakoriság: 4-25 dupla vagy tripla ülésig terjedhet, ülésgyakoriság: napi alkalmaktól havi alkalmakig, 1 utánkövető ülés szükséges lehet 3-12 hónapon belül a kezelés befejezése után.

Indikáció-kontraindikáció: Mindazon páciensek számára ajánlható, akik családban élnek és tünetük, betegségük pszichoterápiával vagy pszicho- és farmakoterápia kombinációjával gyógyítható. F10-19, F20-29, F30-39, F40-48, F50, F52, F62-66, F81, F88, F90-98. Kontraindikáció: család nélküli, egyedül élő páciens.

Eszközszükséglet: Opcionálisan speciálisan kialakított helyiség, egyirányú tükör (opcionális), video- és tévérendszer (opcionális), számítógép (opcionális).

Járulékos tevékenység: Számos más terápiás betétet befogadhat, pl. viselkedés-, szexuálterápia, pszichodráma.

Megjegyzés: Opcionálisan koterapeuta vagy in situ szupervízió szükséges. Önállóan családterápiát végezni akkor lehet, ha a rendszeres szupervízió biztosított.

Pszichoterápiás eljárások indikációja a BNO-10 diagnosztikus kategóriái alapján

F00-F09 Organikus és szimptómás mentális zavarok

A kezelés stratégiáját a szükséges szomatikus és szociálpszichiátriai beavatkozások határozzák meg. Ennek keretében kerülhet sor pszichoterápiás kiegészítésre.

Alkalmazható pszichoterápiák:

 • Minden kategória vonatkozásában az akut, zavart állapot esetén szomatikus kezelés. Akut, zavart állapotban pszichoterápiás kezelés nem javallt.
 • A zavartság rendeződését követően klinikai problémához (dementia, organikus hallucinosist követő állapot stb.) alkalmazkodva:
  • strukturált pszichoszociális, behaviorális fejlesztő, illetve karbantartó szocioterápiák;
  • szupportív pszichoterápia - pszichoterápiás betegvezetés.

F10-F19 Pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok

Az ellátást az addiktológiai ellátási stratégia határozza meg (lásd addiktológiai protokoll). Ennek keretében kerül sor alap- és módszerspecifikus pszichoterápiákra.

Alkalmazható pszichoterápiák:

 • Szupportív pszichoterápia - pszichoterápiás betegvezetés.
 • A szerhasználat hátterében álló személyiségzavarnak megfelelő módszerspecifikus pszichoterápiák, lásd mint F60-69-nél.
 • Általában pszichodráma-csoportterápia, hipno-, család- és párterápia.

F20-F29 Skizofrénia, schizotypiás és paranoid zavarok

Az ellátást a komplex pszichiátriai (biológiai, szociálpszichiátriai és pszichoterápiás) kezelési stratégia határozza meg, a pszichoterápia alkalmazására ennek keretében kerül sor.

 • Szupportív pszichoterápia - pszichoterápiás betegvezetés.
 • Alkalmazható pszichoterápiák (súlyosságtól függően, illetve gyógyszeres kezelés mellett): standard pszichoanalízis (F28-F29), pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia (F28), integratív pszichoterápia, hipnoterápia (F20-F29 bizonyos fázisai), család- és párterápia, jungi terápia (F28-F29).
  • F20-F21 (skizofrénia, schizotypiás zavarok); valamint
  • F23 (akut és átmeneti pszichotikus zavarok) és
  • F25 (skizoaffektív zavarok): egyéni és családterápia, rehabilitációs osztályos pszichoterápiás rendszer;
  • F22 (paranoid zavarok): integratív pszichoterápia (egyéni);
  • F24 (indukált paranoid zavar): család- és/vagy párterápia.

F30-F39 Hangulatzavarok

Az ellátási stratégiát a pszichofarmakológiai és a pszichoterápiás kezelés összekapcsolása határozza meg.

Alkalmazható pszichoterápiák:
Kognitív, szimbólumterápia, pszichodráma-csoportterápia, pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia (F32), hipno-, család- és párterápia, aktív analitikus pszichoterápia (F30-F38), személyközpontú pszichoterápia, jungi terápia.

 • F30-F31: mániás és bipoláris zavarok mániás fázisban: a szomatikus kezelést kísérő egyéni és csoportos pszichoterápia.
 • F31: bipoláris zavarok depresszív fázisban.
 • F32-F38 (depressziók különböző típusai): egyéni és csoportos pszichoterápia, esetenként pár- és/vagy családterápia.

F40-F49 Neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform zavarok

Az ellátási stratégia a pszichoterápiás kezelésre épül, más kezelés ennek kiegészítéseként jön szóba.

Alkalmazható pszichoterápiák:
Standard pszichoanalízis, pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia, pszichoanalitikus rövid terápia (F40-F41-F43-F44), viselkedésterápia (magatartás-terápia) (F40-F48), kognitív terápia (F40-F48) (F40-F41-F43-F44), integratív pszichoterápia, hipnoterápia (F40-F48), család- és párterápia (F40-F48), aktív analitikus pszichoterápia (F40-F48), szimbólumterápia, dinamikus csoportpszichoterápia, pszichodráma-csoportterápia, személyközpontú pszichoterápia, jungi terápia.

 • F40 (fóbiás zavarok): egyéni és csoportos pszichoterápia.
 • F41 (egyéb szorongásos zavarok): egyéni és csoportos pszichoterápia, osztályos pszichoterápia.
 • F42 (obsessiv-compulsiv zavar): egyéni pszichoterápia, osztályos pszichoterápiás rendszer.
 • F43 (súlyos stressz által kiváltott reakciók és alkalmazkodási zavarok): krízisintervenció, egyéni és csoportos pszichoterápia.
 • F44-F48 (disszociatív zavarok, szomatoform zavarok és egyéb): egyéni és csoportos pszichoterápia, osztályos pszichoterápiás rendszer.

F50-F59 Viselkedészavarok, amelyek fiziológiai zavarokkal és testi tényezőkkel társulnak

Az ellátási stratégia a pszichoterápiás kezelésre épül, más kezelés ennek kiegészítéseként jön szóba.

Alkalmazható pszichoterápiák:
standard pszichoanalízis, pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia, pszichoanalitikus rövid terápia (51-52), viselkedésterápia (magatartás-terápia), kognitív terápia (40-48), dinamikus csoportpszichoterápia (51-52), szimbólumterápia, jungi terápia (50-52), aktív analitikus pszichoterápia (50-54), személyközpontú pszichoterápia, gyermekterápia (50-51), család- és párterápia (50-52), hipnoterápia. Egyéni és/vagy csoportos pszichoterápia, pár- és/vagy családpszichoterápia, szexuálterápia.

F60-F69 A felnőtt személyiség- és viselkedés zavarai

Az ellátási stratégia a pszichoterápiás kezelésre épül, más kezelés ennek kiegészítéseként jön szóba.

Alkalmazható pszichoterápiák:
standard pszichoanalízis, pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia, viselkedésterápia (magatartás-terápia), kognitív terápia, személyközpontú pszichoterápia, integratív pszichoterápia (60-62), aktív analitikus pszichoterápia (60-68), szimbólumterápia, pszichodráma-csoportterápia (60-62), család- és párterápia (62-66), hipnoterápia.

Rövid egyéni pszichoterápia, hosszú egyéni vagy csoportos pszichoterápia, osztályos pszichoterápiás rendszer.

F70-F79 Mentális retardáció

A kezelési stratégia a fejlesztő és karbantartó strukturált pszichoszociális programokra épül. Pszichoterápiás kezelés ennek kiegészítéseként jöhet számításba.

Alkalmazható pszichoterápiás módszerek:
szupportív pszichoterápia - pszichoterápiás betegvezetés, viselkedésterápia.

F80-F89 A pszichés fejlődés zavarai

Az ellátási stratégia a pszichoterápiás kezelésre épül, más kezelés ennek kiegészítéseként jön szóba.

Alkalmazható pszichoterápiák:
viselkedés-, kognitív, gyermekterápia, pszichodráma-csoportterápia (84), család- és párterápia (81, 88), hipnoterápia, pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia. Gyógypedagógiai eljárások, gyermekpszichiátriai osztályos rendszer, család pszichoterápia.

F90-F99 A viselkedés és az érzelmi-hangulati élet rendszerint gyerekkorban vagy adolescen-tiában jelentkező zavarai

Az ellátási stratégia a pszichoterápiás kezelésre épül, más kezelés ennek kiegészítéseként jön szóba.

Alkalmazható pszichoterápiák:
Viselkedés-, kognitív terápia, pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia, gyermek-, család- és párterápia (90-98), személyközpontú pszichoterápia, hipnoterápia. Családpszichoterápia, gyermekpszichiátriai osztályos rendszer.Fejlesztés alatt!