Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Alacsonynövés

• Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium •

Az irányelvet összeállította: dr. Luczay Andrea, dr. Sallay Péter

Definíció

Alacsonynövésről akkor beszélünk, ha a gyermek magassága nem éri el az életkorának és nemének megfelelő hazai adatokon alapuló 3 percentilis értéket. (1-2. táblázat)

Okok:

 • csontrendszeri betegségek (pl. achondroplasia, hypochondroplasia), ezek jellemzője a diszproporcionális alacsonynövés;
 • genetikai szindrómák (Turner-, Silver-Russel-szindróma stb.);
 • familiáris alacsonynövés (szülők is alacsonyak);
 • krónikus betegség (szív-, vese-, májbetegség, felszívódási zavarok, anyagcsere-betegségek);
 • endokrin eredetű alacsonynövés (hypothyreosis, növekedésihormon-hiány vagy a növekedésihormon-szekréció szabályozásának zavarai).

A növekedésihormon-hiány lehet veleszületett vagy szerzett. Ez utóbbi esetében prediszponáló faktor lehet a farfekvés a perinatalis anamnézisben, illetve az anamnézisben szereplő koponyaűri daganat műtéti és/vagy irradiációs kezelése.

Diagnózis

 • Testmagasság hiteles stadiométerrel történő mérése.
 • Szülők testmagasságának megállapítása, a célmagasság kiszámítása.
  • Célmagasság kiszámítása:
   • fiúk esetében: (szülők magasságának átlaga + 6,5 cm) ± 7,5 cm-es tartomány;
   • lányok esetében ugyanez (szülők magasságának átlaga - 6,5 cm) ± 6,0 cm.
 • Testarányok megítélése. Aránytalanság esetén speciális radiológiai vizsgálatok szükségesek a csontrendszeri betegségek azonosítására.
 • Lányok esetében Turner-szindróma kizárására dysmorph jelek keresése.
  • Dysmorph jelek, amelyek felvetik a Turner-szindróma gyanúját:
   nyaki redő, pajzs alakú mellkas, lenőtt hajszél, cubitus valgus, újszülöttkori anamnézisben lábháti ödéma stb.
   Ezek hiánya esetén is kötelező a karyotypus meghatározása, lehetőleg olyan laboratóriumban, ahol nemcsak perifériás vérmintát vizsgálnak, hanem olyan módszerek is rendelkezésre állnak (szájnyálkahártyasejtek vizsgálata, FISH-technika), amelyek nagyszámú sejt vizsgálatával a mozaicizmusok diagnosztizálásra is alkalmasak.
 • Krónikus betegségek kizárása. Máj- és vesefunkciók vizsgálata. Felszívódási zavar kizárása. Az alacsonynövés a coeliakia nemritkán egyetlen prezentációs tünete lehet, ezért ilyen irányú célzott vizsgálat (antigliadin, antiendomysium stb. meghatározása) mindenképpen ajánlott.

Amennyiben a fenti vizsgálatok nem vezetnek diagnózishoz, az alábbi esetekben indokolt a vizsgálatok kiterjesztése növekedésihormon-hiány irányába:

 • a beteg testmagassága -2 SDS alatt van;
 • növekedési üteme (féléves saját mérési adatok alapján) nem éri el a korának megfelelő 10 percentilisértéket;
 • és/vagy a növekedési elmaradás -3 SDS-nél nagyobb (csontkor elmaradása pedig mindkét esetben nagyobb, mint 1 év).

A növekedésihormon-hiány igazolása

A növekedési hormon (GH) szérumkoncentrációjának meghatározása provokációs próbák után ad felvilágosítást a hormonhiányról. A vizsgálat előfeltétele, hogy az alábbi két kritérium teljesüljön:

 • A vizsgálatok euthyreosis igazolása után vagy hypothyreosis esetén a megfelelő beállítást követően végezhetők el.
 • 11 évnél idősebb praepubertasos fiúk és 10 évnél idősebb praepubertasos lányok esetében nemihormon-előkezelés („priming”) szükséges. Fiúk esetében ez a vizsgálatok előtt 5-7 nappal im. beadott 50 mg tesztoszteron enanthate-ból (Testoviron-Depot 50), lányok esetében a vizsgálat előtti 3 napon per os adott 20-25 mg etinil-ösztradiolból (1/2 tabl. Mikrofollin) áll.

A fenti feltételek biztosítása után a következő próbák végezhetők el:

DOPA-próba:
<15 kg:125 mg; 15-35 kg: 250 mg; >35 kg 500 mg L-3,4-dihidroxi-fenil-alanin (pl. Dopaflex tbl., 500 mg) beadása előtt és azt követően a 30. és a 60. percben történő szérum-GH meghatározása.

Argininteszt:
0,5 g/ttkg (5 ml/ttkg) 10% arginin-HCl 0-30 perc alatti iv. beadása előtt, majd a 30., 60., 90. percben történő szérum-GH meghatározása.

Inzulinhypoglykaemia-próba:
0,1 E/ttkg inzulin iv. bolusz beadása előtt, majd a 15., 30., 45., 60., 90. percben történő GH-meghatározás. (A próba akkor tekintendő értékelhetőnek, ha a vércukorszint a kiindulási érték fele vagy 2,2 mmol/l alá csökkent. Ennek elérése után a hypoglykaemia per os cukorbevitellel megszüntethető, de a vérvételeket a vizsgálat végéig folytatni kell. Súlyos, elhúzódó hypoglykaemia esetén iv. glükóz adandó.)

A növekedésihormon-hiány akkor tekintendő bizonyítottnak, ha a fent részletezett auxiológiai paraméterek mellett a növekedésihormon-szint csúcsértéke a felsoroltak közül két próbán nem éri el a 30 mE/l, azaz 10 ng/ml értéket. A két próbából az egyiknek az inzulinhypoglykaemia-tesztnek kell lennie!

Ha a két teszt igazolta a GH-hiányt, az rhGH-kezelés megkezdése előtt koponya- és hipofízis-MRI végzendő a fejlődési rendellenesség, ill. az intracranialis tumor kizárása céljából.

(Az utóbbi években derült fény arra, hogy a provokációs tesztekben mért megfelelő GH-csúcsok ellenére is kialakulhat GH-dependens alacsonynövés abban az esetben, ha a spontán növekedésihormon-szekréció csúcsértékei vagy a csúcsok száma nem megfelelő. Ezt nevezik ma neurosecretoros diszfunkciónak. A diagnózis felállításához folyamatos (12-24 órán át óránként 3-4) mintavételre van szükség. Az eredmények értékelésére jelenleg még nem állnak rendelkezésre megfelelő standardok, így ez rutin-vizsgálóeljárásként még nem áll rendelkezésre.)

Terápia

Igazolt növekedésihormon-hiány esetén:

rhGH adása (0,5-1 NE/kg/hét, a hét minden napjára elosztva). Az adagolás egyéni, függ a beteg életkorától, pubertásstádiumától és a növekedésihormon-kezelésre adott választól is.
A kezelés leállítandó, ha az éves növekedési ütem <2 cm, az epifízisfugák záródtak, illetve ha a beteg magassága elérte a 10 percentilisértéket (fiúknál 167, lányoknál 155 cm) vagy a szülői korrigált középmagasságot.

Jelenleg Magyarországon nem GH-hiány talaján kialakult alacsonynövés miatt rhGH-kezelésben részesülnek még:

Turner-szindrómás lányok

Az rhGH adását 2 éves kor után kell megkezdeni, ha a testmagasság a 3-as percentilisvonal alá kerül (általában 4-5 éves kor körül). Az adag valamivel magasabb, mint a növekedési hormon hiánya esetén, 0,8-1,3 NE/kg/hét. A kezelést a későbbiekben, amennyiben spontán serdülés nem indul, kezdetben oxandrolon adásával, majd ösztrogén és progeszteron adásával kell kiegészíteni.
(Sajnos a Turner-szindrómás lányok nagyobbik részénél csak serdülőkor táján igazolódik a diagnózis, és így a növekedésihormon-kezelés csak korlátozott értékű lehet.)

Rekombinált humán növekedési hormon (rhGH)-kezelési protokoll gyermekkori nefrológiai betegségekben

 1. Betegcsoportok:
  1. krónikus veseelégtelenség konzervatív kezelési (predialízis) stádiumban (ECC<60 ml/perc/1,73 m2 testfelszín);
  2. krónikus dialíziskezelés alatt álló (hemodialízis, peritonealis dialízis) betegek;
  3. vesetranszplantáció után, működő transzplantátummal élő betegek;
  4. krónikus renalis (tubularis) kalcium- és foszforanyagcsere-zavar.
 2. A kezelés indikációja és feltétele:
  • a testmagasság 2 SDS-értékkel az életkornak megfelelő alatt van, és/vagy
  • a testhossz növekedési sebessége 0,5-del az átlagos SDS alatt van, vagy a növekedési sebesség 25 percentilnél kisebb;
  • a beteg életkora 2 év fölött van;
  • ha a beteg transzplantált, legalább 12 hónappal a transzplantáció után van és a graft funkciója stabil.
 3. A kezelést kizáró okok:
  • diabetes mellitus;
  • felszívódási zavarral járó súlyos tápláltsági hiány;
  • kezeletlen hypothyreosis;
  • bármilyen malignus tumor;
  • a gyógyszerrel szembeni ismert allergia vagy hiperszenzitivitás.
 4. Javasolt dózis és kezelési séma
  A kezelés első két évében
  • 28 U/m2 testfelszín/hét, a hét minden napjára elosztva; vagy
  • 1 U/ttkg/hét, a hét minden napjára elosztva.
  • A kezelés a továbbiakban, amennyiben a növekedési sebesség a kezelés első két évében 0,5 SDS-értékkel az átlag alatt van, és/vagy a 25 percentilnél kevesebb:

  • a fenti dózis 130-150%-a.
 5. A kezeléssel kapcsolatban javasolt vizsgálatok a kezelés megkezdése előtt és alatt 3-6 havonta:
  • testhossz, testsúly, csontkor, pubertásstatus;
  • vérkép, orális glükózterhelés, ill. éhezési vércukor, szérumbikarbonát, -kreatinin, endogén kreatininclearance (ECC), se. CN, elektrolit, alkalikus foszfatáz, T3, T4, TSH, koleszterin, triglicerid, HbA1c, PTH.
 6. A kezelés felfüggesztése, ill. befejezése indokolt:
  • a növekedési sebesség 2cm/év alatt van;
  • a csontkor alapján további növekedés nem várható;
  • a testmagasság elérte az 50 percentilt vagy a korrigált szülői középmagasságot;
  • ha a betegnél vesetranszplantáció történik;
  • a kezeléssel kapcsolatba hozható szénhidrátanyagcsere-zavar lép fel;
  • az rhGH-val szembeni allergiás reakció vagy hiperszenzitivitás jelentkezik;
  • benignus intracranialis hipertenzió (ún. pseudotumor cerebri) esetén;
  • a betegnél és/vagy a családnál a kezeléssel kapcsolatos együttműködés (compliance) nem megfelelő, vagy nem igénylik tovább a kezelést.

A következő oldalakon megtalálható táblázatok forrása: Joubert K. - Darvay S. - Ágfalvi R.: A testtömeg és a testhossz fejlődése születéstől 14 éves korig az Országos Longitudinális Gyermeknövekedés-vizsgálat adatai alapján - Anthropologiai Közlemények 41; 165-180. (2000)

Fiúk

1. táblázat A testmagasság (testhossz) referenciaátlagai és percentilisei születéstől 14 éves korig © Dr. Joubert Kálmán - dr. Darvay Sarolta - dr. Ágfalvi Rózsa

ÉletkorEsetszám
(N)
Átlag
(cm)
Szórás
(SD)
Átlag hibájaPercentilisek (cm)Percentilisek (cm)Percentilisek (cm)Percentilisek (cm)Percentilisek (cm)Percentilisek (cm)Percentilisek (cm)
3102550759097
Születéskor298450,822,180,0447,0348,2049,5150,7252,1453,6555,09
1 hónap294954,082,220,0450,0251,2452,6854,0655,5557,0358,30
2 hónap293857,442,340,0453,0854,4556,0457,5359,0560,3262,02
3 hónap292760,742,420,0456,0757,6059,1061,0162,4063,9365,08
4 hónap289563,552,490,0558,5860,3262,0563,7065,1166,5768,07
5 hónap286966,062,550,0561,0863,0264,5166,0868,0069,0970,72
6 hónap283868,192,550,0563,4865,0666,5868,2270,0171,5173,02
8 hónap280971,022,630,0566,0668,0069,3571,0772,8574,1576,01
10 hónap278973,632,680,0568,5870,1872,0473,8175,4277,0378,57
12 hónap280776,282,760,0571,0972,9974,5476,1878,0979,8581,28
15 hónap262279,522,980,0674,0776,0177,7479,5781,5183,1585,06
18 hónap259782,443,190,0676,5178,4180,2382,5484,5586,4588,25
21 hónap254385,213,440,0778,9881,0483,0585,1087,5289,5691,52
2 év258587,983,600,0781,0983,5085,7888,0790,1092,3995,05
3 év235196,394,060,0889,0491,3193,8396,3699,04101,55104,58
4 év2397103,064,250,0995,0898,01100,14103,13105,96108,43111,18
5 év2455109,744,660,09101,60103,78106,68109,79112,94115,68118,57
6 év2469116,264,950,10107,10110,10113,03116,28119,40122,55125,39
7 év2338122,705,270,11113,08115,98119,15122,95126,18129,20132,79
8 év2313128,355,610,12117,94121,27124,56128,44132,07135,45139,07
9 év2277133,795,990,13122,47126,34129,75133,99137,73141,45145,26
10 év2223138,996,340,13127,22131,14134,91139,09143,08147,41151,15
10,5 év1697141,776,380,15129,74133,60137,44141,75145,96150,06153,85
11 év1797144,466,680,16132,25136,05139,99144,58148,69153,05157,00
11,5 év1665147,356,900,17134,85138,59142,57147,32152,10156,19160,16
12 év1750150,377,260,17137,37141,15145,37150,38155,22159,60164,06
12,5 év1604153,577,700,19139,81144,09148,47153,51159,03163,44168,03
13 év1689157,067,950,19142,45147,03151,95157,05162,38167,38171,69
13,5 év1552160,648,140,21145,51150,00155,28160,90166,63171,20175,34
14 év1612164,218,080,20148,67153,24159,00164,43170,06175,00179,00

Leányok

2. táblázat A testmagasság (testhossz) referenciaátlagai és percentilisei születéstől 14 éves korig © Dr. Joubert Kálmán - dr. Darvay Sarolta - dr. Ágfalvi Rózsa

ÉletkorEsetszám
(N)
Átlag
(cm)
Szórás
(SD)
Átlag hibájaPercentilisek (cm)Percentilisek (cm)Percentilisek (cm)Percentilisek (cm)Percentilisek (cm)Percentilisek (cm)Percentilisek (cm)
3102550759097

Születéskor270150,152,070,0446,6047,6148,8250,0451,4852,8554,45
1 hónap266253,302,060,0449,5550,8252,0353,2254,5956,0657,33
2 hónap265356,422,150,0452,5353,7755,0556,4558,0359,0960,54
3 hónap262259,482,250,0455,0656,6858,0759,5661,0462,1664,01
4 hónap260362,152,280,0458,0159,2460,7262,1063,6165,0566,40
5 hónap257764,522,350,0560,0461,6763,0664,5666,0767,3969,04
6 hónap254366,602,450,0562,0563,6065,0566,6868,1369,5971,08
8 hónap251969,422,500,0565,0166,1868,0169,5471,0672,5574,09
10 hónap248072,032,590,0567,0969,0270,2672,0873,8175,2176,96
12 hónap249574,762,680,0569,7871,5273,0575,0076,5378,0980,01
15 hónap232578,092,960,0672,5274,2976,0978,0780,0482,0584,02
18 hónap229481,153,180,0775,0477,0879,0781,0983,1385,0887,08
21 hónap226384,023,370,0777,5779,9682,0484,0886,1088,1090,24
2 év230486,883,540,0780,0382,3184,8987,0489,0991,3094,00
3 év209495,564,080,0988,0190,3293,0595,5398,18100,99103,40
4 év2127102,314,250,0994,2596,9699,55102,33105,09107,81110,27
5 év2207109,074,670,10100,31103,24106,15109,17112,15115,11117,95
6 év2209115,554,960,11106,26109,30112,31115,61118,83122,05125,19
7 év2106122,005,290,12112,02115,36118,63122,07125,46128,61132,16
8 év2082127,645,640,12117,19120,44124,04127,58131,28135,10138,50
9 év2074133,155,980,13121,61125,68129,28133,17137,22140,74144,72
10 év2022138,846,510,14126,58130,54134,64138,80143,08147,06151,42
10,5 év1560142,066,680,17129,40133,50137,65142,21146,44150,57154,98
11 év1644145,486,970,17132,22136,44140,85145,60150,13154,37158,53
11,5 év1532148,837,180,18135,30139,50144,11149,02153,62158,14162,14
12 év1618152,017,100,18138,75142,50147,36152,25156,91161,08165,04
12,5 év1501154,836,930,18141,80145,70150,24155,14159,58163,52167,35
13 év1589157,346,660,17144,87148,66153,06157,56162,05165,78169,52
13,5 év1452159,456,360,17147,71151,29155,36159,49163,92167,59171,22
14 év1530161,116,140,16149,99153,33157,17161,19165,19169,01172,70


Fejlesztés alatt!