Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

A krónikus obstruktív légúti betegség (chronic obstructive pulmonary disease - COPD) diagnosztikája és kezelése

A 2003. november 21-22-én Budapesten rendezett COPD-konszenzuskonferencián elfogadott ajánlás.

Szervező: a Magyar Tüdőgyógyász Társaság, referátumok: dr. Ajkay Zoltán, dr. Balikó Zoltán, dr. Bálint Beatrix, dr. Böszörményi Nagy György, dr. Csekeő Attila, dr. Csontos Zoltán, dr. Fónay Károly, dr. Karlóczai Kristóf, dr. Kovács Gábor, dr. Komáromi Tamás, dr. Magyar Pál, dr. Márk Zsuzsa, dr. Prugberger Emil, dr. Simon László, dr. Somfay Attila, dr. Stauder Adrienne, dr. Strausz János, dr. Szilasi Mária, dr. Vastag Endre, dr. Várdi Visy Katalin

A krónikus obstruktív tüdőbetegség (chronic obstructive pulmonary disease - COPD) a felnőtt lakosság 4-7%-át érinti a fejlett ipari világban. A betegség gyakorisága a nők körében a férfiakénál valamivel alacsonyabb, a prevalencia világszerte emelkedik. Magyarországon pontos epidemiológiai adatok nincsenek, de a becsült betegszám 400-500 ezer lehet (a tüdőgondozókban 2002-ben nyilvántartott 50 298 beteg 8-10-szerese). A hazai nyilvántartás főként a súlyos, rendszeresen kórházi kezelést igénylő eseteket tartalmazza, míg az enyhébb, a megelőző, ill. hörgtágító terápia szempontjából ígéretesebb többség ismeretlen, azaz nem kezelt és gondozott beteg.

A COPD a halálokok rangsorában jelenleg világszerte a 4-6. helyen áll (az USA-ban a 45 évnél idősebbek csoportjában a 4. vezető halálok). 2020-ra várhatóan a 3. leggyakoribb halálokká válik a világon. A vezető halálokok közül egyedül a COPD mortalitása nő, miközben például a degeneratív cardiovascularis betegségek okozta halálozás a nyugati világban csökken vagy stagnál. A COPD kezelése drága: kb. az asthma bronchiale terápiájának 2,5-szerese, ugyanakkor a jelenlegi farmakoterápiás lehetőségek hatásfoka gyenge, így ebben a betegcsoportban a megelőzés különösen kiemelkedő fontosságú.

Az 1994-ben közölt Lung Health Study (6000 beteg 5 éven át tartó megfigyelése) fordulópont a COPD szemléletében, amelynek következményeként a World Health Organisation (WHO) és a National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI, USA) szakértői 2001 áprilisában közzétették a COPD diagnosztikájával és kezelésével kapcsolatos irányelveiket (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diasease - GOLD).

Jóllehet a Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium hasonló irányelvei már 2000-ben megjelentek, és számos, lényeges ponton eltértek az említett nemzetközi ajánlástól, a GOLD 2003-ban közzétett, átdolgozott szövege példaként szolgál a „nemzeti” COPD diagnosztikus és terápiás protokollok szerkesztésénél.

Az itt közölt diagnosztikus és terápiás ajánlás a 2003. november 21-22-én Budapesten megrendezett COPD-konszenzuskonferencia állásfoglalásain alapul, amelyek egyben a közeljövőben megjelenő kollégiumi irányelvek alapját is képezik.

Az alábbi diagnosztikus és terápiás ajánlások különböző erejű bizonyítékokon alapulnak, amelyeket - az állítás, ill. javaslat végén, zárójelben - A, B, C, D betűkkel jelölünk.

A bizonyítékok forrásai a következők:

 • A: nagyszámú randomizált és ellenőrzött vizsgálat;
 • B: az előbbinél kisebb betegszámon alapuló randomizált és ellenőrzött vizsgálatok (vagy ún. metaanalízisen alapuló eredmények);
 • C: nem randomizált, nem ellenőrzött klinikai vizsgálatokon alapuló eredmények;
 • D: szakértő testület egyeztetett véleménye.

A bizonyítékok forrásai a GOLD 2003. évi kiadásában találhatók (www.goldcopd.com).

Definíció

A krónikus obstruktív légúti betegséget (COPD) lassan és fokozatosan súlyosbodó funkciózavar (emelkedő bronchialis áramlási ellenállás) jellemzi, amely túlnyomóan irreverzíbilis, de hörgtágítók vagy más kezelés hatására mérséklődhet az obstrukció. A bronchialis obstrukció a tüdő-, szövetkárosító gázok és részecskék hatására kialakuló, kóros gyulladásos reakciójának a következménye.

A krónikus obstruktív bronchitis vezető tünete a legalább két egymást követő évben, évente legkevesebb három hónapon át fennálló produktív köhögés, amely nem szív- (pl. balkamra-elégtelenség) vagy egyéb tüdőbetegség (tüdődaganat, hörgőtágulat stb.) következménye.

Hiperszekréció, azaz éveken át fennálló produktív köhögés légúti funkciózavar nélkül is előfordulhat (egyszerű krónikus bronchitis). A nyákmirigy-hyperplasia ugyanis főként a centrális hörgők falában alakul ki, míg az obstrukció helye elsősorban a periferikus, ún. kis légutak területe. Az egyszerű krónikus bronchitis nem kezelendő ugyan, de a későbbi bronchialis obstrukció kialakulása szempontjából magas kockázatú csoportnak tartják (C).

Az emphysemát a terminális bronchiolustól distalisan elhelyezkedő légterek túltágulása és ezek falának pusztulása (bullózus parenchymadegeneráció) jellemzi, és mindez nem tüdőfibrosis kísérőjelensége (1. ábra).

Az asthma bronchiale - definíciójának megfelelően - reverzíbilis légúti obstrukciót jelent, és az asztmás gyulladás jellege is más, mint COPD esetén (2. ábra). A COPD kialakulásában a gyulladás/szerkezeti átépülés elemei a következők:

 • krónikus bronchitis (nyákos hiperszekréció), nyákmirigy- és kehelysejt-hyperplasia CD8+ T-lymphocyta, neutrofil és CD68+ monocyta/makrofág sejtdominanciával;
 • krónikus bronchiolitis (kis vagy perifériás légúti betegség) túlnyomóan CD8+ és pigmentált makrofáginfiltrációval, simaizom-hyperplasiával és a bronchiolus támasztó környezetének (alveoláris kapcsolatok) pusztulásával;
 • emphysemás alveoláris gyulladás (T-lymphocyták, neutrofilek és makrofágok) magas elasztázkoncentrációval, kiterjedt szövetpusztulással, a terminális bronchiolushoz kapcsolódó „perifériás” légterek túltágulásával.

Olyan betegek esetében, akiknél a légúti funkciózavar megszüntethető, elvethető a COPD-diagnózis. Ugyanakkor a krónikus asztmás betegek egy részénél a légúti funkciózavar reverzibilitása - a COPD-hez hasonlóan - csupán részleges.

A krónikus obstruktív bronchitis és emphysema kórfejlődése eltérő ugyan, de általában egymáshoz társulnak, és egy adott betegnél a bronchitises vagy emphysemás elem dominanciája megállapítható. Az obstruktív bronchitis-emphysema (COPD) tünetegyüttes időszakosan asztmás jellemzőket mutathat (vagy a COPD asthma bronchialéhoz társulhat).

A dohányzás a legfontosabb kockázati tényező a COPD kialakulásában (A), így a dohányzás abbahagyása meghatározó jelentőségű a betegség összes súlyossági fokozatában (A). A genetikus prediszpozíció jelentőségét mutatja, hogy a dohányzók csupán 15-20%-ánál alakul ki fokozatosan súlyosbodó légúti obstrukció (COPD), ugyanakkor az e betegségben szenvedők 10-15%-a nem dohányzott soha.

Klinikai vizsgálatok

Kórelőzmény

A dohányzás kezdete, mértéke (az esetleges leszokási kísérletek), környezeti, munkahelyi kockázati tényezők, a köhögés gyakorisága, jellege, „sípoló” légzési hang, akut légúti betegségek gyakorisága, természete, a nehézlégzés súlyossága. A mérsékelt fizikai terhelés közben fellépő légszomj, amely gyakran a COPD első tünete, már a légzési tartalék (pl. FEV1) 40-50%-ának elvesztését jelentheti. Főként a COPD dominálóan emphysemás típusaiban alakulhat ki jelentős légúti funkciózavar anélkül, hogy a képet krónikus köhögés és köpetürítés kísérné.

Tünetek

Légúti obstrukció valószínűsíthető, amikor hallgatózással sípoló légzési hang hallható, vagy az erőltetett kilégzés hossza ≥6 s.

A súlyos emphysemát a mellkas túltágulása (hordómellkas), alacsony rekeszállás, halk légzési és szívhangok, az inspiratorikus segédizmok aktivitása, belégzés közben az alsó bordaközök behúzódása, az ajkak szűkítő hatású csücsörítése exspiriumban („ajakfékes légzés”, auto-PEEP hatás) jellemzi.

Laboratóriumi vizsgálatok

Mellkasröntgen

A röntgeneltérések a betegség késői tünetei, csak súlyos emphysema esetén diagnosztikus értékűek, ill. a peribronchialis infiltrátumok, a tág pulmonalis vasculatura utalhat idült obstruktív bronchitisre.

Nélkülözhetetlen azonban a mellkas-röntgenfelvétel más, krónikus, produktív köhögést okozó szív- és tüdőbetegség kizárása szempontjából.

Spirometria

A spirometria (hörgtágító előtt és után) nélkülözhetetlen a légúti obstrukció megléte, súlyossága, reverzibilitása mértékének megállapítása céljából. A légúti obstrukció korai felfedezésére korábban ajánlott „kis légúti funkcionális jellemzők” (dinamikus compliance, záródó térfogat stb.) mérése körülményes, vagy az eredmények nagy variabilitása nehezíti az értékelést. Kétségtelen azonban, hogy az erőltetett kilégzési áramlási sebesség/térfogat regisztrátumon olyan, az áramlási sebességértékekben (pl. FEV1, FEV1/FVC) nem tükröződő, ugyanakkor kis légúti obstrukcióra utaló deformációk jelenhetnek meg, amelyeket szakértő tüdőgyógyász értékelni tud.

A megfelelően hitelesített spirométerrel, gyakorlott vizsgáló által mért FEV1 intraindividuális variabilitása 4-5%, így a legalább 3 éven át megfigyelt FEV1-csökkenés alapján a veszélyeztetett csoport elkülöníthető: a normális 25-30 ml/év helyett ilyenkor az évi térfogatvesztés meghaladja az 50 ml-t.

RV-, CO-diffúzió

A diffúziós kapacitás mérése az emphysema korai diagnosztikájában fontos módszer, de Magyarországon szűk körben alkalmazott eljárás. Így az RV- és CO-diffúzió (TLCO) meghatározása csak különleges körülmények fennállása esetén javasolt (pl. nagy bullák láthatók a tüdőben, vagy a légúti obstrukció mértékével nem korreláló nehézlégzés jelentkezik).

Vérgázanalízis

Enyhe formákban elvégzése szükségtelen, de a tartós oxigénterápia kezdeményezése csak a PaO2, ill. PaCO2 ismeretén alapulhat.

α-1-antitripszin-hiány

α-1-antitripszin-hiány mutatható ki a COPD-esetek kevesebb mint 1%-ában. A vizsgálat indokolt, ha COPD, panlobularis emphysema, terápiarezisztens „asztma” vagy egyéb okkal nem magyarázható májcirrózis tünetei alakulnak ki 50 évesnél fiatalabb, nem dohányzó betegnél (1. táblázat).

A COPD súlyossága

Az erőltetett kilégzési másodperctérfogat (FEV1) mérésén alapul a COPD diagnózisa, valamint aktuális súlyosságának és prognózisának megítélése is (2. táblázat).

Egyértelműen súlyos csoport a COPD-n belül az 1 liter FEV1-érték alatti, többnyire középkorú férfiak köre.

A légúti obstrukció reverzibilitásának vizsgálatát lásd a 3. és 4. táblázatban.

Prevenció

A dohányzásról való leszoktatás

A dohányzás abbahagyása az egyetlen beavatkozás, amely képes fékezni a meredek légúti funkcióvesztést COPD esetén (A), így az összes dohányzó betegnél meg kell kísérelni a dohányzás felfüggesztését. A 40 évnél idősebb, dohányzó, esetleg légúti tünetekről beszámoló betegek spirometriás vizsgálata ajánlott az alap-, valamint az ambuláns szakellátásban. A dohányzásról leszoktató módszerek hatásfoka jobb, ha azt a terhelési dyspnoe kialakulása előtt kezdik el. A légúti obstrukció korai felfedezésekor a beteg szembesül a kórkép késői következményeivel, és ez a dohányzásról való lemondás igen erős motivációja.

Amennyiben a beteg erre hajlandóságot mutat, akkor hatékony orvosi segítséget kell kapnia (tanácsadás, önsegítő, tájékoztató nyomtatványok, filmek, nikotinpótló rágógumi vagy tapasz stb.). Magyarországon a dohányzók 40%-a próbálná meg a dohányzás abbahagyását, ha megfelelő segítséget kapna (a leszoktatás 1994 óta regisztrált eredményessége Magyarországon 30%). A legtöbb leszoktatóprogram a nikotinmegvonási tünetek csökkentésére vény nélkül kapható nikotinpótló készítményeket, valamint különböző antidepresszáns gyógyszereket (pl. bupropiont) ajánl (A).


3. táblázat A légúti obstrukció reverzibilitásának vizsgálata

Akut (inhalált högtágítóval)

Diagnosztikus cél: az asztmás betegek elkülönítése

Prognosztikus cél: az ún. postbronchodilatator FEV1 megállapítása

Az ajánlott hörgtágítóadagok: 400 mg β-2-agonista vagy 80 mg rövid hatású antikolinerg hörgtágító inhalációban (esetleg a két gyógyszer kombinációja), majd 30-45 perc múlva spirometriás mérés

A kiindulási FEV1-értéket 12%-kal meghaladó, de legalább 200 ml-es FEV1-növekedés értékelhető reverzibilitásként


4. táblázat A légúti obstrukció reverzibilitásának vizsgálata

Krónikus (inhalációs glükokortikoszteroiddal)

A spirometriás értékeket a másfél-három hónapon át tartó inhalációs glükokortikoszteroidkúra (800-1200 mg/nap) előtt és után kell meghatározni

Pozitív reverzibilitási próba* esetén inhalációs szteroid tartós alkalmazása indokolt

*A reverzibilitás feltételei ugyanazok, mint a sympathicomimeticumok esetében


Magyarországon az Országos Egészségfejlesztési Intézet irányításával több mint száz intézményben (többségük tüdőbeteg-gondozó) működik dohányzásról való leszoktatást segítő rendelés. Tájékozódni lehet a következő ingyenes telefonszámon: 06-40-200-493.

Pneumococcus-vakcináció

A nemzetközi ajánlások többsége javasolja a vakcinációt COPD esetén 5-6 évenként, jóllehet az előnyös hatás mellett a bizonyítékok gyengék (B).

Influenzavakcináció

A súlyos COPD exacerbatióinak szövődményeit hatásosan védi ki, az exacerbatio kialakulásuk valószínűségét 50%-kal csökkenti (A).

Immunstimulánsok

Az OM85-BV (Broncho-Vaxom) a leggyakoribb légúti kórokozók liofilizált kivonatának keveréke, amely immunmodulátor hatású (a makrofágokat aktiválja). A COPD exacerbatióinak gyakoriságát ritkítja, súlyosságát enyhíti (B).

Farmakoterápia

(a COPD kezelésében alkalmazott broncholyticumok és gyulladáscsökkentők felsorolását lásd a 5. táblázatban)

Hangsúlyozni kell, hogy a farmakoterápia egyik formája sem képes a légúti funkció progresszív hanyatlását megállítani COPD esetén (A). Erre csak a dohányzás felfüggesztése képes. A gyógyszeres kezelés hatása tehát tüneti: a panaszokat enyhíti és a szövődmények kialakulásának valószínűségét csökkenti.

5. táblázat A krónikus obstruktiv tüdőbetegségben (COPD) használt hörgtágitók és gyulladáscsökkentők formái és adagjai

GyógyszerAdagoló belégző: metered dose inhaler - MDI vagy dry powder inhaler - DPI (μg)Inhalációs oldat (mg/ml)Orális adagolásInjekciós ampulla (mg)Hatástartam (óra)
Rövid hatású β-2-agonisták
fenoterol100-200 (MDI)10,05%-os szirup4-6
salbutamol100, 200 MDI&DPI55 mg-os tabletta és 0,024%-os szirup0,1, 0,54-6
terbutalin400, 500 DPI2,5, 5 mg-os tabletta0,2, 0,254-6
Hosszú hatású β-2-agonisták
formoterol4,5-12 (MDI&DPI)12
salmeterol25-50 (MDI&DPI)12+
Rövid hatású antikolinergikumok
ipratropium bromid20 (MDI)0,25-0,56-8
Hosszú hatású antikolinergikum
tiotropium18 (DPI)24
Rövid hatású β-2-agonisták és antikolinergikumok kombinációja
fenoterol/ipratropium200/80 (MDI)1,25-0,56-8
Elhúzódó hatású xantinszármazékok
aminofillin200-600 mg-os tabl.240 mgmax. 24 (ezen belül változó)
teofillin100-600 mg-os tabl.max. 24 (ezen belül változó)
Inhalációs kortikoszteroidok
beclomethason50-400 (MDI&DPI)0,2-0,4
budesonid100, 200, 400 (DPI)0,20, 0,25, 0,5
fluticason50-500 (MDI&DPI)
triamcinolon100 (MDI)4040
Hosszú hatású β-2-agonista és inhalációs kortikoszteroid kombinációja
formoterol/budesonid4,5/80, 160 (DPI), 9/320 (DPI)
salmeterol/fluticason50/100, 250, 500 (DPI)
25/50, 125, 250 (MDI)
Szisztémás hatású kortikoszteroidok
prednizolon5-60 mg-os tabl.
metilprednizolon10-2000 mg4, 8, 16 m-os tabl.

A COPD farmakoterápiájának általános irányelvei:

 • a klinikai tünetek súlyosságához illeszkedő lépcsőzetes kezelés (6. táblázat);
 • a rendszeres, folyamatosan azonos gyógyszerhatást biztosító terápia mindaddig, amíg a mellékhatások vagy a betegség súlyosbodása a „fenntartó” kezelés megváltoztatását teszik szükségessé;
 • a „terápiás válasz” betegenként igen eltérő lehet: ennek gondos észlelése, a gyógyszeradagok szükség szerinti módosítása szükséges.

Antikolinerg és béta-2-agonista hörgtágítók

A rövid hatású béta-2-agonisták a COPD bármely súlyossági lépcsőjében használhatók szükség szerint vagy rendszeresen a tünetek enyhítésére. Hörgőtágító hatásuk kezdete lassúbb, mint asztmásoknál. Maximális hatásukat 15-30 perc alatt érik el, ami átlagosan 4-6 órán át tart (A).

Rövid hatású antikolinerg hörgtágítók, a béta-sympathicomimeticumokhoz hasonlóan, a COPD bármely súlyossági fokozatában alkalmazhatók.

Hatásuk hosszabb, mint a rövid hatású ß-2-agonistáké: átlagosan 6-8 óra (A). Antikolinerg hörgtágító kúraszerű alkalmazása ajánlott, ha a FEV1 nem éri el a referenciaérték 60%-át, még akkor is, ha a beteg panaszmentes (B). Ilyen mértékű légúti funkciócsökkenés ugyanis általában nehézlégzést okoz, de a betegek egy része fokozatosan alkalmazkodik az obstrukcióhoz: panaszt nem eredményező terhelési módokat választ, vagy természetesnek veszi a légszomjat a fizikai erőfeszítés adott szintjén. A hörgtágító kúra elindítását tehát ne a beteg panasza, hanem az obstrukció objektív súlyossága vezesse. Ezzel ellentétben a gyógyszerhatás lemérése nem alapulhat kizárólag a FEV1 vagy FVC változásán: az erőltetett kilégzés alatt kialakuló hörgőkollapszus miatt az inspiratorikus kapacitás (IC) vagy vitálkapacitás (IVC) érzékenyebben jelzi a légúti funkciójavulást a FEV1-nél. Ugyanígy a beteg panaszainak csökkenése, a fizikai terhelhetőség fokozódása általában fontosabb adat COPD esetén, mint a spirometria eredménye. Az utóbbi változások különböző, Magyarországon ritkán használt módszerekkel „objektivizálhatók” (betegnaplók, életminőség-kérdőívek, 6 perces séta stb.).

Az ipratropium és a rövid hatású béta-2-agonista aeroszolok a szokásos adagban egyenértékű hörgtágítók (A). Egyes vizsgálatok szerint az ipratropium csúcshatása és hatástartama meghaladja a béta-sympathicomimeticumokét COPD esetén (B).

A COPD II. súlyossági lépcsőjétől kezdve az elhúzódó ß-2-agonisták rendszeres használata javasolt (A). Hatékonyabb és kényelmesebb a használatuk, mint a rövid hatású ß-2-agonistáké (A).

Az elhúzódó hatású antikolinerg tiotropium hörgőtágító hatástartama több mint 24 óra, és placebóval, valamint ipratropiummal összehasonlítva szignifikánsan csökkenti a COPD akut exacerbatióinak gyakoriságát (A).

A 6. táblázat II-IV. súlyossági lépcsőjében olvasható „egy vagy több elhúzódó hatású hörgtágító adása” ajánlás tehát ß-2-sympathicomimeticum vagy antikolinergikum alkalmazását jelenti (kombinációjukkal tapasztalatok egyelőre nincsenek).

Xantinszármazékok

A teofillin közepes hörgtágító hatása mellett javítja a mucociliaris clearence-t, csökkenti a légúti gyulladást, hiperreaktivitást és nehézlégzést, javítja a légzőizmok kontraktilitását, a jobb és bal kamrai ejekciós frakciót, a fizikai terhelhetőséget, valamint csökkenti a pulmonalis arteriális nyomást (B). A xantinszármazékok analeptikus hatása miatt a PaO2 általában emelkedik és a PaCO2 csökken, de gyakran alvászavarok és gyomorpanaszok jelentkezhetnek.

A teofillin metabolizmusa betegenként igen eltérő lehet, farmakokinetikája nem lineáris, ezért a dózis pontos megválasztásához a szérum-teofillinszint meghatározása szükséges.

A nyújtott hatású xantinkészítményeknek monoterápiában való alkalmazása nem ajánlott, de béta 2-agonista és antikolinerg hörgtágító aeroszolokkal való kombinációban, 8-12 g/ml szérumszint mellett hatásos gyógyszerek, és mellékhatásaik ritkán jelentkeznek.

Kortikoszteroidok

Az orális glükokortikoszteroidokat régóta alkalmazzák a COPD akut exacerbatióiban, és inhalációs szteroid alkalmazását is megkísérelték a COPD olyan változataiban, ahol a betegség asztmás karaktere szembetűnő (ez utóbbi csoport a COPD-esetek legfeljebb 10-15%-a, és sok szerző ezt a betegcsoportot asztmásnak tartja).

Az inhalációs glükokortikoszteroiddal történő kúraszerű kezelés csak a COPD olyan eseteiben javasolt, amelyeknél a tünetek enyhülése mellett a légúti funkció javulása is bizonyítható, vagy a betegség súlyos (FEV1<50%), és a gyakori exacerbatiók antibiotikumok és orális kortikoszteroidok alkalmazását teszik szükségessé (A).

Randomizált, ellenőrzött klinikai vizsgálatok alapján az elhúzódó ß-2-sympathicomimeticum + inhalációs glükokortikoszteroid kombináció hatásosabb volt, mint a gyógyszer-kombináció összetevőinek hatása külön-külön (A).

Mukolitikumok

A fokozott légúti váladéktermelés a COPD egyik vezető tünete, ezért számos vegyület hatását vizsgálták a célból, hogy a köpetürítést megkönnyítsék, és így a légúti vezetőképességet javítsák:

 • a dohányzás abbahagyása a hiperszekréció csökkentésének leghatékonyabb módszere;
 • az antikolinerg hatású és béta-agonista hörgtágítók, valamint a xantinkészítmények is jelentősen javítják a tüdő öntisztulását;
 • az N-acetilcisztein, karbocisztein, bromhexol, ambroxol in vitro csökkenti a nyák viszkozitását, de klinikai hatásukat nem támogatják egyértelmű bizonyítékok; ugyanakkor a N-acetilcisztein erős antioxidánsként ritkítja a COPD akut exacerbatióinak jelentkezését, és a lefolyás súlyosságát is mérsékeli (D);
 • a DNS-t bontó enzim (alfadornáz) hatása bizonytalan COPD esetén, miközben cisztás fibrosisban alkalmazása bizonyítottan előnyös.

A COPD akut exacerbatióinak kezelése

A COPD akut exacerbatiója a beteg állapotának elhúzódó (legalább két napja tartó) rosszabbodása, amely hirtelen kezdődik, meghaladja a panaszok napi ingadozását, és az alapbetegség fenntartó kezelésének megváltoztatását teszi szükségessé.

Változatlanul érvényesek az ún. Winnipeg-kritériumok (fokozott dyspnoe, a köpet gennytartalmának, ill. mennyiségének fokozódása), amelyek alapján az akut exacerbatio súlyossági csoportokba sorolható.

A krónikus bronchitis akut exacerbatióinak oka összetett: vírusinfekció vagy a légszennyezés fokozódása súlyosbíthatja a krónikus légúti gyulladást, és így megkönnyíti másodlagos bakteriális infekciók kialakulását (amelyek forrása a felső és alsó légúti bakteriális kolonizáció).

Az akut exacerbatiók kb. 80%-át tartják ma infekciós eredetűnek (fontos hangsúlyozni, hogy az esetek legalább 20-25%-a nem purulens, hanem ún. mukoid exacerbatio, amelyeket nem infekció okoz).

Az akut exacerbatio tüneteit utánozhatják a következő betegségek: pneumónia, pneumothorax, balkamra-elégtelenség, tüdőembólia, felső légúti obstrukció, progrediáló bronchusrák, altatószer-mérgezés, diabétesz, éhezés, agyvérzés stb. Ezek kizárása legtöbbször csak kórházi-klinikai osztályon lehetséges.

A COPD akut exacerbatiói idején a mély légúti váladékmintákból kitenyészthető kórokozók a gyakoriság sorrendjében: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae és Moraxella catarrhalis.

Antibiotikus kezelés

Az akut exacerbatiók enyhe eseteinek spontán gyógyhajlama jó. Antibiotikus kezelés csak akkor indokolt, ha a következő négy tünet közül legalább kettő fennáll (B):

 • fokozódó mennyiségű, purulens köpet ürül;
 • a tüdőfunkció romlása, a légzési panaszok súlyosbodása;
 • a beteg lázas;
 • leukocytosisa van.

Az antibiotikum-választást a klinikai súlyosság határozza meg (7. táblázat). A III-IV. súlyossági csoportban, ahol a légzési tartalék kicsi és kórokozóként penicillin- és makrolidrezisztens Pneumococcusokkal, valamint Gram-negatív bélbaktériumokkal kell számolni, a megfelelő antibiotikum kiválasztása életmentő lehet.

Hörgtágítók

A fenntartó kezelés módosítása szükséges, ha az obstrukció fokozódik. A legmagasabb ajánlható adag rövid hatású béta-2-agonista adagoló aeroszolból 3-400 g 1-2 óránként, amíg a panaszok nem enyhülnek (A). A mellékhatások (tremor, tachycardia, szívritmuszavarok) fokozódnak a dózis emelésével. Ugyanígy a béta-sympathicomimeticum adagjának óvatos titrálása ajánlott, ha az egyén coronariabetegségben, balkamra-elégtelenségben szenved, vagy tudomásunk van korábbi aritmiás epizódokról.

Az ipratropium-bromid hatása hasonló mértékű a COPD exacerbatióiban a rövid hatástartamú béta-sympathicomimeticumokéhoz, kombinációjuk ajánlott a COPD akut exacerbatióiban is (A). Ipratropium-bromid monoterápiaként csak akkor ajánlható, ha a béta-2-agonista aeroszol effektivitása gyenge vagy a beteg nem tolerál nagy adagokat az utóbbi gyógyszerből (B).

Glükokortikoszteroidok

A szisztémás hatású glükokortikoszteroidok hatásosak a COPD akut exacerbatióinak kezelésében: meggyorsítják a gyógyulást és a légúti funkció visszatérését a kiindulási értékre (A).

Az emelt dózisú hörgtágító kezelés kortikoszteroiddal való kiegészítése mérlegelendő, ha a mért FEV1 alacsonyabb a referenciaérték 50%-ánál.

Az ajánlott napi szteroidmennyiség 40 mg metilprednizolon 10 napon át (D).

A COPD exacerbatióinak súlyos esetei kórházi kezelést indokolnak, amelynek kritériumai a következők: a beteg zavart, aluszékony, nyugalomban légszomja van, a légzésszám >25/perc, pulzusszám >110/perc, mélyülő cianózis, az inspiratorikus segédizmok használata.

A tudatzavar önmagában, míg a többi tünetből kettő megléte kórházi beutalást indokol. Ugyanígy kórházi beutalás ajánlott akkor, ha a COPD exacerbatiójának súlyossága az előbbinél enyhébb ugyan, de a beteg otthoni ápolása, felügyelete megoldhatatlan (8. táblázat).

Folyamatos oxigénkezelés

A tartós otthoni oxigénkezelés súlyos, előrehaladott COPD okozta hypoxia esetén átlagosan 6-7 évvel megnyújtja az élettartamot (A).

A tartós otthoni oxigénkezelést pulmonológus szakorvos javasolhatja általában intézeti megfigyelést követően akkor, ha a beteg klinikai szempontból kiegyensúlyozott állapotában, optimális farmakoterápia mellett ezt a PaO2 és a SaO2 értéke szükségessé teszi. Tartós otthoni oxigénkezelés indokolt, ha a PaO2 7,3 kPa-nál (55 Hgmm-nél) vagy a SaO2 nyugalomban 88%-nál alacsonyabb. Az otthoni oxigénkezelés javallatát nem elég egy mérés eredményére alapozni,


8. táblázat A COPD akut exacerbatióit kórházban kell kezelni az alábbi körülmények fennállása esetén

 • A tünetek rohamos súlyosbodása: pl. hirtelen fokozódó nyugalmi dyspnoe
 • Előrehaladott COPD
 • Új, fenyegető tünetek (cianózis, perifériás ödéma) fellépte
 • Terápiarezisztencia
 • Súlyos társbetegségek
 • Szívritmuszavarok akut jelentkezése
 • Diagnosztikus bizonytalanság
 • 65 év feletti életkor
 • Az otthoni felügyelet/ápolás hiánya

hanem legalább két, 3 hét időkülönbséggel végzett vizsgálat eredményét kell tekintetbe venni. Jóllehet a pulzusoximetria alkalmas arra, hogy a hypoxaemia fennállását kizárjuk, a tartós oxigénterápia csak a nyugalmi PaO2 mérésén alapulhat, miután 30 percen át, nyugalomban szobalevegőt légzett a beteg. A pulzusoximetria később az oxigénadagolás korrekciójában segíthet. Az olyan betegek akár felénél, akiknél az oxigénpótlást hibásan, dekompenzált állapotukban kezdeményeztük, az otthoni oxigénterápia néhány hét után feleslegessé válhat.

A dohányzás folytatása magas biztonsági kockázatot jelent otthoni oxigénkezelés esetén, emellett a terápia előnyei általában nem érvényesülnek, ha a beteg folytatja a dohányzást és a karboxihemoglobin-szint emelkedett marad.

Amennyiben a PaO2 magasabb ugyan (7,3-8,0 kPa vagy 55-60 Hgmm között), s ennek ellenére dekompenzált pulmonalis hipertenzió tüneteit észleljük, tartós otthoni oxigénkezelés mérlegelendő. Ilyenkor a kép hátterében obstruktív alvási apnoe szindróma okozta éjszakai deszaturációk gyanúja is fel kell merüljön. Az éjszakai pulzusoximetriás mérés általában elegendő, hogy az alvás alatti artériás oxigéndeszaturációs epizódokat kimutassuk (bizonytalan esetben poliszomnográfiás vizsgálat is szükségessé válhat).

Az általában orrszondán keresztül adagolt (O2-palackból percenként kb. 1-3 l, oxigénkoncentrátorból 2-4 l) oxigénterápiát naponta legalább 15 órán át kell folytatni, hogy a klinikai tünetekre, túlélésre kifejtett előnyös hatások érvényesüljenek (A).

Oxigénpótlás mellett a vérgáznyomásokat gondosan ellenőrizni kell: a rotamétert úgy kell beállítani, hogy a PaO2 8 kPa (60-65 Hgmm), a SaO2 90% fölé emelkedjen anélkül, hogy a PaCO2 növekedése meghaladná a 2,0 kPa-t (15 Hgmm-t).

Javasolt, hogy a tartós otthoni oxigénkezelés hatását félévente a terápiát kezdeményező orvos ambuláns vizsgálattal ellenőrizze.

A legolcsóbb oxigénforrás az O2-koncentrátor, amelyhez a megyei, ill. fővárosi pulmonológus szakfőorvosok engedélyével lehet hozzájutni. Az oxigénpalackok bérlete olcsó ugyan és a gyors palackcsere Budapesten s a nagyobb vidéki városokban megoldott, napi 15 órán át tartó oxigénadagolás mellett a nagyméretű (3 m3-es) palack is kiürül 2-3 nap alatt, így a koncentrátornál sokkal drágább. A cseppfolyós oxigénellátó rendszerek lehetővé teszik a beteg lakáson kívüli mozgását és rehabilitációját.

Légzésrehabilitáció

A pulmonológiai rehabilitáció komplex folyamatában (állapotfelmérés, farmakoterápia, légzőtorna, expektorációs és inhalációs technikák, mellkasi fizioterápia, terhelési tréning, diétás tanácsadás, pszichoszociális támogatás, betegoktatás) a rendszeres dinamikus tréning csak az egyik komponens, de hatásosságát illetően az újabb bizonyítékok egyértelműek (A). Az edzési program megtervezésének és a kardiális kockázat pontos becslésének előfeltétele, hogy először cardiopulmonalis terheléses vizsgálat történjen. Ezután a kondicionáló tréning, ellenőrzött feltételek mellett, akár egy tüdőgyógyászati járóbeteg-rendelésen is folyhat. Már 6-8 hetes, hetente 3-5 alkalommal végzett, 30-45 perces kerékpár-ergométeres vagy járószalagtréning jelentősen javíthatja a fizikai terhelhetőséget anélkül, hogy a nyugalmi légzésfunkciós értékek változnának (A).

Az irányelvről további információk kérhetők:

dr. Böszörményi Nagy György
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
Budapest, Pihenő út 1.; e-mail: bngy@koranyi.hu

A 2003. november 21-22-én Budapesten rendezett COPD-konszenzuskonferencián elfogadott ajánlásFejlesztés alatt!