Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

A Helicobacter pylori fertőzés kezelésének időszerű kérdései

• Magyar Gasztroenterológiai Társaság - Helicobacter Pylori Munkacsoport •

A Magyar Gasztroenterológiai Társaság (MGT) a nemzetközileg elfogadott irányhoz igazodva 2000 májusában alapos előkészítő munka után vállalkozott az első hazai konszenzustanácskozás összehívására a társaság Helicobacter Pylori Munkacsoportjának szervezésében. Az értekezleten elfogadott álláspontot és ajánlásokat több formában is közöltük. Útmutatóink iránt a vezető miniszteriális és finanszírozó szervek, az Országos Gyógyszerészeti Intézet, továbbá a társszakmák egyaránt intenzíven érdeklődtek, sőt javaslataink néhány fontos elemét döntéseik kapcsán figyelembe vették.

Mindezen előzmények után nem volt kétséges, hogy szükség van a 2. hazai H. pylori konszenzusmegbeszélés létrejöttére. Indokolttá tette ezt az elmúlt három év gyorsan növekvő információhalmaza, továbbá kívánatossá vált, hogy a hazai konszenzus-álláspont a lehetőségek szerint harmonizáljon a Maastricht-2 európai ajánlással. A Helicobacter Pylori Munkacsoport 2. konszenzusértekezletét 2003. június 5-én az MGT balatonaligai nagygyűlésén szekcióülés keretében tartottuk. A korábbiakhoz képest célkitűzésünk szerényebb volt. Elégségesnek látszott, hogy csupán néhány kitüntetett területen tekintsük át a 2000 óta bekövetkezett lényeges változásokat. Témaszakértőket kértünk fel referálásra. A referátumokban elhangzottakat a plenáris ülésen sok szempontból megvitattuk, az igen értékes hozzászólások és tisztázó vita nyomán valóban szakmai egyetértésen alapulva megszületett az MGT Helicobacter Pylori Munkacsoport 2. konszenzusértekezletének álláspontja és ajánlása.

Az új „up date” jellegű ajánlás elfogadásával az első konszenzusanyag számos vonatkozásban nem változik, továbbra is megmarad szakmai iránymutatóként. Nézetünk szerint csupán a bővülő epidemiológiai ismeretek, a diagnosztikai lehetőségek áttekintése, valamint a terápiás ajánlások és háziorvosi teendők áttekintése, módosítása volt sürgetően fontos. Az alábbiakban az egyes témareferátumok anyagát alapul véve összegezzük munkánk eredményeit.

Epidemiológia

Prevalencia és incidencia

 1. A H. pylori infekció változatlanul a világ népességének több mint felét érinti.
 2. A prevalencia országonként és lakosságcsoportonként különbözik, a higiénés kultúra, az együtt élők száma (szoros személyi kontaktus), a szocioökonómiai helyzet és a genetikai különbségek függvényében.
 3. A fertőzés akvirációja döntően a gyermekkorra esik, a seroconversio csúcspontja a fejlődő országokban korábbi életkorra esik, mint a fejletteknél.
 4. A fejlődő országokban a kora felnőttkorra a lakosság 80-100%-a már átfertőződik (többségükben cagA poz. törzzsel).
 5. A fejlett országokban a prevalencia az elmúlt évtizedben fokozatosan csökkent (20-34 éves korosztály 38% 12%, 14-45 éves korosztály 34% 8%). A cagA poz. törzsekkel történt fertőzés nagyobb arányban csökken, mint a cagA negatívaké.
 6. A fejlett országokban a seroconversio incidenciája 0,5-1%/év.
 7. A sikeres eradicatiót követő reinfekció incidenciája a fejlett országokban 0,3-1%/év (5 éves kor felett), a fejlődő országokban lényegesen nagyobb (4-20%).

Fertőzésforrás és transzmisszió

 1. A H. pylori elsődleges rezervoárja az emberi gyomor. Másodlagos rezervoár a szájüreg (dentális plakk, nyelvhát), valószínűleg gastrooesophagealis refluxatum okozta intermittáló kolonizáció révén.
 2. A legtöbb bizonyíték a faecooralis és a gastrooralis terjedés mellett szól.
 3. Továbbra sincs bizonyíték az orooralis terjedésre és a háziállatok közvetítő szerepére.
 4. Transzmisszió lehetséges betegről betegre.
 5. Kontaminált eszközökkel (szondák, endoszkópok).
 6. Adekvát tisztítással és dezinficiálással kivédhető.
 7. Transzmisszió lehetséges betegről egészségügyi személyzetre.
 8. Összehasonlító prevalenciaadatok:
  • gasztroenterológusok: 69%;
  • egyéb eü. személyzet: 40%;
  • nem eü. személyzet: 32%.

Hazai adatok, új következtetések

 1. Az elmúlt három évben a hazai epidemiológiai adatbázis több értékes körülménynek köszönhetően jelentősen bővült. Elsősorban Vas és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összehasonlító H. pylori szeroprevalencia-vizsgálataira támaszkodhatunk (Lakner L. és mtsai, Iszlai E. és mtsai).
 2. A hazai H. pylori prevalenciamutatók a fejlett és fejlődő országok fertőzöttségéhez viszonyítva köztes helyet tükröznek (20-30 éves korosztály: 45-50%, 50-60 éves korosztály: 65-70%).
 3. A H. pylori fertőzöttek között a cagA szeropozitivitás részaránya az életkorral növekszik (18-29 éves korcsoport: 49%, 50-64 éves korcsoport: 72%).
 4. Magyarországon a H. pylori fertőzések nagyobb hányada faecooralis úton történik.
 5. Nincs különbség a fertőzöttség gyakoriságában és életkori megoszlásában Nyugat- és Kelet-Magyarország között.
 6. A H. pylori fertőzött népesség több mint fele (60-68%) cagA pozitív törzzsel inficiált. Az életkorral növekvő prevalencia - legalábbis részben - kohorszjelenséggel függ össze.
 7. Szervtranszplantált, immunszupprimált betegek H. pylori fertőzöttsége kisebb, mint az átlagpopulációé (21%).

Diagnosztika

 1. Az MGT Helicobacter Pylori Munkacsoport 2000-ben kialakított konszenzusának diagnosztikára vonatkozó evidenciái máig sem veszítették el érvényességüket. Az alábbi evidenciák újbóli megerősítése indokolt:
  • „Ne vizsgáld, ha nem kezeled!”
  • A szövettani vizsgálat (diagnosztika „gold standard”) szenzitivitása és specificitása a legmagasabb.
  • Az eradicatio sikerességét minden esetben indokolt ellenőrizni. Az ellenőrzés módszere általában UBT, ha szövettani kontroll is indokolt, akkor RUT és hisztológiai vizsgálat.
 2. A legfontosabb hazai változás az ureakilégzési teszt (UBT) elérhetőségének nagyarányú bővülése. Az UBT társadalombiztosítói finanszírozása megoldódott. Jelenleg 13C-UBT vizsgálati lehetőség több mint 10 helyen, 14C-UBT vizsgálati mód több mint 25 helyen hozzáférhető hazánkban.
 3. A H. pylori clarithromycinrezisztenciájának biopsziás mintákból történő meghatározására hazánkban is több helyen elérhető a FISH assay (CreaFastR) mikrobiológiai vizsgálati módszer. A módszer ajánlott: feltételezett primer és/vagy szekunder clarithromycinrezisztencia tesztelésére eradicatiós kezelés előtt.
 4. A H. pylori székletantigén-vizsgálat (HpSA) rutinszerűen még nem hozzáférhető hazánkban, a módszer finanszírozása jelenleg megoldatlan. A módszer mielőbbi elterjedése kívánatos, legfontosabb jellemzői:
  • székletmintából ELISA módszerrel végzik;
  • szenzitivitása kb. 98%, specificitása kb. 96%;
  • alkalmas az eradicatio eredményének lemérésére röviddel (3-5 nap) a kezelés befejezése után;
  • a zajló PPI-kezelés a HpSA szenzitivitását is csökkenti.
 5. A savszekréció-gátlók (PPI és H2RA is!) az UBT és RUT, sőt egyes adatok szerint a H. pylori szövettani kimutatásának szenzitivitását is csökkentik, emiatt legalább 1-2 hetes kezelési szünet szükséges a kontrollvizsgálatok előtt.
 6. A szerológiai gyorstesztek („doktortesztek”) kis specificitásuk és szenzitivitásuk miatt alkalmatlannak bizonyultak. Használatuk nem ajánlott!
 7. A H. pylori tenyésztése biopsziás mintából és az antibiotikus érzékenység (rezisztencia) meghatározása (E-teszt és MIC-érték vizsgálata) a fejlett országokban a rutindiagnosztika fontos része. Elsősorban a második sikertelen eradicatiós kezelés után ajánlott az antibiotikum-rezisztencia tisztázására. Hazánkban továbbra is mindössze néhány laboratóriumban folyik H. pylori tenyésztés, és rezisztenciavizsgálatot csupán egy centrumban végeznek. A mielőbbi fejlesztést indokló korlátozott kapacitás tényét a hazai terápiás ajánlások kialakításakor kényszerűen tudomásul kell venni.
 8. Fekélyvérző beteg H. pylori statusának mielőbbi tisztázása szükséges. Ha a gyomor üregében vér van az urgens endoszkópia során, akkor az ún. invazív vizsgálatok szenzitivitása csökkent, emiatt ekkor a szerológiai vizsgálat a legmegbízhatóbb. Ha nincs vér a gyomor üregében, a RUT és a hisztológiai vizsgálat szenzitivitása is kielégítő.

Terápia

Kit indokolt kezelni?

 1. Erősen javasolt az eradicatio az alábbi kórképekben, bizonyított H. pylori pozitivitás esetén:
  • Nyombél- és gyomorfekély (tudományos evidencia: kétségtelen):
   • aktív szakban;
   • vérző fekély esetén (a haemostasis biztosítása után);
   • perforáló fekélyeknél a sebészi ellátás után;
   • a fekélybetegség krónikus, akár tünetmentes szakában is.
  • Alacsony malignitasú (EI stádium) gyomor MALT lymphoma (tudományos evidencia: kétséges).
  • Atrófiás gastritis (tudományos evidencia: kétséges).
  • Gyomorkarcinóma reszekciója után (tudományos evidencia: kétséges).
  • Gyomorkarcinómás betegek első fokú rokonai (tudományos evidencia: kétséges).
  • A beteg saját kérésére (tudományos evidencia: bizonytalan).
 2. Ajánlott az eradicatio az alábbi, bizonyítottan H. pylori pozitív kórképekben:
  • Funkcionális dyspepsia:
   • a betegek egy kis alcsoportjában várható csupán tartós javulás;
   • mintegy 15 beteg kezelése kapcsán várható 1 betegnél tartós tünetmentesség (NNT:15).
  • GERD tartós PPI- és/vagy nagy dózisú H2RA-kezelésének megkezdésekor vagy a kezelés során:
   • a H. pylori eradicatio a legtöbb esetben nem vezet GERD kialakulásához;
   • az eradicatio nem súlyosbítja a GERD tünettanát.
  • NSAID-kezelés megkezdése előtt:
   • az eradicatio csökkenti az NSAID-ulcus kialakulásának kockázatát;
   • az eradicatio nem véd meg az NSAID okozta vérzéses szövődmények ellen (kivéve: kis dózisú acetilszalicilsav-kezelés!);
   • a H. pylori és az NSAID/aszpirin a fekélyképződés egymástól független rizikófaktorai.

Az eradicatio gyógyszerei, a kezelés módszerei

A klinikai kutatások eredményei alapján különböző kezelési „csomagkombinációk” alkalmazása javasolt. Az eradicatiós kezelés empirikus jellegű, első és második vonalbeli kezelésre osztható. Amennyiben az első vonalbeli eradicatiós kezelés sikertelen, a kezelés megismétlése javasolt a második vonalbeli kombinációval.

Első vonalbeli eradicatiós terápia - minimum 7 napig

PPI (RBC) 2x standard dózis + clarithromycin 500 mg 2x + amoxicillin 1000 mg 2x vagy PPI (RBC) 2x standard dózis + clarithromycin 500 mg 2x + metronidazol 500 mg 2x

Második vonalbeli eradicatiós terápia - minimum 7 napig

PPI (RBC) 2x standard dózis + bizmut szubszalicilát/szubcitrát 120 mg 4x + metronidazol 500 mg 3x + tetraciklin 500 mg 4x

Megjegyzések

 • A fenti gyógyszeradagok felnőtt betegekre vonatkoznak.
 • Az első vonalbeli eradicatióra a clarithromycin/amoxicillin tartalmú kombináció javasolt elsősorban, amennyiben a beteg nem penicillinérzékeny.
 • A második vonalbeli eradicatio általában hatásosabb, ha az első vonalbeli sikertelen kezelés clarithromycin + amoxicillin tartalmú szerekkel zajlott.
 • Hazánkban jelenleg a tetraciklinkészítmény 500 mg-os kiszerelésben is elérhető, a készítményt az első hazai konszenzusértekezlet óta vezették be.
 • Jelenleg eradicatiós kezelésre alkalmas, gyári készítésű bizmuttartalmú szer nem érhető el. Várható, hogy a kolloidális bizmut-szubcitrát (CBS) gyógyszertári forgalmazása ismét megkezdődik.

A konszenzusértekezlet szavazással elfogadott álláspontja: Második vonalbeli kezelés gyanánt megfelelő bizmutkészítmény hiányában kivételesen megkísérelhető a PPI + RBC + metronidazol + tetraciklin terápia is. Ezzel az eseti kombinációval kapcsolatban azonban kontrollált klinikai adatok még nem állnak rendelkezésre.

Kezelési stratégiák

 • A „test and treat” kezelési stratégia kizárólag 45 év alatti, tartósan dyspepsiás betegek körében javasolt. Ez az eljárás nem végezhető alarmtünetek esetén, ha a családi anamnézisben gyomorrák szerepel, továbbá az NSAID szert szedő betegek körében és reflux típusú predomináns panaszok esetén.
 • Szövődménymentes nyombélfekély esetén a sikeres eradicatiós terápia a savszekréció-gátló kezelés folytatása nélkül is elégséges lehet a fekély teljes gyógyulásának elérésére. Az eradicatiót követő további savszekréció-gátló kezelés kérdésében azonban mindig individuális döntés szükséges, ugyanis a betegek egy jelentős csoportjában (10-30%) a perzisztáló ulcus típusú panaszok indokolják a kiterjesztett (4-6 hét) savszekréció-gátló kezelést.
 • Eradicatiót indokló kórképekben, bizonyított Helicobacter pylori pozitivitás esetén, kellő ismeretek birtokában eradicatiót minden orvos, így háziorvos, belgyógyász és gasztroenterológus egyaránt végezhet. Sikertelen első lépcsős eradicatiós kezelést követően gasztroenterológussal történő konzultáció minden esetben javasolt.
 • A második lépcsős eradicatiós kezelés sikertelensége esetén lehetőség szerint antibiotikum-rezisztencia meghatározása végzendő. Amennyiben ez nem lehetséges, a gasztroenterológus egyénileg mérlegelje a további eradicatiós kezelés szükségességét.
 • Az ún. H. pylorival összefüggő extraalimentáris kórképekben az eradicatio általában nem indokolt. Eseti eradicatiós kezelés előtt a gasztroenterológussal történő konzultáció feltétlenül javasolt.
 • A „search and treat”, tehát „keresd és kezeld” stratégia elsősorban olyan betegek körében indokolt, akiknek az anamnézisében korábbi peptikus ulcus szerepel, és tartós vagy intermittáló savszekréció-gátló kezelésben részesülnek.
 • A tünetmentes populáció általános H. pylori szűrése jelenleg nem indokolt. Tünetmentes egyének H. pylori szűrése tudományos programok keretében lehetséges.

Háziorvosi teendők

A H. pylori fertőzéssel kapcsolatos háziorvosi teendőket illetően az előzőekben részletezettek kimerítő útmutatóul szolgálnak. Megerősítő ismétlést érdemel azonban néhány olyan szabály és ajánlás, melyek elsősorban a háziorvosi gyakorlat szempontjából fontosak.

 1. Tünetmentes egyének H. pylori szűrése fölösleges.
 2. A „search and treat”, tehát „keresd és kezeld” stratégia alkalmazása tipikusan a háziorvosi gyakorlatban jön szóba. A módszer ajánlott, ha:
  • a beteg anamnézisében peptikus fekélybetegség szerepel, és folyamatos vagy intermittáló savszekréció-gátló kezelést igényel;
  • az egyén egyenes ági rokonainál gyomorrák (nem cardiaeredetű) fordult elő.
 3. Ne keresd a H. pylorit:
  • extragastroduodenalis betegségekben mint gócot, ha nincs terápiás konzekvenciája;
  • mint okot GERD esetében.
 4. Ajánlott a H. pylori diagnosztika és pozitivitás esetén az eradicatiós kezelés:
  • GERD esetén, ha tartós PPI-kezelés várható;
  • idős betegnél, ha tartós NSAID-szedés várható;
  • 45 év alatti ulcus típusú dyspepsiás betegnél, ha nincs alarmtünet;
  • a beteg kifejezett kérésére.
 5. A fenti betegkör H. pylori szűrésére alkalmas eljárás:
  • UBT;
  • antigén-kimutatás székletből (HpSA);
  • antitest-kimutatás (szérum, vizelet, nyál).
 6. Az eradicatiót követően a kezelés sikerességének lemérése UBT segítségével minden esetben indokolt (kivéve, ha ulcus ventriculi miatt történt az eradicatio, mert ilyenkor gasztroszkópos kontroll is kötelező).

Posteradicatiós kontroll UBT segítségével:

 • legkorábban 2 héttel a PPI elhagyása után;
 • legkorábban 1 héttel a H2RA elhagyása után;
 • legkorábban 6 héttel az eradicatio befejezése után.

Az irányelvről további információk kérhetők:

dr. Rácz István
Petz Aladár Megyei Kórház
Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Tel:06-96-418-244


Fejlesztés alatt!