Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

A Magyar Atherosclerosis Társaság összefoglalása a hyperlipoproteinaemiák módosított kezelési irányelveiről

• Magyar Atherosclerosis Társaság •

2004

Intervenciós, illetve ún. regressziós (az atheroscleroticus plakk progresszioját-regresszióját mérő) vizsgálatok sora bizonyította, hogy a vérlipidszintek étrendi és gyógyszeres változtatásával a szekunder, sőt a primer prevenció során mind a cardiovascularis eredetű, mind a teljes mortalitás is statisztikailag szignifikánsan csökkenthető. Az „evidence based medicine” alapelvei szerint újra meghatározták a veszélyeztetettek körét, újrafogalmazták a kezelési irányelveket, és pontosították a kezelés során elérendő célértékeket is. Ebben az Európai Atherosclerosis Társaság, illetve az amerikai NCEP (National Cholesterol Education Program) ismételt állásfoglalásait tekintettük irányadónak, melyeket az 1992-es I., illetve az 1997-es II. magyar lipid konszenzuskonferenciákon hazai viszonyokra alkalmaztunk. 1998-ban az Európai Atherosclerosis, Hipertónia és Kardiológiai Társaság közös második ajánlása és a harmadik amerikai állásfoglalás (Adult Treatment Panel - ATP III.) alapján alakítottuk ki társaságunk 2001-es irányelveit mint a zsíranyagcsere-betegségek ellátásának irányításában, koordinálásában illetékes szakmai testület állásfoglalását, a Belgyógyász Szakmai Kollégium jóváhagyásával.

2003-ban jelent meg az International Atherosclerosis Society új, harmonizált ajánlása, valamint az európai társaságok közös konszenzusirányelvei, melynek alapján 2003. november 3-án hazai Terápiás Konszenzus is született 9 társaság részvételével, és ezeket figyelembe véve társaságunk is aktualizálta irányelveit. Ezeknek a módosított irányelveknek rövid, elsősorban a kockázat felmérésére, a kezelés célértékeire és a terápiás irányelvekre vonatkozó összegzését adjuk meg e helyütt.

A kockázat felmérése

Az első lépés az adott egyén kockázatának becslése a kockázati tényezők és klinikai állapot felmérése alapján. Ehhez a cardiovascularis nagy rizikófaktorok mellett a „lipidprofil” ismerete feltétel, mely ez esetben a szérum koleszterin (C)-, triglicerid-, HDL-C- és LDL-C-értékének mérését jelenti.

Mindaddig, míg az LDL-C mérése nem válik általánossá, a feltételek megléte esetén értéke az első három lipidparaméter ismeretében az ún. Friedewald-képlettel kiszámítható (valamennyi érték mmol/l-ben):

LDL-C = össz - C - (HDL-C + TG/2,2)

A klinikai állapot alapján meghatározandó azon cardiovascularis betegségek köre, melyek önmagukban, a betegség természetéből adódóan, függetlenül a rizikófaktoraik számától, nagy kockázati állapotot jelentenek. Ezek közé soroljuk a nagy nemzetközi ajánlásokkal egyezően a coronariabetegséget, a perifériás érbetegséget, a cerebrovascularis szindrómát, valamint a diabetes mellitust, emellett újabban a hazai terápiás konszenzus ajánlásával egyezően még a metabolikus szindrómát is.

A primer prevencióba tartozó állapotok egy része is a nagy kockázatú kategóriába sorolható. Ennek identifikálására tünetmentes egyéneknél a rizikóstatus felmérésére használható két kockázatbecslő eljárás javasolt:

A Framingham-vizsgálat adataiból szerkesztett - az amerikai ATP III. irányelveiben használt - Framingham-ponttáblázat, melyből az egyén neme, kora, dohányzási szokásai, vérnyomása, koleszterin- és HDL-C-értékei alapján leolvasható az egyén 10 éven belüli coronariaeseményeinek százalékos valószínűsége. Nagy kockázatnak tekinthető, ha ez 20% felett van.

A 2003-as európai ajánlás az új európai SCORE projekt alapján új kockázatbecslési eljárást közölt az aszimptomatikus, de nagy kockázatú betegek definiálására. A SCORE Chart kockázatbecslő táblázat a fatális cardiovascularis kockázatot mutatja európai nagy rizikójú népességekben, ahova Magyarországot is sorolják (mellékelve). Nagy kockázatúnak tekintik azokat, akiknek egy fatális cardiovascularis eseményre 10 éven belül ≥5% az esélyük.

Három kockázati kategóriát különíthetünk el.

I. Nagy kockázat, fokozottan veszélyeztetett kategória:

I/1.

 • koszorúér-betegség, vagy
 • perifériás érbetegség, vagy
 • cerebrovascularis szindróma

I/2.

 • diabetes mellitus, vagy
 • metabolikus szindróma (ATP III.-kritériumok szerint)

I/3.

 • tünetmentes egyének, nagy kockázatú állapottal
 • a 10 éves coronariaesemény kockázata nagyobb mint 20% (Framingham-pontszám), vagy
 • fatális cardiovascularis rizikó ≥5%/10 év (SCORE Chart), vagy
 • egy súlyos kockázati tényező megléte:
  • összkoleszterin >8,0 mmol/l, vagy
  • LDL-koleszterin >6,0 mmol/l, vagy
  • vérnyomásérték >180/110 Hgmm, vagy
  • testtömegindex (BMI) >40 kg/m2.

A nagy kockázatú kategóriát a hazai terápiás konszenzus ajánlásának megfelelően fogadtuk el, az európai ajánlástól eltérően tehát beemeltük a metabolikus szindrómát (ATP III.-kritériumok szerint), valamint a morbid elhízást is (BMI >40 kg/m2) önmagában súlyos kockázati tényezőként.

II. Közepes kockázat, veszélyeztetett kategória

Idetartoznak lipidszempontból azok a hypercholesterinaemiások, akik

 • a tízéves coronariaesemény kockázatuk kisebb mint 20% (10-20%);
 • fatalis cardiovascularis rizikójuk 3-4%/10 év;
 • legalább két plusz kockázati tényezővel bírnak.

A számba veendő kockázati tényezők: dohányzás, hipertónia, alacsony HDL-C-szint, hypertriglyceridaemia, ISZB családi halmozódása, korai fellépésű ISZB a családban (első fokú férfi rokonoknál 55 éves, női ágon 65 éves korig), életkor (férfi >45, nő >55 év) és az abdominalis típusú elhízás (BMI>30 vagy haskörfogat férfiaknál >102, nőknél >88 cm).

III. Alacsony kockázati kategória

Idetartoznak lipidszempontból azok a hypercholesterinaemiások, akiknek

 • coronariarizikójuk <10%/10 év, vagy
 • fatális cardiovascularis rizikójuk <3%/10 év,
 • nincs vagy maximum 1+ kockázati tényezőjük van.

Ezekhez a kategóriákhoz különböző LDL-C illetve koleszterin-célértékek tartoznak, és különböző LDL-C-, ill. koleszterinértékek mellett indokolt diétás, illetve gyógyszeres terápiát kezdeni.

A kezelés célértékei

Az európai társaságok 1998-as ajánlása leegyszerűsítve és kerekítve 3 mmol/l-es LDL-C- és 5 mmol/l-es szérum C-célértéket javasol, összevonva a nagy kockázati kategóriában, hozzátéve, hogy ha ezeket életmód-változtatással nem lehet elérni, akkor gyógyszeres kezelés indokolt.

A 2003-as európai ajánlás tovább szigorította cardiovascularis betegségek, valamint diabetes mellitus esetén e nagy kockázatú állapotokban a koleszterinszint célértékét (<4,5 mmol/l), míg a tünetmentes nagy kockázatú egyéneknél 5,0 mmol/l-es értéken hagyta, de ha a kezelés során a fatális cardiovascularis rizikó 5%/10 év felett marad, akkor 4,5 mmol/l-es célérték alá kell törekedni.

Figyelemre méltó, hogy az amerikai ajánlás ugyan osztályozza a lipidszinteket nagyságuk szerint (1. táblázat), ezeket azonban nem tünteti fel a II. kategóriában felsorolt kockázati tényezők között.

1. táblázat A koleszterin, az LDL-C és a HDL-C értékeinek osztályozása az ATP III. ajánlása alapján

Összkoleszterin
<5,2 mmol/l (<200 mg/dl)kívánatos
5,2-6,2 mmol/l (200-240 mg/dl)határérték-emelkedett
≥6,2 mmol/l (≥240 mg/dl)emelkedett
LDL-C
<2,6 mmol/l (100 mg/dl)optimális
2,6-3,3 mmol/l (100-129 mg/dl)optimális felett
3,4-4,1 mmol/l (130-159 mg/dl)határérték-emelkedett
4,2-4,9 mmol/l (160-189 mg/dl)emelkedett
≥4,9 mmol/l (≥190 mg/dl)jelentősen emelkedett
HDL-C
<1,0 mmol/l (40 mg/dl)alacsony
≥1,6 mmol/l (≥60 mg/dl)emelkedett
Triglicerid
<1,7 mmol/lkívánatos
1,7-2,3 mmol/lhatárérték
>2,3 mmol/lemelkedett

Ennek oka, hogy az adott kategóriához rendelt LDL-C-értéket a kezelés céljaként határozza meg, mely célokat módosíthatja (azaz alacsonyabb értéket céloztat meg) az egyéb kockázati tényezők halmozott jelenléte.

Különböző célértékek a három kockázati kategóriában, melyek egyúttal a diétás kezelés, életmódváltozás elkezdésének határértékei

Kockázati kategóriaCélérték (mmol/l)
LDL-CCTG
I. Nagy kockázat
I/1., I/2.
I/3.
2,5
3,0
4,5
5,0
1,7
1,7
II. Közepes kockázat3,45,21,7
III. Kis kockázat4,16,52,3

Hazai viszonylatban sem az LDL-koleszterin-szint meghatározása, sem az LDL-koleszterin-szint ismerete széleskörűen még nem terjedt el. Mivel átlagos triglicerid- és HDL-koleszterin-szintek mellett az LDL-koleszterin- és a koleszterinszint

között kifejezett pozitív korreláció van, ezért az LDL célértékei és kezelési határértékei mellett a gyakorlat számára indokoltnak tartjuk megadni a koleszterin-célértékeket is (megközelítő ekvivalenciák):

LDL-C 4,9 = C 7,8; LDL-C 4,1 = C 6,5; LDL-C 3,4 = C 5,2 és LDL-C 2,6-3,0 = C 4,0-4,5.

A primer hyperlipoproteinaemiák gyógyszeres kezeléseinek irányelvei

A kockázat, ill. a klinikai állapot alapján elkülönített három kockázati kategóriában különböző C-, LDL-C-érték mellett indokolt gyógyszeres kezelést kezdeni, ha életmód-változtatással, diétával nem értük el a célértékeket. Minél nagyobb a kockázat (I.>II.>III.), annál alacsonyabb koleszterin- és LDL-C-értéknél kell elkezdeni a gyógyszeres kezelést. Az I. kategóriában lényegében már szekunder prevencióról beszélünk, ez is indokolhatja az alacsonyabb célértékeket.

A 2. táblázatban a gyógyszeres kezelés megkezdésének ajánlását foglaltuk össze, az LDL-C-szintek mellett feltüntetve a szérum koleszterin-értékhatárait is. Szekunder hyperlipaemiák esetén az alapbetegség kezelése alapvető (diabétesz, hypothyreosis, obstrukciós májbetegség, krónikus veseelégtelenség, gyógyszerek indukálta hyperlipidaemia stb.). Az irányelvek a 20 év feletti lakosságra vonatkoznak.

A 2. táblázatban szereplő ajánlott értékek obligátok, a mérlegelések fakultatívnak értelmezendők.

A gyógyszeres kezelés halasztása vagy egy kategóriával kevésbé szigorú célérték mellett szólhatnak olyan tényezők, mint pl. a vesebetegség, 65 év feletti kor, nagy lipidcsökkentő dózis vagy kombinációs terápia szükségessége, melyek a kezelés biztonságát veszélyeztethetik (pl. a cerivasztatinnál megismert mellékhatások tapasztalatai alapján).

2. táblázat Az antilipaemiás gyógyszeres kezelés indításához ajánlott koleszterin-, és LDL-C- és trigliceridszintek életmód-változtatás után a különböző kockázati kategóriákban

Kockázati kategóriákÉletmód-változtatás után a gyógyszeres kezelés megkezdése ajánlott, ha
C-szintLDL-C-szintTrigliceridszint
mmol/lmmol/lmmol/l
I. Nagy kockázat
I/1. Koszorúér-betegség, vagy perifériás érbetegség, vagy cerebrovascularis szindróma
I/2. Diabetes mellitus, vagy metabolikus szindróma
≥4,5≥2,5≥1,7
I/3. Tünetmentes, nagy kockázatú állapot:
coronariakockázat >20%, vagy fatális CVR ≥5%/10 év, vagy egyes súlyos rizikófaktorok: C>8,0 vagy LDL-C>6,0 mmol/l
RR: 180/110, vagy BMI>40 kg/m2
≥5,0
ha fatális CVR ≥5%/10 év felett marad: ≥4,5
≥3,0
ha fatális CVR ≥5%/10 év felett marad: ≥2,5
≥2,3
ha fatális CVR ≥5%/10 év felett marad: ≥1,7
II. Közepes kockázat (HC mellett)
Coronariakockázat 10-20%/10 év
Fatális CV-rizikó 3-4%/10 év
≥2 plusz rizikófaktor
5,23,42,3
III. Kis kockázat (HC mellett)
Coronariakockázat <10%/10 év
Fatális CV-rizikó <3%/10 év
0-1 rizikófaktor
6,54,14,5
2,3-4,5 között mérlegelendő

CVR = cardiovascularis kockázat
HC = hypercholesterinaemia

3. táblázat A metabolikus szindróma

Határérték
Centrális (abdominalis) elhízás
(haskörfogat)
Férfi

>102 cm
>88 cm
Trigliceridszint≥1,7 mmol/l (≥150 mg/dl)
HDL-C-szint
Férfi

<1,0 mmol/l (40 mg/dl)
<1,3 mmol/l (50 mg/dl)
Vérnyomás≥130/≥85 Hgmm
Éhomi vércukorszint≥6,1 mmol/l (≥110 mg/dl)

(valószínűsíthető, ha a felsoroltakból három vagy több jelen van)

Ugyanakkor egy kategóriával szigorúbb célérték mellett szólhatnak olyan tényezők, mint szubklinikus atherosclerosis (pl. carotisplakk) kimutatása vagy pozitív familiáris anamnézis.

A hypertriglyceridaemia, alacsony HDL-C-szint (atherogen dyslipidaemia) kezelési irányelveiről

Az ISZB gyakran lép fel normális vagy ahhoz közel eső lipidszintek esetében. Ezen kórképek hátterében az esetek mintegy 20-30%-ában a vélhetően inzulinrezisztencia talaján kialakuló metabolikus szindróma állhat, melynek egyik részeleme az ún. atherogen dyslipidaemia: magas trigliceridszint; alacsony HDL-C-szint; mérsékelten emelkedett koleszterinszint; kisméretű, nagy sűrűségű „small-dense” LDL, mely oxidációra hajlamos, valamint postprandialisan trigliceriddús lipoprotein-remnantok nagy koncentrációja.

A 3. táblázat szerint valószínűsíthető a metabolikus szindróma jelenléte az 5 komponensből legalább 3 megléte esetén, mely az LDL-C (illetve az össz C) csökkentése mint elsődleges cél mellett felveti az elhízás, a cukoranyagcsere lehetséges zavarainak, a hipertónia kezelésének szükségességét, oly módon, hogy külön kezelendő az atherogen dyslipidaemia.

A trigliceridszintek osztályozása:

 • <1,7 = kívánatos;
 • 1,7-2,3 határérték;
 • >2,3 mmol/l = emelkedett szint.

Az 1,7 mmol/l feletti trigliceridértéknél jelentősen nő a „small-dense” LDL aránya, ez is szükségessé teszi a hypertriglyceridaemia minél előbbi kezelését.

A hypertriglyceridaemia étrendi úton jobban befolyásolható, mint az LDL-C-szint, így gyakrabban és könnyebben elérhető az 1,7 mmol/l-es célérték. Ha mégsem, akkor az

I/1. és I/2. rizikókategóriában 1,7 mmol/l, az I/3.-ban 2,3 (fakultatíve 1,7), a II. kategóriában 2,3 mmol/l, a III. kategóriában pedig 4,5 mmol/l felett (fakultatíve 2,3-4,5 között) megfontolható a kiegészítő gyógyszeres kezelés.

A kockázattól függetlenül gyógyszeres kezelés indokolt viszont 11 mmol/l-es trigliceridérték felett pancreatitis megelőzésére.

A HDL-C értéke módosító tényezőként szerepelhet a különböző kockázati kategóriákban. Izolált, alacsony HDL-C-szintű, I. rizikókategóriába tartozó betegeknél még normális tartományba eső LDL-C-, illetve az összkoleszterinszint esetén is mérlegelendő a gyógyszeres kezelés.

Ha a hypertriglyceridaemia hypercholesterinaemiával együtt van jelen és II/B típusú hyperlipoproteinaemia-fenotípus képében jelenik meg, akkor az LDL-C-szint kezelésére vonatkozó irányelvek szerint kell eljárni. Utóbbi csökkentésére elsősorban a sztatinok alkalmasak. Ha a kezelés során a trigliceridszint magas marad, akkor óvatos sztatin-fibrát kombináció szóba jöhet. Azokban a nem gyakori esetekben, amikor II/B típusban az LDL-C-szint normális (<3,2-3,4 mmol/l), akkor kezdhetjük fibráttal a kezelést.

A hazánkban forgalomban levő lipidszintcsökkentő - különböző kiszerelésű - gyógyszerek listáját mellékelten közöljük:

Sztatinok (HMG Co-A reduktáz gátlók):

 • Lescol (fluvasztatin) 40 mg, Lescol XL 80 mg
 • Lochol (fluvasztatin) 40 mg, Lochol XL 80 mg
 • Mevacor (lovasztatin) 20, 40 mg
 • Sortis (atorvasztatin) 10, 20, 40 mg
 • Zocor (szimvasztatin) 10, 20, 40, 80 mg
 • Simvacol (szimvasztatin) 5, 10, 20, 40 mg
 • Simvor (szimvasztatin) 5, 10, 20, 40 mg
 • Sicor (szimvasztatin) 5, 10, 20, 40 mg

Ioncserélő gyanták:

 • Colestid por (colestypol) á 5 g
 • Questran por (cholestyramin) á 5 g

Fibrinsavszármazékok (fibrátok):

 • Bezalip, Bezafibrat-Q (bezafibrát) 200 mg, retard 400 mg
 • Fenobrát 250 mg (retard fenofibrát)
 • Gevilon (gemfibrozil) 450 mg
 • Innogem (gemfibrozil) 300, 600 mg
 • Lipanor (ciprofibrát) 100 mg
 • Lipidil (mikronizált fenofibrát) 160, 200 mg
 • Lipidil supra 160 mg MR
 • Lipanthyl (fenofibrát) 100 mg
 • Minilip (gemfibrozil) 600 mg

Antioxidánsok:

 • Alcolex (probucol) 500 mg

Nikotinsav-származékok:

 • Olbetam (acipimox) 250 mg

1. függelék. Framingham-ponttáblázat

FérfiakNők
Életkor (év)PontszámÉletkor (év)Pontszám
20-34-920-34-7
35-39-435-39-3
40-44040-440
45-49345-493
50-54650-546
55-59855-598
60-641060-6410
65-691165-6912
70-741270-7414
75-791375-7916
HDL-koleszterin-szint (mmol/l)PontszámHDL-koleszterin-szint (mmol/l)Pontszám
≥1,6-1≥1,6-1
1,3-1,601,3-1,60
1,0-1,311,0-1,31
<1,02<1,02
Összkoleszterinszint (mmol/l)Életkor (év)Összkoleszterinszint (mmol/l)Életkor (év)
20-3940-4950-5960-6970-7920-3940-4950-5960-6970-79
<4,100000<4,100000
4,1-5,2432104,1-5,243211
5,2-6,2753105,2-6,286421
6,2-7,2964216,2-7,2118532
≥7,2118531≥7,21310742
DohányzásÉletkor (év)DohányzásÉletkor (év)
20-3940-4950-5960-6970-7920-3940-4950-5960-6970-79
Nemdohányzó00000Nemdohányzó00000
Dohányzó85311Dohányzó97421
Szisztolés vérnyomás (Hgmm)KezeletlenKezeltSzisztolés vérnyomás (Hgmm)KezeletlenKezelt
<12000<12000
120-12900120-12913
130-13912130-13924
140-15912140-15935
≥16023≥16046
Összpontszám10 éves kockázat(%)Össz-pontszám10 éves kockázat(%)Összpontszám10 éves kockázat(%)Össz-pontszám10 éves kockázat(%)
<0<195<9<1175
0110691186
11118101198
2112101112011
3113121212114
4114161322217
5215201422322
6216251532427
73≥1730164≥2530
84Fejlesztés alatt!