Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

A hasnyálmirigy neuroendokrin daganatainak diagnosztikája és kezelése

 

Készítette: Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium

 

 

I. Alapvető megfontolások

 

1. Panaszok/Tünetek/Általános jellemzők

A hasnyálmirigy neuroendokrin daganatai a különböző eredetű hormonok nem kontrollált termelődése révén sokrétű klinikai képet okozhatnak. E tumorok a klinikai tünetcsoport megjelenése szempontjából két csoportba sorolhatók:

·             Működő, aktív daganatokról van szó akkor, ha a hormon fokozott felszabadulásával összefüggően klinikai eltérések is megjelennek.

·             Nem működő, nem aktív a tumor abban az esetben, ha a hormontermelésre utaló klinikai tünetek hiányoznak, bár a hasnyálmirigyben az endokrin daganat jellegzetes szövettani szerkezete felismerhető.

 

Nem működő tumorok esetében feltételezhető, hogy a típusos morfológiai jegyek ellenére nem termelődik jelentős mennyiségű hormon, és nem alakul ki jól azonosítható endokrin tünetcsoport. Ezek a daganatok éppen a klinikai tünetek hiánya miatt általában csak későn ismerhetők fel. A figyelmet a tumor jelenlétére a növekvő térfoglalással összefüggő jelek, áttét vagy a környezetébe történő infiltráció következményei hívhatják fel.

A működő daganatok viszont a jelentős hormonfelszabadulás hatására kialakuló endokrin szindrómáról könnyen felfedezhetők.

A hasnyálmirigy neuroendokrin tumorainak jellegzetességeit a 1. táblázat foglalja össze.

 

2. A betegség leírása

 

2.1. Érintett szervrendszer(ek)

Patológia

·             A hasnyálmirigy neuroendokrin daganatai hám eredetű tumorok. Ezek a tumorok olyan peptideket is szecernálhatnak, amelyeket a felnőtt szabályos pancreas már nem termel.

·             Immuncitokémiai módszerekkel bizonyítható, hogy a hasnyálmirigy endokrin tumorai különféle hormonokat tartalmaznak, olyanokat is, amelyekkel összefüggő klinikai tünet nem jelenik meg.

·             Nem tisztázott, hogy többféle hormon immunkémiai jelenléte ellenére milyen szabályozás vezet a csak egyetlen hormonnal összefüggő klinikai kép megjelenéséhez, illetve a nem működő daganatok esetén a teljes endokrin tünetmentességhez.

·             A hasnyálmirigy neuroendokrin tumorai lassan növekvő daganatok. A betegek életkilátásait általában a daganat nagysága határozza meg. A daganat nagysága (>2 cm), a proliferációs ráta (>2%), valamint az érinvázió jelenléte szintén befolyásolják a tumor prognózisát. Malignus daganatok elsőként a környező nyirokcsomókba és a májba adnak áttétet. A csontokban a betegség késői szakaszában jelenik csak meg, a tüdő- és az agyi metasztázis pedig igen ritka.

 

·             A daganat lassú progressziója, a jellegzetes jegyek hiánya, a hisztológiai vizsgálat korlátozott értéke miatt a jó- és a rosszindulatú tumorok elkülönítése sok esetben csak a beteg hosszú távú megfigyelésével szerzett adatok alapján lehetséges.

·             A GEP tumorok jóindulatú, bizonytalan viselkedésű (ezek jóindulatúak maradnak és/vagy kis malignitasúakká válhatnak), kis és nagy malignitasú daganatokra oszthatók fel.

·             Az osztályozás a szöveti differenciáltság, a méret, a környező szövetekre való ráterjedés, illetve az érbetörés alapján történik.

·             Immunhisztokémiai markerek: chromogranin, synaptophysin. Malignitasra utalhat a több mint 5 mitorikus alak/10 HPF, a Ki-67 (>2%). A különböző onkogenetikai károsodásoknak a jelentősége azonban még nem bizonyított kellőképpen.

·             Elektronmikroszkópos vizsgálattal a sejtek endokrin differenciációjára utaló dense core szekréciós granulumok általában kimutathatók.

·             A klinikai tünetekkel is járó hormonális aktivitás nem korrelál a daganat méretével.

·             A hisztopatológiai elkülönítő diagnózisban a következők jönnek szóba: a szolid és papillaris neoplasia, az acináris sejtes karcinóma, a lokalizált szigethyperplasia és a szigetek kiterjedt felszaporodása (nesidioblastosis és krónikus pancreatitis). A vegyes endokrin-exokrin daganatokat el kell különítenünk a valódi neuroendokrin tumoroktól, azok viselkedését ugyanis az exokrin komponens határozza meg.

 

3. Incidencia/Prevalencia/Morbiditás/Mortalitás Magyarországon/Jellemző életkor, nem

·             A hasnyálmirigy neuroendokrin daganatainak epidemiológiáját tekintve két betegcsoport különíthető el: a sporadikusan kialakuló tumor és az autoszomális, dominánsan öröklődő forma, amely a multiplex endokrin neoplasia (MEN-1 típus) szindróma részeként jelenik meg.

·             A sporadikus endokrin daganat a 4. és 5. életévtizedben a leggyakoribb, leírtak azonban már gyermek- és időskorban kialakuló tumort is. A betegek szociális és gazdasági környezete, etnikuma nem befolyásolja a tumor gyakoriságát, a nemek között azonban van különbség, nőknél ugyanis gyakrabban észlelhető. A daganatok általában szoliterek, de előfordul multiplex tumor is, különösen a gastrinomák esetében.

·             A multiplex endokrin neoplasia szindróma tüneteként a hasnyálmirigy megjelenő neuroendokrin daganata azonban többnyire multiplex lokalizációjú, jellemzően gyermekkorban, illetve korai felnőttkorban jelenik meg mindkét nemnél, azonos arányban. A MEN-1 szindróma a hasnyálmirigy-érintettséggel nem összefüggő egyéb endokrin eltérésekkel jelentkezik. A GEP tumorok gyakoriságáról a szemléltető adatokat az 2. táblázat foglalja össze.

 

2. táblázat A GEP tumorok előfordulásának gyakorisága

 

 

Prevalencia

Incidencia

 

 

(1 millió lakosra)

 

(1 millió lakosra/év)

 

Karcinoid

2–10

2–5

Insulinoma

0,4–0,9

nem ismert

Gastrinoma

0,1–0,4

nem ismert

VIPoma

0,1

nem ismert

Egyéb

 

0,2

 

nem ismert

 

Glycagonoma  1946 óta ismert, eddig 100 esetet  jelentettek

Somatostatinoma         1977 óta ismert, eddig 48 eset (pancreas/bél=27/21)

GRFoma                     1982 óta ismert, eddig 4 eset

 

 

II. Diagnózis

 

1. Laboratóriumi vizsgálatok

 

A pancreas endokrin daganatok hormontermelésének általános jellemzői

·             A daganatok egy időben többféle hormont termelhetnek, de a klinikai tüneteket legtöbbször egyféle hormon domináló túltermelése határozza meg.

·             Az immunoassay segítségével meghatározott plazmahormonszintek nem minden esetben tükrözik a biológiai aktivitást.

 

A laboratóriumi diagnosztika módszerei

·             Metabolikus eltérések kimutatása (vércukor, szérumnátrium, -kálium, -kalcium, sav-bázis).

·             Hormontúltermelés kimutatása (immunoassay módszerekkel):

-      Szérum/vizelet bazális hormon koncentrációjának meghatározása.

-      Provokációs tesztek:

insulinoma: 72 órás éhezési teszt (nagy specificitás és szenzitivitás);

gastrinoma: kalciuminfúziós teszt, szekretinteszt (kis specificitás és szenzitivitás);

somatostatinoma (kalciuminfúziós teszt, pentagasztrinteszt [pontosságuk nem ismert]).

 

A pancreas endokrin daganatok diagnózisához a legnagyobb forgalmú hazai centrumokban általában hozzáférhető vizsgálatok

·             Inzulin, C-peptid; chromogranin; kalcitonin, PTHrP; gasztrin; neuronspecifikus enoláz; ACTH; VIP 5-H1AA; GH, IGF-I (számos hormonvizsgálat hozzáférhetőségét a daganattípus igen ritka előfordulása hátráltatja, pl. glycagonoma, somatostatinoma).

 

Hormonvizsgálatok klinikai alkalmazásának módszerei neuroendokrin daganat gyanújakor

·             Célzott meghatározás:

          a klinikai tünetektől függően célzott vizsgálat néhány hormon meghatározásával.

·             Extenzív meghatározás:

          a klinikai tünetektől függetlenül sokféle hormon meghatározása (pl. GEP-profil: VIP, gasztrin, kalcitonin, szomatosztatin, PP, motilin, GIP, PHM, neurotensin, glükagon, inzulin, chromogranin, NSE);

          hátránya: nagyon költséges.

 

A hormonvizsgálatok értékelését zavaró tényezők

·             Gyógyszerek:

- savszekréció-gátlók: gasztrin ­

- aszpirin, acetaminophen: 5-HIAA ­

- laxativum: PP ­, VIP ­

- androgének: glükagon ­

·             Társuló betegségek és kóros állapotok:

- súlyos infekció, diabetes mellitus, éhezés, hypoglykaemia: glükagon ­

- familiáris hyperglykaemia: glükagon ­

- pancreatitis: PP ­

- vagotomia: gasztrin ­

- veseelégtelenség: PP ­, gasztrin ­, glükagon ­

·             Vérvétel/vizeletgyűjtés körülményei

(lebomlás, proteolízis megelőzése szükséges).

 

2. Képalkotó vizsgálatok

·             A nem funkcionáló tumorok általában nagyobb méretűek. Előfordulhat centrális cystosus degeneráció, nekrózis, 20%-uk meszesedést tartalmaz, főleg a periférián hipervascularis területek ábrázolódnak.

·             Fontos az elkülönítésük a pancreas egyéb térfoglaló folyamataitól, mint például a ductalis adenocarcinoma, microcystás adenoma, metasztatikus tumor, szolid és papillaris neoplasia, szarkóma, lymphoma.

·             Mind a funkcionáló, mind a nem funkcionáló  tumorok esetén a képalkotó módszerek fontos feladata a staging.

·             A funkcionáló tumorok esetén a gasztroenterológus állítja fel a diagnózist, a radiológus feladata a tumorok helyének meghatározása. A tumorok helyének meghatározásához és karakterizálásához számos képalkotó technika áll rendelkezésre.

·             A funkcionális tumorok leggyakoribb fajtája az insulinoma. A gastrinoma tipikusan kicsi, esetleg csupán néhány mm-es, homogén képlet, ezért a kimutatása sokszor igen nehéz. Még nehezebb a lokalizálás extrapancreaticus és multiplex folyamat esetén.

·             A hasi ultrahangvizsgálat, mely az első képalkotó módszer a hazai viszonyok között, kicsi tumorok esetén kis diagnosztikai pontosságú (25–60%), szenzitivitása insulinomák esetén 20–75%, gastrinomáknál 20–30%.

·             Az endoszkópos ultrahang különösen a kis tumoroknál hasznos, szenzitivitása jelentős, 77–94%, specificitása 90% feletti. A pancreasfarokban elhelyezkedő tumoroknál azonban 38%-ra csökken a szenzitivitása.

·             A CT (spirál) detekciós rátája insulinomák és gastrinomák esetén 30–75%. Jellegzetes kontraszthalmozást mutatnak a korai artériás fázisban.

·             Az MRI fontos kiegészítő információkat ad a tumorok jellemzéséhez. Kontrasztanyag alkalmazásával a tumorvascularisatio a májmetasztázisok kimutatásában érzékenyebb a CT-nél. A kicsi, 2 cm alatti tumorok esetén a szenzitivitása 85%, specificitása 100%.

·             A képalkotó eljárással vezérelt vékonytű- aspirációs citológia már preoperatív szakban lehetővé teszi a pontos diagnózist.

·             A vizsgálati algoritmusban a hasi ultrahang alapvizsgálatnak tekinthető. Ezt követi általában a CT, illetve az endoszkópos ultrahang, amely a CT-negatív tumor kimutatására különösen javasolt.

·             A nemzetközi ajánlások klinikai gyanú esetén jelentős szenzitivitása miatt az MRI-t javasolják az első képalkotó módszernek, illetve negatív vagy nem egyértelmű CT után. A jelentős szenzitivitás azonban csak a legkorszerűbb készülékekkel és technikákkal érhető el. A hormon fokozott termelődésének bizonyítása után a nemzetközi ajánlások az elsők között említik az octreotid szcintigráfiát.

 

3. Kiegészítő diagnosztikai vizsgálatok

·             Az intraoperatív ultrahang minden egyéb preoperatív módszernél érzékenyebb, 75–100%. Az intrapancreaticus gócok kimutatásában a legpontosabb.

·             Az octreotid szcintigráfiát a szomatosztatinreceptorokkal bíró tumorok kimutatására és metasztázisok keresésére alkalmazzák. Szenzitivitása 95% feletti, főleg metasztatikus folyamat esetén.

·             A hagyományos angiográfiás módszerek újabban háttérbe szorultak, terjedőben van a szelektív arteriális stimulációs teszt (SAST) alkalmazása, melynek során hormonelválasztást serkentő szert adnak, majd meghatározzák a hormon koncentrációját. Minimálisan invazív, érzékeny módszer, találati biztonsága 90%, szenzitivitása 77–94%.

·             A SAST kicsi tumorok kimutatására alkalmas, egyéb képalkotó módszerek negativitása vagy bizonytalansága esetén használható. Több módszer együttes elvégzésével a találati biztonság javul, azonban a költségek is nőnek. Ha a preoperatív radiológiai vizsgálatok negatívak, a klinikai kép viszont egyértelmű, az intraoperatív ultrahangvizsgálat segít a tumor és egyéb járulékos gócok kimutatásában.

 

III. Kezelés

 

A) Nem gyógyszeres kezelés

 

B) Gyógyszeres kezelés

 

Ajánlott gyógyszeres kezelés

·             A neuroendokrin tumorok kezelésében a tumor sebészi eltávolítása a cél. A konzervatív kezelési mód a sebészi eljárás sikertelensége, valamint a metasztatizáló daganat esetén indokolt. Mivel e tumorok többnyire lassan nőnek, a betegség prognózisát elsősorban nem a daganat kiterjedtsége, hanem a metasztatizáló képesség, valamint a termelt hormon szövet- és szervkárosító hatása szabja meg.

·             Aktív, funkcionáló tumorok esetén a nem sebészi, palliatív kezelés célja ennek megfelelően e hormonhatások mérséklése, a tumorsejtszám csökkenése (arteria hepatica embolisatio, kemoterápia) vagy a hormon szekréciójának és hatásának gátlása (szomatosztatinanalógok, interferon és egyéb, hormonspecifikus gátlószerek) révén.

·             Mivel a kemoterápia hatásossága, jóllehet tumortípusok szerint változó, általában csekély, a szomatosztatinanalóg octreotid vált a palliatív kezelés legfontosabb eszközévé.

·             Az octreotid a tumor által termelt hormon szekréciójának gátlása révén a somatostatinoma kivételével valamennyi funkcionáló neuroendokrin daganat és karcinoid szindróma esetén hatásosnak bizonyult.

·             Ha a tumor szomatosztatinreceptorral rendelkezik (az esetek 80%-a), az octreotid azon kívül, hogy elfogadható életminőséget biztosító, tartós tüneti terápiát tesz lehetővé, a következményes szervi elváltozások kifejlődésének lassítása révén jelentősen javítja a betegség prognózisát is. A hosszú hatású depókészítmény alkalmazásával a kezelés a betegek számára jól tolerálható.

·             Ha a tumor hormonális aktivitása nem bizonyítható, de a tumor morfológiai jelei egyértelműek és szomatosztatinreceptor is kimutatható, octreotid adása indokolt a daganat növekedésének és az áttétképzésnek a befolyásolására.

 

A funkcionális aktív tumorok konzervatív kezelési lehetőségei

·             Insulinoma

- diéta (többszöri étkezés, lassan felszívódó szénhidrátot tartalmazó étrend);

- streptozotocin és doxorubicin/5-fluorouracil;

- octreotid (50%-ban hatásos);

- diazoxid.

·             Gastrinoma

- protonpumpagátló szerek.

·             VIPoma

- folyadék- és elektrolitpótlás;

- streptozotocin és 5-fluorouracil/doxorubicin;

- octreotid;

- cink (csak a bőrtüneteket befolyásolja).

·             GRFoma

- octreotid.

·             Karcinoid szindróma

- octreotid;

- interferon;

- a. hepatica chemoembolisatio (doxorubicin-iopamidol) széles spektrumú antibiotikum- és octreotidvédelemben.

 

C) Sebészeti kezelés

 

Műtét

·             A pancreasban vagy annak környezetében elhelyezkedő neuroendokrin tumorok esetében az explorációkor a pancreas gondos mobilizálásán és áttapintásán kívül alapvetően az intraoperatív diagnosztikus háttérrel végezhető.

·             A pancreas műtétei enucleatiót, proximalis vagy distalis pancreasreszekciót egyaránt jelenthetnek.

·             A műtét típusát a tumor nagysága, elhelyezkedése befolyásolja. A reszekciós felszín ellátását a Wirsung-vezetékhez való viszony határozza meg, amely a különböző drenázsműtéteket (pancreaticogastrostomia, pancreaticojejunostomia) vagy a reszekciós felszín polysorb kapocssorral való zárását is jelentheti.

·             Felszínes enucleatiókor direkt, a pancreasfisztula kialakulását a profilaktikus octreotid és a parenteralis táplálás akadályozhatja meg.

·             A pancreason kívüli tumor esetében szükséges a peripancreaticus régiók, a duodénumfal gondos átvizsgálása. Az utóbbinál az endoszkópos transzillumináció igen hatásos segítséget nyújt.

·             Karcinoid tumor esetében a tumor radikális eltávolítása egyet jelent a különböző kiterjedésű reszekcióval, mely invazív, malignus jelek esetében akár a radikális, szubtotális reszekciót is magában foglalja.

·             A neuroendokrin tumorok malignus formái távoli, főleg májmetasztázist okoznak. A műtétkor ezek eltávolítására is törekednünk kell, hisz az endokrin tumorok esetében a tumormennyiség megkisebbítése a későbbi adjuváns (citosztatikum, octreotid) kezelés sikerességét befolyásolja.

 

IV. Rehabilitáció

 

V. Gondozás

 

VI. Irodalomjegyzék

 

VII. Melléklet

 

 

Egyéb megjegyzések

Magyarországon 1999 óta az Országos Gastro-Entero-Pancreaticus (GEP) Tumor Regiszter nyilvántartja a bejelentett GEP tumor eseteket.

 

A szakmai protokoll érvényessége: 2008. december 31.

Fejlesztés alatt!