Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Az Egészségügyi Minisztérium protokollja

Veleszületett, öröklött anyagcsere betegségek vizsgálatához

 

Készítette: A Klinikai Genetikai Szakmai Kollégium

 

 

 

I. Alapvető megfontolások

 

1. Bevezetés

Genetikai komponens szinte minden emberi betegség hátterében fellelhető. A humán genom megismerése révén a ritka veleszületett genetikai rendellenességek mellett  egyre több gyakori felnőttkori, un. poligénes betegségben is meghatározhatók olyan mutációk/polimorfiák, amelyek szerepet játszanak e betegségek előidézésében vagy a velük szembeni hajlam meghatározásában. Minden egyes genetikai komponensű betegségre lehetetlen lenne kivizsgálási mintát adni, ezért a klinikai genetikai protokolloknak szervesen kapcsolódniuk kell más diszciplínák protokolljaihoz, s be kell tudni fogadniuk minden  szakterület betegségeit.

Klinikai genetikai kivizsgálás, ellátás az esetek túlnyomó többségében nem az első orvos-beteg találkozással indul. Panaszával a páciens nem genetikushoz, hanem a tüneteknek megfelelő diszciplína szakorvosához fordul. Genetikai kivizsgálás igénye rendszerint ekkor merül fel, tehát az első orvos-beteg találkozást követően, egy alapszakmai tevékenység folyományaként. Ezért a klinikai genetikai szakmai protokollok mintegy ráépített protokollként értelmezendők. Ebből egyebek közt az is adódik, hogy az egyes betegségcsoportokat a társszakmák képviselői számára értelmezni kell.

[A protokollok elején szereplő rövid értelmezés a társszakmák képviselőit hivatott segíteni: mikor kérjenek genetikai kivizsgálást.]

Mindegyik klinikai genetikai protokoll sokféle betegség, tünet, rendellenesség kivizsgálásához csatlakozik, ezek mindegyikének felsorolása alig megvalósítható, s értelmetlen. Ráadásul a teljességre való esetleges törekvés a tünetek, előzmények, teendők felsorolásában azt a látszatot is keltené, hogy az említésre nem kerülők nem is relevánsak. Ezért mindegyik protokoll élt a „teljesség igénye nélkül”, a „például”, és a „stb” kínálta lehetőségekkel.

Egy olyan gyors ütemben fejlődő területen, mint a genetika, számolni kell azzal, hogy egy szakmai protokoll hamar elavul, túlhaladott lesz. Ezért a jelen összeállítás évente felülvizsgálandó, frissítendő, korrigálandó!  Ilyen értelemben a protokollok megállapításai, a javasolt teendők messze nem abszolút érvényűek, ezek egyedi elbírálást feltételeznek, s mindenképpen genetikai szakemberekkel való konzultációt igényelnek.

A genetikai kivizsgálás során olyan adatok birtokába kerül a szakember, ami az egyén különleges személyi adatait jelenti. Ennélfogva a klinikai genetikai protokollok, különösen a genetikai adatokhoz vezető beavatkozások, diagnosztikus vizsgálatok  alkalmazási / érvényességi területe pontosan körvonalazandó: ilyen protokollok csak azokban az egészségügyi hatóság által engedélyezett egységekben végezhetők, ahol a szakmai minimumfeltételek adottak (kellő létszámú és képzettségű szakember, megfelelő műszerezettség, elegendő tapasztalat).

 

2. Alkalmazási terület

2.1. A protokollok megismertetése mindazon gyermekorvosokkal, genetikusokkal és laboratóriumi szakemberekkel, akiknek feladata veleszületett anyagcsere betegségek diagnosztikája, kezelése, gondozása során:

·         a betegségre utaló tünetek felismerése, a szükséges diagnosztikai vizsgálatok elrendelése,

·         a genetikai diagnosztikai vizsgálatok elvégzése (családfa analízis, molekuláris genetikai vizsgálat),

·         a diagnózis felállításához szükséges egyéb (laboratóriumi, képalkotó és műszeres) vizsgálatok elvégzése,

·         a beteg nyomonkövetése, ellenőrzése, gondozása,

·         a diagnózis ismeretében  genetikai tanácsadás,

2.2. A protokollt mindazon döntéshozóknak is ismerni kell, akik hatáskörébe tartozóan biztosítani tudják a protokoll bevezetésének további alapfeltételeit. Ezen további feltételek:

·         a laboratóriumi háttér, az infrastruktúra biztosítása            

·         a személyi feltételek biztosítása:

·         a személyi és a működési költségek biztosítása 

 

3. Definíció

A veleszületett, öröklődő anyagcsere betegségek (inborn errors of metabolism) olyan kóros állapotok, amelyekben enzimhiány vagy csökkent enzimaktivitás következtében elégtelen a szervezetbe bejutott tápanyagok (egyéb anyagok) átalakítása, metabolismusa. Ennek eredményeként bizonyos, az enzimblokk előtti – nem kívánatos – anyagok felhalmozódnak és alternatív utakon metabolizálódnak, míg mások (a blokk mögöttiek), amelyek a szervezet működése szempontjából fontosak, sokszor nélkülözhetetlenek, nem képződnek. A klinikai tüneteket a szérumban (pl. PKU) vagy a sejtekben felhalmozódó (lysosomális betegségek), sokszor a vizelettel ürülő szubsztrát (pl. aminoaciduriák, MPS stb.), máskor a  végtermék  hiánya (pl. congenitális hypothyreosis) okozza.

 

4. Panaszok / Tünetek / Általános jellemzők

4.1. Anamnézis

4.1.1.      Család anamnézis:

Anyagcsere betegség mellett szólhat:

·         anyagcserebetegségben szenvedő közvetlen családtag (testvér, unokatestvér),

·         a szülők vérrokonsága,

·         tisztázatlan okú újszülött- vagy csecsemőkori halál a családban,

·         ismeretlen eredetű értelmi fogyatékos a családban.

4.1.2. Egyéni anamnézis: ld. klinikai tünetek.

 

4.2. Klinikai tünetek/Fizikális vizsgálat:

A klinikai tünetek – az anyagcserezavar sokféleségének megfelelően – rendkívül változatosak.      

4.2.1.      Anyagcsere betegségre utaló klinikai tünetek újszülött- és csecsemőkorban:

·         A születéskor egészséges újszülött állapota tisztázatlan okból fokozatosan romlik, sepsishez hasonló súlyos kórkép alakul ki.

·         Bizonyos időszakokban (gyakran intercurrens fertőzések kapcsán) neurológiai tünetek, vagy több szerv, illetve szervrendszer együttes érintettségére utaló klinikai és laboratóriumi eltérések jelennek meg

·         Az idegrendszeri tünetek mellett a légzés, keringés, gyomor-bélrendszer, máj, vese-működés zavarai, továbbá a

·         bőr és függelékeinek eltérései, craniofaciális dysmorphia,  szem, vázrendszer, nemi szervek anomáliái lehetnek jelen.

·         Jellegzetes lehet a testváladékok és a vizelet szaga (egér-, jávorfaszörp-, Maggi-, vagy káposztaszag)

3.2.2. Anyagcsere betegségre utaló klinikai tünetek kisded-, és gyermekkorban:

A csecsemőkori tüneteken túlmenően a meginduló testi, motoros, mentális fejlődés megtorpanása majd hanyatlása, az izomzat hypo-, ill. hypertoniája, görcsrohamok, ataxia, a beszédfejlődés zavarai, viselkedési zavarok, intemittáló tudatzavar jelenhet meg. A végállapot súlyos encephalopathia vagy decerebrációs rigiditás, érzékszervi fogyatékosság.

 

5. A betegség leírása

 

5.1. Érintett szervrendszerek

Az anyagcsere betegség típusától függően csaknem valamennyi szerv és szervrendszer érintve lehet (ld. korábban a klinikai tüneteket).

5.2. Genetikai háttér

A betegség oka az enzimfehérjét kódoló gén mutációja, amely az esetek túlnyomó többségében autoszomális recesszív, esetenként X-kromoszómához kötött recesszív módon öröklődik. Az öröklődés módjáról és a porbanda/probandus kockázatáról a családfa segítségével tájékozódhatunk. Autoszomális recesszív öröklődés esetén a heterozygota szülők gyermekeinek 25%-a beteg, 50%-a heterozygota hordozó lesz. X-hez kötött recesszív öröklődés és az anya hordozó volta esetén a fiúk 50%-a betegszik meg, míg a lányok 50%-a hordozó lesz. Az apa betegsége esetén a fiúk nem veszélyeztetettek, a lányok mind hordozók lesznek .  

5.3. Incidencia/Prevalencia/Morbiditás/Mortalitás Magyarországon

Az egyes veleszületett anyagcsere betegségek önmagukban általában ritkák, azonban a genetikai rendellenességek nagy száma miatt összességükben az újszülött-, csecsemő-, és gyermekkor fontos megbetegedései: valamennyi szervben okozhatnak kóros elváltozást, rontják az életkilátásokat, a testi és szellemi fejlődés zavaraihoz, egyesek korai halálhoz vezetnek. Az anyagcsere betegségek össz-incidenciája nem ismert. A hazánkban leggyakoribb - újszülöttkorban szűrővizsgálattal felismert, vagy a betegség tünetek észlelésekor molekuláris szinten diagnosztizált  - anyagcsere betegségek születéskori prevalenciája a következő:

·         PKU: 1:8760, heterozygota gyakoriság: 1/50

·         Galactosaemia: 1:38 000

·         Congenitális hypothyreosis: 1:3000 - 1:4500

·         Biotinidase defektus:  1:24 000

·         Cysticus fibrosis: 1:2500

 

5.4. Jellemző életkor

Az anyagcsere betegségek - sokféleségüknek megfelelően – változó életkorban vezetnek manifeszt klinikai tünetekhez. Döntő többségük a jellemző tünetek alapján már újszülöttkorban felismerhető, sőt speciális tesztekkel már a tünetek megjelenése előtt kimutatható (szűrővizsgálatok), míg mások, pl. a köszvény csak harmadik-negyedik évtizedben manifesztálódnak. A lysosomális betegségek jellemző klinikai tünetei az életkor előrehaladtával válnak egyre kifejezettebbé.

 

5.5. Jellemző nem

Az anyagcsere betegségek túlnyomó többsége - az autoszomális recesszív öröklődésnek megfelelően - mindkét nemben egyforma gyakorisággal fordul elő. A ritka X-hez kötött recesszív öröklődésű kórképek (pl. mucopolisaccharidosis II. típus: Hunter kór) fiúkban manifesztálódnak.

 

II. Diagnózis

 

1. Klinikai kivizsgálás

ld. I/4: Klinikai tünetek / Fizikális vizsgálat.

Az anyagcsere betegségek első laboratóriumi jelei: hypoglycaemia, metabolikus acidosis, ketosis, hyperammonaemia, emelkedett piruvát, emelkedett laktát

 

2. Kötelező (minimálisan elvégzendő) diagnosztikai vizsgálatok (Minden gyanús esetben elvégzendő alapvizsgálatok):

2.1. Laboratóriumi vizsgálatok

·         Vizelet retardációs teszt:

-          Pozitív Nynhidrin próba: aminosavak

-          Ferriklorid és DNPH próba: keton, ketosavak

-          CN-nitroprusszid teszt: homocystein, cystein (álpozitív: váladékoldók)

·         Vércukor

·         Sav-bázis vizsgálat (metabolikus acidosis)

·         Ketontestek

·         Ammónia (hyperammonaemia)*

·         Piruvát/laktát *

·         Vérkép (infekció jelei? pancytopenia?)

·         Elektrolitok

·         Kreatinin

2.2. Képalkotó vizsgálatok

·         Koponya UH (agyvérzés? meningitis?)

·         Echocardiographia

2.3. Egyéb

EKG, EEG, liquor (meningitis? haemorrhagia?)

*Az ammónia- és a laktát-szint enyhe emelkedése más okból is gyakran előfordul, a normális felső határt alig meghaladó lelet óvatosan értékelendő.

 

3. Speciális diagnosztikus, kiegészítő vizsgálatok

·         A klinikai kép és az általános laboratóriumi leletek alapján felmerült speciális betegség gyanúja esetén aminosav, szerves sav, ill. egyéb kóros anyagcsere (közti) termék kimutatása plazmában, vizeletben, esetleg liquorban,

·         enzimaktivitás meghatározás,

·         ahol lehet, molekuláris genetikai vizsgálat (mutáció analízis).

Szükséges lehet a post mortem diagnosztika érdekében azonnali vizelet, vér, liquor, máj, izomszövet, bőrszövet minta vétele és megfelelő hűtött állapotban történő (-20oC, ill. -70oC) tárolása.

Megjegyzés:

Anyagcserebetegség gyanúja esetén érdemes minden tisztázott és tisztázatlan esetben DNS mintát tárolni esetleges későbbi molekuláris genetikai vizsgálat számára.

 

4. Differenciál diagnosztika

4.1. Laboratóriumi eltérések és a lehetséges anyagcsere zavarok újszülöttkorban

Metabolikus acidosis                         szénhidrátanyagcsere zavarok,

aminoaciduriák, organikus aciduriák,

Hypoglycaemia                                   szénhidrátanyagcsere zavarok,

fruktóz intolerancia, galaktozaemia,

glycogenosisok, pyruvátdefektusok

tirozinaemia, karnitin defektus

Hyperammonaemia                             karboxiláz defektusok, urea ciklus defektusai,

karnitin defektus, hyperlisinaemia,

hyperornithinaemia

Emelkedett transaminase érték         szénhidrátanyagcsere zavarok,

glycogenosisok, hyperammonaemiák,

galactosaemia, fruktóz intolerancia

Redukáló vizelet, ketonuria,              oligosacchariduriák, aminoaciduriák,

neutropenia, organikus aciduriák, nonketotikus hyperglycinaemia, lysinuria,

Thrombocytopenia, anaemia             tyrosinaemia, methylmalonsavas acidaemia, organikus aciduria, hyperornithinaemia

 

4.2. Egyéb elkülönítendő betegségek

Újszülöttkorban:

·         intracraniális haemorrhagia, hypoxiás lézió, periventriculáris leukomalacia, meningitis, intrauterin infekció, légzészavar, sepsis, cholestasis, hypoglycaemia, hypocalcaemia stb. (közös tünetek: görcs, apnoe, icterus, hányás, hepatomegalia stb.)

Kisded- és gyermekkorban:

·         infectio (sepsis, meningitis): közös tünetek: légzészavar, apnoe, görcsök, coma, metabolikus acidosis, hypoglycaemia, hepatomegalia, icterus)

·         intracraniális haemorrhagia: közös tünetek: hypotonia, görcsök, coma

·         intoxicatio: Közös tünetek: görcsök, coma, metabolikus acidosis, hányás, légzészavar

·         hypoglycaemia

·         hypocalcaemia

 

III. Terápia

 

·         gyógyszeres és diétás kezelés: betegségenként különböző

        (enzimaktivitás fokozása, alternatív anyagcsereút stimulálása, a blokk előtti szubsztrát bevitelének korlátozása, a felhalmozódott blokk előtti szubsztrát kiürülésének elősegítése, a hiányzó végtermék pótlása),

·         enzimpótló kezelés (pl. Gaucher kórban béta-D-glycosidase),

·         génterápia, csontvelő transzplantáció  (preklinikai kutatási fázisban van),

·         egyéb, nem gyógyszeres kezelés            

·         gondozás, rehabilitáció: javasolt a kijelölt központokban folytatni a diéta beállítására, módosítására, az anyagcsere helyzet ellenőrzésére, a gyermek fejlődésének nyomonkövetésére, ill. a lehetsőges értelmi, mozgásszervi, érzékszervi rehabilitálásra 

 

IV. Rehabilitáció

 

V. Gondozás

 

1.     Újszülöttkori szűrővizsgálatok: (PKU, galactosaemia, congenitális hypothyreosis, biotinidase defektus) az országos anyagcsere központokban (Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged). A mintavétel a szülészet újszülött osztályon történik, a vizsgálat megismétlése (pozitív, gyanús, vagy bizonytalan esetekben) a házi gyermekorvos  feladata.

2.     Genetikai tanácsadás: ismétlődési kockázat, prenatális vizsgálat indikálása  (a beteg gyermek szüleinek, testvéreinek stb).

3.     Heterozygota kaszkád szűrés: a beteg családtag génszintű diagnózisát követően a mutáció szűrése a vérrokonokban.

4.     Prenatális diagnosztika (mutáció analízis, enzim)

 

Együttműködés az érintett társszakmákkal: A kivizsgálás, kezelés, gondozás gyermekgyógyászati keretek közt történik, de törekedni kell a konszenzusra  egyéb társszakmákkal is (gastroenterológus,  rehabilitációs szakember, fülész, szemész, ortopéd szakorvos stb.)

 

A betegek speciális ellátási igénye: A fogyatékosoknak joga van az egészségesekkel azonos szintű egészségügyi ellátásra. Ennek biztosítása speciális szakértelmet, speciális feltételek biztosítását igényli (pl. fogászati beavatkozások narcosisban).

 

VI. Irodalomjegyzék

 

Kapcsolódó internetes oldalak

1.     Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) – www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/     

2.     Genom adatbázis -  www.gdb.org

               

Fejlesztés alatt!