Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve

A stressz inkontinenciában szenvedő nőbetegek fizioterápiás kezeléséhez

 

Készítette: A Magyar Gyógytornász Társaság

 

 

 

1. Az irányelv célja

-         A stressz inkontinencia megelőzése, gyógyítása, illetve súlyossági fokának csökkentése fizioterápiás módszer alkalmazásával.

-         A stressz  inkontinencia miatt végzett műtétekkel elért eredmények stabilizálása és a betegség recidívájának megelőzése pre- és postoperatív gyógytornával.

-         Az eredményes kezelés következtében a betegek fizikális, szociális és pszichés életminőségének javítása.

-         Egységes, bizonyítékokon alapuló fizioterápiás vizsgálat és kezelési módszer megismertetése és elterjesztése.

-         A betegek számára az ellátásukkal kapcsolatos döntések meghozatalához szükséges ismeretek széleskörű terjesztése.

-         Megalapozott ajánlásokkal segítse az egységes fizioterápiás szemléletet.

 

2. Az irányelvfejlesztéssel kapcsolatos információk

2.1. Előszó

Az irányelv fejlesztő munkacsoport ajánlásait az izommozgások koordinációjának újratanításával kapcsolatos ismeretekben és azok gyakorlati alkalmazásában kellő jártasságot szerzett, továbbá az inkontinencia-rehabilitációs képzésben részesült fizioterapeutáknak fogalmazta meg. Feltételezi, hogy a fizioterapeuták általános orvostudományi ismereteiket és klinikai gyakorlati tapasztalataikat felhasználva alkalmazzák az ebben a dokumentumban megfogalmazott szakmai elveket és ajánlásokat inkontinens betegeik kezelésénél.

Az irányelv fejlesztő csoport tájékoztatást nyújt az ezen a területen tevékenykedő orvosoknak is a fizioterápiás kezelés alternatíváiról.

A betegek számára információs anyagot szolgáltat a választható kezelési eljárásokról.

 

2.2. Az irányelvfejlesztés módszerei, fejlesztőcsoport

2.2.1.   Az irányelv fejlesztését kezdeményező szervezet

Az irányelv megírását a Magyar Gyógytornászok Társasága (MGYT) kezdeményezte, a fejlesztőcsoport a Társaság Urogynecológiai Munkacsoportjának tagjaiból áll.

2.2.2.   Az irányelv fejlesztésében érintett, részt vett klinikai és egyéb szakterületek

A Magyar Gyógytornászok Társasága, Semmelweis Egyetem Fizioterápiás Tanszék, Semmelweis Egyetem I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Urológiai Szakmai Kollégium, INKO Fórum.

2.2.3.   A fejlesztőcsoport

A Magyar Gyógytornászok Társasága Urogynecológiai Munkacsoportjának tagjai, olyan okleveles gyógytornászok, akik a szülészet - nőgyógyászati fizioterápiában, az inkontinencia kezelésében, valamint a fizioterápia oktatásában évek óta dolgozó szakemberek.

2.2.4.   Konzultációs csoport

            Az irányelv fejlesztő csoport rendszeresen konzultált a Magyar Gyógytornászok Társaságának

            Elnökével, Főtitkárával, a Megyei Szervezetek képviselőivel, a Tudományos Bizottság tagjaival, és az Oktatási Bizottság tagjaival.

2.2.5.   Az irányelv fejlesztés folyamata

 

1)      Az irányelv fejlesztőcsoport megalakulása, feladatok meghatározása, felosztása.

2)      Tudományos tények felkutatása és értelmezése, keresőstratégia felállítása.

A keresés célja: az irányelv témájába vágó adatokat közlő, szakirodalomban publikált közlemények kiszűrése volt.

A kutatás során alkalmazott kulcsszavak meghatározása (inkontinencia, stressz-inkontinencia medencefenék,vizeletürítés gyakorisága, konzervatív terápia, fizioterápia, elektroterápia, biofeedback, hüvely súlyok, együttműködés, életminőség, medencefenék izomzatát erősítő gyakorlatok). 

A csoport álláspontja szerint nem lett volna célszerű bizonyos metodikai követelményeket teljesítő (pl. randomizált-kontrolos) vizsgálatokra szűkíteni a keresést, hiszen ezen a szakterületen kontrollos vizsgálatokkal gyűjtött adatok bizonyító ereje egyelőre korlátozott.  A kutatás során elsősorban az inkontinencia konzervatív kezelési lehetőségeire és az ezekkel elért eredményekre vonatkozó hazai és külföldi forrásokat próbáltuk felkeresni.

3)      A hazai irodalom áttekintése.

Folyóiratok közül a Mozgásterápia (MGYT folyóirata), Rehabilitáció, Urológiai folyóirat, INKO-inform, Nőgyógyászati szemle című szaklapokban megjelent, az inkontinencia témakörében végzett felmérésekkel és vizsgálatokkal kapcsolatos publikációk kigyűjtése.   Valamint a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Könyvtárában és az Orvosi Könyvtárban található, szakkönyvek, tankönyvek, főiskolai jegyzetek, szakdolgozatok áttekintése.

4)      Lefordítottuk és tanulmányoztuk a Norvég Gyógytornászok Szövetségének standardját, melyet a Nyugat Ausztráliai Kontinencia tanácsadó gyógytornászok standardja alapján készítettek. (14)

5)      A The Chartered Society of Physiotherapy inkontinencia témakörére vonatkozó klinikai irányelvének (Clinical Guidelines for the Physiotherapy Management of Females aged 16-65 with Stress Urinary Incontinence) tanulmányozása, részben adaptálása a hazai fizioterápiás ellátásban. (36, 44)

6)      Az I. Nemzetközi Inkontinencia Konzultáció (Monaco, 1998) során meghatározott algoritmusok figyelembe vétele.(27)

7)      Legfrissebb bizonyítékok keresése, nemzetközi adatbázisokon.

Az irodalomkutatás a következő adatbázisokról történt:

MEDLINE (Index Medicus), 1985-2002

CSP Physiotherapy Research Projects Database, 1990-2002

CSP Physiotherapy Documents Database, 1990-2002

The Cohren Database of Systematic Reviews, 1990-2002

8)      Rendszeres kapcsolattartás a Megyei Szervezetek képviselőivel. Megfogalmaztuk, és közzé adtuk a magyar gyógytornászok standardját az inkontinens beteg kezelésére, mely az irányelvek megfogalmazásának alapját képezi. 

9)      A munkacsoport tagjai hetente konzultálva értékelték a használható irodalmi evidenciákat, a már elkészített tervezeteket.

10)  A fejlesztés folyamán szoros szakmai kapcsolatot tartottak fenn más szakmai csoportokkal (INKO Fórum, Szülészet-Nőgyógyászati Társaság, Urológia Szakmai Kollégium)

11)  A tudományos eredmények és hierarchiája a US Agency for Health Care Policy and Research, 1993. ajánlása alapján készült el.

 

US Agency for Health Care Policy and Research, 1993.
 
A bizonyítékok szintjei

 

Ia

Az eredmények RCT tanulmányok szisztematikus irodalmi áttekintéséből, vagy meta-analíziséből származnak.

Ib

Az eredmények legalább 1 RCT tanulmányból származnak

IIa

Az eredmények legalább egy jól tervezett, pseudo-randomizált, kontrollált, nem randomizált tanulmányból származnak.

IIb

Az eredmények legalább 1 jól tervezett, kvázi-kísérletes tanulmányból származnak (olyan szituáció, melyben egy beavatkozás alkalmazása kívül esik a vizsgáló kontrollján, mégis van lehetőség a hatás vizsgálatára) – lehetőség szerint multicentrikus, kontrollált összehasonlító tanulmányok, nem randomizált allokáción alapuló kohort tanulmány, vagy eset-kontroll tanulmányok.

III

Az eredmények legalább jól tervezett, nem experimentális, leíró jellegű tanulmányokból származnak, pl. összehasonlító tanulmány retrospektív kontrollal, illetve drámai hatású esetbemutatás (mint, pl. a penicillin felfedezése)

IV

Az eredmények szakértői véleményből és/vagy szaktekintély klinikai tapasztalatából, vagy eset bemutatásából származnak.

 

 

Az ajánlások hierarchiája

 

A

Erős ajánlás, mely legalább 1 RCT-t tartalmazó I. szintű bizonyítékon alapul (evidencia Ia, Ib)

B

Közepesen erős ajánlás, mely II. szintű bizonyítékon, vagy az I. szintű bizonyíték extrapolációján alapul (evidencia IIa, IIb, vagy extrapolált I)

C

Mérsékelten erős ajánlás, mely III. szintű bizonyítékon, vagy az I. és II. szintű bizonyítékok extrapolációján alapul (evidencia III, vagy extrapolált I-II)

D

Gyenge ajánlás, mely IV. szintű bizonyítékon, vagy az I., II. és III szintű bizonyítékok extrapolációján alapul (evidencia IV, vagy extrapolált I-II-III)

 

 

3. AZ IRÁNYELV LEÍRÁSA

 

3.1. Összefoglalás

Az irányelv megfogalmazza azokat a fizioterápiás módszereket, melyek az inkontinencia megelőzését, gyógyítását, illetve súlyossági fokának csökkentését célozzák.

1) A  kontinenciának, a beteg életminőségének és a medencefenék funkcióképességének átfogó felmérése az egységes fizioterápiás vizsgálat alapján.

2) A lehetséges fizioterápiás gyógymódok közül az életmód változtatás, a medencefenék izomzat erősítőgyakorlatok, a biofeedback- módszerek, a hüvelysúly használat, valamint az elektromos izom-ideg ingerlés ismertetése.

3) Az ismertetett fizioterápiás módszerek alkalmazására vonatkozó ajánlások összefoglalása.

-         A kezelés előtt kivizsgálás, a kezelés ideje alatt ellenőrző vizsgálatok szükségesek.

-         A vizsgálati lapok használata segíti a releváns adatok gyűjtését.

-         A klinikai vizsgálatok eredményét és a betegektől származó adatokat rögzíteni kell.

-         A kezelés megkezdése előtt és befejezése után vizelési naplót készítsen a beteg.

-         A vizsgálat és a kezelés csak a beteg hozzájárulásával végezhető.

-         Manuális vizsgálattal megállapítható, hogy bekövetkezik-e a medencefenék izomzatának megfelelő mértékű összehúzódása.

-         Az izom összehúzódások kvantitatívan értékelhetőek.

-         A vizsgálatok eredményeinek megfelelő kezelési tervet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az alkalmazandó terápiás módszereket és a kezelés gyakoriságát.

-         s: Ajánlott a betegek ismereteit gyarapítani a kezelés sikerének érdekében.

-         A medencefenék izmok erősítése a stressz inkontinencia hatékony gyógymódja.

-         A medencefenék izmokat mindennap tornáztatni kell.

-         Edzéssel növelhető a medencefenék izmainak ereje.

-         Az erősítő tréningnek a gyors és lassú összehúzódású izomrostok erejét egyaránt fokozni kell.

-         A biofeedback módszer alkalmazása csökkenti a stressz inkontinencia okozta panaszokat

-         A biofeedback elősegíti az izmok hatékony összehúzásának elsajátítását.

-         Transzvaginálisan végzett akut, maximális neuromuszkuláris elektromos ingerléssel kiváltható a medencefenék izomzatának összehúzódása.

-         Az elektromos ingerléssel javítható a medencefenék izomzatának működése és fokozható az izom összehúzódás ereje.

-         A medencefenék izmok akaratlagos működtetésének hatékonysága jelentősen fokozható, ha a beteg rásegít az elektromos ingerléssel előidézett izom összehúzódásra.

-         Elektromos ingerlés ajánlott azon betegek számára, akik akaratlagosan képtelenek az Oxford skálán mérve O-1 fokozatúnál erőteljesebben összehúzni a medencefenék izmokat és ezért aktívan edzeni azokat. Amint sikerül a 3-as fokozatú izom összehúzódást elérni, abba hagyható az elektromos ingerlés, és akaratlagos kontrakciókon alapuló tréninggel erősíthető tovább az izom.

-         Hüvely súlyok alkalmazása esetén, az Oxford skálán mért 0-ás, vagy erősebb izmok is egyaránt aktiválhatóak.

-         Hüvelysúllyal végzett tornagyakorlatok enyhítik a stressz inkontinencia okozta panaszokat.

3.2. Tartalom

Az irányelv tartalmazza:

Bevezetés

A klinikai probléma háttere, klinikai relevanciája, hazai helyzetkép

Az irányelv szükségessége, a témaválasztás indoklása:

Az irányelv bevezetésével elérhető eredmények:

Az irányelv célcsoportjai:

Legfontosabb megállapítások, ajánlások

Az inkontinencia fizioterápiás vizsgálata

Értékelés, kezelési terv kialakítása

Fizioterápiás kezelés - alkalmazható módszerek és technikák

Részletes irányelv

Az inkontinencia fizioterápiás vizsgálata

Értékelés, kezelési terv kidolgozása

Értékelés, kezelési terv kidolgozása

Fizioterápiás kezelés - alkalmazható módszerek és technikák

Függelékek

Az irányelv bevezetését segítő gyakorlati kérdések

Standardok

A betegek tájékoztatásában szükséges információk

 

3.3. Bevezetés

3.3.1. A klinikai probléma háttere, klinikai relevanciája, hazai helyzetkép

A Nemzetközi Kontinencia Társaság meghatározása szerint a vizelet inkontinencia „objektív módszerekkel kimutatható, akarattól függetlenül bekövetkező vizeletvesztést jelent, mely higiénés és szociális problémát okoz” (Abrams és mtsai 1988). A nőlakosság 16 és 65 év közötti korcsoportjában a vizelet inkontinencia leggyakoribb (80%) formája a stressz inkontinencia, melynek jellemzője a hasűri nyomásfokozódásra (köhögés, tüsszentés, futás, emelés) jelentkező vizeletcsorgás.

Pápán és környékén, 2000-ben kérdőíves felmérést végeztek. Az epidemiológiai vizsgálat során 2058 nőt kértek fel kérdőív kitöltésére. A felmérésben életkori megoszlást, testsúly megoszlást, a testsúly korcsoportonkénti megoszlását, (pl. 30 év alatt is 40%-ban említenek vizeletvesztéses epizódokat, 51-65 év közöttiek 68% az inkontinencia előfordulása), vizeletinkontinencia korcsoportonkénti előfordulását, az inkontinencia előfordulási gyakoriságát, az inkontinencia megjelenését (klimax 15%, szülés után 9%), a kezelő orvoshoz fordulás gyakoriságát (összesen: 11% fordult) vizsgálták. (22)

2001-ben az INKO Fórum kezdeményezésére, a Magyar Védőnők Egyesületének (MAVE) segítségével országszerte 35.500 nő felmérése történt. A vizsgálat során az előzőhöz hasonló szempontok alapján mérték fel a női vizelet inkontinencia magyarországi megjelenését. A felmérés népegészségügyi szempontból is jelentős mert az érintett betegek életminőségére gyakorolt hatását is vizsgálták. A kérdőívet kitöltök 32%-a említett vizelet inkontinens panaszokat. (39)

Az inkontinencia megjelenési időpontjának legtöbben a szülés utáni és a menopauza utáni időszakot jelölték meg. Az inkontinencia nagymértékben, rontja a beteg életminőségét és rendkívül jelentős mértékben, terheli a nemzetgazdaságot. Az inkontinencia a beteg életminőségére gyakorolt hátrányos hatás alapján, az ezt befolyásoló kórképek rangsorában az ötödik helyet foglalja el. A műtéti megoldás drága és nem mindig hatékony.

A szűrés, az inkontinencia egyes formáinak elkülönítése és a kezelési mód kiválasztása az orvosok feladata.

Az Első Nemzetközi Inkontinencia Konzultáció (Monaco, 1998) megfogalmazta alapszintű és speciális kezelési ajánlásait az inkontinencia gyógyítására és annak igényét, hogy ezek az ajánlások valamennyi egészségügyi rendszerben alkalmazásra kerüljenek. A női vizelet inkontinencia kivizsgálására és ellátására szerkesztett algoritmuson, a kezelés első lépése: „életmód változtatás, medencefenéki izomtorna és a hólyag edzése” szerepel.

A konzervatív kezelés költség kihatásai alacsonyak, ambuláns formában történik, szövődményt csak ritkán okozhat, és nem rontja a később esetleg szükségessé váló műtét esélyeit, vagyis minden inkontinens nő kezelésére javasolható.

A férfi inkontinencia gyakoriságában, patomechanizmusában és kezelésében is jelentősen eltér a nőitől, ezért jelen irányelvünk arra nem vonatkozik.

 

3.3.2. Az irányelv szükségessége, a témaválasztás indoklása

Az irányelv az egységesebb kezelést biztosító, illetve hatékonyabb kontinencia ellátás fizioterápiás modelljét ismerteti. Az inkontinencia ellátás különböző szintjein nem valósul meg teljesen az együttműködés, a team-munka, ami pedig feltétele lenne egy jól működő terápiás hálózat kiépülésének. Az alkalmazható fizioterápiás eljárások ismertetésével biztosított a lehetősége annak, hogy az inkontinens betegeket kezelő team aktív tagja lehessen a fizioterapeuta. Gyakran nem a megfelelő képzettség és végzettség birtokában kezelik a betegeket. Az inkontinencia kezelésénél hiányoznak az iránymutató standardok, illetve az egységes szakmai irányelvek.

 

3.3.3. Az irányelv bevezetésével elérhető eredmények

Az inkontinens betegek fizioterápiás ellátásában nincsenek egységesen kialakított és elfogadott, irányelvek. Ezen irányelv alkalmazása esetén, ha a beteg motivációja megfelelő, a kezelés szakszerű és korszerű az inkontinencia tünetei csökkenek, a beteg életminősége javul és az ellátás hatékonyabbá válik.

Az egészségügy bármely területén alkalmazott módszerek folyamatosan fejlődnek, korszerűsödnek, az alkalmazásukra vonatkozó ajánlások ennek megfelelően változnak. Az irányelvfejlesztéssel lehetőség nyílik az újabb fizioterápiás alkalmazások bevezetésére, hatékonyságuk igazolásával azok elterjesztésére.

Az irányelv bevezetésével az inkontinencia kezelésének oktatása, a fizioterapeuták továbbképzésének színvonala is javítható.

A fizioterápiás eljárások előtérbe kerülésével, a betegségre fordított költségek csökkenthetők, az egészségügyi finanszírozás gazdaságosabbá, költséghatékonyabbá tehető.

A módszer elterjesztése a betegek számára is előnyös, mert az eljárás noninvazív, szövődménymentes, könnyen elsajátítható.

 

3.3.4. Az irányelv célcsoportjai

Elsődleges célcsoport: enyhe és középsúlyos stressz inkontinenciában szenvedő nők. A stressz inkontinencia enyhe formája (I fokozat), amikor a vizelet elcsepegés hirtelen hasűri nyomás fokozódásra -pl. köhögés, tüsszentés- következik be. A középsúlyos, vagy II. fokozatú stressz inkontinenciánál könnyebb fizikai munka következtében, pl. nehéz teher emelésekor, szaladáskor, lépcsőn járáskor is jelentkezik a tünet.

 

Másodlagos célcsoport: azok akiknél, az inkontinenciát hajlamosító tényező előfordul. Hajlamosító tényezők: kötőszöveti gyengeség (veleszületett, posztmenopauzális), gyakori hasűri nyomásfokozódás (asztma, allergia, obstipáció), szülési sérülések.

 

Harmadlagos célcsoport: egészséges nőknek prevenció céljából.

 

3.4. Legfontosabb megállapítások, ajánlások

 

3.4.1. Az inkontinencia fizioterápiás vizsgálata

a)      Az anamnézis pontos felvétele a személyi adatokon kívül, elengedhetetlen információkat nyújt a kórelőzményről, az inkontinencia fajtájáról és súlyosságáról valamint a beteg életvezetéséről, szokásairól és betegségéhez való viszonyulásáról egyaránt.

b)      A fizikális vizsgálat és műszeres vizsgálat felméri a medencefenék izmok állapotát és erejét.

c)      A kivizsgálás során a betegek életminőségét is fontos felmérni.

3.4.2. Értékelés, kezelési terv kialakítása

A vizsgálatok eredményét a gyógytornász értékeli, fizioterápiás diagnózist állít fel és ennek megfelelően készíti el a kezelési tervet. Az eljárás során a kezelési terv szükség szerint módosítható.

3.4.3. Fizioterápiás kezelés - alkalmazható módszerek és technikák

1)      A kezelés része az életvezetési tanácsadás.

2)      A betegek egészségnevelése a tornagyakorlatok elsajátításához szükséges információk (anatómiai és élettani ismeretek) átadásával történik.

3)      Az erősítő tornagyakorlatok fokozzák a medencefenék izmok erejét, állóképességét, és javítják a kontinenciát fenntartó élettani mechanizmusok funkcióképességét.

4)      A biofeedback módszer lényege, hogy a terápiával befolyásolni kívánt élettani folyamatokat hanggá vagy vizuális információvá átalakítva visszajelzést nyújtsunk a beteg számára.

5)      A stressz inkontinencia kezelésekor alkalmazott elektromos ingerlés során sorozatos összehúzódásra késztetik a medencefenék izmokat és a húgycső külső záróizomzatát, ezáltal fokozva erejüket és javítva működésüket.

6)      Az izmok erősítésére kúp alakú hüvelysúlyok is alkalmazhatóak.

3.5. Részletes irányelv

3.5.1. Az inkontinencia fizioterápiás vizsgálata

Akkor hatékony az ellátás, ha a fizioterápiás vizsgálat pontosan felméri a beteg kórtörténetét és a medencefenék izmok állapotát. A szakirodalomban közöltek alapján helyénvaló teljes körű kivizsgálással megállapítani az inkontinencia típusát, természetét, és mértékét (1,17)

A vizsgálat eredményeinek ismeretében a fizioterapeuta tájékoztatja a beteget a választható gyógymódokról. A kezelés megkezdése előtt, annak ideje alatt, ill. befejezése után az elvégzett vizsgálatokkal (vizelési napló, a beteg szubjektív érzése, betét használat gyakorisága, urodynamia) nyomon követhető a terápia hatékonysága, ill. megítélhető a végeredménye.

A szakirodalomban közöltek (6), valamint a The Chartered Society of Physiotherapy ajánlása szerint, az irányelvfejlesztő csoport a hazai viszonyoknak megfelelő fizioterápiás vizsgálati lapokat dolgozott ki. (1. sz. és 2. sz. melléklet)

1) Az anamnézis vizsgálati lap az alábbi kérdéscsoportokat tartalmazza:

-         személyi adatok

-         testalkat

-         életvezetés-sport

-         nőgyógyászati anamnézis

-         urológiai anamnézis

-         egyéb betegségek (gyógyszerek)

-         korábbi kezelések

Az anamnézis felvételével egy időben felkérjük a beteget, hogy néhány napig vizelési naplót vezessen, melyb a vizeletürítés gyakoriságát, az ürített vizelet mennyiségét és az inkontinens epizódokat táblázatban rögzíti. (3. sz. melléklet)

Ajánlások:

·        A kezelés előtt kivizsgálás, a kezelés ideje alatt ellenőrző vizsgálatok szükségesek.

·        A vizsgálati lapok használata segíti a releváns adatok gyűjtését.

·        A klinikai vizsgálatok eredményét és a betegektől származó adatokat rögzíteni kell.

·        A kezelés megkezdése előtt és befejezése után vizelési naplót készítsen a beteg, a javulás felmérésének, és a vizelési rend jó irányba történő változásának demonstrálása érdekében.

Ajánlási fokozat: D

Bizonyítékok szintjei (a referenciákat lásd az irodalom jegyzékben):

Ref.   1: IV. szint

Ref. 41: IV. szint

Ref. 17: IV. szint

Ref.   6:    I. szint

Figyelmeztetések:

Az anamnézis felvétel olyan körülmények között kell, hogy történjen, hogy az a beteg személyiségi jogait ne sértse.

2) Az stressz inkontinencia kivizsgálása és kezelése során különösen fontos szem előtt tartani, hogy a beavatkozások sérthetik a beteg intim szféráját. A kivizsgálás és a kezelés elkezdése előtt meg kell szerezni a beteg hozzájárulását. (4. sz. melléklet)

Ügyelni kell a fizioterápiás gyakorlatra általánosságban érvényes, betegek intimitásának és méltóságának tiszteletben tartását garantáló szabályok betartására. A beteg kérését figyelembe véve a vizsgálat és a kezelés alatt harmadik  személy jelenlétét biztosítani kell.

Ajánlás:

A vizsgálat és a kezelés csak a beteg hozzájárulásával végezhető.

Ajánlási fokozat: D

Bizonyítékok szintjei:

Ref. 42: IV. szint

Ref.   4: IV. szint

Ref. 17: IV. szint

A teljes körű kivizsgálás részeként manuális és a lehetőségekhez képest műszeres vizsgálattal fel kell mérni a medencefenék állapotát – ezáltal válik teljessé a klinikai kép értékelése, ill. ezt teszi lehetővé a megfelelő terápiás terv kidolgozását.

A fizikális vizsgálat a külső nemi szervek, valamint az izommozgás megtekintéséből és a medencefenék palpációs, vagy eszközös izomerő vizsgálatából áll, melyeket a manuális vizsgálati lapon rögzíteni kell (2. sz. melléklet).

A fizioterapeuta a manuális vizsgálat során a következőkről kap információt:

-         izomtónus,

-         izomerő foka (módosított Oxford skála szerint 0-5),

-         maximális kontrakció megtartási képessége,

-         maximális erejű megtartások ismétlésszáma.

Az izomerő objektív vizsgálata mérőműszer (perineométer) segítségével is történhet.

 

Ajánlás:

·        Manuális vizsgálattal megállapítható, hogy bekövetkezik-e a medencefenék izomzatának megfelelő mértékű összehúzódása.

·        Az izom összehúzódások kvantitatívan értékelhetőek.

 

Ajánlási fokozat: C

 

Bizonyítékok szintjei:

Ref. 43: IV. szint

Ref. 15: III. szint

Ref.   7:  II. szint

Ref. 45: III. szint

Ref. 34: IV. szint

 

Figyelmeztetések:

·        A fizikális vizsgálat elvégzésekor a hygiénes szabályokat be kell tartani (egyszer használatos gumikesztyű).

·        Biztosítani kell a vizsgálat zavartalanságát.

·        Eszközös vizsgálatnál a mérőműszer mindig hitelesített legyen.

·        Minden eredmény bizalmas adatként kezelendő.

 

3.5.2. Értékelés, kezelési terv kidolgozása

A vizsgálatok eredményét a fizioterapeuta értékeli és ennek alapján fizioterápiás diagnózist állít fel.

A kezelési tervet mindig a betegre szabottan (kívánságaival, szükségleteivel és reálisan elvárható saját közreműködésének figyelembe vételével) kell felállítani.

A tervnek tartalmaznia kell:

-         a beteg kívánt célkitűzését a kezelés hatását illetően.

-         a reális rövidtávú és hosszú távú cél meghatározását.

-         a technika, a módszer, a segédeszközök kiválasztását.

A célkitűzés esetleges megváltoztatása a gyógytornász és a beteg közös megegyezését követően történik.

A reális irányvonal tisztázásához és a kezelés eredményességéhez kezdettől fogva jó kommunikációra és együttműködésre van szükség.

 

Ajánlás:

A vizsgálatok eredményeihez adaptált kezelési tervet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a kiválasztott kezelési módszert (torna, biofeedback, elektroterápia, stb.), a rövid távú és a hosszú távú célok várható eredményeit, a kezelés időpontjait, és az otthon végzendő gyakorlatokat.

 

Ajánlási fokozat: D

 

Bizonyítékok szintjei:

Ref. 40: IV. szint

Ref. 44: IV. szint

 

Figyelmeztetések:

A beteget tájékoztatni kell arról, hogy az előírt kezelési tervtől való eltérés a várt eredményt befolyásolhatja.

3.5.3. Fizioterápiás kezelés - alkalmazható módszerek és technikák

1) Életvezetési tanácsadás során a fizioterapeuta hasznos tanácsokkal látja el a beteget, és gyarapítja egészséggel kapcsolatos ismereteit, pl. táplálkozási, folyadékfogyasztási szokások, vizelési rend kialakítása, a hétköznapi tevékenység végzésére vonatkozó tanácsok – a hasűri nyomás fokozódásának elkerülése - a vizeletvesztés csökkentése érdekében.

2) A beteg oktatás során az anatómiai és élettani ismeretek gyarapítása a kezelés sikerének egyik előfeltétele. A terápia elkezdése előtt, célszerű időt szakítani a vizelés mechanizmusának, valamint a vizelési zavarok okainak megismertetésére. A medencefenék izmok elhelyezkedésének, feladatainak megbeszélésére és azok funkciózavarának következményeire. Az oktatás során mindig lehetőséget kell adni a beteg kérdéseinek megválaszolására.

Ajánlás:

Ajánlott a betegek ismereteit gyarapítani a kezelés sikerének érdekében.

Ajánlási fokozat: D

Bizonyítékok szintjei:

Ref. 13: IV. szint

Figyelmeztetések:

Ellenőrizni kell, hogy a beteg megértette e az útmutatásokat.

3) A medencefenék izmait erősítő tornagyakorlatok szempontjai.

Bizonyított, hogy egészséges nőkben a medencefenék izmainak akaratlagos összehúzása a húgycső külső záróizmának egyidejű összehúzódását váltja ki, ami a vizelet megtartásának feltétele.

-         A stressz inkontinencia okozta panaszokat és tüneteket a medencefenék izomzatának erősítésével kell csökkenteni.

-         A torna során a betegeket meg kell tanítani a medencefenék izmok tónusának érzékelésére.

-         A tornagyakorlatokat különböző testhelyzetekben kell végeztetni. A gyors és lassú izomrostokat egyaránt erősíteni kell.

-         A trénig programot minimum 12 héten át, naponta több alkalommal, az izom kifáradásáig kell ismételni. Ha 12 hét után a javulás nem kellő mértékű, a tréninget tovább kell folytatni.

-         Lehetőség szerint minél gyakrabban kell ellenőrizni a beteg állapotát, a javulás mértékét, és ha szükséges változtatni kell a fizioterápás kezelési terven.

-         A tréning után szinten tartó gyakorlást kell végezni hetente háromszor az elért eredmény megőrzése érdekében, mely a tréning során elsajátított erősítő tornagyakorlatokból áll. 

Ajánlás:

A medencefenék izmok erősítése a stressz inkontinencia hatékony gyógymódja.

Ajánlási fokozat: B

Bizonyítékok szintjei:

Ref.   8:  II. szint

Ref. 25: III. szint

Ref. 23:  II. szint

Ref. 31:  II. szint

Ref.   6:   I. szint

Ajánlás:

A medencefenék izmokat mindennap tornáztatni kell.

 

Ajánlási fokozat:  C

 

Bizonyítékok szintjei:

Ref.   5: III. szint

Ref. 21: III. szint

Ref.   8:  II. szint

Ref. 16: III. szint

 

Ajánlás:

Edzéssel növelhető a medencefenék izmainak ereje.

Ajánlási fokozat: C

 

Bizonyítékok szintjei: 

Ref.   5: III. szint

Ref.   8:  II. szint

Ref. 21: III. szint

Ref. 32: III. szint

 

Ajánlás:

Az erősítő tréningnek a gyors és lassú összehúzódású izomrostok erejét egyaránt fokozni kell.

 

Ajánlási fokozat: D

 

Bizonyítékok szintjei:

Ref. 12: IV. szint

Figyelmeztetések:

Az izomerősítő torna akkor kezdhető el, amikor a beteg kontrolált izom kontrakcióra képes.

4) Biofeedback

A biofeedback módszer lényege, hogy a terápiával befolyásolni kívánt élettani folyamatokat hanggá vagy vizuális információvá átalakítva visszajelzést nyújtsunk a beteg számára. Gyakori eset az, hogy nem csak az izom gyengesége a panasz okozója, hanem egyes nők nem érzékelik megfelelően ezeknek az izmoknak a tónusát és ezért nem is képesek akaratlagosan összehúzni azokat. A biofeedback módszer segítségével visszanyerhetik az irányítást ezen izmok felett, sőt fokozhatják is azok erejét. Ezen kívül fokozza a beteg motivációját és terápiás fegyelmét.

Ajánlás:

A biofeedback módszer alkalmazása segít a medencefenék izmok működésének érzékelésében és a torna elsajátításában és ezzel csökkenti az stressz inkontinencia okozta panaszokat.

 

Ajánlási fokozat: B

 

Bizonyítékok szintjei: 

Ref. 20:  I. szint

Ref. 24: II. szint

Ref.   6:  I. szint

Ref. 46:  I. szint

 

Ajánlás:

A biofeedback elősegíti az izmok hatékony összehúzásának elsajátítását.

 

Ajánlási fokozat: C

Bizonyítékok szintjei: 

Ref.  6:    I. szint

Ref. 47: III. szint

Figyelmeztetések:

·        Kontraindikált a kezelés terhesség alatt, a hüvely gyulladásos folyamatai és fertőzései esetén, kismedencei műtétet követően, az ingerlés területén lévő nyílt seb és/vagy hámhiány valamint pszichoszexuális zavarok fennállásakor.

·        A hygienes szabályok betartása kötelező.

5) Neuromuszkuláris elektrostimuláció

Az elektromos ingerlés során sorozatos összehúzódásra késztetik a medencefenék izmokat és a húgycső külső záróizomzatát, ezáltal fokozva erejüket és javítva működésüket. Az ingerlés számos különböző hullámformával és intenzitással végezhető. Az elektromos kezelés történhet vaginális vagy rectalis, bipoláris elektródával.

Ajánlás:

Transzvaginálisan végzett akut, maximális neuromuszkuláris elektromos ingerléssel kiváltható a medencefenék izomzatának összehúzódása.

Ajánlási fokozat: B

 

Bizonyítékok szintjei: 

Ref. 38: III. szint

Ref. 10:  II. szint

Ref. 35:  II. szint

Ajánlás:

Az elektromos ingerléssel javítható a medencefenék izomzatának működése és fokozható az izom összehúzódás ereje.

 

Ajánlási fokozat: C

 

Bizonyítékok szintjei: 

Ref. 38: III. szint

Ajánlás:

A medencefenék izmok akaratlagos működtetésének hatékonysága jelentősen fokozható, ha a beteg rásegít az elektromos ingerléssel előidézett izom összehúzódásra.

Ajánlási fokozat: C

Bizonyítékok szintjei: 

Ref. 38: III. szint

Ajánlás:

Elektromos ingerlés ajánlott azon betegek számára, akik akaratlagosan képtelenek az Oxford skálán mérve O-1-2 fokozatúnál erőteljesebben összehúzni a medencefenék izmokat és ezért aktívan edzeni azokat. Amint sikerül a 3-as fokozatú izom összehúzódást elérni, abba hagyható az elektromos ingerlés, és akaratlagos kontrakciókon alapuló tréninggel erősíthető tovább az izom.

Ajánlási fokozat: C

Bizonyítékok szintjei: 

Ref. 11:   I. szint

Ref. 18: III. szint

Ref. 26:   I. szint

Ref. 30: IV. szint

Ref. 48:  II. szint

Figyelmeztetések:

·        Megfelelő ingerlési paraméterek megválasztásával el kell kerülni az ingerelt izom károsodását.

·        Kontraindikált a kezelés terhesség alatt, a hüvely gyulladásos folyamatai és fertőzései esetén, kismedencei műtétet követően, az ingerlés területén lévő nyílt seb és/vagy hámhiány valamint az elektróda okozta allergiás reakció fennállásakor.

·        Nem végezhető még a kezelés az útmutatások megértését és az együttműködést kizáró mentális állapotokban és pszichoszexuális zavarok fennállásakor.

·        Tilos kezelni beültetett pacemaker esetén.

·        A hygiénés és biztonsági szabályok betartása kötelező.

6) Hüvelysúly alkalmazása

Az izmok izometriás erősítésére különböző nehézségű, kúpalakú hüvelysúlyok is alkalmazhatóak. A hüvelysúly megtartására reflexesen aktiválódnak a medencefenék izmok.

Az alkalmazás során a medencefenék izomzat erejétől függő hüvelysúly kiválasztása, használatának betanítása és ellenőrzése, valamint adaptálása az izomerő növekedéséhez a fizioterapeuta feladata.

Ajánlás:

Hüvely súlyok alkalmazása esetén, az Oxford skálán mért 0-ás, vagy erősebb izmok is egyaránt aktiválhatóak.

Ajánlási fokozat: B

Bizonyítékok szintjei: 

Ref. 19: II. szint

Ajánlás:

Hüvelysúllyal végzett izometriás tornagyakorlatok enyhítik a stressz inkontinencia okozta panaszokat.

Ajánlási fokozat: B

Bizonyítékok szintjei: 

Ref.   9: I. szint

Ref. 33: I. szint

Figyelmeztetések:

·        Fokozott körültekintés szükséges terhesség, uterus prolapsus, gyulladásos folyamatok, menstruáció, kismedencei műtétet követően és pszichoszexuális problémák esetén.

·        Nyílt seb és/vagy hámhiány az alkalmazás területén.

·        A hygiénés szabályok betartása kötelező.

3.6. Függelékek

3.6.1. Az irányelv bevezetését segítő gyakorlati kérdések

3.6.1.1.A helyi adaptáció kulcselemei

-         Az irányelv megismertetése az inkontinencia kezelésére szakosodott fizioterapeutákkal.

-         A fizioterápiás eljárás alkalmazásának széleskörű elterjesztése.

-         Az eljárás hatékonyságának ellenőrzése, értékelése.

3.6.1.2.Az ajánlások megvalósításának gátló tényezői között kiemelendő a 3.6.1.4.-ben felsorolt feltételek hiánya.

3.6.1.3. Geográfiai különbözőségek.

A szakmai irányelv megvalósításában geográfiai különbözőségek nem merülhetnek fel. Az ország minden részén azonos szintű fizioterápiás ellátásban kell részesíteni a beteget.

3.6.1.4. A megvalósítás feltételei:

 

Személyi feltételek:

A tevékenység végzésének feltétele a főiskolai szintű gyógytornász végzettség, valamint az urogynecológiai szakismeretek elsajátítása (továbbképző tanfolyam, szakmai gyakorlat).

 

Felelősségi szintek

·        A fizioterápiás kezelést szakorvos rendeli el írásban, pontos diagnózissal (stressz-, urge-, reflex-, stb.). Orvosi beutalóval küldheti a beteget szülész- nőgyógyász, urológus, családorvos és rehabilitációs szakorvos.

·        Az orvosi diagnózis és javaslat alapján a gyógytornász kezelési tervet dolgoz ki és elvégzi a kezelést.

·        A biztonságos fizioterápiás kezelés érdekében a gyógytornász további vizsgálatokat (kontroll vizsgálatot) kérhet a beutaló orvostól, pl. egyéb urológiai vagy nőgyógyászati eredetű megbetegedésre utaló tünet esetén (véres vizelet, helyi gyulladásos tünetek, sürgető vizelési inger, fájdalmas vizelés, stb.). Továbbá kontroll vizsgálatot kérhet a javulás mértékének objektív kimutatására, vagy arra az esetre ha a fizioterápiás kezelés nem elég eredményes.

Tárgyi feltételek:

A) Helyiség

A fizioterápiás vizsgálat és az eredményes kezelés alapvető feltétele a megfelelő kezelőhelyiség.

B) Eszköz- és anyagszükséglet

-         kezelőágy, kiegészítő párnák, matracok, tornaszőnyegek,

-         steril lepedő, törölköző, egyszer használatos gumikesztyű,

-         papírvatta,

-         síkosító krém,

-         fertőtlenítőszer, folyékony szappan,

-         demonstrációs ábrák,

valamint, lehetőség szerint:

-         mérőkészülék– perineométer,

-         elektroterápiás készülék - vaginális és anális elektródákkal,

-         hüvelysúlyok.

 

Képzési feltételek:

Az inkontinenciával foglalkozó gyógytornásznak:

·        ismernie kell a Magyar Gyógytornászok Társaság etikai szabályait.

·        rendszeresen részt kell vennie megfelelő továbbképzésen, szimpóziumon, kongresszuson, hogy naprakészen tartsa tudását a szakterületén.

·        támogatnia kell ott, ahol lehetséges a kutatásokat és a fejlesztőmunkát a kontinencia előmozdításában és az inkontinencia kezelésében.

 

Szakmai fejlődés:

A fizioterapeutának szükséges:

-         a szakterületen gyakorlatot szerezni.

-         követni az e témával foglalkozó nemzetközi folyóiratokat.

-         rendszeresen részt venni továbbképzéseken.

-         oktatási tevékenységet folytatni, mind szakmai, mind egészségnevelő területen.

-         legyen kész képviselni a gyógytornász társadalmat megfelelő szakmai és civil fórumok előtt.

 

Kutatás:

A fizioterapeutának szükséges:

-         a módszerek fejlesztése érdekében kutatómunkát végezni.

-         a kutatómunkája során szerzett objektív mérési eredményekből levont következtetéseit tudományos szimpózium előtt előadás formájában ismertetni és/vagy írásos közleményben megjelentetni.

 

3.6.2. Standardok

Az irányelv szerint meghatározott fizioterápiás kezelésben részesült betegek körében 3o-5o %-os javulás mérhető.

 

3.6.3. A betegek tájékoztatásában szükséges információk

Beteg képzési programok:

Menopauza Klubbok, Szülésre felkészítő tanfolyamok, Inkontinens betegek csoportterápiája, Egészségnevelő programok.

Beteg tájékoztató kiadványok:

Gátizomtorna célzott segítség a medencefenéki izmok gyengesége esetén, Phytotec kiadvány,

Gátizom-torna - Vizelettartási zavarok kezelése gyógytornával, B+V kiadó. 2004., a témával foglalkozó ismeretterjesztő könyv, mely a betegek tájékoztatását szolgálja.

Gátizmok gyógytornája c. videokazetta betegeknek.

 

 

1. sz. melléklet

Fizioterápiás vizsgálati lap I.

anamnézis

 

 

Személyi adatok:

Név: ……………………………………………………………………Életkor: ……………

Anyja neve:……………………………………………..TAJ szám:…………………………

Lakcím:……………………………………………………………Tel:………………………

Foglalkozás (nyug. áll. előtti fogl.):…………………………………………………………..

Beutaló orvos neve:……………………………………………………………………………

Beküldő diagnózis:…………………………………………………………………………….

Alkat:

Obes :                              van                                nincs                            mióta?

Kötőszövet állapota:        laza (pasztózus)            normál                        feszes

Varicositas:                      van                                nincs

ÉLETVEZETÉS – SPORT:

Sporttevékenység:

Gyakoriság:

Nehéz fizikai munka:

Nőgyógyászati anamnézis:

Szülések száma:

Módja:                               hüvelyi                         császár                        vákuum

Kitolási szak ideje:            < 20 perc                      > 20 perc                     > 1 óra

Gátmetszés:             volt (centrális v. laterális )     nem volt                     gátsérülés

Újszülött/ek súlya:

Inkontinencia közvetlen szülés után: igen ( vizelet, széklet )                    nem

Nőgyógyászati műtétek:    méh eltávolítás             hüvelyplasztika          egyéb

Hormonpótlás:                                                         mióta?

Szexuális probléma:  közösülési fájdalom              hüvelytágasság           egyéb

UROLÓGIAI ANAMNÉZIS:

Vizeletvesztés gyakorisága:

Bekövetkezésének körülményei:

   nevetés,    köhögés – tüsszentés,    testhelyzet változtatás,   sürgető viz. ingert követően

WC használat gyakorisága:

Használ –e betétet:                                                       milyet?

Vizelési napló vezetése:           volt                            nem volt

Gaudenz teszt eredménye:

Urológiai műtétek:

Urodynámiás vizsgálat eredménye:

 

EGYÉB BETEGSÉGEK:

Köhögés:                               asztma                         allergia               krónikus bronchitis

Obstipáció:                              van                              nincs

Diabetes mellitus:

Magas vérnyomás:                  van                              nincs                 gyógyszer neve:

Neurológiai betegség:

Pszichiátriai betegség:

 

EDDIGI KEZELÉSEK:   gyógytorna                elektroterápia                  egyéb

 

 

2. sz. melléklet

Fizioterápiás Vizsgálati lap II.

MANUÁLIS

 

Név:.....................................................................................................Életkor:.............................

Dátum:.......................................................................TAJ szám: .....................................…........

INSPEKCIÓ

Külső nemiszerv

Izommozgás (nincs, izolált, komp.)

Ellazítási képesség (van, nincs )

 

 

 

VAGINÁLIS PALPÁCIÓ

FELVÉTELI STÁTUSZ

Izomerőfoka

 

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Maximális kontrakció megtartási képessége

Nem képes

Képes (sec.)

 

 

Max. megtart. ismétlések száma (4 mp-es pihenőkkel)

 

Maximális, gyors kontrakciók száma

 

 

Köhögtetési teszt:

 

Műszeres izomerővizsg.:

 

ANÁLIS PALPÁCIÓ

ELBOCSÁJTÓ STÁTUSZ

Izomerőfoka

 

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Maximális kontrakció megtartási képessége

Nem képes

Képes (sec.)

 

 

Max. megtart. ismétlések száma (4 mp-es pihenőkkel)

 

 

Maximális, gyors kontrakciók száma

 

 

Műszeres izomerővizsg.:

 

 

3. sz. melléklet

VIZELÉSI NAPLÓ

 

Név:………………………………………………………....  Életkor:……………………….

Dátum:………………………………………………………………………

Töltse ki a táblázatot és kérem, hozza magával a következő alkalommal!

 

idő

1. nap

2. nap

3. nap

4. nap

Be

Ki

Ink.

Be

Ki

Ink.

Be

Ki

Ink.

Be

Ki

Ink.

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Össz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarázat:

Be –  A folyadék bevitelt jelöli ( k – kávé, t – tea, f - bármilyen más folyadék).

Ki    –  A vizeletürítést jelöli. Lehetőség szerint a mennyiséget feltüntetni.

Ink. –  Az önkéntelen vizeletcsorgást (inkontinens epizód) jelölni.

 

 

4.sz. melléklet

Nyilatkozatok

 

Alulírott     hozzájárulok / nem járulok hozzá,      hogy a gyógytornász a fizioterápiás diagnózis meghozatalához szükséges manuális hüvely és/vagy végbél izomtónus vizsgálatát elvégezze, illetve a kezelés során ha szükséges azt megismételje.

A vizsgálat elvégzésének módjáról az előzetes tájékoztatást megkaptam.

 

 

                                                            …………………………………………….

 

 

 

Szükség esetén az elektroterápiás kezelés alkalmazásához

                   hozzájárulok / nem járulok hozzá.

 

 

                                                            ……………………………………………..

 

 

 

 

A gyógytornász vizsgálatom és kezelésem eredményeit tudományos célból, a személyi adataim feltüntetése nélkül felhasználhatja.

Ehhez          hozzájárulok / nem járulok hozzá.

 

 

                                                            …………………………………………….

 

Dátum:………………………………………………

 

 

 

 

 

 

A szakmai irányelv érvényessége: 2008. december 31.


A STRESSZINKONTINENCIA FIZIOTERÁPIÁS KEZELÉSÉNEK ALGORITMUSA

Egyénileg, önálló elhatározásból jön a páciens

 

Szakorvosi (nőgyógyász, urológus) beutalóval, pontos diagnózissal érkezik a beteg

 

Háziorvos vagy más szakterületen dolgozó orvos és egészségügyi dolgozó javaslatára érkezik a beteg

 

Vizelettartási panasza nincs

 

Vizelettartási panasz van

 

Egyéni vagy csoportos MFI tréning betanítása prevenciós célzattal

 

Kontrolált izomműködés ereje Oxford skálán

0 - 2

 

Kontrolált izomműködés ereje Oxford skálán

3

 

Kontrolált izomműködés ereje Oxford skálán

 4 - 5

 

Anatómiai és élettani ismeretek átadása.

-          elektroterápia

-          biofeedback

-         facilitációs technikák

 

Anatómiai és élettani ismeretek átadása

 

Anatómiai és élettani ismeretek átadása

 

Medencefenék izomzat aktív, analitikus, erősítő gyakorlatai tehermentesített helyzetekben

-  koncentrikus gyakorlatok

-  excentrikus gyakorlatok

-                      légzés és izomműködés összekapcsolása

-                     izometriás és izotóniás gyakorlatok kombinálása (dinamikusan és ritmikusan)

-         intervallum tréning

Elektroterápia

Kiegészítő mozgásterápiák

 

 

Medencefenék izomzat aktív erősítése kombinált mozgásformákkal, különféle testhelyzetekben.

Aktív, komplex funkcionális gyakorlatok, komplex tréning betanítása

Segédeszköz alkalmazása az izomerő növelésére (hüvelysúly)

 

Izomműködés kivitelezése a szinergista izmok segítségével.

Kiegészítő mozgásterápiák:

- tartásjavító gyakorlatok

- keringésjavítás

- lazítási technikák

 

Kontrolált izomműködés  kivitelezése után, ismételt izomerő vizsgálat. A további kezelés, az izomerő függvényében.

 

 

Fejlesztés alatt!