Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

Veleszületett csípőficam

 

Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium

 

 

Szinonímák:   Luxatio coxae congenita

                        Dysplasia coxae congenita

                        Instabil csípő

                        A csípő dysplasiás fejlődése

                        A csípőízület hibás fejlődése

A csípő fejlődési dysplasiája

 

I. Alapvető megfontolások

 

1.   A protokoll alkalmazási/érvényességi területe

Ortopédia, gyermekgyógyászat, radiológia.

 

2.   A protokoll bevezetésének alapfeltétele

      Jól szervezett szűrővizsgálat, UH vizsgálat lehetősége, jól működő gyermekortopédiai osztályok és rendelések.

 

3.   Definíció

A csípőízület olyan állapota, amelyben a csípő alkotóelemei nem fejlődnek adekvát módon. Két jellemző komponens van:

·        Az acetabulum tető meredeksége, sekély ízvápa.

·        A csípőízület lazasága, amely lehetővé teszi a femurfej kicsúszását a vápából.

3.1.      Kiváltó tényezők

Öröklődés.

Mechanikai, külső tényezők, intrauterin, relatív térszűkület, a születés után az alsó végtagok szoros összepelenkázása.

3.2.      Kiváltó és kockázati tényezők (B szintű evidencia - 5, 15 ,17)

Női nem

Családi előfordulás

Farfekvéses szülés

Egyéb intrauterin térszűkület

Torticollis, 7-es szindróma

Alsó végtag fejlődési rendellenességek

 

4.      Panaszok, tünetek, általános jellemzők

         A szülők a csípők aszimmetriáját, az alsóvégtagok kifelé fordulását, esetleg rövidülését észlelik, az újszülött vagy csecsemő az érintett végtagját kevésbé mozgatja.

 

5.      A betegség leírása

 

5.1.      Az érintett szervrendszerek: csípő, alsó végtag

5.2.      Genetikai háttér: (B szintű evidencia - 6)

            Polygen öröklődés figyelhető meg. A polygen öröklődés szabályai szerint valószínűsíthető a csípőficamos családban az előfordulás a születendő gyermeknél.

5.3.1.   Incidencia: (B szintű evidencia - 16, 18)

            Az élve szülöttekre szokták megadni a veleszületett csípőficam gyakoriságát. Az adatok rendkívül eltérőek és nem csak aszerint, hogy csak a valódi ficamot, vagy az instabil csípőt és a dysplasiát is beszámítják. Magyarországon az utolsó felmérés alkalmával (1977) 1.5%-ban találtak luxatiot, instabil csípőt vagy dysplasiát. Az utolsó évek észlelése szerint, UH vizsgálatot is felhasználva, ez a szám lényegesen csökkent (0,2-0,5%).

5.3.2.   Morbiditás, mortalitás: a secunder coxarthrosis leggyakoribb kiváltó oka.

5.4.      Születés után felismerhető a luxatio és az instabil csípő. UH-val a dysplasia is.

5.5.      Jellemző nem: Leányoknál négyszer-hatszor gyakoribb, mint fiúknál. (B szintű evidencia - 15)

 

II. Diagnózis

 

1.   Diagnosztikus algoritmus (lásd. később)

 

2.   Anamnézis

A terhesség és szülés körülményeiről tájékozódunk. Farfekvés, farfekvéses szülés rizikótényezők. Ha a családban volt már csípőficam, előfordulásának nagyobb a valószínűsége. A szülők gyakran említenek alsó végtag aszimmetriát, egyik alsó végtagnak a rövidülését, ráncaszimmetriát. Egyik alsó végtag mozgása csökkent lehet a másikhoz képest.

 

3.   Fizikális vizsgálat

Az anya azon megfigyelése mögött, hogy a csecsemő egyik alsó végtagját kevésbé mozgatja, gyakran dysplasia vagy ficam rejtőzik. A csípőficam az általános mozgásfejlődésben is (ülés, állás, járás) okozhat visszamaradást.

A pelenkából vizsgálatra kibontott csecsemőt először megtekintjük. A végtagok aszimmetrikus helyzete, a kóros oldali végtag kifele rotatiós tartása, ráncaszimmetriája dysplasia vagy ficam gyanúját keltheti. A kóros oldalon több a ránc és mélyebbek, mint az ellenkező oldalon és lányoknál az inguinalis redő elfedheti a nagyajkat

A combok háti oldalán jelentkező ráncaszimmetria, amely akkor is fennáll, ha a végtagokat szimmetrikus helyzetbe hozzuk, már biztosabban értékelhető. Feltűnhet, hogy a csecsemő egyik alsó végtagját kevésbé mozgatja. Ha az egyik csípőízületben abductios contractura áll fenn, a végtagokat összetéve a másik, az adductioban levő rövidebbnek látszik. Szimmetrikus helyzetben ez a látszólagos hosszkülönbség eltűnik. Az abductios csípőcontractura jelentősége abban van, hogy az ellenkező oldali adductios helyzet dysplasia kialakulására hajlamosít.

A csípőket a vizsgálóasztalra fektetett csecsemővel szemben állva vizsgáljuk. Megfogjuk mindkét lábszárát és erőszak nélkül, az esetleg feszítő csecsemő ellenállását fokozatosan legyőzve, a térdeket maximálisan, a csípőket 90o-ig behajlítjuk.

Ezután megfigyelhetjük, hogy a térdek egy magasságban vannak-e, majd caudalis irányból megtekintjük a csípők kontúrját. Luxatio esetében a nagy tompor tájéka a csípő kontúrjából előemelkedik.

A csípők 90o-os flexios helyzetének és a térdek teljes flexiojának elérése után a combokat egymástól eltávolítjuk. Ha a csecsemő nem feszít, a csípők ép viszonyok mellett 70-90o-nyit abducálhatók. Ha a csecsemő megfeszíti izomzatát, esetleg csak 20-30o-os abductio érhető el. A vizsgálat óvatosan végzendő, mert a combcsont proximalis részén törést is lehet okozni. A lehetséges abductio fokát megállapítjuk úgy is, hogy közben a flexios helyzetet csökkentjük és fokozzuk.

Instabil csípőnél a csípőízület lazasága miatt a combfej könnyen elhagyja a vápát. A luxalhatóság vizsgálatához behajlítjuk a csípőket, és a maximálisan behajlított térdeket átfogjuk úgy, hogy hüvelykujjunk a comb belső oldalán, a többi négy ujj pedig a nagy trochanter tájékán van. Az egyik kezünkkel tartott combbal rögzítjük a medencét, a másik kezünkkel pedig vizsgáljuk az ellenoldali csípőt. Végezhető a vizsgálat úgy is, hogy egyik kezünkkel átfogva a gátat rögzítjük a medencét. Ha ebből a helyzetből a comb proximalis részét hüvelykujjunkkal oldalfelé és az egész combot a comb tengelyének irányában hátrafelé nyomjuk, luxalható csípő esetén a fej kis zökkenés kíséretében elhagyja a vápát. Ellenkező irányú mozgatásra a combfej reponálódik. Az oldalirányú mozgatás a vizsgáló kéz pronatios-supinatios. Előfordul, hogy vizsgálat közben csak azt észleljük, hogy a femurfej eltávolodik a vápából, de nem hagyja el. Ezekből a laza csípőkből is gyakrabban alakul ki ficam, mint a normális csípőknél.

Luxatio esetén távolításkor a combfej zökkenés kíséretében reponálódhat, adductiora pedig elhagyja a vápát. A zökkenést olykor kattanásszerű hang kíséri. Ez a repozíciós-luxatios jel (Ortolani-tünet).

Külön-külön is megvizsgáljuk mindkét oldalt. A csípőket abducáljuk úgy is, hogy közben a femurt hossztengelyének irányában meghúzzuk és a nagy tompor tájékára előrefelé irányuló nyomást  gyakorolunk. Így reponálódhat a femurfej akkor is, amikor egyszerű abductiora nem sikerült repozíciós jelet észlelni.

Egyéb jelek, mint a magasan tapintható nagytompor, a Lorenz-abductio nagyfokú korlátozottsága ficam fennállására utalnak. Idősebb csecsemőkön és kisgyermekeken veleszületett csípőficamnál is olyan mérvű adductios contractura alakulhat ki, hogy abductiora a repozíció nem jön létre. Ha nem túl nagy az adductor-feszülés, a combfej repozíciós manőverrel a vápába juttatható, és így biztosan megállapítható a ficam. Tekintve, hogy az erőszakolt repozíció a femurfejet sértheti, helyesebb a pontos kórisme érdekében inkább röntgenfelvételt készíteni.

A vizsgálat utolsó fázisaként a csecsemőt hasra fordítjuk és megvizsgáljuk, hogy a csípők adducálhatók-e. Egyik oldalon a csípőízületet abductioba hozzuk, majd megnézzük, hogy a másik oldal a középvonalon túl adducálható-e. A vizsgálatot mindkét oldalon elvégezzük.

Az instabil csípő és a luxatio fizikális vizsgálattal felismerhető. Dysplasia azonban teljes biztonsággal csak ultrahanggal vagy röntgenfelvétel alapján kórismézhető.

 

Dysplasia gyanúja merül fel, ha:

 

1.      a hason fekvő csecsemőn feltűnő ráncaszimmetria van és a csípőket megtapintva, azokat aszimmetrikusnak találjuk;

1.      a csípők Lorenz-abductioja (hajlított helyzetben végzett abductio) korlátozott, kevesebb, mint 60o;

2.      abductios pelenkázásra vagy betétes Rugi-nadrág viselésére a contractura nem oldódik.

 

Az anamnesisben szereplő adatok vagy a vizsgálat alkalmával észlelt tünetek alapján felmerült dysplasia gyanúja esetén indokolt az ultrahangos vizsgálat és szükség szerint 4 hónapos kor körül az ortopéd szakorvos készíthet röntgenfelvételt.

A subluxatio klinikai tünetei lényegében megegyeznek a dysplasia tüneteivel, de kifejezettebbek lehetnek.

A már álló, járó gyermeknél a Trendelenburg-tünet is vizsgálandó. Ha a gyermek egyik lábát felemeltetjük, normál körülmények között a felemelt oldali glutealis vonal a vízszintes fölött van, az álló oldali csípő abductorok insufficienciája esetén lesüllyed.

 

4.   Kötelező diagnosztikai vizsgálatok, szűrővizsgálatok – a csípőficam szűrővizsgálati rend algoritmusa Magyarországon

 

Folyamatosan valósult meg az egész országban ez a szűrővizsgálati rend. Ennek a rendszernek fontos eleme az, hogy minden újszülöttet megvizsgál hozzáértő orvos a szülészeti osztályon az élet 1. hetében, majd 3 hetes és 4 hónapos korban a családorvos. Rizikófaktor vagy kóros állapot észlelése esetén ortopéd szakorvoshoz kerül a csecsemő olyan korán, amilyen korán csak lehet, mert a kezelési eredmények annál jobbak és a kezelési idő annál rövidebb, minél korábban kezdjük. Az újszülöttkortól követhető a csípők fejlődése ultrahanggal és korán diagnosztizálható a dysplasia is. Az UH vizsgálat feltétlenül indokolt rizikó tényezők esetén, de kialakítható olyan rendszer is, hogy minden újszülöttnél, csecsemőknél elvégezzék. Ettől az várható, hogy a semmi más módon fel nem ismerhető dysplasiákat is diagnosztizáljuk és kezelésbe vegyük. A teljes körű szonográfiás szűrővizsgálatot 6-8 hetes korban szokás végezni.

 

4.1. Speciális laboratóriumi vizsgálatok nem szükségek

 

4.2. Képalkotó vizsgálatok

Ultrahangvizsgálat (B szintű evidencia - 7, 8, 10, 11, 12)

Az ultrahangképek helyes értékelésének, összehasonlíthatóságának előfeltétele, hogy a vizsgálat standard körülmények között történjen.

Az újszülöttet vagy csecsemőt oldalfekvésben, a csípő enyhén behajlított és berotált állapotában kell a vizsgálathoz elhelyezni (célszerű speciális fektető használata). A transducert először a test hossztengelyével párhuzamosan helyezzük a trochanter major fölé, ez az ún. standard sík. Ezt követően a vizsgálófej előre- és hátrafordításával áttekintjük az elülső és hátsó csípőszektort. Így lényegében három különböző síkban térképezzük fel a csípőízületet. A standard síkban minden csípőről felvételt kell készíteni. Ennek - a status dokumentálás mellett - azért van jelentősége, mert a pontos, kvantitatív jellemzés csak bizonyos segédvonalak megszerkesztése és szögek meghatározása útján lehetséges. Modernebb készülékek ezt maguk elvégzik. Az újszülöttek és csecsemők csípőízületének ultrahangvizsgálatára a lineáris transducer ajánlott.

E statikus vizsgálati mód mellett a combfej esetleges diszlokációját észlelni kell ad-abductio, ki-berotatio közben is. A funkcionális vizsgálat eredménye dokumentatív célból videofelvételen rögzíthető.

 

Röntgentünetek (A szintű evidencia - 19, 20)

Röntgenfelvételt általában 4 hónapos kor körül végeztetünk. Felvételt ajánlatos készíteni minden olyan esetben amelyben csípő dysplasia vagy luxatio gyanúja merült fel, a családi anamnesis pozitív (a családban csípőficam fordult elő), intrauterin térszűkületre utaló tartási rendellenesség állt fenn, ultrahanggal és a fizikális vizsgálattal a kórisme megnyugtató módon nem állapítható meg.

A röntgenfelvétel készítésekor ügyelni kell arra, hogy a felvétel az alsó végtagok szimmetrikus helyzetében készüljön. Nagyon fontos, hogy a patellák felfelé nézzenek, azaz a végtagok rotatios középállásban legyenek, mert a kifelé rotált végtagállásban készült kép megtévesztő lehet. Ugyancsak zavarja a kép értékelhetőségét, ha az alsó végtagok leszorítása miatt a medence előrebillen.

A röntgenfelvétel értékeléséhez megfelelő gyakorlat szükséges és elengedhetetlen, hogy az ortopéd orvos ne csak a leletet kapja meg, hanem a felvételt is lássa. Annak eldöntéséhez, hogy pl. enyhébb fokú dysplasia esetén szükséges-e kezelés, ill. milyen kezelést alkalmazzunk, a felvételt is meg kell tekinteni és összevetni a fizikális leletekkel. Röntgenfelvételen látható enyhe fokú dysplasia spontán is gyógyulhat.   

A vápatető meredeksége: ép viszonyok között a vápatetőszög (a vápatető mentén húzott vonal és az Y-vonal által bezárt szög) 4-10 hónapos kor között 30o-nál kisebb, dysplasia esetén nagyobb. (Az Y-vonal az Y-porcokat összekötő egyenes.) A vápatető íveltségének és lateralis sarkának hiánya vagy fejletlensége dysplasiára utal.

A femurfej csontmagja 4-8 hónapos kor között jelenik meg. Késése vagy fejletlensége dysplasia jele lehet. A vápatető meredeksége és a femurfej csontmagjának késése vagy hypoplasiaja különösen jól értékelhető egyoldali esetekben. E két tünet a vápa, ill. a combfej fejlődési zavarának következménye. Gondolni kell arra, hogy a röntgenfelvétel csak közvetett tájékoztatást ad az ebben a korban még túlnyomórészt porcos ízületi  vápa és fej viszonyáról.

Luxatio esetén a femurfej a vápához viszonyítva felfelé és oldalfelé mozdul el. Dysplasiaban a diszlokáció jelentéktelen lehet.

 

CT és MR vizsgálatra csak kivételesen van szükség.

 

5. Differenciál diagnosztika

El kell különíteni a teratológiás ficamtól, a gennyes csípőízületi gyulladás distensios luxátiójától, paralyticus ficamtól, spasticus betegek csípőficamától. A szindrómák részjelenségeként fellépő ficamtól. Combnyak, combcsont töréstől és egyéb gyermekkori csípőbetegségektől.

 

6. Diagnosztikai algoritumus: lásd. II/4 pontban.

 

III. Terápia

 

1.1.   Gyermekortopédiai rendelések, osztályok, gyermekorvosok, neonatológia.

1.2.   Az újszülöttosztályt ellátó orvosnak, majd a körzeti gyermekorvosnak meg kell vizsgálnia a csípőket a születés utáni 2-4. napon, ill. a 3. héten és a 4. hónapban. Általános intézkedések a szűrővizsgálati rend szerint.

1.3.   Speciális ápolási teendők: a csípők szétpelenkázása.

1.4.   Szabad csípőmozgás biztosítása.

1.5.   A szülőket megtanítják a helyes pelenkázásra és gondozásra.

 

2. Gyógyszeres kezelés nem alkalmazható.

 

3. Speciális konzervatív kezelés

3.1.   Ha a csípőkben rendellenességet észlelnek - elsősorban luxalhatóság vagy luxatio tünetét -, a csecsemőt azonnal ortopédiai rendelésre kell irányítani, ahol korán elkezdve a kezelést, a ficam teljes kifejlődése megelőzhető, ill. a már kialakult ficam meggyógyítható. Az a cél, hogy minden instabil csípős, ill. ficamos csecsemő kezelését 1 hónapos kor előtt elkezdjük.

A kezelés alapelve: minél korábban elkezdeni és a legkíméletesebb módszerrel végezni. A kettő egymással szorosan összefügg, tekintve, hogy a legfiatalabb korban alkalmazható a legkíméletesebb kezelési módszer. A korán kezdett kezelés rendszerint rövidebb ideig tart és ez is a kíméletességet jelenti.

Minden esetben javasoljuk a csípők szétpelenkázását és a pólyapárna helyett angolpólya, hálózsák, rugdalódzó használatát, mert így kedvező feltételeket teremtünk a csípők normális fejlődéséhez. Ugyanezt javasoljuk, ha laza csípőt, luxalható csípőt vagy luxatios jelet észlelünk közvetlen a születés után. (B szintű evidencia - 7)

         2-3 hetes korban megismételjük a vizsgálatot, és ha a tünetek megszűntek, tehát nem luxalható a csípő, nem észlelhető luxatios-repozíciós jel, továbbra is csak az előbb ajánlott pelenkázási módot javasoljuk. 60-70 %-ban észleljük a repozíciós-luxatios jel, a luxalhatóság megszűnését csupán szétpelenkázást alkalmazva. Ezek a csípők a továbbiakban normálisan fejlődnek. Ha a születés után mindjárt elkezdenénk Pavlik kengyellel kezelni az újszülötteket 60-70 %-ukat fölöslegesen kezelnénk. Ultrahanggal ellenőrizzük a csípők fejlődését és szükség szerint 4 hónapos korban a csípőről röntgenfelvételt is készíttetünk. A tapasztalatok szerint azokban az esetekben, amelyekben újszülöttkorban luxatios repozíciós jel vagy laza csípő volt észlelhető, de néhány nap múlva a tünet megszűnt, a fejlődés további menete normális, és nem alakul ki ficam. Ha a tünet megszűnte ellenére a 4 hónapos korban készült UH vagy röntgenfelvétel dysplasia jeleit mutatná, ezeknél a csecsemőknél is Pavlik-kengyelt vagy valamilyen terpesz pelenkanadrágot alkalmazunk. Ultrahang vizsgálattal azonban korábban is fel lehet ismerni az ízület kóros eltérését, melynek alapján kezelés mellet dönthetünk. (B szintű evidencia - 7)

         Ha a 2-3 hetes korban végzett vizsgálat alkalmával azt észleljük, hogy fennáll a luxalhatóság vagy a luxatio jele, Pavlik-kengyelt alkalmazunk. 2-3 hetes vagy idősebb csecsemőnél a Pavlik-kengyel jó eredménnyel alkalmazható a világra hozott csípőficam vagy dysplasia gyógyítására. Tisztában kell azonban lenni azzal, hogy ez individuális kezelési módszer, és a csecsemő ilyenkor fokozottabb gondozást igényel. A kezelést általában ambulanter végezzük. (B szintű evidencia -7)

         A méret szerint kiválasztott Pavlik-kengyelt úgy adjuk fel, hogy a haránt mellpánt a mellbimbók magasságában legyen. A vállpántok hátul keresztezik egymást, és bekapcsolva a mellpánt megfelelő helyzetét biztosítják. Ezt követően a szíjakat felhelyezzük a lábakra, lábszárakra és hozzákapcsoljuk a mellpánthoz. A beállítás esetenként változhat. Általános elvként azonban leszögezhetjük, hogy úgy kell a készüléket beállítani, hogy 90o-os, olykor ennél valamivel nagyobb flexios helyzetet biztosítson a csípőízületekben. Ügyelni kell arra, hogy a térd alatti harántszíj a térdárokban ne vágjon be, a belső szíj a térdtől medialisan helyezkedjék el. A szíj a sarokról gyakran hátrafelé lecsúszik. Ez megakadályozható, ha a belső oldalszíjat megfelelő helyen az alsó harántszíjhoz rögzíttetjük.

         Figyelni kell arra is, hogy az anya úgy öltöztesse a csecsemőt, hogy a ruházat, pl. szűk rugdalózó, ne akadályozza csípők abductioját.

         A Pavlik-kengyel feladása után lehetőség szerint 1-2 nap, de legkésőbb 1 hét múlva ellenőrizzük a csecsemőt. Addig szükséges a gyakori ellenőrzés, amíg a repozíció létre nem jön, ill. a femurfej nem rögzül a vápában. A csípőízület helyzetének változtatásával (a flexio fokozásával vagy csökkentésével, a berotatio fokozásával) meggyorsítható a repozíció, ill. retentio. Kezdetben a szíjak megnyúlnak, és ezért szükséges újabb beállítás.

         Ha a femurfej rögzült a vápában és már nem luxálódik, elegendő a csecsemőt 2 hetenként, havonta ellenőrizni.

         A Pavlik-kengyel feladása után megjelöljük a szíjon, hogy a csat melyik lyukba van bekapcsolva. Helyes, ha a szülő első ízben előttünk pelenkázza be a csecsemőt, és azt ellenőrizzük. A szíjaknak a pelenkán és pelenkanadrágon kívül kell maradniuk.

         1-2 napig engedélyezhetjük, hogy a csecsemőről időnként levegyék a kengyelt, ha nehezen szokja meg. Erre azonban ritkán kerül sor. A napi fürdetésre levehető a kengyel, és ha a retentio már bekövetkezett, 1-2 órát naponta kengyel nélkül hagyjuk a csecsemőt. Ha azt észleljük, hogy a csípőkben flexios contractura alakult ki, napi 2-3 órára hagyjuk szabadon a csecsemőt.

         Ritkán előfordul, hogy - miután a femurfej reponálódott - a csecsemő csípőjét nem vagy kevésbé mozgatja, esetleg duzzadt is a csípőtájék. Ennek különösebb jelentősége nincs. Általában néhány nap alatt visszatér a teljes mozgás és a duzzanat megszűnik.

Három hónapi viseltetés után UH-val vagy röntgenfelvétellel ellenőrizzük a csípők fejlődését. Ha a Pavlik-kengyel hatására a csípőkben flexios contractura alakult ki, a röntgenfelvétel előtt 1 héttel éjszakára elhagyjuk a kengyelt, így megszűnik a zsugorodás és a röntgenfelvétel a csípők normál állásában készíthető el.

         Ha a kezelést 1 hónapos kor előtt kezdtük, az esetek túlnyomó többségében 3 hónap alatt teljes gyógyulást tudunk elérni és a kengyel elhagyható. Minél később kezdjük a kezelést, annál hosszabb időre, pl. 3 hónapos kor után az esetek felében már több, mint 3 hónapi kezelésre van szükség. A Pavlik-kengyelt csak addig alkalmazhatjuk, amíg a csecsemő fekszik. Ha már felül és még további kezelésre van szükség, a csípők abducalt helyzetét biztosító merevebb készüléket (abductios sín) rendelünk.

         A korai kezelés fontosságát mutatja az a tény, hogy ha a kezelést Pavlik-kengyellel tudjuk végigvinni, a femurfej nem károsodik, osteochondritise csak elvétve fordul elő. Ezzel szemben, ha abductios készülék használatára kényszerülünk, már 2-3 %-ban fellép osteochondritis. Ez ugyan elenyészően csekély a még 15-20 évvel ezelőtt is alkalmazott lorenzi kezelési módszernél megfigyelt 20-80 %-os gyakorisághoz képest, de ez is elkerülhető, ha a csecsemőket 1 hónapos kor előtt kezelésbe vesszük. Az osteochondritis a femurfej deformálódását okozza, és már gyermekkorban panaszokat okozhat, később pedig a csípőízület arthrosisához vezet. (B szintű evidencia - 21)

Helyenként Frejka-párnát is használnak a csípőficam kezelésére. A hazánkban jelenleg forgalomban levő típusnál vastag habszivacs betét tartja a csípőket flectált-abducált helyzetben. Kevésbé biztosítja a csípők szimmetrikus abducált helyzetét, mint a Pavlik-kengyel.

Elég elterjedt és újszülött kortól alkalmazható a Barlow és van Rosen által ajánlott, a csípőket abductios helyzetben tartó sín.

         Idősebb csecsemőkön, ill teratológiás ficam esetén a Pavlik-kengyel hatástalansága miatt kerülhet sor az "over-head"-kezelésre. Ez  végezhető intézetben, de otthon is. Ha a körülmények megfelelőek, inkább az otthoni kezelést választjuk, tekintve, hogy rendszerint több hétre van szükség, és a csecsemő számára az otthon előnyösebb, mint a kórházi környezet. Ez a kezelés abból áll, hogy a csecsemő alsó végtagjára cinkenyv vagy egyéb, a bőrhöz tapadó kötést helyezünk fel, majd ezen kötéssel egy speciális kerethez vagy az ágy széléhez - kezdetben hosszában, majd az abductio fokozására keresztben - a lábakat felkötjük úgy, hogy a csecsemő saját testsúlya nyújtsa a csípő körüli izmokat. Így a test súlyával - közben mozogva is - a csípő körüli izmok nyújtásával kedvezőbb feltételek alakulnak ki, és repozíciós manőver nélkül is bekövetkezik a spontán repozíció. Ha az adductorok kellőképpen megnyúlnak és repozíció jött létre, Lorenz-helyzetben (flectált, abducált csípők) vagy abducalt befelé rotált helyzetben, abductios készülékben vagy gipszkötésben (Fettweiss: Sitz-hock gipsz, (guggoló helyzetben), Salter: human positioban) 4 hétre rögzítjük a csípőket. Abductios készüléket viseltetünk, amíg az ízület normális viszonyai ki nem alakulnak. Hazai tapasztalataink nem túl jók ezzel a módszerrel. (C szintű evidencia - 22)

         Ma már csak kivételes esetben kerül sor subcután adductor tenotomiára, fedett repozícióra és gipszkötésre. Ha mégis szükséges, helyes előkészítésként "over-head"-kezelést alkalmazni és 2-4 hét után elvégezni a helyretételt.

           

4. Műtét

Az 1 éves kor után kezdett konzervatív kezelés eredményei saját tapasztalataink szerint annyira kedvezőtlenek, hogy ilyenkor inkább műtéti megoldás javasolt. Műtét végezhető, mihelyt kiderül, hogy konzervatív kezeléssel nem érhető el jó eredmény.

A világra hozott csípőficam, ill. a konzervatív kezelés után visszamaradt dysplasiás komponensek megoldására a következő műtétek végezhetők.

 

4.1. A megfelelő egészségügyi ellátás szinte: Ortopéd osztály

 

4.2. Általános intézkedések

Szokásos műtét előtti kivizsgálás ambulanter, a tervezett időpont előtti 2 hétben.

 

4.3. Speciális ápolási teendők

A gyakran alkalmazott medencegipszből adódnak.

 

4.4. Műtéti indikáció (B szintű evidencia - 23)

Luxatio esetén véres (műtéti) repositio, gyakran varisáló derotatios femur osteotomiával (belső rögzítéssel), esetleg medence osteotomiával együtt.

Coxa valga, subluxatio esetén varisáló derotatios osteotomia belső rögzítéssel.

Csípődysplasia/meredek vápatető esetén medenceosteotomia, vápatetőképzés.

 

4.5. Műtéti előkészítés

Ortopédiai műtéteknél szokásos előkészítés.

Képerősítő használata szükséges lehet.

Hozzátartozó felvilágosítása.

 

4.5. Műtéti érzéstelenítés: rendszerint általános anaesthesia.

 

4.6. Műtétek (B szintű evidencia - 23)

Nyílt műtéti repozíció. (WHO 58162) Az ízület feltárása és az ízületi tok megnyitása után a vápabemenetet szűkítő és a vápát kitöltő lágyrészeket eltávolítjuk. A vápabementet szűkítő és a csípőficam patomechanizmusában is szerepet játszó m. iliopsoast leválasztjuk. A szabaddá tett vápába reponáljuk a femurfejet, zárjuk az ízületi tokot, és a m. iliopsoas inát a combnyak elülső felszínére a tokhoz levarrjuk.

A ficammal vagy dysplasiával rendszerint együttjáró coxa valga és fokozott antetorzió korrekciójára elvégezhető a femur varisalo-derotatios osteotomiája. Magasabb ficam esetén szükség lehet a femur rövidítésére, hogy a repozíciót feszülésmentesen érjük el. A sekély vápa, meredek vápatető korrekciójára egyidejűleg medenceosteotomia vagy acetabulum plasztika is végezhető. A műtét után röntgenfelvételen ellenőrizzük a repozíciót és az osteotomiát, majd medencegipszet helyezünk fel. Fiatalabb korban, 18 hónapos korig, a műtét végén igyekszünk a tokot olyan szorosan zárni, hogy reluxatio ne legyen lehetséges. Ha sem a medencén, sem a femuron nem végeztünk műtétet, nem alkalmazunk gipszkötést, hanem Pavlik kengyelt vagy abductios sínt helyezünk a gyermekre és ezzel folytatjuk a kezelést amíg az izület kifejlődik, vagy későbba  medencén vagy/és a femuron szükséges lesz műtétet végezni a reziduális dysplasia konvekciójára. Műtét után 1 hétig a gyermek kórházban, 3 hétig otthon fekszik gipszben. Gipszlevételre ismét felvesszük, és a gipszeltávolítás után röntgenfelvételen ellenőrizzük a repozíciót és az osteotomia gyógyulását.

Ezután a csípőízület mozgásának helyreállítása céljából a gyermeket tornáztatjuk, 1-2 hét alatt a mozgás rendszerint már annyira javul, hogy a további tornát a szülő otthon végezheti, miután az osztályon azt megtanulta. Helyes, ha a műtét után a gyermek fokozatosan kezdi terhelni a csípőjét. Az ízületi tok megfelelő zsugorodása és az izmok tónusa megakadályozza a reluxatiot.

A műtét utáni 3. hónap végén újból ellenőrizzük a gyermeket, s ekkor már szabadon járhat, terhelheti a csípőjét. A 3-6. hónap között eltávolítjuk a fémsínt és a csavarokat. A továbbiakban 1/2-1 éves időközben ellenőrizendő a gyermek.

 

Varisalo-derotatios osteotomia. (57813-9) A femurnyak valgitása és fokozott antetorziója a konzervatív kezelés után is visszamaradhat. Törekedni kell arra, hogy a femurfej centrális helyzetét a vápában biztosítsuk, mert ezzel a további fejlődés kedvező feltételeit teremtjük meg, és az ízfelszínek kongruenciájának javításával a későbbi arthrosist megelőzhetjük.

A csípőízületekről abducált, befelé rotált helyzetben röntgenfelvételt készítünk, és ennek alapján megállapítjuk azt a helyzetet, melyben a combfej optimálisan helyezkedik el a vápában. Műtéttel ezt a helyzetet hozzuk létre oly módon, hogy a kistompor magasságában a femurt átfűrészeljük, majd medialis bázisú ék kivételével biztosítjuk a szükséges varisálást. A proximalis femurrészt az optimális helyzetig befelé forgatjuk és a distalis részt a végtag középállásában egyesítjük a felső véggel. Többnyire olyan belső rögzítésre kerül sor, ami a gipszkötést feleslegessé teszi.

A gyermek 1 heti kórházi tartózkodás után otthon még 3-4 hétig fekszik, nem terhelheti a csípőjét. Ellenőrző vizsgálat, röntgenfelvétel után felállhat, járhat. Idősebb, 10-14 éves gyermekeknél már 5-6 hét szükséges az osteotomia gyógyulásához.

 

(B szintű evidencia - 13)

Ø      Medenceosteotomiák. (8160, 5867) A vápatető meredek lehet az ízület egyéb részeinek jó fejlettsége mellett, de a meredekség luxatioval vagy a proximalis femurvég fejlődési zavarával együtt is fennállhat. Ha a repozíció és a varisalo-derotatios osteotomia után a vápatető meredeksége nem csökken, szükségessé válhat ezt műtétileg korrigálni.

Ø      Kisgyermekeknél 2-4 éves korban Salter szerint a csípőcsont testét a vápa felett átfűrészeljük és a vápát magába foglaló distalis részt úgy forgatjuk el, hogy a vápatető előbbre és a vízszinteshez közelebb kerüljön. E helyzetében a csípőlapátból vett csontékkel és Kirschner-dróttal rögzítjük.

Ø      Pemberton szerint a vápa fölött pericapsularisan az Y-porcig véssük át a csípőcsontot és a vápát laterál és előrefelé hajlítjuk és ebben a helyzetben a csípőlapátból vett csontékkel kitámasztjuk. Többet lehet korrigálni mint a Salter műtéttel.

Ø      Dega a vápatető részleges átvésésével és lehajlításával korrigálja a vápatető meredekségét. 4 hét rögzítés szükséges medencegipszben.

Ø      Idősebb gyermekeknél és felnőtt korban a Chiari szerint végzett medenceosteotomia biztosítja a femurfej megfelelő támaszkodását. A csípőcsontot ebben az esetben az ízületi tok fölött ferdén átvéssük és az alsó részt mediál felé betoljuk. A felső rész vésett felszíne az ízületi tokkal érintkezve biztosítja a támaszkodást. Egy spongiosa csavarral rendszerint kellő rögzítést érünk el és nem szükséges medence gipszet adni.

Ø      Jól korrigálható a vápa helyzete hármas medenceosteotomiával, amikor mind a három vápát alkotó csontot átvágjuk és a vápát magában foglaló részt optimális helyzetbe állítjuk.

 

(C szintű evidencia - 24)

Vápatetőképzés. (58161) Különböző formáival - a vápatető lehajlításával vagy a vápatetőt csontlemezzel kiegészítve - elérhető a meredek vápatető korrekciója és nagyobb érintkezési felszín. A medence osteotomiák elterjedésével háttérbe került.

A felsorolt műtétek jó eredményt adhatnak és mindenképpen jobbak, mint a későn kezdett  konzervatív kezelés eredményei. Ne tévesszük azonban soha szem elől, hogy a műtétekkel soha sem érhetünk el olyan tökéletes gyógyulást, mint amilyet az 1 hónapos kor előtt kezdett Pavlik-kezeléstől várhatunk. Ezért a csípőficamot és a dysplasiát minél korábban, újszülöttkorban, de legkésőbb 1-3 hónapos korban kell felismerni és Pavlik-kengyellel lehetőleg 3 hónap alatt meggyógyítani. Jó munkánk eredményét fogja jelezni, ha az ortopédiai osztályokról eltűnnek az operálandó csípőficamos gyermekek.

 

4.7. Komplikációk

Speciális komplikációkra számítani nem kell. Szeptikus szövődmények nem gyakoribbak, mint egyéb műtéteknél. Különösebb vérzés veszély a szokásos feltárásoknál nincs. Femur osteotomia után a combcsont proximalis részének növekedési zavara, rövidülés vagy túlnövekedés előfordul.

 

IV. Rehabilitáció

 

V. Gondozás

 

1.      Rendszeres ellenőrzés szükséges mind a konzervatív, mind a műtéti kezelés után.

2.      A felkelés és igénybevétel megfelelő irányításával elkerülhető a kóros helyzetek kialakulása.

3.      Előfordulhat mind konzervatív, mind műtéti kezelés után a femurfej csontmagjának kórosodása, osteochondrosis, coxa vara, coxa valga subcapitans, fokozott antetorsio kialakulása. A felsorolt állapotok a végtag rövidülését aokozhatja, de előfordul hosszabbodás is, főleg femur osteotomia után.

3.1.   A szövődmények, sekély vápa, a rossz irányú vápa, a femurfej proximális végének deformálódása műtéttel kezelhető, de az eredmény ritkán tökéletes.

4.      A kezelés várható időtartama: (B szintű evidencia - 7)

         Az egy hónapos kor alatt kezelésbe vett gyermekek általában 3 hónapon belül és tökéletesen meggyógyulnak.

         Minél idősebb korban kezdjük a kezelést, annál tovább tart és annál kevésbé lehet tökéletes gyógyulásra számítani.

         Műtétek után gyakran szükséges 4-6 hétre gipszkötést alkalmazni, belső rögzítéssel együtt. Rögzítésre használt fém síneket és csavarokat ½-1 évvel a behelyezés után lehet eltávolítani.

         Tökéletes eredmény elsősorban az 1 hónapos kor alatt kezdett Pavlik kengyellel végzett kezeléstől várható.

5.      Fizikai aktivitás

A műtét másnapjától aktív-passzív torna kezdehtő. A gyermekek gipszben felállíthatók egy héttel a műtét után. A fixateur externe alkalmazása gondos ápolást igényel a kórházban és otthon is.

 

6.            A megfelelő ellátás indikátora

·              A jól szervezett szűrővizsgálatok: minden újszülöttnek az élet első hónapjában olyan orvoshoz kell kerülni, akik biztosan tudják diagnosztizálni a csípőficamot.

·              Minden újszülöttet és csecsemőt, akinél rizikófaktor áll fenn UH-val is meg kell vizsgálni csípő dysplasia kizárására.

·              A csípőficam műtéteket optimális időben kell elvégezni. Műtéti repositiót nem később, mint 6 hónapos korban, a femur és medence osteotomiákat akkor, amikor spontán korrekcióra már biztosan nem lehet számítani. Ezen beavatkozások időbeni elvégzése mutatja az ellátás színvonalát.

·              Az anatómiai és a funkcionális eredmény jó mutatója a megfelelő ellátásnak.

 

7.         Gyakori társbetegségek

Ízületi lazaság, teratológiás ficamnál különböző szindrómák.

Érintett társszakmák: gyermekgyógyászat, radiológia.

 

VI. Irodalomjegyzék

 

1.      Vízkelety T. (szerk.): Az ortopédia tankönyve. Semmelweis Kiadó, Budapest, 1995.

2.      Vízkelety T.: Gyermekortopédia (3. kiadása) Medicina. Budapest, 1994.

3.      Sharrard W.J.W.: Paediatric Orthopaedics and Fractures. Blackwell Scientific Publications Oxford and Edinburg, 1993.

4.      Tachdjian M. O.: Pediatric Orthopedics W. B. Saunders Co. Philadelphia, London, Toronto, 1990.

5.      Aronsson, David D., Goldberg, Michael J. Developmental dysplasia of the hip. Pediatrics,  1994 Aug; 94(2):201-8.
6.      Beals, RK. Familial Primary Acetabular Dysplasia and Dislocation of the Hip. Clin Orthop. 2003 Jan. (406):109-15, 
7.      Graf R. Developmental hip disorders in infants. Diagnosis and therapy Orthopade. 1997 Jan;26(1):1.  
8.      Hensinger RN. The changing role of ultrasound in the management of developmental dysplasia of the hip (DDH) J Pediatr Orthop. 1995 Nov-Dec;15(6):723-4.
9.      Jones D. Neonatal detection of developmental dysplasia of the hip (DDH) J Bone Joint Surg Br. 1998 Nov;80(6):943-5.
10.  Niethard FU. Ultrasound and clinical screening for hip dysplasia-dislocation Z Orthop Ihre Grenzgeb. 1998 Nov-Dec;136(6):485-6. 
11.  Roposch A. Twenty years of hip ultrasonography: are we doing better today? J Pediatr Orthop. 2003 Nov-Dec;23(6):691-2.
12.  Rosendahl K. Ultrasound in the diagnosis of developmental dysplasia of the hip (DDH). Acta Radiol. 2004 Apr;45(2):118.
13.  Soballe K. Pelvic osteotomy for acetabular dysplasia. Acta Orthop Scand. 2003 Apr;74(2):117-8.
14.  Wedge JH. Hip joint acetabular dysplasia. J Pediatr Orthop. 1997 Mar-Apr;17(2):141-2.
15.  Wilkinson JA Etiologic factors in congenital displacement of the hip and myelodysplasia. Clin Orthop. 1992 Aug. (281):75-83.
16.  Czeizel E. Vizkelety T. Incidence of congenital hip dislocation in Hungary. Orv Hetil. 1988 Nov. 129(48):2605, 
17.  Wynne-Davies R. Acetabular dysplasia and familial joint laxity: two etiological factors in congenital dislocation of the hip. A review of 589 patients and their families. J Bone Joint Surg Br. 1970 Nov; 52(4):704-16.
18.  Wynne-Davies R. The epidemiology of congenital dislocation of the hip. Developmental Medicine & Child Neurology. 1972 Aug. 14(4):515-7.
19.  Bertol P. Macnicol MF. Mitchell GP. Radiographic features of neonatal congenital dislocation of the hip. J Bone Joint Surg Br. 1982.Febr. 64(2):176-9. 
20.  Wiberg G Relation between congenital subluxation of of the hip and arthritis deformans. Acta Orthop Scand 1939. 10:351-71.
21.  O’Brien T, Millis MB, Griffin PP. The early identification and classification of growth disturbances of the proximal end of the femur. . J Bone Joint Surg Am. 1989.Aug. 68:970-80.
22.  Tonnis D. An evaluation of conservative and operative methods in the treatment of congenital hip dislocation.  Clin Orthop. 1976 Sep. (119):76-88.
23.  ScagliettiO, Calandriello B. Open reduction of congenital dislocation of the hip. J Bone Joint Surg Br. 1962. 64(2):257-83.
24.  Staheli LT. Chew DE. Slotted acetabular augmentation in childhood and adolescence.  J Pediatr Orthop. 1992 Sep-Oct. 12(5):569-80.

 

Kapcsolódó internetes oldalak: http://www.ortopedtarsasag.hu

 

A szakmai protokoll érvényessége: 2008. december 31.

Fejlesztés alatt!