Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 
Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele

Munka- és balesetvédelem a patológiai osztályokon és laboratóriumokban

 

Készítette: Az Országos Pathologiai Intézet és a Pathologus Szakmai Kollégium

 

 

1.      Indoklás

a)      A halottak kezelése, a kórboncolás, a friss műtéti preparátumok, a biopsziás ill. morfológiai vizsgálatra kerülő egyéb anyagok (testváladék, testűri folyadék, cytológiai kenet) kezelése és feldolgozása - a fertőzéses és maró és illékony vegyszeres expozíció fokozott kockázata, szúró-vágó kézi eszközök miatt - kiemelten veszélyes tevékenységnek minősülnek.

b)      A minőségbiztosítás igényeinek is megfelelő szakmai tevékenység magában foglalja a biztonságos munkavégzés követelményeinek a meghatározását és a feltételeinek a megteremtését.

 

2.      A módszertani levél hatálya

a)        Az itt megfogalmazott módszertani ajánlások vonatkoznak valamennyi, a felsorolásban szereplő munkahelyre ill. a megnevezett munkafolyamatok valamennyi résztvevőjére, a beosztásukra való tekintet nélkül (halottszállító, takarító, adminisztrátor). Az alternatívaként szereplő ajánlások biztonsági szempontból egyenértékűek, a választás a helyi adottságok és az egyéni igények függvénye. Eltérő, egyedi megoldások esetében azok azonos biztonsági értékét igazolni kell.

b)        A javasolt szabályok és eljárások alkalmazása, a betartásuk önkéntes vállaláson alapul, ám helyi szabályozás formájában a munkáltató az alkalmazást megkövetelheti. Vitás esetekben: működés engedélyezésekor, biztosítási ügyekben, a felelősség-, mulasztás-, vagy vétkesség megállapítása során ezek tekintendők iránymutatónak, a szakértői megítélés etalonját jelentik.

c)        A mindenkori fenntartó, ill. a munkáltató kötelessége az ajánlások érvényessége alá tartozó munkahelyeken biztosítani a módszertani ajánlások megvalósításának anyagi és tárgyi fedezetét, ennek a hiányában a munkavégzés felfüggeszthető. A munkáltatónak jogában áll az előírások betartását ellenőrizni, a mellőzésüket szankcionálni.

d)        A Szakmai Kollégium rendszeresen felülvizsgálja a módszertani levelet, az időközben esetleg felmerült újabb szempontoknak megfelelően módosítja azokat, s ezt nyilvánosságra hozza.

 

Alkalmazott fogalmak

a)   Veszélyeztetés jellege:

Fertőzés

direkt kontamináció (bőr, nyálkahártya, ruházat szennyezése)

ˇ        Inhaláció (fertőzött aerosol)

ˇ        Inokuláció (előzetes vagy aktuális sérülés)

ˇ        Alimentáris

 

Vegyszeres ártalom

ˇ        Direkt kontamináció (maró, irritáló, perkután felszívódó toxikus, allergén, carcinogén)

ˇ        inhaláció (illékony anyagok)

ˇ        alimentáris

 

Eszközös sérülések

ˇ        Szúró-, vágó eszközök

ˇ        Edények, tartályok

 
Tűz- és robbanásveszély

Ionizáló és nem-ionizáló sugárzások

ˇ        Elektronmikroszkóp, radioaktív izotóp,

ˇ        UV, mikrohullámú és laseres berendezések, fluoreszcens jelzőanyagok

 
Egyéb

ˇ        közlekedés, zúzódás, mozgás- és látásszervi bántalom,

ˇ        elektromos áramütés stb.

 

b)   A védekezés, elhárítás és megelőzés eszközei:

Direkt kontamináció

ˇ        Védő ruházat

ˇ        Védőkesztyű

ˇ        Védőszemüveg

ˇ        Testi higiéne (fertőtlenítő!) feltételei

ˇ        Szemzuhany

Inhalációs ártalom

ˇ        Védőmaszk

ˇ        Védősisak

ˇ        Elszívó berendezés

ˇ        Aerosol- és por képződés kerülése ill. megakadályozása

Eszközös sérülés

 

ˇ        Szúrás, vágás biztos védőkesztyű

ˇ        Védő burkolat vagy korlát

Alimentáris ártalom

ˇ        Védőmaszk

ˇ        Élelmiszer elkülönítése

ˇ        Étkezőhely kijelölése

Fertőzés

ˇ        Fertőtlenítő takarítás

ˇ        Légtér fertőtlenítés

ˇ        Egyszer használatos eszközök

ˇ        Többször használatos eszközök fertőtlenítése (mosás, vegyszeres, autokláv)

ˇ        Fertőzött anyag, helyiség jelzése és elkülönítése

Tűz- és robbanás veszély

ˇ        Biztonságos raktározás, tárolás

ˇ        Tűzvédelmi előírások betartása

Ionizáló- és nem ionizáló sugárzások

ˇ        Lásd a vonatkozó sugárvédelmi előírásokat

Egyéb

ˇ        Balesetmentes közlekedés feltételei

ˇ        Öltöző- és tisztálkodó helyiségek

ˇ        Civil- és fertőzött helyiségek elkülönítése és zsilip biztosítása

ˇ        Védőszemüveg,

ˇ        Halott mozgató-, és emelő eszközök

ˇ        Ergonómiailag alkalmas bútorzat

ˇ        Célzott munkavédelmi oktatás

 

 

3.      Érvényesség alá eső munkafolyamatok

a) Kórboncolás

Munkafolyamat

Veszélyeztetés jellege

Elhárítás, megelőzés

Halott mozgatás

ˇ        Eszközös sérülés (kocsi, hordágy)

ˇ        Kontaminációs fertőzés

ˇ        Inokulációs fertőzés

ˇ        Inhalációs fertőzés (hűtőkamra)

ˇ        Egyéb (mozgásszervi ártalom)

ˇ        Védő ruházat (teljes + vízhatlan kötény + védőcipő + sapka és maszk vagy védősisak)

ˇ        Sérülést okozó felületek védőborítása

ˇ        Emelő szerkezetek

Kórboncolás

Eszközös sérülés

Kadáverből származó sérülés

Direkt kontaminációs fertőzés

Inhalációs ártalom ill. fertőzés

 

ˇ        Védő ruházat (teljes + vízhatlan kötény + védőcipő + sapka, maszk és védőszemüveg v. védősisak)

ˇ        Minden azt megengedő folyamathoz vágás és szúrás biztos védőkesztyű vagy több kesztyű (gumi, cérna)

ˇ        Szabad csont és törésvégek manipulációjakor védőkesztyű felett fém lánckesztyű

ˇ        Többszöri (legalább 4) kesztyűváltás

ˇ        Sérült védőeszközök

ˇ        azonnali cseréje előzetes fertőtlenítő tisztálkodás után

ˇ        Hámhiánnyal ill. sérüléssel járó bőrelváltozás esetén boncolás nem végezhető, egyéb halottakkal kapcsolatos műveletekhez gondos izolálás és fokozott védelem.

 

ˇ        Elkülönített eszközök karbantartása és fertőtlenítése

ˇ        Folyamatos fertőtlenítő takarítás és légfertőtlenítés

ˇ        Aeorosol képződés megakadályozása (csontfűrész! vízpermet)

ˇ        Szellőztetés és lég elszívás biztosítása

ˇ        Minden kesztyű váltáskor fertőtlenítő kézmosás

Boncolási demonstráció

ˇ        Direkt kontaminációs fertőzés

ˇ        Inhalációs ártalom ill. fertőzés

ˇ        Védőruházat (teljes + védőcipő, sapka + maszk + védőkesztyű)

ˇ        Fertőtlenítő kézmosás

Bonctermi hulladék, szennyes ruha kezelése, tárolása

ˇ        Direkt kontaminációs fertőzés

ˇ        Elkülönített és figyelmeztető felirattal megjelölt helyiség

ˇ        Teljes védőruházat + védőkesztyű + sapka

ˇ        Légmentesen zárható, lehetőleg sérülésmentes tárolás, burkolat.

ˇ        Veszélyes anyagokra vonatkozó szállítási és megsemmisítési előírások.

 

 

 

b)  Boncolásból származó, natív (fixálatlan) és fertőzöttnek jelzett műtéti preparátumok, mindenfajta testváladék, testűri folyadék kezelése és feldolgozása

 

Ezek fokozottan fertőzés veszélyesnek minősülnek, ezért

ˇ        a tárolásuk elkülönítetten, figyelmeztető felirattal megjelölt helyen történjen,

ˇ        erre a célra ( valamennyi munkafolyamatra ) külön eszközkészletet kell biztosítani, melynek a kezelésére és karbantartására a bonctermiekével azonos előírások érvényesek,

ˇ        a tároló edények ill. a hulladékok kezelésére a bonctermiével megegyező előírások érvényesek,

ˇ        a natív és fertőzöttnek jelzett preparátumok szállítása és átvétele légmentesen zárt edényben (tasakban), védőkesztyű használata mellett történjen,

ˇ        A munkafolyamatok során (beleértve a nem előírásszerű vagy sérült burkolatú anyagok valamint az előírásszerűen burkolt de fertőzőnek feltüntetett anyagok szállítását és átvételét is), a védőruházat, az elővigyázatossági és higiénés szabályok vonatkozásában a kórboncolásra vonatkozó ajánlások érvényesek.

ˇ        A felhasznált eszközökre, műszerekre (centrifuga), hulladékra a bonctermiekre vonatkozó előírások érvényesek.

 

a)        Fixált preparátumok (beleértve a keneteket is) kezelése és feldolgozása.

 

Munkafolyamat

Veszélyeztetés jellege

Elhárítás, megelőzés

Biopsziás és műtéti anyag indítása

ˇ        Eszközös sérülés

ˇ        Direkt kontamináció (fertőzés, fixáló vegyszer)

ˇ        Inhaláció (fertőzés, fixáló vegyszer)

ˇ        Védőruházat + sapka + védőkesztyű + vízhatlan kötény + maszk

ˇ        Eszközök karbantartása és fertőtlenítése

ˇ        Megfelelő világítás

ˇ        A szúró-, vágó-, egyszer használatos eszközök számára doboz

ˇ        Biohazard boksz (ld. carcinogen anyagok mérése)

Beágyazás

ˇ        Égési sérülés

ˇ        Nyílt láng kerülése ill. elővigyázatos használata

ˇ        Forró paraffin elővigyázatos használata

Víztelenítés, festés

ˇ        Direkt kontamináció (vegyszer)

ˇ        Inhaláció (vegyszer)

ˇ        Alimentáris (vegyszer)

ˇ        Eszközös sérülés (üvegeszközök törése)

ˇ        Védőruházat + vegyszerálló védőkesztyű + illékony vegyszerek esetén szűrő maszk

ˇ        Automata pipetták v. ballon használata

ˇ         

ˇ        Zárt rendszerű festő-, víztelenítő és beágyazó automaták, vegyi-(kémiai biztonsági) fülke (elszívó)

Metszetkészítés

ˇ        Eszközös sérülés

ˇ        Munkahely kialakítása,

ˇ        Késvédő használata.

Vegyszerek kezelése, adagolása, tárolása

ˇ        Direkt kontamináció (vegyszer)

ˇ        Inhaláció (vegyszer)

ˇ        Alimentáris (vegyszer)

ˇ        Eszközös sérülés (tároló dobozok, üvegek törése, paraffin darabolás)

ˇ        Égési sérülés

ˇ        Védőruházat + vegyszerálló védőkesztyű + illékony vegyszerek esetén szűrő maszk

ˇ        Automata pipetták v. ballon használata

ˇ        Külön helyiség, vegyifülke megfelelő szellőző vagy elszívó lehetőséggel.

ˇ        Tárolás a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően.

Tisztítás, takarítás

ˇ        Eszközös sérülés

ˇ        Direkt kontamináció (vegyszer, fertőzés)

ˇ        Inhaláció (vegyszer, fertőzés, porártalom)

ˇ        Védőruházat + vegyszerálló kesztyű + maszk

ˇ        Lehetőség szerint gépi vagy nyeles eszközök

ˇ        Porszívó

ˇ        Aerosol, vízpermet kerülése

 

4.      Érvényesség alá eső helyiségek

 

ˇ        Halott hűtő, boncterem, kórszövettani, cytológiai és speciális (pl. immunhisztokémiai E.M. stb.) laboratóriumok, kórszövettani indító, maradék anyag-, vegyszer-, edény raktárak és tárolók ill. a helyi adottságoknak megfelelően, a megnevezett munkafolyamatok végzésére szolgáló egyéb helyiségek.

ˇ        Ezeket a helyiségeket az egyéb (civilek, ill. más osztályokról érkezettek által használt helyiségektől valamint a dolgozó és iroda helyiségektől megfelelő tisztálkodási és átöltözési lehetőséggel ellátott zsilippel kell elválasztani. Ahol ez nem megoldható, valamennyi, az adott zsilipen belül eső helyiség az ott lévő legsúlyosabb feltételek szerint minősül.

ˇ        Az egyes munkafolyamatokra szánt helyiségek és munkahelyek kialakításakor figyelembe kell venni az ajánlások végrehajthatóságát.

 

 

6. Általános irányelvek

 

a)        A vonatkozó előírásokat minden egyes helyiségben jól látható helyen fel kell tüntetni.

b)        A rendkívüli események elhárítására szolgáló eszközöket és berendezéseket a kezelési útmutató feltüntetésével, jól hozzáférhető helyen kell elhelyezni. (Tűzoltó készülék, szemzuhany, fertőtlenítő és kötöző szerek, gyógyszerszekrény).

c)        Az egyes munkafolyamatokra ill. helyiségekre vonatkozó ajánlások érvényesek a szakképzettségükből adódóan munkavégzők mellett az eseti közreműködőkre, úgymint

ˇ      takarító, karbantartó személyzet

ˇ      adminisztrátor

ˇ      fényképész

ˇ      továbbképzés, oktatás résztvevői, látogatói.

 

d)        Ismert fertőző betegség vagy kórokozó hordozás esetén ezt a cadaver ill. a kórszövettani vagy cytológiai vizsgálatra küldött anyag kísérő lapján fel kell tüntetni.

 

e)        A patológiai osztály valamennyi helyisége potenciálisan fertőzésveszélyesnek tekintendő. Ezt minden, itt bekövetkezett és nyílt sérüléssel járó baleset ellátása során figyelembe kell venni (immunizálás, antibiózis).

 

f)          Gondoskodni kell a dolgozók évenkénti teljes körű, szűrő jellegű kivizsgálásáról. ( mellkas RTG, teljes labor -- beleértve máj- és vesefunkció, véralvadás és kvalitatív vérkép, speciális körülményeknek megfelelően kiegészítve egyéb pl. HIV vizsgálattal ).

 

g)        A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a dolgozók (az önkéntesség fenntartása mellett), mindenkor térítésmentesen részesülhessenek a veszélyeztető ágensek elleni leghatásosabb megelőző beavatkozásban (pl. tetanusz, HBV, HCV, TBC).

 

h)        A biztonságos munkavégzés, és az előírások követésének feltétele a dolgozók megfelelő tájékozottsága. Ezért a szabályok mellett ismertetni kell azok indokait, és a mellőzésükkel járó kockázatokat, következményeket is. Biztosítani kell, hogy gyakorlati oktatás keretében elsajátíthassák az optimális használati módozatokat.

 

i)          Minden rendkívüli eseményről, balesetről, gyaníthatóan vagy bizonyíthatóan foglalkozási eredetű ártalomról írásbeli jelentést kell készíteni, majd kivizsgálni, és annak eredményeit a jegyzőkönyvhöz csatolni.

 

j)          A rendkívüli eseményekről évente összesített jelentés készül, mely az esetleges módosító intézkedések, beszerzések alapjául szolgál.

 

k)        Az előírások betartása a tárgyi feltételeken túl (időigényességükből és esetenkénti kényelmetlenségükből fakadóan) megfelelő munkaszervezési és személyi feltételek megteremtését igényli. A szükséges normatívák meghatározása a Szakmai Kollégium, a biztonságos feltételek megteremtése a munkáltató, ellenőrzése a szakmai felügyelet feladata.

 

 

1.sz. Melléklet

 

Eszköz

Előnye

Hátránya

Sebészeti gumikesztyű

ˇ        Tapintást alig zavarja, áttetsző

ˇ        Egyszer használatos

ˇ        Szakadékony

ˇ        Korlátozottan vegyszerálló

ˇ        Nedvesen csúszik

Fém lánckesztyű

ˇ        Vágással, karcolással szemben teljes biztonság

ˇ        Finom manipulációkra alkalmatlan, súly?

Szúrás- és vágás-biztos gumikesztyű

ˇ        Eszközös sérüléssel szemben teljes biztonság

ˇ        Fertőtleníthető

ˇ        Tapintást és finom manipulációt korlátozza

 

Vegyszerálló gumikesztyű

ˇ        Maró szereknek is ellenáll

ˇ        Finom manipulációt korlátozza

Sebészeti cérnakesztyű

ˇ        Nedvesen sem csúszik

ˇ        Kevéssé sérülékeny

ˇ        Tapintást alig zavarja

ˇ        Nem átlátszó

Védősapka

ˇ        Kényelmes

ˇ        Egyszer használatos

ˇ        Nem biztosít teljes fedést

Védőmaszk

ˇ        Kényelmes

ˇ        Egyszer használatos

ˇ        Nem biztosít teljes fedést

Nagy felületű, oldalról zárt védőszemüveg

ˇ        Szem teljes védelme

ˇ        Párásodás

ˇ        Tisztítása, fertőtlenítése problematikus

Plexi látófelülettel ellátott textil védősisak

ˇ        A teljes fej- nyak régió tökéletes védelme

ˇ        Egyszer használatos

 

Plexi arcvédő pajzs (arcmaszk)

ˇ        Nyálkahártya inokuláció ellen tökéletes védelem

ˇ        Szemüveg viselését is lehetővé teszi

ˇ        Jól tisztítható

ˇ        Inhalációs ártalom ellen nem véd

Kézi csontfűrész

ˇ        Nem jár porképződéssel

ˇ        Nehézkes

ˇ        Eszközös sérülés veszélye

Elektromos fűrész

ˇ        Kényelmes, gyors, sérülés veszélye minimális

ˇ        Jelentős porképződés, fejmagasságban hosszantartó expozícióval

Vízsugárral működő elektromos fűrész

 

 

 

 

2. sz. Melléklet

 

Leggyakrabban előforduló kórokozók

 

Baktériumok:         mycobacterium TBC

Meningococcus

Enterococcus

Enterális anaerobok

Streptococcus A

Vírusok:                 HBV

HCV

HIV

Egyéb:                   CJD ágens

 

 

Irodalom

 

Biosafety in microbiological and biomedical laboratories.4-th ed.

US Dept of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention and National Institutes of Health 1999.

 

Health Services Advisory Committee: Safe working and the prevention of infection in the mortuary and post-mortem room

HMSO London 1991.

 

Simpson R., Maricjal M.,Uccini S.: ESP statement on minimal requirements for a pathology laboratory

Virchows Arch 436,509-13 2000.

 

Healing TD., Hoffmann P.N., Young S.E.: The infection hazards of human cadavers

Comm Dis Rep CDR Rev 28,5(5):R 61-8 1995.

 

Hutchins G.M.and the Autopsy Committee of the College of American Pathologists: Practice guidelines for autopsy pathology. Autopsy performance.

Arch Pathol Lab Med 1994. 118:19

 

Health & Safety Manual chapter 7.c Bloodborne pathogens and other potentially hazardous  human materials

http:// www.niehs.gov/odhsb/manual/man7c.htm

 

Univ Chicago Hospitals and Clinics

Autopsy pathology general guidelines & procedure manual

 

O'Brian, D.S.: Patterns of occupational hand injury in pathology

Arch Pathol Lab Med 1991. 115:610

 

Bull, A.D.; Channer J.; Cross S.S.; Start R.D.;Kennedy A.: Should eye protection be worn when performing necropsies

J Clin Pathol 1991. 44.782

 

Weston J.; Locker G.: Frequency of glove puncture in the post mortem room

J Clin Pathol 1992. 45:177,

 

Lucas S.; Lindley S.; Dunn P.J,.: Glove puncture in the post mortem room.Correspondance

J Clin Pathol 1992. 45:548, 45:942

 

Hall A.J.; Aw T.C.; Harrington J.M.: Morbidity survey of post mortem room staff

J Clin Pathol 1991. 44:433

 

Collins G.H., Grange J.M.: Tuberculosis acquired in the laboratories and necropsy rorms

Commun Dis Public Health 2(3),161-7 1999.

 

Telfer Burton W.A.: Safety in the laboratory

J Clin Pathol 45:949     1992.

 

Kernbach-Wighton  G., Kuhlencord A., Saternus K.S.: Sawdust in autopsies: production, spreading and contamination

Pathologe 19(5),355-60          1998.

 

 

Geller S.A.: The autopsy in acquired immunodeficiency syndrome. How and why?

Arch Pathol Lab Med 1990. 114:324

 

Reichert C.M.: New safety considerations for the acquired immunodeficiency syndrome autopsy. Editorial.

Arch Pathol Lab Med 1992. 116:1109

 

Patel F.: HIV serophobia in the mortuary: an algorithm system for handling high-risk forensic cases

Med Sci Law 37,296-302       1997.

 

Lucas S.B.: HIV and the necropsy

J Clin Pathol 46:1071   1993.

 

Nolte K.B., Foucar K., Richmond J.Y.: Hantaviral biosafety issues in the autopsy- room and laboratory: concerns and recommendations

Hum Pathol 27(12),1253-4     1996.

 

Uysal A., Kaaden O.R.: Handling of unconventional pathogens (CJD)

Pathologe 14(6),351-4            1993.

 

Bull A.D., Channer J., Cross S.S., Start R.D., Kennedy A.: Should eye-protection be worn when performing autopsies?

J Clin Pathol 44(9),782            1991.

 

Bickel J.T.: Metal mesh gloves for autopsy use.Letter.

J Forensic Sci 1999. 35:12

 

Kárai L.: HIV és társai. Vélt és valódi veszélyek a boncteremben.

Pathologiai Hírlevél 1996/1. pp.22-27.

 

 

A módszertani levél érvényessége: 2008. december 31.

Fejlesztés alatt!