Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

A férfiak osteoporosisának diagnosztikájára és kezelésére

 

Készítette: A Reumatológiai és Fizioterápiás Szakmai Kollégium és a

Magyar Osteoporosis és Osteoarthrologiai Társaság

 

 

I. Alapvető megfontolások

 

1. A főbb ajánlások összefoglalása

 

1.1. Diagnosztika

A densitometria értékelésében ugyanazok a diagnosztikus küszöbértékek használatosak, amelyek a női csontritkulásra nemzetközileg elfogadottak (T-score: –1,0 alatt osteopenia, -2,5 alatt osteoporosis).                                                                                                                         (D)

Egyes álláspontok szerint azonban a -2,5 határérték 65 éves kor alatt csak az osteoporosisra utaló egyéb jelek vagy rizikófaktorok fennállása esetén diagnosztikus.                           (vélemény)

 

1.2. Terápia

A kalciumkezelés (napi 500 mg) hypercalciuriás esetek kivételével része a férfi osteoporosis terápiájának is.                                                                                                              (A)

D-vitaminhiány esetében ennek pótlása célszerű (ld. részletesen a női osteoporosis kezeléséről készült ajánlásban).                                                                                                                          (A)

A férfiak idiopathiás osteoporosisának kezelésére a biszfoszfonátok (alendronát, rizedronát) hatékonysága bizonyítottnak tekinthető.                                                                                (A)

A calcitonin a férfi osteoporosisban is fokozza a csontdensitást, 2-3 éves időtartam alatt pedig a töréspreventív hatására is találhatók adatok.                                                                                 (B)

Az aktivált D-vitaminokkal végzett kezelésről csontritkulásos férfiakban nyílt adatok ismeretesek, kedvező eredménnyel.                                                                                                                 (B)

A humán rekombináns PTH törzskönyvezése esetén a férdiak osteoporosiának első vonalbeli terápiája lehet                                                                                                                         (D)

A férfiak steroid-indukálta osteoporosisában ugyancsak az alendronát a választandó kezelési mód.                                                                                                                                        (A)

2. Bevezetés

A férfiak primer osteoporosisát korábban ritka betegségnek gondolták, az újabb epidemiológiai és klinikai adatok azonban jelentős elterjedtségét mutatják. Kisebb populációs mintán végzett densitometriás felmérések szerint a csontritkulásos férfiak száma a nőbetegek számának a felére tehető hazánkban. Az osteoporosisos csonttörések tekintetében a két nem érintettsége némileg eltérő. A csigolyadeformitás incidenciája a presenilis életszakaszban nagyobb a férfiaknál, mint a nőknél, időskorban viszont már nem különbözik a két nemben. A vertebralis törés súlyos formái (teljes compressio, ékcsigolya) férfiakban ritkábban észlelhetők. A csipőtáji törések mintegy harmada férfiaknál keletkezik és ezek mortalitása nagyobb, mint a posztmenopauzás nők hasonló törése esetén. Ennek részben az az oka, hogy a férfiak csípőtáji törései 10-20 évvel idősebb korban jelentkeznek, továbbá korspecifikus mortalitásuk is nagyobb. A csuklótáji töréseknek alig egytizede keletkezik ebben a nemben.

 

3. A férfi osteoporosis oka és pathomechanizmusa

Az osteoporosis a férfiakban éppúgy heterogén betegség, mint a nőkben. Az involuciós kórforma pontos etiológiája nem ismert, de széles körben elfogadott nézet szerint ebben a nemben is az ösztrogénhiány a csontritkulás legfőbb felelőse. A korosodó férfiak csonttömegét – a nőkéhez hasonlóan – a gyermekkori csontfejlődés és az involuciós csontvesztés eredője határozza meg.

A gyermekkori csontfejlődésben a két nem között jelentős különbségek mutatkoznak, ami eltérő csúcs-csonttömeget eredményez. A fontosabb különbségek:

1.  a fiúk csontméretei minden életkorban nagyobbak (időskorban is!),

2.  fiúkban a csonttömeg gyarapodásának nagyobb hányada esik a hormonoktól még független prepubertalis életszakaszra,

3.  a pubertasban a nemihormonok megjelenésével nem áll le, hanem élethosszig folyik a férfiak corticalis csontjának periostealis appozíciója.

Az involúciós csontvesztés férfiakban később kezdődik és kisebb mértékű, mint nőkben. E különbség főleg a kortikális csontban kifejezett: a menopauzába került nők perioszteális csontképzése jelentősen csökken, a férfiaké csaknem változatlan ütemben folyik. A trabekuláris állomány csökkenése a két nemben egyforma ütemű. Az osteoporosisos férfiakban a csontvesztés fő tényezője a formáció elégtelensége, amihez mérsékelten fokozott csontbontás társul. A csontvesztés üteme az idősödő életszakaszban egyenletes. A töréses következmények szempontjából fontos különbség, hogy a férfi osteoporosisban inkább vékonyodnak a trabekulák, míg a nőkben gyakran látható perforáció - és ezáltal a mikroarhitektúra végleges károsodása – e nemben kevésbé jelentős. Ennek a ténynek a kezelés sikeressége szempontjából is jentősége lehet. Néhány adat szerint a csontminőség életkori megromlása férfiakban is észlelhető, e téren azonban még további ismeretekre van szükség.

A férfiak idiopathiás osteoporosisának oki tényezőjeként mind a gonadális, mind az adrenális androgének termelésének korral való csökkenése kézenfekvő feltételezés. A férfi nemet azonban nem jellemzi menopauza és hiányosak ismereteink az életkorral fiziológiásan csökkenő tesztoszteronszint valódi mértékéről és gyakoriságáról. Az adrenalis eredetű dehidroepiandroszteron-szulfát pathogenetikai szerepét férfiakban is megerősítették. Az androgénhiány csontvesztő hatása részben a belőle lokálisan képződő ösztrogén elégtelen mennyiségére vezethető vissza. A férfi osteoporosisban jelentős tényező az IGF-típusú növekedési faktorok mennyiségének - ugyancsak androgén-dependens – csökkenése is. Végül, főleg idősebb korban, a nőkéhez hasonló okokból keletkező szekunder hyperparathyreosis is hozzájárul a férfiak csontritkulásához.

Újabban igen izgalmas adatokkal támasztották alá azt a munkahipotézist, amely szerint a férfiak idiopathiás osteoporosisa éppúgy oestrogenhiányon alapuló betegség, mint a nőké. E nézet hívei szerint az androgenhiány csupán a hypogonadismushoz társuló, secundaer osteoporosisnak lenne oki tényezője, míg a valóban idiopathiás kórfolyamatban a – férfiakban is jelenlévő – oestrogené a főszerep. Nincs ellentétben e hipotézissel az a másik elmélet sem, amely a férfiak osteoporosisát renalis vesztésen alapuló hypercalciuriához köti: mint ismeretes, a tubularis kalcium reabsorptio részben oestrogenhez kötött folyamat, így a nőihormon elégtelen jelenléte hypercalciuriát okozhat, mépedig mindkét nemben. 

A két nem osteoporosisában alapvető klinikai különbség a szekunder formák jóval nagyobb - az esetek többségét kitevő - gyakorisága a férfiakban. A nemzetközi adatok szerint a legtöbbször tartós steroidkezelést, majd csökkenő sorrendben krónikus alkoholártalmat, valódi hypogonadismust, gyomorreszekciót és tumoros osteopathiát lehet a háttérben találni, továbbá kisebb frekvenciával mindazon betegségeket, amik a nőkben is osteoporosisra vezethetnek. Sajnálatos tény, hogy a hazai felmérések szerint az osteoporosisos magyar férfiak körében az alkoholizmus méf a steroidkezelésnél is gyakoribb, tehát vezető tényező.

 

II. Diagnózis

 

1. A férfi osteoporosis diagnózisa

Az osteoporosis kockázati tényezői férfiakban kevésbé bizonyítottak, mint nőkben. A rendelkezésre álló adatok szerint a fontosabb rizikófaktorok: az életkor, a kis testtömeg és különösen annak további csökkenése, a krónikus szervi betegségek, a kisebb csontdenzitás, a fizikai inaktivitás, az erős dohányzás és alkoholfogyasztás, valamint a szekunder osteoporosist okozó betegségek.


A csontritkulás felismerését férfiakban sem segítik specifikus panaszok és tünetek, bár a gerincben érzett fájdalom figyelemfelhívó lehet. A diagnosztikus stratégia elvei a két nemben azonosak, az osteoporosis férfiakban is kizárásos diagnózis. A felismerés alapja a csont csökkent ásványi tömegének kimutatása, majd a lehetséges metabolikus osteopathiák elkülönítése laboratóriumi és röntgenvizsgálatokkal.. Ezek részleteit illetően a csontritkulás általános diagnosztikáját és a szekunder porosisokat tárgyaló ajánlásainkra utalunk, néhány kisebb különbséget pedig az alábbiakban érintünk.

A denzitometria értékelésében ugyanazok a diagnosztikus küszöbértékek használatosak, amelyek a női csontritkulásra nemzetközileg elfogadottak (T-score: –1,0 alatt osteopenia, -2,5 alatt osteoporosis). Egyes álláspontok szerint azonban a   -2,5 határérték meghaladása csak 65 éves kor felett értékelhető egymagában is osteoporosisként, míg ennél fiatalabb korban csak akkor, ha a kóros densitasértéket az osteoporosisra utaló egyéb jelek vagy rizikófaktorok is támogatják.  Természetesen a férfiak densitometriájának értékelésében releváns férfi normálértékek képezik a T-score kiszámításának alapját.

A női osteoporosisban már formálódó diagnosztikus szemléletváltáshoz (densitas helyett abszolút törési rizikó, ld. a diagnosztikus ajánlásban) férfiak esetében még messze nincs elegendő adat. A csontminőség megromlását tükröző ultrahangos csontparaméterek alkalmazása viszont férfiak esetében is bizonyítottan hasznos eljárás, bár a diagnosztikus határok eltérhetnek. Igy pl. az Achilles készülékkel végzett sarokcsonti mérésben a stiffness index (SI) Tscore –0,4 felett normális, -2,7 alatt biztosan kóros és a kettő között átmeneti zónaként értékelendő.

A laborvizsgálatok között hangsúlyos szerep jut a tesztoszteron és a dehidroepiandroszteron-szulfát meghatározásának, lehetőleg a biológiai aktivitást képviselő szabad hormonszintek formájában. Ezek a korfüggő hazai normálértékekhez hasonlítandók, a szükséges adatbázis hamarosan rendelkezésre áll. Célszerűnek látszik az ösztrogénszint mérése is a férfiakban, de a jellemzően kis vérszint miatt csakis a nagy érzékenységű, modern metodikákkal. A csontátépülés (turnover) markerei között gyakori lelet az osteocalcin normális vagy csökkent vérszintje, miközben a rezorpciót tükröző béte-crosslaps inkább emelkedett. Hypercalciuria jóval gyakoribb, mint nőkben, ezért - és terápiás konzekvenciája miatt is - férfiakban különösen fontos a kalciumürítés vizsgálata.

 

III. Kezelés

 

1. A férfi osteoporosis kezelése

A női osteoporosis kezelésénél kevésbé megoldott probléma, mert a csontritkulás jelentőségét férfiakban csak a legutóbbi években ismerték fel, a pathomechanizmus nem teljesen tisztázott, a szekunder formák pedig gyakoribbak. Több kisebb, nyílt vizsgálat mellett csupán néhány korszerű, kontrollált gyógyszerterápiás vizsgálat eredményei ismertek, de többnyire ezek is a densitasra, nem pedig a törésre irányultak. E téren jelentős előrelépés szükséges, mert a csontritkulásos férfiakat nagyobb törési mortalitás jellemzi, ugyanakkor a pathomechanizmus alapján a nőkénél jobb terápiás válasz remélhető. Igen fontos, hogy az osteoporosisos férfiak kezelése a hazai gyakorlatban is elterjedtebbé váljék.

Az idiopathiás, involúciós osteoporosis kezelésére mind a csontbontást gátló, mind a csontépítést fokozó szerek alkalmasak lehetnek, bár a hazai gyakorlatban hozzáférhetőségük különböző. Az antireszorptív szerek közül az alendronát a legmodernebb klinikofarmakológiai elvek szerint végzett, nagylétszámú vizsgálatban is hatékonyan növelte az ásványi csonttömeget, a rizedronáttal hasonló vizsgálat még folyamatban van. Sajnálatos, hogy e biszfoszfonátok férfiakban való alkalmazását a társadalombiztosítás még nem támogatja.

A calcitonin terápiás hatása a férfi osteoporosisban részben antireszorptív aktivitásán alapulhat, azonban a csontképzést fokozó és a csontminőséget javító hatásait ugyancsak feltételezik. A rendelkezésre álló adatok randomizált, placebo-kontrollos vizsgálatokból valók és igen meggyőzőek: a densitas már másfél éves kezelés után határozottan növekszik, 2-3 éves időtartam alatt pedig a töréspreventív effektust is igazolódott. A calcitonin fájdalomcsillapító hatása férfiakban is előnyös járulékos effektusa az osteoporosis kezelésének. E szer előnye még az igen kevés mellékhatás és az adagolás kényelmes módja, amelyek különösen az idősebb életszakaszban a hosszútávú kezelés alapvető meghatározói lehetnek.

Az aktivált D-vitaminokkal végzett kezelésről csontritkulásos férfiakban  nyílt adatok ismeretesek, kedvező eredménnyel. Fontos, hogy az idősebb lakosságban olyannyira elterjedt D-vitaminhiány a férfiakat sem kíméli, s ennek pótlása különösen idősebb korban célszerű (ld. részletesen a női osteoporosis kezeléséről készült ajánlásban).

A thiazid terápia speciális indikációja bármely életkorban a - férfiakban gyakori – renalis hypercalciuria. Diuretikus és antihypertenzív hatása miatt időskorban különösen ajánlható. A kalciumkezelés a férfi osteoporosisban ritkán hiányozhat, kivéve éppen a hypercalciuria észleletét, amely esetben további kalciumadagolás ellenjavallt (vesekő!).

A csontképzés fokozása a férfi osteoporosis kórszármazása alapján különösen reményteljes eljárás. Korábban néhány kisebb vizsgálat a kis dózisú fluorkészítményektől jelzett ilyen hatást. Tesztoszteron kezelés kizárólag hypogonadismus esetében jön szóba, az eugonad férfiakban a tesztoszetron nem javított a csontritkuláson. Eugonad osteoporosisos férfiaknak elvben inkább dehidroepiandroszteron-szulfát kezelés lehetne ajánlható, ezzel azonban még nincs kellő tapasztalat. Az ösztrogén-hiány bizonyított etiológiai szerepe alapján idiopathiás férfi osteoporosisban a szelektív ösztrogén-receptor modulátorokkal is megkezdődtek vizsgálatok, az eredmények  azonban még váratnak magukra. Napjainkban a legígéretesebbnek az erős csontépítő hatással bíró PTH-analógok látszanak, amelyek hamarosan a hazai betegek számára is hozzáférhetővé lesznek.  Egyelőre kutatási terület a somatomedin-származékok antiporotikus hatása, a klinikai  gyakorlatban e szerek még nem elérhetők.

A férfi osteoporosis jelentős hányadát kitevő szekunder csontritkulás kezelése nem különbözik a nőknél leírtaktól. A porogén ártalom lehető kikapcsolása elsődleges tényező. A hypogonadismus természetesen a megfelelő androgénkészítményekkel kezelendő. A férfiak steroid-indukálta osteoporosisában ugyancsak az alendronát a választandó kezelési mód, kisebb vizsgálatok az aktivált D-vitaminok hatásosságát is jelezték. Egyidejő D-hypovitaminózis szájon át adott D-vitaminnal kezelendő.

 

IV. Rehabilitáció

 

V. Gondozás

 

VI. Irodalomjegyzék

 

1.        Center JR, Nguyen TV, Sambrook PN et al: Hormonal and biochemical parameters and osteoporotic fractures in elderly men.  J Bone Miner Res 2000;15:1405-1411.

2.        Khosla S, Melton LJ, Riggs BL: Estrogen and the male skeleton. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:1443-1450.

3.        Seeman E: Pathogenesis of bone fragility in women and men.  Lancet 2002;359:1841-1850.

4.        Szulc P, Munoz F, Marchand F et al: Role of vitamin D and parathyroid hormone in the regulation of bone turnover and bone mass in men: the MINOS Study.  Calcif Tissue Int 2003;73:520-530.

5.        Orwoll ES: Treatment of osteoporosis in men. Calcif Tissue Int 2004;75:114-119.

6.        Stock H, Schneider A, Strauss E: Osteoporosis: a disease in men. Clin Orthop 2004;425:143.151.

 

 

 

A szakmai protokoll érvényessége: 2008. december 31.

 

Fejlesztés alatt!