Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 
Betegség leírása

Schizoaffektív pszichózis pszichomotoros gátoltsággal

Betegség megnevezésének szinonímái:

 • Schizoaffektív pszichózis pszichomotoros gátoltsággal
 • Schizoaffective Disorder with Psychomotor Inhibition

BNO:

 • F2580

Alapadatok:

 • Férfi: 2 éves kortól 90 éves korig
 • Nő: 2 éves kortól 90 éves korig

Betegség leírása:

 • Schizoaffektív pszichózis esetében mind a schizophrénia jellegzetes tünetei mind az affektív kórképek (hangulatzavarok) tünetei kifejezettek és egyidőben vannak jelen. A pszichózis során jellemzően a pszichomotorium, az összetett mozgások kifejezett zavara észlelhető az előbbiekben említett tünetek mellett.

Betegség lefolyása:

 • Pszichomotoros gátoltsággal járó típus esetén a hangulati zavar és a schizophrénia kifejezett és egyidőben észlelhető tünetei mellett a pszichomotoros gátoltsági tünetek markáns megléte a jellemző. Ez esetben a mozgások lelassulnak, gátlódnak, akár a teljes cselekvésképtelenségig (stupor). Mindez a beszédre is vonatkozik, a beszéd lelassul, elhaló lesz, súlyos esetben némaság, ún. mutacizmus alakl ki. A gátlási tünetek sajátos formája az, amikor a cselekvés folyamossága váratlanul félbeszakad, vagy a beszéd elakad. A mozgásgátlás a cselekvések finom, az egyénre jellemző árnyalatainak elvesztésében is megnyilvánulhat. A kórkép esetében a motoros gátlási tünetek mellett a depressziós tünetek megléte a jellemző, de előfordulhat a gátlási tünetek mellett maniform állapot is. Mindezek mellett mindig megtalálhatóak a schizophrénia jellegzetes tünetei, mint pl. a gondolatelvonás, a gondolatbeültetés, a vonatkoztatásos, üldöztetéses téveseszmék vagy a hanghallások jelenléte. Jellemző a hangulattal inkongruens pszichotikus tünetek megléte, amikor a téveszmék, érzékcsalódások tartama nincs összhangban a hangulati állapottal.

  A tünetek külön-külön nem elegendőek a schizophrénia vagy az affektív zavar diagnózisához.

  Epizódikusan zajló kórkép.

  Differenciáldiagnosztikai szempontból kizárandók az organikus kórképek, egyéb pszichiátriai zavarok és a kémiai szerek kiváltotta hasonló állapotok.

Megelőzési és más fontos tanácsok:

 • Akut pszichotikus szakban a betegek magatartása többnyire súlyos fokban dezorganizálódik és veszélyeztető állapot alakulhat ki, így szükségessé válhat a beteg hozzájárulását nélkülöző gyógykezelés, amelynek jogi és szakmai menetéről is tájékoztatni kell, elsősorban a hozzátartozókat.!

  A visszaesések megelőzése érdekében fontos a folyamatos orvosi kontroll biztosítása, a páciens tájékoztatása a betegség természetéről, a gyógykezelésről, valamint a családi együttműködés segítése.

Előzmények:

 • Öröklődés, családi halmozódás
  • Családi halmozódás ismeretlen öröklésmenettel
 • Betegségek
  • Na-, K-pumpa működésének diszregulációja
  • Limbikus rendszer működészavara
  • Basalis ganglionok működészavara
  • Szerotonerg neurotranszmisszió változása
  • Noradrenerg neurotranszmisszió változása
  • Frontális lebenyben csökkent metabolizmus
  • Membrán foszfolipid-metabolizmus diszregulációja
  • Hipotalamusz-hipofízis-pajzsmirigy rendszer diszregulációja
  • Hipotalamusz-hipofízis-mellékvesekéreg rendszer diszregulációja
 • Egyéb prediszponáló tényezők
  • 15-35 év közötti kezdet
 • Psychés kórokok
  • Patológiás anya-gyermek kapcsolat
  • Tanulási mechanizmusok szerepe
  • Egyszeri nagy stressz
  • Fokozott dependencia szükséglet
  • Szocializáció zavara
  • Szülők általi elhagyás
  • Szeretett személy elvesztése
  • Szociális támogatottság hiánya
  • Szülőtől, gondozótól való elszakítás
  • Személyiség pszichológiai sérülékenysége

Gyakoribb panaszok, tünetek:

 • Általános panasz
  • Fáradékonyság
  • Testsúlyfogyás
  • Étvágytalanság
 • Mentális és viselkedészavarok
  • Elalvási zavar
  • Átalvási zavar
  • Döntésképtelenség
  • Feledékenység
  • Bűntudat
  • Lehangoltság
  • Lelkiismeretfurdalás
  • Reménytelenség érzése
  • Szenvedés érzése
  • Tehetetlenség érzése
  • Ébersége csökkent
  • Eddigi életmódját nem vagy nehezen tudja folytatni
  • Házimunkát nem vagy alig látja el, nem vagy alig tisztálkodik stb.
  • Munkáját nehezebben vagy egyáltalán nem tudja ellátni
  • Tanulási nehézségek
  • Társadalmi kapcsolatok csökkenése
  • Bűnös cselekedete miatt önmagára, családjára is szerencsétlenséget hoz
  • Idegen erők a gondolatot kiveszik a fejéből vagy gondolataiban olvasnak
  • Idegen erők befolyásolják,irányítják, uralmuk alatt tartják
  • Jelenlegi helyzetéből nem lát kiutat
  • Jövőre vonatkozóan nem tud terveket készíteni
  • Külvilág elidegenedésének érzése
  • Másoktól való elszakadás, elhidegülés érzése
  • Olyan súlyosak a bűnei, hogy miatta az egész emberiség veszélyben forog
  • Testének, testrészeinek idegenszerű megváltozottságát érzi
  • dactylolysis spontanea
  • Úgy érzi, nem tud megfelelni a követelményeknek
  • Belső szervekből, a test különböző részeiből eredő kóros szervérzések
  • Beszéd, párbeszéd hallása
  • Cselekedeteit kommentálják, értékelik, többnyire kritizálják
  • Valós élmény, de nem vetül a külvilágba
  • Fokozott síráskészség
  • Örömképtelenség
  • Hangulati nyomottság
  • Rossz közérzet
  • Képtelen megbírkózni a felmerülő akadályokkal
  • Csökkent mozgásmennyiség
  • Kerüli az emberekkel való kapcsolatot
  • Mozdulatlanul ül, vagy fekszik
  • Korábbi életére jellemző dolgok kevésbé érdeklik
  • Viselkedésbeli gátoltság

Fizikális vizsgálatok:

 • Kültakaró
  • Aggódó arckifejezés
 • Idegrendszer
  • Hypovigilitás
  • Beszűkült tudatállapot
  • Hangzási asszociáció
  • Logorrhexis
  • Meglassult beszéd

Speciális, műszeres vizsgálatok:

 • Pszichiatriai diagnosztika
  • Pszichiátriai anamnesztikus adatok (auto-/heteroanamnézis alapján)
  • Gondolkodás vizsgálata ( alaki, tartalmi )
  • Észrevevés vizsgálata (hallucinációk, illúziók)
  • Emocionalitás (érzelmi élet)
  • Hangulat ( hypothym, hyperthym stb)
  • Figyelem vizsgálata
  • Psychomotorium vizsgálata
  • Személyiségjellemzők
  • Magatartás, viselkedés megfigyelése
  • Motivációk és cselekvések zavarai
   • Abulia
   • Aktív negativizmus
   • Cristallisatio
   • Ergorhexis
   • Flexibilitas cerea
   • Harántimpulzus
   • Hypobulia
   • Iniciatíva csökkenés
   • Motoros gátoltság
   • Paramimia
   • Parapantomimia
   • Passzív negativizmus
   • Sztereotíp mozdulatok
   • Verbigeráció
   • Érdeklődés beszűkülése
  • Alkalmazkodási képesség vizsgálata

Gyakoribb szövődmények:

 • Mentális és viselkedészavar és egyéb psychés okok
  • Alkohol okozta káros használat (abuzus)
  • Alkohol okozta dependencia (szindróma)
  • Nyugtatók és altatók okozta káros használat (abuzus)
  • Nyugtatók és altatók okozta dependencia (szindróma)
  • Drogok és pszichoaktív anyagok okozta káros használat (abuzus)
  • Drogok és pszichoaktív anyagok okozta dependencia (szindróma)

Mely szakterületek foglalkoznak ezzel a kórképpel:

 • Pszichiátria

Gyógyszeres terápia: